DVar és DVarP függvény

A DVar és a DVarP függvény segítségével becslést adhat meg a megadott halmazokban (a tartomány okban) megadott értékek közötti eltérésekről. Használja a DVar és a DVarP függvényt egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban, makró, lekérdezési kifejezésben, illetve egy űrlapon vagy jelentésben számított vezérlőelem.

Az AB.Var2 függvénnyel sokaság, míg az AB.Var2 függvénnyel mintasokaság varianciáját értékelheti ki.

Az AB.Var függvénnyel például egy adott diákcsoport teszteredményeinek varianciáját számolhatja ki.

Szintaxis

AB.Var ( kifejezés ; tartomány [; kritérium] )

AB.Var2 ( kifejezés ; tartomány [; kritérium] )

Az AB.Var és az AB.Var2 függvény a következő argumentumokat tartalmazza:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Olyan kifejezés, amely megadja azt a numerikus mezőt, amelyben meg szeretné találni a varianciát. Lehet olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja egy tábla vagy lekérdezés egy mezőjét, vagy lehet egy olyan kifejezés, amely a mezőben található adatokon elvégez egy számítást. A kifejezés argumentum tartalmazhatja tábla név mezőjét, űrlap vezérlőelemét, állandót vagy függvényt. Ha a kifejezés argumentum függvényt tartalmaz, akkor az lehet beépített és felhasználó által megadott függvény is, de másik tartományösszesítő vagy összesítő SQL-függvény nem. A kifejezés argumentumban szereplő minden mezőnek numerikusnak kell lennie.

tartomány

Kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely meghatározza a tartományt alkotó rekordok készletét. Lehet táblanév vagy olyan lekérdezés neve, amelyhez nem szükséges paramétert megadni.

kritérium

Nem kötelező. A DVar vagy a DVarP függvényt tartalmazó adattartomány korlátozására szolgáló karakterlánc-kifejezés. A kritérium argumentum például gyakran egyenértékű egy SQL-kifejezés WHERE záradékával a WHERE szó nélkül. Ha a feltételek argumentum nincs megadva, a DVar és a DVarP függvény a teljes tartományra vonatkozóan értékeli a kifejezést . A feltételnek megfelelő mezőknek a tartománybanis szerepelniük kell. Máskülönben a DVar és a DVarP függvény null értéket ad vissza.

Megjegyzések

Ha a tartomány kettőnél kevesebb rekordot foglal magában, vagy ha kevesebb mint két rekord felel meg a feltétel argumentumnak, akkor az AB.Var és az AB.Var2 függvény Null értéket ad eredményül jelezve, hogy nem számítható ki a variancia.

Akár makróban, modulban, lekérdező kifejezésben vagy számított vezérlőelemben használja az AB.Var vagy az AB.Var2 függvényt, a kritérium argumentumot gondosan kell megalkotni, hogy az Access megfelelően értékelje ki a függvényt.

Az AB.Var és az AB.Var2 függvényt használhatja feltételek megadására egy választó lekérdezés Kritérium sorában, egy lekérdezés számított mező-kifejezésében, vagy egy frissítő lekérdezés Módosítás sorában.

Megjegyzés: A DVar és a DVarP függvényt, valamint a var és a VarP függvényt használhatja egy összegző lekérdezés számított mező kifejezésében. Ha a DVar vagy a DVarP függvényt használja, az adatok csoportosítása előtt a program az értékeket számítja ki. Ha a var vagy a VarP függvényt használja, az adatok csoportosítva jelennek meg, mielőtt a mező kifejezésben szereplő értékek kiértékelése megtörténik.

A DVar és a DVarP függvényt számíthatja ki egy számított vezérlőelemben, ha olyan feltételek megadására van szükség, amelyekkel korlátozni kell a függvény által végrehajtandó adattartományt. Ha például a California-ba szállítandó rendelések eltérését szeretné megjeleníteni, a szövegmező mező vagy kifejezés tulajdonságát állítsa a következő kifejezésre:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ha egyszerűen a tartományban található összes rekord szórását szeretné megkapni, használja a Var vagy a VarP függvényt.

Megjegyzés: Ezek a függvények nem tartalmazzák a tartomány rekordjainak nem mentett módosításait. Ha azt szeretné, hogy a DVar vagy a DVarP függvény a módosított értékeken alapuljon, először mentenie kell a változtatásokat az adatok lap rekordokmentése csoportjában , a fókusz áthelyezése másik rekordra vagy a Frissítési módszer.

Lekérdezési példa

Kifejezés

Eredmény:

Válassza a DVar ("egységár", "productSales", "egységár>140"), mint DVar_Value, DVarP ("egységár", "productSales", "egységár<140"), DVarP_Value productSales ("egységár"; "DVar"; "egységár>140"), ProductSales ("egységár"; "productSales", "egységár<140");

Kiszámítja az "egységár" eltérést a "ProductSales" táblázatból, ahol az "egységár" nagyobb, mint 140, és az eredményt megjeleníti a DVar_Value. Az "egységár" eltérését is kiszámítja (figyelembe véve a teljes sokaságot), ahol az "egységár" kisebb, mint 140, és az eredményt a DVarP_Value-ban jeleníti meg.

VBA-példák

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi példában az Egyesült Királyságba szállított rendelések egy sokaságának, illetve egy mintasokaságának becsült varianciáját kapja eredményül. A tartomány a Rendelések tábla. A kritérium argumentum korlátozza az eredményül kapott rekordkészletet azokra, amelyekben EK a SzállításiOrszágTerület mező értéke.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

A következő példában a becsült érték kiszámításához egy változó (strCountryRegion) van megadva a kritérium argumentumban. Vegye figyelembe, hogy a karakterlánc-kifejezés aposztrófokat (') tartalmaz, hogy a karakterláncok összefűzése után az UK karakterlánc-literál aposztrófok között legyen.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×