GYAKORISÁG függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel GYAKORISÁG függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül. A gyakorisági eloszlás adott értékhalmazból és adott számú osztálynál (intervallumnál) az egyes intervallumokban előforduló értékek számát méri. Mivel a GYAKORISÁG tömböt ad eredményül, tömbképletként kell megadni.

Szintaxis

GYAKORISÁG(adattömb; csoport_tömb)

A GYAKORISÁG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Adattömb:    Megadása kötelező. Azon adatokat tartalmazó tömb vagy azon adatokra való hivatkozás, amelyek gyakoriságát meg kell határozni. Ha az adattömb üres, a GYAKORISÁG nulla értékeket tartalmazó tömböt eredményez.

  • Csoport_tömb:    Megadása kötelező. Azon intervallumokat tartalmazó tömb vagy azon intervallumokra való hivatkozás, amelyekbe az adattömbbeli értékeket csoportosítani kell. Ha a csoport_tömb üres, akkor a GYAKORISÁG az adattömb elemeinek számát adja eredményül.

Megjegyzések

  • A GYAKORISÁG függvényt tömbképletként kell bevinni abba a szomszédos cellákat tartalmazó tartományba, amelyben az eloszlás eredményét szeretné visszakapni.

  • Az eredményként kapott tömb elemeinek száma eggyel nagyobb, mint a csoport_tömb elemeinek száma. A visszaadott tömbben ez a további elem a legfelső intervallum fölötti értékek számát adja meg. Ha például három cellába bevitt három értéktartományt vizsgál, a GYAKORISÁG függvényt négy cellába vigye be. A negyedik cella az adattömb azon értékeinek számát fogja tartalmazni, amelyek nagyobbak a harmadik intervallumértéknél.

  • A GYAKORISÁG az üres és a szöveget tartalmazó cellákat figyelmen kívül hagyja.

  • A tömböket eredményül adó képleteket a megfelelő számú cella kijelölése után tömbképletként kell bevinni.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Értékek

Csoport

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Képlet

Leírás

Eredmény

=GYAKORISÁG(A2:A10;B2:B4)

A 70-nél kisebb vagy azzal egyenlő előforduló értékek száma

1

A 71 és 79 közötti csoportba tartozó értékek száma

2

A 80 és 89 közötti csoportba tartozó értékek száma

4

A 90-nél nagyobb vagy azzal egyenlő értékek száma

2

Megjegyzés: A C12 cellában lévő képlet egy tömbképlet. Ha azt szeretné. hogy a képlet a C12, C13, C14 és C15 cellákban lévő értékeket adja vissza, a munkafüzetet az Excel asztali programban (ne a webböngészőben) nyissa meg. Jelölje ki a C12, C13, C14 és C15 cellákat az Excelben, nyomja le az F2 billentyűt, majd a CTRL+Shift+Enter billentyűkombinációt. Ha a képletet nem tömbképletként írja be, az egyetlen eredmény a C12 cellában lévő érték lesz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×