Az Excelben levő adatok beolvasása asztali Access-adatbázisokba képernyőolvasóval

Az Excelben levő adatok beolvasása asztali Access-adatbázisokba képernyőolvasóval

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal Ez a témakör az Office képernyőolvasóval történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentességi tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó segítségével használó, látássérült felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

Access a billentyűzettel és egy képernyőolvasóval importálhat egy Excel-munkalapot Access vagy hivatkozás Access asztali adatbázisból Excel munkalapra. Teszteltük a Narrátorral, a JAWS-nal és az NVDA-nal, de más képernyőolvasókkal is dolgozhat, amíg a közös kisegítő lehetőségeket és technikákat követik.

Megjegyzések: 

Tartalom

Az Excel-munkalap előkészítése importáláshoz vagy csatoláshoz

Mielőtt az Excel munkalapon lévő adatot Access-ra hozza létre, szánjon egy kis időt a munkalap áttekintésére, és döntse el, hogyan szeretné importálni az adatot.

 • Döntse el, hogy a teljes munkalapot vagy annak egy részét szeretné-e csatolni vagy importálni. Ha a munkalapnak csak egy részét szeretné Access, megadhat egy névvel ellátott cellatartományt, amely csak az átvinni kívánt cellákat tartalmazza. Útmutatásért tanulmányozza a cella vagy az adattartomány elnevezése az Excelben képernyőolvasóvalcímű témakört.

 • Ügyeljen arra, hogy a Excel munkalap sík formátumban legyen, így a varázsló egyszerűen kezelheti az adatforrást. Javíthatja például a lehetséges hibaértékek értékét, távolítsa el a szükségtelen üres oszlopokat és sorokat, és győződjön meg arról, hogy az egyes oszlopok ugyanazt az adattípust tartalmazzák minden sorban. Az importálással vagy a csatolással való felkészülésről további információt a munkalap előkészítése, az Excel-adatok előkészítése és a hiányzó vagy hibás értékek elhárítása az Excel-munkafüzetben tárolt adatok importálása vagy csatolásacímű témakörben találhat.

A cél Access-adatbázis előkészítése importáláshoz

Mielőtt egy Excel-munkalapra importálja az adatsort, gondoskodjon arról, hogy a cél Access adatbázis készen áll az importálásra, és döntse el, hogyan szeretné menteni az importált adatot.

 • Ellenőrizze, hogy a cél Access adatbázis nem írásvédett-e, és hogy van-e engedélye az adatbázis módosítására.

 • Döntse el, hogy új vagy meglévő táblában szeretné-e menteni az adatot:

  • Ha úgy dönt, hogy új táblában tárolja az adatot, Access létrehoz egy táblázatot, és hozzáadja az importált adatot ebbe a táblába. Ha már létezik a megadott nevű táblázat, Access felülírja a tábla tartalmát az importált adatokkal.

  • Ha úgy dönt, hogy az adatot egy meglévő táblához adja, akkor a Excel munkalap sorait a program hozzáfűzi a megadott táblázathoz.

 • Ha úgy dönt, hogy hozzáfűzi az adat Excel t egy meglévő Access-táblázathoz, győződjön meg arról, hogy a forrásadatok szerkezetének és mezőinek beállításai Excel egyeznek meg Access céltábla céltábla mezőivel. Ha meg szeretné nyitni az Access táblát az ellenőrzéshez Tervező nézetben , nyomja le az ALT + H, W és D billentyűkombinációt. Ellenőrizze a táblázatot a céladatbázis előkészítése című szakaszban, a 2. lépésben, az Excel-munkafüzetben tárolt adatimportálással vagy csatolással.

Az adatok importálása

Az adatimportáláskor a forrás Excel munkalap módosítása nélkül az új vagy meglévő táblában Access másolatot készít az adatról.

Megjegyzés: Szükség lehet arra, hogy a 9-es lépésben segítséget adjon a szerkeszteni kívánt mező kiválasztásához.

 1. Zárja be a forrás Excel munkafüzetet, ha meg van nyitva.

 2. Nyissa meg azt a cél- Access adatbázist, amelybe az importált adatot menteni kívánja.

  Tipp: Ha új, üres adatbázist szeretne létrehozni, nyomja le az ALT + F, N, L billentyűparancsot.

 3. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel megnyitásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét a használt Access verziótól függően:

  • Az Office 365 előfizetéses verzióban vagy Access a 2019-ban nyomja le az ALT + X, N, 1, majd az F és az X billentyűt.

  • A Access 2016 vagyAccess 2013 az ALT + X billentyűkombinációt lenyomva lépjen a külső adatlapra. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az importálás &t , nyomja le többször a JOBBRA nyílbillentyűt, amíg az "Excel" szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert.

  Megnyílik a külső adatbázis átvétele – Excel-számolótábla párbeszédpanel.

 4. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanelen végezze el az alábbi műveletek egyikét az importálni kívánt adatokat tartalmazó Excel-fájl megadásához:

  • Ha a fókuszt a fájlnév szövegmezőbe szeretné helyezni, nyomja le az F billentyűt, majd illessze be vagy írja be a Excel fájl elérési útját.

  • A fájl tallózásához nyomja le az R billentyűt. Ekkor megnyílik a fájl megnyitása párbeszédpanel. Keresse meg a kívánt fájlt, és a fájlon az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

 5. Ha meg szeretné adni, hogy miként szeretné menteni az importált adatokat, tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha egy új táblában szeretné menteni az adatot, az I billentyűt lenyomva lépjen a forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógomb bejelölésével. A program később rákérdez az új tábla nevére.

  • Ha egy meglévő táblához szeretné hozzáfűzni az adatokat, nyomja le az A billentyűt, és jelölje be a rekordok másolatának hozzáfűzése a táblázathoz jelölőnégyzetet. A táblázat kijelöléséhez nyomja le egyszer a TAB billentyűt. A fókusz a táblázatok listára kerül. Nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt a lista kibontásához, nyomja le többször a fel vagy a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt táblázatot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki. Ez a lehetőség nem érhető el, ha az adatbázis nem tartalmaz táblákat.

 6. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az OK gombot, és nyomja le az ENTER billentyűt. Elindul a Táblázat importálása varázsló .

  Tipp: Ha a képernyőolvasó nem olvassa fel automatikusan a Windows varázslót, nyomja le a ko billentyű + W billentyűkombinációt.

 7. Ha a forrás Excel munkafüzetnek csak egy munkalapja van, és nincs tartománya, folytassa a következő lépéssel. Ha a munkafüzet egynél több munkalapot vagy névvel ellátott cellatartományt tartalmaz, az alábbi műveletek egyikével jelölje ki az importálandó munkalapot vagy-cellatartományt:

  • Munkalap kijelöléséhez nyomja le az Alt + W billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt munkalapot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

  • Névvel ellátott tartományok kijelöléséhez nyomja le az ALT + R billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt kívánt intervallumot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megnyílik a varázsló következő ablaka.

 8. Ha a forrás munkalap vagy a sor első sora tartalmazza a mezőneveket, az I billentyűt lenyomva lépjen az első sor fejléceket tartalmazó elemére. Az ENTER billentyűt lenyomva vigye a fókuszt a varázsló következő ablakára.

  Ha egy meglévő táblához csatol egy adatot, folytassa a 11 lépéssel.

 9. Az új varázsló ablakban szükség esetén megadhatja az importálandó mezők adatait. A munkalap vagy a cellatartomány első mezője ki van jelölve. A következőket teheti:

  • Az aktuális mező nevének módosításához nyomja le az ALT + M billentyűkombinációt, és írja be az új nevet.

  • A mező adattípusának módosításához nyomja le az ALT + T billentyűkombinációt. A fókusz az adattípus listára kerül. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a le billentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt értéket, majd nyomja le egyszer a TAB billentyűt.

  • Ha szeretné módosítani, hogy a mező indexelt-e, nyomja le az Alt + I billentyűkombinációt. Az aktuális értéket hallja. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a le billentyűt, amíg meg nem hallja a kívánt értéket, majd nyomja le egyszer a TAB billentyűt.

  • Ha nem szeretné importálni az aktuális mezőt, az ALT + S billentyűkombinációt lenyomva lépjen a ne importálandó mező elemre.

  Ha másik mezőt szeretne kijelölni, nyomja le az F6 billentyűt, amíg el nem hangzik a "munkaablak" kifejezés, és kérje meg a kollégáját, hogy válassza ki a kívánt mezőt. Módosítsa a mezőket a fent leírt módon. Ha elkészült, az ENTER billentyűt lenyomva lépjen a varázsló következő ablakára.

 10. Adja meg az új tábla elsődleges kulcsát. Az elsődleges kulcs azonosítja a tábla rekordjait, így gyorsabban lehet adatokat beolvasni. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha Access szeretné hozzáadni az elsődleges kulcsot, nyomja le az A billentyűt.

  • A saját elsődleges kulcs kiválasztásához nyomja le a C billentyűt. A használni kívánt kulcs megadásához nyomja le egyszer a TAB billentyűt. A fókusz a kulcs listára kerül. A lista kibontásához nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le a fel vagy a le billentyűt, amíg a kívánt billentyűt nem hallja.

  • Ha nem szeretné elsődleges kulcsokat használni, nyomja le az O billentyűt.

  Az utolsó varázsló ablakának áthelyezéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

 11. Megnyílik az utolsó varázsló ablaka. A fókusz az Importálás a táblázatba mezőbe kerül, és a céltábla aktuális nevét hallja. Ha módosítani szeretné a táblázat nevét, írjon be egy új nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt az importálás véglegesítéséhez.

  Megjegyzés: Ha olyan riasztást Hall, amelyre a táblázat már létezik, és szeretné felülírni a meglévő táblázatot az importált adatokkal, nyomja le az Y billentyűt. Ha át szeretné nevezni a táblázatot, nyomja le az N billentyűt, majd az Alt + I billentyűkombinációt lenyomva helyezze vissza a fókuszt az Importálás a táblázatba mezőbe, írja be a másik nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

 12. Ha az importálás teljes vagy részlegesen sikeres volt, Access megjeleníti az importálás állapotát. Access azt is kéri, hogy mentse az importálási lépéseket az Importálás varázsló nélkül. A beállítás kiválasztásához nyomja le az Alt + V billentyűkombinációt. Az importálási lépések elnevezéséhez nyomja le az ALT + A billentyűkombinációt, és írja be az importálási művelet nevét. Az importálási lépések mentéséhez nyomja le az ALT + S billentyűkombinációt.

  Ha az importálás nem sikerült, a következőt fogja hallani: "hiba történt a fájl importálásakor", majd a fájlnév után. Az ENTER billentyűt lenyomva lépjen ki a figyelmeztető üzenetből.

Excel-adatkapcsolat létrehozása

A számolótábla összekapcsolása varázslóvalAccess-adatbázisból származó hivatkozást hozhat létre a Excel ban lévő adatforrásokhoz, így a Access lekérdezési és jelentéskészítő eszközeit nem kell megőriznie az adatbázis Excel adatainak másolatával.

Ha Excel-munkalapra vagy egy névvel ellátott tartománnyal szeretne hivatkozni, Access létrehoz egy új táblát, amely a forrás celláihoz van csatolva. A Excel a forrás celláiba végzett módosítások az Access csatolási táblázatában jelennek meg. Access azonban nem szerkesztheti a megfelelő tábla tartalmát. Ha fel szeretne venni, szerkeszteni vagy törölni szeretné az adatot, módosítania kell a forrás Excel-fájlt.

Egy adatbázis több csatolt táblát is tartalmazhat.

A táblázat csatolása varázsló elindítása

Access két módon választhatja ki azt a Excel munkafüzetet, amelyre hivatkozni szeretne, majd indítsa el a táblázat csatolása varázslót. Nyissa meg a Excel munkafüzetet Access vagy használja a külső adatai – Excel-számolótábla párbeszédpanelt.

Az Excel-munkafüzet megnyitása az Accessben

 1. Nyissa meg azt a Access adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

 2. Az ALT + F, O billentyűkombinációt lenyomva nyissa meg a Megnyitás menüt.

 3. A munkafüzet tallózásához nyomja le az O billentyűt. Megnyílik a Windows Megnyitás párbeszédpanel.

 4. Ha módosítani szeretné a fájltípust, nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem hangzik a "fájltípus, Microsoft Access" vagy ehhez hasonló szöveg, majd nyomja le az ALT + LE billentyűkombinációt. Nyomja le többször a fel nyílbillentyűt, amíg a "minden fájl" szöveget nem hallja, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 5. Tallózással keresse meg a kívánt munkafüzetet, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki, és indítsa el a táblázat csatolása varázslót.

A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel használata

 1. Nyissa meg azt a Access adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a hivatkozást.

  Tipp: Ha nem szeretne egy meglévő adatbázisra hivatkozni, nyomja le az ALT + F, N, L billentyűkombinációt, ha új, üres adatbázist szeretne létrehozni.

 2. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanel megnyitásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét a használt Access verziótól függően:

  • Az Office 365 előfizetéses verzióban vagy Access a 2019-ban nyomja le az ALT + X, N, 1, majd az F és az X billentyűt.

  • A Access 2016 vagy Access 2013 az ALT + X billentyűkombinációt lenyomva lépjen a külső adatlapra. Nyomja le többször a TAB billentyűt, amíg el nem éri az importálás &t , nyomja le többször a JOBBRA nyílbillentyűt, amíg az "Excel" szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert.

  Megnyílik a külső adatbázis átvétele – Excel-számolótábla párbeszédpanel.

 3. A külső adatforrások – Excel-számolótábla párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét az Excel-fájl létrehozásához, amelyhez hivatkozást szeretne létrehozni:

  • Ha a fókuszt a fájlnév szövegmezőbe szeretné helyezni, nyomja le az F billentyűt, majd illessze be vagy írja be a Excel fájl elérési útját.

  • A fájl tallózásához nyomja le az R billentyűt. Ekkor megnyílik a fájl megnyitása párbeszédpanel. Keresse meg a kívánt fájlt, és a fájlon az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

 4. Az ALT + L billentyűkombinációt lenyomva lépjen az adatforrás hivatkozására, és jelölje ki az adatforrás hivatkozását, és nyomja le az ENTER billentyűt. Elindul a táblázat csatolása varázsló .

Excel-adatbázisra mutató hivatkozás létrehozása a táblázat csatolása varázslóval

A táblázat csatolása varázsló végigvezeti Önt a csatolási folyamaton. Csak adja meg a szükséges beállításokat, és a Excel az adatbázishoz kapcsolt adatkapcsolatok nélkül.

Tipp: Ha a képernyőolvasó nem olvassa fel automatikusan a Windows varázslót, nyomja le a ko billentyű + W billentyűkombinációt.

 1. Ha a forrás Excel munkafüzetnek csak egy munkalapja van, és nincs tartománya, folytassa a következő lépéssel. Ha a munkafüzet egynél több munkalapot vagy névvel ellátott cellatartományt tartalmaz, az alábbi lehetőségek közül választva jelölje ki a munkalapot vagy a cellatartományt:

  • Munkalap kijelöléséhez nyomja le az Alt + W billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt munkalapot, majd az ENTER billentyűt lenyomva jelölje ki.

  • Egy cellatartomány kijelöléséhez nyomja le az ALT + R billentyűkombinációt, nyomja le egyszer a TAB billentyűt, nyomja le többször a lefelé mutató nyilat, amíg meg nem hallja a kívánt kívánt intervallumot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megnyílik a varázsló következő ablaka.

 2. Ha a forrás munkalap vagy a sor első sora tartalmazza a mezőneveket, az I billentyűt lenyomva lépjen az első sor fejléceket tartalmazó elemére. Az ENTER billentyűt lenyomva vigye a fókuszt a varázsló következő ablakára.

 3. Megnyílik az utolsó varázsló ablaka. A fókusz a kapcsolt tábla neve mezőben található, és a kapcsolt tábla aktuális nevét hallja. Ha meg szeretné változtatni a táblázat nevét, írjon be egy új táblanév nevet, majd az ENTER billentyű lenyomásával véglegesítse az importálást.

  Megjegyzés: Ha olyan riasztást Hall, amelyre a táblázat már létezik, és szeretné felülírni a meglévő táblázatot az importált adatokkal, nyomja le az Y billentyűt. Ha át szeretné nevezni a céltábla nevét, nyomja le az N billentyűt, majd az Alt + I billentyűkombinációt lenyomva helyezze vissza a fókuszt az Importálás a táblázatba mezőbe, írja be a másik táblanév nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

 4. Ha a csatolás sikeres volt, a következőhöz hasonló szöveg hangzik el: "kész csatolás fájlhoz", majd a Excel fájlnév. Az ENTER billentyűt lenyomva lépjen ki az értesítésből. Nyissa meg a hivatkozás táblát, és tekintse át annak tartalmát. A hibaelhárítási tudnivalókat a következő témakörben találhathatja meg #Num! hibák elhárítása és egyéb helytelen értékek egy kapcsolódó táblábanExcel-munkafüzetben tárolt adatimportálás vagy csatolás

  Ha a csatolás sikertelen, ellenőrizze a Excel forrásfájlt ismét a céladatbázis előkészítése című szakasz ellenőrzőlistáján, a 2. lépésben, az Excel- munkafüzetben tárolt adatimportálással vagy csatolással.

Lásd még

Képernyőolvasó használata táblák létrehozásához Access asztali adatbázisokban

Képernyőolvasó használata egy Access asztali adatbázisbeli lekérdezés létrehozásához

Űrlap létrehozása asztali Access-adatbázisokban képernyőolvasóval

Access-tábla exportálása szövegfájlba képernyőolvasó használatával

Az Access billentyűparancsai

Felfedezés és navigálás az Accessben képernyőolvasóval

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékkal él, vagy a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, keresse fel a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyét, és kérjen technikai segítséget. A fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhely akadálymentes technológiákban jártas ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Az Ön régiójában üzemelő ügyfélszolgálat elérhetőségi adatait a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyén találja.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×