DMin és DMax függvény

Az Ab.Min és az Ab.Max függvénnyel meghatározható a megadott rekordkészletben (tartományban) lévő értékek minimuma és maximuma. Az Ab.Min és az Ab.Max függvény használható VBA-modulokban, makrókban, lekérdező kifejezésekben és számított vezérlőelemekben.

Az Ab.Min és az Ab.Max függvényt használhatja például egy jelentés kiszámított elemeiben egy ügyfél legkisebb és legnagyobb rendelési mennyiségének a megjelenítésére. Az Ab.Min függvényt használhatja lekérdező kifejezésekben is olyan rendelések megjelenítésére, amelyeknél a kedvezmény mértéke meghaladja a legkisebb kedvezmény mértékét.

Szintaxis

Ab.Min ( kifejezés , tartomány [, kritérium] )

Ab.Max ( kifejezés , tartomány [, kritérium] )

Az Ab.Min és az Ab.Max függvény a következő argumentumokat tartalmazza:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Olyan kifejezés, amely megadja azt a mezőt, amelynek vissza szeretné adni a legkisebb és a legnagyobb értékét. Lehet olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja egy tábla vagy lekérdezés egy mezőjét, vagy lehet egy olyan kifejezés, amely a mezőben található adatokon elvégez egy számítást. A kifejezés argumentum tartalmazhatja egy tábla mezőjének nevét, egy űrlap vezérlőelemét, állandót vagy függvényt. Ha a kifejezés argumentum függvényt tartalmaz, akkor az lehet beépített és felhasználó által megadott függvény is, de másik tartományösszesítő vagy összesítő SQL-függvény nem.

tartomány

Kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely meghatározza a tartományt alkotó rekordok készletét. Lehet táblanév vagy olyan lekérdezés neve, amelyhez nem szükséges paramétert megadni.

kritérium

Nem kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amellyel megadja, hogy mely adatokra kell alkalmazni az Ab.Min vagy az Ab.Max függvényt. A kritérium argumentum például gyakran egyenértékű egy SQL-kifejezés WHERE záradékával a WHERE szó nélkül. Ha a kritérium argumentum nincs megadva, az Ab.Min és az Ab.Max függvény a teljes tartományon értékeli ki a kifejezés argumentumot. A kritérium argumentumban megadott mezőknek benne kell lenniük a tartományban, különben az Ab.Min és az Ab.Max függvény eredménye Null.


Megjegyzés

Az Ab.Min és az Ab.Max függvény a kritérium argumentumnak megfelelő minimum és maximum értékeket adja eredményül. Ha a kifejezés argumentum számadatra vonatkozik, az Ab.Min és az Ab.Max függvény is számadatot ad eredményül. Ha a kifejezés argumentum karakterláncadatra vonatkozik, azt a karakterláncot adják eredményül, amely betűrend szerint az első vagy az utolsó.

Az Ab.Min és az Ab.Max függvény figyelmen kívül hagyja a kifejezés argumentum által hivatkozott Null értékű mezőket. Ha azonban nincs olyan rekord, amely megfelelne a kritérium argumentumnak, vagy ha a tartomány nem tartalmaz rekordot, akkor az Ab.Min és az Ab.Max függvény Null értéket ad.

Akár makróban, modulban, lekérdező kifejezésben vagy számított vezérlőelemben használja az Ab.Min vagy az Ab.Max függvényt, a kritérium argumentumot gondosan kell megalkotni, hogy az Access megfelelően értékelje ki a függvényt.

Használhatja az Ab.Min vagy az Ab.Max függvényt feltételek megadására egy lekérdezés Feltétel sorában vagy számítottmező-kifejezésében, vagy egy frissítő lekérdezés Módosítás sorában.

Megjegyzés: Használhatja az Ab.Min vagy az Ab.Max, illetve a Min vagy a Max függvényt egy összegző lekérdezés számítottmező-kifejezésében. Az Ab.Min vagy az Ab.Max függvény értékei az adatok csoportosítása előtt ki lesznek értékelve. Ha a Min vagy a Max függvényt használja, akkor az adatok csoportosítása megy végbe először, és ezután következik a mezőkifejezések kiértékelése.

Egy számított vezérlőelemben akkor használja az Ab:min vagy az Ab.Max függvényt, ha meg kell adnia a kritérium argumentumot annak az adattartománynak a korlátozására, amelyre alkalmazni szeretné a függvényt. Ha például meg szeretné jeleníteni a Pest megyei rendelések legmagasabb szállítási díját, állítsa a szövegmező Mező vagy kifejezés tulajdonságát a következő kifejezésre:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ha pusztán a tartomány összes rekordjának minimum vagy maximum értékét keresi, használja a Min vagy a Max függvényt.

Használhatja az Ab.Min vagy az Ab.Max függvényt egy modulban vagy makróban vagy űrlapon lévő számított vezérlőelemben, ha a megjelenítendő mező nem abban a rekordforrásban van, amelyen az űrlap alapul.

tipp

Bár az Ab.Min és az Ab.Max függvénnyel is megkereshető egy idegen tábla mezőjének minimum és maximum értéke, valószínűleg célszerűbb létrehozni egy lekérdezést, amely tartalmazza mindkét tábla mezőit, majd az űrlapot vagy jelentést erre a lekérdezésre alapozni.

Megjegyzés: Amikor ezeket a függvényeket használja, a tartomány rekordjainak nem mentett módosításait nem veszi figyelembe az Access. Ha azt szeretné, hogy az Ab.Max vagy az Ab.Min függvény a módosított értékeket vegye alapul, először mentenie kell a módosításokat. Ehhez kattintson az Adatok lap Rekordok csoportjában a Rekord mentése gombra, vigye a fókuszt másik rekordra, vagy használja az Update metódust.

Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi példában az Egyesült Királyságba irányuló szállítmányok Szállítási díj mezőjének legalacsonyabb és legmagasabb értékét kapja eredményül. A tartomány a Rendelések tábla. A kritérium argumentum azokra a rekordokra korlátozza a rekordkészletet, amelyekben „EK” a SzállításiOrszágTerület mező értéke.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

A következő példában a kritérium argumentum a RendelésiDátum szövegmező aktuális értékét tartalmazza. A szövegdoboz egy rendelési tábla RendelésiDátum mezőjéhez kötött. Vegye figyelembe, hogy a vezérlőelemre való hivatkozás nincs a karakterláncokat jelölő idézőjelek között. Ez azt eredményezi, hogy akárhányszor meghívja az Ab.Max függvényt, a Microsoft Office Access 2007 a vezérlőelemtől kéri le az aktuális értéket.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

A következő példában a kritérium egy változót (dteOrderDate) tartalmaz. Vegye figyelembe, hogy a kettős keresztek (#) a karakterlánc-kifejezés részét képezik, így a karakterlánc összefűzésekor befoglalják a dátumot.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×