HIPERHIVATKOZÁS függvény

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ez a cikk a Microsoft Excel HIPERHIVATKOZÁS függvényének képletszintaxisát és használatát mutatja be.

Leírás

A Hiperhivatkozás függvény, amely az aktuális munkafüzet másik helyére ugrik, vagy hálózati kiszolgálón, egy intranetvagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont hoz létre. Amikor a Hiperhivatkozás függvény tartalmazó cellára kattint, az Excel felsorolt helyére ugrik, vagy megnyitja a dokumentumot, a megadott.

Szintaxis

Hivatkozás (hivatkozás_hely, [kedves_név])

A HIPERHIVATKOZÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

  • Hivatkozás_hely    Megadása kötelező. Ez a megnyitandó dokumentum elérési útja és neve. A hivatkozás_hely hivatkozhat egy dokumentum adott helyére – például adott cellára vagy elnevezett tartományra egy Excel-munkalapon vagy -munkafüzetben, illetve egy könyvjelzőre egy Microsoft Word-dokumentumban. Az elérési út mutathat egy merevlemezen tárolt fájlra, de lehet UNC elérési út is egy kiszolgálón (a Windows Microsoft Excel esetében) vagy egy URL-cím az interneten vagy egy belső hálózaton.

    Megjegyzés:    Az Excel Online-ban a HIPERHIVATKOZÁS függvény csak webcímekhez (URL-címekhez) érvényes. A hivatkozás_hely lehet idézőjelek közé zárt karaktersorozat vagy a csatolást karaktersorozatként tartalmazó cella.

    Ha a hivatkozás_hely argumentumban megadott ugrás nem létezik vagy nem érhető el, hiba történik, amikor a cellára kattint.

  • Kedves_név:    Megadása nem kötelező. Ez a cellában megjelenő ugrószöveg vagy számérték. A kedves_név kék színű és alá van húzva. Ha a kedves_név hiányzik, a cella a hivatkozás_hely szövegét jeleníti meg.

    A kedves_név lehet érték, szöveges karakterlánc, név vagy egy olyan cella, amely tartalmazza az ugrószöveget vagy az értéket.

    Ha a kedves_név hibaértéket ad vissza (például: #ÉRTÉK!), a cellában a hiba jelenik meg az ugrószöveg helyett.

Megjegyzés

Az Excel asztali alkalmazás, a hivatkozás céljának ugrás nélkül egy hivatkozást tartalmazó cella kijelöléséhez kattintson arra a cellára, és tartsa lenyomva az egérgombot, amíg az egérmutató alakúra változik, egy közötti Excel kijelölőmutató , majd engedje fel az egérgombot. A Excel Onlinejelöljön ki egy cellát a kattintással, amikor a mutató nyíllal; Ugrás a hivatkozás céljának kattintva, amikor a mutató kéz alakúvá.

Példák

Példa

Eredmény

=HIPERHIVATKOZÁS("http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx", "Jelentés indítása")

Megnyit egy a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzetet. A cellában ugrószövegként megjelenik a „Jelentés indítása”.

=HIPERHIVATKOZÁS("[http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx]Évi!F10";D1)

Létrehoz egy hivatkozást az F10 cellára a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzet Évi nevű munkalapján. A hiperhivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövegként a D1 cella tartalmát mutatja.

=HIPERHIVATKOZÁS("[http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx]'Elso negyedev'!ReszlegVegosszeg";"Reszleg elso negyedevi koltsegvetese")

Létrehoz egy hivatkozást a ReszlegVegosszeg tartományra a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzet Első negyedev nevű munkalapján. A hivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövege: Reszleg elso negyedevi koltsegvetese.

=HIPERHIVATKOZÁS("http://example.microsoft.com/Evi jelentes.docx]Negyedevi nyereseg";"Negyedevi nyeresegkimutatas")

Ha egy Word-fájl valamely pontjára mutató hivatkozást szeretne készíteni, könyvjelzővel adja meg a fájl elérni kívánt pontját. Ez a példa hivatkozást készít a http://example.microsoft.com címen mentett Evi jelentes.doc nevű fájl Negyedevi nyereseg könyvjelzőjére.

=HIPERHIVATKOZÁS("\\PÉNZÜGY\Kimutatások\1negyed.xlsx";D5)

Megjeleníti a D5 cella tartalmát ugrószövegként, és megnyitja a PÉNZÜGY kiszolgáló Kimutatások közös könyvtárában található munkafüzetet. Ez a példa UNC elérési utat használ.

=HIPERHIVATKOZÁS("D:\PÉNZÜGY\1negyed.xlsx";H10)

Megnyitja a D meghajtó Pénzügy könyvtárában található 1negyed.xlsx fájlt, és megjeleníti a H10 cellában tárolt számértéket.

=HIPERHIVATKOZÁS("[C:\Dokumentumok\SMunkaf.xlsx]Összegek")

Hivatkozást hoz létre egy külső, SMunkaf.xlsx nevű munkafüzet Összegek területére.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," Munka1 Ugrás > A10 ")

Ugrás az aktuális munkalapon egy másik helyre, helyezze el a munkafüzet nevét, és jelennek meg, a munkalap neve Munka1 esetén az aktuális munkalapot.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," január Ugrás > A10 ")

Ugrás az aktuális munkalapon egy másik helyre, helyezze el a munkafüzet nevét, és munkalapnév jelennek meg, hol január-e a munkafüzet másik munkalapján található.

= Hiperhivatkozás (cella ("cím", január! A1), "nyissa meg a január > A1")

Ugrás egy másik helyre az aktuális munkalapon nélkül, a teljes munkalap hivatkozás ([Book1.xlsx]), is használhatja, hol CELL("address") az aktuális munkafüzet nevét adja vissza.

=HIPERHIVATKOZÁS($Z$1)

A munkalap minden HIPERHIVATKOZÁS függvényt használó képletének ugyanazon argumentumokkal való gyors frissítéséhez elhelyezheti a hivatkozás célját az adott vagy egy másik munkalap egy cellájában, majd azután erre a cellára, mint hivatkozási helyre abszolút hivatkozást használhat a HIPERHIVATKOZÁS képleteiben. A hivatkozás céljában eszközölt változtatások azonnal megmutatkoznak a HIPERHIVATKOZÁS képleteiben.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×