DCount függvény

A DCount függvénnyel meghatározhatja a rekordok számát egy adott rekordkészletben (tartományban). A DCount függvényt használhatja Visual Basic for Applications- (VBA) modulokban, makrókban, lekérdezési kifejezésekben és számított vezérlőelemekben.

A DCount függvény használható például egy modulban abból a célból, hogy megkapja a Rendelések táblában azoknak a rekordoknak a számát, amelyek egy adott napon feladott rendeléseknek felelnek meg.

Szintaxis

DCount ( kifejezés , tartomány [, kritérium] )

A DCount függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Olyan kifejezés, amely megadja azt a mezőt, amelynek a rekordjait meg szeretné számolni. Lehet olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja egy tábla vagy lekérdezés egy mezőjét, vagy lehet egy olyan kifejezés, amely a mezőben található adatokon elvégez egy számítást. A kifejezés argumentum tartalmazhatja egy tábla mezőjének nevét, egy űrlap vezérlőelemét, állandót vagy függvényt. Ha a kifejezés argumentum függvényt tartalmaz, akkor az lehet beépített és felhasználó által megadott függvény is, de másik tartományösszesítő vagy SQL-összesítő függvény nem.

tartomány

Kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely meghatározza a tartományt alkotó rekordok készletét. Lehet táblanév vagy olyan lekérdezés neve, amelyhez nem szükséges paramétert megadni.

kritérium

Nem kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja, hogy mely adatokra kell alkalmazni a DCount függvényt. A kritérium argumentum például gyakran egyenértékű egy SQL-kifejezés WHERE záradékával a WHERE szó nélkül. Ha a kritérium argumentum nincs megadva, a DCount függvény a teljes tartományon értékeli ki a kifejezés argumentumot. A kritérium argumentumban megadott mezőknek benne kell lenniük a tartományban, különben a DCount függvény eredménye Null.


Megjegyzések

A DCount függvénnyel megszámolhatja egy tartomány rekordjainak számát, ha a konkrét értékek nem lényegesek. Ugyan a kifejezés argumentum végezhet számításokat a megadott mezőn, a DCount függvény csupán összesíti a rekordokat. A kifejezés által végrehajtott számítás értéke nem érhető el.

Számított vezérlőelemben akkor használja a DCount függvényt, ha meg kell adnia egy kritériumot annak az adattartománynak a korlátozására, amelyre alkalmazni szeretné a függvényt. Ha például meg szeretné jeleníteni a Kalifornia államba szállítandó rendelések számát, állítsa a szövegmező Mező vagy kifejezés tulajdonságát a következő kifejezésre:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ha egyszerűen a tartományban lévő összes rekordot szeretné megszámolni, feltételek megadása nélkül, akkor használja a Count függvényt.

Tipp

A Count függvényt optimalizáltuk a lekérdezések rekordjainak gyors megszámolásához. Lekérdezési kifejezésekben használja a Count függvényt a DCount függvényt helyett, és állítsa be az opcionális kritériumot úgy, hogy az végrehajtsa az eredményen a kívánt korlátozásokat. A DCount függvényt csak akkor használja, ha mindenképp meg kell számolnia egy tartomány rekordjait egy modulban, egy makróban vagy egy számított vezérlőben.

A DCount függvény akkor is használható, ha azoknak a rekordoknak a számát szeretné megkapni, amelyek az űrlap vagy a jelentés alapjául szolgáló rekordforrástól eltérő forrásból származó mezőt tartalmaznak. Megjelenítheti például a Rendelések táblában található rendelések számát egy, a Termékek táblán alapuló űrlapon található számított vezérlőelemben.

A DCount függvény nem számolja meg azokat a rekordokat, amelyeknél a kifejezés által hivatkozott mező értéke Null, kivéve ha a kifejezés a csillag (*) helyettesítő karakter. Ha a csillagot használja, a DCount függvény kiszámítja a rekordok teljes számát, azokat is beleszámítva, amelyek Null értékű mezőket tartalmaznak. Az alábbi példával kiszámolhatja a rekordok számát az Orders táblában.

intX = DCount("*", "Orders")

Ha a tartomány olyan tábla, amelynek van elsődleges kulcsa, akkor úgy is megkaphatja a rekordok teljes számát, hogy az elsődleges kulcs mezőjére állítja a kifejezést, mivel az elsődleges kulcs mezője soha nem Null.

Ha a kifejezés több mezőre is hivatkozik, akkor a mezőneveket válassza el valamilyen összefűző operátorral, például az „és” jellel (&) vagy az összeadásjellel (+). Ha az „és” jelet használja a mezők elválasztására, akkor a DCount függvény azoknak a rekordoknak a számát adja eredményül, amelyek tartalmaznak adatot bármelyik megadott mezőben. Ha az összeadásjelet használja, a DCount függvény azoknak a rekordoknak a számát adja eredményül, amelyek minden megadott mezőben tartalmaznak adatot. Az alábbi példa bemutatja az egyes jelek hatását, ha olyan mezőben alkalmazza őket, amely minden rekordban tartalmaz adatot (ShipName), illetve amikor olyan mezőre alkalmazza, amely nem tartalmaz adatot (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Megjegyzés:  Karakterláncok összefűzésére az „és” jel a megfelelőbb operátor. Ha lehet, ne használja az összeadásjelet, ha nem numerikus összeadást végez, kivéve ha propagálni szeretné a Null értékeket egy kifejezésben.

Amikor ezt a függvényt használja, a tartomány rekordjainak nem mentett módosításait nem veszi figyelembe az Access. Ha azt szeretné, hogy a DCount függvény a módosított értékeket vegye alapul, először mentenie kell a módosításokat. Ehhez kattintson az Adatok lap Rekordok csoportjában a Rekord mentése gombra, vigye a fókuszt másik rekordra, vagy használja az Update metódust.

Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi függvény az egy adott országba/területre egy adott szállítási dátum után szállított rendelések számát adja eredményül. A tartomány az Orders táblának felel meg.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

A függvény meghívására a következő kódsort használja az Immediate ablakban:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×