Az OLAP fogalmának áttekintése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Az OLAP (On-Line Analytical Processing) a nagyméretű adatbázisok szervezésének és a kapcsolati adatok támogatásának egyik módja. Az OLAP-adatbázisokat úgy alakították ki, hogy az adatok visszakeresése és elemzése egyszerűbb legyen a kimutatások készítésekor.

A témakör tartalma

Mi az üzleti intelligencia?

Mi az Online Analytical Processing-(OLAP)?

OLAP-funkciók az Excelben

OLAP-adatforrások elérésére szükséges szoftverek összetevők

Ez a funkció az OLAP- és a nem OLAP-forrásadatok közötti különbségek

A kapcsolati adatok fogalma

Az üzleti elemzők általában minél átfogóbb képet szeretnének kapni a cégről, hogy az összevont adatok alapján felfedezhessék a bennük rejlő trendeket, és lássák, hogy a különböző változók milyen hatással vannak ezekre a trendekre. Kapcsolati adatok alatt az a folyamat értendő, melynek során adatokat vonnak ki egy OLAP-adatbázisból, majd ezen adatok elemzésével kinyerik azt az információt, amire a megfontolt döntéshozatalhoz és a megfelelő stratégiai lépésekhez szükség van. Az OLAP és a kapcsolatiadat-megoldásokkal megválaszolhatók például a következő, üzleti adatokkal kapcsolatos kérdések:

  • Milyen a 2007. évi összes értékesítés a 2006. évi összes értékesítéshez képest?

  • Milyen a cég jövedelmezősége az utóbbi öt év azonos időszakához képest?

  • Mennyi pénzt költöttek a 35 éven felüli fogyasztók az elmúlt évben, és hogyan változott ez az évek során?

  • Hány darab terméket értékesítettek két adott országban/régióban ebben a hónapban, és milyen viszonyban áll ez az előző év azonos hónapjával?

  • Az egyes fogyasztói korcsoportok esetében mi a jövedelmezőség határa (százalékban és összesen) termékkategóriánként?

  • Kik a legjobban és leggyengébben teljesítő értékesítők, forgalmazók és szállítók, illetve mely ügyfelek, partnerek vagy fogyasztók költik a legtöbbet és legkevesebbet?

Vissza a lap tetejére

Néhány szó az OLAP technológiáról

Az OLAP-adatbázisok megkönnyítik a kapcsolati adatok lekérdezését. Az OLAP egy olyan adatbázis-technológia, amelyet tranzakciók végrehajtása helyett lekérdezések és kimutatások használatára optimalizáltak. Az OLAP forrásadatai adattárházakban elhelyezkedő OLTP-adatbázisok (Online Transactional Processing). Az OLAP-adatok ezekből az előzményadatokból származnak, és olyan szerkezetekké vannak összevonva, melyek lehetővé teszik a kifinomult elemzések végrehajtását. Az OLAP-adatok szervezettsége hierarchikus, tárolásuk pedig kockákban történik, nem táblákban. Ez egy olyan fejlett technológia, amely többdimenziós szerkezetek révén biztosítja az adatok elemzési célú gyors elérését. Ezzel a szervezéssel a kimutatásokban és kimutatásdiagramokon nem jelent nehézséget az értékesítések magas szintű, például országos összegzésének megjelenítése, és a különösen alacsony vagy különösen magas forgalmat lebonyolító telephelyek adatainak kiemelése.

Az OLAP-adatbázisokat az adatok visszakeresésének gyorsítására tervezték. Mivel az OLAP-kiszolgálók a Microsoft Office Excel alkalmazástól eltérően összesített értékekkel számolnak, kevesebb adatot kell küldeni az Excel alkalmazásnak egy kimutatás készítésekor vagy módosításakor. Így sokkal nagyobb mennyiségű forrásadattal számolhat, mint ha az adatokat hagyományos adatbázisba szervezné, és az Excel alkalmazásnak kellene visszakeresni minden egyes rekordot, hogy abból összesített értékeket számoljon.

Az OLAP-adatbázisok alapvetően kétféle típusú adatokat tárolnak. A mértékek numerikus adatok, olyan különböző mennyiségek és átlagok, melyekkel megalapozhatók a döntések. A dimenziók pedig a mértékek szervezésére szolgáló kategóriák. Az OLAP-adatbázisokkal az adatok sok részletességi szint szerint szervezhetők az elemzéseknél már megismert kategóriákat alapján.

Az alábbi szakaszok ismertetik, minden összetevő részletesen:

Kocka:     Az elemezni kívánt dimenziók szintjei és hierarchiája alapján összevont mértékeket tároló adatszerkezet. A kockák sokféle dimenziót – időt, földrajzi helyet, termékvonalakat stb. – képesek összekapcsolni különböző összesített adatokkal – például az értékesítési számokkal vagy készletadatokkal. A kockák nem a szigorúan vett matematikai értelemben kockák, mivel nem biztos, hogy egyenlők az oldalaik. Ennek ellenére egy nagyon szemléletes metaforái egy bonyolult koncepciónak.

Mértékek:     A kockákban lévő értékek, amelyek a kocka ténytáblájának valamely oszlopán alapulnak, és általában numerikus értékek. A mértékek a kocka központi értékei – előfeldolgozhatók, aggregálhatók és elemezhetők. A mértékekre gyakori példa a forgalom, a profit, a bevétel és a költség.

Tag     Adatok egy vagy több előfordulását jelző hierarchia elemére. Tag lehet egyedi vagy táblában van nem egyedi. Például 2007 és 2008 jelenítik meg egyedi tagok az év szintbe idő dimenzió, mivel a január a hónap szint táblában van nem egyedi tagok jelent, mivel lehet több, mint a idő dimenzió egy január, ha több, mint egy évvel adatokat tartalmaz.

Számított tag:     Egy dimenzió tagja, melynek értékét egy kifejezés adja. A számított tagok értéke más tagok értékeiből származik. Egy profit nevű számított tag értéke például úgy határozható meg, hogy a forgalom tag értékét kivonják a költség tag értékéből.

Dimenzió:     A szintek szervezett hierarchiáinak együttese egy kockában, amit a felhasználó megért, és az adatelemzés alapjaként használ. A földrajzi hely dimenziója például tartalmazhatja az ország, a megye és a város szinteket. Az idő dimenziója pedig tartalmazhatja az év, a negyedév, a hónap és a nap szintet. A kimutatásokban és kimutatásdiagramokban minden hierarchia mezőegyüttessé válik, amelyek kibonthatók és becsukhatók az alacsonyabb és magasabb szintek felfedése érdekében.

Hierarchia:     Egy dimenzió tagjait olymódon szervező logikai faszerkezet, melyben minden egyes tag rendelkezik egy szülőtaggal, és rendelkezhet gyermektagokkal is. Egy tag gyermektagja a hierarchia eggyel alacsonyabb szintjének a taghoz közvetlenül kapcsolódó egyik tagja. A negyedév, hónap és nap szinteket tartalmazó Idő hierarchiában például a január például az 1. negyedév gyermeke lehet. A szülőtag a hierarchia eggyel magasabb szintjének a taghoz közvetlenül kapcsolódó egyik tagja. A szülőértékek általában gyermekértékeik egyesítései. A negyedév, hónap és nap szinteket tartalmazó Idő hierarchiában például az 1. negyedév a január szülőtagja.

Szint:     A hierarchián belül az adatok alacsonyabb és magasabb részletezettségben, azaz különböző szinteken szervezhetők. Az idő nevű dimenzió szintjei lehetnek például az év, a negyedév, a hónap és a nap szintek.

Vissza a lap tetejére

Az Excel OLAP-szolgáltatásai

Adatok beolvasása OLAP     OLAP-adatforrások csatlakozhat, ahogy más külső adatforrásokhoz. 2000 és a Microsoft SQL Server Analysis Services-verzió 2005, a Microsoft OLAP-kiszolgálói termékek 7.0-s, a Microsoft SQL Server Analysis Services-verzió Microsoft SQL Server OLAP-szolgáltatások verziójával létrehozott adatbázisok dolgozhat. Az Excel külső OLAP-termékekkel, az OLE-DB, az OLAP-kompatibilis is dolgozhat.

Csak a kimutatás vagy kimutatásdiagram formájában vagy egy kimutatás alapján, de a konvertált jelzése munkalapfüggvénnyel nem egy külső adattartomány: OLAP adatok megjelenítéséhez. OLAP-kimutatások és kimutatásdiagramok Jelentéssablonok mentheti, és hozhat létre Office adatkapcsolatfájl (ODC) fájlok (.odc) az OLAP-lekérdezések OLAP-adatbázisokhoz való csatlakozáshoz. ODC-fájl megnyitásakor az Excel egy üres kimutatást, amely készen illesztéssel jeleníti meg.

Kockafájlok létrehozása kapcsolat nélküli használatra:     A kapcsolat nélküli OLAP-kockát készítő varázslóval az OLAP-kiszolgálói adatbázisok adatainak részhalmazából .cub fájlokat készíthet. A kapcsolat nélküli kockafájlok révén kapcsolat nélküli módban is dolgozhat az OLAP-adatokkal. A kockák lehetővé teszik a nagy mennyiségű adatot tartalmazó kimutatások és kimutatásdiagramok használatát, és gyorsabbá teszik az adatok kinyerését. Kockafájl csak a szolgáltatás kezelésére alkalmas OLAP-szolgáltató, például a Microsoft SQL Server OLAP Services alkalmazással készíthető.

Kiszolgáló műveletek     Egy kiszolgálóművelet kötelező, de hasznos szolgáltatás, amely OLAP-kocka rendszergazda kocka tag használó kiszolgálón megadása vagy a kockában részletek juthat, vagy egy másik alkalmazást, például a böngészőben lekérdezés átalakítása paraméterként mérésére. Az Excel támogatja URL-CÍMÉT, jelentés, sorhalmazon, részletező keresztül és kibontás részletes kiszolgáló műveletek, de nem támogatja védjegyzett kivonat és adatkészlet.

Fő teljesítménymutatók     KPI-k, amely lehetővé teszi, hogy "fő teljesítménymutatók", beleértve az állapot nyomon a kiszolgálón beállított speciális számított mérték (aktuális értékének felel meg egy adott number?) és a trend (Mi az az érték time? felett). Ezek jelenik meg, amikor a kiszolgáló küldhet hasonlóak az új Excel-ikon érték azt jelzi, állapot szinteket (például egy leállítás egyszerűsített ikonra), vagy hogy érték van trendfigyelésre felfelé vagy lefelé (például egy irányt mutató nyíl ikonra) fölötti vagy alatti kapcsolódó ikonok.

Kiszolgálóformázás     Kocka rendszergazdák hozhatnak létre mértékek és számított tagok színnel formázást, a betűk formázása és a feltételes formázási szabályokat, egy vállalati szabványos üzleti szabály is kijelölhető. Például lehet nyereség kiszolgáló formátumot, pénznem, a cella színe, a zöld, ha az érték nagyobb vagy egyenlő 30 000 feletti számig és piros, ha az érték kisebb, mint a 30 000 feletti számig, és egy betűstílust, félkövér, ha az érték kisebb, mint a 30 000 feletti számig és a normál, ha nagyobb számformátum legfeljebb 30 000 feletti számig. További tudnivalókért olvassa el a elrendezésének és formátumának kimutatás tervezésecímű témakört.

Megjelenítési nyelv:     A kockagazdák a kiszolgálón megadhatják az adatok és hibaüzenetek fordítását, ha vannak olyan felhasználók, akiknek a kimutatást egy másik nyelven kell megjeleníteni. Ez a szolgáltatás fájlkapcsolati tulajdonságként definiálható, és a felhasználó számítógépén a területi beállításoknak egyezniük kell a megjelenítési nyelvvel.

Vissza a lap tetejére

Az OLAP-adatforrások eléréséhez szükséges szoftverösszetevők

Az OLAP-szolgáltató     OLAP-adatforrások beállítása az Excel programhoz, szüksége van egy következő OLAP-szolgáltatónál:

  • Microsoft OLAP-szolgáltató:     Az Excel tartalmazza a Microsoft SQL Server OLAP Services 7.0, a Microsoft SQL Server OLAP Services 2000 (8.0) és a Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (9.0) rendszerekben tárolt adatbázisok elérését biztosító adatforrás-illesztő és ügyfélalkalmazást.

  • Más OLAP szolgáltatók:     Más gyártótól származó OLAP adatokat és szolgáltatásokat biztosító termékek használatakor további illesztőprogramok és ügyfélszoftverek telepítése szükséges. Ahhoz, hogy az Excel kimutatások és kimutatásdiagramok funkciói OLAP adatok használatakor működjenek, a más gyártótól származó terméknek Office-kompatibilisnek kell lennie, és meg kell felelnie az OLE-DB for OLAP szabványnak. Más gyártótól származó OLAP szolgáltató telepítésére és használatára vonatkozó információért forduljon a rendszergazdához vagy az OLAP termék forgalmazójához.

Kiszolgálói adatbázisok és kockafájlok:     Az Excel OLAP-ügyfelével kétfajta OLAP-adatbázishoz lehet csatlakozni. Ha a hálózaton elérhető egy OLAP-kiszolgálón tárolt adatbázis, a forrásadatok közvetlenül kinyerhetők belőle. Emellett csatlakozhat az OLAP-adatokat tartalmazó kapcsolat nélküli kockafájl és a kockadefiníció fájlokhoz is, és ezekből is kinyerhetők a forrásadatok.

Adatforrások:     Az adatforrásokkal egy OLAP-adatbázis vagy kapcsolat nélküli kockafájl összes adata elérhető. Egy OLAP-adatforrás létrehozása után jelentések alapozhatók az adatforrásra, és az OLAP-adatok kimutatásokkal, kimutatásdiagramokkal és kimutatásokból készített munkalapfüggvényekkel átadhatók az Excel alkalmazásnak.

Microsoft Query     Külső, például a Microsoft SQL- vagy Microsoft Access-adatbázisból származó adatok beolvasásához Query segítségével. Nem kell egy OLAP-kimutatások egy kockafájlhoz kapcsolt adatok visszakeresése a lekérdezés használatával. További tudnivalókért lásd: Microsoft Query használata a külső adatok beolvasásához.

Vissza a lap tetejére

Az OLAP- és a nem OLAP-forrásadatok közötti különbségek

Az OLAP- és a másféle forrásadatok alapuló kimutatások és kimutatásdiagramok készítésekor szolgáltatásbeli eltérések tapasztalhatók.

Adatok beolvasása     Az OLAP-kiszolgáló minden alkalommal, hogy a jelentés elrendezésének módosítása az Excel új adatokat adja vissza. Más típusú külső adatforrást egyszerre lekérdezés a forrásadatok, vagy lekérdezni, amikor csak a különböző jelentés szűrő mező elemek megjelenítési beállításokat is megadhat. Akkor is számos más hogy mikor frissüljenek a jelentést.

OLAP-forrásadatokon alapuló kimutatásoknál a jelentésszűrő mező beállításai, a háttérben történő lekérdezés, valamint a memóriaoptimalizálási beállítások nem állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: A memória optimalizálása beállítás nem érhető el is OLEDB adatforrások és kimutatásokhoz cellatartomány alapján.

Mezőtípusok    OLAP-forrásadatok, dimenzió mezőket is alkalmazható csak (adatsor-) sor, oszlop (kategória-) vagy lap mezőkkel. Viszonyítási pont mező csak Értékmezők is használható. Más típusú forrásadatok összes mező használható a jelentés bármely részén.

A részletes adatok elérése:     Az OLAP-forrásadatoknál a kiszolgáló határozza meg az elérhető részletszinteket és számítja ki az összesítő értékeket, így az összesítő értékeket meghatározó részletrekordok általában nem elérhetők. A kiszolgáló azonban rendelkezésre bocsáthat megjeleníthető tulajdonságmezők. Más forrásadatok nem rendelkeznek tulajdonságmezőkkel, de megjeleníthetők az adatmezők és tételek értékei, illetve az érték nélküli tételek.

Lehet, hogy egy OLAP-jelentésszűrő mező nem rendelkezik Mind szűrővel, és hogy a Jelentésszűrő oldalainak megjelenítése parancs nem elérhető.

Kezdeti rendezési sorrend:     OLAP forrásadatoknál a tételek először abban a sorrendben jelennek meg, amelyben az OLAP kiszolgáló azokat visszaadja. Ezután a tételek tetszés szerint rendezhetők vagy átszervezhetők. A többi forrásadat-típusnál az új kimutatásban lévő tételek először növekvő ábécérendben jelennek meg.

Számítások     OLAP-kiszolgálók a szükséges összegzett közvetlenül egy jelentést, így nem módosítható az összegző függvények érték mezők. Forrásadatok más típusú érték mező az összeadási függvény módosítása, és több összegző függvények használata az azonos érték mezőben. Nem hozhatók létre számított mezők vagy számított tételek az OLAP-forrásadatok jelentésekben.

Részösszegek:     Az OLAP-forrásadatokra épülő kimutatásoknál nem módosíthatók a részösszegek számítását végző összegzőfüggvények. Másfajta forrásadatok esetén módosíthatók ezek a függvények, továbbá elrejthetők és megjeleníthetők a sor- és oszlopmezők részösszegei.

OLAP-adatbázisból származó forrásadatok esetén a rész- és végösszegek számításakor figyelembe vehetők és mellőzhetők is a rejtett tételek. A többi forrásadattípusnál a részösszegek számításába felveheti a jelentésszűrő mezők rejtett tételeit, de a többi mezőnél a rejtett tételek alapértelmezés szerint kimaradnak a számításból.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×