Képernyőolvasó használata az Excel-adatforrások eléréséhez asztali adatbázisokhoz

Képernyőolvasó használata az Excel-adatforrások eléréséhez asztali adatbázisokhoz

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentességi tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó segítségével használó, látássérült felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

Access_1st_NoVer a billentyűzettel és egy képernyőolvasóval importálhat egy Excel_generic-munkalapot Access_1st_NoVer vagy hivatkozás Access_1st_NoVer asztali adatbázisból Excel_generic munkalapra. Teszteltük a Narrátorral, a JAWS-nal és az NVDA-nal, de más képernyőolvasókkal is dolgozhat, amíg a közös kisegítő lehetőségeket és technikákat követik.

Megjegyzések: 

Tartalom

Az Excel-munkalap előkészítése importáláshoz vagy csatoláshoz

Mielőtt az Excel_generic munkalapon lévő adatot Access_1st_NoVer-ra hozza létre, szánjon egy kis időt a munkalap áttekintésére, és döntse el, hogyan szeretné importálni az adatot.

 • Döntse el, hogy a teljes munkalapot vagy annak egy részét szeretné-e csatolni vagy importálni. Ha a munkalapnak csak egy részét szeretné Access_1st_NoVer, megadhat egy névvel ellátott cellatartományt, amely csak az átvinni kívánt cellákat tartalmazza. Útmutatásért tanulmányozza a cella vagy az adattartomány elnevezése az Excelben képernyőolvasóvalcímű témakört.

 • Ügyeljen arra, hogy a Excel_generic munkalap sík formátumban legyen, így a varázsló egyszerűen kezelheti az adatforrást. Javíthatja például a lehetséges hibaértékek értékét, távolítsa el a szükségtelen üres oszlopokat és sorokat, és győződjön meg arról, hogy az egyes oszlopok ugyanazt az adattípust tartalmazzák minden sorban. Az importálással vagy a csatolással való felkészülésről további információt a munkalap előkészítése, az Excel-adatok előkészítése és a hiányzó vagy hibás értékek elhárítása az Excel-munkafüzetben tárolt adatok importálása vagy csatolásacímű témakörben találhat.

A cél Access-adatbázis előkészítése importáláshoz

Mielőtt egy Excel_generic-munkalapra importálja az adatsort, gondoskodjon arról, hogy a cél Access_1st_NoVer adatbázis készen áll az importálásra, és döntse el, hogyan szeretné menteni az importált adatot.

 • Ellenőrizze, hogy a cél Access_1st_NoVer adatbázis nem írásvédett-e, és hogy van-e engedélye az adatbázis módosítására.

 • Döntse el, hogy új vagy meglévő táblában szeretné-e menteni az adatot:

  • Ha úgy dönt, hogy új táblában tárolja az adatot, Access_1st_NoVer létrehoz egy táblázatot, és hozzáadja az importált adatot ebbe a táblába. Ha már létezik a megadott nevű táblázat, Access_1st_NoVer felülírja a tábla tartalmát az importált adatokkal.

  • Ha úgy dönt, hogy az adatot egy meglévő táblához adja, akkor a Excel_generic munkalap sorait a program hozzáfűzi a megadott táblázathoz.

 • Ha úgy dönt, hogy hozzáfűzi az adat Excel_generic t egy meglévő Access_1st_NoVer-táblázathoz, győződjön meg arról, hogy a forrásadatok szerkezetének és mezőinek beállításai Excel_generic egyeznek meg Access_1st_NoVer céltábla céltábla mezőivel. Ha meg szeretné nyitni az Access_1st_NoVer táblát az ellenőrzéshez Tervező nézetben , nyomja le az ALT + H, W és D billentyűkombinációt. Ellenőrizze a táblázatot a céladatbázis előkészítése című szakaszban, a 2. lépésben, az Excel-munkafüzetben tárolt adatimportálással vagy csatolással.

Az adatok importálása

Az adatimportáláskor a forrás Excel_generic munkalap módosítása nélkül az új vagy meglévő táblában Access_1st_NoVer másolatot készít az adatról.

Megjegyzés: Szükség lehet arra, hogy a 9-es lépésben segítséget adjon a szerkeszteni kívánt mező kiválasztásához.

 1. Zárja be a forrás Excel_generic munkafüzetet, ha meg van nyitva.

 2. Nyissa meg azt a cél- Access_1st_NoVer adatbázist, amelybe az importált adatot menteni kívánja.

  Tipp: Ha új, üres adatbázist szeretne létrehozni, nyomja le az ALT + F, N, L billentyűparancsot.

 3. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel megnyitásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét a használt Access_1st_NoVer verziótól függően:

  • Az Office 365 előfizetéses verzióban vagy Access_1st_NoVer a 2019-ban nyomja le az ALT + X, N, 1, majd az F és az X billentyűt.

  • A Access_1st_NoVer 2016 vagyAccess_1st_CurrentVer az ALT + X billentyűkombinációt lenyomva lépjen a külső adatlapra. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az importálás &t , nyomja le többször a JOBBRA nyílbillentyűt, amíg az "Excel" szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert.

  Megnyílik a külső adatbázis átvétele – Excel-számolótábla párbeszédpanel.

 4. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanelen végezze el az alábbi műveletek egyikét az importálni kívánt adatokat tartalmazó Excel_generic-fájl megadásához:

  • Ha a fókuszt a fájlnév szövegmezőbe szeretné helyezni, nyomja le az F billentyűt, majd illessze be vagy írja be a Excel_generic fájl elérési útját.

  • A fájl tallózásához nyomja le az R billentyűt. Ekkor megnyílik a fájl megnyitása párbeszédpanel. Keresse meg a kívánt fájlt, és a fájlon az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

 5. Ha meg szeretné adni, hogy miként szeretné menteni az importált adatokat, tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha egy új táblában szeretné menteni az adatot, az I billentyűt lenyomva lépjen a forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógomb bejelölésével. A program később rákérdez az új tábla nevére.

  • Ha egy meglévő táblához szeretné hozzáfűzni az adatokat, nyomja le az A billentyűt, és jelölje be a rekordok másolatának hozzáfűzése a táblázathoz jelölőnégyzetet. A táblázat kijelöléséhez nyomja le egyszer a TAB billentyűt. A fókusz a táblázatok listára kerül. Nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt a lista kibontásához, nyomja le többször a fel vagy a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt táblázatot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki. Ez a lehetőség nem érhető el, ha az adatbázis nem tartalmaz táblákat.

 6. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az OK gombot, és nyomja le az ENTER billentyűt. Elindul a Táblázat importálása varázsló .

  Tipp: Ha a képernyőolvasó nem olvassa fel automatikusan a Windows varázslót, nyomja le a ko billentyű + W billentyűkombinációt.

 7. Ha a forrás Excel_generic munkafüzetnek csak egy munkalapja van, és nincs tartománya, folytassa a következő lépéssel. Ha a munkafüzet egynél több munkalapot vagy névvel ellátott cellatartományt tartalmaz, az alábbi műveletek egyikével jelölje ki az importálandó munkalapot vagy-cellatartományt:

  • Munkalap kijelöléséhez nyomja le az Alt + W billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt munkalapot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

  • Névvel ellátott tartományok kijelöléséhez nyomja le az ALT + R billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt kívánt intervallumot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megnyílik a varázsló következő ablaka.

 8. Ha a forrás munkalap vagy a sor első sora tartalmazza a mezőneveket, az I billentyűt lenyomva lépjen az első sor fejléceket tartalmazó elemére. Az ENTER billentyűt lenyomva vigye a fókuszt a varázsló következő ablakára.

  Ha egy meglévő táblához csatol egy adatot, folytassa a 11 lépéssel.

 9. Az új varázsló ablakban szükség esetén megadhatja az importálandó mezők adatait. A munkalap vagy a cellatartomány első mezője ki van jelölve. A következőket teheti:

  • Az aktuális mező nevének módosításához nyomja le az ALT + M billentyűkombinációt, és írja be az új nevet.

  • A mező adattípusának módosításához nyomja le az ALT + T billentyűkombinációt. A fókusz az adattípus listára kerül. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a le billentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt értéket, majd nyomja le egyszer a TAB billentyűt.

  • Ha szeretné módosítani, hogy a mező indexelt-e, nyomja le az Alt + I billentyűkombinációt. Az aktuális értéket hallja. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a le billentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt értéket, majd nyomja le egyszer a TAB billentyűt.

  • Ha nem szeretné importálni az aktuális mezőt, az ALT + S billentyűkombinációt lenyomva lépjen a ne importálandó mező elemre.

  Ha másik mezőt szeretne kijelölni, nyomja le az F6 billentyűt, amíg el nem hangzik a "munkaablak" kifejezés, és kérje meg a kollégáját, hogy válassza ki a kívánt mezőt. Módosítsa a mezőket a fent leírt módon. Ha elkészült, az ENTER billentyűt lenyomva lépjen a varázsló következő ablakára.

 10. Adja meg az új tábla elsődleges kulcsát. Az elsődleges kulcs azonosítja a tábla rekordjait, így gyorsabban lehet adatokat beolvasni. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha Access_1st_NoVer szeretné hozzáadni az elsődleges kulcsot, nyomja le az A billentyűt.

  • A saját elsődleges kulcs kiválasztásához nyomja le a C billentyűt. A használni kívánt kulcs megadásához nyomja le egyszer a TAB billentyűt. A fókusz a kulcs listára kerül. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le a fel vagy a le billentyűt, amíg a kívánt billentyűt nem hallja.

  • Ha nem szeretné elsődleges kulcsokat használni, nyomja le az O billentyűt.

  Az utolsó varázsló ablakának áthelyezéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

 11. Megnyílik az utolsó varázsló ablaka. A fókusz az Importálás a táblázatba mezőbe kerül, és a céltábla aktuális nevét hallja. Ha módosítani szeretné a táblázat nevét, írjon be egy új nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt az importálás véglegesítéséhez.

  Megjegyzés: Ha olyan riasztást Hall, amelyre a táblázat már létezik, és szeretné felülírni a meglévő táblázatot az importált adatokkal, nyomja le az Y billentyűt. Ha át szeretné nevezni a táblázatot, nyomja le az N billentyűt, majd az Alt + I billentyűkombinációt lenyomva helyezze vissza a fókuszt az Importálás a táblázatba mezőbe, írja be a másik nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

 12. Ha az importálás teljes vagy részlegesen sikeres volt, Access_1st_NoVer megjeleníti az importálás állapotát. Access_1st_NoVer azt is kéri, hogy mentse az importálási lépéseket az Importálás varázsló nélkül. A beállítás kiválasztásához nyomja le az Alt + V billentyűkombinációt. Az importálási lépések elnevezéséhez nyomja le az ALT + A billentyűkombinációt, és írja be az importálási művelet nevét. Az importálási lépések mentéséhez nyomja le az ALT + S billentyűkombinációt.

  Ha az importálás nem sikerült, a következőt fogja hallani: "hiba történt a fájl importálásakor", majd a fájlnév után. Az ENTER billentyűt lenyomva lépjen ki a figyelmeztető üzenetből.

Excel-adatkapcsolat létrehozása

A számolótábla összekapcsolása varázslóvalAccess_1st_NoVer-adatbázisból származó hivatkozást hozhat létre a Excel_generic ban lévő adatforrásokhoz, így a Access_1st_NoVer lekérdezési és jelentéskészítő eszközeit nem kell megőriznie az adatbázis Excel_generic adatainak másolatával.

Ha Excel_generic-munkalapra vagy egy névvel ellátott tartománnyal szeretne hivatkozni, Access_1st_NoVer létrehoz egy új táblát, amely a forrás celláihoz van csatolva. A Excel_generic a forrás celláiba végzett módosítások az Access_1st_NoVer csatolási táblázatában jelennek meg. Access_1st_NoVer azonban nem szerkesztheti a megfelelő tábla tartalmát. Ha fel szeretne venni, szerkeszteni vagy törölni szeretné az adatot, módosítania kell a forrás Excel_generic-fájlt.

Egy adatbázis több csatolt táblát is tartalmazhat.

A táblázat csatolása varázsló elindítása

Access_1st_NoVer két módon választhatja ki azt a Excel_generic munkafüzetet, amelyre hivatkozni szeretne, majd indítsa el a táblázat csatolása varázslót. Nyissa meg a Excel_generic munkafüzetet Access_1st_NoVer vagy használja a külső adatai – Excel-számolótábla párbeszédpanelt.

Az Excel-munkafüzet megnyitása az Accessben

 1. Nyissa meg azt a Access_1st_NoVer adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

 2. Az ALT + F, O billentyűkombinációt lenyomva nyissa meg a Megnyitás menüt.

 3. A munkafüzet tallózásához nyomja le az O billentyűt. Megnyílik a Windows Megnyitás párbeszédpanel.

 4. Ha módosítani szeretné a fájltípust, nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem hangzik a "fájltípus, Microsoft Access" vagy ehhez hasonló szöveg, majd nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a fel nyílbillentyűt, amíg a "minden fájl" szöveget nem hallja, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 5. Tallózással keresse meg a kívánt munkafüzetet, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki, és indítsa el a táblázat csatolása varázslót.

A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel használata

 1. Nyissa meg azt a Access_1st_NoVer adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

  Tipp: Ha nem szeretne egy meglévő adatbázisra hivatkozni, nyomja le az ALT + F, N, L billentyűkombinációt, ha új, üres adatbázist szeretne létrehozni.

 2. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel megnyitásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét a használt Access_1st_NoVer verziótól függően:

  • Az Office 365 előfizetéses verziójában vagy a 2019 Access_1st_NoVer nyomja le az ALT + X, N, 1, majd az F és az X billentyűt.

  • A Access_1st_NoVer 2016 vagy Access_1st_CurrentVer az ALT + X billentyűkombinációt lenyomva lépjen a külső adatlapra. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az importálás &t , nyomja le többször a JOBBRA nyílbillentyűt, amíg az "Excel" szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert.

  Megnyílik a külső adatbázis átvétele – Excel-számolótábla párbeszédpanel.

 3. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét az Excel_generic-fájl létrehozásához, amelyhez hivatkozást szeretne létrehozni:

  • Ha a fókuszt a fájlnév szövegmezőbe szeretné helyezni, nyomja le az F billentyűt, majd illessze be vagy írja be a Excel_generic fájl elérési útját.

  • A fájl tallózásához nyomja le az R billentyűt. Ekkor megnyílik a fájl megnyitása párbeszédpanel. Keresse meg a kívánt fájlt, és a fájlon az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

 4. Az ALT + L billentyűkombinációt lenyomva lépjen az adatforrás hivatkozására, és jelölje ki az adatforrás hivatkozását, és nyomja le az ENTER billentyűt. Elindul a táblázat csatolása varázsló .

Excel-adatbázisra mutató hivatkozás létrehozása a táblázat csatolása varázslóval

A táblázat csatolása varázsló végigvezeti Önt a csatolási folyamaton. Csak adja meg a szükséges beállításokat, és a Excel_generic az adatbázishoz kapcsolt adatkapcsolatok nélkül.

Tipp: Ha a képernyőolvasó nem olvassa fel automatikusan a Windows varázslót, nyomja le a ko billentyű + W billentyűkombinációt.

 1. Ha a forrás Excel_generic munkafüzetnek csak egy munkalapja van, és nincs tartománya, folytassa a következő lépéssel. Ha a munkafüzet egynél több munkalapot vagy névvel ellátott cellatartományt tartalmaz, az alábbi lehetőségek közül választva jelölje ki a munkalapot vagy a cellatartományt:

  • Munkalap kijelöléséhez nyomja le az Alt + W billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt munkalapot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

  • Egy cellatartomány kijelöléséhez nyomja le az ALT + R billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt kívánt intervallumot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megnyílik a varázsló következő ablaka.

 2. Ha a forrás munkalap vagy a sor első sora tartalmazza a mezőneveket, az I billentyűt lenyomva lépjen az első sor fejléceket tartalmazó elemére. Az ENTER billentyűt lenyomva vigye a fókuszt a varázsló következő ablakára.

 3. Megnyílik az utolsó varázsló ablaka. A fókusz a kapcsolt tábla neve mezőben található, és a kapcsolt tábla aktuális nevét hallja. Ha meg szeretné változtatni a táblázat nevét, írjon be egy új táblanév nevet, majd az ENTER billentyű lenyomásával véglegesítse az importálást.

  Megjegyzés: Ha olyan riasztást Hall, amelyre a táblázat már létezik, és szeretné felülírni a meglévő táblázatot az importált adatokkal, nyomja le az Y billentyűt. Ha át szeretné nevezni a céltábla nevét, nyomja le az N billentyűt, majd az Alt + I billentyűkombinációt lenyomva helyezze vissza a fókuszt az Importálás a táblázatba mezőbe, írja be a másik táblanév nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

 4. Ha a csatolás sikeres volt, a következőhöz hasonló szöveg hangzik el: "kész csatolás fájlhoz", majd a Excel_generic fájlnév. Az ENTER billentyűt lenyomva lépjen ki az értesítésből. Nyissa meg a hivatkozás táblát, és tekintse át annak tartalmát. A hibaelhárítási tudnivalókat a következő témakörben találhathatja meg #Num! hibák elhárítása és egyéb helytelen értékek egy kapcsolódó táblábanExcel-munkafüzetben tárolt adatimportálás vagy csatolás

  Ha a csatolás sikertelen, ellenőrizze a Excel_generic forrásfájlt ismét a céladatbázis előkészítése című szakasz ellenőrzőlistáján, a 2. lépésben, az Excel- munkafüzetben tárolt adatimportálással vagy csatolással.

Lásd még

Képernyőolvasó használata táblák létrehozásához Access asztali adatbázisokban

Képernyőolvasó használata egy Access asztali adatbázisbeli lekérdezés létrehozásához

Képernyőolvasó használata űrlapok létrehozásához az asztali Access-adatbázisokban

Access-tábla exportálása szövegfájlba a képernyőolvasó használatával

Az Access billentyűparancsai

Az Access felfedezése és Navigálás a képernyőolvasó használatával

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékkal él, vagy a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, keresse fel a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyét, és kérjen technikai segítséget. A fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhely akadálymentes technológiákban jártas ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Az Ön régiójában üzemelő ügyfélszolgálat elérhetőségi adatait a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyén találja.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×