Bevezetés az űrlapok használatába

Bevezetés az űrlapok használatába

Az Accessben az űrlapok olyan adatbázis-objektumok, amelyek segítségével kialakítható az adatbázis-alkalmazások felhasználói felülete. A „kötött” űrlapok közvetlenül kapcsolódnak az adatforrásokhoz (például egy táblához vagy lekérdezéshez), és a segítségükkel megadhatók, szerkeszthetők és megjeleníthetők a kérdéses adatforrásból származó adatok. Létrehozhat viszont „kötetlen” űrlapokat, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az adatforráshoz, de megtalálhatók bennük az alkalmazás kezeléséhez szükséges parancsgombok, címkék és egyéb vezérlők.

Ez a cikk elsősorban a kötött űrlapokkal foglalkozik. A kötött űrlapokkal szabályozhatja az adatok elérését; megadhatja például, hogy mely adatmezők vagy adatsorok jelenjenek meg. Előfordulhat például, hogy egyes felhasználóknak csak néhány mezőre van szükségük egy sok mezőt tartalmazó táblából. A kizárólag a szükséges mezőket tartalmazó űrlap összeállításával megkönnyítheti számukra az adatbázis használatát. Emellett parancsgombokat és egyéb funkciókat is felvehet az űrlapra, így automatizálhatja a gyakori műveleteket.

A kötött űrlapok olyan ablakokhoz hasonlatosak, melyeken áttekintve a felhasználók láthatják és elérhetik az adatbázist. A hatékony űrlapok meggyorsítják az adatbázisok használatát, mert a felhasználóknak nem kell keresgélniük a szükséges adatokat. Egy tetszetős űrlap kellemesebbé és hatékonyabbá teheti az adatbázis használatát, és megakadályozhatja a helytelen adatok bevitelét.

Megjegyzés: A cikk abból indul ki, hogy Ön már hozott létre táblát (vagy lekérdezést egy vagy több tábla alapján), és hogy egy adatok megtekintésére vagy módosítására szolgáló űrlapot szeretne létrehozni.

Tartalom

Űrlap létrehozása az Űrlap eszközzel

Osztott űrlap létrehozása az Osztott űrlap eszközzel

Több rekordot megjelenítő űrlap létrehozása a Több elem eszközzel

Űrlap létrehozása az Űrlap varázslóval

Űrlap létrehozása az Üres űrlap eszközzel

Az Elrendezési nézet és a Tervező nézet

Az űrlap részletes beállítása Elrendezési nézetben

Az űrlap részletes beállítása Tervező nézetben

Űrlap létrehozása az Űrlap eszközzel

Az Űrlap eszköz segítségével egyetlen kattintással létrehozhat űrlapokat. Az eszköz a háttéradatforrás minden mezőjét elhelyezi az űrlapon. Az újonnan létrehozott űrlapot azonnal elkezdheti használni, vagy igényei szerint Elrendezési vagy Tervező nézetben testre is szabhatja.

Az Űrlap eszköz használata

 1. A navigációs ablakban kattintson arra a táblára vagy lekérdezésre, amely az űrlapon megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazza.

 2. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson az Űrlap gombra.

Az Access létrehozza az űrlapot, és megjeleníti elrendezési nézetben. Ebben a nézetben módosíthatja az űrlap tervét, miközben az űrlap adatokat jelenít meg. Így például ha szükséges, beállíthatja a beviteli mezők méretét, hogy illeszkedjen az adatok méretéhez.

Ha az Access talál egyetlen olyan táblát, amely egy-a-többhöz kapcsolatban áll az űrlap létrehozására használt táblával vagy lekérdezéssel, felvesz egy adatlapot az űrlapra, amely a kapcsolódó tábla vagy lekérdezés alapján készült. Ha például egy egyszerű űrlapot hoz létre az Alkalmazottak tábla alapján, és ez a tábla egy-a-többhöz kapcsolatban áll a Rendelések táblával, az adatlap megjeleníti a Rendelések tábla azon rekordjait, amelyek az aktuális Alkalmazott rekordhoz kapcsolhatók. Ha nincs szüksége az adatlapra, törölheti az űrlapról. Ha több tábla is egy-a-többhöz kapcsolatban áll az űrlap létrehozásához felhasznált táblával, az Access nem vesz fel adatlapot az űrlapra.

Osztott űrlap létrehozása az Osztott űrlap eszközzel

Az osztott űrlapokon kétféle nézetben tekintheti meg egyidejűleg az adatokat – Űrlap nézetben és Adatlap nézetben.

Az osztott űrlap abban különbözik az űrlap–segédűrlap kombinációtól, hogy a két nézet ugyanahhoz az adatforráshoz kapcsolódik, így folyamatosan szinkronban vannak. Ha kijelöl egy mezőt az űrlap egyik részén, a kijelölés megjelenik az űrlap másik részén is. Az űrlap mindkét részén felvehet, szerkeszthet és törölhet adatokat (feltéve, hogy a rekordforrás frissíthető, és az űrlap lehetővé teszi ezen műveletek elvégzését).

Az osztott űrlapok használatakor egyetlen űrlapon élvezheti a kétféle űrlap használatának előnyeit. Az adatlapon például gyorsan megkereshet egy rekordot, majd az űrlaprész segítségével megtekintheti vagy módosíthatja azt.

Osztott űrlap létrehozása az Osztott űrlap eszközzel:

 1. A navigációs ablakban kattintson az űrlapon szerepeltetni kívánt adatokat tartalmazó táblára vagy lekérdezésre, vagy nyissa meg az adott táblát vagy lekérdezést Adatlap nézetben.

 2. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson a További űrlapok gombra, majd kattintson az Osztott űrlap parancsra.

Az Access létrehozza az űrlapot, és megjeleníti Elrendezési nézetben. Ebben a nézetben az adatok megjelenítése közben módosíthatja az űrlaptervet. Ha szükséges, beállíthatja például a beviteli mezők méretét úgy, hogy illeszkedjenek a megjelenített adatok méretéhez. Az űrlapnézetekről Az Elrendezési nézet és a Tervező nézet című szakaszban olvashat bővebben.

Több rekordot megjelenítő űrlap létrehozása a Több elem eszközzel

Az Űrlap eszközzel létrehozott űrlapok csak egyetlen rekordot jelenítenek meg egyszerre. Ha olyan űrlapra van szüksége, amely egyszerre több rekordot is megjelenít, de az adatlapnál bővebb testreszabási lehetőséget kínál, használhatja a Több elem eszközt.

 1. A navigációs ablakban kattintson arra a táblára vagy lekérdezésre, amely az űrlapon megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazza.

 2. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson a További űrlapok menügombra, majd a Több elem lehetőségre.

Az Access létrehozza az űrlapot, majd megjeleníti Elrendezési nézetben. Az Elrendezési nézetben módosíthatja az űrlaptervet, miközben az űrlap adatokat jelenít meg.

Az Access által a Több elem eszközzel létrehozott űrlapok adatlapokra hasonlítanak. Az adatok sorokba és oszlopokba rendezve jelennek meg, és egyszerre több rekordot is megtekinthet. A Több elem eszközzel létrehozott űrlapok azonban az adatlapoknál jobban testre szabhatók. Elhelyezhet rajtuk például grafikus elemeket, gombokat és egyéb vezérlőelemeket. Az űrlapok testreszabásáról további információt Az űrlap részletes beállítása Elrendezési nézetben és Az űrlap részletes beállítása Tervező nézetben című szakaszban talál.

Űrlap létrehozása az Űrlap varázslóval

Ha alaposabban meg szeretné válogatni, hogy mely mezők jelenjenek meg az űrlapon, a korábban említett űrlapkészítő eszközök helyett használja az Űrlap varázslót. Ezenkívül meghatározhatja az adatok csoportosításának és rendezésének módját is, és akár több tábla vagy lekérdezés mezőit is felhasználhatja, feltéve hogy a varázsló elindítása előtt megadta a táblák és lekérdezések közötti kapcsolatokat.

 1. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson az Űrlap varázsló gombra.

 2. Kövesse az Űrlap varázsló utasításait.

  Megjegyzés: Ha több tábla vagy lekérdezés mezőit szeretné megjeleníteni az űrlapon, az első tábla vagy lekérdezés mezőinek kijelölése után ne kattintson a Tovább vagy a Befejezés gombra a varázsló első lapján, hanem válasszon ki egy másik táblát vagy lekérdezést, és kattintson az űrlapon megjeleníteni kívánt további mezőkre. Ezután kattintson a Tovább vagy a Befejezés gombra.

 3. A varázsló utolsó lapján kattintson a Befejezés gombra.

Űrlap létrehozása az Üres űrlap eszközzel

Ha a varázsló vagy az űrlapkészítő eszközök nem felelnek meg az igényeinek, az Üres űrlap eszköz segítségével új űrlapot hozhat létre. Így nagyon gyorsan elkészíthet egy űrlapot, főleg ha csak néhány mezőt szeretne rá felvenni.

 1. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson az Üres űrlap gombra.

  Az Access ekkor megnyit egy üres űrlapot Elrendezési nézetben, és megjeleníti a Mezőlista ablaktáblát.

 2. A Mezőlista ablaktáblában kattintson az űrlapon megjeleníteni kívánt mezőket tartalmazó tábla vagy táblák melletti pluszjelre (+).

 3. Ha egy mezőt fel szeretne venni az űrlapra, kattintson rá duplán vagy húzza az űrlapra.

  • Az első mező hozzáadása után több mezőt is felvehet egyszerre. Ehhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, kattintson a kívánt mezőkre, majd húzza őket át az űrlapra.

  • A Mezőlista ablaktáblában megjelenített táblák sorrendje változhat attól függően, hogy az űrlapnak éppen melyik része van kijelölve. Ha nem találja a hozzáadni kívánt mezőt, akkor jelölje ki az űrlap másik részét, ezután próbálja meg újból hozzáadni a mezőt.

 4. Ha emblémát, címet vagy dátumot és időt szeretne hozzáadni a jelentéshez, használja a Tervezés lap Élőfej/élőláb csoportjának eszközeit.

 5. Tervezés lap Vezérlők csoportjának eszközeivel a vezérlők még szélesebb választékát felveheti az űrlapra.

  Ha a vezérlők bővebb választékából szeretne válogatni, a jobb gombbal az űrlapra kattintva és a Tervező nézet parancsra kattintva váltson Tervező nézetre.

Az Elrendezési nézet és a Tervező nézet

Elrendezési nézet:    Elrendezési nézetben lehet a legintuitívabb módon szerkeszteni az űrlapokat, és szinte minden olyan változtatás elvégezhető benne, amelyre egy Access-űrlapon szükség lehet.

Az Elrendezési nézetben ténylegesen fut az űrlap, így ugyanúgy láthatja az adatokat, mint az űrlap használatakor. Ennek ellenére ebben a nézetben is lehet módosítani az űrlaptervet. Mivel az űrlap módosítása közben is láthatók az adatok, kiválóan alkalmas a vezérlőelemek méretének beállítására, vagy szinte bármilyen más olyan művelet elvégzésére, amely az űrlap megjelenésére és használhatóságára van hatással.

Ha olyan feladattal szembesül, amelyet Elrendezési nézetben nem lehet elvégezni, váltson Tervező nézetre. Egyes helyzetekben az Access üzenetben jelzi, hogy egy adott módosítás elvégzéséhez át kell váltania Tervező nézetbe.

Tervező nézet:    A Tervező nézet részletesebb képet nyújt az űrlap szerkezetéről. Láthatja az űrlap Élőfej, Törzs és Élőláb területeit. Az űrlap Tervező nézetben valójában nem fut, ezért a módosítások közben nem láthatja a háttéradatokat. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek Tervező nézetben könnyebben elvégezhetők, mint Elrendezési nézetben. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

 • Többféle vezérlőelemet vehet fel az űrlapra, például kötött objektumkereteket, oldaltöréseket és diagramokat.

 • A beviteli mezők adatforrását magukban a beviteli mezőkben szerkesztheti, a tulajdonságlap használata nélkül.

 • Átméretezheti az űrlap részeit, például az űrlapfejet vagy a törzsszakaszt.

 • Módosíthat olyan űrlaptulajdonságokat is, amelyeket az Elrendezési nézetben nem lehet megváltoztatni.

Az űrlap részletes beállítása Elrendezési nézetben

Miután létrehozott egy űrlapot, annak tervét egyszerűen pontosíthatja az Elrendezési nézetben. A tényleges adatokat mértékként használva átrendezheti a vezérlőelemeket, és beállíthatja a méretüket. Új vezérlőelemeket helyezhet el az űrlapon, és megadhatja az űrlap és a vezérlőelemek tulajdonságait.

Ha át szeretne váltani Elrendezési nézetre, kattintson a jobb gombbal az űrlap nevére a navigációs ablakban, majd kattintson a helyi menü Elrendezési nézet parancsára.

Az Access ekkor megjeleníti az űrlapot Elrendezési nézetben.

A tulajdonságlap segítségével módosíthatók az űrlap tulajdonságai, a vezérlők és a szakaszok. A tulajdonságlap megnyitásához nyomja le az F4 billentyűt.

A Mezőlista ablaktábla segítségével kiegészítheti az űrlaptervet az alapját alkotó táblában vagy lekérdezésben szereplő mezőkkel. A Mezőlista ablaktábla megjelenítéséhez végezze el az alábbi műveletet:

 • A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra, vagy nyomja le az ALT+F8 billentyűkombinációt.

Ezután a Mezőlista ablaktábláról közvetlenül az űrlapra húzhatja a mezőket.

 • Egyetlen mező felvételéhez kattintson duplán a mezőre, vagy húzza át azt a Mezőlista ablaktábláról az űrlapnak arra a területére, ahol meg szeretné jeleníteni.

 • Ha egyszerre több mezőt szeretne felvenni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és közben kattintson a kívánt mezőkre. Ezután húzza a kijelölt mezőket az űrlapra.

Az űrlap részletes beállítása Tervező nézetben

Tervező nézetben is elvégezheti a jelentés tervének részletes beállítását. Új vezérlőelemeket és mezőket vehet fel az űrlapra a tervezőrács segítségével. A tulajdonságlapon hozzáférhet az űrlap testreszabására szolgáló számos tulajdonsághoz.

Ha át szeretne váltani Tervező nézetre, kattintson a jobb gombbal az űrlap nevére a navigációs ablakban, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

Az Access ekkor megjeleníti az űrlapot Tervező nézetben.

A tulajdonságlap segítségével módosíthatók az űrlap tulajdonságai, a vezérlők és a szakaszok. A tulajdonságlap megnyitásához nyomja le az F4 billentyűt.

A Mezőlista ablaktábla segítségével kiegészítheti az űrlaptervet az alapját alkotó táblában vagy lekérdezésben szereplő mezőkkel. A Mezőlista ablaktábla megjelenítéséhez végezze el az alábbi műveletet:

 • A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra, vagy nyomja le az ALT+F8 billentyűkombinációt.

Ezután a Mezőlista ablaktábláról közvetlenül az űrlapra húzhatja a mezőket.

 • Egyetlen mező felvételéhez kattintson duplán a mezőre, vagy húzza át azt a Mezőlista ablaktábláról az űrlapnak arra a területére, ahol meg szeretné jeleníteni.

 • Ha egyszerre több mezőt szeretne felvenni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és közben kattintson a kívánt mezőkre. Ezután húzza a kijelölt mezőket az űrlapra.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×