Access – fogalmak

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A

B

C

D

E

F

G

H

E

J

K

L

M

N

O

P

KÉRDÉSEK

R

S

KÉTMINTÁS T

U

V

W

X

Y

Z

H

Vissza a lap tetejére

abszolút vagy rögzített elhelyezése

Az elemet, az elem szülő viszonyítva helyezi vagy, ha nem egy, a szervezet. Az elem bal és a felső tulajdonságok értékei viszonyított az elemet a szülő a bal felső sarkában.

Access-munkaterület

A munkaterület, amely az Access adatbázismotort használja az adatforrás eléréséhez. Az adatforrás lehet egy Access-adatbázisfájlt, az ODBC adatbázis, például egy Paradox vagy a Microsoft SQL Server-adatbázis vagy a ISAM adatbázis.

művelet

A makró; alapvető építőeleme a feladatok automatizálásához egyéb műveleteket is lehet kombinálni önálló utasítás. Más makró nyelveken is nevezik parancsot.

művelet argumentuma

További információk bizonyos makróműveleteket szükséges. Ha például a a művelet vagy speciális feltételek, amelyek mellett a műveletet végzett által érintett objektum.

műveletlista

A listában, kattintson a nyílra a makró objektum lap tartozó művelet oszlopban megjelenő.

módosító lekérdezés

Másolja át adatokat vagy módosító lekérdezés. Módosító lekérdezések felvétele hozzáfűző, törlése, a táblakészítő lekérdezések és frissítése. Azok a navigációs ablakban a nevük mellett felkiáltójel (!) azonosítják.

műveletsor

A makró nevét, a műveletek, az argumentumokat és a megjegyzések egy adott makró vagy makrócsoport társított megadása makró objektum lap felső részén egy-egy sor.

ADE fájl

Access projekt (.adp fájl) az összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

Irányított szűrés/rendezés ablak

Egy ablak, amelyben az alapoktól szűrő hozhat létre. Adatlap vagy űrlap megnyitása a rekordok korlátozása egy részét a feltételeknek megfelelő rekordok szűrése tervezőrács feltétel kifejezések adja meg.

összesítő függvény

Függvény, például az összeg, Darabszám, Avgvagy Varösszegeket kell számítani használt.

név nélküli kópia

Access-adatbázis (.mdb csak a fájlformátum) különleges, amelyben meg nem nyomon követhesse az egyes felhasználók replikakészlet írja be. A névtelen kópia különösen akkor hasznos, ha várhatóan sok felhasználó tölt le kópiákat internetes környezetben.

ANSI SQL lekérdezési üzemmód

Egy SQL-szintaxisa két típusa: ANSI-89 SQL (más néven Microsoft Jet SQL és az ANSI SQL), amely a hagyományos Jet SQL-szintaxisa; és az ANSI-92 SQL, amelynek új és más fenntartva, szintaktikai szabályokat alkalmazza és helyettesítő karakterek.

hozzáfűző lekérdezés

Egy módosító lekérdezést, amely a lekérdezés eredményét összeadja a rekordok beállítása meglévő táblához végére.

alkalmazás a háttérben

Az alkalmazás ablakának háttere.

ASCII

Amerikai szabványos Information Interchange (ASCII) 7 bites karakterkészlet ábrázolásához betűket és kódjának USA-beli billentyűzete megtalálható szimbólumok.

az automatikus szűrés

Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézet adatok szűrése egy mezőt, amely lehetővé teszi, hogy a szűrés egy vagy több elem kiválasztásával.

autoformat

Formátumok gyűjteménye, amely meghatározza a vezérlők és a szakaszok űrlapon vagy jelentésben megjelenését.

az automatikus csatolás

Az OLE-objektum az Access mutató hivatkozás egy OLE-kiszolgáló, amely az objektum az Access automatikusan frissíti az adatokat a objektumfájl változik.

Számláló adattípus

Az Access-adatbázis mező adattípusa, amely automatikusan egy egyedi számérték rekordokat tárol, ahogy hozzáadva egy táblát. Számok háromféle hozhatók létre: valamilyen sorrendben követik egymást, véletlen és replikációs azonosító

B

Vissza a lap tetejére

Alap táblázat

Access-adatbázis táblájához. A DAO objektumok vagy adatok definition (DDL) SQL-utasítások segítségével kezelheti az alap táblázat szerkezetét, és módosíthatja a viszonyítási táblázatban lévő adatok Recordset objektumok vagy módosító lekérdezések használatával.

bigint adattípus

Az Access projekt típusú adatokat 8 bájtos (64 bites), amely egész számokat tárolja a tartomány-2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808)-2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

bináris adattípus

Az Access projekt, rögzített szélességű típusú adatokat 8000 bájt legfeljebb a bináris adatokat.

bit adattípus

Access projekt adattípusú egy 1 és a 0 értéket. Egész értékeket nem 1 vagy 0 elfogadott, de mindig értelmezi 1.

bit maszk

Bitenkénti operátorokkal használt értéket (és Eqv, Imp, nem, vagy, és Xvagy) tesztelése, beállítása és a bitenkénti mezőérték egyes eltolással állapot alaphelyzetbe állítása.

bitenkénti összehasonlítás

A két numerikus kifejezés azonos elhelyezett bittel bit-szerint bit összehasonlítása.

Könyvjelző

Recordset objektum vagy az aktuális rekord azonosító bináris karakterláncot tartalmazó űrlap tulajdonsága.

kötött oszlop

A lista, kombinált lista vagy legördülő lista a vezérlőelem mező vagy kifejezés tulajdonságában megadott mezőhöz kötött oszlop.

kötött vezérlőelem

Egy vezérlőelem egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap megjelenítéséhez, vagy egy táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást adatainak módosítása. A vezérlő mező vagy kifejezés tulajdonságot a mező nevére a vezérlőelemnek tárolja.

kötött vezérlőelem

A vezérlő, amely a adatelérési lap kötést létrehozni az alapul szolgáló szövegmező egy hivatkozást, intranetes címét vagy internetcímre. Kattinthat a hivatkozásra kattintva lépjen a célt.

kötött objektum dobozának

A vezérlő, űrlap vagy jelentés, amely megjelenítésére és OLE-objektumok táblákban tárolt módosítására szolgál.

kötött kép

A vezérlő, amely egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap kép kötődnek egy Access-adatbázis OLE-objektum mezőjében vagy az Access projekt kép oszlop.

vezérlőelem

A vezérlő, amely a adatelérési lap HTML-kód kötés, szöveg és Feljegyzés típusú mező az Access-adatbázis vagy az Access projekt text, ntext vagy varchar oszlopra. A vezérlőelem tartalmát nem szerkeszthetők.

a szerkesztő

Microsoft Access eszköz, amely a feladat egyszerűbbé teszi. A Kifejezésszerkesztő használatával például egy összetett kifejezés gyorsan létrehozhat.

beépített eszköztár

Az Access 2003-as és korábbi eszköztár eleménél: az Access felhasználói felületének, amikor a számítógépen telepítve van. Viszont egyéni eszköztár az egyik saját adatbázis alkalmazáshoz létrehozott. Az Access 2007-ben eszköztárak helyébe a menüszalag rendezése a lapokon kapcsolódó csoportjainak parancsait. Ezeken kívül hozzáadhatja a gyakran használt parancsok a gyorselérési eszköztáron.

byte (bájt) adattípus

Access adatbázis adattípusa, amely tartsa lenyomva a 0 és 255 közötti kis pozitív egész szám.

C

Vissza a lap tetejére

számított vezérlőelem

A vezérlő, amely egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap kifejezés eredményét jeleníti meg. Az eredmény újraszámításakor minden alkalommal, amikor egy változás következik bármelyik kifejezés alapjául értékeket.

számított mező

Definiált mező a kifejezést, hanem a tárolt adatok megjelenítése az eredmény jelenik meg, amelyik a. Az érték újraszámításakor minden alkalommal, amikor egy értékre a kifejezés módosításokat.

hívja fel a fastruktúrájú

Minden modul, amely bármely eljárással a modul, amelyben éppen futó kód neve lehet.

a felirat szakasz

A feliratok oszlopnyi adatot megjelenítő csoportosított adatelérési lap csoportban. A csoport fejlécén előtt jelenik meg. Kötött vezérlőelem nem lehet hozzáadni a szakaszban.

Descartes-szorzat

A FROM záradékban, de nincs WHERE két vagy több táblát tartalmazó SELECT utasítást vagy a JOIN záradékot, amely azt jelzi, hogy a táblák tartományhoz végrehajtása eredményét.

kaszkádolt

Egy művelet elindítása művelet egy másik folyamat. Például ha két vagy több tábla meg van adva a kaszkádolt frissítés kapcsolat, az elsődleges kulcs az elsődleges tábla frissítésére automatikusan elindítja az idegen tábla módosításait.

kaszkádolt törlés

A kapcsolatok, a hivatkozási integritás táblák között, a kapcsolódó tábla vagy táblák, ha töröl egy rekordot, az elsődleges tábla összes kapcsolódó rekordok törlése.

kaszkádolt esemény

Eseményvezérelt eljárás közvetlenül vagy közvetve hívásához magát; okozta események sorozata más néven egy esemény kaszkádolt vagy a rekurziót. Ügyeljen arra, hogy segítségével kaszkádolt eseményeket, mert gyakran Papírhalom-túlcsordulás vagy más futási idejű hibát okoz.

kaszkádolt frissítés

A kapcsolatok, a hivatkozási integritás táblák között, a kapcsolódó tábla vagy táblák minden kapcsolódó rekordok frissítése, az elsődleges tábla rekord módosításakor.

Kategória mező

Kimutatásdiagram-nézet kategória területén megjelenő mezőbe. Elemek egy kategóriamezőt a kategóriatengely felirataként jelennek meg.

csatornaszám

Egy egész szám, amely megfelel egy megnyitott Dynamic Data Exchange (DDE) csatornát. Csatorna számok szerint a Microsoft Windows 95 rendelt vagy újabb, a DDEInitiate függvény használatával létrehozott, és egyéb DDE függvények és kimutatások által használt.

karakter adattípus

Access projekt legfeljebb 8000 ANSI karakter hosszúságú adattípusát.

karakterkód

Egy szám, amely egy adott karakter meg, például az ANSI karakterkészlet.

diagram

Adatok egy űrlap, jelentés vagy adatelérési lap grafikus ábrázolása.

Jelölőnégyzet

A vezérlő, amely azt jelzi, hogy egy jelölőnégyzet be van jelölve. A beállítás ki van jelölve a mezőben megjelenik egy pipa.

Kényszer ellenőrzése

Lehetővé teszi, hogy az üzleti szabályok, amelyek több táblát. A táblázat például lehetnek az ellenőrző korlátozás, amelyek megakadályozhatják, hogy a rendelések egy vevő meghaladja a vevő az ügyfelek tábla definiált hitelképesség korlátozott.

osztálymodul

A modul, amely tartalmazhat egy új objektum definícióját. Minden példányában osztály létrehoz egy új objektum. A modul válnak tulajdonságok és módszerek az objektum definiált eljárásokat. Osztálymodul létezhetnek önállóan vagy űrlapokat és jelentéseket.

osztálynév

Ha nézni szeretné osztálymodul használt név. Ha az osztálymodul egy űrlap vagy jelentés modulra, a osztálynév a modul típusát – például: Form_RendelésŰrlap.

osztálynév (OLE)

Egy előre definiált név OLE-objektum, a Visual Basic hivatkozik. Az alkalmazás létrehozására, az OLE-objektum neve áll az objektum típusa és, ha szükséges, az alkalmazás verziószámát. Példa: Excel.Sheet.

helyettes kódot.

A Visual Basic kód, amely definiálja az elején és végén eljárás szakaszához.

ütközés

Egy ütközést, hogy egy köteg a frissítés során fordul elő. Egy ügyfél adatokat olvas be a kiszolgálóról, és a kísérletek módosítani az adatokat egy köteg frissítést, de a frissítés kísérlet végrehajtása, mielőtt egy másik ügyfél módosítja az eredeti adatokat a kiszolgálón.

column

Egy adott típusú adatokat tároló adatbázistáblát pontjára. Érdemes emellett Adatlap nézetben, és az Access-adatbázis, a lekérdezés tervezőrácsában vagy szűrő tervezőrács mező vizuális megjelenítéséhez.

Oszlopok területe

A Kimutatás nézet Oszlop mezőket tartalmazó része.

oszlopmező

A kimutatás oszlopok területe mezője. Kimutatás lista tetején végig oszlopmezők elemeit sorolja fel. Belső Oszlop mezők állnak legközelebb a részletek területre; a külső Oszlop mezők jelennek meg a belső Oszlop mezők felett.

oszlopkijelölő

A vízszintes sáv oszlop tetején. Jelölje ki a teljes oszlopra a lekérdezés tervezőrácsában vagy a szűrés tervezőrácsa egy oszlopkijelölő kattinthat.

kombinált lista

A vezérlő használható az űrlapokon, lista és egy szövegdobozt a kombinált funkcionalitást. Kombinált lista is beír egy értéket, vagy a nyílra kattintva nyissa meg a listát, és válassza a elem abból a listából.

parancsgomb

A vezérlő, amely a makrót futtat, hívja a Visual Basic függvényt vagy eseményvezérelt eljárás végrehajtására. Parancsgomb más programokban is nevezik a leküldéses gombra.

összehasonlító operátor

Operátor, amellyel összehasonlítása a két érték vagy kifejezés. Ha például < (kisebb, mint), > (nagyobb, mint), és = (egyenlő).

összetett vezérlőelem

A vezérlő és csatolt címke, például egy csatolt címkével ellátott szövegdobozban.

feltételes szűrése

Szűrés mező megjelenítése a felső vagy alsó n elem összesen alapján. Ha például szűrő, amely a három várost, a legtöbb értékesítési vagy öt, amelyek legalább legkifizetődőbb termékek.

feltételes formázás

Az űrlap vagy jelentés egy vagy több feltétel alapján a vezérlő tartalmának formázása. A feltétel hivatkozhat másik vezérlő, a fókusz vagy felhasználó által definiált Visual Basic for Applications függvény.

ütközés

Ez a feltétel akkor fordul elő, ha ugyanazt a rekordot a két replikakészlettagok az adatai megváltoztak. Ütközés akkor történik, ha egyetlen változtatás be van jelölve, és alkalmazza az összes kópiájában, és az elveszett változtatás átirányítása összes kópiájában ütközés szerint.

kapcsolati karakterlánc

A karakterlánc-kifejezés, amely a külső adatbázis megnyitása.

megkötés

A korlátozás az oszlop vagy sor megadható értéke helyezni. Az épület kora oszlopban szereplő értékek például nem lehet kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 110.

folyamatos űrlap

Az űrlap nézet képernyőjén több rekordot megjelenítő űrlap.

hiperhivatkozást tartalmazó vezérlőelem

A vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználót, hogy az Ugrás a dokumentum, weblapra vagy objektumot. Példa egy mezőt, amely hivatkozásokat tartalmaz kötött szövegdoboz.

kereszttáblás lekérdezés

Lekérdezés, amely kiszámítja az összeg, átlag, darabszám vagy más típusú rekordok összegsora, majd az eredményt csoportosítja kétféle információ: egy, a bal szélső az Adatlap nézetben, és az egyéb, a nézetválasztóval.

pénznem adattípus

Az Access-adatbázis, csak akkor hasznos, pénzügyi számításokat és fixpontos számításokhoz, amelyben pontosság nagyon fontos típusú adatokat.

aktuális rekord

A rekord egy rekordhalmaz, amelyből módosíthatja, illetve adatok beolvasásához. Lehet egyetlen aktuális rekord recordset az adott időpontban, de a rekordhalmaz előfordulhat, hogy nem rendelkezik aktuális rekorddal – például az eredményhalmaz típusú recordset rekord törlése után.

a kurzor adattípus

Access projekt csak a kurzort változó készítéséhez használható adattípusát. Ez az adattípus nem használható a táblázatok oszlopait. A kurzor egy mechanizmusa, használja a SELECT utasítás az eredményhalmaz egyszerre egy sor végezhető.

Egyéni csoport

Egyéni csoport típusú elem. Egyéni csoport egy sor vagy Oszlop mező két vagy több elemet tartalmaz.

Egyéni csoport mező

Egy mező az egyéni csoportok, az elemek tartalmazó sor vagy oszlop területen.

Egyéni sorrend

Felhasználó által definiált rendezési sorrendet. Ha például egy egyéni rendezési sorrend szerinti rendezéséhez rang lévő értékek megjelenítéséhez adható meg.

Egyéni tulajdonságok párbeszédpanel

Egyéni tulajdonságlap, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az ActiveX-vezérlő tulajdonságainak beállításához.

egyéni eszköztár

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban, az alkalmazás létrehozott eszköztár. Viszont beépített eszköztár az Access része, ha a számítógépen telepítve van.

D

Vissza a lap tetejére

DAO objektum

A Data Access Objects (DAO) tár által meghatározott objektum. DAO objektumok, például adatbázis, TableDefés rekordhalmaz, amelyek rendezése és adatok kezelése használt objektumait képviselik, táblákat és lekérdezéseket, például a kódot is használhatja.

adatelérési objektumok

Alkalmazásprogramozási felület eléréséhez, és az adatbázis-objektumok kezelésére használható.

Data Access Objects (DAO)

adatelérési lap

Megtekintési és az interneten vagy intraneten adatainak használata tervezett weblapot. Az adatok általában egy Access-adatbázisban vannak tárolva.

adatelérési lap tulajdonságai

Az adatok attribútumok adatelérési lap azonosítsa az adatbázist, amelyhez csatlakozott a lapot, és a lap Megjelenés és működés meghatározása.

adatok területe

A kimutatás vagy Kimutatásdiagram-nézet összesített adatokat tartalmazó része. Az adatterületen értékek rekordok a kimutatás és Kimutatásdiagram-nézet adatpontok jelennek meg.

adatok gyűjtése

Adatok gyűjtése a felhasználó által küldése és fogadása a HTML-űrlap vagy InfoPath 2007 űrlapok az Access 2007-ről módszer. Az Access hozzon létre egy webhelycsoport adatkérés, és küldje el a felhasználók egy űrlapon található-e-mailt. Felhasználók űrlap kitöltését, majd visszatérés meg.

adatok definition

A mezőket az alapul szolgáló táblák és lekérdezések és a kifejezések alkotó rekordforrásának adatelérési lap.

adatok definition language (DDL)

A nyelv, az adatbázis attribútumainak, különösen táblák, mezők, indexek és tárolási stratégia leírására szolgál. ANSI ezt a tokenek létrehozása, LEGÖRDÜLŐ és ALTER határozza meg. DDL structured query language (SQL) része.

adatdefiniáló lekérdezés

Az SQL-specifikus lekérdezés létrehozható, megváltoztathatja, vagy egy táblázat, törlése vagy létrehozása vagy adatbázisban index törlése. Az ANSI ezek DDL kérdezi le, és használja a tokenek létrehozása, LEGÖRDÜLŐ és ALTER.

adatmező

Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben összesített adatokat tartalmazó mezőt. Az adatmező numerikus adatokat jelenít meg.

adatelem

Az alkalmazás-specifikus darab (Dynamic Data Exchange) DDE csatornán átvitt adatok.

adatfelirat

További információ a adatjelölőre, amely jelöl egy egyetlen adatpont vagy érték szolgáltató felirat.

adatok kezelése nyelv

A beolvasásához, beszúrása, törölheti vagy egy adatbázis adatainak használt nyelvet. DML része a Structured Query Language (SQL).

adatjelölő

A sáv, terület, pont, szelet vagy más szimbólumot egy diagram, amely egy egyetlen adatpont vagy érték. Kapcsolódó adatok jelölőkkel diagram adatsort alkotnak.

adatsor

Kapcsolódó adatpontok a diagramon ábrázolt. Minden egyes a diagramok adatsorainak egyedi szín vagy mintázat tartalmaz. A diagram egy vagy több adatsort is ábrázolni.

adatforrás-vezérlő

A motor adatelérési lapokat és a Microsoft Office webösszetevők a kapcsolatot az alapul szolgáló adatforrás kezelő mögött. Az adatforrás-vezérlő még nincs vizuális megjelenítéséhez.

adatbázis-alkalmazás

Olyan objektumok, amelyek is tartalmazza, táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, makrók és modulok, amelyek egymással harmonizálva adatbázis egyszerűbbé teheti kód csoportja. Egy adatbázis-alkalmazás általában telepítését, hogy felhasználók egy csoportja.

adatbázis-diagram

Egy adatbázis sémája bármely részének grafikus ábrázolása. Lehet, hogy a vagy egy teljes vagy részleges képe az adatbázisok szerkezetének. Táblázatok, oszlopok tartalmaznak és a táblák közötti kapcsolatokat tartalmazza.

Adatbázis-dokumentáló

Adatbázis objektumainak részletes információt tartalmazó jelentés épít eszköz.

adatbázis-objektumok

Access-adatbázis például táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, oldal, makrók és modulok objektumokat tartalmaz. Access projekt például űrlapok, jelentések, lapok, makrók és modulok objektumokat tartalmaz.

adatbázis-replikáció:

Két vagy több különleges másolatának (kópiájának) az Access-adatbázis létrehozásának folyamata. Kópiák szinkronizálható, az adatok több kópia, a módosításokat végzett a Tervezés gombra, végzett módosítások elküldi többi.

Adatbázisablakra

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban a ablakban megjelenő való megnyitásakor az Access-adatbázis vagy az Access projekt. Billentyűparancsok a meglévő objektumok megnyitása és létrehozása új adatbázis-objektumok jeleníti meg. Az Access 2007 alkalmazásban az adatbázis ablak helyébe a navigációs ablakban.

adatdefiniáló lekérdezés

Az adatok definition language (DDL) utasításokat tartalmazó SQL-specifikus lekérdezés. Ezek a kimutatások létrehozására és módosítására használhatja az adatbázis-objektumok teszi lehetővé.

adatlap

Egy tábla, űrlap, lekérdezés, nézet vagy tárolt eljárás sor és oszlop formátumban megjelenített adatokat.

Adatlap nézet

Sor és oszlop formátumban egy tábla, űrlap, lekérdezés, nézet vagy tárolt eljárás adatait megjelenítő nézet. Adatlap nézetben mezők szerkesztése, hozzáadása és törlése az adatok és adatot keresni. Az Access 2007-ben is módosíthatja és mezők felvétele a tábla Adatlap nézetben.

dátumkifejezés

Bármely kifejezés, amely értelmezhetők, dátum, beleértve a dátumot literálok, számok, dátumok, néznek karakterláncok, így néznek, és dátumait függvény által visszaadott.

dátumkonstans

Tetszőleges számú karaktert, amely akkor körülvett érvényes formátumú (#). Érvényes formátumokat dátumformátum, a területi beállítások a kód vagy az univerzális dátumformátum által megadott.

dátumelválasztók

A nap, hónap és év mikor vannak formázva a dátumértékeket elválasztó karaktereket. A karakterek rendszerbeállításoktól vagy a Format függvényhez segítségével határozza meg.

dátum/idő adattípus

Az Access adatbázis adattípusát, amely a dátum és idő adatainak tárolására szolgál.

dátum és idő adattípus

Access projekt, a dátum és idő adattípusa, amely csak jelszóval módosítható tartományok január 1, 1753, a December 31-én, hogy 9999 három-századmásodpercek egy második vagy 3.33 ezredmásodperces pontossággal.

DBCS

1 vagy 2 bájtos karaktert, lehetővé téve 256 karakternél hosszabb képviseli szeretné ábrázolásához használó karakterkészlet.

Decimal adattípus (Access adatbázis)

Pontos numerikus adattípus -10 értékeket tároló ^ 28-1 – 10 ^ 28-1. Megadhatja, hogy a méretarány (számjegyek maximális száma) és a pontosság (maximális száma jegy pontossággal a tizedesvesszőtől jobbra).

Decimal adattípus (Access projekt)

Pontos numerikus adattípus -10 értékeket tároló ^ 38-1 – 10 ^ 38-1. Megadhatja, hogy a méretarány (maximális száma számjegyek) és a pontosság (jegy pontossággal a tizedesvesszőtől jobbra maximális száma).

deklaráció

Elindíthatóak kód, amely megnevezi az állandó, változó vagy eljárás, és adja meg a jellemzői, például az adattípus. A DLL eljárások deklarációs adja meg a neveket, tárak és argumentumok.

Deklarációs szakasz

Minden eljárás a modul vonatkozó deklarációkat tartalmazó szakasza. Egy dinamikus csatolású kódtár azt is előfordulhatnak deklarációs változók, az állandók, a felhasználó által definiált adattípus és a külső útmutatást.

vezérlőelem alapértelmezés szerinti stílusa

Vezérlőelem-típus alapértelmezett tulajdonsága. Két vagy több hasonló vezérlők elkerülése érdekében, testreszabás, minden vezérlőelem egyenként létrehozása előtt vezérlőtípus testre.

Default tulajdonság

Ez a tulajdonság beállíthatja, hogy a vezérlőelem, hogy minden alkalommal, amikor az adott típusú új vezérlőelem hoz létre, a tulajdonság lesz azonos értékkel.

alapérték

Egy érték, amely automatikusan bekerül a mező vagy szabályozhatja, hogy mikor adja hozzá az új rekordot. Fogadja el az alapértelmezett érték, vagy írjon be egy értéket felülbírálja.

törlő lekérdezés

A lekérdezés (SQL-utasítást), amely az egy vagy több tábla a megadott feltételnek megfelelő sorok eltávolítja.

tervezőrács

A rács használt lekérdezés vagy a lekérdezést Tervező nézetben, vagy az Irányított szűrés/rendezés ablakban szűrő tervezése. A lekérdezések Ez a rács QBE rács korábbi neve.

Tervező minta

Másolat csak tag amely teheti meg az adatbázis-struktúra, amely a többi átvihető változik.

Tervező nézet

Adatbázis-objektumok, amely tartalmazza ezeket a Tervező nézet: táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók. Tervező nézetben létrehozása új adatbázis-objektumok, és módosítsa a meglévő objektumok felépítésének.

adatok területe

A Kimutatás nézet Részlet és összeg mezőket tartalmazó része.

Részlet mező

Egy mezőt, amely megjeleníti az összes sort, vagy a bejegyzéseket, a rekordforrás.

törzsszakasz

Az űrlap vagy jelentés törzsét tartalmaz szolgál. Ez a szakasz általában a rekordforrás mezőkhöz kötött vezérlőelemeket tartalmaz, de kötetlen vezérlők, például egy mező tartalmát azonosító címkék is tartalmazhat.

közvetlen szinkronizálás

Adatszinkronizálás kópiák módszere, hogy közvetlenül a helyi hálózathoz kapcsolódik, és elérhető a megosztott mappákban.

letiltott vezérlő

Az űrlapon megjelenő vezérlőelem halványan jelenik meg. Letiltott vezérlőelem nem tudják elérni a fókusz, és nem fog egérkattintásokat válaszolni.

dokumentum tulajdonságai

Tárgy tulajdonságait, például a cím, és a szerző, az egyes adatelérési lapokkal tárolt.

tartomány

Rekordok beállítása: egy tábla, lekérdezés vagy SQL-kifejezés által meghatározott. Tartomány összesítő függvények vissza egy adott tartomány vagy rekordhalmaz statisztikai adatokat.

tartományösszegző függvény

Függvény, például DAvg vagy AB.max, statisztika fölé egy rekordhalmaz (tartomány) kiszámításához használt.

dupla pontosság

Egy számot a kevésbé pontos szám (egyszeres pontosság) tárolásához szükséges memóriát kétszer az összeget (két szavak; általában 8 bájtos) tárolt jellemző. A számítógép lebegőpontos formában gyakran kezeli.

célterület

A kimutatás vagy Kimutatásdiagram-nézet, amelyben az adatokat jeleníthet meg a mezőt a mezőlista mezőket is legördülő területén. A címkékre minden célterület azt jelzik, hogy a típusú mezőket, amelyeket a nézetben hozhat létre.

legördülő lista

A vezérlők adatelérési lap, hogy rákattintáskor listáját, amelyből kiválaszthat egy értéket jeleníti meg. Nem lehet beír egy értéket a legördülő listában.

dinamikus csatolású kódtár

Olyan funkciók, amelyek a Visual Basic eljárások hívható töltődnek be és csatolt futásidőben a alkalmazásba csoportja.

E

Vissza a lap tetejére

visszhang

A folyamat az Access frissítése vagy a képernyő újrafényezés a makró futtatása közben.

Szerkesztésvezérlő

Más néven egy szövegmező, "Szerkesztés" gomb egy négyszögletű régió, amelyben egy felhasználó adja meg és szerkesztheti a szöveget.

beágyazás

OLE-objektum másolatának beszúrása egy másik alkalmazásból. Az objektumra, az OLE-kiszolgáló neve forrásának bármely alkalmazásban, amely támogatja az objektumcsatolást és -beágyazást lehet. Beágyazott objektum módosításai nem jelennek meg az eredeti objektum.

engedélyezett adatbázis

Korábbi verziójú adatbázis az Access 2000 és újabb nélkül formátumában konvertálása megnyitott. Ha módosítani szeretné az adatbázis tervét, meg kell nyitni az Access, amelyben létrehozták verziójában.

hibaszám

A tartomány 0 – 65535, amely megfelel a szám tulajdonság beállítása a hiba objektum egész szám. A Leírás tulajdonságbeállítás az hiba objektum együtt, ha a szám jelöli egy adott hibaüzenet

kizárólagos

Mód választása a hálózaton megosztott adatbázisban adatokhoz való hozzáférés. Amikor megnyit egy adatbázist kizárólagos módban, akkor tiltásához a az adatbázis megnyitásakor.

Bontsa ki a vezérlő

A vezérlők adatelérési lap, hogy kattintott, a kibővíti és a rekord alatt csoportosított megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a rekordok.

Bontsa ki a jelölője

Egy gomb, amely a rekordok, csoportok kibontása vagy összecsukása Megjeleníti a plusz (+) vagy (-)-mínuszjel.

exportálás

Adatok és adatbázis-objektumok másolása egy másik adatbázist, a számolótábla-fájl vagy fájlformátum, hogy egy másik adatbázisból vagy a program az adatok vagy az adatbázis-objektumok használható. Támogatott adatbázisok, a programok és a fájlformátumok számos exportálni tudja az adatokat.

A Kifejezésszerkesztő

Microsoft Access-eszköz létrehozása kifejezés használható. Bejelölheti a közös kifejezésekre listáját tartalmazza.

külső adatbázis

A forrás, ha az aktuális adatbázis vagy a cél, amely az exportálandó táblázat importálása vagy kapcsolódó tábla.

külső tábla

Egy táblázat a jelenleg megnyitott Access-adatbázis vagy Access projekt kívülre.

F

Vissza a lap tetejére

adattípusok

Egy jellemző egy mezőt, amely azt határozza meg, milyen típusú adatot tárolhat. Például olyan mező, amelynek adattípusát szöveg szöveget vagy számokból álló adatokat tárolhat, de egy szám mező csak numerikus adatokat tárolhat.

Mezőlista ablaktábla

Egy ablaktábla, mely az alapul szolgáló rekord forrás vagy az adatbázis-objektum minden mezőjét tartalmazza.

Adatkijelölő mező

Egy kis mező vagy sáv, amelyre kattintva jelölje ki az egész oszlopokra Adatlap nézetben.

fájlszám

Nyissa meg a kimutatásban a fájl megnyitásához használt szám. 1 és 255 közötti, a végpontokat is beleértve, fájl számok használhatók, amelyek nem érhetők el más programok számára. Fájl számok használata a tartomány 256-511 a fájlokhoz érhető el, más programokból.

Kitöltés

Egy jelentés nagyítási, hogy beírja a pillanatfelvétel ablak igazítás vagy a szélességet, vagy attól függően, hogy a jelentést az álló vagy fekvő tájolás, oldal magasságát.

szűrő

Annak érdekében, hogy az adatok egy részhalmazát megjelenítése vagy az adatok rendezését szolgáló adatokra alkalmazott feltétel csoportja. Az Access szűrésével, például a Szűrés kijelöléssel és szűrés űrlappal szűrheti az adatokat is használhatja.

Szűrők területe

A kimutatás vagy Kimutatásdiagram-nézet szűrő mezőket tartalmazó része.

Szűrés űrlap szerint

Az adatok szűrése technika, amely egy verzióját használja, az aktuális űrlap vagy Adatlap az üres mező, amelyben írja be a szűrt rekordokban kívánt értékeket.

Szűrés kijelöléssel

Szűrés a rekordok, amelyben csak a kijelölt értéket tartalmazó rekordok beolvasásához Adatlap vagy űrlap módszer.

Szűrő, kivéve a kijelölés

A módszer csak azokat a rekordokat, amelyek nem tartalmaznak-e a kiválasztott érték beolvasása Adatlap vagy űrlap rekordjainak szűrni fogja.

Szűrő mező

Egy mezőt a kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben megjelenített adatok szűrésére is használhatja a szűrők területén. Szűrőmezők ugyanazon funkcióknak, Oldal mezők a Microsoft Excel-kimutatásokban.

Szűrő adatbevitelt

A módszer szűrés a rekordok, amely egy érték vagy kifejezés, amely adja meg, ha csak az értéket tartalmazó vagy a kifejezés szabálynak megfelelő rekordok kereséséhez használja.

rögzített szélességű szövegfájl

Minden mező tartalmaz egy rögzített szélességű adatokat tartalmazó fájlt.

Lebegtetés adattípus

Access projekt közelítő numerikus adattípusa 15 jegyű pontossággal. A lebegtetéssel adattípus tárolható pozitív értékek a körülbelül 2.23E - 308 és 1, 79E + 308, megközelítőleg - 2.23E negatív értékek - 308 és a - 1, 79E + 308, nulla.

lebegő

Képes mozgásra szerint a saját ablakában. Lebegő ablakban értéke mindig legfelül. A Kifejezésszerkesztő, az adatbázis-dokumentáló, az eszközkészlet és színpaletták lebegtetése is.

külső kulcs

Egy vagy több tábla mezőt (oszlopot), amely az elsődleges kulcs mezőjét, és a másik tábla. Idegen kulcs azt jelzi, hogy hogyan kapcsolódnak a táblákat.

idegen tábla

(Például az ügyfél megrendelések) táblázat idegen kulcs mező (például vevőazonosító), amely a másik táblában (például a vevők) az elsődleges kulcs mezőjét, amely tartalmazza az adatbázisban, és, amely általában egy-a-többhöz kapcsolat "több" oldalán

űrlap

Az Access adatbázis-objektum vezérlők műveletek hajthatók végre vagy beírására, megjelenítése és mezők adatainak szerkesztéséhez helyezze.

űrlap lábléc

Utasítások az űrlap, parancsgombok vagy kötetlen vezérlőelemek fogadja el a beviteli megjelenítésére szolgál. Űrlap nézetben a képernyő alján, és a nyomaton végén jelenik meg.

Az űrlapfej

Az űrlapon útmutatást találhat az űrlapot, vagy nyissa meg a kapcsolódó űrlap vagy más feladatok végrehajtására parancsgombok címét megjelenítésére szolgál. Az űrlapfej jelenik meg, űrlap nézetben a képernyő tetején, és a nyomtatott elejére.

űrlapmodul

A modul, amely tartalmazza a Visual Basic for Applications (VBA) kódot az összes olyan események száma egy adott űrlapot vagy annak vezérlőelemein által indított eseményvezérelt eljárás.

Űrlap objektum lap

Egy objektum lap Tervező nézetben, az űrlap nézet, az Adatlap nézetben vagy a nyomtatási kép űrlapokkal dolgozik, amelyben.

űrlap tulajdonságai

Az űrlap befolyásoló attribútumok annak megjelenését vagy viselkedését. Az alapértelmezett nézet tulajdonsága például egy űrlap tulajdonság, amely meghatározza, hogy űrlap automatikusan megnyílik az űrlap vagy Adatlap nézetben.

űrlap-választó

A mezőbe, ahol a vonalzók felel meg, a Tervező nézetben a képernyő bal felső sarkában. A mező használatával űrlap-műveletek hajthatók végre, például az űrlap kijelölése.

Form view

Nézet megjelenítése és adatok fogadására használt űrlapot megjelenítő. Űrlap nézetben, az elsődleges eszköz hozzáadása és módosítása a táblában található adatok. Az űrlapterv ebben a nézetben is módosíthatja.

format

Itt adhatja meg, hogyan adatok megjelenítési és nyomtatási. Access-adatbázis egyenértékű SQL-adattípusok Access projektben, ahogyan itt adott adattípusokhoz, szabványos formátumok. Egyéni formátumok is létrehozhat.

előtér-/háttéralkalmazás

Egy adatbázis-alkalmazás tartalmazó táblát, "" háttéradatbázis fájl és minden más adatbázis-objektumok a "háttéradatbázist" táblák mutató hivatkozásokat tartalmazó "előtér" adatbázisfájl példányait.

függvény

A lekérdezés, amely bemeneti paramétereket például a tárolt eljárás értéket ad eredményül. Típusok: skaláris (több, egy adott értéket adja eredményül), beágyazott (egy kimutatást, egy frissíthetővé tábla értéke) és táblázat (több; táblában értéket).

függvényeljárás

A Visual Basic for Applications (VBA) ad vissza értéket, és ez az eljárás kifejezés használható. Deklarálhatnak függvényt a függvény utasítás használatával, és befejezése, a befejezési függvény utasítás segítségével.

K

Vissza a lap tetejére

Általános rendezési sorrend

Az alapértelmezett rendezési sorrend határozza meg, hogyan karakterek vannak rendezve a teljes adatbázist, például a táblák, lekérdezések és jelentések. Ha szeretne egy adatbázis használata az Access többféle nyelvi változatával, be kell állítania az Általános rendezési sorrendet.

globális menüsor

Az Access 2003-as és korábbi rendszerekben egy speciális egyéni menüsávról, amely felülírja a beépített menüsor megjelenítése az adatbázis-alkalmazást, kivéve ha megadott egy egyéni menüsávról, űrlap vagy jelentés összes ablakában.

globális kópia

Kópia módosítása teljes mértékben követik nyomon és átviheti bármilyen globális replikával megadása. A globális kópia is is exchange-módosítások kópiákkal bármely helyi vagy névtelen, amelynek a központi válik.

globális helyi menü

Egy egyéni helyi menü, amely felülírja a beépített helyi menü a következő objektumoknak: táblázat és a lekérdezés adatlapjáról; mezők űrlapok és Űrlap nézetben, az Adatlap nézetben és a nyomtatási kép, űrlap-vezérlőelemek és a jelentések nyomtatási képe.

globálisan egyedi azonosítója (GUID)

Az Access-adatbázisokban való replikáció egyedi azonosító létrehozásához használt 16 bájtos mező. GUID kópiák, replikációs készletek, táblák, rekordok és más objektumok azonosítására szolgálnak. Az Access-adatbázis GUID nevezik replikációs azonosítók.

rács (Adatlap nézet)

Sorok és oszlopok az adatok vizuális osztása egy tábla, lekérdezés, űrlap, nézet vagy tárolt eljárás a cellákba függőleges és vízszintes vonalak. Megjelenítése, és a rácsvonalak elrejtése.

rács (Tervező nézetben)

Vízszintes és függőleges pontozott és a folytonos vonalak, amelyek segítségével az elrendezés vigye a vezérlők pontosan tervezésekor űrlapot vagy jelentést.

a fiók csoport

Felhasználói fiókok a munkacsoport csoport nevét és személyes azonosító (termékazonosító) jelölt gyűjteménye. Csoporthoz rendelt engedélyek alkalmazása a csoport minden felhasználó számára.

csoportosítási szűrő vezérlő

A legördülő lista vezérlőelem egy adatelérési lapon, az alapul szolgáló rekordkészlet válasszon a listából értéke alapján a rekordokat adja vissza. Csoportosított lapon a vezérlő olvassa be a rekordok egy meghatározott csoportját.

csoportláb

Helyezze a információt, például a csoport nevét vagy a csoport összes, a rekordok csoport végén szolgál.

csoportfej

Vigye a információt, például a csoport nevét vagy a csoport összes, a rekordok csoport elejére szolgál.

csoportszint

A z, amelyen egy jelentés vagy adatelérési lap a csoport többi csoporttól ágyazva. A csoportok beágyazására, amikor egy rekordhalmaz egynél több mező, a kifejezés vagy a csoport rekordforrás csoportosítva.

csoportosított vezérlőelemek

Két vagy több vezérlők, űrlap vagy jelentés tervezésekor egy egységként kezelhető. Egyes vezérlőelemek kijelölése, mint vannak rendezi a vezérlőelemeket vagy tulajdonságainak beállítása helyett a csoport kijelölése

csoportosított adatelérési lap

Adatelérési lap, amelyen két vagy több csoportszintek.

GUID adattípus

A távoli eljáráshívás használt egyedi azonosító karakterlánc. Minden kapcsolat és objektum osztály azonosító globálisan egyedi azonosítója (globálisan egyedi azonosítója) használja. GUID 128 bites értéke.

H

Vissza a lap tetejére

gazdaalkalmazás

Minden olyan alkalmazás, amely támogatja a Visual Basic for Applications.

központi

A globális kópia, amelyhez a kópiakészlet összes kópiájába szinkronizálása módosításaikat. A központi szülőkópiaként szolgál.

hivatkozás címe

A cél, például egy objektum, dokumentum vagy weblap elérési útja. A hivatkozás címe lehet egy URL-címet (és egy internetes vagy intranetes webhely címe) vagy egy UNC hálózati elérési utat (cím a helyi hálózaton található fájl).

hivatkozás adattípus

Egy Access-adatbázis mező címeket tároló adattípusát. Egy címet négy részből, és írja a következő formátumban: # alakban lesznek láthatók #address #subaddress.

HYPERLINK mező

Egy hivatkozás címét tároló mezőt. Az Access-adatbázis hivatkozás adattípusú mező nem. Access projekt akkor egy mezőt, amelynek a IsHyperlink tulajdonság értéke Igaz.

hivatkozás kép vezérlő

A vezérlő, amely a adatelérési lap megjelenítésére szolgál, hogy a fájl vagy weblap hivatkozás kötetlen képet. A képet, lépjen a célt rákattintva tallózási módban.

K

Vissza a lap tetejére

IDC/HTX fájlok

A Microsoft Internet Information Services használja egy IDC és egy HTX fájl adatok visszakeresése ODBC-adatforrás és formázza a HTML-dokumentumként.

azonosító (kifejezések)

Egy kifejezés, amely egy mező, a vezérlő vagy a tulajdonság értékét hivatkozik eleme. Forms! [Orders]! [Rendeléskód] a Rendelések űrlap Rendeléskód vezérlőelemének az értékét hivatkozó azonosítót.

azonosító (Visual Basic)

A Visual Basic kódmodul adatelem. Az azonosító lehet eljárás Sub, függvény vagy tulajdonság, egy változó, állandó, a DECLARE utasítást vagy felhasználó által definiált adattípus.

kép vezérlőelem

A vezérlő, amely kép megjelenítendő űrlapot vagy jelentést.

kép adattípus

Access projekt, egy változó hosszúságú adattípusa, amely tartalmazhat legfeljebb 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) bájt a bináris adatokat. Tárolja a nagyméretű bináris objektumok (BLOB), például képek, dokumentumokat és egyéb hangok menüpontra, és a lefordított kód.

importálás

Adatok másolása egy szövegfájlt, számolótáblafájl vagy adatbázistáblát Access táblába. Új tábla létrehozása az importált adatok is használhatja, illetve fűzze hozzá (Hozzáadás), a meglévő táblához, amely egyező adatok szerkezete.

importálás/exportálás meghatározása

Az, hogy az Access futtatása importálási vagy exportálási művelet vagy rögzített szélességű tagolt szövegfájl a szükséges adatokat tároló specifikációja.

indexelés

A szolgáltatása, amely a keresést és a táblázat rendezésével kulcs értékek alapján, és kattintson a tábla sorainak egyediségét is. Az elsődleges kulcs a tábla automatikusan indexelt. Egyes mezők adattípusát, például OLE-objektum és melléklet miatt nem indexelhetők.

Indexek ablak

Az Access-adatbázis, egy ablak, amelyben meg vagy szerkesztheti egy táblázat indexek vagy több mezőből álló index létrehozása.

indirekt szinkronizálás

Kapcsolat nélküli környezetben, például amikor utazik hordozható számítógéppel használt szinkronizálási módszer. A replikáció kezelő konfigurálása szinkronizálása indirekt kell használnia.

a helyi aktiválása

Az OLE-objektum OLE kiszolgálójának mező vagy vezérlő aktiválása. Ha például játszhat le, hogy duplán kattintva a vezérlő vezérlőelemben tárolt fájl hullámformát hang (.wav).

beviteli maszk

Formátumban (például zárójelek, időszakok és kötőjelet) konstans megjelenítési karakterből áll, és a maszkkaraktereket, adja meg, hogy milyen típusú adatokat és adatok esetén és hány karakterek használhatók.

telepíthető ISAM

Egy eszközillesztőt adhatja meg, amely lehetővé teszi, hogy a külső adatbázisban formátumokat, például a dBASE, az Excel és a Paradox való hozzáférést. A Microsoft Access adatbázismotort telepít (betölti) az ISAM illesztőprogramok, amikor az alkalmazás hivatkozik.

példány

Az osztály, amely tartalmazza a definíciójához alapján létrehozott objektum. Több példányának egy űrlap osztály például megosztása ugyanazt kódot, és az űrlap osztály megtervezéséhez használt vezérlőkkel töltődnek.

int adattípus

Az Access projekt típusú adatokat 4 bájtos (32 bit), amely egész számokat tárolja a tartomány-2 ^ 31 (-2,147,483,648)-2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

Integer adattípus

Alapvető adattípus, amely tartalmazza az egészérték részt veszi figyelembe. Egy egész szám típusú változóban tárolja és 32 767-32,768 számként 16 bites (2 bájtos) számként.

Az internetes szinkronizálás

Kópiák szinkronizálására használható kapcsolat nélküli környezetben, amelyben egy Internet-kiszolgálót. A replikáció Manager beállítása az internetes szinkronizálás kell használnia.

belső állandó

Adja meg az Access, VBA, ADO vagy DAO állandó. Ezek az állandók érhetők el az objektum böngészőben mindegyik a tárak globals gombra kattintva.

elem

A mező adatait egy egyedi eleme. A kisebb mértékű elemek jeleníthetők meg a kimutatás lista vagy a mezőlista esetén a pluszjelre (+) mellett jelenik meg.

J

Vissza a lap tetejére

Jet és replikációs objektumok

Microsoft Jet adatbázis-specifikus műveletek végrehajtása használható automatizálási felületek csoportja. JRO használ, adatbázisok tömöríteni, a gyorsítótár, származó adatok frissítése és létrehozhat és replikált adatbázisok kezelése.

K

Vissza a lap tetejére

billentyűzet eseménykezelő

Kód, amely azt határozza meg, és a felhasználó által lenyomott billentyűk vagy billentyűkombináció reagál.

L

Vissza a lap tetejére

címke

A vezérlő, amely megjeleníti a leíró szöveget, például a cím, felirat vagy utasításokat, űrlap vagy jelentés. Előfordulhat, hogy a feliratok, illetve nem lehet csatolni egy másik vezérlőjére.

Elrendezés nézetben

Az Access 2007-ben, amelyben számos különböző típusú tervezés teheti nézet űrlapok változik, és jelentések élő adatokat megtekintésekor.

bal oldali külső illesztés

Melyik, a lekérdezés SQL-utasítást a LEFT JOIN művelet bal oldalán lévő összes rekordot a külső illesztés bekerülnek a lekérdezés eredményében, még akkor is, ha a jobb oldali tábla illesztett mezőjében nincs egyező értékek vannak.

jelmagyarázat

Egy mezőt, amely a mintázatok és színek adatsorok és kategóriák a diagram.

függvénytár-adatbázis

Eljárások és bármely alkalmazásból felhívhatja az adatbázis-objektumok gyűjteménye. Az elemek használatához a tárban, létre kell hoznia egy hivatkozás az aktuális adatbázis függvénytár-adatbázisban.

csatolás (táblák)

Egy műveletet, amely egy kapcsolatot létesít adatok egy másik programból, hogy megtekintheti és szerkesztheti az adatokat, mind az eredeti programban, és az Accessben.

csatolt tábla

Nyissa meg az adatbázist, amelyhez az Access elérheti a rekordok kívüli fájlokban tárolt táblázat. Hozzáadás, törlés és Szerkesztés egy csatolt tábla rekordjainak, de felépítésétől nem módosítható.

lista index

A számokat a listaelemek, kezdve az első listatétel 0, a második 1 elemet, és így tovább sorozata.

helyi objektum

Egy tábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, makró, vagy a modul, amely a kópiában vagy Tervező fő, amelyben létrehozták marad. Más tagok a kópiakészlet objektum sem objektum módosításainak másolja.

helyi kópia

Kópiával adatokat a központi vagy globális kópia, de nem a kópiakészlet többi tagjával cserél.

területi beállítások

Az adatkészlet, amely megfelel egy adott nyelvre és ország.

zárolt

A feltétel, egy rekordot, rekordhalmaz vagy adatbázist, amely teszi a csak olvasható jelenleg módosítja a felhasználói kivételével minden felhasználó számára.

keresőmező

A mező, űrlap vagy jelentés az Access-adatbázis, értékeket, amelyeket egy táblából vagy lekérdezésből listáját jeleníti meg, vagy statikus értékhalmaz tárolja a használható.

M

Vissza a lap tetejére

ACCDE-fájl

Az Access 2007 adatbázis (.accdb) fájl összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

Access adatbázismotort

Azt a részét, amely a felhasználó és a rendszer adatbázisok tárolja az adatokat, és az Access-adatbázis rendszer. A motor tekinthető az adatok kezelője, milyen adatbázis rendszerek, például Access kialakításának.

makró

Művelet vagy műveletsorozat feladatok automatizálásához használható.

Makrószerkesztő

Az objektumok lapra, amelyben, makrók létrehozására és módosítására. Elindíthatja a Makrószerkesztő számos helyről, például egy űrlapot vagy jelentést, vagy közvetlenül a Létrehozás lap a menüszalagon.

makrócsoport

Közös vannak tárolva a egyetlen makró nevére a kapcsolódó makrókat gyűjteménye. A webhelycsoport gyakran nevezik egyszerűen makró.

főűrlap

Egy vagy több segédűrlapot tartalmazó űrlap.

táblakészítő lekérdezés

Lekérdezés (SQL-utasítást) egy új táblát hoz létre, és ekkor létrehoz egy meglévő tábla vagy lekérdezés eredménye rekordok másolásával tábla rekordokat (sorokat).

kézi hivatkozás

Hivatkozás, amely szükségessé teszi az adatok frissítése után az adatok forrása a dokumentum módosítás művelet végrehajtása.

több-a-többhöz kapcsolat

Társítás, amelyben egy rekordot, vagy a táblázat sok rekordot, a másik tábla is összekapcsolása két tábla között. Több-a-többhöz kapcsolat létrehozásához hozzon létre egy harmadik táblát, és a két tábla elsődleges kulcsát elhelyezése a táblázatban.

Kijelölés

Szöveg, amely a adatelérési lap felhívhatja a figyelmet egy adott oldal elem, például egy címsort vagy egy fontos értesítést a felhasználó áthelyezése. Egy kijelölő helyez el egy lapon, a görgetési vezérlőelem létrehozása.

maximális rekordszám

A teljesítmény javítása érdekében megadhatja lesz visszakeresve, amely a Microsoft SQL Server-adatbázis az Access projekt Adatlap vagy űrlap bejegyzések maximális száma.

MDE fájl

Egy Access 2003-as vagy korábbi adatbázis (.mdb) fájl az összes modulok lefordított és az összes szerkeszthető forráskódot eltávolítja.

feljegyzés adattípus

Az Access-adatbázisok Ez a mező adattípusa. Feljegyzés mezőknél legfeljebb 65535 karakterből állhat.

Microsoft Access-adatfájl

Egy Access-adatbázis vagy az Access projektfájlban. Access 2007-adatbázis tárolja az adatbázis-objektumok és adatokat az .accdb fájlokban, és az Access korábbi verzióival az .mdb formátumot használnak. Projektfájl nem tartalmaz adatokat, és használja a Microsoft SQL Server-adatbázishoz való csatlakozáshoz.

Microsoft Access-adatbázis

Egy adott témával vagy célra kapcsolódó adatok és objektumok (például táblák, lekérdezések és űrlapok) gyűjteménye.

Microsoft Access-objektum

Objektum az Access által definiált, amely vonatkozik az Access, a felület, vagy az alkalmazások űrlapokon és jelentésekben. Ezeken kívül az elemeket, a felület, tárolni és megjeleníteni az adatokat használja a program a Microsoft Access-objektum is használhatja.

Microsoft Access-projekt

Access-fájl, amely a Microsoft SQL Server-adatbázishoz csatlakozik, és az ügyfél/kiszolgáló alkalmazások létrehozására szolgál. Projektfájl nem tartalmaz, adatok vagy adatok definition-alapú objektumok, például a táblákat és nézeteket.

A Microsoft adatkezelő motor

Egy ügyfél/kiszolgáló adatkezelő motor, kisebb számítógépen rendszer felhasználói egyetlen számítógépen vagy kis munkacsoport-kiszolgáló, például biztosítja az helyi adattárolás, és ez még kompatibilis a Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0-s és az SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-adatbázis

A Microsoft SQL Server-alapú adatbázis áll táblák, nézetek, indexek, tárolt eljárások, funkciók és indítók. Csatlakozhat Access-adatbázis SQL Server-adatok Access projekt létrehozása vagy ODBC használatával (* .adp fájlokban) fájlt.

a modul szint

Írja le változó vagy deklarálva deklarációs szakaszában a Visual Basic for Applications (VBA) modulból vagy kívüli eljárás állandó. Változók vagy a modul szintjén állandók modulban összes eljárása érhetők el.

a modul szintű változó

Változó deklarált deklarációs szakaszában a Visual Basic for Applications (VBA) modulból a magánjellegű kulcsszó megadásával. Ezek a változók a modul összes eljárása érhetők el.

pénzt adattípus

Access projekt tároló pénzbeli értékekhez a tartomány-922,337,203,685,477.5707 922,337,203,685,477.5807, keresztül szeretne egy pénzbeli egység tízezred pontosságú adattípusú.

fogópont áthelyezése

A nagyméretű szögletes, a bal felső sarkában a kijelölt vezérlőelemet vagy vezérlőelem-elrendezéshez Tervező vagy elrendezési nézet jelenik meg. Húzhatja át a vezérlőt vagy vezérlőelem-elrendezéshez áthelyezése egy másik helyre.

Áthelyezés mód

A mód, amelyben áthelyezheti egy oszlop Adatlap nézetben a balra és jobbra mutató nyíl használatával.

többértékű mező

Keresőmező egynél több értéket tárolható.

többfelhasználós (megosztott) adatbázis

Egy adatbázist, amely lehetővé teszi a nyithat meg és ugyanazokat az adatokat módosítása egyszerre több felhasználónak.

N

Vissza a lap tetejére

Az automatikus névjavítás

Ez a funkció automatikusan kijavítja űrlapok, jelentések, táblák, lekérdezések, mezők és űrlapok és jelentések vezérlőinek átnevezésekor előforduló. Az automatikus névjavítás azonban nem tudja helyreállítani az átnevezett objektumok mutató összes hivatkozást.

léptetőgombok

Váltás a rekordok használható gombok. A bal alsó sarkában az Adatlap és Űrlap nézetben a következő gombok található. A gombok is elérhetők a nyomtatási képen, hogy a dokumentum oldalainak mozoghat.

navigációs ablak

Access-adatbázis vagy az Access projekt megnyitásakor megjelenő panelen. A navigációs ablakban az objektumok jeleníti meg az adatbázist, és testre szabható rendezése csoport objektumok különböző módokon.

nchar adattípus

Access projekt legfeljebb 4000 Unicode-karakter hosszúságú adattípus. Unicode-karakterek per karakter 2 bájtos és az összes karakterének támogatásával.

normalizálás

Az ismétlődő adatok hatékony táblatervezési relációs adatbázisban céljából. A Táblaanalizáló varázsló a normalizálandó az adatbázis is használhatja.

ntext adattípus

Access projekt, egy változó hosszúságú adattípusa, amely tartalmazhat legfeljebb 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) karaktert. Ntext adattípusú oszlopok az adatok sor 16 bájtos mutató tárolását, és az adatokat külön-külön tárolja.

Null

Egy érték mezőben adja meg, vagy, hogy a hiányzó vagy ismeretlen adat kifejezésekben vagy lekérdezéseket használni. A Visual Basic a Null kulcsszó azt jelzi, a Null értéket. Néhány mező elsődleges kulcsát, például egy Null érték nem tartalmazhat.

null mező

Null értéket tartalmazó mező. Null mező nem ugyanaz, mint egy mezőt, amely tartalmazza a nulla hosszúságú karakterlánc ("") vagy a 0 értéket tartalmazó mezővel.

szám adattípus

Az Access-adatbázis, számértékek tárolására matematikai számításokban használt mező adattípusa. Használja a Pénznem adattípus azonban megjelenítése vagy számítása pénzértékek.

numerikus adattípus

Az Access projekt pontos numerikus adattípus -10 értékeket tároló ^ 38-1 – 10 ^ 38-1. Megadhatja, hogy a méretarány (maximális száma számjegyek) és a pontosság (jegy pontossággal a tizedesvesszőtől jobbra maximális száma).

nvarchar(n) adattípus

Access projekt 4000 Unicode-karakterek legfeljebb változó hosszú adattípust. Unicode-karakterek per karakter 2 bájtos és az összes karakterének támogatásával.

O

Vissza a lap tetejére

Objektum adattípus

A Visual Basic felismeri objektumokat, amely alapvető adattípus. Bár bármely objektumváltozó objektum típusa is deklarálhatnak, célszerű az objektum változók aszerint, hogy bizonyos típusú deklarálása.

Függőségek objektumablakban

A kijelölt objektum és is objektumok, amelyen a kijelölt objektum függőséget tartalmaz függőség tartalmazó objektumok látható.

objektum tárban

Objektumok és módszerek, valamint tulajdonságok meghatározása tartalmazó fájlt. Az objektum tárról általában tartalmazó fájlt a fájl nevét kiterjesztéssel .olb tartalmaz.

objektumtípus

A program az automatizálás; megjelenített objektum típusa például alkalmazás, fájl, tartomány, és lap. A Visual Basic Editor objektum böngészőt használ, vagy keresse meg a program miként teljes listáját a rendelkezésre álló objektum.

objektumváltozó

Hivatkozás egy objektumot tartalmazó változó.

Kapcsolat-karakterlánc ODBC-szerkesztő

Microsoft Access eszköz használó SQL-adatbázis csatlakoztatása a átadó lekérdezés létrehozásakor. Ha menti a lekérdezést, a kapcsolati karakterlánc tárolja a lekérdezéssel.

ODBC-adatforrás

Adatok és a programok és az Open Database Connectivity (ODBC) protokollt támogató adatbázisok az adatok eléréséhez szükséges adatokat.

ODBC-adatbázis

Egy adatbázist, amelynek az Open Database Connectivity (ODBC) illesztőprogram – importálás, csatolása vagy az adatok exportálásával kapcsolatos használható illesztőprogram – adja meg.

Rekordhalmazokkal

Egy technológia, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Microsoft Jet adatbázis-vezérlő figyelmen kívül hagyó DAO szolgáltatások használatával ODBC-adatforrások elérésére.

OLE-tárolóhoz

A program csatolt vagy beágyazott OLE-objektumot tartalmazó egy másik programból. Például ha egy OLE-objektum az Access-adatbázisokban egy Excel-munkalap tartalmaz, Access OLE tárolóban is.

OLE DB

Összetevő adatbázis architektúra, amely hatékony hálózat és Internet-hozzáféréssel számos különböző típusú adatforrásokhoz, beleértve a relációs adatok, az e-mail fájlok, egyszerű fájlok és számolótáblák.

OLE DB-szolgáltató

Az OLE DB-architektúra, amely lehetővé teszi, hogy a natív hozzáférés az adatokhoz, nem szeretne hozzáférni az adatok ODBC vagy a IISAM illesztőprogram, amelyek az adatok elérésének külső módjai használatával egy programot.

OLE-objektum

Az OLE-protokollt támogató object linking and embedding és objektum. OLE-objektum (például a Windows Paint kép formájában vagy egy Excel-munkalap) OLE-kiszolgálóról lehet csatolt vagy beágyazott mező, űrlap vagy jelentés.

OLE-objektum adattípus

Az objektumok (beszúrt), az Access-adatbázis más programokban csatolt vagy beágyazott létrehozott használt mező adattípusa.

OLE-kiszolgáló

A program vagy egy csatolt vagy beágyazott OLE-objektum egy másik program a tárolandó DLL. Ha például egy OLE-objektum az Access-adatbázisokban egy Excel-munkalap tartalmaz, az Excel esetén az OLE-kiszolgáló.

OLE/DDE-csatolás

OLE-objektum és az OLE-kiszolgálót, illetve egy Dynamic Data Exchange (DDE) forrásdokumentumban és a céldokumentum közötti kapcsolatot.

egy-a-többhöz kapcsolat

Társítás, amelyben az elsődleges kulcs értéke az egyes rekordok az elsődleges tábla felel meg a megfelelő mezőt vagy mezőket a kapcsolódó tábla rekordjainak sok értéke két tábla között.

egy-az-egyhez kapcsolat

Társítás, amelyben az elsődleges kulcs értéke az elsődleges tábla minden egyes rekord felel meg a megfelelő mezőt vagy mezőket, és csak egy rekord a kapcsolódó tábla értéke két tábla között.

választógomb

A vezérlő, más néven választógomb, jellemzően használt vezérlőelem-csoport részeként űrlapon vagy jelentésben alternatívák bemutatására. A felhasználó egynél több lehetőség nem lehet kijelölni.

vezérlőelem-csoport

Keret, amely tartalmazhat jelölőnégyzeteket, váltógombok és választógombok űrlapon vagy jelentésben. Vezérlőelem-csoport segítségével bemutató alternatívák, amelyhez a felhasználó a egyetlen lehetőségek közül választhat.

külső illesztés

A illesztés, amelyben minden rekordot a két tábla egyező fűzi össze a lekérdezés eredményében egy rekordot, és legalább egy táblának beleszámít rekordjai, még akkor is, ha az illesztett mezők értékein nem egyeznek a másik táblában.

tulajdonos

Biztonsági használatakor, a felhasználói fiókot, amely tartalmaz egy adatbázis vagy az adatbázis-objektum szabályozható. Alapértelmezés szerint a felhasználói fiók által létrehozott egy adatbázis vagy az adatbázis-objektum a tulajdonos.

P

Vissza a lap tetejére

lap (adattárolás)

Az adatbázisfájl, amelyben a rekord adatok tárolásának egy részét. A rekordok méretétől függően (4 KB méretű) lap tartalmazhatnak egynél több rekord.

oldalláb

Az űrlap vagy jelentés mindegyik oldal alján a lap összegzések, dátumok és oldalszámokat megjelenítésére szolgál. Az űrlapon a lábléc jelenik meg, csak nyomtatásakor.

oldalfej

Az űrlap vagy jelentés mindegyik oldal tetején a címét, oszlopfejlécek, dátumokat és oldalszámokat megjelenítésére szolgál. Az űrlapon a lap fejléce jelenik meg, csak nyomtatásakor.

paraméteres lekérdezés

A lekérdezés, amelyben a felhasználó interaktív értékeket adja meg egy vagy több feltétel. Paraméteres lekérdezés nem egy külön típusú lekérdezést; inkább a lekérdezés rugalmasság kiterjed.

részleges

Egy teljes kópia rekordjainak csak egy részét tartalmazó adatbázis. Részleges replikáról szűréséhez és a kapcsolatok, amelyek meghatározzák, hogy melyik a teljes kópia rekordjainak részhalmazát kell lennie az adatbázis azonosítása.

átadó lekérdezés

Az SQL-specifikus lekérdezés parancsok küldjön közvetlenül egy ODBC adatbázis-kiszolgáló használatával. Átadó lekérdezés használatával, közvetlenül a táblázatok használata az Access-adatbázis motor által feldolgozott adatok helyett a kiszolgálón.

engedélyek

Attribútumok csoportja, amely meghatározza, hogy milyen típusú hozzáférés a felhasználói adatok és az adatbázis-objektumok tartalmaz.

állandó objektum

Az adatbázisban; objektum Ha például egy adatbázistáblát vagy QueryDef objektum. Az eredményhalmaz vagy pillanatkép típusú Recordset objektumok nem veszi figyelembe állandó objektumok mert azok a memóriában jönnek létre szükség szerint.

személyes azonosító

Kis-és nagybetűket alfanumerikus karakterlánc, amely 4 – 20 karakter hosszú, és hogy Access együtt használja a fióknév azonosítja a felhasználó vagy csoport egy Access-munkacsoport.

Pesszimista

Zárolási típus, amelyben egy vagy több rekordot tartalmazó lap többek között az éppen szerkesztett rekord szerkesztése módszer használata esetén más felhasználók számára nem érhető el, és frissítés módszernek marad nem érhető el.

a pi

A matematikai állandó egyenlő körülbelül 3.1415926535897932.

Kimutatásdiagram-nézet

A grafikus adatok elemzése illusztrálja Adatlap vagy Űrlap nézet. Lásd: a különféle részletezettségi szintek, vagy adja meg az elrendezést, mezők és elemek húzásával, illetve megjelenítésével és elrejtésével mezők a legördülő listák elemeinek.

Kimutatás űrlap

Nagy mennyiségű adatot áttekintheti a választott formátum és a számítási módszerek segítségével interaktív tábla. A sor- és oszlopazonosítók kattintva megtekintheti az adatokat egy Excel-kimutatás hasonló különböző módokon elforgathatja.

Kimutatás lista

A Microsoft Office webösszetevők interaktív az weblapon lévő adatok elemzéséhez használt. Adatokat sorokban jelennek meg és oszlopformátumnak is kell áthelyezni, szűrve, vannak rendezve, és közönsége igényei jellemző módon számolja ki.

PivotTable view

Foglalja össze, és elemzi Adatlap vagy Űrlap nézet. Különféle részletezettségi szintek használhatja, de adatok rendszerezése a mezők és elemek húzásával, illetve megjelenítésével és elrejtésével mezők a legördülő listák elemeinek.

plus pointer

A mutató, amikor a mutató mozgatása egy adatlapon mező bal szélén látható. Amikor megjelenik a pluszjel mutató, rákattintva jelölje ki a teljes mezőt.

előugró űrlap

Egy űrlap, amely a többi ablak felett maradjon. Az előugró űrlap lehet modális vagy nem kizárólagos.

elsődleges kulcs

Egy vagy több mezőt (oszlopot) értékük egyedileg azonosító a tábla minden egyes rekordját. Elsődleges kulcs nem engedélyezi a Null értékek és egyedi index kell. Elsődleges kulcs egy táblázat összekapcsolása más táblákban idegen kulcsok szolgál.

elsődleges tábla

Két kapcsolódó tábla egy-a-többhöz kapcsolat "egy" oldalán. Elsődleges tábla elsődleges kulcsnak kell lennie, és az egyes rekordok egyedinek kell lennie.

privát eljárás

A Declare utasítást magánjellegű kulcsszó magánjellegűként van deklarálva Sub vagy Function eljárás. Privát eljárás csak az ugyanabban a modulban belül eljárások használatra érhetők el.

eljárás

Nyilatkozatok és modulban egy egységként végrehajtott sorozata. Eljárás a Visual Basic for Applications (VBA) modulból Sub és a függvény eljárásokat tartalmaz.

az eljárás szint

Bármely változók vagy belül eljárás állandók ismerteti. Változók és állandók belül egy eljárást csak ezt az eljárást elérhetők.

az eljárás szintű változó

Egy eljárást belül deklarált változó. Az eljárás szintű változók mindig az eljárás deklarálva van a saját.

projekt

Az adatbázisban, beleértve a modulokat és osztálymodul modulok kód csoportja. Alapértelmezés szerint a projekt már az adatbázis nevét.

property sheet

Egy ablaktábla, amely a különböző objektumok, például a táblák, lekérdezések, mezők, űrlapok, jelentések, adatelérési lapokat és vezérlők tulajdonságainak megtekintése vagy módosítása.

álindex

Dinamikus kereszthivatkozás az egy vagy több tábla adatok mezőt (oszlopot), amely lehetővé teszi az ODBC (kiszolgáló) tábla szerkesztését egyedi index nélkül.

publikus változó

A nyilvános kulcsszóval a deklarációs szakasz a Visual Basic for Applications (VBA) modulból deklarálhatnak változó. A megosztott egy (public) változó összes eljárása minden modulban adatbázisban.

kiadvány

Access projekt kiadvány egyezik-e egy vagy több közzétett táblát vagy a tárolt eljárás cikkek egyetlen felhasználó adatbázisból. Minden egyes felhasználó adatbázishoz beállíthatja, hogy egy vagy több kiadványok. Egy cikk egy egységként replikált adatok csoportját.

közzététel

Adatbázis mentése egy dokumentumkezelő kiszolgálóra, például a Windows SharePoint Services-kiszolgáló.

Q

Vissza a lap tetejére

query

A táblázatok vagy kérelmének művelet végrehajtása az adatokat az tárolt adatok kérdése. A lekérdezés is közös adatokat vihet több tábla, űrlap vagy jelentés az adatforrás szolgáló.

Lekérdezés ablak

Amelyben használatakor lekérdezések Tervező nézetben, az Adatlap nézetben, az SQL nézet vagy a nyomtatási kép ablak.

QueryDef

lekérdezés Access adatbázisban tárolt meghatározását, vagy egy rekordhalmazokkal munkaterületen lekérdezés ideiglenes meghatározását.

R

Vissza a lap tetejére

valós adattípus

Access projekt közelítő numerikus adattípusa hétjegyű pontosság. Pozitív értékek körülbelül 1.18E - 38 és 3.40E + 38 körülbelül - 1.18E negatív értékek - tárolható 38 - 3.40E + 38 vagy nulla keresztül.

Rekordléptető vezérlőelem

A vezérlő adatelérési lap a rekordléptető eszköztár megjelenítésére szolgál. A csoportosított lapon megadhatja navigációs eszköztár minden csoport szintre. Testre szabhatja a rekordléptető vezérlő tulajdonságainak módosításával.

rekordszám mező

Az aktuális rekord sorszámát Adatlap és Űrlap nézetben a bal alsó sarokban megjelenő kisméretű mezőbe. Ugrás adott rekordra, írja be a mezőbe a rekord számát, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.

rekordkijelölő

Kis mező vagy balra egy rekordot, amelyre kattintva jelölje ki a teljes bejegyzést Adatlap és Űrlap nézetben lévő eszköztár.

rekordforrás

Az alapul szolgáló adatforrás egy űrlap, jelentés vagy adatok adatelérési lap. Az Access-adatbázis lehet egy táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást. Access projekt akkor lehet egy tábla, nézet, SQL-utasítást vagy tárolt eljárás.

rekordhalmaz

A gyűjtőneve tábla-, az eredményhalmaz- és rekordok, amelyek úgy viselkednek, mint objektumok pillanatfelvétel típusú rekordhalmaz objektumok.

hivatkozott adatbázis

Az Access-adatbázist, amelyhez a felhasználó hozott létre hivatkozást az aktuális adatbázisban. A felhasználó adatbázis mutató hivatkozás létrehozása és hívhatja eljárások belül modulban az adott adatbázis.

hivatkozó adatbázis

Az aktuális Access-adatbázist, amelyhez a felhasználó által létrehozott egy másik Access adatbázisba mutató hivatkozás. A felhasználó adatbázis mutató hivatkozás létrehozása és hívhatja eljárások belül modulban az adott adatbázis.

hivatkozási integritás

Szabályokat, amelyekkel megőrzése definiált táblaközi hozzáadásakor, frissíthet és törölhet rekordokat.

frissítés

Az Access-adatbázisok, a rekordok megfelelően a más felhasználók végzett módosítások Adatlap vagy űrlap ismételt megjelenítéséhez. Access projekt futtassa újra az aktív mögöttes lekérdezést az űrlap vagy annak érdekében, hogy a módosításait Adatlap rekordok.

kapcsolat

Társítás közös mezőt (oszlopot) két tábla között jön létre. Kapcsolat lehet egy az egyhez, egy-a-többhöz vagy több-a-többhöz.

Kapcsolatok objektum lap

Egy objektum lap, amelyben, megtekintése, létrehozása és módosítása a táblákat és lekérdezéseket közötti kapcsolatokat.

relatív vagy beágyazott elhelyezése

A dokumentum HTML mozgásának természetes helyezi az elemet, de helyük az előző tartalma alapján elemet.

újrarajzolás

A képernyő frissítéséhez. A újrarajzolandó módszer egészíti ki a megadott űrlap e függőben képernyő frissítéseket.

replika

Egy példányát, amelynek tagja kópia adatbázis beállítása és szinkronizálható a többi tagjával megadása. Az egyik kópiából replikált táblázat adatainak módosítása küldött, és a többi kópiája alkalmazott.

kópiakészlet

A tervezés fő- és, hogy az azonos adatbázisterv és egyedi kópiakészlet megosztása összes másolatnál azonosító megadása

kópiakészlet topológiája

A sorrendben, amelyben módosításokat a kópiák továbbítja. Topológia határozza meg, hogy milyen gyorsan replikává változásait a kópiában jelennek meg.

a replikáció

A folyamat adatbázis másolása, hogy két vagy több példányban is exchange-adatok frissítése vagy a replikált objektumokat. Ez az exchange neve szinkronizálás.

jelentés

Access-adatbázis-objektum, hogy a jellemzői megfelelően formázott és rendszerezheti információkat tartalmazó kinyomtathatja. Jelentések példák értékesítési összesítések, a telefon listák és a levélcímkék.

jelentésláb

Adatok megadására szolgáló jelentés szakasz jelenik meg, például oldalszámok, dátum vagy összegek a lap alján.

jelentésfej

Egy jelentés szakaszt, amely információt (például a cím, dátum vagy a jelentés bemutatása) helyezze a jelentés elején.

jelentésmodul

A modul, amely tartalmaz Visual Basic for Applications (VBA) kódot az összes olyan események száma a konkrét jelentést vagy annak vezérlőelemein által indított eseményvezérelt eljárás.

Jelentés objektum lapja

A Tervező nézetben, a elrendezési nézetben vagy a nyomtatási kép jelentések használata, amelyben objektumlapon.

jelentés-választó

A mezőbe, ahol a vonalzók felel meg a jelentés a Tervező nézet bal felső sarkában. A mező használatával jelentés-műveletek hajthatók végre, például a jelentés kijelölése.

Pillanatfelvétel

Fájl (.snp kiterjesztésű), amely egy Access-jelentésben minden oldalára nagy hűségű példányát tartalmazza. Kétdimenziós elrendezését, képek és egyéb beágyazott objektumok a jelentés őrzi meg.

újralekérdezés

Futtassa újra a lekérdezés alapjául szolgáló az aktív űrlap vagy az Adatlap annak érdekében, hogy a rekord módosításait, megjelenítési újonnan rekordok hozzáadása és törlése a törölt rekordok.

foglalt szó

Egy szót, amely egy nyelvet, például a Visual Basic része. Fenntartott szavak kimutatások, előre definiált függvények és adattípusok, módszereket, operátorok és objektumok nevét tartalmazza.

jobb oldali külső illesztés

Melyik jobb oldalán, a lekérdezés SQL-utasítást a RIGHT JOIN művelet összes rekordot a külső illesztés bekerülnek a lekérdezés eredményében, még akkor is, ha a bal oldalon a tábla illesztett mezőjében nincs egyező értékek vannak.

visszagörgetés

A folyamat befejezése vagy függőben lévő tranzakció lemondása a módosítások mentése nélkül.

Sorok területe

A Kimutatás nézet sor mezőket tartalmazó része.

sormező

A kimutatás sorok területe mezője. Sormezők elemeinek lefelé a nézet bal oldalán szerepel a listában. Belső sormezők legközelebbi, a részletekhez tartozó területre; külső Sor mezők bal oldalán a belső sormezők vannak.

sorkijelölő

Kis mező vagy sáv, hogy rákattintva választja ki egy teljes sor táblázatban vagy a makró tervezés vagy mikor is rendezheti és rekordok csoportosítása a jelentés Tervező megtekintése.

S

Vissza a lap tetejére

szakasz

Űrlap vagy jelentés törzsszakaszához egy élőfej és élőláb például egy részét.

a szakasznak az élőfejét

Vízszintes feletti sávban a űrlap vagy jelentés szakasz Tervező nézetben. A szakasz sáv jelenít meg, a típus és a szakasz nevére. A szakasz tulajdonságlap eléréséhez használja azt.

szakasz Adatkijelölő

A mező bal oldalán a szakasz sáv objektum esetén nyissa meg Tervező nézetben. A mező használatával szakasz-műveletek hajthatók végre, például a szakasz kijelölése.

biztonságos munkacsoport

Egy Access-munkacsoport, ahol felhasználók jelentkezzen be a felhasználónevét és jelszavát, és az adatbázis-objektumok belépést korlátozódik megfelelően a felhasználói fiókok és csoportok engedélyeket.

kezdőérték

Pseudorandom számok létrehozásához használt kezdeti értéke. A Véletlenszerűsítés kimutatás például egyedi pseudorandom számsorozat létrehozása a Rnd függvény által használt rendező szám hoz létre.

választó lekérdezés

Az Adatlap, űrlap nem az adatok módosításával beállíthatja egy lekérdezést, amely a táblákban tárolt adatok vonatkozó kérdést tesz fel, és egy értéket ad eredményül.

határoló keret

A kijelölt sorokkal (rekordok) és az oszlopokat (mezőket) belül Adatlap nézetben a téglalapot.

önillesztés

Illesztés be, amelyek tábla illesztett saját magának. Ha egyező értékek is szerepelnek az illesztett mezők egyesíti az azonos értékeket más rekordok a tábla rekordjait.

elválasztó

Szöveg és számok összegzése elválasztó karaktert.

Adatsor mező

Egy mezőt, amely a diagram sorozat területén jelenik meg, és adatsorok elemeivel tartalmazza. Egy sor olyan kapcsolódó adatpontok csoportja.

Adatsor pont

Az egyes adatok érték, amely a diagramon ábrázolt, és egy oszlop, sávra, sor, kör- vagy perecdiagram szeletet vagy más típusú adatjelölő jelöli.

Kiszolgálóoldali szűrés űrlappal

Ez a módszer az üres mező, amelyben írja be a szűrt rekordokban kívánt értékeket az aktuális űrlap vagy Adatlap verzióját használja. Az adatok szűrt a kiszolgáló által az adatbázisból lekérés előtt.

a kiszolgáló által generált HTML

Active Server Pages (ASP) vagy IDC/HTX fájl, amely egy táblát, lekérdezést vagy űrlap, az ODBC adatforrás csatlakozik, és dinamikusan a csak olvasható HTML-fájlok létrehozása az Internet Information Server által feldolgozott.

a kiszolgáló által generált HTML: az Active Server Pages

munkamenet

Az Access adatbázismotort által végzett műveletek sorozata, amikor a felhasználó bejelentkezik és ér véget, amikor a felhasználó kijelentkezik kezdődik. A munkamenet közben az összes művelet egy tranzakció hatókör űrlap, és a felhasználó bejelentkezési engedélyek érvényes.

smalldatetime adattípus

Az Access projekt, a dátum és idő adattípusa, amely kevésbé pontos, mint a datetime adattípust. Adatok az értékek január 1, 1900 – június 6, 2079, egy perc pontossággal.

smallint adattípus

Az Access projekt típusú adatokat 2 bájtos (16 bites), amely egész számokat tárolja a tartomány-2 ^ 15 (-32,768)-2 ^ 15-1 (32 767).

megjelenítésekor a rendszer adattípus

Access projekt egy adattípust a pontosság pénzbeli egység tízezred 214 748,3647, hogy a-214,748.3648 pénzbeli értékekhez tároló. Értékeket megjelenítésekor a rendszer jelenik meg, amikor azok felfelé két tizedesjegyre kerekítve.

pillanatkép

Statikus képének egy sor olyan adatokat, például a rekordok jelennek meg a lekérdezés eredményét. Alap tábla, lekérdezés vagy más rekordhalmaz pillanatfelvétel típusú rekordhalmaz objektumok hozhatók létre.

Pillanatfelvételt

Egy program megtekintéséhez használható nyomtatása vagy pillanatkép, például egy pillanatfelvétel mail. Pillanatfelvételt áll egy önálló végrehajtható programot, pillanatfelvételt vezérlőelemhez (Snapview.ocx) és a kapcsolódó fájlokat.

Pillanatkép megjelenítő vezérlő

ActiveX-vezérlő (Snapview.ocx), hogy a Microsoft Internet Explorer 3.0-s vagy újabb verziójában pillanatfelvétel tekintheti meg, vagy bármely programból, amely támogatja az ActiveX-vezérlők, például Access- vagy Microsoft Visual Basic.

SQL-adatbázis

Egy adatbázist, amely a Structured Query Language (SQL).

SQL-karakterlánc/utasítás

Egy kifejezés, amely definiálja, jelölje ki, a frissítés vagy a törlés, például egy SQL-parancsot, és tartalmaz, például a WHERE záradék és ORDER BY. SQL-karakterlánc/utasítások felhasználási módjuk látható lekérdezésekben és összegző függvényeket.

SQL variant adattípus

Access projekt, kivéve a szöveget, ntext, image, időbélyeg, különböző adattípusú értékeket tároló adattípus és sql_variant adattípusok. Az sql variant adattípus egy oszlop, a paraméter, a változó használják, vagy a visszatérési érték, a felhasználó által definiált függvény.

SQL nézet

Egy objektum lap, amely megjeleníti az aktuális lekérdezés SQL-utasítást, vagy hozzon létre egy SQL-specifikus lekérdezés (Unió, átadó vagy adatok definition) használt. A lekérdezés Tervező nézetben létrehozásakor a hozzáférés elkészíti SQL megfelelőjét, SQL nézetben.

SQL-specifikus lekérdezés

A lekérdezés SQL-utasítást tartalmazza. Segédlekérdezések és átadó Unió és adatdefiniáló az SQL-specifikus lekérdezés.

szórás

Paraméter jelző módja, amelyben a valószínűség függvény a középérték köré szerveződik, amely megegyezik a pillanatig, amelyben a eltérést a középértéktől négyzet van négyzetgyökét.

normál modul

Visual Basic for Applications (VBA) modulból Sub és függvény eljárások egész az adatbázis más lapokra mutató elérhetővé tenni kívánt is elhelyezhet.

tárolt eljárás

SQL-utasítások és a választható vezérlőelem-utasítások, amely a neve alatti tárolja, és egy egységként feldolgozott lefordított gyűjteménye. A webhelycsoport egy SQL-adatbázisban vannak tárolva, és a program egy hívást futtatását is lehetővé teszi.

karakterlánc-elválasztó

Szöveges karakterek, amelyek egy karakterlánc is széthúzhatja beállítása beágyazott karakterláncon belül. Szimpla idézőjelek ('), és dupla idézőjel (") olyan karakterlánc határoló.

Sub eljárás

Visual Basic for Applications (VBA) eljárást, amely műveleteket hajt végre. Function eljárás, eltérően Sub eljárás nem egy értéket adnak eredményül. Kezdje el a Sub utasítással Sub eljárás, és az End Sub utasítás végződik.

segédadatlap

Adatlap, amely egy másik Adatlap van beágyazva, és csatlakozott az első Adatlap vagy kapcsolatos adatokat tartalmazza.

segédűrlap

Egy másik űrlap vagy jelentés található űrlap.

segédűrlap/segédjelentés vezérlőelem

Az űrlap vagy a segédűrlapot vagy a jelentés egy segédjelentés segédűrlapot megjelenítő vezérlő.

segédlekérdezés

Az SQL SELECT utasítás, amely másik választó vagy művelet lekérdezésbe.

segédjelentés

Egy másik jelentésben szereplő jelentés.

Feliratkozás

A kiadvány fogadása az Access-adatbázis vagy az Access projekt elfogadja. Előfizetői adatbázis előfizetője replikált adatok a publisher-adatbázisból.

előfizetés

Az adatbázis, táblázatok és replikált Access projekt egy publisher-adatbázisból származó adatok kapja.

szinkronizálás

A folyamat a frissített rekordot, és az egyes tagok objektumok cseréje a kópiakészlet két tagjai frissítés. Ha a módosításokat, mindegyik a másik alkalmazott a rendszer szinkronizálja a két replikakészlettagok.

sysname adattípus

Access projekt, a rendszer által biztosított speciális, felhasználó által definiált adattípus, amellyel a táblázat oszlopainak, a változók és a tárolt eljárás paraméterek objektumneveket tároló.

rendszerobjektum

Az adatbázis-objektumok, a rendszer, például a MSysIndexes, vagy a felhasználó által definiált. Rendszerobjektum készíthet, ha az objektum USys elnevezési, a kijelölendő objektumok nevét az első négy karaktere.

T

Vissza a lap tetejére

karton vezérlőelem

A vezérlő, amelyeket több oldalt, saját egy lapot, és minden egyes hasonló vezérlők, például szövegdobozok vagy választógombok tartalmazó tartalmazó egyetlen űrlap vagy párbeszédpanel keret összeállításához használhat. Amikor a felhasználó egy fülre kattint, a lapon lévő aktívvá válik.

table

Egy adatbázis-objektum, amely rekordokat (sorokat) és a mezőt (oszlopot) tárolja az adatokat. Az adatokat az általában egy adott kategória dolgot, például az alkalmazottak vagy rendelések.

táblázat adattípus

Az Access projekt egy speciális adattípus eredményt tárolására szolgál állítsa be a felhasználó által definiált függvény későbbi feldolgozásra helyi változó vagy a visszatérési érték. A tempdb adatbázisban tárolt ideiglenes táblázat helyett használható.

Táblázat objektum lapján

Az Access adatbázis-objektum lap, amelyben használatakor tábla Tervező nézetében és Adatlap nézetben.

táblatulajdonságok

Az Access-adatbázis, megjelenítését befolyásoló attribútumok táblázat vagy egészének a tábla viselkedését. Táblázat tulajdonságai vannak beállítva a tábla Tervező nézetében, a Mezőtulajdonságok vannak.

szövegmező

A vezérlő, más néven egy szerkesztési mező, szöveg megjelenítésére, vagy fogadja el az adatbevitel űrlapon vagy jelentésben használt. Szövegdoboz van csatolva címke.

szöveg adattípus

Access projekt, egy változó hosszúságú adattípusa, amely tartalmazhat legfeljebb 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) karaktert; alapértelmezett hossza 16.

szöveg adattípus

Az Access-adatbázisok Ez a mező adattípusa. Szövegmezők legfeljebb 255 karaktert vagy a Mezőméret tulajdonságában megadott karakterek számát is tartalmazhat, amelyik kisebb.

időbélyeg adattípus

Access projekt csak egy sort minden alkalommal automatikusan frissül típusú adatokat beszúrt vagy frissített. Időbélyeg oszlop értékei nem datetime adatokat, de binary(8) vagy varbinary(8), jelezve az adatok módosítását sorozata.

tinyint adattípus

Access projekt 1 bájt (8 bit), a tartomány, a 0 és 255 közötti egész számokat tároló típusú adatokat.

váltógomb

A vezérlő, amely be- és kikapcsolása az űrlapon vagy jelentésben beállításainak megadására szolgál. Megjelenítésére, szöveget vagy képet, és lehet önálló vagy vezérlőelem-csoport részeként.

eszközkészlet lapon

Vezérlők hozzáadása egy űrlap vagy jelentés megtekintése az Tervező nézetben elérhető eszközök gyűjteménye.

Elemleírások

Rövid leírását a parancsok és a menüszalag gombjait nevét. Elemleírás jelenik meg, amikor az egérmutató ezek a parancsok és gombok.

topológiája

A sorrendben, amelyben módosításokat a kópiák továbbítja. Topológia fontos, mert azt határozza meg, hogy milyen gyorsan replikává változásait a kópiában jelennek meg.

teljes mező

Egy mezőt, amely a rekordforrás adatainak foglalja össze. Teljes mező összesítő függvényt, például a SZUM vagy a Darabszám, vagy a kifejezések használatával összesített értékeket számíthat ki.

Összegsor

Egy sort, amely megjeleníti a választásának megfelelően az összegzett adatokat, az egyes mezők alapján a mezőben lévő adatok típusától Adatlap.

összegző lekérdezés

A lekérdezés, amely egy összefoglaló számításhoz, például az átlag vagy az összeg, az értékek különböző egy tábla vagy táblák mezőinek jeleníti meg. Összegző lekérdezés nem egy külön típusú lekérdezést; Ehelyett a választó lekérdezés eredményét rugalmasság kiterjed.

tranzakció

Egy adatbázis adatainak vagy séma módosításainak egy sorozata. Ha nem sikerül a tranzakció elemeket, a teljes tranzakció sikertelensége és adatok "visszaáll."

trigger

Speciális űrlap végzik automatikusan a megadott táblázatban lévő adatok módosításakor a tárolt eljárás. Eseményindítók gyakran létrehozásakor a hivatkozási integritás vagy közötti összhangot logikailag kapcsolatban a másik táblában található adatok.

U

Vissza a lap tetejére

kötetlen vezérlőelem

A vezérlő, amely nem csatlakozik egy mezőt egy táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást. Kötetlen vezérlőelem gyakran használatos tájékoztató szöveg vagy díszítő kép megjelenítésének.

kötetlen űrlapot vagy jelentést

Űrlap vagy jelentés Rekordforrás például tábla, lekérdezés, vagy SQL-utasítás nem csatlakozik. (Az űrlap vagy jelentés rekordforrás tulajdonság a üresen.)

kötetlen

A vezérlő, helyezze az űrlapon, vagy a jelentés, amely tartalmazhat kötetlen objektum. Kötetlen objektum objektumként, például egy képet, amelynek értéke nem származik táblában tárolt adatok.

egyesítő lekérdezés

Két vagy több választó lekérdezés eredményének egyesítése EGYESÍTŐ operátort használó lekérdezés.

egyedi index

Tárgymutató definiált mező indexelt tulajdonságot állítsa Igen (nem lehet azonos)értékre. Egyedi index nem teszi lehetővé az indexelt mezőben az ismétlődő elemeket. Mező beállítása az elsődleges kulcsként automatikusan határozza meg a mező egyedi.

uniqueidentifier adattípus

Access projekt 16 bájtos globálisan egyedi azonosítója (GUID).

frissítés

Adatok egy rekordot a módosítások elfogadásához. A módosítások menti az adatbázis Adatlap vagy űrlap át egy másik rekordhoz, vagy ha kifejezetten mentse a rekordot.

frissítő lekérdezés

Módosító lekérdezés (SQL-utasítást), amely egy rekordhalmaz feltételek keresési alapján megadott megfelelően változik.

frissíthetővé pillanatfelvétel

Amely a leghatékonyabban az ügyfél/kiszolgáló környezetben az adatokat az ügyfél és minimálisra csökken a kiszolgálóhoz való hozzáférés és a frissítés adatokat rekordkészlet típusát.

felhasználói fiók

Egy felhasználónevet és személyes azonosító (termékazonosító), amely létrejön az adatbázis-objektumok egy Access-munkacsoport eléréséhez a felhasználói engedélyek kezelése jelölt fiók.

felhasználó által definiált adattípus

A Microsoft SQL Server-adatbázishoz milyen típusú adatokat oszlop definíciója is tartalmazhat. A felhasználó által definiált, és a meglévő SQL Server-adattípusok alapján. Szabályok és az alapértelmezett értékek is csak kötni felhasználó által definiált adattípus.

a felhasználó által definiált típusa

A Visual Basic for Applications (VBA), minden olyan adattípus definiált a Type utasítás. Felhasználó által definiált adattípus bármilyen adattípusú egy vagy több elemet is tartalmazhat. Felhasználó által definiált és más adattípusú tömbök az Dim utasítás készült.

felhasználó által definiált gyűjtemény

Objektumok hozzáadása egy webhelycsoport -objektum létrehozott gyűjteménye. A webhelycsoport -objektum által definiált gyűjtemény elemek indexelve vannak, 1-gyel kezdődően.

felhasználó által definiált függvény

A lekérdezés, amely bemeneti paramétereket hasonlóan, mint a tárolt eljárás értéket ad eredményül. Típusok: skaláris (több, egy adott értéket adja eredményül), beágyazott (egy kimutatást, egy frissíthetővé tábla értéke) és táblázat (több; táblában értéket).

felhasználó által definiált objektum

Az űrlap vagy jelentés osztálymodul definiált egyéni objektum. Osztálymodul tulajdonságait és módszerek egy új objektum létrehozása, hozzon létre egy új példányát az objektumra, és kezelheti az objektum ezen tulajdonságokat és módszerek segítségével.

felhasználói szintű biztonsági

Amikor felhasználói szintű biztonsági Access-adatbázist, az adatbázis rendszergazdája vagy az objektum tulajdonosa felhasználóknak vagy csoportoknak a felhasználók adott engedélyeket adhat a táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók.

Felhasználók csoport

A csoport-fiókot, amely tartalmazza az összes felhasználói fiókok. Amikor létrehozza őket az Access automatikusan hozzáadja felhasználói fiókok a felhasználók csoportba.

V

Vissza a lap tetejére

érvényesítés

Annak ellenőrzése, hogy a beírt adatokat bizonyos feltételekkel vagy korlátozások megfelel-e a folyamat.

érvényességi szabály

Egy tulajdonság, amely definiálja érvényes beviteli mező vagy rekord egy táblázatban, illetve egy űrlap egy vezérlőelemének az értékeket. Access jeleníti meg az üzenetet, ha a szabály ValidationText tulajdonságában megadott.

varbinary adattípus

Access projekt változó hosszúságú típusú adatokat 8000 bájt legfeljebb a bináris adatokat.

varchar

Access projekt 8000 ANSI karakter legfeljebb változó hosszú adattípust.

variancia

A szórás a négyzete. Ez azt méri, az összeg, amennyivel egy csoport összes érték a csoport értéktől változnak.

variant kifejezés

Bármely numerikus, a karakterlánc vagy a dátum adatok mellett a különleges kiértékelő kifejezés üres és a Null értékeket.

nézet

Access projekt egy típusú lekérdezést, amely egy virtuális tábla SQL SELECT utasítás alapján. Nézet például csak 3 / 10 megjeleníthető oszlopok két tábla, az illesztés annak érdekében, hogy bizonyos adatokhoz való hozzáférés korlátozása tartalmazhat.

láthatóság

Egy tulajdonság, amely jelzi, hogy mely tagok másolat beállítsa a kópiák szinkronizálhatja, és milyen ütközés feloldása szabályok vonatkoznak. Kópiák láthatóság három típusba tartozik: globális helyi és névtelen.

W

Vissza a lap tetejére

WHERE záradék

Azt a részét, amely meghatározza, mely rekordok beolvasása SQL-utasítást.

helyettesítő karakterek

Ha meg szeretné jeleníteni az összes rekordot, fájlnév vagy más elemek, amelyek az adott karakterrel kezdődik, vagy egy bizonyos mintának megfelelő lekérdezésekben és kifejezésekben használt karakterek.

X

Vissza a lap tetejére

XML-attribútum

Bekerül a címkét a további információt a címkét, például a szükséges információkat < összetevő mennyisége = "2" egység "csészés" = > liszt < / összetevő >. Ebben a példában a mennyiség és az erőforrás-mennyiség attribútumok.

XML-elem

A bővített Markup Language (XML) dokumentumokban kezdő és záró címke szerint vannak tagolva információkat. Példa egy XML-elem < Utónév > Bedecs < / Utónév >.

XML-helyettesítés

Karakterek és szimbólumok, ha az XML-dokumentum szereplő egyéb karakterek cseréje kombinációi elemzi, általában azokat más jelentésűek az XML-ben. Példa & lt; jelöli a < szimbólumot, amely szintén a nyitó szögletes zárójel, a címke.

I

Vissza a lap tetejére

igen/nem adattípus

Csak az egyik két, például Igen vagy nem, és IGAZ vagy hamis értéket tartalmazó mezőket az használt mező adattípusa. NULL érték nem használhatók.

Z:

Vissza a lap tetejére

nulla hosszúságú karaktersorozat

Egy karakterlánc, amely nem tartalmaz karaktereket. A nulla hosszúságú karakterlánc, hogy nem létezik érték mező tudja is használhatja. Két dupla idézőjelek közé, közöttük szóköz nélkül beírásával adja meg a nulla hosszúságú karakterlánc ("").

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×