Adatok szerkesztése lekérdezésben

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy egy lekérdezés Adatlap nézet nem tudja módosítani a lekérdezés alapjául szolgáló táblák adatait. Ez a témakör részletesen ismerteti, hogy mikor lehet módosítani egy lekérdezés adatait és mikor nem, valamint azt, hogy hogyan módosíthatja egy lekérdezés kialakítását úgy, hogy szerkeszthesse a lekérdezés alapjául szolgáló adatokat.

Tartalom

Bevezetés

Mikor lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

Mikor nem lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

Hogyan módosítsam a lekérdezést, hogy szerkeszthetők legyenek a lekérdezés adatai?

Bevezetés

Amikor Adatlap nézetben megnyit egy lekérdezést, előfordulhat, hogy szeretné módosítani az adatokat. Például észrevesz egy hibát, vagy valamelyik információ elavult. A lekérdezés felépítésétől függ, hogy szerkesztheti-e az adatokat közvetlenül a lekérdezés adatlap.

Ha megpróbálja szerkeszteni egy lekérdezés adatait, de nem történik semmi, vagy a Windows hangjelzést ad, és az adat nem módosul, a szerkesztést nem lehet végrehajtani. Lehet, hogy maga a lekérdezés nem szerkeszthető, például kereszttáblás lekérdezés esetén. Az is lehetséges, hogy a szerkeszteni próbált mező nem szerkeszthető – például ha a mező összegző függvény, esetleg egy átlagszámítás eredményét mutatja. Minden esetben tehet valamit, hogy lehetővé váljon az adatok módosítása.

Az adatoknak az Adatlap nézetben történő szerkesztése mellett használhat frissítő lekérdezés is a táblák adatainak frissítésére. Ez a témakör nem foglalkozik a frissítő lekérdezésekkel.

További információt a frissítő lekérdezések témakörben létrehozása és futtatása a frissítő lekérdezés.

Általában ha egy lekérdezés Adatlap nézetében szeretne adatokat szerkeszteni, a módosításokat a lekérdezés alapjául szolgáló táblákban szeretné menteni. Ha nem szeretné felülírni a táblák adatait, de meg szeretné őrizni a szerkesztett adatokat, használhat táblakészítő lekérdezés, amellyel létrehozhat egy új táblát, amely a szerkeszteni kívánt adatokat tartalmazza. A táblakészítő lekérdezéssel új táblába mentheti egy olyan lekérdezés adatait is, amely nem teszi lehetővé az adatok szerkesztését, majd az új táblában szerkesztheti az adatokat. Ez a témakör nem tárgyalja a táblakészítő lekérdezések létrehozását és futtatását.

A táblakészítő lekérdezésekről további tájékoztatás olvasható a Táblakészítő lekérdezés létrehozása című témakörben.

Vissza a lap tetejére

Mikor lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

A lekérdezés adatait akkor szerkesztheti, ha a lekérdezés alapját egyetlen, vagy két, egymással egy-az-egyhez kapcsolat lévő tábla képezi.

Megjegyzés: Még ha módosíthatja is egy lekérdezés adatait, lehetséges, hogy egyes mezők nem módosíthatók. Ezeket az eseteket a következő szakasz részletezi.

Vissza a lap tetejére

Mikor nem lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

Egy lekérdezés adatai semmiképp nem módosíthatók, ha:

 • A lekérdezés kereszttáblás lekérdezés.

 • A lekérdezés SQL-specifikus lekérdezés.

 • A mező, amelyet szerkeszteni szeretne, számított mező. Ebben az esetben lehetséges, hogy a többi mező szerkeszthető.

 • A lekérdezés alapját három vagy több tábla adja, amelyek között több-az-egyhez-a-többhöz kapcsolat áll fenn.

  Megjegyzés: Bár ez esetben nem szerkeszthetők a lekérdezés Adatlap, űrlap adatainak módosíthatja az űrlap a RecordsetType tulajdonság értéke az eredményhalmaz (Nem következetes frissítések).

 • A lekérdezés tartalmaz egy GROUP BY záradékot.

Vissza a lap tetejére

Hogyan módosítsam a lekérdezést, hogy szerkeszthessem a lekérdezés adatait?

Az alábbi táblázat felsorolja azokat az eseteket, amikor nem szerkeszthet egy lekérdezést, és mellette azokat a módszereket, amelyekkel szerkeszthetővé teheti a lekérdezést.

A lekérdezés adatlapjának értékei nem módosíthatók, ha:

Módszerek a lekérdezés módosíthatóvá tételére:

A lekérdezés Egyedi értékek tulajdonságának értéke Igen.

A lekérdezés Egyedi értékek tulajdonságát állítsa Nem értékre.

A következő szakasz (Az Egyedi értékek tulajdonság Nem értékre állítása) ismerteti a tulajdonság beállításának módját.

A lekérdezés egy csatolt ODBC-adatbázis tartalmaz, amelynek nincs egyedi index, vagy egy olyan Paradox-táblát, amelynek nincs elsődleges kulcs.

A csatolt táblában vegyen fel egy elsődleges kulcsot vagy egy egyedi azonosítót a csatolt adatbázis szállítója által ajánlott módon.

Az alapul szolgáló táblán nem rendelkezik Adat frissítése engedéllyel.

Adjon ki Adat frissítése engedélyt.

A lekérdezés egynél több táblát vagy lekérdezést tartalmaz, és ezek nincsenek illesztővonallal egyesítve Tervező nézetben.

Hozza létre a megfelelő illesztéseket.

Arról, hogy hogyan lehet illesztéseket létrehozni, bővebb tájékoztatás található az Illesztések létrehozása című szakaszban.

Az adatbázis csak olvasható módban van megnyitva, vagy írásvédett meghajtón található.

Zárja be az adatbázist, és nyissa meg újra a Csak olvasásra jelölőnégyzet bejelölése nélkül, vagy ha az adatbázis egy csak olvasható meghajtón található, törölje a meghajtó Csak olvasható attribútumát, vagy helyezze át az adatbázist egy nem írásvédett meghajtóra.

A mezőt, amit frissíteni szeretne, egy másik felhasználó törölte vagy zárolta.

Várja meg, amíg a zárolás megszűnik. A zárolt rekordot azonnal frissítheti, amint a zárolás megszűnik. Várja meg, amíg a másik felhasználó befejezi a rekordot zároló műveletet.

A lekérdezés alapját adó táblák egy-a-többhöz kapcsolat kapcsolatban állnak, és a kapcsolat „sok” oldalán található illesztett mező nem kimeneti mező. Ebben az esetben az „egy” oldalon található illesztett mező tartalma nem szerkeszthető.

A kapcsolat „több” oldalán található illesztett mezőt vegye fel a lekérdezés kimeneti mezői közé.

Az illesztett mező felvételét A „sok” oldal illesztett mezőjének felvétele a lekérdezés kimeneti mezői közécímű szakasz részletezi.

A „sok” oldal illesztett mezője (az adatok szerkesztése után) az „egy” oldalon található.

Nyomja meg a SHIFT+F9 billentyűkombinációt a módosítások véglegesítéséhez és a lekérdezés frissítéséhez.

Üres mező szerepel az egy-a-többhöz kapcsolat „egy” oldalán, és az illesztés jobb oldali laza illesztés.

Biztosítsa, hogy az „egy” oldalon található mezőben legyenek értékek. A „több” oldalon található illesztett mező értékét csak akkor módosíthatja, ha az „egy” oldalon szereplő mezőben vannak értékek.

Csatolt ODBC adatbázistáblát használ, és a csatolt tábla egyedi indexéből nem minden mező szerepel a lekérdezés kimenetében.

Az ODBC tábla egyedi indexének minden mezőjét vegye fel a lekérdezés kimeneti mezői közé.

A mezők felvételének leírása megtalálható A csatolt ODBC tábla egyediindex-mezőinek felvétele című szakaszban.


Vissza a lap tetejére

Az Egyedi értékek tulajdonság Nem értékre állítása

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. Ha a Tulajdonságlap nincs megnyitva, nyissa meg az F4 billentyű megnyomásával. Kattintson egyszer a lekérdezés tervezőrácsában, így biztosítja, hogy a tulajdonságlap a lekérdezés tulajdonságait jeleníti meg, nem a mezőtulajdonságokat.

 3. A tulajdonságlapon keresse meg az Egyedi értékek tulajdonságmezőt. Kattintson a mellette lévő mezőre, kattintson a mezőben található nyílra, majd válassza a Nem értéket.

Illesztések létrehozása

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. Az illesztés létrehozásához minden illeszteni kívánt tábla vagy lekérdezés esetében húzza az egyik tábla vagy lekérdezés illesztendő mezőjét a másik tábla vagy lekérdezés illeszteni kívánt mezőjére.

Az illesztések létrehozásáról további tájékoztatás olvasható a Táblák és lekérdezések illesztése című témakörben.

A „sok” oldal illesztett mezőjének felvétele a lekérdezés kimeneti mezői közé

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. A lekérdezéstervezőben keresse meg a szóban forgó egy-a-többhöz kapcsolatnak megfelelő illesztést.

 3. Kattintson duplán a kapcsolat „több” oldalán található illesztett mezőre. Az illesztett mező megjelenik a mezőrácsban, így meggyőződhet róla, hogy ez a mező bekerült a kimeneti mezők közé.

A csatolt ODBC tábla egyediindex-mezőinek felvétele

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. A lekérdezéstervezőben keresse meg a csatolt ODBC táblát.

 3. Az egyediindex-mezők neve mellett egy kulcs szimbólum jelenik meg. Kattintson duplán mindegyik mezőre, amelyik még nem szerepel a mezőrácsban. Az egyes mezők ekkor megjelennek a mezőrácsban, így meggyőződhet arról, hogy a mezők bekerültek a kimeneti mezők közé.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×