Az Excel 2013 és a SharePoint 2013 programhoz készült Power View nézet újdonságai

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Fontos: A Power View és Power Pivot érhetők el az Office Professional Plus, és az Office 365 Professional Plus kiadásában, és az önálló kiadásban az Excel 2013-ban. Olvassa el a Power Pivot az Excel 2010-munkafüzetek nem működnek az Excel 2013 egyes verzióiban. Látni szeretné, hogy melyik Office-verziót használ?

Az Excel 2013- és a SharePoint Server-alapú Power View nézet interaktív adatkutatási, -megjelenítési és -bemutatási élményt biztosít a felhasználóknak minden jártassági szinten. Adatait összegyűjtheti táblázatokban, mátrixokban, térképeken és különféle diagramokon egy olyan interaktív nézetben, amely szemléletesen jeleníti meg az adatokat. Az Excel 2013-alapú Power View nézet számos funkciója már szerepelt a SharePoint 2010-alapú Power View nézetben, és most mindkét nézet új szolgáltatásokkal bővült.

Power View a SharePoint Server-jelentéseket többdimenziós SQL Server Analysis Services-modellek alapjánhozhat létre.

Power View-lapokat tartalmazó Excel-munkafüzetek a Powerbi is közzéteheti. Power BI a munkafüzetet a Power View-lapokat a Power BI jelentésként menti. A Power BI még nem használja? Regisztráció ingyenes Power BI-fiókot.

Tekintse át, hogy milyen egyéb műveleteket hajthat végre a Power View használatával.

Tartalom

Power View az Excel 2013 programban: Új szolgáltatások

Az egy munkafüzetben levő, Power View nézetet tartalmazó lapok csatlakoztatása több adatmodellhez

A belső adatmodell módosítása a Power View nézetet tartalmazó lap elhagyása nélkül

Power View az Excel Servicesben, az Excel Web App alkalmazásban és az Office 365 szolgáltatásban

Az Excel 2013 és a SharePoint Server Power View összetevőjének új funkciói

Tortadiagramok

Térképek

Fő teljesítménymutatók (KPI-k)

Hierarchiák

Részletesebb vagy kevésbé részletes adatok megjelenítése

Jelentések formázása stílusok, témák és szövegméretezés használatával

Hátterek és háttérképek

Hivatkozások

Nyomtatás

Jobbról balra író nyelvek támogatása

Az egész számok kezelésének változása az új Power View nézetben

A Power View kompatibilitása a korábbi verziókkal és az új verziókkal

A Power View és az adatmodellek

A Power View és az Excel Services

SharePoint Server-alapú Power View

Többdimenziós modelleken alapuló Power View-jelentések

Power View az Excel 2013 programban: Új szolgáltatások

Power View az Excel 2013-ban van az új funkciók a következő szakaszban az Excel 2013 és a SharePoint Server Power View: új szolgáltatások. Az alábbi funkciók, amelyek nem tartozik a Power View a Sharepointban is rendelkezik.

Az egy munkafüzetben levő, Power View nézetet tartalmazó lapok csatlakoztatása több adatmodellhez

Az Excel 2013 programban minden munkafüzet tartalmazhat egy belső adatmodell, amely módosítható az Excel programban, a Power Pivot programban és még akár az Excel programban egy Power View nézetet tartalmazó lapon is. Egy munkafüzet csak egy belső adatmodellt tartalmazhat, és egy Power View nézetet tartalmazó lap alapulhat a munkafüzetben levő adatmodellen vagy külső adatforráson. Egy Excel-munkafüzetben több olyan lap is szerepelhet, amely Power View nézetet tartalmaz, és mindegyik Power View nézetet tartalmazó lap alapulhat más adatmodellen.

Mindegyik Power View nézetet tartalmazó laphoz saját diagramok, táblázatok és más megjelenítések tartoznak. A diagramokat és más megjelenítéseket átmásolhatja egyik lapról a másikra, de csak akkor, ha mindkét lap ugyanazon az adatmodellen alapul.

További információ: Külső adatmodellhez kapcsolódó, Power View nézetet tartalmazó lap létrehozása az Excel programban.

A belső adatmodell módosítása a Power View nézetet tartalmazó lap elhagyása nélkül

Most már tudja, hogyan hozhat létre Power View nézetet tartalmazó lapokat és belső adatmodellt az Excel 2013 munkafüzeteiben, és ha a belső adatmodellt használja a Power View nézetet tartalmazó lap alapjaként, akkor néhány módosítást is végrehajthat az adatmodellben a Power View nézetet tartalmazó lapon dolgozva. Például:

Power View az Excel Servicesben, az Excel Online alkalmazásban és az Office 365 szolgáltatásban

Amikor Power View nézetet tartalmazó lapokat hoz létre az Excel programban, a nézeteket megtekintheti és használhatja házon belül az Excel-szolgáltatásokban és az Office 365 szolgáltatásban. Az Excel 2013 programban használható Power View nézetet tartalmazó lapokat csak ügyfélszámítógépen szerkesztheti.

Az Office 365 szolgáltatásban a Power View nézetet tartalmazó lapok az Excel-szolgáltatások helyett a SharePoint Online rendszer részét képező Excel Online adatközpont használatával tekinthetők meg.

A részletekért lásd: Power View funkció a SharePoint Serverbeli Excel alkalmazásban és az Office 365-beli SharePoint Online szolgáltatásban.

Megjegyzések: 

  • A Power View nézetet tartalmazó lapok nem tekinthetők meg a OneDrive szolgáltatásban.

  • Ha ment egy olyan Excel-munkafüzetet egy Power Pivot-dokumentumtárba, amelyben Power View nézetet tartalmazó lapok is szerepelnek, a munkafüzetben lévő Power View-lapok nem jelennek meg a dokumentumtárban, de a fájlban továbbra is megtalálhatók lesznek. Akkor lesznek láthatók, ha megnyitja a munkafüzetet.

  • További információ: (a SharePoint 2013) üzleti intelligencia szoftverkövetelményei.

  • Amikor közzététel a Power View-lapokat tartalmazó Excel-munkafüzetek a Power BI. Power BI a munkafüzetet a Power View-lapokat a Power BI jelentésként menti. Regisztráció ingyenes Power BI-fiókot.

Az Excel 2013 és a SharePoint Server Power View összetevőjének új funkciói

Tortadiagramok

A Power View nézetben egyszerű vagy összetett tortadiagramok használhatók. Készíthet olyan tortadiagramot, amely megjeleníti a részletes adatokat, amikor rákattint az egyik szeletére, vagy olyan tortadiagramot, amely a nagyméretű színes szeleteket részszeletekre bontva jeleníti meg. Egy tortadiagram és egy másik diagram között keresztszűrőt is beállíthat. Tegyük fel, hogy rákattint egy sávdiagram egyik sávjára. A tortadiagramnak az adott sávra vonatkozó része kiemelten, a többi része pedig szürkítetten jelenik meg.

Az értékesítéseket földrész szerint megjelenítő tortadiagram a 2007-es év kijelölt adataival Power View nézetben

További információ: Tortadiagramok a Power View nézetben.

Térképek

A térképek a Power View nézetben a Bing-térképmozaikokat használják, tehát ugyanúgy nagyíthatja, kicsinyítheti és pásztázhatja a térképeket, mint a Bing-térképeket. A helyek és a mezők pontként jelennek meg a térképen. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a pont. Amikor többértékű adatsorozatot vesz fel, a térképen tortadiagramok jelennek meg.

Az Egyesült Államok térképe Power View nézetben tortadiagramokkal

További információ: Térképek a Power View nézetben.

Fő teljesítménymutatók (KPI-k)

A Power View-jelentésekbe vehet fel fő teljesítménymutatókat a kitűzött célok felé történő előrehaladás bemutatásához. Ehhez azokban tartalmaznia kell őket az adatmodellnek, amelyre a Power View-jelentés épül.

Power View nézetbeli táblázat a járatkéséseket megjelenítő fő teljesítménymutatókkal

További információ: fő teljesítménymutatók (KPI-k) a Power Pivot programban.

Hierarchiák

Ha az adatmodell hierarchiát tartalmaz, felhasználhatja azt a Power View nézetben. Az adatmodell tartalmazhat például egy olyan, Hely nevű hierarchiát, amelyben a földrészek > országok/régiók > megyék > városok mezői szerepelnek. Power View nézetben felveheti egyesével mindegyik mezőt a tervezési felületre, vagy felveheti a Hely hierarchiát, és így a hierarchia összes mezője egyszerre megjelenik.

Ha az adatmodell nem tartalmaz hierarchiát, Power View nézetben is létrehozhat egyet. A mezők bármilyen sorrendben elhelyezhetők a hierarchiában.

Az SQL Server Analysis Services táblázatos modelljeiben levő hierarchiák is felhasználhatók.

További információ: Hierarchiák a Power View nézetben.

Részletesebb vagy kevésbé részletes adatok megjelenítése

Felvehet részletezést egy diagramhoz vagy egy mátrixhoz Power View nézetben, hogy az egyszerre mindig csak egy szintet mutasson. A jelentésolvasók egyre mélyebbre hatolhatnak a részletesebb adatok megjelenítéséhez, vagy egyre feljebb az összesített adatok megjelenítéséhez.

Ha egy mátrix több mezőt tartalmaz a sorokban vagy az oszlopokban, beállíthatja a szintek megjelenítését, majd összecsukhatja a mátrixot, hogy csak a legfelső (vagy külső) szint legyen látható. Az adott szinten egy értékre kattintva kibonthatja a hierarchiát, az adott érték alatt található értékek megjelenítéséhez. A felfelé mutató nyílra kattintva felfelé haladhat a hierarchiában.

A sáv-, oszlop- és tortadiagramok hasonló módon működnek. Ha egy diagram több mezőt tartalmaz a Tengely mezőben, beállíthatja a szintek megjelenítését, hogy egyszerre csak egy szint legyen látható a legfelső szinttel kezdődően. A sarokban látható felfelé mutató nyílra kattintva visszaléphet felfelé az előző szintre.

Power View nézetbeli sávdiagram részletezve Európa országaira/régióira

Megjegyzés:  Egy diagramban vagy mátrixban történő részletezés tulajdonképpen az objektumon végrehajtott szűrésnek felel meg. A Szűrő ablaktáblában látható, hogy részletezéskor a program szűri az objektumban levő értékeket, a felsőbb szintekre lépéskor pedig eltávolítja a szűrőt.

További információ: Power View nézetben levő diagram vagy mátrix részletezése.

Jelentések formázása stílusok, témák és szövegméretezés használatával

A Power View új jelentéstémákat tartalmaz. Amikor megváltoztatja a témát, az új téma lesz érvényes a jelentés valamennyi Power View nézetére, illetve a munkafüzet valamennyi lapjára.

A SharePoint Server 2010 rendszerben használható Power View nézet nyolc alapszintű témát tartalmazott, amelyek a diagramok színeit határozták meg.

Az Excel 2013-ban és a SharePoint Serveren használható Power View nézet további 39 témával bővült, változatosabb a diagramválasztéka, a betűtípusai és a háttérszínei.

Ezenkívül megváltoztathatja a szövegméretet a jelentés összes elemében.

További információ a Power View nézetet használó jelentések formázásáról.

Hátterek és háttérképek

A nézetek hátterét beállíthatja a fehér és a fekete közötti árnyalatok valamelyikére, amelyhez több beállítás is rendelkezésére áll. Sötétebb hátterek esetén a szöveg feketéről fehér színűre változik, hogy jól olvasható legyen.

Az egyes lapokhoz vagy nézetekhez háttérképet is megadhat. Keressen egy képfájlt a helyi számítógépen vagy más helyen, és állítsa be háttérképként a laphoz vagy nézethez. Megadhatja, hogy a kép kitöltse a nézetet felnagyítva vagy kicsinyítve, mozaikként vagy a nézet közepén jelenjen meg, és az átlátszóságát is beállíthatja 0% (láthatatlan) és 100% (nem átlátszó) közötti értékre. A munkafüzet vagy a jelentés tárolja a kép példányát.

A háttér és a kép kombinálásával effektusok széles választéka érhető el.

További információ a képek használatáról a Power View nézetben.

Hivatkozások

Felvehet hivatkozást egy szövegmezőbe egy lapon vagy nézetben. Ha az adatmodell valamely mezője hivatkozást tartalmaz, vegye fel a mezőt a lapra vagy nézetbe. A mező bármilyen internetes vagy e-mail címre mutathat.

Az Excel programban használható Power View nézetben és egy SharePoint rendszerben használható Power View nézetet tartalmazó jelentés szerkesztési módjában a hivatkozás követéséhez a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben kattintson a hivatkozásra.

Az Excel Servicesben vagy az Office 365 szolgáltatásban megnyitott Excel-munkafüzetek, illetve egy SharePoint rendszerben használható Power View-jelentés olvasási vagy teljes képernyős módjában egyszerűen kattintson a hivatkozásra a követéséhez.

Nyomtatás

Kinyomtathat Power View nézetet tartalmazó lapokat az Excel programban, illetve ilyen nézeteket a SharePoint rendszerben. Mindkét esetben azt nyomtathatja ki, amit a lapon vagy a nézetben lát, amikor elindítja a nyomtatást. Ha a lap vagy a nézet egy adatterületet tartalmaz görgetősávval, akkor a kinyomtatott oldalon is a képernyőn látható terület fog szerepelni. Ha a lapon vagy a nézetben mozaikokat tartalmazó terület látható, akkor a kijelölt mozaik lesz kinyomtatva.

Jobbról balra író nyelvek támogatása

A Power View az Excel és a SharePoint programban is támogatja a jobbról balra író nyelveket.

A Sharepointbeli Power View    megadhatja az új nézetek alapértelmezett irányának és egy adott meglévő nézet irányának beállításokkal rendelkezik. Nem módosítja, irányának megegyezik a SharePoint-irányát.

Az Excel programban elindított Power View nézet    átveszi az Excel alapértelmezett iránybeállítását. Ezek a beállítások megváltoztathatók. Az Excel programban válassza a Fájl > Beállítások > Speciális lehetőséget, és keresse meg az Alapértelmezett irány beállítást. Ugyanezen a párbeszédpanelen megváltoztathatja egy meghatározott lap irányát is az alapértelmezett irány módosítása nélkül.

További információ a jobbról balra író nyelvek támogatásáról az Excelben és az Office 2013-ban.

Az egész számok kezelésének változása az új Power View nézetben

Ha Power View nézetben diagrammá szeretne átalakítani egy táblázatot, legalább egy adatoszlopot összesítenie kell.

A SharePoint 2010 rendszerhez készült Power View funkció alapértelmezés szerint összesítette a tizedes törteket, de kategóriaként kezelte az egész számokat, és nem összesítette azokat. Az adatmodellek tervezői a Power Pivot funkcióban vagy az SQL Server Data Tools összetevőben beállíthatták az egész számok alapértékeit, azonban ez volt az alapértelmezett működési mód.

Az Excel 2013-hoz és a SharePoint Serverhez készült Power View funkció alapértelmezés szerint összesíti a tizedes törteket és az egész számokat is. Az adatmodellek tervezői most is beállíthatnak másféle működést, de ez az alapértelmezés.

További információ a Power View nézetbeli numerikus és nem numerikus mezőkről.

A Power View kompatibilitása a korábbi verziókkal és az új verziókkal

A SharePoint-alapú Power View nézet RDLX-fájljai visszamenőleges kompatibilitást biztosítanak, ami azt jelenti, hogy ha a SharePoint 2010-ben mentett egy Power View-fájlt az SQL Server 2012 Reporting Services bővítményével, akkor a fájlt megnyithatja és mentheti a SharePoint 2010-hez vagy a SharePoint 2013-hez készült Power View nézetben az 1. szervizcsomaggal kiegészített SQL Server 2012 Reporting Services bővítményével. Ennek fordítottja azonban nem igaz: a Power View újabb típusú RDLX-fájljai nem nyithatók meg a SharePointnak az SQL Server Reporting Services beépülő modul korábbi verzióját használó verzióival.

A Power View és az adatmodellek

A Power View és az SQL Server Analysis Services adatmodelljei előrefelé és visszamenőlegesen is kompatibilisek egymással:

Az SQL Server 2012 Reporting Services bővítménnyel rendelkező SharePoint 2010 rendszerben elérhető Power View nézet fájljait alapozhatja az Excel 2013 adatmodelljeire vagy az SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services táblázatos modelljeire, és ez fordított irányban is működik. Egyes funkciók – például a hierarchiák és a fő teljesítménymutatók – azonban csak akkor érhetők el, ha az SQL Server 2012 Reporting Services bővítménnyel rendelkező SharePoint Server rendszerhez készült Power View bővítménnyel létrehozott jelentéshez az Excel 2013 adatmodelljét vagy az SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services táblázatos modelljét veszi alapul.

A Power View és az Excel Services

A Power View és az Excel Services között csak visszamenőleges kompatibilitás működik:

  • A SharePoint 2013 visszamenőlegesen kompatibilis az Excel 2010 Power Pivot-munkafüzeteivel. Ha egy Excel 2010 verziójú Power Pivot-munkafüzetet tölt fel a SharePoint 2013-ba, megnyithatja azt az Excel Servicesben, és Power View-jelentés alapjaként is használhatja.

  • A SharePoint 2010 nem kompatibilis előrefelé az Excel 2013 munkafüzeteiben lévő adatmodellekkel. Ha egy adatmodellt tartalmazó Excel 2013-munkafüzetet tölt fel a SharePoint 2010 rendszerbe, előfordulhat, hogy az nem fog megfelelően működni az Excel Servicesben, és nem készíthet Power View-jelentést erre az adatmodellre alapozva.

További információ: A Power Pivot-adatmodellek frissítése korábbi verzióról.

SharePoint Server-alapú Power View

Többdimenziós modelleken alapuló Power View-jelentések

Power View a SharePoint Server-alapú interaktívan felderítheti a adatokat, illetve létrehozhat dinamikus megjelenítéseket a többdimenziós Analysis Services-modellek használja.

Többdimenziós modell objektumainak használata a Power View-ban

Az Adventure Works többdimenziós modell áttekintése a Power View-val

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×