Cellák

Adatérvényesítés alkalmazása cellákra

Adatérvényesítés alkalmazása cellákra

Adatérvényesítéssel korlátozhatja, hogy a felhasználók milyen típusú adatokat vagy értékeket írhatnak a cellákba. Az adatérvényesítés egyik leggyakoribb használati módja a legördülő listák létrehozása.

Példák letöltése

Letöltheti a példamunkafüzetünket, mely tartalmazza a cikkben megtalálható összes adatérvényesítési példát. A munkafüzetben követheti a cikk tartalmát, vagy létrehozhatja a saját adatérvényesítési tesztjeit.

Excel-adatérvényesítési példák letöltése

Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz

Megjegyzés: Az alábbi szakasz első három lépését mindig végre kell hajtania, bármilyen típusú adatérvényesítést is ad hozzá. A 4–8. lépés kifejezetten a legördülő lista létrehozását ismerteti.

 1. Jelölje ki az érvényesítendő cellákat.

 2. Kattintson az Adatok lap Adateszközök csoportjában az Adatok érvényesítése parancsra.

  Az Adatérvényesítés lehetőség az Adatok lap Adateszközök csoportjában található
 3. Válassza a Beállítások lap Megengedve listájában a Lista beállítást.

  Az Adatok érvényesítése párbeszédpanel beállításai
 4. Írja be a Forrás mezőbe a megengedni kívánt értékek pontosvesszővel elválasztott listáját. Például:

  1. Ha egy kérdésre (például: „Vannak gyermekei?”) csak kétféle választ szeretne engedélyezni, írja be a következőt: Igen;Nem.

  2. Ha minőséggel kapcsolatos visszajelzést gyűjt, és a válaszokat három szintre szeretné korlátozni, írja be a következőt: Gyenge;Átlagos;Kiemelkedő.

   Megjegyzés: Ezeket a lépéseket főként csak olyan listaelemekhez ajánljuk, amelyeket valószínűleg sosem kell megváltoztatnia. Ha olyan listája van, amely megváltozhat, vagy ha idővel elemeket kell hozzáadnia vagy törölnie, akkor célszerűbb inkább az alábbi, „Ajánlott eljárás” című szakasz utasításait követni.

   Ajánlott eljárás: Úgy is megadhatja a listaelemeket, hogy hivatkozik munkafüzete egy tetszőleges cellatartományára. A leghatékonyabb az, ha létrehozza a listáját, majd Excel-táblázatként formázza; ehhez válassza a Kezdőlap > Stílusok > Formázás táblázatként lehetőséget, majd válassza a kívánt stílust. Ezután jelölje ki a táblázat adattartományát, amely a fejlécsor (jelen esetben Részleg) nélküli, csak a listát tartalmazó rész, és adjon meg egy leíró nevet az A oszlop feletti névmezőben.

   Írja be a lista leíró nevét a Név mezőbe

  Végül a Forrás mezőben a listaelemek helyett az imént létrehozott táblázatnevet kell megadnia egy egyenlőségjellel (=) kezdve.

  Helyezzen = jelet a táblázat neve elé

  A táblázat használatának legnagyobb előnye, hogy így adhat hozzá újabb elemeket a listához, illetve törölheti is őket, az adatérvényesítés pedig automatikusan frissül.

  Megjegyzés: A listát ajánlott külön munkalapra helyezni (és ha szükséges, elrejteni), hogy más ne tudja szerkeszteni a listaelemeket.

 5. Győződjön meg arról, hogy a Legördülő lista jelölőnégyzet be van jelölve. Ellenkező esetben nem fog megjelenni a legördülő listát jelző nyíl a cella mellett.

  Cellabeli legördülő menü a cella mellett
 6. Az üres értékek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be az Üres cellák mellőzése jelölőnégyzetet vagy törölje abból a jelölést.

  Megjegyzés: Ha a megengedett értékek egy névvel ellátott cellatartományon alapulnak, és található egy üres cella a tartomány bármely részén, akkor az Üres cellák mellőzése jelölőnégyzet bejelölése lehetővé teszi tetszőleges érték bevitelét az érvényesített cellába. Ez igaz az érvényesítő képletekkel hivatkozott cellákra is: ha bármelyik hivatkozott cella üres, az Üres cellák mellőzése jelölőnégyzet bejelölésével tetszőleges érték bevihető az érvényesített cellába.

 7. Tesztelje az adatérvényesítés helyes működését. Írjon be érvényes és érvénytelen adatokat is a cellákba, ezáltal próbáljon meggyőződni arról, hogy a beállítások megfelelően működnek, és az üzenetek a várt esetekben jelennek meg.

Megjegyzések: 

 • Miután létrehozta a legördülő listát, győződjön meg arról, hogy a kívánt módon működik. Ellenőrizheti például, hogy elég széles-e a cella az összes bejegyzés megjelenítéséhez.

 • Ha a legördülő listához tartozó bejegyzéslista egy másik munkalapon van, és szeretné megakadályozni, hogy mások megtekintsék vagy módosítsák, akkor érdemes elrejtenie vagy jelszóval védenie az adott munkalapot. A munkalapok védelmével kapcsolatos bővebb útmutatás a Cellák védelme zárolással című témakörben olvasható.

 • Adatérvényesítés eltávolítása: Jelölje ki a törölni kívánt érvényesítést tartalmazó cellát vagy cellákat, majd lépjen az Adatok > Adatérvényesítés beállításra, és az adatérvényesítési párbeszédpanelen kattintson Az összes törlése, majd az OK gombra.

Az alábbi táblázat felsorolja az egyéb adatérvényesítési típusokat, és megmutatja, hogy miként állíthatók be a munkalapokon.

Cél

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Az adatbevitel korlátozása adott tartományon belüli egész számokra

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését.

 2. Válassza a Megengedve lista Egész szám elemét.

 3. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust. A felső és az alsó határérték megkötéséhez például válassza a következők között van beállítást.

 4. Adja meg az engedélyezni kívánt minimális, maximális vagy konkrét értéket.

  Érvényességi feltételek párbeszédpanelje

  Adhat meg egy számértéket eredményül adó képletet is.

  Tegyük fel például, hogy az F1 cella adatait érvényesíti. Ha azt szeretné, hogy az érvényességi feltétel értéke az F1 cellában megadott gyermekek számának legalább a kétszerese legyen, akkor a Jelleg listában válassza a nagyobb vagy egyenlő beállítást, majd írja be az =2*F1 képletet a Minimum mezőbe.

Az adatbevitel korlátozása egy határértékek közé eső tizedes törtre

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését.

 2. A Megengedve legördülő listában válassza a Tizedes tört lehetőséget.

 3. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust. A felső és az alsó határérték megkötéséhez például válassza a következők között van beállítást.

 4. Adja meg az engedélyezni kívánt minimális, maximális vagy konkrét értéket.

  Adhat meg egy számértéket eredményül adó képletet is. Ha például azt szeretné, hogy a jutalékok értéke az üzletkötők E1 cellában megadott fizetésének legfeljebb a 6%-a legyen, a Jelleg listában válassza a kisebb vagy egyenlő beállítást, majd írja be az =E1*6% képletet a Maximum mezőbe.

  Megjegyzés: Ha engedélyezni szeretné százalékértékek megadását (például 20%), válassza a Tizedes tört beállítást a Megengedve listában. A Jelleg listában válassza a kívánt korlátozástípust, írja be a maximális és a minimális vagy a konkrét megengedett értéket tizedes törtként (például 0,2), majd az adat százalékos értékként történő megjelenítéséhez jelölje ki a cellát, és kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Százalék Gombkép gombra.

Az adatbevitel korlátozása egy időkereten belüli dátumra

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését.

 2. A Megengedve legördülő listában válassza a Dátum lehetőséget.

 3. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust. Adott dátum utáni naptári nap engedélyezéséhez például válassza a nagyobb mint beállítást.

 4. Adja meg az engedélyezni kívánt kezdő, befejező vagy konkrét dátumot.

  Adhat meg egy dátumot eredményül adó képletet is. Ha például a mai nap és a mától számított 3. nap közötti időszakot szeretné engedélyezni, a Jelleg listában válassza a következők között van beállítást, majd írja be az =MA() képletet a Kezdő dátum, és az =MA()+3 képletet a Záró dátum mezőbe.

  Érvényességi feltételek beállításai a dátumbevitel adott időkeretre való korlátozásához

Az adatbevitel korlátozása egy időkereten belüli időpontra

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését.

 2. A Megengedve legördülő listában válassza a Dátum lehetőséget.

 3. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust. Adott időpontot megelőző időpontok engedélyezéséhez például válassza a kisebb mint beállítást.

 4. Írja be a kezdő, a záró vagy a konkrét megengedett időpontot. Ha konkrét időpontokat szeretne megadni, akkor használja az óó:pp időformátumot.

  Tegyük fel például, hogy az E2 cella tartalmazza a kezdési időt (8:00), az F2 cella tartalmazza a befejezési időt (17:00), Ön pedig korlátozni szeretné az értekezletek idejét e két időpont közé. Ez esetben válassza a Jelleg listában a következők között van beállítást, írja be az =E2 értéket a Kezdő időpont mezőbe, és írja be az =F2 értéket a Befejező időpont mezőbe.

  Érvényesítési beállítások az időbevitel adott keretre korlátozásához

Az adatbevitel korlátozása adott hosszúságú szövegre

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését.

 2. A Megengedve legördülő listában válassza a Szöveghossz lehetőséget.

 3. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust. Ha például legfeljebb adott számú karakterek bejegyzését szeretné engedélyezni, válassza a kisebb vagy egyenlő beállítást.

 4. Ebben az esetben 25 karakterre szeretnénk korlátozni a bevitelt, ezért a kisebb vagy egyenlő értéket választjuk az Adatok mezőben, és a 25 számot a Maximum mezőben.

  Adatérvényesítési példa korlátozott szöveghosszal

A megengedett érték kiszámítása más cella tartalma alapján

 1. Hajtsa végre az előző, Adatérvényesítés hozzáadása cellához vagy cellatartományhoz című szakasz 1–3. lépését. A Megengedve legördülő listában jelölje ki a kívánt adattípust.

 2. A Jelleg legördülő listában jelölje ki a kívánt korlátozástípust.

 3. A Jelleg lista alatti mezőben vagy mezőkben jelölje meg a cellát, amely alapján a megengedett értékeket meghatározza.

  Ha például egy számlára csak az E1 cellában szereplő költségvetési keret erejéig engedi újabb tételek terhelését, válassza a Megengedve listában az Egész szám beállítást, válassza a Jelleg listában a „kisebb vagy egyenlő” beállítást, és írja be a Maximum mezőbe az =E1 értéket.

  Érvényesítési beállítások másik cella tartalmán alapuló számításhoz

Megjegyzés: Az alábbi példák az Egyéni beállítást használják, ahol képleteket beírva adja meg a feltételeket. Nem kell amiatt aggódnia, hogy mi látható az Adatok mezőben, mivel azt az Egyéni beállítás letiltja.

Ha a következőt szeretné beállítani

Ezt a képletet írja be

Egy termék azonosítóját tartalmazó cella (C2) értékének mindig az ID- előtaggal kell kezdődnie, és legalább 10 karakter hosszúnak (9 karakternél hosszabbnak) kell lennie.

=ÉS(BAL(C2; 3) ="ID-";HOSSZ(C2) > 9)

6. példa: Adatérvényesítésben használt képletek

A terméknevet tartalmazó cella (D2) csak szöveget tartalmazhat.

=SZÖVEG.E(D2)

2. példa: Adatérvényesítésben használt képletek

Egy személy születésnapját tartalmazó cella (B6) értékének nagyobbnak kell lennie, mint a B4 cellában megadott évek számának.

=HA(B6<=(MA()-(365*B4));IGAZ;HAMIS)

Adatérvényesítési példa egy bevitel minimális korra való korlátozására

Az A2:A10 cellatartományban csak egyedi értékek szerepelhessenek.

=DARABTELI($A$2:$A$10;A2)=1

4. példa: Adatérvényesítésben használt képletek

Megjegyzés: Az adatérvényesítési képletet először az A2 cellába kell beírnia, majd az A2 cella tartalmát az A3:A10 tartományba kell másolnia, hogy a DARABTELI függvény második argumentuma az aktuális cellához igazodjon. Vagyis az A2)=1 résznek A3)=1, A4)=1 stb. részre kell változnia.

További információ

Ellenőrizze, hogy a B4 cellában lévő e-mail-cím tartalmazza-e az @ szimbólumot.

=SZÁM(SZÖVEG.TALÁL("@";B4)

Adatérvényesítési példa annak ellenőrzésére, hogy egy e-mail-cím tartalmazza-e az @ szimbólumot

 • Miért nincs engedélyezve az Adatok érvényesítése parancs a menüszalagon? Ennek okai az alábbiak lehetnek:

  • Lehetséges, hogy egy Microsoft Excel-táblázat SharePoint-webhelyhez van kapcsolva:  A SharePoint-webhelyekhez kapcsolt Excel-táblázatokra nem alkalmazható adatérvényesítés. Adatérvényesítés hozzáadásához le kell választania vagy tartománnyá kell konvertálnia az Excel-táblázatot.

  • Lehet, hogy éppen adatokat ír be: Miközben adatokat visz be a cellákba, az Adatok lap Adatok érvényesítése parancsa nem engedélyezett. Az adatbevitel befejezéséhez nyomja le az Enter vagy az Esc billentyűt.

  • Előfordulhat, hogy a munkalap védett vagy meg van osztva: Megosztott vagy védelemmel ellátott munkafüzetekben nem módosíthatók az adatérvényesítési beállítások. Ha meg szeretné tudni, hogy miként szüntetheti meg egy munkafüzet védelmét, tanulmányozza a Munkafüzet védelme című témakört.

 • Módosíthatom a betűméretet? Nem, a betűméret nem módosítható. A megjelenített méret módosításának egyetlen módja, ha megváltoztatja a képernyő nagyítási értékét az Excel-ablak jobb alsó sarkában. Használhat azonban ActiveX kombinált listát. Lásd: Lista és kombinált lista hozzáadása munkalaphoz.

 • Beállíthatom, hogy az adatérvényesítés automatikus kitöltést vagy automatikus kiválasztást végezzen, miközben gépelek? Nem, de az ActiveX kombinált lista támogatja ezt a funkcionalitást.

 • Kijelölhetem egy adatérvényesítési lista több elemét is? Nem, hacsak nem használ ActiveX kombinált listát vagy ActiveX listapanelt.

 • Kitölthetek egy listát egy másik adatérvényesítési listában kijelölt elem alapján? Igen! Ezt függő adatérvényesítésnek nevezzük. További információért olvassa el a Függő legördülő listák létrehozása című témakört.

 • Hogyan tudom az összes adatérvényesítést eltávolítani egy munkalapról? Használhatja az Ugrás > Irányított párbeszédpanelt. Válassza a Kezdőlap lap > Szerkesztés csoport > Keresés és kijelölés gombot (vagy nyomja le az F5 vagy a Ctrl+G billentyűparancsot), majd válassza az Irányított > Adatok érvényesítése választógombot, és végül válassza a Mind (az adatérvényesítéssel rendelkező összes cella megkereséséhez) vagy az Azonosak (az adott adatérvényesítési beállításokkal megegyező cellák megkereséséhez) választógombot.

  Irányított kijelölés párbeszédpanel

  Ezután nyissa meg az adatérvényesítési párbeszédpanelt (Adatok lap > Adatérvényesítés), kattintson Az összes törlése, majd az OK gombra.

 • Kényszeríthetek valakit arra, hogy vigyen be értéket egy adatérvényesítést tartalmazó cellába? Nem, de VBA nyelven írt parancsfájlokkal ellenőrizheti, hogy a felhasználó vitt-e be adatokat bizonyos műveletek előtt, például mielőtt mentené vagy bezárná a munkafüzetet. Ha nem, akkor leállíthatja a műveletet, és megakadályozhatja a felhasználót a művelet végrehajtásában mindaddig, amíg be nem vitte a szükséges adatot.

 • Hogyan tudok cellákat színezni az adatérvényesítési listában kiválasztott érték alapján? Használhat feltételes formázást. Ehhez a Csak az adott tartalmú cellák formázása beállítást kell használnia.

  Csak az adott tartalmú cellák formázása beállítás
 • Hogyan tudok e-mail-címet érvényesíteni? Az Egyéni > Képlet lehetőséggel ellenőrizheti, hogy tartalmaz-e @ karaktert a bevitt adat. Ehhez a =SZÁM(SZÖVEG.TALÁL("@";D2)) képletet használhatja. A képletben a SZÖVEG.TALÁL függvény @ karaktert keres, és ha megtalálja, visszaadja számként a karakterláncon belüli pozíciót, ez pedig engedélyezi az érték bevitelét. Ha nem található meg a karakter, a SZÖVEG.TALÁL függvény visszatérési értéke hiba lesz, és ez meggátolja az érték bevitelét.

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Tegye fel a kérdését az Excel közösségi fórumában

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, tanulmányozza a témaköröket az Excel User Voice webhelyen.

Lásd még

Részletesebben az adatérvényesítésről

Videó: Legördülő listák létrehozása és kezelése

Legördülő lista elemeinek felvétele és eltávolítása

Legördülő lista eltávolítása

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×