Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Egy betűre kattintva az azzal kezdődő nevű függvényekre léphet. Vagy adott függvényre is kereshet a Ctrl+F billentyűkombinációt lenyomva, majd a függvény első néhány betűjét vagy egy leíró szót beírva. Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a függvény nevére az első oszlopban.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Megjegyzés: A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Függvény neve

Típus és leírás

ABS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám abszolút értékét adja eredményül.

IDŐSZAKI.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

LEJÁRATI.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

ARCCOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ACOSH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCCOT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.

ARCCOTH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÖSSZESÍT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

CÍM függvény

Mátrix:    A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.

ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény

Pénzügyi:    Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.

ÉRTÉKCSÖKK függvény

Pénzügyi:    Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.

ÉS függvény

Logikai:    Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.

ARAB függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Római számot arab számmá alakít át.

TERÜLET függvény

Mátrix:    Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.

ASC függvény

Szöveg:    Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.

ARCSIN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASINH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCTAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ARCTAN2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ATANH függvény

Matematikai és trigonometriai:    A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÁTL.ELTÉRÉS függvény

Statisztikai:    Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

ÁTLAG függvény

Statisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki.

ÁTLAGA függvény

Statisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÁTLAGHA függvény

Statisztikai:    A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGHATÖBB függvény

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

BAHTSZÖVEG függvény

Szöveg:    Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.

ALAP függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.

BESSELI függvény

Műszaki:    Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELJ függvény

Műszaki:    A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELK függvény

Műszaki:    A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELY függvény

Műszaki:    Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BÉTA.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BÉTA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

INVERZ.BÉTA függvény

Kompatibilitási:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BÉTA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BIN.DEC függvény

Műszaki:    Bináris számot decimálissá alakít át.

BIN.HEX függvény

Műszaki:    Bináris számot hexadecimálissá alakít át.

BIN.OKT függvény

Műszaki:    Bináris számot oktálissá alakít át.

BINOM.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BINOM.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.ELOSZL.TART függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.

BINOM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

BIT.ÉS függvény
Excel 2013

Műszaki:    A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.BAL.ELTOL függvény
Excel 2013

Műszaki:    Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.VAGY függvény
Excel 2013

Műszaki:    A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.JOBB.ELTOL függvény
Excel 2013

Műszaki:    Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.XVAGY függvény
Excel 2013

Műszaki:    Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

HÍVÁS függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja.

PLAFON függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

PLAFON.MAT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.

PLAFON.PONTOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

CELLA függvény

Információs:    Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Excel Online alkalmazásban.

KARAKTER függvény

Szöveg:    A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.

KHI.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

INVERZ.KHI függvény

Kompatibilitási:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KHI.PRÓBA függvény

Kompatibilitási:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHINÉGYZET.PRÓBA függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

VÁLASZT függvény

Mátrix:    Értékek listájából választ ki egy elemet.

TISZTÍT függvény

Szöveg:    A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.

KÓD függvény

Szöveg:    Karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

OSZLOP függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.

OSZLOPOK függvény

Mátrix:    A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.

KOMBINÁCIÓK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

KOMBINÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:   
Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.

KOMPLEX függvény

Műszaki:    Valós és képzetes részből komplex számot képez.

FŰZ függvény
Excel 2016

Szöveg:    Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.

ÖSSZEFŰZ függvény

Szöveg:    Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.

MEGBÍZHATÓSÁG függvény

Kompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

KONVERTÁLÁS függvény

Műszaki:    Mértékegységeket vált át.

KORREL függvény

Statisztikai:    Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

COS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COTH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög kotangens hiperbolikuszát adja eredményül.

DARAB függvény

Statisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

DARAB2 függvény

Statisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

DARABÜRES függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

DARABTELI függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

DARABHATÖBB függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény

Pénzügyi:    A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.

SZELVÉNYIDŐ függvény

Pénzügyi:    A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.

SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény

Pénzügyi:    A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.

ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Pénzügyi:    A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.

SZELVÉNYSZÁM függvény

Pénzügyi:    A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.

UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Pénzügyi:    A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.

KOVAR függvény

Kompatibilitási:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KOVARIANCIA.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KOVARIANCIA.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.

KRITBINOM függvény

Kompatibilitási:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

CSC függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekánsát adja eredményül.

CSCH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KOCKA.FŐTELJMUT függvény

Kocka:    Egy fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, a nevet és a tulajdonságot megjeleníti a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek – ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom –, egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.

KOCKA.TAG függvény

Kocka:    Kockahierachia tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.

KOCKA.TAG.TUL függvény

Kocka:    A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.

KOCKA.HALM.ELEM függvény

Kocka:    Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.

KOCKA.HALM függvény

Kocka:    Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.

KOCKA.HALM.DB függvény

Kocka:    Egy halmaz elemszámát adja eredményül.

KOCKA.ÉRTÉK függvény

Kocka:    Kockából összesített értéket ad eredményül.

ÖSSZES.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.

ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény

Pénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.

DÁTUM függvény

Dátum és idő:    Adott dátum dátumértékét adja eredményül.

DÁTUMTÓLIG függvény

Dátum és idő:    Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki. Ez a függvény a kor kiszámításához használt képletekben hasznos.

DÁTUMÉRTÉK függvény

Dátum és idő:    Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.

AB.ÁTLAG függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.

NAP függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.

NAPOK függvény
Excel 2013

Dátum és idő:    Két dátum közötti napok számát adja eredményül.

NAP360 függvény

Dátum és idő:    Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.

KCS2 függvény

Pénzügyi:    Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.

KBKK függvény
Excel 2013

Szöveg:    A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

AB.DARAB függvény

Adatbázis:    Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.

AB.DARAB2 függvény

Adatbázis:    Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.

KCSA függvény

Pénzügyi:    Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.

DEC.BIN függvény

Műszaki:    Decimális számot binárissá alakít át.

DEC.HEX függvény

Műszaki:    Decimális számot hexadecimálissá alakít át.

DEC.OKT függvény

Műszaki:    Decimális számot oktálissá alakít át.

TIZEDES függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.

FOK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Radiánt fokká alakít át.

DELTA függvény

Műszaki:    Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.

SQ függvény

Statisztikai:    Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

AB.MEZŐ függvény

Adatbázis:    Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.

LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.

AB.MAX függvény

Adatbázis:    A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.

AB.MIN függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.

FORINT függvény

Szöveg:    Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.

FORINT.DEC függvény

Pénzügyi:    Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.

FORINT.TÖRT függvény

Pénzügyi:    Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.

AB.SZORZAT függvény

Adatbázis:    Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.

AB.SZÓRÁS függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.

AB.SZÓRÁS2 függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.

AB.SZUM függvény

Adatbázis:    Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

KAMATÉRZ függvény

Pénzügyi:    Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.

AB.VAR függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.

AB.VAR2 függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.

KALK.DÁTUM függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

TÉNYLEGES függvény

Pénzügyi:    Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.

URL.KÓDOL függvény
Excel 2013

Web:    Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Excel Online alkalmazásban.

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.

HIBAF függvény

Műszaki:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.PONTOS függvény
Excel 2010

Műszaki:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.KOMPLEMENTER függvény

Műszaki:    A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvény
Excel 2010

Műszaki:    Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBA.TÍPUS függvény

Információs:    Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.

EUROCONVERT függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.

PÁROS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

AZONOS függvény

Szöveg:    Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.

KITEVŐ függvény

Matematikai és trigonometriai:    Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

EXP.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

EXP.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

FAKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FAKTDUPLA függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.

HAMIS függvény

Logikai:    A HAMIS logikai értéket adja eredményül.

F.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

F.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

SZŰRŐ függvény

Az Office 365 gomb

Mátrix:    A megadott feltétel alapján adattartomány szűrése

XMLSZŰRÉS függvény
Excel 2013

Web:    Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával.

Ez a függvény nem található meg az Excel Online-ban.

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvény

Szöveg:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).

F.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.F függvény

Statisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

FISHER függvény

Statisztikai:    Fisher-transzformációt hajt végre.

INVERZ.FISHER függvény

Statisztikai:    A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.

FIX függvény

Szöveg:    Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.

PADLÓ függvény

Kompatibilitási:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

Az Excel 2007-ben és az Excel 2010-ben ez egy matematikai és trigonometriai függvény.

PADLÓ.MAT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.

PADLÓ.PONTOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

ELŐREJELZÉS függvény

Statisztikai:    Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, ám a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében a régi függvény továbbra is használható.

ELŐREJELZÉS.ESIM függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójával jövőbeli értékeket ad eredményül.

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.

ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.

ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.

KÉPLETSZÖVEG függvény
Excel 2013

Mátrix:    Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet.

GYAKORISÁG függvény

Statisztikai:    A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

F.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-próba értékét adja eredményül.

F.PRÓBA függvény

Kompatibilitási:    Az F-próba értékét adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

JBÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.

KJÉ függvény

Pénzügyi:    A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.

GAMMA függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A gamma-függvény értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

GAMMA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.GAMMA függvény

Kompatibilitási:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

GAMMALN függvény

Statisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAMMALN.PONTOS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAUSS függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.

LKO függvény

Matematikai és trigonometriai:    A legnagyobb közös osztót adja eredményül.

MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Statisztikai:    Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvény

Műszaki:    Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.

KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvény

Keresési és hivatkozási:    A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

NÖV függvény

Statisztikai:    Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

HARM.KÖZÉP függvény

Statisztikai:    Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

HEX.BIN függvény

Műszaki:    Hexadecimális számot binárissá alakít át.

HEX.DEC függvény

Műszaki:    Hexadecimális számot decimálissá alakít át.

HEX.OKT függvény

Műszaki:    Hexadecimális számot oktálissá alakít át.

VKERES függvény

Mátrix:    A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.

ÓRA függvény

Dátum és idő:    Időértéket órává alakít át.

HIPERHIVATKOZÁS függvény

Mátrix:    Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.

HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

Statisztikai:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

HA függvény

Logikai:    Logikai vizsgálatot hajt végre.

HAHIBA függvény

Logikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.

HAHIÁNYZIK függvény
Excel 2013

Logikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza.

HAELSŐIGAZ függvény
Excel 2016

Logikai:    Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.

KÉPZ.ABSZ függvény

Műszaki:    Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.

KÉPZETES függvény

Műszaki:    Komplex szám képzetes részét adja eredményül.

KÉPZ.ARGUMENT függvény

Műszaki:    A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.

KÉPZ.KONJUGÁLT függvény

Műszaki:    Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.

KÉPZ.COS függvény

Műszaki:    Komplex szám koszinuszát adja eredményül.

KÉPZ.COSH függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.COT függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám kotangensét adja eredményül.

KÉPZ.CSC függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám koszekánsát adja eredményül.

KÉPZ.CSCH függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.HÁNYAD függvény

Műszaki:    Két komplex szám hányadosát adja eredményül.

KÉPZ.EXP függvény

Műszaki:    Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.

KÉPZ.LN függvény

Műszaki:    Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG10 függvény

Műszaki:    Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG2 függvény

Műszaki:    Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.HATV függvény

Műszaki:    Komplex szám hatványát adja eredményül.

KÉPZ.SZORZAT függvény

Műszaki:    Komplex számok szorzatát adja eredményül.

KÉPZ.VALÓS függvény

Műszaki:    Komplex szám valós részét adja eredményül.

KÉPZ.SEC függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám szekánsát adja eredményül.

KÉPZ.SECH függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.SIN függvény

Műszaki:    Komplex szám szinuszát adja eredményül.

KÉPZ.SINH függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.GYÖK függvény

Műszaki:    Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.

KÉPZ.KÜL függvény

Műszaki:    Két komplex szám különbségét adja eredményül.

KÉPZ.ÖSSZEG függvény

Műszaki:    Komplex számok összegét adja eredményül.

KÉPZ.TAN függvény
Excel 2013

Műszaki:    Komplex szám tangensét adja eredményül.

INDEX függvény

Mátrix:    Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.

INDIREKT függvény

Mátrix:    Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.

INFÓ függvény

Információs:    A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.

Ez a függvény nem található meg az Excel Online alkalmazásban.

INT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

METSZ függvény

Statisztikai:    A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

KAMATRÁTA függvény

Pénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.

RRÉSZLET függvény

Pénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a kamattörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.

BMR függvény

Pénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.

ÜRES függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték üres.

HIBA.E függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.

HIBÁS függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.

PÁROSE függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.

KÉPLET függvény
Excel 2013

Információs:    IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat.

LOGIKAI függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.

NINCS függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.

NEM.SZÖVEG függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.

SZÁM függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték szám.

PÁRATLANE függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.

HIVATKOZÁS függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.

SZÖVEG.E függvény

Információs:    Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.

ISO.PLAFON függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

ISO.HÉT.SZÁMA függvény
Excel 2013

Dátum és idő:    Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül.

LRÉSZLETKAMAT függvény

Pénzügyi:    A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.

JIS függvény

Szöveg:    A félszélességű (egybájtos) karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja egy karakterláncban.

CSÚCSOSSÁG függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

NAGY függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

LKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.

BAL és BAL2 függvény

Szöveg:    Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.

HOSSZ és HOSSZ2 függvény

Szöveg:    Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.

LIN.ILL függvény

Statisztikai:    A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG10 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.

LOG.ILL függvény

Statisztikai:    Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

LOGNORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOG.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOGNORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

KERES függvény

Mátrix:    Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.

KISBETŰ függvény

Szöveg:    Szöveget kisbetűssé alakít át.

HOL.VAN függvény

Mátrix:    Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.

MAX függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

MAX2 függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

MAXHA függvény
Excel 2016

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.

MDETERM függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.

MKAMATÉRZ függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.

MEDIÁN függvény

Statisztikai:    Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

KÖZÉP és KÖZÉP2 függvény

Szöveg:    A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.

MIN függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MINHA függvény
Excel 2016

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.

MIN2 függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.

PERCEK függvény

Dátum és idő:    Időértéket perccé alakít.

INVERZ.MÁTRIX függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.

MEGTÉRÜLÉS függvény

Pénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.

MSZORZAT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb mátrixszorzatát adja meg.

MARADÉK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám osztási maradékát adja eredményül.

MÓDUSZ függvény

Kompatibilitási:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

MÓDUSZ.TÖBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.

MÓDUSZ.EGY függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

HÓNAP függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket hónappá alakít át.

TÖBBSZ.KEREKÍT függvény

Matematikai és trigonometriai:    A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.

SZORHÁNYFAKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.

MMÁTRIX függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.

S függvény

Információs:    Argumentumának értékét számmá alakítja.

HIÁNYZIK függvény

Információs:    Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.

NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NEGBINOM.ELOSZL függvény

Kompatibilitási:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

ÖSSZ.MUNKANAP függvény

Dátum és idő:    Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Dátum és idő:    Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

NÉVLEGES függvény

Pénzügyi:    Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.

NORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZL függvény

Kompatibilitási:    A normális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

INVERZ.NORM függvény

Statisztikai:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Kompatibilitási:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NORM.S.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

STNORMELOSZL függvény

Kompatibilitási:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NORM.S.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.STNORM függvény

Kompatibilitási:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NEM függvény

Logikai:    Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.

MOST függvény

Dátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.

PER.SZÁM függvény

Pénzügyi:    A törlesztési időszakok számát adja meg.

NMÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.

SZÁMÉRTÉK függvény
Excel 2013

Szöveg:    Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.

OKT.BIN függvény

Műszaki:    Oktális számot binárissá alakít át.

OKT.DEC függvény

Műszaki:    Oktális számot decimálissá alakít át.

OKT.HEX függvény

Műszaki:    Oktális számot hexadecimálissá alakít át.

PÁRATLAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.

ELTÉRŐ.EÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.EHOZAM függvény

Pénzügyi:    A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UHOZAM függvény

Pénzügyi:    A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTOLÁS függvény

Mátrix:    Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.

VAGY függvény

Logikai:    Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.

KAMATÉRZ.PER függvény
Excel 2013

Pénzügyi:    Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.

PEARSON függvény

Statisztikai:    A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PERCENTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.

PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

PERCENTILIS függvény

Kompatibilitási:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

SZÁZALÉKRANG függvény

Kompatibilitási:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VARIÁCIÓK függvény

Statisztikai:    Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.

VARIÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.

FI függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

FONETIKUS függvény

Szöveg:    Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.

PI függvény

Matematikai és trigonometriai:    A pi matematikai állandót adja vissza.

RÉSZLET függvény

Pénzügyi:    A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.

POISSON.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

POISSON függvény

Kompatibilitási:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

HATVÁNY függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

PRÉSZLET függvény

Pénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.

ÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LEJÁRAT függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

VALÓSZÍNŰSÉG függvény

Statisztikai:    Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

SZORZAT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Argumentumai szorzatát számítja ki.

TNÉV függvény

Szöveg:    Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.

MÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.

KVARTILIS függvény

Kompatibilitási:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KVARTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

KVARTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

KVÓCIENS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy hányados egész részét adja eredményül.

RADIÁN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Fokot radiánná alakít át.

VÉL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

VÉLETLENTÖMB függvény

Az Office 365 gomb

Matematikai és trigonometriai:    0 és 1 közötti véletlen számok egy tömbjét adja eredményül.

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.

RANG.ÁTL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RANG.EGY függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

SORSZÁM függvény

Kompatibilitási:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

RÁTA függvény

Pénzügyi:    Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.

KAPOTT függvény

Pénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.

KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.

CSERE és CSERE2 függvény

Szöveg:    A szövegen belül karaktereket cserél.

SOKSZOR függvény

Szöveg:    Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.

JOBB és JOBB2 függvény

Szöveg:    Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.

RÓMAI függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

KEREKÍTÉS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

KEREK.LE függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

KEREK.FEL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

SOR függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás sorának számát adja meg.

SOROK függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.

MR függvény
Excel 2013

Pénzügyi:    Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.

RNÉGYZET függvény

Statisztikai:    Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.

VIA függvény

Mátrix:    Valós idejű adatokat keres vissza egy, a COM automatizálást támogató programból.

SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvény

Szöveg:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).

SEC függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szekánsát adja eredményül.

SECH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

MPERC függvény

Dátum és idő:    Időértéket másodperccé alakít át.

SORSZÁMLISTA függvény

Az Office 365 gomb

Matematikai és trigonometriai:    Tömb méreténél, például az 1, 2, 3, 4 egymást követő számainak készít

SORÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Hatványsor összegét adja eredményül.

LAP függvény
Excel 2013

Információs:    A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg.

LAPOK függvény
Excel 2013

Információs:    A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül.

ELŐJEL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám előjelét adja meg.

SIN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szinuszát számítja ki.

EGYETLEN függvény

Mátrix:    Implicit metszet neve logika segítségével egyetlen értéket ad vissza

SINH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

FERDESÉG függvény

Statisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

FERDESÉG.P függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.

LCSA függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.

MEREDEKSÉG függvény

Statisztikai:    Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

KICSI függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.

SORBA.RENDEZ függvény

Az Office 365 gomb

Mátrix:    Egy tartományban vagy tömbben tartalmának rendezése

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT függvény

Az Office 365 gomb

Mátrix:    A tartomány vagy a tömb megfelelő tartományban vagy tömbben értékeket alapján tartalmának rendezése

GYÖK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

GYÖKPI függvény

Matematikai és trigonometriai:    A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.

NORMALIZÁLÁS függvény

Statisztikai:    Normalizált értéket ad eredményül.

SZÓRÁS függvény

Kompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓR.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓR.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.

SZÓRÁSA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZÓRÁSP függvény

Kompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

SZÓRÁSPA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

STHIBAYX függvény

Statisztikai:    Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.

HELYETTE függvény

Szöveg:    Szövegben adott karaktereket másikra cserél.

RÉSZÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.

SZUM függvény

Matematikai és trigonometriai:    Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SZUMHA függvény

Matematikai és trigonometriai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

SZUMHATÖBB függvény

Matematikai és trigonometriai:    Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.

SZORZATÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

NÉGYZETÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.

SZUMX2BŐLY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SZUMX2MEGY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SZUMXBŐLY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

ÁTVÁLT függvény
Excel 2016

Logikai:    Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható.

ÉSZÖ függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

T függvény

Szöveg:    Argumentumát szöveggé alakítja át.

TAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám tangensét számítja ki.

TANH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.

KJEGY.EGYENÉRT függvény

Pénzügyi:    Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.

KJEGY.ÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.

KJEGY.HOZAM függvény

Pénzügyi:    Kincstárjegy hozamát adja eredményül.

T.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.2SZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitási:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

SZÖVEG függvény

Szöveg:    Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.

SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvény
Excel 2016

Szöveg:    Kombinálja több tartomány és/vagy karakterlánc szövegtartalmát, és lehetővé teszi egy elválasztó megadását, amelyet a program a kombináláskor az egyes szövegértékek közé helyez. Ha az elválasztó üres szöveg, akkor a függvény elválasztás nélkül fűzi össze a tartományokat.

IDŐ függvény

Dátum és idő:    Adott időpont időértékét adja meg.

IDŐÉRTÉK függvény

Dátum és idő:    Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.

T.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.

T.INVERZ.2SZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

INVERZ.T függvény

Kompatibilitási:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

MA függvény

Dátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.

TRANSZPONÁLÁS függvény

Mátrix:    Egy tömb transzponáltját adja eredményül.

TREND függvény

Statisztikai:    Lineáris trend értékeit számítja ki.

KIMETSZ függvény

Szöveg:    A szövegből eltávolítja a szóközöket.

RÉSZÁTLAG függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

IGAZ függvény

Logikai:    Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

CSONK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot egésszé csonkít.

T.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

T.PRÓBA függvény

Kompatibilitási:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

TÍPUS függvény

Információs:    Az érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.

UNIKARAKTER függvény
Excel 2013

Szöveg:    A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.

UNICODE függvény
Excel 2013

Szöveg:    A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.

EGYEDI függvény

Az Office 365 gomb

Mátrix:    Egy lista vagy a tartomány egyedi értékek listáját adja eredményül.

NAGYBETŰS függvény

Szöveg:    Szöveget nagybetűssé alakít át.

ÉRTÉK függvény

Szöveg:    Szöveget számmá alakít át.

VAR függvény

Kompatibilitási:    Minta alapján becslést ad a varianciára.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VAR.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VAR.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARA függvény

Statisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARP függvény

Kompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VARPA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÉCSRI függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.

FKERES függvény

Mátrix:    A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.

WEBSZOLGÁLTATÁS függvény
Excel 2013

Web:    Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból.

Ez a függvény nem található meg az Excel Online-ban.

HÉT.NAPJA függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket a hét napjává alakít át.

HÉT.SZÁMA függvény

Dátum és idő:    Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.

WEIBULL függvény

Kompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

WEIBULL.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

KALK.MUNKANAP függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

KALK.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

XBMR függvény

Pénzügyi:    Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.

XNJÉ függvény

Pénzügyi:    Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.

XVAGY függvény
Excel 2013

Logikai:    Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza.

ÉV függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket évvé alakít át.

TÖRTÉV függvény

Dátum és idő:    Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

HOZAM függvény

Pénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.

HOZAM.LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.

HOZAM.LEJÁRAT függvény

Pénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

Z.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Z.PRÓBA függvény

Kompatibilitási:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

Vissza a lap tetejére

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Tegye fel kérdését az Excel közösségi fórumában

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy miként javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Kapcsolódó témakörök

Az Excel a képletek áttekintése
hibás képletek kiküszöbölése
képletekben lévő hibák hibakeresés
Excel-függvények (kategória szerint)

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×