HOZAM függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel HOZAM függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül. A HOZAM függvénnyel kötvények hozama számítható ki.

Szintaxis

HOZAM(kiegyenlítés; lejárat; ráta; ár; visszaváltás; gyakoriság; [alap])

Fontos: Dátumok bevitele a DÁTUM függvénnyel, illetve más képletek vagy függvények eredményeként lehetséges. Például a 2008. május 23. dátum beírására használja a DÁTUM(2008;5;23) függvényt. A dátumok szövegként történő beírása hibát okozhat.

A HOZAM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Kiegyenlítés:    Kötelező megadni. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma az a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevő megvásárolja.

 • Lejárat:    Megadása kötelező. Az értékpapír lejárati napjának dátuma. Azt a dátumot jelenti, amikor az értékpapír lejár.

 • Ráta:    Kötelező megadni. Az értékpapír éves szelvénykamatlába.

 • Ár:    Megadása kötelező. Az értékpapír ára 100 Ft-os névértékre számolva.

 • Visszaváltás:    Megadása kötelező. Az értékpapír visszaváltási ára 100 Ft-os névértékre számolva.

 • Gyakoriság:    Kötelező megadni. A kamatszelvény-fizetések száma egy évben. Évenkénti fizetésnél gyakoriság = 1; félévenkénti fizetésnél gyakoriság = 2; negyedévenkénti fizetésnél gyakoriság = 4.

 • Alap:    Nem kötelező megadni. A napok kiszámítására használt módszer kódszáma.

Alap

A napok számításának alapja

0 vagy hiányzik

Amerikai (NASD) 30/360

1

Tényleges/tényleges

2

Tényleges/360

3

Tényleges/365

4

Európai 30/360

Megjegyzések

 • A Microsoft Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. Alapértelmezés szerint 1900. január 1. megfelelője az 1-es sorszám, míg például a 2008. január 1. dátumhoz a 39448 tartozik, mert 39448 nap van 1900. január 1. után.

 • A kiegyenlítési dátum az a dátum, amikor a vevő megvásárolja a kötvényt. A lejárat dátuma az a dátum, amikor a kötvény lejár. Például adott egy 30 évre szóló kötvény, amelyet 2008. január 1-én bocsátottak ki, és a vevő hat hónappal később vásárolt meg. Ekkor a kibocsátás dátuma 2008. január 1., a kiegyenlítés dátuma 2008. július 1., a lejárat dátuma 2038. január 1., ugyanis ekkor jár le a kibocsátási dátumtól számított 30 év.

 • A kiegyenlítés, a lejárat, a gyakoriság és az alap argumentumnál a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.

 • Ha a kiegyenlítés és a lejárat nem érvényes dátum, akkor a HOZAM az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.

 • Ha x < 0, a HOZAM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

 • Ha ár ≤ 0 vagy visszaváltás ≤ 0, akkor a HOZAM eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha a gyakoriság argumentum értéke nem 1, 2 vagy 4, akkor a HOZAM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

 • Ha alap < 0 vagy alap > 4, akkor a HOZAM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

 • Ha kiegyenlítés ≥ lejárat, akkor a HOZAM a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

 • Ha a visszaváltásig egy vagy ennél kevesebb szelvényidőszak van, akkor a HOZAM függvény kiszámítása a következő képlet alapján történik:

  Képlet

  ahol:

  • A = a szelvényidőszak kezdetétől a kiegyenlítésig eltelt napok száma (felszaporodott napok)

  • DSR = a napok száma az elszámolástól a visszaváltás napjáig

  • E = a napok száma a szelvényidőszakban

 • Ha a visszaváltásig egynél több szelvényidőszak szerepel, akkor a HOZAM függvényt a PRICE függvénynél használt képlet alapján Newton-módszerrel legfeljebb 100 közelítő lépéssel számítja ki a Microsoft Excel. A hozam értékét addig változtatja, míg a becsült ár elég közel nem kerül a tényleges árhoz.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Leírás

15.febr.08

Kiegyenlítés dátuma

15.nov.16

Lejárat dátuma

5,75%

Szelvénykamatláb

9504,287

Ár

10 000 Ft

Visszaváltási érték

2

Kamatszelvény-fizetés félévente (lásd fenn)

0

Alap: 30/360 (lásd fenn)

Képlet

Leírás (eredmény)

Eredmény

=HOZAM(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Az értékpapír hozama a fenti adatokkal (0,065 vagy 6,5%)

6,5%

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×