FKERES függvény

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ha egy táblázatban vagy egy tartományban sor alapján szeretne megkeresni értékeket, használja az FKERES függvényt, amely a keresési és hivatkozási függvények közé tartozik. A függvénnyel például megkeresheti egy alkatrész árát a cikkszám alapján.

Tipp: Nézze meg ezeket a YouTube-videókat az Excel közösségi szakembereitől az FKERES függvény segítségével.

Az FKERES függvény legegyszerűbben az alábbi módon értelmezhető:

=FKERES(keresni kívánt érték; tartomány, amelyben az érték megtalálható; visszatérési érték oszlopszáma a tartományban; pontos egyezés vagy közelítő egyezés – 0/HAMIS vagy 1/IGAZ érték).

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Tipp: Az FKERES függvény titka az, ha az adatait úgy rendezi, hogy a keresett érték (gyümölcs) a keresett értéktől (összegtől) balra maradjon.

Az FKERES függvénnyel kikeresheti egy táblázat egy értékét.

Szintaxis

Szintaxis: FKERES(keresési_érték; tábla; oszlop_szám; [tartományban_keres])

Például:

  • =FKERES(105,A2:C7,2,IGAZ)

  • =FKERES("Lengyel";B2:E7;2;HAMIS)

Argumentum neve

Leírás

keresési_érték    (kötelező)

A kikeresni kívánt érték. A kikeresni kívánt értéknek a tábla argumentumban megadott tartomány első oszlopában kell lennie.

Ha a tábla-tömb például a B2: D7 cellákRa terjed ki, akkor a Lookup_value a B oszlopban kell lennie. Lásd az alábbi ábrát. A Lookup_value lehet egy érték vagy hivatkozás egy cellára.

tábla    (kötelező)

Az a cellatartomány, amelyben az FKERES függvény a keresési_értéket és a visszaadott értéket keresi.

A cellatartomány első oszlopának tartalmaznia kell a keresési_értéket (például az alábbi képen a vezetéknevet.) A cellatartománynak tartalmaznia kell a keresett visszaadandó értéket is (például az alábbi ábrán az utónevet).

Tudnivalók a tartományok kijelöléséről munkalapon.

oszlop_szám    (kötelező)

A visszaadandó értéket tartalmazó oszlop száma (ahol a tábla bal szélső oszlopa az 1-es számú).

tartományban_keres    (nem kötelező)

Logikai érték, amellyel az FKERES függvényhez közelítő vagy pontos keresést írhat elő:

  • Ha az érték IGAZ, a tábla első oszlopában lévő értékeknek számsorrendben vagy betűrendben kell elhelyezkedniük, és a függvény a legközelebbi értéket keresi meg. Ez az alapértelmezett keresési mód, ha nincs semmi megadva.

  • Ha az érték HAMIS, az FKERES csak pontosan egyező értéket keres az oszlopban.

Első lépések

Az FKERES függvény szintaktikailag helyes használatához az alábbi négy adatot kell megadnia:

  1. A keresendő érték, melyet keresési értéknek is nevezünk.

  2. A tartomány, amelyben a keresési érték megtalálható. Ne feledje, hogy a keresési értéknek mindig a tartomány első oszlopának kell lennie ahhoz, hogy az FKERES függvény megfelelően működjön. Ha például a keresési érték a C2 cellában található, akkor a tartománynak a C oszloppal kell kezdődnie.

  3. A visszatérési érték oszlopszáma a tartományban. Ha például a B2: D11 tartományt adja meg, akkor a B számít első oszlopnak, a C másodiknak és így tovább.

  4. Opcionálisan megadhatja az IGAZ értéket, ha a visszatérési érték kereséséhez közelítő egyezést szeretne előírni, vagy a HAMIS értéket, ha pontos egyezést. Ha nem ad meg semmit, az alapértelmezett érték az IGAZ, vagyis a közelítő egyezés.

A fentieket a következőképpen egyesítheti egy működő képletbe:

=FKERES(keresési érték; keresési értéket tartalmazó tartomány; a visszatérési érték oszlopszáma a tartományban; opcionális IGAZ érték közelítő egyezéshez vagy HAMIS érték pontos egyezéshez).

Példák

Íme néhány példa az FKERES FÜGGVÉNYre:

1. példa

FKERES – példa 1

2. példa

FKERES – példa 2

3. példa

FKERES – példa 3

4. példa

FKERES – példa 4

5. példa

FKERES – példa 5

Probléma

A probléma oka

Nem megfelelő visszaadott érték

Ha a tartományban_keres argumentum értéke IGAZ vagy nincs megadva, az első oszlopban lévő értékeknek betűrendben vagy számsorrendben kell elhelyezkedniük. Ha az első oszlop nem rendezett, előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja vissza. Rendezze az első oszlopot, vagy adjon meg HAMIS értéket a pontos egyezés érdekében.

#HIÁNYZIK hiba egy cellában

  • Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor ha a keresési_érték kisebb a tábla első oszlopában lévő értéknél, a képlet #HIÁNYZIK hibaértéket ad vissza.

  • Ha a tartományban_keres értéke HAMIS, a #HIÁNYZIK érték azt jelzi, hogy a pontos szám nem található.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #HIÁNYZIK hiba elhárításáról bővebben a #HIÁNYZIK! hiba kijavítása az FKERES függvényben című témakörben olvashat.

#HIV! hiba egy cellában

Ha az oszlop_szám nagyobb a tábla oszlopainak a számánál, a képlet #HIV! hibaérték lesz.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #HIV! hiba elhárításáról bővebben A #HIV! hiba javítása.

#ÉRTÉK! hiba egy cellában

Ha a tábla értéke kisebb 1-nél, a képlet #ÉRTÉK! hibaértéket ad vissza.

Az FKERES függvény használatakor fellépő #ÉRTÉK! hiba elhárításáról bővebben az #ÉRTÉK! hiba kijavítása az FKERES függvényben.

#NÉV? hiba egy cellában

A #NÉV? hibaérték általában azt jelenti, hogy a képletből idézőjelek hiányoznak. Ha egy személy nevére keres, ügyeljen arra, hogy a képletben foglalja idézőjelek közé a nevet. A nevet például a következőképpen írja be: "Lengyel" az =FKERES("Lengyel",B2:E7,2,HAMIS) képletben.

További információt A #NÉV? hiba javítása.

Művelet

Indoklás

Használjon abszolút cellahivatkozásokat a tartományban_keres értékeként

Az abszolút hivatkozásokkal automatikusan kitöltheti a cellákat a képlettel, biztosítva, hogy az mindig ugyanazt a keresési tartományt használja.

Tudnivalók az abszolút cellahivatkozások használatáról.

Ne tárolja a számokat és a dátumokat szövegként.

Szám vagy dátumértékek keresésekor ügyeljen arra, hogy a tábla első oszlopában az adatok ne szöveges értékként legyenek tárolva. Ebben az esetben az FKERES hibás vagy váratlan eredményt adhat.

Rendezze az első oszlopot

Rendezze a tábla első oszlopát az FKERES használata előtt, ha a tartományban_keres értéke IGAZ.

Helyettesítő karakterek használata

Ha a range_lookup értéke hamis, és a lookup_value szöveg, használhatja a kérdőjelet (?) és a csillag (*) karaktert az lookup_value-ban. A kérdőjel egyetlen tetszőleges karaktert helyettesít. A csillag tetszőleges karaktersorozatot helyettesít. Ha meg szeretne keresni egy tényleges kérdőjelet vagy csillagot, írja be a tilde (~) karaktert a karakter elé.

Az =FKERES("Lengye?",B2:E7,2,HAMIS) a Lengyel név minden előfordulására keres úgy, hogy az utolsó betű variálható.

Győződjön meg arról, hogy az adatokban nincsenek elírások.

Ha szöveges értékekben keres az első oszlopban, ügyeljen arra, hogy az első oszlopban szereplő adatok ne tartalmazzanak szóközöket a karakterlánc elején vagy végén, ne szerepeljenek bennük nem egységes módon használt egyenes (' vagy "), illetve nyomdai (‘ vagy “) idézőjelek, továbbá nem nyomtatható karakterek. Ilyenkor az FKERES hibás vagy váratlan eredményt adhat.

A pontos eredmény érdekében szükséges lehet a táblázatadatok utáni szóközök eltávolítása a cellákból. Ehhez használhatja a TISZTÍT függvényt vagy a KIMETSZ függvényt.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Rövid összefoglalás: FKERES
– rövid összefoglaló: FKERES-hibaelhárítási tippek
a YouTube-ról: FKERES-videók az Excel közösségi szakértőitől
minden szükséges tudnivalók az FKERES függvényről
#VALUE! hiba kijavítása az FKERES függvényben

A képletek Excel-függvények (betűrendes)Excel függvény (kategória szerint)
FKERES (ingyenes előzetes verzió)

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×