ELTÉRŐ.UHOZAM függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel ELTÉRŐ.UHOZAM függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A rendes piaci időszaktól eltérő (hosszú vagy rövid) utolsó osztalékfizetési időszakkal rendelkező értékpapír hozamát adja eredményül.

Szintaxis

ELTÉRŐ.UHOZAM(kiegyenlítés; lejárat; utolsó_kamat; ráta; ár; visszaváltás; gyakoriság, [alap])

Fontos: Dátumok bevitele a DÁTUM függvénnyel, illetve más képletek vagy függvények eredményeként lehetséges. Például a 2008. május 23. dátum beírására használja a DÁTUM(2008;5;23) függvényt. A dátumok szövegként történő beírása hibát okozhat.

Az ELTÉRŐ.UHOZAM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Kiegyenlítés:    Kötelező megadni. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma az a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevő megvásárolja.

 • Lejárat:    Megadása kötelező. Az értékpapír lejárati napjának dátuma. Azt a dátumot jelenti, amikor az értékpapír lejár.

 • Utolsó_kamat:    Megadása kötelező. Az értékpapír utolsó osztalékfizetési dátuma.

 • Ráta:    Megadása kötelező. Az értékpapír éves kamatlába.

 • Ár:    Megadása kötelező. Az értékpapír ára.

 • Visszaváltás:    Megadása kötelező. Az értékpapír visszaváltási ára 100 Ft-os névértékre számolva.

 • Gyakoriság:    Kötelező megadni. A kamatszelvény-fizetések száma egy évben. Évenkénti fizetésnél gyakoriság = 1; félévenkénti fizetésnél gyakoriság = 2; negyedévenkénti fizetésnél gyakoriság = 4.

 • Alap:    Nem kötelező megadni. A napok kiszámítására használt módszer kódszáma.

Alap

A napok számításának alapja

0 vagy hiányzik

Amerikai (NASD) 30/360

1

Tényleges/tényleges

2

Tényleges/360

3

Tényleges/365

4

Európai 30/360

Megjegyzések

 • A Microsoft Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. Alapértelmezés szerint 1900. január 1. megfelelője az 1-es sorszám, míg például a 2008. január 1. dátumhoz a 39448 tartozik, mert 39448 nap van 1900. január 1. után.

 • A kiegyenlítési dátum az a dátum, amikor a vevő megvásárolja a kötvényt. A lejárat dátuma az a dátum, amikor a kötvény lejár. Például adott egy 30 évre szóló kötvény, amelyet 2008. január 1-én bocsátottak ki, és a vevő hat hónappal később vásárolt meg. Ekkor a kibocsátás dátuma 2008. január 1., a kiegyenlítés dátuma 2008. július 1., a lejárat dátuma 2038. január 1., ugyanis ekkor jár le a kibocsátási dátumtól számított 30 év.

 • A kiegyenlítés, a lejárat, az utolsó_kamat és az alap argumentumnál a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.

 • Ha a kiegyenlítés, a lejárat vagy az utolsó_kamat nem érvényes dátum, akkor az ELTÉRŐ.UHOZAM az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.

 • Ha ráta < 0 vagy ha ár ≤ 0, akkor az ELTÉRŐ.UHOZAM a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

 • Ha alap < 0 vagy alap > 4, az ELTÉRŐ.UHOZAM visszatérési értéke a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha a következő feltétel nem teljesül, akkor az ELTÉRŐ.UHOZAM eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz:

  lejárat > kiegyenlítés > utolsó_kamat

 • Az ELTÉRŐ.UHOZAM kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

  Egyenlet

  ahol:

  • Ai = a felszaporodott napok száma a rendkívüli szelvényidőszakon belül az i-edik kvázi szelvényidőszakban a visszaváltás előtti utolsó kamatfizetési dátumtól visszafelé számolva

  • DCi = a napok száma az i-edik (vagy utolsó) kvázi szelvényidőszakban (ezt a tényleges szelvényidőszak korlátozza)

  • NC = a rendkívüli időszakban lévő kvázi szelvényidőszakok száma (tört érték esetében a következő egész értékre kerekítve)

  • NLi = a rendkívüli időszakon belül az i-edik (vagy utolsó) kvázi szelvényidőszak napjainak száma

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Argumentum leírása

2008.04.20.

Kiegyenlítés dátuma

2008.06.15.

Lejárat dátuma

2007.12.24.

Utolsó kamatfizetés dátuma

3,75%

Szelvénykamatláb

99,875 Ft

Ár

100 Ft

Visszaváltási érték

2

Kamatszelvény-fizetés félévente

0

Alap: 30/360

Képlet

Leírás

E redmény

=ELTÉRŐ.UHOZAM(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

A rendes piaci időszaktól eltérő (hosszú vagy rövid) utolsó osztalékfizetési időszakkal rendelkező értékpapír hozama a függvény argumentumaként az A2:A10 cellákban megadott adatokkal. Az eredmény 0,04519 vagy 4,52%.

4,52%

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×