FKERES függvény

Tipp: Használja az új XLOOKUP függvényt, az FKERES továbbfejlesztett verzióját, amely bármilyen irányban működik, és alapértelmezés szerint pontos egyezéseket ad eredményül, így egyszerűbben és kényelmesebben használhatja a megelőzőt.

Használja az FKERES FÜGGVÉNYt, ha a táblázatokban vagy a sorokban sorban szereplő dolgokat kell megkeresnie. Keressen például egy autóipari egységárat a cikkszám alapján, vagy az alkalmazott neve alapján keresse meg az alkalmazott nevét.

Tipp: Nézze meg ezeket a YouTube-videókat a Microsoft készítői közül , hogy további segítségre van szüksége az FKERES függvényhez.

Az FKERES függvény legegyszerűbben az alábbi módon értelmezhető:

= FKERES (amit szeretne megkeresni, ahol meg szeretné keresni, a visszaadott értéket tartalmazó oszlopban lévő oszlop számát adja eredményül, egy közelítő vagy pontos egyezést ad vissza – az 1/igaz vagy a 0/hamis).

Nagyobb hatás elérése közleményekkel

Tipp: Az FKERES függvény titka az, ha az adatait úgy rendezi, hogy a keresett érték (gyümölcs) a keresett értéktől (összegtől) balra maradjon.

Az FKERES függvénnyel kikeresheti egy táblázat egy értékét.

Szintaxis

Szintaxis: FKERES(keresési_érték; tábla; oszlop_szám; [tartományban_keres])

Például:

 • = FKERES (A2; A10: C20; 2; IGAZ)

 • =FKERES("Lengyel";B2:E7;2;HAMIS)

 • = FKERES (a2; "ügyfél adatai"! A:F, 3, HAMIS)

Argumentum neve

Leírás

keresési_érték    (kötelező)

A kikeresni kívánt érték. A megkeresni kívánt értéknek a table_array argumentumban megadott cellatartomány első oszlopában kell lennie.

Ha a tábla-tömb például a B2: D7 cellákra terjed ki, akkor az Lookup_value a B oszlopban kell lennie.

Lookup_value lehet egy érték vagy hivatkozás egy cellára.

tábla    (kötelező)

Az a cellatartomány, amelyben az FKERES függvény a keresési_értéket és a visszaadott értéket keresi. Névvel ellátott tartományok vagy táblázatok is használhatók, és a neveket a cellahivatkozások helyett az argumentumban használhatja. 

A cellatartomány első oszlopának tartalmaznia kell a lookup_value. A cellatartomány is szerepelnie kell a keresett visszatérési értéknek.

Tudnivalók a tartományok kijelöléséről munkalapon.

oszlop_szám    (kötelező)

A visszatérési értéket tartalmazó oszlop száma (az table_arraybal szélső oszlopa 1-től kezdődően).

tartományban_keres    (nem kötelező)

Logikai érték, amellyel az FKERES függvényhez közelítő vagy pontos keresést írhat elő:

 • Közelítő egyezés-1/igaz : a táblázat első oszlopát numerikus vagy betűrendes sorrendbe rendezi, majd a legközelebbi értéket fogja keresni. Ez az alapértelmezett keresési mód, ha nincs semmi megadva. Például = FKERES (90, a1: B100, 2, igaz).

 • Pontos egyezés-0/hamis keresés az első oszlop pontos értékéhez. Például = FKERES ("Kovács"; a1: B100; 2; hamis).

Első lépések

Az FKERES függvény szintaktikailag helyes használatához az alábbi négy adatot kell megadnia:

 1. A keresendő érték, melyet keresési értéknek is nevezünk.

 2. A tartomány, amelyben a keresési érték megtalálható. Ne feledje, hogy a keresési értéknek mindig a tartomány első oszlopának kell lennie ahhoz, hogy az FKERES függvény megfelelően működjön. Ha például a keresési érték a C2 cellában található, akkor a tartománynak a C oszloppal kell kezdődnie.

 3. A visszatérési érték oszlopszáma a tartományban. Ha például a B2: D11 adja meg a tartománnyal, a B számot az első, a C és a második oszlopba kell számítania, és így tovább.

 4. Opcionálisan megadhatja az IGAZ értéket, ha a visszatérési érték kereséséhez közelítő egyezést szeretne előírni, vagy a HAMIS értéket, ha pontos egyezést. Ha nem ad meg semmit, az alapértelmezett érték az IGAZ, vagyis a közelítő egyezés.

A fentieket a következőképpen egyesítheti egy működő képletbe:

= FKERES (keresési érték, a keresési értéket tartalmazó sor, a visszatérési értéket tartalmazó oszlop száma, közelítő egyezés (igaz) vagy pontos egyezés (hamis)).

Példák

Íme néhány példa az FKERES FÜGGVÉNYre:

1. példa

FKERES – példa 1

2. példa

FKERES – példa 2

3. példa

FKERES – példa 3

4. példa

FKERES – példa 4

5. példa

FKERES – példa 5

Az FKERES FÜGGVÉNYt használva egyszerre több táblázatot egyesítheti, mindaddig, amíg az egyik táblázat az összes többivel azonos mezőket tartalmaz. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha meg kell osztania egy munkafüzetet azokkal a személyekkel, akik az Excel régebbi verzióival rendelkeznek, és nem támogatják az adatforrást több tábla adatforrásaként – a források egyetlen táblába való egyesítésével, valamint az adatszolgáltatás adatforrásának az új táblába való átalakításával, az adatok funkció a régebbi Excel-verziókban használható

Más táblákból származó adatok beolvasása az FKERES FÜGGVÉNYt használó oszlopokkal

Itt az A-F és A H oszlop olyan értékeket vagy képleteket használ, amelyek csak az értékeket használják a munkalapon, és a többi oszlopban az FKERES és az A oszlop (az ügyfél kódja) és a B oszlop (ügyvéd) értékét használja a többi táblából származó adatok beolvasásához.

 1. Másolja a vágólapra a közös mezőket tartalmazó táblázatot egy új munkalapra, és adjon neki nevet.

 2. Kattintson az adat> Adateszközök > kapcsolatok elemre a kapcsolatok kezelése párbeszédpanel megnyitásához.

  A kapcsolatok kezelése párbeszédpanel
 3. Az egyes felsorolt viszonyok esetében vegye figyelembe az alábbiakat:

  • A táblázatokat összekapcsoló mező (a párbeszédpanel zárójelben látható). Ez a lookup_value az FKERES képletben.

  • A kapcsolódó keresési táblázat neve. Ez a table_array az FKERES képletben.

  • A kapcsolódó keresési tábla mezője (oszlopa), amely az új oszlopban használni kívánt adatokkal rendelkezik. Ezek az információk nem jelennek meg a kapcsolatok kezelése párbeszédpanelen, a kapcsolódó keresési táblázatból megtudhatja, hogy melyik mezőt szeretné lekérni. Szeretné megjegyezni az oszlop számát (A = 1) – Ez a képletben szereplő col_index_num .

 4. Ha egy mezőt fel szeretne venni az új táblába, adja meg az FKERES képletet az első üres oszlopban a 3. lépésben összegyűjtött adatok alapján.

  A példánkban a G oszlop az ügyvéd (a lookup_value) segítségével kapja meg a számlázási adatoknak a negyedik oszlopból (col_index_num = 4) az ügyvédek munkalap táblájából, a tblAttorneys (a Table_array), az = FKERES ([@Attorney], tbl_Attorneys, 4, hamis)képlettel.

  A képlet a cellahivatkozást és a dátumtartomány hivatkozását is használhatja. A példánkban az = FKERES (a2; "ügyvéd!"! A:D, 4, hamis).

 5. Folytassa a mezők hozzáadását, amíg az összes szükséges mezőt meg nem találja. Ha olyan adatszolgáltatást tartalmazó munkafüzetet próbál készíteni, amely több táblát használ, módosítsa az adatszolgáltatás adatforrását az új táblára.

Probléma

A probléma oka

Nem megfelelő visszaadott érték

Ha a tartományban_keres argumentum értéke IGAZ vagy nincs megadva, az első oszlopban lévő értékeknek betűrendben vagy számsorrendben kell elhelyezkedniük. Ha az első oszlop nem rendezett, előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja vissza. Rendezze az első oszlopot, vagy adjon meg HAMIS értéket a pontos egyezés érdekében.

#HIÁNYZIK hiba egy cellában

 • Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor ha a keresési_érték kisebb a tábla első oszlopában lévő értéknél, a képlet #HIÁNYZIK hibaértéket ad vissza.

 • Ha a tartományban_keres értéke HAMIS, a #HIÁNYZIK érték azt jelzi, hogy a pontos szám nem található.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #HIÁNYZIK hiba elhárításáról bővebben a #HIÁNYZIK! hiba kijavítása az FKERES függvényben című témakörben olvashat.

#HIV! hiba egy cellában

Ha az oszlop_szám nagyobb a tábla oszlopainak a számánál, a képlet #HIV! hibaértéket adja vissza.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #HIV! hiba elhárításáról bővebben A #HIV! hiba javítása.

#ÉRTÉK! hiba egy cellában

Ha a tábla értéke kisebb 1-nél, a képlet #ÉRTÉK! hibaértéket ad vissza.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #ÉRTÉK! hiba elhárításáról bővebben az #ÉRTÉK! hiba kijavítása az FKERES függvényben.

#NÉV? hiba egy cellában

A #NÉV? hibaérték általában azt jelenti, hogy a képletből idézőjelek hiányoznak. Ha egy személy nevére keres, ügyeljen arra, hogy a képletben foglalja idézőjelek közé a nevet. A nevet például a következőképpen írja be: "Lengyel" az =FKERES("Lengyel",B2:E7,2,HAMIS) képletben.

További információt A #NÉV? hiba javítása.

#KITÖLTÉS! hiba egy cellában

Ez a konkrét #SPILL! hiba általában azt jelenti, hogy a képlet a keresési érték implicit metszéspontját használja, és a teljes oszlopot hivatkozásként használja. Például = FKERES (A:A, A:C, 2, hamis). A problémát úgy oldhatja meg, hogy az @ operátorral rögzíti a keresés hivatkozását, például: = FKERES (@A: a, A:C, 2, hamis). Azt is megteheti, hogy a hagyományos FKERES módszert használja, és a teljes oszlop helyett egyetlen cellára hivatkozik: = FKERES (a2; A:C; 2; hamis).

Művelet

Indoklás

Használjon abszolút cellahivatkozásokat a tartományban_keres értékeként

Az abszolút hivatkozásokkal automatikusan kitöltheti a cellákat a képlettel, biztosítva, hogy az mindig ugyanazt a keresési tartományt használja.

Tudnivalók az abszolút cellahivatkozások használatáról.

Ne tárolja a számokat és a dátumokat szövegként.

Szám vagy dátumértékek keresésekor ügyeljen arra, hogy a tábla első oszlopában az adatok ne szöveges értékként legyenek tárolva. Ebben az esetben az FKERES hibás vagy váratlan eredményt adhat.

Rendezze az első oszlopot

Rendezze a tábla első oszlopát az FKERES használata előtt, ha a tartományban_keres értéke IGAZ.

Helyettesítő karakterek használata

Ha a range_lookup értéke hamis, és a lookup_value szöveg, használhatja a kérdőjelet (?) és a csillag (*) karaktert a lookup_value. A kérdőjel egyetlen tetszőleges karaktert helyettesít. A csillag tetszőleges karaktersorozatot helyettesít. Ha meg szeretne keresni egy tényleges kérdőjelet vagy csillagot, írja be a tilde (~) karaktert a karakter elé.

Az = FKERES ("Fontan?", B2: E7, 2, hamis) például a Fontana minden előfordulását megkeresi egy utolsó betűvel, amely változhat.

Győződjön meg arról, hogy az adatokban nincsenek elírások.

Ha szöveges értékekben keres az első oszlopban, ügyeljen arra, hogy az első oszlopban szereplő adatok ne tartalmazzanak szóközöket a karakterlánc elején vagy végén, ne szerepeljenek bennük nem egységes módon használt egyenes (' vagy "), illetve nyomdai (‘ vagy “) idézőjelek, továbbá nem nyomtatható karakterek. Ilyenkor az FKERES hibás vagy váratlan eredményt adhat.

A pontos eredmény érdekében szükséges lehet a táblázatadatok utáni szóközök eltávolítása a cellákból. Ehhez használhatja a TISZTÍT függvényt vagy a KIMETSZ függvényt.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Rövid összefoglalás: az FKERES
billentyű rövid összefoglalója: FKERES hibaelhárítási tippek
a YouTube-ról: FKERES-videók a Microsoft készítői
közülaz #VALUE! hiba kijavítása az FKERES függvényben
How to correct a #N/A error in the VLOOKUP function
Aképletek
How to avoid broken formulas
Excel functions (by category)VLOOKUP (free preview)Detect errors in formulas
Excel functions (alphabetical)Excel-függvények (betűrendes) használatakor az Excel-függvények (betűrendes) használatakor az Excel-függvények (betűrendes összefoglaló) használata #N

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×