Listakapcsolatok létrehozása egyedi oszlopok és keresőoszlopok használatával

Listakapcsolatok létrehozása egyedi oszlopok és keresőoszlopok használatával

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Létrehozhat kapcsolatokat a listák között az egyedi oszlopok, a keresési oszlopok és a kapcsolatok kikényszerítése (lépcsőzetes és korlátozó törlés) segítségével, amelyekkel hatékonyabbá teheti a bonyolultabb üzleti megoldások létrehozását és a Súgó megőrzését. az adatok sértetlensége.

A lista közötti kapcsolatok áttekintése

Az alábbi szakaszok fontos háttérinformációkat tartalmaznak a forrás-és a célfajok közötti kapcsolatok létrehozásával kapcsolatban, egyedi és keresési oszlopok létrehozásával, a lista kapcsolati viselkedésének érvényesítésével, az elsődleges és másodlagos keresési oszlopok hozzáadásával, megtekintéssel a listákban szereplő kapcsolatok elemeinek szerkesztése és törlése, valamint a listák közötti kapcsolatok kezelése, ha a listákban sok elem található, valamint a szerkesztési program (például Microsoft SharePoint Designer 2013 ) használatának további előnyei.

Listakapcsolatok áttekintése

1. az elemek lista a forráslista, a rendelések lista pedig a cél lista.

2. minden lista egyedi oszlopokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a helyes adatok megfeleltetését.

3. a forráslista elsődleges keresési oszlopa "a sorrendi azonosító oszlopot keresi meg a listából a megfelelő érték alapján.

4. a forráslista másodlagos keresési oszlopa automatikusan beszúrja a rendelések leírása oszlopot a célhely listájából.

Oszlop létrehozásakor megadhatja, hogy az oszlopnak egyedi értékeket kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy a listában nem lehet ismétlődő érték az oszlopban. Nem vehet fel ismétlődő értéket tartalmazó listaelemet, módosíthatja a meglévő listaelemeket, amelyek létrehoztak egy ismétlődő értéket, illetve visszaállítják az elemeket a Lomtárból, ha az eredmény egy ismétlődő érték lenne. Ezenkívül ha a forráslista segítségével hoz létre egy keresőmezőt, és az adott oszlopot egyedivé szeretné alakítani, akkor a cél lista oszlopai nem tartalmazhatnak ismétlődő értékeket.

Megjegyzés:  Az egyediség nem megkülönbözteti a kis-és nagybetűket, így például a rend-231 és a rend-231 ismétlődő értéknek számít.

Egy egyedi oszlopnak tartalmaznia kell indexet is. Ha egyedi oszlopot hoz létre, előfordulhat, hogy a rendszer megkérdezi, hogy létrehozza-e az indexet, és az OKgombra kattintáskor automatikusan létrejön. Ha egy egyedi oszlopnak van indexe, akkor nem távolíthatja el az indexet az adott oszlopból, hacsak nem adja meg újra az oszlopot az ismétlődő értékek engedélyezéséhez.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen típusú oszlopok használhatók egyedi oszlopok létrehozásához, és melyek nem.

Támogatott oszloptípusok

Nem támogatott oszloptípusok

Egysoros szöveg

Többsoros szöveg

Választási lehetőség (egyetlen érték)

Választási lehetőség (többértékű)

Szám:

Számított

Pénznem

Hivatkozás vagy kép

Dátum és idő

Egyéni oszlopok

Keres (egyetlen érték)

Keresés (többértékű)

Személy vagy csoport (egyetlen érték)

Személy vagy csoport (többértékű)

Igen/Nem

Két lista közötti kapcsolat létrehozásához a forrás listában olyan keresőoszlop jön létre, amely (vagy "keresve") egy vagy több értéket keres egy listából, ha ezek az értékek megegyeznek a forráslista keresési oszlopában található értékkel. Miután létrehozta ezt a keresőmezőt (az elsődleges oszlop), továbbra is felvehet további oszlopokat (másodlagos oszlopokat) a célhelyről a forrás listára, amíg ezek a további oszlopok támogatott adattípusokat ismertetnek.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen típusú oszlopok használhatók a keresési oszlopok létrehozásához.

Támogatott oszloptípusok

Nem támogatott oszloptípusok

Egysoros szöveg

Többsoros szöveg

Szám

Pénznem

Dátum és idő

Személy vagy csoport

Számított

Hivatkozás vagy kép

Egyéni oszlopok

Igen/Nem

Választógomb

Lista

A keresési oszlopok két típusa hozható létre, egy kényszerített kapcsolatot és egy nem kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop.

Kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop

Kényszerített kapcsolatot (más néven hivatkozási integritást) tartalmazó keresési oszlopban egyetlen érték megkeresésére és az adatok sértetlenségének megőrzésére a következő két módszer egyikét használhatja:

Kaszkádolt törlés    Ha a lista egy elemét törli, a program a forrás lista kapcsolódó elemét vagy elemeit is törli. Ebben az esetben gondoskodjon arról, hogy az összes kapcsolódó elem egyetlen adatbázis-tranzakció részeként legyen törölve. Ha például egy rendelést töröl egy listából, a megfelelő sorrend-elemek törlődnek a Forráslista mezőben is. Ha nem szeretné, hogy az elemek megfelelő sorrend nélkül legyenek elrendezve, mert az "árva" rendelést olyan elemeket hozhat létre, amelyek később zavart okozhatnak.

Törlés korlátozása    Amikor megkísérel törölni egy elemet a listából, és egy vagy több kapcsolódó elemet tartalmaz a forrás listában, a program nem törli az elemet a célhelyek listájában. Ebben az esetben gondoskodni szeretne arról, hogy a lista kapcsolódó eleme fennmaradjon. Ha például valaki megkísérel törölni egy rendelést egy listából, az ügyfél továbbra is fennáll az a megrendelés függőben, és szeretné megakadályozni, hogy a törlési művelet csak a rendelés feldolgozása után történjen. Nem szeretné, hogy az ügyfél megrendelését véletlenül törölje, mert ez befolyásolná a megrendelés befejezésének lehetőségét.

Listakapcsolatok kényszerítése

1. A kaszkádolt törlési művelettel minden kapcsolódó elem törlődik egyetlen adatbázis-tranzakcióban.

2. A korlátozott törlési művelet megakadályozza az elemek törlését a célhelyen, ha vannak kapcsolódó forráslista-elemek.

Röviden: a lista kapcsolati funkcióinak érvényesítése megkönnyíti az adatmegőrzést, és segít megelőzni az út során esetleg problémákat okozó következetlenségeket.

Megjegyzés:  Kényszerített kapcsolat létrehozásához vagy módosításához a listák kezelése engedéllyel kell rendelkeznie a listához.

A kapcsolat érvényesítésére szolgáló keresési oszlopnak tartalmaznia kell egy indexet is. Ha kapcsolatot kényszerítő keresőmezőt hoz létre, előfordulhat, hogy a rendszer megkérdezi, hogy létrehozza-e az indexet, és automatikusan létrejön az OKgombra kattintva. Ha egy olyan keresőoszlop van, amely egy kapcsolatra kényszeríti az indexet, akkor nem távolíthatja el az indexet az adott oszlopból, kivéve ha először eltávolítja a kényszerített kapcsolatot.

Nem kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop

Nem kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop esetén a forrás listában megkeresheti a lista egy vagy több értékét. Ha a forráslista valamelyik elemét törli, mindaddig, amíg rendelkezik a listán szereplő engedélyekkel, a kimutatástáblázatban nincsenek további törlési korlátozások vagy törlési műveletek.

A lista-kapcsolatok létrehozásának egyik jótékony hatása az lehet, hogy egy oldalon megjelenítheti és szerkesztheti az oszlopokat két vagy több listából. Amikor létrehoz egy keresési oszlopot egy forrás listában, az elsődleges oszlop értékeket jelenít meg a mezőlista oszlopból, de azt is megadhatja, hogy a lista további másodlagos oszlopait is megjeleníti az elsődleges oszlop és a többi forráslista mellett. oszlopok.

Az elsődleges oszlop értéke egy hivatkozás, amelyre kattintva megjelenítheti az adott elem összes oszlopának értékét a listából. A forráslista minden második oszlopának értéke szövegként jelenik meg a forráslista oszlopban. Ha több értéket tartalmazó keresőmezőt hoz létre, a cél lista minden oszlopa, akár az elsődleges, mind a másodlagos, a több, egymástól pontosvesszővel elválasztott értéket jeleníti meg. Ezek az elsődleges és másodlagos oszlopok a lista nézetében ugyanúgy kezelhetők, mint a forráslista oszlopai, például Hozzáadás, eltávolítás, szűrés és rendezési lehetőség

Az elsődleges oszlop neve a keresőoszlop létrehozásakor megadott név. Alapértelmezés szerint az egyes másodlagos oszlopok nevében a <primary oszlop neve látható a forrás list>: <column név a TARGET list>. Az elsődleges oszlop nevének módosítása tehát módosítja az összes másodlagos oszlop nevét. Módosíthatja azonban az alapértelmezett másodlagos oszlop nevét és leírását is, hogy a neveket jobban érthetővé tegye.

Többértékű keresőoszlopok

1. egy elsődleges keresőoszlop több értékkel.

2. több értéket tartalmazó másodlagos keresőoszlop.

3. az oszlopnév az alapértelmezett GetID: cím és a műszerek mezőben módosult.

Ha a keresési oszlopokkal, egyedi oszlopokkal és kényszerített kapcsolatokkal rendelkező listákkal hoz létre kapcsolatokat, elérheti az erőforrás küszöbét vagy korlátját, és az alábbi esetekben letilthatja:

 • Ha olyan új oszlopot hoz létre, amely több elemet tartalmaz, mint a listanézet küszöbértéke (de ne feledje, hogy egy elem felvétele egy olyan listára, amely a listanézet küszöbértékét nagyobbra állítja, olyan művelet, amely általában nem blokkolt).

 • Ha bekapcsolja a Kaszkádolt törlés vagy a törlés korlátozása jelölőnégyzetet egy olyan listában, amely több elemet tartalmaz, mint a listanézet küszöbértéke.

 • Túllépte a lista nézet keresési küszöböt, amely alapértelmezés szerint tizenkét keresőoszlop.

 • A törlési művelet elemeinek száma meghaladja az 1 000-ot.

További információt a sok elemet tartalmazó listák és tárak kezelése című témakörben találhat a sok elemet tartalmazó listák kezeléséről.

Útmutató: egyedi oszlop létrehozása vagy módosítása

Figyelmeztetés:  A listákban nem hozhat létre egyedi oszlopot, ha a lista egy egyedi oszlopot tartalmaz, ha a lista egyedi oszlopot tartalmaz, nem hozhat létre egyedi oszlopot, és nem módosíthatja az oszlopokat, amelyek nem egyediek a listában. a Megnyitás Intézővel parancs segítségével AINS az egyedi engedélyekkel rendelkező vagy a tartalom-jóváhagyást tartalmazó elemeket, ha a tár egyedi oszlopot tartalmaz.

 1. Nyissa meg azt a webhelyet, ahol a lista található.

 2. Kattintson a lista nevére a fontos rovatok sávon, vagy a Beállítások menü Office 365-beállítások gombja kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítéseparancsra, majd a lista csoportban kattintson a lista nevére.

 3. Kattintson a > listalétrehozása oszlopra.

 4. Az oszlopok neve mezőbe írja be az oszlop nevét.

 5. Az oszlopban található információ típusa csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Egysoros szöveg

  • Többsoros szöveg

  • Választási lehetőség

  • Szám

  • Pénznem

  • Dátum és idő

  • Igen/Nem

  • Keres (egyetlen érték)

  • Személy vagy csoport (egyetlen érték)

 6. A további oszlopok beállításai szakasz egyedi értékek érvényesítése területén kattintson az Igengombra.
  Ha kijelöl egy nem támogatott adattípust, vagy ha olyan keresőmezőt hoz létre, amely több értéket ad meg, az egyedi értékek kiKényszerítése nem jelenik meg.

 • Az egyedi oszlopok indexe nem távolítható el. Ha el szeretné távolítani az indexet, először módosítania kell egy egyedi oszlop oszlopát, amely lehetővé teszi az ismétlődő értékek első beállítását, majd eltávolítja az indexet.

 • Ha egy meglévő oszlopot ismétlődő értékekről egyedi értékekre próbál módosítani, előfordulhat, hogy nem tudja végrehajtani ezt a műveletet, ha a meglévő oszlop ismétlődő értékeket tartalmaz. Ebben az esetben először el kell távolítania az összes ismétlődő értéket, majd úgy kell módosítania az oszlopot, hogy az ismétlődő értékeket engedélyezze az egyedi oszlopnak.

 • Ha módosítani szeretné az egyedi oszlop adattípusát, az alábbi lépéseket kell elvégeznie: módosítsa az oszlopot az ismétlődő értékek engedélyezéséhez, távolítsa el az indexet, módosítsa az oszlopot a többi támogatott adattípusra, és végezze el az oszlop egyediségét.

Útmutató: Keresőoszlop létrehozása

Ezekkel a lépésekkel megtudhatja, hogyan állíthatja be az elsődleges oszlopot megjelenítő kikeresett oszlopot, és tetszés szerint egy másodlagos oszlopot egy listára. Az elsődleges oszlop indexelhető, de mivel a másodlagos oszlop (vagy mező) az elsődleges, nem lehet egyedi vagy indexelt.

 1. Nyissa meg azt a webhelyet, ahol a lista található.

 2. Kattintson a lista nevére a fontos rovatok sávon, vagy a Beállítások menü Office 365-beállítások gombja kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítéseparancsra, majd a lista csoportban kattintson a lista nevére.

 3. Kattintson a lista, majd az oszlop létrehozásaparancsra.

 4. Az oszlopok neve mezőbe írja be az oszlop nevét.

 5. Az oszlopban található információ típusacsoportban kattintson a Kereséselemre.

 6. Az adatok beolvasása listából válassza ki a kívánt listát.

 7. Az ebben az oszlopban mezőben válasszon ki egy elsődleges oszlopot.

 8. Kattintson az oszlop hozzáadása elemre, ha minden további mezőtmeg szeretne jeleníteni minden hozzáadni kívánt másodlagos oszlopban, majd jelölje be az oszlopnév melletti jelölőnégyzetet. Csak a támogatott adattípusú oszlopok szerepelnek a listában.

 9. Ha a későbbiekben másodlagos oszlopokat szeretne hozzáadni vagy eltávolítani, módosítsa a keres oszlopot, és adja meg a kívánt beállításokat.

  Megjegyzés:  A másodlagos oszlopokat nem lehet indexelni, és nem hozhat létre egyedi másodlagos oszlopot.

 10. Ha szeretné, hogy a keresési oszlopok megjelenjenek az alapértelmezett nézetben, válassza a Hozzáadás az alapértelmezett nézethezlehetőséget.

 11. Kényszerített kapcsolat létrehozásához jelölje be a kapcsolati viselkedés kényszerítése jelölőnégyzetet, és kattintson a Törlés korlátozása vagy a Kaszkádolt törléslehetőségre.

 12. Kattintson az OK gombra.

Útmutató: kapcsolatok létrehozása a megjelenítési és a szerkesztési űrlapokon

A keresőoszlop létrehozása után módosíthatja a lista megjelenítési és szerkesztési űrlapját, hogy a forráslista kapcsolódó adatai megjelenjenek. A rendelések lista megjelenítési vagy szerkesztési lapját például szerkesztheti a kapcsolódó elemek listájának szerkesztésével, és automatikusan összekapcsolhatja a két megfelelő listanézet-kijelzőt a keres oszlop értékének átadásával.

 1. A Target (rendelések) listában (például rendelések) kattintson a lista fülre, a Testreszabás lista csoportban kattintson az űrlap kijelzők elemre, majd kattintson az alapértelmezett megjelenítési űrlap vagy az alapértelmezett szerkesztési űrlapelemre.

 2. A kijelző zónában kattintson a kijelző hozzáadásaelemre.

 3. Kattintson a Beszúrásgombra, majd a kapcsolódó listaparancsra, és jelölje ki a kapcsolódó listát (például elemek).

  Megjegyzés:  Csak azok a listák láthatók, amelyekhez elemek megtekintése engedéllyel rendelkezik.

A két lista automatikusan csatlakozik. Miután mentette a lapot, a rendelések lista elemeinek megjelenítésekor vagy szerkesztésekor az elemek lista kapcsolódó elemei is megjelennek.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×