DVar és DVarP függvény

Az AB.Var és az AB.Var2 függvénnyel megbecsülheti a varianciát egy adott rekordhalmaz (tartomány) adott értékhalmazában. Az AB.Var és az AB.Var2 függvényt használhatja VBA-modulokban, makrókban, lekérdező kifejezésekben és űrlapon vagy jelentésen lévő számított vezérlőelemben.

Az AB.Var2 függvénnyel sokaság, míg az AB.Var2 függvénnyel mintasokaság varianciáját értékelheti ki.

Az AB.Var függvénnyel például egy adott diákcsoport teszteredményeinek varianciáját számolhatja ki.

Szintaxis

AB.Var ( kifejezés ; tartomány [; kritérium] )

AB.Var2 ( kifejezés ; tartomány [; kritérium] )

Az AB.Var és az AB.Var2 függvény a következő argumentumokat tartalmazza:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Olyan kifejezés, amely megadja azt a numerikus mezőt, amelyben meg szeretné találni a varianciát. Lehet olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja egy tábla vagy lekérdezés egy mezőjét, vagy lehet egy olyan kifejezés, amely a mezőben található adatokon elvégez egy számítást. A kifejezés argumentum tartalmazhatja tábla név mezőjét, űrlap vezérlőelemét, állandót vagy függvényt. Ha a kifejezés argumentum függvényt tartalmaz, akkor az lehet beépített és felhasználó által megadott függvény is, de másik tartományösszesítő vagy összesítő SQL-függvény nem. A kifejezés argumentumban szereplő minden mezőnek numerikusnak kell lennie.

tartomány

Kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely meghatározza a tartományt alkotó rekordok készletét. Lehet táblanév vagy olyan lekérdezés neve, amelyhez nem szükséges paramétert megadni.

kritérium

Nem kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amellyel megadja, hogy mely adatokra kell alkalmazni az AB.Var vagy az AB.Var2 függvényt. A kritérium argumentum például gyakran egyenértékű egy SQL-kifejezés WHERE záradékával a WHERE szó nélkül. Ha a kritérium argumentum nincs megadva, az AB.Var és az AB.Var2 függvény a teljes tartományon értékeli ki a kifejezés argumentumot. A kritérium argumentumban megadott mezőknek benne kell lenniük a tartományban, különben az AB.Var és az AB.Var2 függvény eredménye Null.


Megjegyzések

Ha a tartomány kettőnél kevesebb rekordot foglal magában, vagy ha kevesebb mint két rekord felel meg a feltétel argumentumnak, akkor az AB.Var és az AB.Var2 függvény Null értéket ad eredményül jelezve, hogy nem számítható ki a variancia.

Akár makróban, modulban, lekérdező kifejezésben vagy számított vezérlőelemben használja az AB.Var vagy az AB.Var2 függvényt, a kritérium argumentumot gondosan kell megalkotni, hogy az Access megfelelően értékelje ki a függvényt.

Az AB.Var és az AB.Var2 függvényt használhatja feltételek megadására egy választó lekérdezés Kritérium sorában, egy lekérdezés számított mező-kifejezésében, vagy egy frissítő lekérdezés Módosítás sorában.

Megjegyzés: Egy összegző lekérdezés számítottmező-kifejezésében az AB.Var és az AB.Var2 vagy a Var és a VarP függvényt is használhatja. Ha az AB.Var vagy az AB.Var2 függvényt használja, akkor az értékek kiszámítása még az adatok csoportosítása előtt megtörténik. Ha a Var vagy a VarP függvényt használja, akkor az adatok csoportosítása megy végbe először, és ezután következik a mezőkifejezések kiértékelése.

Egy számított vezérlőelemben akkor használja az AB.Var vagy az AB.Var2 függvényt, ha meg kell adnia kritérium argumentumot annak az adattartománynak a korlátozására, amelyre alkalmazni szeretné a függvényt. Ha például meg szeretné jeleníteni a Pest megyébe szállítandó rendelések varianciáját, állítsa a szövegmező ControlSource tulajdonságát a következő kifejezésre:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ha egyszerűen a tartományban található összes rekord szórását szeretné megkapni, használja a Var vagy a VarP függvényt.

Megjegyzés: Amikor ezeket a függvényeket használja, a tartomány rekordjainak nem mentett módosításait nem veszi figyelembe az Access. Ha azt szeretné, hogy az AB.Var vagy az AB.Var2 függvény a módosított értékeket vegye alapul, először mentenie kell a módosításokat. Ehhez kattintson az Adatok lap Rekordok csoportjában a Rekord mentése gombra, vigye a fókuszt másik rekordra, vagy használja az Update metódust.

Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi példában az Egyesült Királyságba szállított rendelések egy sokaságának, illetve egy mintasokaságának becsült varianciáját kapja eredményül. A tartomány a Rendelések tábla. A kritérium argumentum korlátozza az eredményül kapott rekordkészletet azokra, amelyekben EK a SzállításiOrszágTerület mező értéke.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

A következő példában a becsült érték kiszámításához egy változó (strCountryRegion) van megadva a kritérium argumentumban. Vegye figyelembe, hogy a karakterlánc-kifejezés aposztrófokat (') tartalmaz, hogy a karakterláncok összefűzése után az UK karakterlánc-literál aposztrófok között legyen.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×