Diagram létrehozása az Adatábrázolóban

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Szeretne automatikusan létrehozni letisztult, Excel-munkafüzetből készített Visio-folyamatábrákat? Az Adatábrázoló sablonjai segítségével megteheti. Mindegyik sablonhoz tartozik egy Excel-munkafüzet, amellyel folyamatábrává alakíthatja az adatokat a Visióban. Saját egyéni Excel-sablonját is használhatja, megfeleltetheti az Excel-adatokat alakzatoknak a Diagram létrehozása adatokból varázslóban, majd automatikusan elkészítheti a diagramokat. Az Excelben akár további adatokat tartalmazó oszlopokat is hozzáadhat, amelyeket a Visio alakzatadatokká alakít át.

A Visio lehetővé teszi a kétirányú szinkronizálást a Visio-diagram és az Excel-munkafüzet között. Nemcsak arra van lehetősége, hogy a diagram létrehozása után szerkessze az adatokat az Excelben, és frissítse a diagramot a Visióból, hanem arra is, hogy módosítsa a Visio-diagramot, majd frissítse az Excel-adatokat a diagramból. 

Adatábrázoló – áttekintés

Az Adatábrázoló sablonjai csak a Visio Online 2. csomagban, az Aktuális csatornán érhetők el. Ha nem biztos benne, hogy melyik Visio-verziót használja, válassza a Fájl > Fiók > A Visio névjegye parancsot. A Visio előfizetéses verziójáról a Visio Online 2. csomag című cikkben talál további tájékoztatást.

Ha nem látja az Adatábrázoló sablonokat, vagy más kérdései vannak a használatbavételükkel kapcsolatban, keresse fel Az Adatábrázolóval kapcsolatos gyakori kérdések lapját.

Megjegyzés: A funkció csak Office 365-előfizetés birtokában használható. Ha Ön előfizetett az Office 365-re, gondoskodjon arról, hogy az Office legújabb verzióját használja. Ha Ön az Office 365 frissítési folyamatát kezelő informatikai szakember, a csatorna kiadásai lapján ellenőrizheti, hogy mely frissítések jelennek meg az egyes csatornákban.

Tartalom

Diagram létrehozása az Adatábrázolóban

Előzetes tennivalók

Gyűjtse össze az ötleteit, és dolgozza ki őket piszkozatban papíron vagy a számítógépen rajzolva. Ezzel a durva vázlattal gyorsabban vághat bele a munkába, és akadálytalanabbak lesznek a következő lépések.

Adatábrázoló-diagram készítéséhez egyszerre kell az Excelben és a Visióban dolgoznia. Azt javasoljuk, hogy két ablakban dolgozzon a Windows-eszközén, vagy használjon több monitort. Azzal, hogy összehasonlítja az Excelben és a Visióban azt, amit elkészített, könnyebben meggyőződhet róla, hogy a terveinek megfelelő munkát végez.

Javasolt:    Ebben a Microsoft Office-videóban működés közben is láthatja: Adatábrázoló: Bemutató.

1. szakasz: Az Adatábrázoló sablonjának kiválasztása

 1. Nyissa meg a Visiót, vagy ha diagramot szerkeszt, válassza a Fájl > Új parancsot.

 2. Válassza a SABLONOK parancsot.

  A SABLONOK parancs
 3. Válassza a Folyamatábra lehetőséget.

  A Folyamatábra parancs
 4. Válassza az Egyszerű folyamatábra - adatok Visualizer, a Keresztfunkcionális folyamatábra - adatok Visualizervagy a Könyvvizsgálati Diagram – adatok Visualizer.

  Az Adatábrázoló sablonok

  Az Adatábrázoló sablon bal felső sarkában egy Excel-ikon látható

A folyamatábrákról és alakzataikról az Egyszerű folyamatábra létrehozása és a Keresztfunkcionális folyamatábra létrehozása című cikk nyújt tájékoztatást.

2. szakasz: Excel-munkafüzet létrehozása

 1. A sablonok előnézetében válassza az Excel-adatsablon lehetőséget.

  Az Excel-adatsablon hivatkozás kiválasztása

  Megjegyzés:    Ha a cikkben szereplő Excel-mintasablonokat szeretné használni, ezekről a hivatkozásokról töltheti le őket:

 2. Válassza Fájl > Mentés parancsot, adjon meg egy dokumentumtárat a számítógépen, hálózati kiszolgálón vagy SharePointon, írja be a fájl nevét, majd válassza a Mentés parancsot.

 3. Új munkafüzet hozzáadásához válassza a munkafüzet alján látható Új lap Új munkalap gomb gombot.

 4. Hozzon létre egy Excel-táblázatot. Az Excel-táblázatok használatáról az Excel-táblázatok – áttekintés, az Excel-táblázat létrehozása és törlése és a Táblázat átméretezése sorok és oszlopok hozzáadásával és eltávolításával című cikkből tájékozódhat.

 5. Vegyen fel sorokat és oszlopokat abba a táblázatba, amelynek alapján létrehozza a Visio-diagramot. Az Excel-táblázat oszlopfejléceire és értékeire külön követelmények vonatkoznak. Erről képi útmutatással szolgál Az Excel oszlopai és a Visio-folyamatábra összetevői közötti összefüggés működése című rész.

3. szakasz: További alakzatadatok felvétele az Excel-táblázatba (nem kötelező)

 1. Vizsgálja meg az Excel-sablon Folyamattérkép lapját. Az Excel-táblázatban szereplő oszlopok kék és zöld színkódolással vannak ellátva. A szín látható formában jelzi az oszlopok közötti eltérést.

  A kék oszlopok szolgálnak a folyamatábrának a Visio-diagramban való létrehozására. Minden oszlop alakzatadatként is használatos.

 2. Ha további alakzatadatokat szeretne hozzáadni, vegyen fel egy vagy több további oszlopot az Excel-táblázatba.

  A zöld oszlopok az egyes alakzatokhoz hozzáadható további alakzatadatokat jelölik. Annyi oszloppal egészítheti ki a táblázatot, ahánnyal csak szeretné. Ezek az adatok alapértelmezés szerint nem láthatók a diagramban, csak ha adatkapcsolatú ábrákat használ. Ha látni szeretné az alakzatadatokat a Visio-diagramban, válassza az Adatok > Alakzatadatok ablak elemet. Az alakzatadatokról és az adatkapcsolatú ábrákról az Adatok hozzáadása alakzatokhoz és az Adatkapcsolatú ábrák – áttekintés című cikk nyújt további tájékoztatást.

4. szakasz: Visio-diagram létrehozása a varázslóval

 1. Váltson vissza a Visióra, és a sablon előnézetében válassza ki a mértékegységet. Ezután válassza a Létrehozás elemet.

 2. A Diagramkészítés adatokból varázsló első lapján tegye a következőt:

  1. Válassza ki a kívánt sablont a következő lehetőségek közül a Milyen diagramot szeretne készíteni az adatokból? beállításnál: Egyszerű folyamatábra, Keresztfunkcionális folyamatábra (vízszintes) vagy Keresztfunkcionális folyamatábra (függőleges).

  2. Az Excel-munkafüzet kiválasztása beállításnál válasszon ki egy munkafüzetet a legutóbb használt munkafüzetek listájából, vagy kattintson a Tallózás gombra, és keresse meg a 2. szakaszban létrehozott munkafüzetet.

  3. Válassza ki a folyamat adatait tartalmazó Excel-táblázatot a Jelöljön ki a munkafüzetben egy táblázatot vagy egyéni tartományt beállításnál.

  4. Válassza a Befejezés gombot. Ezzel elfogad minden olyan alapértelmezett értéket, amelyet a Visio beír a varázsló többi lapjára.

Ennek következtében automatikusan létrejön a varázsló egy tárolóban. A folyamatábra méretétől függően automatikusan további Visio-lapok jönnek létre.

5. szakasz: A Visio-diagram mentése

 • Válassza a Fájl > Mentés parancsot, keresse meg a kívánt helyet, nevezze el a fájlt, majd válassza a Mentés parancsot.

Tanácsos ugyanott tartani az Excel-fájlt és a Visio-fájlt, hiszen összefüggenek egymással.

6. szakasz: Az adatok és a diagram szinkronizálása

Előfordulhat, hogy módosítani szeretne egy az Adatábrázolóban létrehozott diagramot. A Visio lehetővé teszi a kétirányú szinkronizálást az adatforrás és a diagram között.

Tipp:    Ha már elkészült a két fájllal, tartsa őket folyamatosan szinkronban, őrizze meg a naprakészségüket. Ha módosítja az Excel-adatokat, frissítse a diagramot. Ha módosítja a diagram tartalmát, frissítse az Excel-adatokat.

Az adatok módosítása az Excelben, majd a diagram frissítése

 1. Módosítsa a forrásadatokat az Excel-táblázatban. Felvehet új sorokat, illetve szerkesztheti vagy törölheti a meglévőeket.

 2. Mentse az Excel-munkafüzetet.

 3. Kattintson a Visióban a diagram tárolójára, hogy megjelenjen az Adateszközök – Tervezés lap a menüszalagon, majd válassza a Diagram frissítése elemet.

Eredményt adja az Excel-munkafüzetben végrehajtott módosítások jelenik meg a Visio-diagramot. Vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Ha olyan módosításokat hajtott végre a diagramon, melyek a frissítés után elveszhetnek, a Visio megjeleníti a Diagramfrissítési ütközések párbeszédpanelt.

 • A frissítés csak a tárolón belüli alakzatokat és kapcsolatokat módosítja.

 • A tárolón belüli alakzatokon és összekötőn végzett formátummódosítások megőrződnek.

 • Ügyeljen rá, hogy a diagram minden alakzata és összekötő vonala belül maradjon a tárolón. Azok az objektumok nem változnak, amelyek a lapon, de a tárolón kívül találhatók. A tárolókról A diagramszerkezetek áttekinthetővé tétele tárolók és listák használatával című cikk nyújt további tájékoztatást.

A diagram tartalmának módosítása, majd az Excel adatainak frissítése

 1. Módosítsa a Visio-diagram tartalmát. Felvehet új alakzatokat és csatlakozókat, illetve szerkesztheti vagy törölheti a meglévőeket.

 2. Ha az Excel-munkafüzetet egy asztali számítógép vagy hálózati fájlkiszolgáló tárolja, ne felejtse el menteni és bezárni.

 3. A diagram tárolójára kattintva engedélyezze az Adateszközök – Tervezés lapot a menüszalagon, és válassza a Forrásadatok frissítése lehetőséget.

Ennek következtében a Visio-diagramban végzett módosítások megjelennek az Excel-munkafüzetben. Ha esetleg elveszhetnek adatok az Excelben, akkor a Visio megjeleníti az Adatfrissítési ütközés lépett fel párbeszédpanelt. A következő bevált módszerekkel kerülheti el a problémákat:

 • Mielőtt felülírja az adatokat, készítsen biztonsági másolatot az Excel-adatokról.

 • Ne egyéni tartományt, hanem Excel-táblázatot használjon adatforrásként az Excel-munkafüzetben. Ha a Felülírás lehetőséget választja a Forrásadatok frissítése párbeszédpanelen, a Visio Excel-táblázattá alakítja az egyéni tartományt.

 • Ne használjon képleteket az Excel-adatforrásban. Ha a Felülírás lehetőséget választja a Forrásadatok frissítése párbeszédpanelen, a Visio felülírja a képletet a képlet eredményével.

 • A diagram létrehozásakor a következő beállítást választotta a Diagram létrehozása adatokról varázslóban, amikor az adatoszlopokat funkciókhoz és fázisokhoz rendelte hozzá: Elemzés > További lehetőségek > A létrehozandó adatokból származó oszlopértékek sorrendjének megőrzése > a Funkció vagy sáv, illetve a Fázis vagy ütemterv beállítás kiválasztása. Ebben az esetben a Visio megköveteli egy további oszlop meglétét az adatokban. Ebben kell jelölni az alakzatok közötti kapcsolatokat. Ha a Felülírás lehetőséget választja a Forrásadatok frissítése párbeszédpanelen, létrejön a további oszlop.

 • Létrehozott egy keresztfunkcionális diagramábrát, amely az Excel adatértékeinek sorrendjén alapuló sávokat és fázisokat is tartalmaz. A diagram létrehozásakor a következő beállítást választotta a Diagram létrehozása adatokról varázslóban akkor, amikor az adatoszlopokat folyamatlépésekhez és tevékenységekhez rendelte hozzá: Elemzés > A folyamatbeli lépések/tevékenységek csatlakoztatási módjának megadása: > Összekötés szekvenciálisan. Ebben az esetben a Visio megköveteli egy további oszlop meglétét az adatokban. Ebben kell jelölni az alakzatok közötti kapcsolatokat. Ha módosítja a sávok vagy a fázisok sorrendjét a diagramban, akkor az adatforrásban is módosul a sorrend. Ha a Felülírás beállítást választja a Forrásadatok frissítése párbeszédpanelen, akkor ezt követően a diagram sávjai és fázisai nem követik az Excel-munkafüzet adatainak sorrendjét.

7. szakasz: Az Excel-táblázat és a Visio-diagram közötti összefüggés testreszabása (nem kötelező)

Vannak esetek, amikor szükség lehet az Adatábrázolóval készített diagramok létrehozásának testreszabására. Elképzelhető például, hogy a szervezete előírásainak megfelelően eltérő alakzatokat szeretne használni, vagy az Excel-táblázat más oszlopainak szeretné megfeleltetni a diagramot.

 1. Miután a Létrehozás elemre kattintva megnyitotta a Diagramkészítés adatokból varázslót, és megadta az első lap adatait (lásd a 4. szakaszt), a Tovább vagy a Vissza lehetőséget választva jelenítse meg a varázsló mindegyik lapját.

 2. A Súgó (?) elemre kattintva további információt kaphat arról, hogy miképpen szabhatja testre a lapok különféle beállításait. További információ A Diagramkészítés adatokból varázsló használata című részben olvasható.

Vissza a lap tetejére

Az Excel oszlopai és a Visio-folyamatábra összetevői közötti összefüggés működése

Az alábbi képes útmutatóból megértheti, hogyan használja fel a Visio az Excel egyes oszlopait a folyamatábra létrehozásához.

Folyamatlépés azonosítója:    A diagram egyes alakzatait azonosító szám. Ez az oszlop kötelező, valamint az Excel-táblázat minden értékének egyedinek és nem üresnek kell lennie. Ez az érték nem jelenik meg a folyamatábrán.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Folyamatlépés azonosítója

Folyamatlépés leírása:    A folyamatábra alakzataiba kerülő szöveg.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Folyamatlépés leírása

Következő lépés azonosítója:    A sorozat következő alakzatának folyamatlépés-azonosítója. Ha olyan elágaztatási alakzatról van szó, amelynek két következő lépése van, akkor pontosvesszővel kell elválasztani a számokat, például 4;5. Kettőnél több következő lépés is lehetséges.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Következő lépés azonosítója

Összekötő felirata:    Elágaztatási alakzatok esetében az összekötő-feliratokat pontosvesszővel tagolt szöveggel kell megadni, például Igen;Nem. A példában az Igen a 4-nek, a Nem az 5-nek felel meg.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Összekötő felirata

Alakzat típusa:    Azt jelöli, hogy milyen alakzatot kíván használni a Visio-diagramban, lehet például Folyamat vagy Döntés. A Microsoft azt javasolja, hogy a legördülő listákat használja, mert így biztosan érvényes értékeket választ.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Alakzat típusa

Funkció és fázis:    Az a funkció (sáv) és fázis (ütemterv), amelyhez az adott alakzat tartozik. Ez az oszlop csak a keresztfunkcionális folyamatábra típusú diagramokra vonatkozik, az egyszerű folyamatábra típusúakra nem.

Az Excel-folyamattérkép és a Visio-folyamatábra közötti összefüggés: Funkció és fázis

Vissza a lap tetejére

Adatábrázoló-diagram létrehozása más rajzsablonok használatával

Az adatok Visualizer sablonok használata, mellett is használhatja rajzsablonok, más sablonokból adatok Visualizer diagram létrehozásakor. Ha például létrehozása folyamatábrákhoz készült tranzakciók pénzügyi vagy Készletkezelés. Vannak más folyamatorientált rajzsablonokat, beleértve a BPMN Egyszerű és a munka Flow objektumok sablonokat. Egyéni alakzatok a Saját alakzatok rajzsablon használatával is hozzáadhat. További tudnivalókért lásd: jelentések létrehozása, mentése, és egyéni rajzsablonok megosztása.

 1. Nyissa meg az előbb létrehozott Adatábrázoló-diagramot (egyszerű folyamatábrát vagy keresztfunkcionális folyamatábrát).

 2. Nyissa meg a Diagramkészítés adatokból varázslót a Létrehozás elemre kattintva, adja meg az első lap adatait, a Tovább gombbal jelenítse meg a varázsló Alakzat-hozzárendelés lapját.

 3. Vegyen fel egy vagy több rajzsablont a További alakzatok elemmel.

 4. Jelölje ki bármelyik alakzatot, és rendelje hozzá az Alakzattípus oszlop adatértékeihez úgy, hogy a kívánt értékre húzza.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolatú ábrák alkalmazása a diagramon

Adatkapcsolatú ábrák segítségével továbbfejlesztheti a diagramot, hiszen azok segítenek az alakzatadatok megjelenítésében. Ezzel valójában a diagramot folyamatot ábrázoló irányítópulttá alakíthatja, amelyen az adatkapcsolatú ábrák megjelenítik a fő teljesítménymutatókat (KPI) az alakzatadatokon nyugvó adatkapcsolatú ábrák ikonjai segítségével.

 1. Nyissa meg az Adatábrázolóbeli diagramot.

  Jelölje ki azt a tárolót, amelyre alkalmazná az adatkapcsolatú ábrákat.

 2. Válassza az Adatok > Adatkapcsolatú ábrák mezői lehetőséget.

 3. Jelölje ki a diagramba felvenni kívánt adatkapcsolatú ábramezőket.

  Adatkapcsolatú ábrák alkalmazása a Visio Adatábrázoló diagramján

  Az adatkapcsolatú ábrák a teljes diagramra alkalmazva lesznek. Ha egyes alakzatoknál elrejtené az adatkapcsolatú ábrákat, akkor az adott sorokban hagyja üresen az adatoszlopokat az Excel-munkafüzetben.

 4. Ha szeretné, további beállításokat is megadhat az Adatok lapon. További tájékoztatást az Adatkapcsolatú ábrák – áttekintés című cikk tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

A diagram csatolt Excel-munkafüzet kezelése

Időnként előfordulhat újrakapcsolása, és frissítheti a társított munkafüzetet. Kényelmesen ehhez a Visióval.

A Visio-diagram az Excel-munkafüzet újrakapcsolása

Ha a csatolt Excel-munkafüzet adatok Visualizer diagram átnevezett vagy más helyre került, majd a Visio-diagramot és az Excel-munkafüzet közötti kapcsolat megszakad. A probléma is léphet, ha az Excel-táblázat átnevezése.

 1. Jelölje ki a tárolót a adatok Visualizer diagram. A menüszalag Adatok eszközcsoport tervezés lapjának szolgáltatás lehetővé teszi.

 2. Jelölje ki az adatokat a Táblázateszközök menü tervezés > Újrakapcsolása forrásadatait.

 3. Tallózással keresse meg az áthelyezett vagy átnevezett Excel-munkafüzetet.

 4. Jelölje ki a táblázat vagy egyéni tartomány a munkafüzetben.

 5. A megszakadt hivatkozás javítás, jelölje be a Újrakapcsolása.

Amikor frissíti a diagramot vagy a forrásadatok próbálja meg, és a hivatkozás nem működik, a Visio is kéri, hogy újrakapcsolása.

Fontos    Ne módosítsa az oszlopnevek a diagramhoz csatolt Excel-táblázatban. Egyéb esetben a Újracsatolás művelet sikertelen lesz.

Nyissa meg a diagramhoz csatolt Excel-munkafüzet

Az Excel programban a csatolt tartalom közvetlenül a Visióból módosíthatja. Például érdemes tartalom sok és egyszerűbb szeretné módosítani az adatokat a munkalapon.

 1. A Visio alkalmazásban jelölje be a tárolót a adatok Visualizer diagram. A menüszalag Adatok eszközcsoport tervezés lapjának szolgáltatás lehetővé teszi.

 2. Jelölje ki az adatokat a Táblázateszközök menü tervezés > Megnyitás forrásadatait.

 3. Az Excel programban, végezze el a módosításokat, és mentse, majd zárja be a munkafüzetet.

 4. A módosításokat, a diagram megjelenítéséhez jelölje be az Adatokat a Táblázateszközök menü tervezés > Diagram frissítése.

Vissza a lap tetejére

Következő lépések

Íme néhány példa arra, hogy milyen műveleteket végezhet még el az Adatábrázoló-diagram létrehozása után.

 • Témák:    A Visio alkalmazásban a témák olyan színek és hatások együttesét jelentik, amelyek egyetlen kattintással alkalmazhatók a rajzokon. A témák gyors lehetőséget nyújtanak arra, hogy rajzainak profi megjelenést adjon. További tájékoztatásért olvassa el a Profi megjelenésű rajzok készítése témák segítségével című témakört.

 • Elrendezés:    A Visio segédvonalakkal és automatikus eszközökkel segíti a diagram alakzatainak arányos és igazított elrendezését, hogy rajzai minél letisztultabbak legyenek, és profi hatást keltsenek. További tájékoztatásért olvassa el a Diagram alakzatainak igazítása és elhelyezése című témakört.

 • Exportálás:    Exportálhatja az Adatábrázolóban létrehozott diagramokat a hozzá tartozó Excel-munkafüzettel együtt egy Visio-sabloncsomagba (.vtpx). A Visio-sabloncsomag menti a diagrambeállításokat, a rajzsablonokat és az adatokat, hogy más felhasználók gyors kezdési pontként használhassák a saját Adatábrázoló-diagramjuk létrehozásához. Más felhasználók telepíthetik a sabloncsomagot a számítógépükön. További információ: Adatábrázoló sabloncsomag exportálása és telepítése.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×