INDEX függvény

Az INDEX függvény egy értéket vagy egy értékre mutató hivatkozást ad vissza egy táblázatból vagy egy tartományból.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Az INDEX függvény két módon használható:

 • Ha egy megadott cella vagy cellatömb értékét szeretné visszaadni eredményül, olvassa el a Tömbös formátum című szakaszt.

 • Ha megadott cellák hivatkozását szeretné visszaadni eredményül, olvassa el a Hivatkozásos formátum című szakaszt.

Tömbös formátum

Leírás

Egy táblázatban vagy egy tömbben lévő elem értékét számítja ki, a sor-és az oszlop számozási indexei által kiválasztva.

Akkor használja a tömbös formátumot, ha az INDEX függvény első argumentuma tömbállandó.

Szintaxis

INDEX(tömb; sor_szám; [oszlop_szám])

Az INDEX függvény tömbös űrlapja az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • tömb:    Megadása kötelező. Cellatartomány vagy tömbállandó.

  • Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható.

  • Ha a tömb több sorból áll, és több oszlopot tartalmaz, és csak a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumot használja, akkor az INDEX függvény a tömb teljes sorában vagy oszlopában lévő tömböt ad eredményül.

 • sor_szám:    Megadása kötelező. A tömbben annak a sornak a száma, amelyikből az értéket meg szeretné kapni. Ha a sor_szám érték nincs megadva, az oszlop_szám argumentum kötelező.

 • oszlop_szám (oszlop_szám)    Megadása nem kötelező. A tömbben annak az oszlopnak a száma, amelyikből az értéket meg szeretné kapni. Ha az oszlop_szám argumentum nincs megadva, akkor a sor_szám argumentum szükséges.

Megjegyzések

 • Ha mind a sor_szám, mind az oszlop_szám argumentumot használja, akkor az INDEX függvény a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontjában található cella értékét számítja ki.

 • a sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia. Ellenkező esetben az INDEX a #REFt számítja ki. hibát adhat, ha a hivatkozott cellákban akár egyetlen nem szám (vagyis szöveges) érték is szerepel.

 • Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentum értéke 0 (nulla), akkor az INDEX függvény a teljes oszlop vagy sor értékeinek tömbjét adja eredményül. Ha a visszaadott értékeket tömbként szeretné használni, akkor az INDEX függvényt tömbképletként kell beírnia.

  Megjegyzés: Ha az Office 365jelenlegi verziójával rendelkezik, a képletet a kimeneti tartományban a bal felső cellába írhatja be, majd az ENTER billentyűt lenyomva erősítse meg a képlet dinamikus tömbképletként való megerősítését. Máskülönben a képletet örökölt tömbképletként kell beírnia, először ki kell választania a kimeneti cellatartományt, be kell írnia a képletet a kimeneti értéktartomány bal felső cellájába, majd a CTRL + SHIFT + ENTER billentyűkombinációt lenyomva erősítse meg. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

Példák

1. példa

Az alábbi példákban az INDEX függvény megkeresi azokat az értékeket, amelyek megegyező sor- és oszlopindexű cellákban találhatók.

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja meg az F2, majd az Enter billentyűt.

Adatok

Adatok

Alma

Citrom

Banán

Körte

Képlet

Leírás

Eredmény

=INDEX(A2:B3;2;2)

Az A2:B3 tartomány második sorának és második oszlopának metszéspontjában található érték.

Körte

=INDEX(A2:B3;2;1)

Az A2:B3 tartomány második sorának és első oszlopának metszéspontjában található érték.

Banán

2. példa

Ebben a példában az INDEX függvény egy tömbképleten belül egy 2x2-es tömbben keresi meg két cella értékét.  

Megjegyzés: Ha az Office 365jelenlegi verziójával rendelkezik, a képletet a kimeneti tartományban a bal felső cellába írhatja be, majd az ENTER billentyűt lenyomva erősítse meg a képlet dinamikus tömbképletként való megerősítését. Máskülönben a képletet örökölt tömbképletként kell beírnia, ha először két üres cellát szeretne kijelölni, a képletet a kimeneti tartományban a bal felső cellába kell beírnia, majd a CTRL + SHIFT + ENTER billentyűkombinációt lenyomva erősítse meg. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

Képlet

Leírás

Eredmény

= INDEX ({1; 2; 3; 4}; 0; 2)

A tömb első sorának második oszlopában található érték. A tömb első sorában az 1 és a 2 érték, a második sorában pedig a 3 és a 4 érték található.

2

A tömb második sorának második oszlopában található érték (a fentivel azonos tömb)

4

Vissza a lap tetejére


Hivatkozási űrlap

Leírás

Adott sor és oszlop találkozásánál lévő cella hivatkozását adja eredményül. Ha a hivatkozás nem szomszédos kijelölésből áll, akkor kiválaszthatja a kijelölést a kereséshez.

Szintaxis

INDEX(hivatkozás; sor_szám; [oszlop_szám]; [terület_szám])

Az INDEX függvény hivatkozási űrlapja az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • hivatkozás    Megadása kötelező. Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás.

  • Ha nem szomszédos tartományba lép a hivatkozás, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni.

  • Ha a hivatkozás minden területe csak egy sort vagy oszlopot tartalmaz, a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentum nem kötelező. Ha a hivatkozás például csak egyetlen sorra vonatkozik, akkor elegendő annyit írni: INDEX(hivatkozás;;oszlop_szám).

 • sor_szám    Megadása kötelező. A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretné kapni.

 • oszlop_szám (oszlop_szám)    Megadása nem kötelező. A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretné kapni.

 • area_num    Megadása nem kötelező. Kiválaszt egy olyan cellatartományt, amelyből a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontját szeretné adni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a area_num argumentum nincs megadva, akkor az INDEX az 1-es területet használja.  Az itt felsorolt területek mindegyikének egy lapon kell lennie.  Ha olyan területeket ad meg, amelyek nem ugyanazon a munkalapon vannak, akkor az #VALUEt okozhatja. hibát adhat, ha a hivatkozott cellákban akár egyetlen nem szám (vagyis szöveges) érték is szerepel.  Ha olyan tartományokat kell használnia, amelyek egymástól különböző lapokon találhatók, ajánlott az INDEX függvény tömbös űrlapját használni, és egy másik függvény segítségével kiszámítani a tömböt alkotó tartományt.  A választ függvény segítségével például kiszámíthatja, hogy melyik hatókört használja a program.

Ha például a hivatkozás a (a1: B4; D1: E4; G1: H4) cellákat mutatja be, a area_num 1 az a1: B4 tartományban található, a area_num 2 a D1: E4 tartományban található, a area_num 3 pedig a G1: H4 tartományban van.

Megjegyzések

 • Miután a hivatkozás és a area_num kijelölt egy bizonyos tartománnyal, a sor_szám és az oszlop_szám kijelöl egy adott cellát: a sor_szám 1 a sor első sora, az oszlop_szám 1 az első oszlop, és így tovább. Az INDEX által visszaadott hivatkozás a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontja.

 • Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentum értéke 0 (nulla), akkor az INDEX függvény a teljes oszlop vagy sor hivatkozását adja eredményül.

 • a sor_szám, az oszlop_szám és a area_num a hivatkozásban lévő egyik cellára kell mutatnia. Ellenkező esetben az INDEX a #REFt számítja ki. hibát adhat, ha a hivatkozott cellákban akár egyetlen nem szám (vagyis szöveges) érték is szerepel. Ha a sor_szám és az oszlop_szám argumentum nincs megadva, akkor az INDEX függvény az area_num által megadott hivatkozási területet adja eredményül.

 • Az INDEX függvény hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik. A képlettől függ, hogy az INDEX függvény által szolgáltatott érték értékként vagy hivatkozásként kerül-e felhasználásra. A CELLA("szélesség";INDEX(A1:B2;1;2)) képlet például egyenértékű a CELLA("szélesség";B1) képlettel. A CELLA függvény az INDEX függvény által szolgáltatott értéket cellahivatkozásként használja fel. Másrészt például a 2*INDEX(A1:B2;1;2) képlet az INDEX függvény eredményét (a B1 cellahivatkozást) kiértékelik, és a további számításhoz a cellában (a példában a B1) található számértéket használják fel.

Példák

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt.

Gyümölcs

Ár

Darab

Alma

69 Ft

40

Banán

34 Ft

38

Citrom

55 Ft

15

Cseresznye

25 Ft

25

Körte

59 Ft

40

Mandula

280 Ft

10

Pisztácia

355 Ft

16

Mogyoró

125 Ft

20

Dió

175 Ft

12

Képlet

Leírás

Eredmény

=INDEX(A2:C6;2;3)

Az A2:C6 tartomány második sorának és harmadik oszlopának metszéspontja, vagyis a C3 cella tartalma

38

=INDEX((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

A második cellaterület (A8:C11) második sorának és második oszlopának metszéspontja, vagyis a B9 cella tartalma

1,25

=SZUM(INDEX(A1:C11;0;3;1))

Az a1: C11 cellatartomány első területének harmadik oszlopának összege, amely a C1: C11 összege.

216

=SZUM(B2:INDEX(A2:C6;5;2))

A B2 cellánál kezdődő és az A2:A6 tartomány ötödik sorának és második oszlopának metszéspontjában végződő tartomány értékeinek összege, azaz B2:B6 összege

2,42

Vissza a lap tetejére

Lásd még

FKERES függvény

HOL.VAN függvény

INDIREKT függvény

Útmutatások és példák tömbképletek használatához

Keresési és hivatkozási függvények (segédlet)

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×