Az asztali Access-adatbázisok megosztásának lehetőségei

Az asztali Access-adatbázisok megosztásának lehetőségei

Az Access-adatbázisok az igényeknek és az erőforrások rendelkezésre állásának megfelelően többféle módszerrel is megoszthatók. Ebben a cikkben áttekintjük a választható lehetőségeket és előnyeiket, valamint megemlítjük azokat a további információkat tartalmazó forrásokat, amelyekből kiválaszthatja az Önnek megfelelő módszert.

Csak akkor módosíthatja az adatbázis tervét, ha telepítve van az Access a számítógépre.

Tartalom

Adatok megosztása hálózati mappák által

Felosztott adatbázis megosztása

Adatbázis megosztása SharePoint-webhelyen

Adatbázis megosztása SharePoint-listákra mutató hivatkozással

Adatbázis megosztása kiszolgáló segítségével

A módszer kiválasztásakor megfontolandó szempontok

Adatok megosztása hálózati mappákkal

Ez a legegyszerűbb és legkevesebb erőforrást igénylő lehetőség, de egyben ez biztosítja a legkevesebb funkciót is. Ennél a módszernél az adatbázist egy megosztott hálózati meghajtó tárolja, és minden felhasználó egyszerre használhatja az adatbázisfájlt. Ha egyszerre több felhasználó módosítja az adatokat, akkor korlátozott lehet a megbízhatóság és az elérhetőség, mivel minden adatbázis-objektum meg van osztva. A módszer a teljesítményt is csökkentheti, mivel a teljes adatbázis-objektumokat kell továbbítani a hálózaton.

Ez a lehetőség megfelelő lehet, ha várhatóan csak néhányan fogják egyszerre használni az adatbázist, és a felhasználóknak nem kell testre szabniuk az adatbázistervet.

Megjegyzés: Ez a módszer kevésbé biztonságos, mint az adatbázis-megosztás más módjai, mivel minden felhasználó rendelkezik az adatbázisfájl teljes példányával, így nő a jogosulatlan hozzáférés kockázata.

Adatbázis megosztása hálózati mappában:

 1. Ha még nem áll rendelkezésre, hozzon létre egy megosztott hálózati mappát.

  Ehhez a lépéshez a megfelelő operációs rendszer súgója nyújt segítséget. Ha a megosztott mappa hálózati kiszolgálón található, kérje a hálózati rendszergazda segítségét.

 2. Gondoskodjon róla, hogy az Access az összes felhasználó számítógépén megosztott módban nyíljon meg. Ez az alapértelmezett beállítás, mégis ellenőriznie kell – ha egy felhasználó ugyanis kizárólagos módban nyitja meg az adatbázist, az zavart okoz az adatok elérhetőségében. Minden számítógépen végezze el az alábbi műveleteket:

  1. Indítsa el az Accesst, kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra. Ha az Access 2007-et használja, kattintson a Microsoft Office gombra, majd Az Access beállításai parancsra.

  2. Az Access beállításai párbeszédpanelen kattintson az Ügyfél beállításai kategóriára. Ne feledje, ha az Access 2007-et használja, kattintson a Speciális lehetőségre.

  3. A Speciális szakasz Alapértelmezett megnyitási mód csoportjában jelölje be a Megosztott választógombot, kattintson az OK gombra, és lépjen ki az Accessből. .

 3. Másolja át az adatbázisfájlt a megosztott mappába. A fájl másolását követően győződjön meg arról, hogy az adatbázis fájlattribútumaiban olvasási/írási jogosultság van beállítva. Az adatbázist a felhasználók csak abban az esetben használhatják, ha olvasási/írási jogosultságuk van.

 4. Mindegyik felhasználó számítógépén hozzon létre egy parancsikont, amely az adatbázisfájlra mutat. A Parancsikon tulajdonságai párbeszédpanel Cél tulajdonságában adja meg az adatbázisfájl útvonalát, a hálózati meghajtó betűjele helyett UNC formátumú címet használva. Az F:\minta.accdb útvonal helyett például használja a \\számítógépnév\megoszott.accdb útvonalat.

  Megjegyzés: Ezt a lépést a felhasználók maguk is elvégezhetik.

Vissza a lap tetejére

Felosztott adatbázis megosztása

Ez a megoldás akkor jó választás, ha nincs SharePoint-webhelye vagy adatbázis-kiszolgálója. A felosztás során két fájlba rendezi az adatbázist: az adattáblákat tartalmazó háttéradatbázisba és az összes többi adatbázis-objektumot (lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket) tartalmazó előtér-adatbázisba. Minden felhasználó az előtér-adatbázis helyi példányával kezeli az adatokat.

Az adatbázis-felosztás előnyei

 • Nagyobb teljesítmény   A hálózaton nem táblákat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, makrókat és modulokat oszt meg, hanem csak az adatokat.

 • Jobb elérhetőség    Az adatbázis-tranzakciók, például a rekordmódosítások gyorsabban végrehajthatók.

 • Nagyobb biztonság    A felhasználók csatolt táblákon keresztül értik el a háttéradatbázist, így kevésbé valószínű, hogy betolakodók illetéktelenül hozzáférhetnek az adatokhoz az előtér-adatbázison keresztül.

 • Nagyobb megbízhatóság    Ha egy felhasználónál probléma lép fel, és az adatbázis váratlanul bezárul, az adatbázisfájl esetleges sérülése általában az előtér-adatbázis azon példányára korlátozódik, amelyik a felhasználónál meg volt nyitva.

 • Rugalmas fejlesztői környezet    Minden felhasználó a többiektől függetlenül, az ő befolyásolásuk nélkül fejleszthet lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket és egyéb adatbázis-objektumokat. Ön pedig anélkül fejlesztheti és terjesztheti az előtér-adatbázis új változatát, hogy megzavarná a háttéradatbázisban tárolt adatokhoz való hozzáférést.

Ha ez a lehetőség megfelelő Önnek, akkor lépjen az Access-adatbázisok felosztása című témakörhöz.

Vissza a lap tetejére

Adatbázis megosztása SharePoint-webhelyen

Fontos    A Microsoft a továbbiakban nem javasolja Access-webappok létrehozását és használatát a SharePointban. Másik lehetőségként fontolja meg a Microsoft PowerApps használatát a programkód írását nem igénylő megoldások létrehozásához webes és mobileszközök számára.

Ha rendelkezik SharePoint alkalmazást futtató kiszolgálóval, akkor számos jó módszer közül választhat, különösen ha a kiszolgálón az Access Services szolgáltatást is fut. A SharePoint alkalmazással való sokrétű együttműködés még kényelmesebbé teszi az adatbázis elérését. Ha webes adatbázist tesz közzé, akkor az Access Services létrehoz egy SharePoint-webhelyet, amely tartalmazza az adatbázist. Az adatbázis minden objektuma és adata a webhely SharePoint-listáiba kerül.

Amikor közzéteszi az adatbázist, áthelyezi a webre. Böngészőablakban használható webes űrlapokat és jelentéseket, továbbá szabványos Access-objektumokat hozhat létre (ezeket gyakran nevezik „ügyfélobjektumoknak” is, hogy megkülönböztessék őket a webes objektumoktól). Az ügyféloldali Access-objektumok alkalmazásához szükséges, hogy az Access telepítve legyen a számítógépen, de mivel az adatbázist a SharePoint-webhelyen tárolja, minden adatbázis-objektum meg van osztva.

Megjegyzés: Ha az Access telepítve van a számítógépre, akkor a webes adatbázis ügyfélobjektumait is használhatja, ha nincs, akkor viszont csak a webes adatbázis-objektumokat.

Az Access Services egy olyan platform, amely a weben használható adatbázisok létrehozására nyújt lehetőséget. A webes adatbázist az Access 2010 és a SharePoint használatával hozhatja létre, a felhasználók pedig webböngészővel használhatják.

Megjegyzés: Tervező jogosultsággal kell rendelkeznie azon a SharePoint-webhelyen, amelyen közzé szeretné tenni az adatbázist.

Az űrlapok, jelentések és felhasználói felületi makrók a böngészőben futnak.

Ha webes adatbázist használ, akkor az adatokat SharePoint-listák tárolják: minden táblából SharePoint-lista jön létre, a rekordokból listaelemek lesznek, és SharePoint-engedélyekkel vezérelheti a webes adatbázishoz való hozzáférést.

A lekérdezések és adatmakrók a kiszolgálón futnak: Minden SQL-műveletet a kiszolgáló hajt végre. Ezáltal javul a hálózati teljesítmény, mivel az eredményhalmazok átvitele kisebb forgalmat generál.

Adatbázis mentése dokumentumtárba 

Az adatbázist bármilyen SharePoint-dokumentumtárba mentheti. Ez a módszer hasonló ahhoz, mint amit a hálózati mappába mentéskor alkalmazott, és kényelmes megoldást nyújt az adatbázis hozzáférhetőségének felügyeletére. Amikor az adatbázist SharePoint-listákhoz csatolja, az adatokat megosztja, de az adatbázis-objektumokat nem. Mindegyik felhasználó saját adatbázispéldányt használ.

Ha például a SharePoint-webhely olyan listákat tartalmaz, amelyekben ügyfélszolgálati ügyeket és alkalmazotti információkat rögzítenek, akkor készíthet a listák számára előtérként használható Access-adatbázist. Készíthet Access-lekérdezéseket az ügyek elemzésére, valamint jelentéseket, amelyek segítségével a csapatértekezletekhez alakíthat ki, és közzétehet írásos jelentéseket. Ha a felhasználók számítógépére telepítve van az Access, akkor az Access-lekérdezéseket és -jelentéseket a SharePoint-lista Nézet menüjében jeleníthetik meg. Ha megtekintik a SharePoint-webhelyen a listát, akkor megkereshetik és megnyithatják a lekérdezéseket, jelentéseket és egyéb Access-objektumokat a Nézet menüre kattintva. Ha a felhasználók számítógépére nincs telepítve az Access alkalmazás, akkor is használhatják az adatokat a SharePoint-nézetek segítségével.

 1. Nyissa meg a megosztandó adatbázist.

 2. Kattintson a Fájl lap Mentés másként parancsára.

 3. Kattintson az Adatbázis mentése másként kategóriára. Jelölje ki a Speciális csoport SharePoint elemét, majd kattintson a Mentés másként gombra.

  Megjegyzések: 

  • Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office-gombra, és válassza a Közzététel > Dokumentumkezelési kiszolgáló parancsot.

  • Ha Access 2010-et használ, kattintson a Fájl > Mentés és közzététel > Adatbázis mentése másként > SharePoint lehetőségre.

 4. A Mentés a SharePoint szolgáltatásba párbeszédpanelen tallózással keresse meg a megfelelő dokumentumtárat.

 5. Ellenőrizze az adatbázisfájl nevét és a fájltípust, módosítsa, ha szükséges, majd kattintson a Mentés gombra.

További tájékoztatást a Közzététel az Access Services szolgáltatásban és az Adatok importálása SharePoint-listákból és adatok csatolása SharePoint-listákhoz című cikkben talál.

Vissza a lap tetejére

Adatbázis megosztása SharePoint-listákra mutató hivatkozással

Ez a módszer ugyanolyan előnyöket biztosít, mint a felosztott adatbázisok: minden felhasználó módosíthatja saját adatbázis-példányát, mivel az adatokat a SharePoint-webhelyen keresztül osztják meg egymással. Bár így nem használhatja ki az adatbázis SharePoint-webhelyen való közzétételével járó előnyöket, az adatokat mégis kényelmesen, egy központi helyen tárolhatja. Mivel az adatok SharePoint-listában találhatók, a SharePoint szolgáltatásaival külön-külön is hozzáférhetővé teheti azokat a hálózaton.

Ez a módszer három fő lépést foglal magában:

 1. Adatok áthelyezése SharePoint listákba

 2. A listákra mutató hivatkozások létrehozása

 3. Az adatbázisfájl megosztása

Az első két lépést az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló segítségével hajthatja végre, a harmadik lépéshez pedig bármelyik rendelkezésére álló módszert választhatja.

A Táblák exportálása SharePoint-webhelyre varázsló használata

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Adatok áthelyezése csoportjának SharePoint gombjára.

  Megjegyzések: 

  • Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az adatbázist .accdb formátumban mentette.

  • Ha Access 2007-et használ, akkor kattintson a Külső adatok lap SharePoint-listák csoportjának Áthelyezés a SharePointba elemére.

 2. Kövesse a Táblák exportálása SharePoint-webhelyre varázsló utasításait, többek között adja meg a SharePoint-webhely helyét. Ha meg szeretné szakítani a folyamatot, akkor kattintson a Mégse gombra.

 3. A varázsló utolsó lapján jelölje be a Részletek megjelenítése jelölőnégyzetet, ha több részletet szeretne látni az áttelepítésről.

  A varázslónak ez a lapja leírja, melyik táblákat csatolta listákhoz és megjeleníti az adatbázisról készült biztonsági másolat helyét, valamint az URL-címét. A figyelmeztetések is itt jelennek meg, ha a migrációval kapcsolatban problémák merültek fel és megjelenik a naplófájl helye is, amelyben részleteket talál a problémákról.

 4. A varázsló használatának végén kattintson a Befejezés gombra.

  Ha a varázsló figyelmeztetést is megjelenít, akkor tekintse át a naplótáblát, és hajtsa végre a szükséges műveleteket. Előfordulhat például, hogy bizonyos mezőket nem helyez át a program, vagy más olyan formátumba konvertálja őket, amelyek kompatibilisek a SharePoint-listákkal.

Megjegyzés: A SharePoint-webhelyen levő listák megjelenítéséhez kattintson a Gyorsindítás sáv Listák elemére, vagy a Teljes webhelytartalom megjelenítése elemre. Lehet, hogy frissítenie kell a weblapot a böngészőprogramban. A SharePoint-webhely listabeállításainak módosításával elérheti, hogy a listák megjelenjenek a Gyorsindítás sávon, és beállíthatja például a verziók nyomon követését is. További információkért nyissa meg a SharePoint-webhely súgóját.

Vissza a lap tetejére

Adatbázis megosztása kiszolgáló segítségével

Az adatbázist megoszthatja úgy is, hogy az Access alkalmazást adatbázis-kiszolgálóval, például az SQL Server termékkel együtt használja. Ez a módszer számos előnnyel jár, de használatához további szoftverre van szükség – ez esetben adatbázis-kiszolgáló szoftverre.

Ez a módszer hasonlít az adatbázisok felosztásához, mert a táblákat a hálózaton tárolja, és minden felhasználó rendelkezik az Access-adatbázisfájl helyi példányával (ez a táblákra mutató hivatkozásokat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket és más adatbázis-objektumokat tartalmazza). Célszerű ezt a módszert választani, ha a munkához adatbázis-kiszolgáló áll rendelkezésre, és minden felhasználó számítógépére telepítve van az Access alkalmazás. A módszer alkalmazásával járó előnyök függenek az éppen használt adatbázis-kiszolgáló alkalmazástól, de ezek általában biztosítják a felhasználói fiókokat, a szelektív adatelérést, a kiváló adathozzáférést és az integrált adatkezelési eszközöket. Ezenkívül a legtöbb adatbázis-kiszolgáló jól együttműködik az Access régebbi verzióival, így nem szükséges, hogy minden felhasználó gépére ugyanolyan verziószámú szoftver legyen telepítve. Csak a táblák megosztására van szükség.

Az adatbázisok adatbázis-kiszolgálóval való megosztásának előnyei

 • Nagy teljesítmény és méretezhetőség:    Sok esetben az adatbázis-kiszolgáló jobb teljesítményt nyújt, mint egy önálló Access-adatbázisfájl. Számos adatbázis-kiszolgáló támogatja továbbá az igen nagy méretű, terabájtnyi adatbázisok használatát, mely az Access-adatbázisfájlok méretkorlátjánál körülbelül ötszázszor nagyobb (a maximális méret 2 gigabájt). Az adatbázis-kiszolgálók rendkívül hatékonyan futtatnak párhuzamos lekérdezéseket (mivel egy folyamaton belül több natív szálat használnak a felhasználói kérések teljesítésére), és új felhasználók felvételekor minimalizálják a memóriaigényt.

 • Jobb elérhetőség:    A legtöbb adatbázis-kiszolgáló lehetővé teszi a használatban lévő adatbázisok biztonsági mentését. Ezért az adatok mentését megelőzően nem kell felszólítani a felhasználókat az adatbázisból való kilépésre. Emellett az adatbázis-kiszolgáló szoftverek hatékonyan kezelik az egyidejű szerkesztési és rekordzárolási műveleteket.

 • Továbbfejlesztett biztonság:    Egyetlen adatbázist sem lehet tökéletesen biztonságossá tenni. Az adatbázis-kiszolgálók azonban hatékony biztonsági beállításokat nyújtanak, amelyek védik adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. A legtöbb adatbázis-kiszolgáló fiókalapú biztonsági beállításokat nyújt, így meghatározhatja, melyik felhasználó melyik táblákat láthatja. A fiókalapú biztonsági rendszer még abban az esetben is véd a jogosulatlan felhasználóktól, ha az előtér-adatbázist nem megfelelően szerezték be.

 • Automatikus helyreállítás:    Rendszerhiba (például az operációs rendszer összeomlása vagy áramszünet) esetén számos adatbázis-kiszolgáló alkalmaz automatikus helyreállítási eljárásokat, amelyek percek alatt a legutóbbi hibátlan állapotba állítják vissza az adatbázist, a rendszergazda beavatkozása nélkül.

 • Kiszolgálóalapú eljárások:    Ha az Access programot ügyfél-kiszolgáló összeállításban használja, azzal csökkenti a hálózati adatforgalmat, mivel az adatbázis-lekérdezések a kiszolgálón futnak, és csak az eredményeket kell elküldeni az ügyfélnek. Ha a lekérdezést a kiszolgálóval hajtatja végre, ez hatékonyabb megoldást jelent, különösen nagyméretű adatbázisok esetén.

Az Access adatbázis-kiszolgálóval történő használatának alapvető lépései

 1. A pontos eljárás attól függ, milyen adatbázis-kiszolgálót használ, az alapvető lépések azonban megegyeznek:

 2. Helyezze át az adatokat az Access-adatbázis tábláiból az adatbázis-kiszolgáló tábláiba.

 3. Kapcsolja hozzá az adatbázis-kiszolgáló tábláit az Access-adatbázisfájlokhoz.

 4. Az adatbázis-kiszolgálón hozza létre a megfelelő felhasználói fiókokat.

 5. Juttassa el a felhasználókhoz az Access-adatbázisfájlt.

 6. Ha szükséges, telepítsen adatbázis-illesztőprogramokat a felhasználók számítógépén.

 7. Az Access és az SQL Server együttes használatával kapcsolatban az Access-adatok áthelyezése SQL Server adatbázisba a Továbbfejlesztő varázsló segítségével című cikkben talál további tájékoztatást.

Lásd még az SQL Server-adatbázis csatolása, illetve importálás egyből című témakört.

Vissza a lap tetejére

A módszer kiválasztásakor megfontolandó szempontok

A módszer követelményei

Adatbázis felosztása

Hálózati mappa

SharePoint-webhely

Adatbázis-kiszolgáló

Kell hozzá adatbázis-kiszolgáló szoftver?

N

N

N

I

Kell hozzá SharePoint?

N

N

I

N

Kell hozzá SharePoint-kiszolgálón futó Access Services?

N

N

Az igényektől függ:

Listák csatolásához és dokumentumtárba mentéshez nincs szükség az Access Services szolgáltatásra.

Webes adatbázisként vagy webappként való közzétételhez szükséges az Access Services

N

Adatok elérhetősége

Kis felhasználói csoportok számára, kismértékű adatszerkesztéshez megfelelő

Igen jó. Kapcsolat nélkül is használható.

Igen jó

Biztonsági figyelmeztetés

Más jellemzőktől függ

A legkevésbé biztonságos módszer

Igen jó

Igen jó

Rugalmasság

Rugalmas. Az adatbázis-szolgáltatások a munka megzavarása nélkül, egyszerűen fejleszthetők. A felhasználók saját példányukban módosíthatják a tervet.

Kevésbé rugalmas. Az adatbázis kapcsolat nélküli példánya fejleszthető, majd az adatbázist cserélni kell. A felhasználók egyedileg nem módosíthatják az adatbázistervet.

Rugalmas. A hozzáférés-vezérléshez és tervmódosításhoz SharePoint-jogosultságok használhatók. Lehetséges néhány adatbázis-objektum, például űrlapok böngészőalapú használata.

Rugalmas. Az adatbázis-szolgáltatások a munka megzavarása nélkül, egyszerűen fejleszthetők. A felhasználók saját példányukban módosíthatják az objektumok felépítését.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×