Adattípusok és mezőtulajdonságok – Bevezetés

Adattípusok és mezőtulajdonságok – Bevezetés

Az Accessben minden tábla mezőkből áll. A mezők tulajdonságai a mezőhöz hozzáadott adatok jellemzőit és működését írják le. A mezők adattípusa a legfontosabb tulajdonság, mivel ez határozza meg, hogy a mező milyen típusú adatokat tud tárolni. A jelen témakör az adattípusokat és az Accessben elérhető más mezőtulajdonságokat ismerteti, és további információt tartalmaz az adattípusokat részletesen tárgyaló szakaszban.

Tartalom

Áttekintés

Az adattípusok néha összezavarhatják az embert: a Szöveg adattípusú mezők például vagy szöveges, vagy numerikus karakterekből álló adatokat tudnak tárolni. A Szám adattípusú mezők azonban kizárólag numerikus adatok tárolására képesek. Ezért mindenképpen tudni kell, hogy az egyes adattípusokkal milyen tulajdonságok használatosak.

A mezők adattípusa számos más fontos mezőjellemzőt is meghatároz, például az alábbiakat:

 • A mezővel használható formátumok

 • A mezőértékek maximális mérete

 • A mező felhasználási módjai a kifejezésekben

 • A mező indexelhetősége

A mezők adattípusa lehet előre definiált, vagy Ön is kiválaszthatja az adattípust attól függően, hogy hogyan hozza létre az új mezőt. Ha például létrehoz egy mezőt az Adatlap nézetből, és:

 • Egy meglévő mezőt használ egy másik táblából, az adattípus már definiálva van a sablonban vagy a másik táblában.

 • Adatokat ír be egy üres oszlopba (vagy mezőbe), az Access hozzárendel egy adattípust a mezőhöz az Ön által beírt értékek alapján, vagy Ön is hozzárendelheti az adattípust és a formátumot a mezőhöz.

 • A Mezők módosítása lap Mezők és oszlopok csoportjában a Mezők hozzáadása elemre kattint, az Access megjeleníti a választható adattípusok listáját.

Vissza a lap tetejére

Mikor érdemes mely adattípust használni?

Gondoljon a mezők adattípusára úgy, mint olyan jellemzők csoportjára, amelyek a mezőben megtalálható összes értékre vonatkoznak. A Szöveg adattípusú mezőkben tárolt értékek például csak betűket, számokat és írásjelek korlátozott készletét tartalmazhatják, a Szöveg adattípusú mezőkben pedig legfeljebb 255 karakter lehet.

Tipp: Néha előfordulhat, hogy egy mezőben lévő adatok egy adott adattípusúnak tűnnek, de valójában egy másik adattípusba tartoznak. Előfordulhat például, hogy egy látszólag numerikus értékeket tartalmazó mező valójában szöveges értékeket (például szobaszámokat) tartalmaz. A különböző adattípusok értékeinek összehasonlításához vagy konvertálásához gyakran használhat egy kifejezést.

Az alábbi táblázatok az egyes adattípusokhoz elérhető formátumokat tartalmazzák, és ismertetik a formázási beállítás hatását.

Alapvető típusok

Formátum

Megjelenített tartalom

Szöveg

Rövid, alfanumerikus értékek, például egy vezetéknév vagy postai cím. Fontos megjegyezni, hogy az Access 2013-as verziójával kezdődően a Szöveg adattípusok a Rövid szöveg nevet kapták.

Szám, Nagy szám

Numerikus értékek, például távolságok. Ne feledje, hogy a pénznemhez külön adattípus létezik.

Pénznem

Pénzértékek.

Igen/Nem

Igen és Nem értékek, valamint a két érték közül csupán az egyiket tartalmazó mezők.

Dátum/Idő

Dátum- és időértékek a 100-tól 9999-ig terjedő évekhez.

Rich Text

Szöveg vagy szöveg és számok kombinációja, amely szín- és betűtípus-vezérlőkkel formázható.

Számított mező

Egy számítás eredménye. A számításnak más mezőkre kell hivatkoznia ugyanabban a táblában. A számítás létrehozásához a Kifejezésszerkesztőt használhatja. Fontos megjegyezni, hogy a számított mezők először az Access 2010-ben jelentek meg.

Melléklet

Az adatbázis rekordjaihoz csatolt képek, számolótáblafájlok, dokumentumok, diagramok és más támogatott fájltípusok; a fájlok e-mailekhez való csatolásához hasonló.

Hivatkozás

Egy hivatkozás címeként használt szöveg, illetve szöveg és számok szövegként tárolt kombinációja.

Feljegyzés

Hosszú szövegblokkok. A Feljegyzés adattípusú mezők például a részletes termékleírásokban használhatók. Fontos megjegyezni, hogy az Access 2013-as verziójával kezdődően a Feljegyzés adattípusok a Hosszú szöveg nevet kapták.

Keresés

Vagy egy táblából vagy lekérdezésből származó értéklistát, vagy a mező létrehozása során Ön által megadott értékkészletet jelenít meg. Elindul a Keresés varázsló, Ön pedig létrehozhat egy keresőmezőt. A Keresés típusú mezők adattípusa Szöveg vagy Szám lehet, a varázslóban kiválasztott beállításoktól függően.

A keresőmezők további mezőtulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek a Mezőtulajdonságok ablaktábla Keresés lapján találhatók.

Megjegyzés: A Melléklet és a Számított adattípus nem érhető el .mdb fájlformátumok esetén.

Szám

Formátum

Megjelenített tartalom

Általános

Számok további formázások nélkül, pontosan a tárolt formájukban.

Pénznem

Általános pénzértékek.

Euró

Euró formátumban tárolt általános pénzértékek.

Rögzített

Numerikus adat.

Szokásos

Numerikus adat tizedesjeggyel.

Százalék

Százalékértékek.

Tudományos

Számítások.

Dátum és idő

Formátum

Megjelenített tartalom

Rövid dátum

A dátum megjelenítése rövid formátumban. A területi dátum- és időbeállításoktól függ. Például 2001. 03. 14.

Egyszerű dátum

A dátum megjelenítése egyszerű formátumban. Például 03. ápr. 09.

Hosszú dátum

A dátum megjelenítése hosszú formátumban. A területi dátum- és időbeállításoktól függ. Például 2001. március 14., szerda.

Idő – de./du.

Csak az idő megjelenítése 12 órás formátumban, amely tükrözni fogja a területi dátum- és időbeállítások változásait.

Közepes idő

Az idő megjelenítése a de./du. jelzővel.

Idő – 24 órás

Csak az idő megjelenítése 24 órás formátumban, amely tükrözni fogja a területi dátum- és időbeállítások változásait.

Igen/Nem

Adattípus

Megjelenített tartalom

Jelölőnégyzet

Egy jelölőnégyzet.

Igen/Nem

Igen vagy nem lehetőség.

Igaz/Hamis

Igaz vagy Hamis lehetőség.

Be/Ki

Be vagy Ki lehetőség.

OLE-objektum    OLE-objektumok, például Word-dokumentumok.

Vissza a lap tetejére

Mezőméret tulajdonság

Miután létrehozta a mezőt és annak adattípusát, további mezőtulajdonságokat is megadhat. A beállítható tulajdonságokat a mező adattípusa határozza meg. A Szöveg adattípusú mezők méretét például a mezők Mezőméret tulajdonságának beállításával szabályozhatja.

A Szám és Pénznem adattípusú mezők esetében a Mezőméret tulajdonság különösen fontos, mert ez határozza meg a mezőértékek tartományát. Egy egy bites Szám adattípusú mező például csak 0–255 terjedő egész számokat képes tárolni.

A Mezőméret tulajdonság határozza meg azt is, hogy mekkora lemezterületet igényelnek az egyes Szám adattípusú mezők értékei. A mezőmérettől függően a szám pontosan 1, 2, 4, 8, 12 vagy 16 bájtot használhat fel.

Megjegyzés: A Szöveg és a Feljegyzés adattípusú mezők változó mezőértékméretekkel rendelkeznek. Ezeknél az adattípusoknál a Mezőméret tulajdonság adja meg az egy tetszőleges értékhez elérhető maximális területet.

Ha további részleteket szeretne megtudni a mezőtulajdonságokról és arról, hogy azok hogyan működnek a különböző adattípusok esetén, tanulmányozza Az adattípusok ismertetése című szakaszt. Ezenkívül olvassa el A mezőméret beállítása című témakört.

Vissza a lap tetejére

Adattípusok kapcsolatokban és illesztésekben

A táblakapcsolat két tábla közös mezői közötti társítást jelenti. A kapcsolat lehet egy-az-egyhez, egy-a-többhöz vagy több-a-többhöz típusú.

Az illesztés egy olyan SQL-művelet, amely két forrásból származó adatokat kombinál egyetlen rekordba egy lekérdezés rekordhalmazában egy olyan adott mező alapján, amely mindkét forrásban megtalálható. Az illesztés lehet belső illesztés, bal oldali külső illesztés vagy jobb oldali külső illesztés.

Amikor létrehoz egy táblakapcsolatot vagy hozzáad egy illesztést egy lekérdezéshez, az összekapcsolt mezőknek ugyanolyan vagy egymással kompatibilis adattípussal kell rendelkezniük. Nem hozhat létre illesztést például egy Szám és egy Szöveg adattípusú mező között, akkor sem, ha az adott mezők értékei megegyeznek.

Egy kapcsolatban vagy illesztésben a Számláló adattípusra állított mezők kompatibilisek a Szám adattípusú mezőkkel, ha az utóbbi Mezőméret tulajdonsága Hosszú egész.

A táblakapcsolatban részt vevő mezők adattípusa vagy Mezőméret tulajdonsága nem módosítható. Ilyenkor ideiglenesen törölheti a kapcsolatot a Mezőméret tulajdonság módosításához. Ha azonban módosítja az adattípust, csak úgy fogja tudni ismét létrehozni a kapcsolatot, ha először a kapcsolódó mező adattípusát is megváltoztatja. A táblákról további információt a Táblák – Bevezetés című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Az adattípusok ismertetése

Amikor egy adattípust alkalmaz egy mezőre, számos tulajdonság közül választhat. További információért kattintson az egyes adattípusokra alább.

Melléklet

Rendeltetés:    Olyan mezőkben használatos, amelyek lehetővé teszik fájlok vagy képek rekordhoz csatolását. Egy munkahelyi partneradatbázis esetén például egy Melléklet adattípusú mezővel csatolhat egy partnerről készült fényképet vagy egy dokumentumot, például egy önéletrajzot. Egyes fájltípusok esetén az Access a mellékleteket tömöríti a hozzáadásukkor. A Melléklet adattípusok csak az .accdb fájlformátumú adatbázisokban érhetők el.

Az Access által tömörített melléklettípusok

Az Access a következő fájltípusok csatolása esetén tömöríti a fájlt.

 • Bitképek, például .bmp fájlok

 • Windows Metafile-fájlok, beleértve az .emf fájlokat

 • Exchangeable File Format-fájlok (.exif fájlok)

 • Ikonok

 • Tagged Image File Format típusú fájlok

A rekordokhoz számos különböző típusú fájlt csatolhat. Egyes, biztonsági kockázatot jelentő fájltípusokat azonban blokkol a program. Általánosan elmondható, hogy a Microsoft Office-programokban létrehozott fájlok mindig csatolhatók. Naplófájlok (.log), szövegfájlok (.text, .txt) és tömörített .zip fájlok csatolására is van lehetőség. A támogatott képfájlformátumok listáját a szakasz későbbi részében szereplő táblázatban találja.

Blokkolt fájltípusok listája

Az Access a következő típusú csatolt fájlokat blokkolja.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Kötelező

Minden rekordnak legalább egy mellékletet kell tartalmaznia a mezőhöz.

Támogatott képfájlformátumok

Az Access az alábbi grafikusfájl-formátumokat anélkül, hogy külön szoftvert kellene telepíteni a számítógépre.

 • Windows bitkép (.bmp fájlok)

 • Run Length Encoded bitkép (.rle fájlok)

 • Eszközfüggetlen bitkép (.dip fájlok)

 • Graphics Interchange Format (.gif fájlok)

 • Joint Photographic Experts Group (.jpe, .jpeg és .jpg fájlok)

 • Exchangeable File Format (.exif fájlok)

 • Portable Network Graphics (.png fájlok)

 • Tagged Image File Format (.tif és .tiff fájlok)

 • Ikon (.ico és .icon fájlok)

 • Windows Metafile (.wmf fájlok)

 • Enhanced Metafile (.emf fájlok)

Fájlelnevezési szabályok

A csatolt fájlok neve bármilyen, a Microsoft Windows NT rendszerekben használt NTFS fájlrendszer által támogatott Unicode karaktert tartalmazhat. Ezenkívül a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • A nevek a kiterjesztést is beleértve legfeljebb 255 karakter hosszúságúak lehetnek

 • A nevek nem tartalmazhatják a következő karaktereket: kérdőjel (?), idézőjel ("), perjel és fordított perjel (/ \), kisebb és nagyobb jel (< >), csillag (*), függőleges vonal (|), kettőspont (:) és bekezdésjel (¶).

Vissza a lap tetejére

Számláló

Rendeltetés:    A Számláló adattípusú mezőkkel egy olyan egyedi értéket adhat meg, amely kizárólag arra szolgál, hogy az egyes rekordokat egyedivé tegye. A Számláló adattípusú mező leggyakrabban elsődleges kulcsként használatos, különösen akkor, ha nem áll rendelkezésre megfelelő természetes kulcs (olyan kulcs, amely egy adatmezőn alapul).

A Számláló adattípusú mezők 4 vagy 16 bájtot igényelnek, a hozzájuk tartozó Mezőméret tulajdonság értékétől függően.

Tegyük fel, hogy van egy partneradatokat tartalmazó táblája. A partnerneveket használhatja a tábla elsődleges kulcsaként, de hogyan kezelheti az azonos nevű partnereket? A nevek nem alkalmasak természetes kulcsként való használatra, mert gyakran nem egyediek. Számláló adattípusú mező használata esetén minden egyes rekord garantáltan egyedi azonosítóval fog rendelkezni.

Megjegyzés: A Számláló adattípusú mezők nem használhatók a táblákban megtalálható rekordok számának nyomon követésére. A Számláló adattípusú mezők értékei nem használhatók fel újra, ezért a törölt rekordok hiányosságokat okoznak a számlálásban. Ráadásul az adatlapokban egy Összesítés sor használatával egyszerűen megállapítható a rekordok pontos száma.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Mezőméret

Az egyes értékeknek fenntartott hely nagyságát határozza meg. A Számláló adattípusú mezők esetében csak két érték engedélyezett:

 • A Hosszú egész mezőméret használatos azokhoz a Számláló adattípusú mezőkhöz, amelyek nem használatosak replikációs azonosítóként. Ez az alapértelmezett érték. Ezt az értéket csak akkor módosítsa, ha replikációs azonosítót tartalmazó mezőt készül létrehozni.

  Megjegyzés: A replikáció nem támogatott az új fájlformátumokat (például .accdb) használó adatbázisokban.

  Ez a beállítás kompatibilissé teszi a Számláló adattípusú mezőket más Hosszú egész mezőméretű Szám adattípusú mezőkkel, azok kapcsolatokban vagy illesztésekben való használata esetén. Minden egyes mezőértéknek 4 bájtnyi helyre van szüksége.

 • A Replikációs azonosító mezőméret használatos azokhoz a Számláló adattípusú mezőkhöz, amelyek replikációs azonosítóként használatosak egy adatbázis-replikában. Ezt az értéket csak akkor használja, ha egy replikált adatbázisban dolgozik, vagy annak tervét vezeti be.

  Minden egyes mezőértéknek 16 bájtnyi helyre van szüksége.

Új értékek

Azt határozza meg, hogy a Számláló adattípusú mező minden egyes új érték esetén növekszik-e, vagy véletlenszerű számokat használ. Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Növekvő – Az 1 értékkel kezdve 1-es lépésekben növekszik minden egyes új rekord esetén.

 • Véletlenszerű – Egy véletlenszerű számmal kezdve minden egyes új rekordhoz egy véletlenszerű számot rendel. Az értékek a Hosszú egész mezőméretnek felelnek meg, és -2 147 483 648-tól 2 147 483 647-ig terjednek.

Formátum

Ha egy Számláló adattípusú mezőt használ elsődleges kulcsként vagy replikációs azonosítóként, ne állítsa be ezt a tulajdonságot. Ellenkező esetben válasszon egy olyan számformátumot, amely megfelel az igényeinek.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban. Egyedi index nélkül lehetséges a duplikált értékek beírása, aminek hatására minden olyan kapcsolat megsérül, amelyben a kulcs részt vesz.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Vissza a lap tetejére

Számított

Rendeltetés:    Egy számítás eredményének tárolására szolgál.

A számításnak más mezőkre kell hivatkoznia ugyanabban a táblában. A számítás létrehozásához a Kifejezésszerkesztőt használhatja. Fontos megjegyezni, hogy a Számított adattípusok először az Access 2010-ben jelentek meg. A Számított adattípusok csak az .accdb fájlformátumú adatbázisokban érhetők el.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Kifejezés

Ennek a számításnak az eredményét fogja tárolni a számított oszlop. Ha ezt az oszlopot mentették, akkor csak mentett oszlopok használhatók a kifejezésben.

Eredmény típusa

A számítás eredménye az itt megadott adattípusként fog megjelenni.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Bármilyen érvényes számformátumot használhat. A legtöbb esetben a Formátum beállítás értékét az eredmény típusának megfelelően kell beállítani.

Tizedesjegyek

Azt adja meg, hogy hány tizedesjegyet használjon a program, amikor számokat jelenít meg.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Vissza a lap tetejére

Pénznem

Rendeltetés:    Pénzügyi adatok tárolására szolgál.

A Pénznem adattípusú mezőkben található adatokat a program nem kerekíti a számítások során. A Pénznem adattípusú mezők 15 számjegyig pontosak a tizedesjeltől balra, illetve 4 számjegyig attól jobbra. Minden egyes Pénznem adattípusú mezőértéknek 8 bájtnyi helyre van szüksége.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Bármilyen érvényes számformátumot használhat. A legtöbb esetben a Formátum beállítás értékét a Pénznem adattípusnak megfelelően kell megadni.

Tizedesjegyek

Azt adja meg, hogy hány tizedesjegyet használjon a program, amikor számokat jelenít meg.

Beviteli maszk

Megjeleníti a szerkesztési karaktereket, és így segíti az adatbevitelt. Egy bemeneti maszk megjeleníthet például egy dollárjelet ($) a mező elején.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Vissza a lap tetejére

Dátum/Idő

Rendeltetés:    Időalapú adatok tárolására szolgál.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Választhat az előre definiált formátumok közül, de saját egyéni formátumot is létrehozhat.

Az előre definiált formátumok listája

 • Általános dátum: Alapértelmezés szerint, ha az érték csak dátumot tartalmaz, akkor nem jelenik meg idő; ha pedig az érték csak időt tartalmaz, akkor nem jelenik meg dátum. Ez a beállítás a Rövid dátum és a Hosszú idő beállítás kombinációja.

  Példák    

  • 2009. 04. 03.

  • 17:34:00

  • 2009. 04. 03. 17:34:00

 • Hosszú dátum: Megegyezik a Windows területi beállításai között található Hosszú dátum beállítással. Példa: 2007. április 3., szombat

 • Egyszerű dátum: A dátumot nn. hhh. éé. formában jeleníti meg. Példa: 03. ápr. 07.

 • Rövid dátum: Megegyezik a Windows területi beállításai között található Rövid dátum beállítással. Példa: 2007. 04. 03.

  Figyelmeztetés: A Rövid dátum beállítás azt feltételezi, hogy a 00.01.01. és a 29.12.31. közötti dátumok 21. századi dátumok (azaz 2000 és 2029 közöttiek). A 30.01.01. és a 99.12.31. közötti dátumok esetén a beállítás 20. századi (azaz 1930 és 1999 közötti) dátumokat feltételez.

 • Hosszú idő: Megegyezik a Windows területi beállításaiban az Idő lapon található beállítással. Példa: 17:34:23

 • Közepes idő: Az időt órában és percben jeleníti meg, az időelválasztó karakterrel elválasztva, valamint egy de./du. jelzővel. Példa: 5:34 du.

 • Rövid idő: Az időt órában és percben jeleníti meg, az időelválasztó karakterrel elválasztva, 24 órás formátumban. Példa: 17:34.

Az egyéni formátumokban használható összetevők listája

A következő összetevők tetszőleges kombinációiból egyéni formátumokat alakíthat ki. Ha például a folyó hetet és a hét napját szeretné megjeleníteni, írja be a hh/h karakterláncot.

Fontos: A Windows területi beállításaiban megadott dátum- és időbeállításoknak ellentmondó egyéni formátumokat a rendszer figyelmen kívül hagyja. A Windows területi beállításairól a Windows súgója nyújt további tájékoztatást.

Elválasztó összetevők

Megjegyzés: Az elválasztókat a Windows területi beállításai között kell megadni.

:   Időelválasztó. Például: óó:pp

. Dátumelválasztó. Például: éééé.hhh

Tetszőleges rövid karakterlánc, idézőjelek ("") között. Egyéni elválasztó. Az idézőjelek nem jelennek meg. "," esetén például egy vessző fog megjelenni.

Dátumformátum-összetevők

n: A hónap napja szükség szerint egy vagy két számjeggyel (1–31).

nn: A hónap napja két számjeggyel (01–31).

nnn: A hét napjának első néhány betűje (H, K, Sze, Cs, P, Szo, V).

nnnn: A hét napjának teljes neve (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap).

h: A hét napjának sorszáma (1–7).

hh: Az év hetének sorszáma (1–53).

h: Az év hónapja szükség szerint egy vagy két számjeggyel (1–12).

hh: Az év hónapja két számjeggyel (01–12).

hhh: A hónap neve rövidítve (jan., febr., márc., ápr., máj., jún., júl., aug., szept., okt., nov., dec.).

hhhh: A hónap teljes neve (január–december).

n: Az év adott negyedéve (1–4).

é: Az év napjának sorszáma (1–366).

éé: Az év két utolsó számjegye (01–99).

éééé: A teljes év (0100–9999).

Időformátum-összetevők

ó: Az óra szükség szerint egy vagy két számjeggyel (0–23).

óó: Az óra két számjeggyel (00–23).

p: A perc szükség szerint egy vagy két számjeggyel (0–59).

pp: A perc két számjeggyel (00–59).

m: A másodperc szükség szerint egy vagy két számjeggyel (0–59).

mm: A másodperc két számjeggyel (00–59).

Óraformátum-összetevők

AM/PM: Az időpont megjelenítése tizenkét órás kijelzéssel és a megfelelő „AM” vagy „PM” jellel, például 9:34 PM.

am/pm: Az időpont megjelenítése tizenkét órás kijelzéssel és a megfelelő „am” vagy „pm” jellel, például 9:34 pm..

A/P: Az időpont megjelenítése tizenkét órás kijelzéssel és a megfelelő „A” vagy „P” jellel, például 9:34 P.

a/p: Az időpont megjelenítése tizenkét órás kijelzéssel és a megfelelő „a” vagy „p” jellel, például 9:34 p.

AMPM  Az időpont megjelenítése tizenkét órás kijelzéssel és a Windows területi beállításaiban megadott AM/PM jelzővel.

Előre definiált formátumok

c: Megegyezik az Általános dátum előre definiált formátummal.

ddddd: Megegyezik a Rövid dátum előre definiált formátummal.

dddddd: Megegyezik a Hosszú dátum előre definiált formátummal.

ttttt: Megegyezik a Hosszú idő előre definiált formátummal.

IME-mód

A karakterek konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

IME-mondatmód

A mondatok konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Beviteli maszk

Megjeleníti a szerkesztési karaktereket, és így segíti az adatbevitelt. Egy bemeneti maszk megjeleníthet például egy dollárjelet ($) a mező elején.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Dátumválasztó megjelenítése

Azt adja meg, hogy megjelenjen-e a Dátumválasztó vezérlő.

Megjegyzés: Ha Dátum/Idő adattípusú mezőhöz használ beviteli maszkot, a Dátumválasztó vezérlő nem érhető el függetlenül attól, hogy hogyan állítja be ezt a tulajdonságot.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Hivatkozás

Rendeltetés:    Egy hivatkozás (például e-mail-cím vagy URL-cím) tárolására szolgál.

A hivatkozások UNC elérési utak vagy URL-címek lehetnek. Legfeljebb 2048 karaktert tartalmazhatnak.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Nulla hosszúság engedélyezése

Engedélyezi (az Igen érték választása esetén) a nulla hosszúságú karakterláncok ("") beírását a Hivatkozás, a Szöveg és a Feljegyzés adattípusú mezőkben.

Csak hozzáfűzés

Azt határozza meg, hogy a program kövesse-e a mezők értékeinek változását. Két lehetőség közül választhat:

 • Igen: A program követi a változásokat. A mezőérték előzményeinek megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a mezőre, és kattintson az Oszlop előzményeinek megjelenítése parancsra.

 • Nem: A program nem követi a változásokat.

Figyelmeztetés: Figyelem! Ha ezt a tulajdonságot Nem értékre állítja, azzal a mezőérték összes előzményét törli.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. A Hivatkozás adattípusú mezőkhöz egyéni formátumot definiálhat.

IME-mód

A karakterek konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

IME-mondatmód

A mondatok konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Unicode-tömörítés

Tömöríti az ebben a mezőben tárolt szöveget, ha a szöveg 4096-nál kevesebb karakterből áll.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Feljegyzés

Rendeltetés:    A 255-nél több karakterből álló, formázott szövegblokkok tárolására szolgál. Fontos megjegyezni, hogy az Access 2013-as verziójával kezdődően a Feljegyzés adattípus a Hosszú szöveg nevet kapta.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Nulla hosszúság engedélyezése

Engedélyezi (az Igen érték választása esetén) a nulla hosszúságú karakterláncok ("") beírását a Hivatkozás, a Szöveg és a Feljegyzés adattípusú mezőkben.

Csak hozzáfűzés

Azt határozza meg, hogy a program kövesse-e a mezők értékeinek változását. Két lehetőség közül választhat:

 • Igen: A program követi a változásokat. A mezőérték előzményeinek megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a mezőre, és kattintson az Oszlop előzményeinek megjelenítése parancsra.

 • Nem: A program nem követi a változásokat.

  Figyelmeztetés: Ha ezt a tulajdonságot Nem értékre állítja, azzal a mezőérték összes előzményét törli.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

Tipp: A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. A Feljegyzés adattípusú mezőkhöz egyéni formátumot definiálhat.

IME-mód

A karakterek konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

IME-mondatmód

A mondatok konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Unicode-tömörítés

Tömöríti az ebben a mezőben tárolt szöveget, ha a szöveg 4096-nál kevesebb karakterből áll.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Szám

Rendeltetés:    Olyan numerikus értékek tárolására szolgál, amelyek nem pénzértékek. Ha lehetséges, hogy a mezőben lévő értékeket számítás végrehajtásához fogja használni, akkor használja a Szám adattípust.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Tizedesjegyek

Azt adja meg, hogy hány tizedesjegyet használjon a program, amikor számokat jelenít meg.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Mezőméret

Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Bájt – 0 és 255 közötti egész számokhoz. 1 bájtnyi tárterületet foglal.

 • Egész – -32 768 és 32 767 közötti egész számokhoz. 2 bájtnyi tárterületet foglal.

 • Hosszú egész – -2 147 483 648 és 2 147 483 647 közötti egész számokhoz. 4 bájtnyi tárterületet foglal.

  Tipp: A Hosszú egész adattípust használja akkor, amikor egy másik tábla elsődleges kulcsként használt Számláló mezőjéhez kapcsolandó idegen kulcsot hoz létre.

 • Egyszeres – -3,4x1038 és 3,4x1038 közötti, legfeljebb hét értékes számjeggyel megadott lebegőpontos számértékekhez. 4 bájtnyi tárterületet foglal.

 • Dupla – -1797x10308 és 1797x10308 közötti, legfeljebb tizenöt értékes számjeggyel megadott lebegőpontos számértékekhez. 8 bájtnyi tárterületet foglal.

 • Replikációs azonosító – A replikációhoz szükséges globálisan egyedi azonosító tárolására szolgál. 16 bájtnyi tárterületet foglal. Fontos megjegyezni, hogy az .accdb fájlformátumban nem támogatott a replikáció.

 • Decimális – -9,999...x1027 és 9,999...x1027 közötti számértékekhez. 12 bájtnyi tárterületet foglal.

Tipp: A legjobb teljesítmény érdekében mindig a lehető legkisebb értéket adja meg a Mezőméret beállításhoz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Bármilyen érvényes számformátumot használhat.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Beviteli maszk

Megjeleníti a szerkesztési karaktereket, és így segíti az adatbevitelt. Egy bemeneti maszk megjeleníthet például egy dollárjelet ($) a mező elején.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Nagy szám

Rendeltetés:    Olyan nagy méretű numerikus értékek tárolására szolgál, amelyek nem pénzértékek. Ha lehetséges, hogy a mezőben lévő értékeket számítás végrehajtásához fogja használni, akkor használja a Nagy szám adattípust.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Tizedesjegyek

Azt adja meg, hogy hány tizedesjegyet használjon a program, amikor számokat jelenít meg.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Bármilyen érvényes számformátumot használhat.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Beviteli maszk

Megjeleníti a szerkesztési karaktereket, és így segíti az adatbevitelt. Egy bemeneti maszk megjeleníthet például egy dollárjelet ($) a mező elején.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

OLE-objektum

Rendeltetés:    Egy OLE-objektum (például egy Microsoft Office Excel-számolótábla) rekordhoz való csatolására szolgál. Ha használni szeretné az OLE funkcióit, akkor az OLE-objektum adattípust kell használnia.

A legtöbb esetben az OLE-objektum adattípusú mezők helyett Melléklet adattípusú mezőt érdemes használnia. Az OLE-objektum adattípusú mezők a Melléklet adattípusúaknál kevesebb fájltípust támogatnak. Az OLE-objektum adattípusú mezők esetén továbbá nem lehet több fájlt egyetlen rekordhoz csatolni.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Vissza a lap tetejére

Szöveg

Rendeltetés:    Legfeljebb 255 karakternyi szöveg tárolására szolgál. Fontos megjegyezni, hogy az Access 2013-as verziójával kezdődően a Szöveg adattípus a Rövid szöveg nevet kapta.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Nulla hosszúság engedélyezése

Engedélyezi (az Igen érték választása esetén) a nulla hosszúságú karakterláncok ("") beírását a Hivatkozás, a Szöveg és a Feljegyzés adattípusú mezőkben.

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Mezőméret

Írjon be egy 1 és 255 közötti értéket. A Szöveg adattípusú mezők 1–255 karakterből állhatnak. Ennél nagyobb méretű szövegmezőkhöz használja a Feljegyzés adattípust.

Tipp: A legjobb teljesítmény érdekében mindig a lehető legkisebb értéket adja meg a Mezőméret beállításhoz.

Ha például ismert hosszúságú irányítószámokat kell tárolnia, ezt a hosszúságot célszerű megadnia a Mezőméret beállításhoz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. A Szöveg adattípusú mezőkhöz egyéni formátumot definiálhat.

IME-mód

A karakterek konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

IME-mondatmód

A mondatok konvertálását szabályozza a Windows kelet-ázsiai verzióiban.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Kötelező

A mezőbe kötelező adatot beírni.

Intelligens címkék

Egy intelligens címkét csatol a mezőhöz. Az intelligens címkék az Access 2013-mal megszűntek.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Unicode-tömörítés

Tömöríti az ebben a mezőben tárolt szöveget, ha a szöveg 4096-nál kevesebb karakterből áll.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Igen/Nem

Rendeltetés:    Egy logikai érték tárolására szolgál.

Támogatott mezőtulajdonságok

Tulajdonság

Használat

Felirat

Az űrlapokban, jelentésekben és lekérdezésekben ehhez a mezőhöz alapértelmezés szerint megjelenített feliratszöveg. Ha ez a tulajdonság üres, a program a mező nevét fogja használni. Bármilyen szöveges karakterlánc megadható.

A hatásos feliratok általában rövidek.

Alapértelmezett érték

Új rekord hozzáadásakor automatikusan hozzárendeli a megadott értéket ehhez a mezőhöz.

Formátum

A mező megjelenésének módját adja meg, amikor a mezőt olyan adatlapokon, illetve űrlapokon vagy jelentéseken jelenítik meg vagy nyomtatják ki, amelyek a mezőhöz vannak kötve. Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Igaz/Hamis: Az értéket Igaz vagy Hamis formában jeleníti meg.

 • Igen/Nem: Az értéket Igen vagy Nem formában jeleníti meg.

 • Be/Ki: Az értéket Be vagy Ki formában jeleníti meg.

Indexelt

Annak megadása, hogy a mezőhöz tartozik-e indexelés. Három érték áll rendelkezésre:

 • Igen (nem lehet azonos): Létrehoz egy egyedi indexet a mezőn.

 • Igen (lehet azonos): Létrehoz egy nem egyedi indexet a mezőn.

 • Nem: Eltávolítja az esetleges indexet a mezőről.

Megjegyzés: Ne módosítsa ezt a tulajdonságot olyan mező esetében, amely elsődleges kulcsként van használatban.

Habár létrehozhat egy indexet egyetlen mezőn az Indexelt mezőtulajdonság beállításával, bizonyos fajta indexek nem hozhatók létre ily módon. Ezzel a tulajdonsággal nem hozhat létre például többmezős indexeket.

Szövegigazítás

A szöveg alapértelmezett igazítását adja meg egy vezérlőn belül.

Érvényességi szabály

Megadhat egy kifejezést, amelynek teljesülnie kell minden alkalommal, amikor felveszi vagy módosítja a mező értékét. Együtt használandó az Érvényesítési szöveg tulajdonsággal.

Érvényesítési szöveg

Megadhatja azt az üzenetet, amelyet akkor szeretne megjeleníteni, ha egy beírt érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×