E-mail-üzenetek megjelölése nyomon követés céljából

E-mail-üzenetek megjelölése nyomon követés céljából

Az e-mail-üzenetek megjelölésével nyomon követheti az elküldött üzenetekre adott válaszokat. Azt is megteheti, hogy nyomon követi a kapott üzeneteket. Bármelyik esetben figyelmeztetést is küldhet.

Ha a címzetteknek időben válaszolnia kell egy üzenetre, használja a jelölőt a címzetteknek.

Tipp:  Ezt a funkciót tetszés szerint használhatja. Előfordulhat, hogy egyes címzettek nem értékelik az Outlookhoz hozzáadott emlékeztetőket.

 1. Mielőtt a Küldésgombot választja, az üzenet lap címkék csoportjában kattintson a nyomon követéselemre, majd válassza az Egyénilehetőséget.

 2. Jelölje be a megjelölés a címzetteknekjelölőnégyzetet.

 3. A megjelölés a címzetteknekcsoportban jelölje ki a jelölőt a jelölő listában.

 4. Az emlékeztetők alapértelmezés szerint a feladatot egészítik ki. Ha figyelmeztető értesítés nélkül szeretne jelölőt küldeni, törölje a jelölést az emlékeztető jelölőnégyzetből.

  A címzettek által fogadott jelölő szövege megjelenik a információs sáv ban.

  Címzetteknek szóló jelölők és emlékeztetők az üzenet információs sávjában.

Ha meg kell adnia egy üzenetet, amelyet el szeretne küldeni, állítson be egy emlékeztetőt.

 1. Mielőtt a Küldésgombot választja, az üzenet lap címkék csoportjában kattintson a nyomon követésgombra.

 2. Jelölje ki azt a jelölőt, amelyről emlékeztetőt szeretne kapni az üzenetről.

  Alapértelmezés szerint a következő Flag-Kezdési dátumok, határidők és emlékeztetők érhetők el:

Jelölő

Kezdő dátum

Határidő

Emlékeztető

Ma

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Egy órával a mai munkanap befejezési időpontja előtt

Holnap

Aktuális dátum plusz egy nap

Aktuális dátum plusz egy nap

Az aktuális nap kezdési ideje plusz egy munkanap

E héten

Az aktuális dátum és két nap, de legkésőbb a hét utolsó munkanapja

A hét utolsó munkanapja

Az aktuális nap kezdési időpontja plusz két munkanap

Jövő héten

A jövő hét első munkanapja

A jövő hét utolsó munkanapja

A jövő hét első munkanapjának kezdési ideje

Nincs dátum

Nincs dátum

Nincs dátum

Aktuális dátum

Egyéni

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Másik lehetőségként válassza a Custom (egyéni ) lehetőséget, ha a listán nem szereplőkezdési dátumot és határidőt szeretne létrehozni. Az OK gombra koppintva zárja be a párbeszédpanelt.

A címzettek által fogadott jelölő szövege megjelenik az információs sávon.

Megjegyzés:  Ha testre szeretné szabni a jelölőt a kezdő és a határidő megadásával, illetve az értesítés megjelenésekor, a megjelenő utasításokat követve emlékeztesse Önt és a címzetteket a követés szakaszra. Ha testre szeretné szabni a megjelenített jelölőket, törölje a jelet a címzettek jelölése jelölőnégyzetből.

Ha egy új üzenetet szeretne megjelölni Önnek és a címzetteknek, tegye az alábbiakat:

 1. Az üzenet lap címkék csoportjában kattintson a nyomon követéselemre, majd válassza az Emlékeztető hozzáadásalehetőséget.

 2. Jelölje be a megjelölés a címzetteknekjelölőnégyzetet.

  Ha figyelmeztető értesítés nélkül szeretne jelölőt küldeni, törölje a jelölést az emlékeztető jelölőnégyzetből.

 3. Jelölje be a megjelölés a számomra jelölőnégyzetet, és tetszés szerint jelölje be az emlékeztető jelölőnégyzetet.

 4. Megadhatja, hogy milyen kezdési dátumés határidő legyen a jelölőhöz.

 5. A jelölő : listában jelölje ki a megjeleníteni kívánt szöveget. Azt is megteheti, hogy beírja az egyéni szöveget a mezőbe, majd lenyomja az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés:  IMAP-alapú e-mail-fiók esetén nem módosíthatja a jelölő szövegét, vagy megadhatja a kezdő dátumot és a határidőt .

 6. Ha be van jelölve a jelölőhöz tartozó emlékeztető jelölőnégyzet, vagy a megjelölés a címzetteknek beállítás van kijelölve, adja meg az emlékeztető időpontját.

 7. Válassza az OK gombot.

  A jelölő szövege megjelenik az információs sávon.

  Üzenet információs sávja a teendőkre vonatkozó emlékeztetőkkel

A jelölő megjelenik az üzenetlistában és az üzenetben.

 1. Az üzenetlistában kattintson a jobb gombbal az üzenet jelölőre.

 2. Kattintson az Üzenetjelölő törlése parancsra.

  Az Üzenetjelölő törlése parancs az üzenetlista helyi menüjében

Ha az üzenet meg van nyitva a saját ablakában, kattintson az üzenet > a nyomon követés > a megjelölés törléseparancsra.

Az Üzenetjelölő törlése parancs a menüszalagon

A jelölő eltávolításakor az emlékeztető is törlődik.

Az emlékeztetők olyan előugró riasztások, amelyek a műveletek szükségessége esetén jelennek meg.

 1. Az üzenetlistában kattintson a jobb gombbal az üzenet jelölőre.

 2. Kattintson az Egyéni pontra.

 3. Törölje a jelet az emlékeztető jelölőnégyzetből.

  Az Egyéni párbeszédpanel az emlékeztetők, a kezdő időpont és a határidő beállításához

Ha az üzenet meg van nyitva a saját ablakában, kattintson az üzenet > a nyomon követés > az Egyénielemre, majd törölje a jelet az emlékeztető jelölőnégyzetből.

Miután elküldte a jelölőt használó üzenetet, válaszokat is kereshet.

Megjegyzés:  Alapértelmezés szerint az elküldött üzeneteket a program az Elküldött elemek mappába menti. Ha Microsoft Exchange-fiókot használ, és az elküldött elemeket az Outlook-adatfájlba (. pst) helyezi manuálisan vagy az archiválás szolgáltatással, akkor ez a funkció nem érhető el.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Nyissa meg az eredeti üzenetet az Elküldött elemek mappában.

  • Nyissa meg a megjelölt elküldött üzenetet a to-do sávon.

  • Nyisson meg egy olyan üzenetet, amely választ küld az eredeti üzenetre, jelölje ki az információs sávot, majd válassza az eredeti megjelölt üzenet megnyitásalehetőséget.

 2. Jelölje ki az információs sávot, majd válassza a kapcsolódó üzenetek kereséselehetőséget.

  Megjelenik az Irányított keresés párbeszédpanel, amelyen a megjelölt üzenetre válaszul érkező üzenetek jelennek meg.

Ha eltávolítja vagy törli az emlékeztetőt vagy a jelölőt, akkor elveszíti azt a jelzést, amely szerint az üzenet valaha volt a teendő eleme. Ha meg szeretné jeleníteni, hogy egy megjelölt üzenethez milyen műveletet kellett végrehajtania, akkor jelölje be azt. A jelölő pipa lesz. A feladatok nézetben módosíthatja a nézetet az összes befejezett elem megjelenítéséhez (amíg az elem törlődik).

 1. Az üzenetlistában jelölje ki az üzenetet.

 2. Kattintson a jobb gombbal a jelölőre.

 3. Kattintson a megjelölés készgombra.

A Megjelölés elvégzettként parancs az üzenetlista helyi menüjében

Ha egy üzenet nyomon követése már nem kívánatos, törölheti a jelölőt az üzenetben.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

 • Megjelölte a jelölőt a még el nem küldött üzenetekhez, de most el szeretné távolítani a jelölőt.    

  1. Az üzenet vázlatában kattintson az üzenet lap címkék csoportjában a nyomon követésgombra.

  2. Jelölje be a megjelölés törlésejelölőnégyzetet.

 • Ön saját maga vagy mások számára jelölőt használó üzenetet küldött, de most el szeretné távolítani a jelölőt.    

  Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  1. Törölje a megjelölt üzenetet a to-do sávon.

   Az üzenet a levelezési mappákban is törlődik.

  2. Az Outlookban kattintson a jobb gombbal az üzenetre, majd válassza a kész vagy a megjelöléstörléseparancsot.

   Megjegyzés:  Az üzenet címzettjei továbbra is láthatják a jelölőt. Ha eltávolít egy jelölőt, az csak a látni kívánt elemekre vonatkozik.

 • Megjelenik egy jelölő emlékeztető, és el szeretné távolítani a jelölőt.    

  1. Amikor megjelenik az emlékeztető figyelmeztetése, kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a megjelölés vagy a megjelöléstörléseparancsot.

   Mutasd meg, hogyan különböznek a megjelölés és a Clear Flag ?

   Megjelölés elvégzettként     Az elem a nyomon követési jelölővel van megjelölve, de egy áthúzással jelenik meg. Ha a teendők vagy a feladatok úgy vannak konfigurálva, hogy az összes tevékenységet és a teendőt függetlenül jelenítse meg, az üzenet csak akkor jelenik meg, ha törli azt a levelezési mappákból.

   Jelölő törlése     A jelölő eltűnik az üzenetből, és nincs olyan rekord, amely valaha is megjelenik az üzenetben, például a to-do sávon vagy a feladatok nézetben.

   Ha meg szeretné őrizni a befejezett elemek rekordjait, használja a megjelölés készlehetőséget. Az üzenet törlése után azonban az elem teljesen eltűnik az Outlook minden nézetéről.

 • Egy megjelölt üzenetre adott válasz érkezik, és el szeretné távolítani a jelölőt.    

  1. Az olvasóablakban vagy a megnyitott üzenetben jelölje ki az információs sávot, majd válassza az eredeti megjelölt üzenet megnyitásalehetőséget.

  2. Kattintson az üzenet lap címkék csoportjában a nyomon követésgombra.

  3. Jelölje be a megjelölés törlésejelölőnégyzetet.

Megjelölheti a kapott üzenetet, és emlékeztetheti magát arra, hogy később nyomon kövesse nyomon követését, vagy később elvégzi a lépéseket. A Beérkezett üzenetek megjelöléséhez tegye az alábbiak egyikét:

 • Az üzenetlistában jelölje ki az üzenet melletti jelölő oszlopot.

  Ha nem módosította az alapértelmezett jelölőt, a jelölő a mai dátumot használja a kezdés és a határidőlejáratához.

 • Az üzenetlistában kattintson a jobb gombbal az üzenet melletti jelölő oszlopra. Válassza ki a tevékenységhez tartozó határidőt.

  Ha például kijelöli a jövő héten, a következő hétfő kezdési dátumát és a következő pénteki határidőt adja meg. Ha a kezdési dátumot és a határidőt , amely nem szerepel a listában, válassza az Egyéni lehetőséget.

Az OK gombrakattintva az információs sávon megjelenik a jelölő szöveg.

A megjelölt üzenetek a teendő sávon, a feladatok nézetben és a naptár napi feladatlistájában jelennek meg.

Alapértelmezés szerint az alábbi jelölő-beállítások érhetők el.

Jelölő

Kezdő dátum

Határidő

Emlékeztető

Ma

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Egy órával a mai munkanap befejezési időpontja előtt

Holnap

Aktuális dátum plusz egy nap

Aktuális dátum plusz egy nap

Az aktuális nap kezdési ideje plusz egy munkanap

E héten

Az aktuális dátum és két nap, de legkésőbb a hét utolsó munkanapja

A hét utolsó munkanapja

Az aktuális nap kezdési időpontja plusz két munkanap

Jövő héten

A jövő hét első munkanapja

A jövő hét utolsó munkanapja

A jövő hét első munkanapjának kezdési ideje

Nincs dátum

Nincs dátum

Nincs dátum

Aktuális dátum

Egyéni

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Aktuális dátum

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×