Az 550 5.7.1-es hibakódú levélkézbesítési problémák megoldása az Office 365-ben

Legutóbb frissítve: 2015. 10. 23.

Küldött már valaha e-mailt az Outlookból vagy az Outlook Web Appból úgy, hogy egy Exchange NDR hibaüzenetet (sikertelen kézbesítésről szóló jelentést) kapott válaszul, amely közölte, hogy miért nem lehetett elküldeni az e-mailt? Ez a témakör azt ismerteti, hogy mi a teendő, ha egy 5.7.1-es hibakódú kézbesítési jelentést kap, vagy ha egy sikertelen kézbesítésről kapott jelentésben Exchange 5.7.1-es hibakódot talál.

Segítség levelezési felhasználóknak gomb Gomb rendszergazdai segítség kéréséhez

Ez az információ az Exchange Online-ban és az Office 365-ben előforduló 5.7.0–5.7.999-es tartományba eső hibakódokra is érvényes. Az 5.7.1-es hibakódú kézbesítési jelentést számtalan ok kiválthatja, ezekre a témakör későbbi részében találhat megoldást.

Segítség levelezési felhasználóknak, ha egy elküldött üzenetre Exchange NDR 5.7.1-es hiba vagy az 5.7.0–5.7.999 hibák egyike érkezik vissza

Az ilyen hibaüzeneteknek mindig oka van. A hiba általában arra utal, hogy a szervezetben olyan biztonsági beállítás van érvényben a levelezésre, amely megakadályozza, hogy az üzenet eljusson a címzetthez. Az alábbi problémák egyike állhat fenn:

 • Nincs engedélye arra, hogy a címzettnek üzenetet küldjön.

 • Nincs engedélye arra, hogy a terjesztési csoportnak vagy egyik alcsoportjának üzenetet küldjön.

 • Nincs engedélye arra, hogy az egyik levelezési kiszolgálón keresztül, amely Ön és a címzett között működik, üzenetet küldjön.

 • Üzenetét a rendszer helytelen levelezési kiszolgálóhoz továbbította.

Tippek az 5.7.1-es hibát vagy az 5.7.0–5.7.999-es hibák egyikét okozó probléma megoldására

A legtöbbször valószínűleg nem fogja tudni önállóan megoldani a problémát. Ha ez történik, a címzettnek vagy a címzett levelezési rendszergazdájának módosítania kell a levelezési beállításokat. Az alábbiakban azonban felsorolunk néhány lépést, amelyet kipróbálhat.

Ha a címzett kívül esik a szervezetén:    kérje meg a címzettet, hogy levelezési rendszergazdájával állíttassa be úgy a postaládáját, hogy elfogadja az Öntől érkező e-maileket.

Ha belső terjesztési csoportnak küld üzenetet:    lehet, hogy nincs engedélye arra, hogy a terjesztési csoportnak vagy egyik alcsoportjának üzenetet küldjön. Ebben az esetben a sikertelen kézbesítésről szóló jelentés tartalmazza azokat a korlátozott csoportokat, amelyeknek Ön nem jogosult üzenetet küldeni. Kérje meg a korlátozott csoport tulajdonosát, hogy engedélyezze az üzenetküldést a csoportnak. Ha nem tudja, ki a csoport tulajdonosa, megállapíthatja, ha az Outlook Web Appban vagy az Outlookban elvégzi az alábbi lépéseket.

 1. Jelölje ki a sikertelen kézbesítésről szóló 5.7.1-es üzenetet.

 2. Az Outlook Web Appban jelölje ki a csoport nevét a Címzett sorban. Az Outlookban kattintson duplán a csoport nevére.

 3. Az Outlook Web Appban az előugró párbeszédpanelen válassza a Tulajdonos elemet. Az Outlookban válassza a Névjegy elemet.

Ha nagy létszámú terjesztési csoportnak küld üzenetet:    az 5000-nél több tagot számláló csoportokra az alábbi három korlátozás érvényesül automatikusan.

 • A csoportnak küldött üzeneteket egy moderátornak jóvá kell hagynia.

 • Nagyméretű üzenetek nem küldhetők a csoportnak. Ha azonban ez a probléma áll fenn, nem 5.7.1-es, hanem másféle jelentést kap a sikertelen kézbesítésről. Lásd az Exchange Online korlátai című cikket.

A probléma megoldásához csatlakozzon a csoporthoz, illetve kérje meg a csoport tulajdonosát vagy moderátorát, hogy hagyja jóvá az üzenetét. Kérje meg őket, hogy olvassák el a jelen cikk Ha Ön egy korlátozott terjesztési csoportnak a tulajdonosa    című alábbi szakaszát.

Ha a fenti lépések egyike sem érvényes Önre, vagy a lépések nem oldották meg a problémát, akkor kérje meg a fenti személyeket, hogy olvassák el a cikk Ha Ön az Office 365 levelezési rendszergazdája    című későbbi szakaszát.

Ha Ön egy korlátozott terjesztési csoportnak a tulajdonosa

Ha valaki üzenetet küldött az Ön terjesztési csoportjának, amelyre 5.7.1-es számú, sikertelen kézbesítésről szóló jelentést kapott, és Ön szeretné az illetőnek engedélyezni az üzenetküldést a csoport részére, próbálkozzon az alábbi lépésekkel.

Szüntesse meg a feladóra vonatkozó korlátozást:    ha engedélyezni szeretné a feladónak, hogy üzeneteket küldjön az Ön terjesztési csoportjának, az alábbiak szerint módosíthatja a csoport tulajdonságait:

 • Vegye fel a feladó e-mail címét a csoporthoz beállított engedélyezett feladók listájára.

 • Ha a feladóra azért vonatkozik korlátozás, mert nem tartozik a szervezetéhez, beállíthatja úgy a csoportot, hogy elfogadjon külső feladóktól érkező üzeneteket.

 • Ha beállított egy átviteli szabályt, amely bizonyos feladóknak vagy feladócsoportoknak tiltja az üzenetküldést, módosíthatja úgy a szabályt, hogy a feladó üzeneteit elfogadja.

Nagy létszámú terjesztési csoportra vonatkozó korlátozások:    az 5000-nél több tagot számláló csoportokra az alábbi három korlátozás érvényesül automatikusan:

 • A csoportnak küldött üzeneteket egy moderátornak jóvá kell hagynia.

 • Nagyméretű üzenetek nem küldhetők a csoportnak (ha azonban ez a probléma áll fenn, akkor másféle jelentést kap a sikertelen kézbesítésről). Lásd az Exchange Online korlátai című cikket.

Ha szeretné megoldani a feladó problémáját, hagyja jóvá az üzenetét, vagy vegye fel őt a csoportba.

Terjesztési csoportok kezelése   

Segítség az Office 365 levelezési rendszergazdájának az Exchange NDR 5.7.1-es hibának vagy az 5.7.0–5.7.999 hibák egyikének a megoldásához

Ha a fenti szakasz lépései nem oldják meg a feladó problémáját, a megoldáshoz valószínűleg kérni kell a címzett levelezési rendszergazdájának a segítségét. Ez kiterjedhet a címzett, a terjesztési csoport, a szervezet vagy a tartomány beállításainak módosítására.

Hogyan oldható meg az Exchange NDR 5.7.1-es hiba vagy az 5.7.0–5.7.999 hibák egyike által jelzett probléma?

Ha Ön levelezési rendszergazda, és segítségre van szüksége az 5.7.1-es Exchange NDR-probléma megoldásához, az alábbiakban keresse meg azt a szakaszt, amely megfelelhet a problémának, és kövesse az útmutatást.

Ha a feladó kívül esik a szervezetén:    állítsa be a címzettet vagy a levelezési kiszolgálóját úgy, hogy elfogadja a külső vagy névtelen feladóktól érkező leveleket.

Ha külső felhasználók az Office 365 levelezésre beállított nyilvános mappáiba próbálnak üzeneteket küldeni:    ebben az esetben a feladóknak küldött, sikertelen kézbesítésről szóló jelentés az alábbi hibakódot tartalmazza:

Remote Server returned '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>' (A távoli kiszolgáló a következőt adta vissza: '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; hitelesítés szükséges [Fázis: CreateMessage]>')

Az alábbi lépéseket követve módosítsa a megfelelő beállítást úgy, hogy a levelezést engedélyező nyilvános mappák elfogadjanak külső feladóktól érkező leveleket:

 1. Csatlakozzon az Exchange Online-hoz a távoli PowerShell használatával. Ennek lépéseit megtalálhatja a Csatlakozás az Exchange Online-hoz távoli PowerShell használatával című témakörben.

 2. Adjon engedélyt a Névtelen fióknak a nyilvános mappák elérésére. Ehhez futtassa az alábbi parancsot:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Információért olvassa el a Microsoft Tudásbázis 2984402. számú cikkét.

Ha a feladó kívül esik a szervezetén, és levelezési kiszolgálójának IP-címe szerepel a Microsoft tiltólistáján:    ebben az esetben a feladónak küldött, sikertelen kézbesítésről szóló jelentés az alábbihoz hasonló információkat tartalmazza a Diagnostics for administrators (Diagnosztika rendszergazdáknak) szakaszban:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com (5.7.1 A szolgáltatás nem érhető el; Az ügyfél állomása ([xxx.xxx.xxx.xxx]) letiltotta az 1-es tiltólista használatát; Ha kérni szeretné az eltávolítását a listáról, továbbítsa ezt az üzenetet a delist@messaging.microsoft.com e-mail címre)

Továbbítsa a sikertelen kézbesítésről szóló jelentést a delist@messaging.microsoft.com e-mail címre.

A tartomány regisztrációja az Office 365-ben nem teljes:    ebben az esetben próbálkozzon az alábbi lépésekkel:

 • Ellenőrizze, hogy a tartomány Aktív állapotú-e az Office 365-portálon (https://portal.office.com).

 • A tartomány Office 365-be való felvételéről olvassa el az Office 365-be felvett tartományokkal foglalkozó közösségi cikket.

 • A tartományigazolási problémák megoldásához olvassa el a Microsoft Tudásbázis 2515404. számú cikkét.

Helytelen az MX rekord:    ebben az esetben próbálkozzon az alábbi lépésekkel:

 1. Ellenőrizze a feladó és a címzett tartományában, hogy nincsenek-e helytelen vagy elavult MX rekordok. Ehhez használja az Advanced diagnostics (Speciális diagnosztika) > Exchange Online lehetőséget választva elérhető tesztet az Office 365-höz készült Microsoft Támogatási és helyreállítási segédben. A Támogatási és helyreállítási segédről Az Outlook és az Office 365 problémáinak megoldása az Office 365-höz készült Támogatási és helyreállítási segéddel című cikkben olvashat bővebben.

 2. A tartományregisztrálótól vagy a DNS-szolgáltatótól kérdezze meg, hogy helyes-e az Ön tartományának MX rekordja. Az Exchange Online-ban regisztrált tartományok MX rekordja a következő szintaxist használja: <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Futtassa az MX rekord és kimenő összekötő ellenőrző tesztjét a Microsoft távkapcsolat-elemző > Office 365 > E-mail forgalom konfigurálása csoportban.

 4. Ellenőrizze, hogy csak egy MX rekord van-e beállítva a tartományhoz. A Microsoft nem támogatja több MX rekord használatát az Exchange Online-ban regisztrált tartományokhoz.

Helytelen az SPF rekord:    lehetséges, hogy a feladóvédelmi keretrendszert meghatározó SPF rekord, amely a tartományához be van állítva, hiányos, és nem tartalmazza az összes olyan üzenetforrást, amelyet a tartomány használ. Az SPF rekord ellenőrzéséről további információt az SPF rekord testreszabása a tartományról küldött kimenő e-mailek érvényesítéséhez című cikkben találhat.

Konfigurációs problémák vannak egy hibrid (helyszíni és felhőbeli) telepítésben:    ha tartománya egy hibrid, Exchange-et és Exchange Online-t tartalmazó telepítés része, ellenőrizze az alábbiakat.

Bár a Hibrid konfigurációs varázsló automatikusan beállítja a bejövő és a kimenő összekötőket az Exchange Online Védelmi szolgáltatásban, ellenőrizheti, hogy helyesek-e az összekötőre vonatkozó beállítások. Ha a hibrid telepítéshez használt összekötők helytelenül vannak beállítva, az Exchange rendszergazdájának újra kell futtatnia a Hibrid konfigurációs varázslót a helyszíni Exchange-szervezetben.

Ellenőrizze a hibrid konfigurációhoz használt bejövő összekötő beállításait. További információt a Microsoft Tudásbázis 2827473. számú cikkében találhat.

Ellenőrizze a hibrid konfigurációhoz használt kimenő összekötő beállításait az alábbi lépésekkel:

 1. Nyissa meg az Office 365-portált a https://portal.microsoftonline.com internetcímen, és kattintson a Rendszergazda > Exchange parancsra.

 2. Az Exchange Felügyeleti központban kattintson a Levélforgalom > Összekötők elemre. A Kimenő összekötők szakaszban jelölje ki a hibrid környezethez használt összekötőt, és válassza a Szerkesztés elemet. Ellenőrizze az alábbi információkat:

  • Kézbesítés:    Ha a Levelek átirányítása az intelligens állomásokon keresztül beállítás aktív, ellenőrizze, hogy a helyes IP-cím vagy teljes tartománynév van-e megadva. Ha A címzett tartománnyal társított MX rekord beállítás aktív, ellenőrizze, hogy a tartomány MX rekordja a megfelelő levelezési kiszolgálóra mutat-e.

   Tesztelheti is az MX rekordot, és azt, hogy tud-e üzeneteket küldeni az Exchange Online-szervezetéből. Ehhez jelölje be az MX rekord és kimenő összekötő ellenőrző tesztje választógombot a Microsoft távkapcsolat-elemző > Office 365 > E-mail forgalom konfigurálása csoportban.

  • Hatókör:    Ha bejövő internetes leveleket kell a helyszíni Exchange-szervezetbe továbbítania, a Tartományok mezőben az összes olyan levelezési tartományt fel kell sorolnia, amelyet a helyszíni szervezet használ. A csillag (*) érték megadásával az összes kimenő internetes e-mailt is továbbíthatja a helyszíni szervezeten keresztül.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy miként működik az átviteltovábbítás a hibrid környezetekben, olvassa el az Átviteltovábbítás a hibrid Exchange 2013-környezetekben című cikket.

További segítségre van szüksége?

Segítség kérése az Office 365 közösségi fórumain Rendszergazdáknak: Bejelentkezés, és szolgáltatási kérelem létrehozása Rendszergazdáknak: Támogatási szolgálat hívása

Lásd még

Mik azok az Exchange NDR-ek (sikertelen kézbesítésről szóló jelentések) az Exchange Online-ban és az Office 365-ben?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×