Access – fogalmak

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A

B

C

D

E

F

Cs

H

I

J

K

L

M

N:

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z:

A

Vissza a lap tetejére

abszolút vagy rögzített pozicionálás

Elhelyezi az elemet az elem szülője vagy, ha nincs egy, a szövegtörzs képest. Az elem bal és felső tulajdonságainak értékei az elem szülőjének bal felső sarkához viszonyítva jelennek meg.

Access-munkaterület

Egy adatforráshoz az Access-adatbázismotor segítségével hozzáférő munkaterület. Az adatforrás lehet Access-adatbázisfájl, ODBC-adatbázis, például Paradox vagy Microsoft SQL Server-adatbázis vagy ISAM-adatbázis.

művelet

A makró alapvető építőeleme; olyan önálló utasítások, amelyek kombinálva vannak a feladatok automatizálásához használható egyéb műveletekkel. Ezt a parancsot más nyelvű makrókban is nevezik.

művelet argumentuma

További szükséges információk néhány makróművelet esetében. Például a művelet által érintett objektumot vagy a művelet elvégzésének speciális feltételeit.

műveletlista

A makró -objektum lap művelet oszlopában található nyílra kattintva megjelenő lista.

módosító lekérdezés

Adatot másoló vagy módosító lekérdezés. A módosító lekérdezések a hozzáfűző, a törlő, a táblakészítő és a frissítő lekérdezéseket tartalmazzák. A navigációs ablakban a nevük mellett felkiáltójel (!) azonosítja őket.

műveletsor

Egy sor a makró -objektum lap felső részén, amelyben megadhatja a makrók nevét, a műveleteket, az argumentumokat és a megjegyzéseket az adott makróhoz vagy makróhoz társítva.

ADE-fájl

Egy Access-projekt (. adp fájl), amelyben az összes modul össze van fordítva, és az összes szerkeszthető forráskód el lett távolítva.

Irányított szűrés/rendezés ablak

Egy ablak, amelyben a teljesen új szűrő hozható létre. A szűrő tervezőrácsán megadhatja a feltétel kifejezéseket, hogy a nyitott űrlap vagy adatlap rekordjait a feltételnek megfelelő rekordok részhalmazára korlátozza.

összesítő függvény

Az összegek kiszámításához használt függvény, például a SZUM, a darab, az AVGvagy a var.

névtelen replika

Egy Access-adatbázisban (. mdb fájlformátumban) egy olyan speciális típusú replikát, amelyben nem követheti nyomon az egyes felhasználókat. A névtelen replika különösen akkor hasznos, ha egy internetes helyzetben sok felhasználó letölti a replikákat.

ANSI SQL lekérdezési üzemmód

Az alábbi két SQL szintaxis egyike: ANSI-89 SQL (más néven Microsoft Jet SQL és ANSI SQL), amely a hagyományos Jet SQL-szintaxis; és az ANSI-92 SQL, amely új és eltérő fenntartott szavakat, szintaktikai szabályokat és helyettesítő karaktereket tartalmaz.

hozzáfűző lekérdezés

Egy módosító lekérdezés, amely hozzáadja a lekérdezés eredményének rekordjait egy meglévő tábla végéhez.

alkalmazás háttere

Az alkalmazás ablakának háttér területe.

ASCII

A standard amerikai billentyűzeten megtalálható betűket és szimbólumokat tartalmazó, a 7 bites (ASCII) adatCseréhez használt amerikai szabvány kód.

automatikus szűrés

Kimutatás vagy kimutatásdiagram adatainak szűréséhez jelöljön ki egy vagy több elemet egy mezőben, amely lehetővé teszi a szűrést.

autoformat

Az űrlapokon és jelentéseken szereplő vezérlőelemek és szakaszok megjelenését meghatározó formátumok gyűjteménye.

automatikus hivatkozás

Hivatkozás egy OLE-objektumról az Accessben egy olyan OLE-kiszolgálóhoz, amely automatikusan frissíti az objektumot az Accessben, amikor az objektum fájlja megváltozik.

Számláló adattípus

Az Access-adatbázisokban egy olyan mező adattípusa, amely automatikusan egyedi számot tárol minden rekordhoz, és a táblázatba felveszi őket. Három típusú számot lehet létrehozni: szekvenciális, véletlenszerű és replikációs azonosító.

B

Vissza a lap tetejére

alaptábla

Egy tábla egy Access-adatbázisban. Az alaptábla szerkezetét a DAO Objects vagy az Data Definition (DDL) SQL-utasításai segítségével kezelheti, és az alaptábla tartalmát a Recordset objektumokkal vagy a módosító lekérdezésekkel is módosíthatja.

bigint adattípus

Egy Access-projektben egy 8 bájt (64 bit) adattípusa, amely egész számokat tárol a-2 ^ 63 (-9223372036854775808) tartományból 2 ^ 63-1 (9 223 372 036 854 775 807) közötti tartományba.

bináris adattípus

Egy Access-projektben egy rögzített hosszúságú adattípust, amely legfeljebb 8 000 bájt bináris adattal rendelkezik.

bit adattípus

Egy Access-projektben az 1 vagy a 0 értéket tároló adattípus. Az 1 vagy a 0 argumentumtól eltérő egész érték fogadható el, de a rendszer mindig 1 értékként értelmezi őket.

bit Mask

A bitenkénti operátorokkal (és Eqv, imp, nem vagy és a kizáró) használható érték a bitenkénti mezőben megadott egyes bitek állapotának teszteléséhez, beállításához vagy visszaállításához.

bitenkénti összehasonlítás

Az azonos pozícióban lévő bitek két numerikus kifejezésben történő egybites összehasonlítása.

Könyvjelző

Egy rekordhalmaz-objektum tulajdonsága vagy egy olyan űrlap, amely az aktuális rekordot azonosító bináris karakterláncot tartalmaz.

kötött oszlop

Egy lista, kombinált lista vagy legördülő lista azon oszlopa, amely a vezérlőelem ControlSource tulajdonságában megadott mezőhöz van kötve.

kötött vezérlőelem

Űrlapon, jelentésen vagy adatelérési lapon használt vezérlő tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás adatainak megjelenítéséhez vagy módosításához. A vezérlőelem ControlSource tulajdonsága tárolja azt a mezőnevet, amelybe a vezérlő van kötve.

kötött hivatkozás vezérlő

Az adatelérési lapon használt vezérlőelemek, amelyek a hivatkozásokat, az intranetes címeket vagy a mögöttes szövegmezőhöz tartozó internetes címet kötik össze. A hivatkozásra kattintva megnyithatja a cél helyét.

kötött objektum kerete

Vezérlő egy űrlapon vagy jelentésen, amely a táblázatokban tárolt OLE-objektumok megjelenítésére és kezelésére szolgál.

kötött kép

Az űrlapokon, jelentéseken és adatelérési lapokon használt vezérlőelemek az Access-adatbázisok OLE-objektum mezőjéhez, illetve egy Access-projekt kép oszlopához köthetők.

kötött tartomány vezérlő

Az adatelérési lapon használt vezérlőelemek egy Access-adatbázis szöveges vagy Feljegyzéses mezőjéhez, illetve egy Access-projektben lévő szöveg, ntext vagy varchar oszlophoz köthetők HTML-kóddal. A kötött tartomány vezérlőelem tartalma nem szerkeszthető.

jelentéskészítő

Egy olyan Access-eszköz, amely egyszerűsíti a feladatot. Gyorsan létrehozhat például összetett kifejezéseket a Kifejezésszerkesztő használatával.

beépített eszköztár

Az Access 2003-es és korábbi verzióiban egy eszköztár, amely az Access felhasználói felületének része, ha a számítógépre van telepítve. Ezzel szemben egy egyéni eszköztár, amelyet a saját adatbázis-alkalmazásához hoz létre. Az Access jelenlegi verzióiban az eszköztárakat a menüszalag váltja fel, amely a lapokon lévő kapcsolódó csoportok parancsait rendezi. Ezenkívül hozzáadhat olyan parancsokat is, amelyeket gyakran használ a Gyorselérési eszköztáron.

byte (bájt) adattípus

Az Access-adatbázis adattípusa, amely a 0 – 255-ig terjedő kis pozitív egész számok tárolására szolgál.

C

Vissza a lap tetejére

számított vezérlőelem

Űrlapon, jelentésben vagy adatelérési lapon használt vezérlőelem egy kifejezés eredményének megjelenítéséhez. Az eredmény újraszámítása minden alkalommal, amikor a kifejezés alapjául szolgáló értékek bármelyikét módosítják.

számított mező

Lekérdezésben definiált mező, amely egy kifejezés eredményét jeleníti meg, és nem a tárolt adatot jeleníti meg. Az érték újraszámítása minden alkalommal, amikor a kifejezés értéke megváltozik.

hívási fa

Az összes olyan modul, amelyet a kód futásának moduljában bármely eljárással el lehet nevezni.

felirat szakasz

A csoportosított adatelérési lapon lévő szakasz, amely az adatoszlopok feliratait jeleníti meg. Közvetlenül a csoport fejléce előtt jelenik meg. Nem adhat hozzá kötött vezérlőt a felirat szakaszhoz.

Descartes-szorzat

Egy SQL SELECT utasítás végrehajtásának eredménye, amely két vagy több táblát tartalmaz a FROM záradékban, de nincs hol vagy a csatlakozás záradék, amely azt jelzi, hogy a program miként csatlakozik a táblákhoz.

kaszkádolt

Egy másik műveletet kiváltó művelet folyamata. Ha például két vagy több táblához hoz létre lépcsőzetes frissítési viszonyt, az elsődleges tábla elsődleges kulcsának frissítése automatikusan elindítja a változásokat az idegen táblában.

kaszkádolt törlés

A táblák közötti hivatkozási integritást biztosító kapcsolatok esetén a kapcsolódó tábla vagy táblák minden kapcsolódó rekordjának törlése, ha az elsődleges tábla rekordjai törlődnek.

lépcsőzetes esemény

Egy eseményvezérelt eljárás által közvetlenül vagy közvetve meghívott események sorozata; más néven esemény kaszkádja vagy rekurziója. Ügyeljen arra, hogy lépcsőzetes események legyenek, mert ezek gyakran a halmozási és egyéb futási hibákat eredményezik.

kaszkádolt frissítés

Azok a kapcsolatok, amelyek a táblák közötti hivatkozási integritást kikényszerítik, a kapcsolódó tábla vagy táblák minden kapcsolódó rekordjának frissítését, ha az elsődleges tábla rekordjait módosítják.

Category (kategória) mező

Egy mező, amely megjelenik a Kimutatásdiagram nézet kategória területén. A kategória típusú mezők elemei címkeként jelennek meg a kategóriatengely tengelyén.

csatornaszám

Egy, az Open Dynamic Data Exchange (DDE) csatornának megfelelő egész szám. A csatornák számát a Microsoft Windows 95 vagy újabb verziója rendeli hozzá, amelyet a DDEInitiate függvénnyel hozhat létre, és amelyeket más DDE-függvények és-utasítások használ.

karakter adattípus

Egy Access-projektben egy rögzített hosszúságú adattípus, amely legfeljebb 8 000 ANSI karakterből állhat.

karakterkód

Egy halmaz adott karakterét, például az ANSI karakterkészletet képviselő szám.

diagram

Az űrlapokon, jelentésekben és adatelérési lapokon lévő adat grafikus ábrázolása

Jelölőnégyzet

Vezérlő, amely azt jelzi, hogy egy beállítás van-e kijelölve. Ha a beállítás be van jelölve, megjelenik egy pipa.

Kényszer ellenőrzése

Lehetővé teszi a több táblát átölelő üzleti szabályok bevonását. A rendelés táblában például van egy olyan korlátozás, amely megakadályozza, hogy az ügyfél megrendelése túllépje a vevő táblában az ügyfélhez meghatározott hitelkeretet.

osztálymodul

Egy új objektum definícióját tartalmazó modul. Egy osztály minden példánya létrehoz egy új objektumot. A modulban definiált eljárások az objektum tulajdonságai és metódusai lesznek. Az osztály moduljai önállóan vagy űrlapokkal és jelentésekkel is létezhetnek.

osztály neve

Egy osztály-modulra hivatkozó név. Ha az osztály modul egy űrlap vagy jelentés modul, az osztály neve megjelenik a modul típusának (például Form_OrderForm).

osztály neve (OLE)

A Visual Basicben OLE-objektumra hivatkozni kívánt előre definiált név. Az objektum annak az alkalmazásnak a neve, amely az OLE-objektum létrehozásához szükséges, az objektum típusa, valamint tetszés szerint az alkalmazás verziószáma. Példa: Excel. Sheet.

Csonka (kód)

A Visual Basic kód egy szakasza, amely meghatározza az eljárás kezdetét és végét.

ütközés

Egy köteg-frissítés során bekövetkezett ütközés. Egy ügyfél beolvassa az adatot a kiszolgálóról, majd megkísérli módosítani őket egy köteg-frissítésben, de a frissítési kísérlet végrehajtása előtt egy másik ügyfél módosítja az eredeti kiszolgálói adatot.

oszlop

Egy adatbázistábla olyan helye, amely egy bizonyos típusú adatot tárol. Az adatlapon egy mező vizuális ábrázolását, valamint egy Access-adatbázisban a lekérdezéstervező rácsot vagy a szűrő tervezőrácsán jeleníti meg.

oszlop területe

Az oszlop típusú mezőket tartalmazó kimutatás nézet része.

oszlopmező

Egy mező a kimutatás nézet oszlop területén. Az oszlopok mezőiben szereplő elemek a kimutatástáblázat tetején láthatók. A belső oszlop mezők a legközelebb a részlet területhez. a külső oszlop mezők a belső oszlop mezői fölött jelennek meg.

oszlop-választó

A vízszintes sáv az oszlop tetején. Ha a lekérdezéstervező rácson vagy a szűrő tervezőrácsán szeretne teljes oszlopot kijelölni, kattintson egy oszlop-választóra.

kombinált lista

Űrlapon használt vezérlő, amely egy lista és egy szövegdoboz együttes működését biztosítja. A kombinált listákban beírhat egy értéket, vagy a vezérlőre kattintva megjelenítheti a lista elemeit, majd kijelölheti a listában szereplő elemeket.

parancsgomb

Makrót futtató, Visual Basic-függvényt vagy eseményvezérelt eljárást futtató vezérlő. A parancsgomb más programokban leküldéses gombként is ismert.

összehasonlító operátor (műveleti jel)

Két érték vagy kifejezés összehasonlítására szolgáló operátor. Például a < (kisebb, mint), a > (nagyobb, mint) és az = (egyenlő).

összetett vezérlő

Vezérlő és csatolt címke, például egy csatolt címkét tartalmazó szövegdoboz.

feltételes szűrés

A mezők szűrésével megjelenítheti a teljes vagy utolsó n elem értékét a végösszeg alapján. Szűrheti például a három olyan várost, amely a legtöbb értékesítést vagy a legkevésbé nyereséges öt terméket hozza létre.

feltételes formázás

A vezérlőelemek tartalmának formázása űrlapon vagy jelentésben egy vagy több feltétel alapján Egy feltétel hivatkozhat egy másik vezérlőre, a fókuszt tartalmazó vezérlőre vagy egy felhasználó által definiált Visual Basic for Applications függvényre.

konfliktus

Az a feltétel, amely akkor következik be, ha az adatok a kópiakészlet két tagjával azonos rekordban változtak. Ütközés bekövetkezésekor a program kijelöli a nyerő változót, és alkalmazza az összes kópiában, és a vesztes módosítást ütközésként rögzíti az összes kópiában.

kapcsolati karakterlánc

Egy karakterlánc-kifejezés, amely egy külső adatbázis megnyitására szolgál.

megkötés

Egy oszlopba vagy sorba beírt érték korlátozására szolgáló korlátozás. A kor oszlopban például az értékek értéke nem lehet kisebb nullánál, vagy nem lehet nagyobb, mint 110.

folyamatos űrlap

Egy űrlap, amely több rekordot jelenít meg a képernyőn űrlap nézetben.

hivatkozást tartalmazó vezérlő

Egy vezérlő, amely lehetővé teszi, hogy egy felhasználó egy dokumentumra, weblapra vagy objektumra ugorjon. Példa egy olyan szövegmezőre, amely hivatkozásokat tartalmazó mezőhöz van kötve.

kereszttáblás lekérdezés

Egy olyan lekérdezés, amely kiszámítja a rekordok összegét, átlagát, darabszámát vagy más típusú összegét, majd az eredményt két adattípus szerint csoportosítja: az egyiket az adatlap bal oldalán, a másikat pedig a felső részen.

pénznem adattípus

Az Access-adatbázisokban olyan adattípus, amely hasznos lehet a pénzes számítások vagy a rögzített pontú számítások szempontjából, amelyek rendkívül fontosak a pontosság szempontjából.

aktuális rekord

Annak a rekordhalmaznak a rekordja, amelyből adatok módosíthatók vagy olvashatók be. Tetszőleges időpontban csak egy rekord szerepelhet a rekordhalmazban, de a rekordhalmaznak nincs aktuális rekordja (például ha egy rekordot egy eredményhalmaz típusú rekordhalmazból törölt volna).

kurzor adattípusa

Egy Access-projektben az adattípust, amelyet csak a kurzor-változók létrehozásához használhat. Ezt az adattípust nem lehet használni a táblázat oszlopaihoz. A kurzor egy olyan mechanizmus, amellyel egyszerre egy sor használható egy SELECT utasításban.

Egyéni csoport

Egy egyéni csoportosítású mező eleme. Egy egyéni csoport két vagy több elemet tartalmaz egy sor vagy oszlop mezőből.

Egyéni csoport mező

A sor vagy az oszlop terület egy olyan mezője, amely az elemekként az egyéni csoportokat tartalmazza.

Egyéni sorrend

Felhasználó által definiált rendezési sorrend Egyéni rendezési sorrendet definiálhat például úgy, hogy a cím szenioritása alapján a EmployeeTitle oszlopban szereplő értékeket jelenítse meg.

Egyéni tulajdonságok párbeszédpanel

Egyéni tulajdonságlap, amely lehetővé teszi a felhasználóknak az ActiveX-vezérlők tulajdonságainak beállítását.

egyéni eszköztár

Az Access 2003-es és korábbi verzióiban egy eszköztár, amelyet az alkalmazáshoz hoz létre. Ezzel szemben a beépített eszköztár az Access része, ha a számítógépre van telepítve.

D

Vissza a lap tetejére

DAO objektum

Az Data Access Objects (DAO) tár által definiált objektum. A DAO-objektumokkal, például az adatbázisokkal, a TableDefés a rekordhalmazralaz adatrendezéshez és-kezeléshez használt objektumokat (például táblákat és lekérdezéseket) ábrázolhatja a Code (kód) függvénnyel.

adatelérési objektumok

Az adatbázis-objektumok eléréséhez és kezeléséhez használható programozási felület.

Data Access Objects (DAO)

adatelérési lap

Weblap, amelynek célja az internetről vagy intranetről származó adatok megtekintése és használata. Az adatainak tárolása általában Access-adatbázisban történik.

az adatelérési lap tulajdonságai

Azok az adatelérési lapok attribútumai, amelyek meghatározzák azt az adatbázist, amelyhez a lap csatlakozik, és amelyek meghatározzák a lap megjelenését és működését.

adatterület

Az összesítő adatot tartalmazó kimutatás vagy kimutatásdiagram nézet része. Az adatterület értékei Kimutatás nézetben és Kimutatásdiagram nézetben megjelenített adatpontként jelennek meg.

adatgyűjtés

A felhasználóktól származó információk összegyűjtésének módja HTML-űrlapok vagy InfoPath 2007-űrlapok küldésével és fogadásával az Access 2007-ből. Az Accessben hozzon létre egy adatgyűjtési kérést, és küldje el a felhasználóknak az e-mail-üzenetekben található űrlapokban. A felhasználók ezután kitöltik az űrlapot, és visszaadják Önnek.

adatdefiníció

Az alapul szolgáló táblák és lekérdezések mezői, valamint azok a kifejezések, amelyek az adatelérési lap rekordforrás részét alkotják.

Data Definition Language (DDL)

Az adatbázis attribútumainak (például táblák, mezők, indexek és tárolási stratégia) leírására szolgáló nyelv. Az ANSI ezt a lehetőséget használva a tokenek LÉTREHOZÁSához, HÚZÁSához és MÓDOSÍTÁSához. A DDL a strukturált lekérdezés nyelvének (SQL) a részhalmaza.

adatdefiniáló lekérdezés

Egy SQL-specifikus lekérdezés, amely létrehozhatja, módosíthatja vagy törölheti a táblázatokat, illetve indexet hozhat létre vagy törölhet az adatbázisokban. Az ANSI ezeket a DDL-lekérdezéseket adja meg, és a létrehozás, a csökkenés és a módosítás tokent használja.

adatmező

Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben összegzett adatokat tartalmazó mező. Az adatmező általában numerikus adatot tartalmaz.

adatelem

Egy olyan alkalmazásspecifikus adat, amelyet átadhat a (Dynamic Data Exchange) DDE-csatornán keresztül.

adatfelirat

Olyan címke, amely további információkat nyújt az adatjelölőről, amely egyetlen adatpontot vagy értéket képvisel.

adatmanipulációs nyelv (DML)

Az adatbázis adatainak beolvasására, beszúrására, törlésére és frissítésére szolgáló nyelv. A DML a strukturált lekérdezés nyelvének (SQL) a részhalmaza.

adatjelölő

Sáv, terület, pont, szelet vagy más szimbólum egy diagramon, amely egyetlen adatpontot vagy értéket képvisel. A diagramhoz kapcsolódó adatjelölők adatsort alkotnak.

adatsor

A diagramon ábrázolt kapcsolódó adatpontok. A diagram minden adatsorában egyedi szín vagy mintázat látható. A diagramok egy vagy több adatsorát ábrázolhatja.

adatforrás-vezérlőelem

Az adatelérési lapok és a Microsoft Office webes összetevői, amelyek a mögöttes adatforráshoz való kapcsolatot kezelik. Az adatforrás-vezérlő nem tartalmaz vizuális ábrázolást.

adatbázis-alkalmazás

Több olyan objektum, amely tartalmazhat olyan táblákat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, makrókat és kódot, amelyek megkönnyítik a közös munka megkönnyítését. Az adatbázis-alkalmazások általában egy csoportba vannak telepítve.

adatbázis-diagram

Az adatbázis-séma bármely részének grafikus ábrázolását. Az adatbázis szerkezete teljes vagy részleges képe lehet. A táblázat tartalmazza a táblákat, a bennük lévő oszlopokat, valamint a táblák közötti kapcsolatokat.

Adatbázis-dokumentáló

Egy olyan eszköz, amely részletes információkat tartalmaz az adatbázis objektumairól.

adatbázis-objektumok

Az Access-adatbázisok objektumokat, például táblázatokat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, lapokat, makrókat és modulokat tartalmaz. Az Access-projektek objektumokat, például űrlapokat, jelentéseket, lapokat, makrókat és modulokat tartalmaznak.

adatbázis-replikáció

Az Access-adatbázisok két vagy több speciális példányának (replikájának) létrehozása. A kópiák szinkronizálható, az egyik kópiában végzett módosítások, illetve a tervben végzett módosítások más kópiáknak továbbítódnak.

Adatbázis ablak

Az Access 2003-es és korábbi verzióiban az Access-adatbázisok és az Access-projektek megnyitásakor megjelenő ablak. Az új adatbázis-objektumok létrehozásának és a meglévő objektumok megnyitásának billentyűparancsait jeleníti meg. Az Access 2007 az adatbázis ablakát a navigációs ablak váltja fel.

adatdefiniáló lekérdezés

A Data Definition Language (DDL) utasításait tartalmazó SQL-specifikus lekérdezés. Az alábbi utasítások segítségével objektumokat hozhat létre vagy módosíthat az adatbázisban.

adatlap

Táblázatból, űrlapból, lekérdezésből, nézetből vagy tárolt eljárásból származó, sor-és oszlop formátumban megjelenített információk.

Adatlap nézet

Táblázatból, űrlapból, lekérdezésből, nézetből vagy tárolt eljárásból származó adatot egy sor-és oszlop formátumban megjelenítő nézet. Adatlap nézetben szerkesztheti a mezőket, adatokat vehet fel és törölhet, illetve adatokat kereshet. Az Access 2007-ban az Access-nézetben is módosíthatja és felveheti a mezőket egy táblába.

dátumkifejezés

Bármely olyan kifejezés, amely dátumként értelmezhető, többek között a dátumokat, a dátumokat megjelenítő számokat, a dátumokat megjelenítő karakterláncokat, valamint a függvényektől kapott dátumokat.

dátumkonstans

Tetszőleges, a számok jelei (#) által körülvett, érvényes formátumú karakterek. Érvényes formátumok: a programkód vagy az univerzális dátumformátum területi beállításai által megadott dátumformátumot tartalmazzák.

dátumelválasztók

A nap, hónap és év elkülönítésére szolgáló karakterek a dátumok formázása esetén. A karaktereket a rendszerbeállítások vagy a Format függvény határozza meg.

dátum/idő adattípus

Az Access-adatbázis adattípusa, amely a dátum-és időadatok tárolására szolgál.

datetime adattípus

Egy Access-projektben a dátum-és időértékek adattípusa, amely a január 1-től 1753, az 9999 december 31-ig tart, a második vagy az 3,33 ezredmásodperc pontosságát.

DBCS

Egy karakterből álló karakterkészlet, amely 1 vagy 2 bájtot használ, így több mint 256 karaktert jelölhet ki.

Decimális adattípus (Access-adatbázis)

A-10 ^ 28-1 és 10 ^ 28-1 közötti értékeket tartalmazó pontos numerikus adattípus. Megadhatja a méretarányt (a számjegyek maximális számát) és a pontosságot (a tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát).

Decimális adattípus (Access-projekt)

A-10 ^ 38-1 és 10 ^ 38-1 közötti értékeket tartalmazó pontos numerikus adattípus. Megadhatja a méretarányt (a számjegyek maximális számát) és a pontosságot (a tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát).

deklaráció

Egy állandót, változót vagy eljárást megnevező, nem végrehajtható kód, amely a jellemzőit, például az adattípust adja meg. DLL-eljárások esetén a deklarációk a neveket, a tárakat és az argumentumokat adják meg.

Deklarációs szakasz

A modul minden eljárására érvényes deklarációkat tartalmazó modul szakasza. A hivatkozás tartalmazhat a változókkal, állandókkal, felhasználó által definiált adattípusokra és külső eljárásokra vonatkozó nyilatkozatokat egy dinamikus csatolású tárban.

vezérlőelem alapértelmezés szerinti stílusa

Vezérlőelem-típus alapértelmezett tulajdonságának beállítása. Két vagy több hasonló vezérlő létrehozása előtt testre szabhatja a vezérlőelem-típusokat, így elkerülhető, hogy az egyes vezérlőelemek egyenként ne legyenek testre szabva.

default tulajdonság

Egy olyan tulajdonság, amelyet beállíthat egy vezérlőre, hogy minden alkalommal, amikor új vezérlőt hoz létre, a tulajdonság értéke azonos lesz.

alapérték

Egy olyan érték, amely automatikusan bekerül egy mezőbe vagy vezérlőelembe új rekord felvételekor. Az alapértelmezett értéket elfogadhatja, vagy felülírhatja az érték beírásával.

törlő lekérdezés

Egy lekérdezés (SQL-utasítás), amely az egy vagy több táblából megadott feltételeknek megfelelő sorokat távolítja el.

tervezőrács

A lekérdezések vagy szűrők tervezéséhez, illetve az Irányított szűrés/rendezés ablakban használható rács. Lekérdezések esetén a rács korábbi neve QBE rács.

Főkópia

A kópiakészlet egyetlen olyan tagja, amelyben módosíthatja az adatbázis szerkezetét, amelyet átadhat más kópiáknak.

Tervező nézet

Az alábbi adatbázis-objektumok tervezését megjelenítő nézet: táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók. Tervező nézetben létrehozhat új adatbázis-objektumokat, és módosíthatja a meglévő objektumok tervét.

részlet terület

A kimutatás nézet részlet és összeg mezőket tartalmazó része.

Részlet mező

Egy mező, amely az alapul szolgáló rekordforrás összes sorát vagy rekordját jeleníti meg.

törzsszakasz

Az űrlap vagy jelentés fő szövegtörzsét tartalmazza. Ez a szakasz általában a rekordforrás mezőihez kötött vezérlőket tartalmaz, de tartalmazhat kötetlen vezérlőket is, például a mező tartalmát azonosító címkéket.

közvetlen szinkronizálás

A helyi hálózathoz közvetlenül kapcsolódó és a megosztott hálózati mappákon keresztül elérhető kópiák adatainak szinkronizálására szolgáló módszer.

letiltott vezérlő

Egy űrlapon szürkén megjelenő vezérlőelem. A letiltott vezérlők nem tudják a fókuszt bemutatni, és nem fognak válaszolni az egérkattintásokra.

dokumentum tulajdonságai

Az egyes adatelérési lapokon tárolt tulajdonságok, például a cím, a tárgy és a szerző.

tartomány

Egy tábla, lekérdezés vagy SQL-kifejezés által definiált rekordok halmaza. A domain összesítő függvény statisztikai adatokat ad vissza egy adott tartományról vagy rekordhalmazról.

tartományösszegző függvény

Egy függvény, például a DAvg vagy a DMax, amely a rekordok egy halmazán (tartományon) alapuló statisztika kiszámításához használható.

dupla pontosság

Annak a számítógép-memóriának a száma (két szó; általában 8 bájt), amely a kevésbé pontos (szimpla pontosságú) számok tárolásához szükséges (két szó; általában 8). A számítógép általában a lebegőpontos formában kezeli.

célterület

A kimutatás vagy kimutatásdiagram nézet azon területe, amelyből mezőket lehet lehúzni a mezőben lévő adat megjelenítéséhez. Az egyes lerakási területeken a címkék jelzik, hogy milyen típusú mezők hozhatók létre a nézetben.

legördülő lista

Adatelérési lap vezérlőeleme, amelyre kattintva megjelenítheti a kívánt értéket. Legördülő listában nem lehet értéket beírni.

dinamikus csatolású tár

Olyan rutinok készlete, amelyeket a Visual Basic eljárásokból lehet nevezni, és a futási időben töltődnek be és kapcsolódnak az alkalmazáshoz.

E

Vissza a lap tetejére

visszhang

Az Access a makró futása közben frissíti vagy átfesti a képernyőt.

vezérlő szerkesztése

Más néven szövegmező, a szerkesztési vezérlő olyan téglalap alakú terület, amelyben a felhasználó szöveget adhat meg és szerkeszthet.

beágyazás

Ha egy OLE-objektumról másolatot szeretne beszúrni egy másik alkalmazásból. Az OLE-kiszolgálónak nevezett objektum forrása lehet bármely olyan alkalmazás, amely támogatja az objektumok csatolását és beágyazását. A beágyazott objektumok módosításai nem jelennek meg az eredeti objektumban.

adatbázis-támogatás engedélyezve

Egy korábbi verziójú adatbázis, amelyet az Access 2000-es vagy újabb verziójában nyitottak meg a formátum konvertálása nélkül. Ha meg szeretné változtatni az adatbázis tervét, meg kell nyitnia azt az Access azon verziójában, amelyben létrehozták.

hibaszám

A 0-65 535-es számú, az err objektum szám tulajdonságának megfelelő egész szám. Az err objektum Description tulajdonságával együtt ez a szám egy adott hibaüzenetet jelenít meg.

kizárólagos

A hálózaton megosztott adatbázisokban tárolt adathozzáférési mód. Ha kizárólagos módban nyit meg egy adatbázist, azzal megakadályozhatja, hogy mások megnyissák az adatbázist.

a vezérlő kibontása

Adatelérési lap vezérlője, amelyre kattintva kibonthatja vagy elrejtheti a csoportosított rekordokat a részletező rekordok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

kibontási jelölő

A rekordok csoportjai kibontására vagy összecsukására szolgáló gomb Megjeleníti a pluszjelet (+) vagy a mínusz (-) jelet.

exportálás

Ha az adatot és az adatbázis-objektumokat egy másik adatbázisba, számolótáblába vagy fájlformátumba szeretné másolni, hogy egy másik adatbázis vagy program használhassa az adatforrást vagy az adatbázis-objektumokat. Az adatexportálás számos támogatott adatbázisba, programba és fájlformátumba is exportálható.

A Kifejezésszerkesztő

Egy kifejezés létrehozásához használható Access-eszköz. Tartalmazza a kijelölhető kifejezések listáját.

külső adatbázis

Annak a táblának a forrása, amelyet az aktuális adatbázishoz kell csatolni vagy importálni, vagy egy exportálandó táblázat rendeltetési helye.

külső tábla

Az aktuálisan megnyitott Access-adatbázisban vagy Access-projekten kívüli táblázat.

F

Vissza a lap tetejére

mező adattípusai

Annak a mezőnek A jellemzője, amely meghatározza, hogy milyen típusú adatot tud tárolni. Egy olyan mező például, amelynek az adattípusa Szöveg, a szövegből vagy a numerikus karakterből álló adattípusokat tárolhatja, a szám típusú mezők azonban csak számszerű adatot tárolhatnak.

Mezőlista ablaktábla

Egy ablaktábla, amely felsorolja az alapul szolgáló rekordforrás vagy adatbázis-objektum összes mezőjét.

mező kiválasztó

Kis téglalap vagy sáv, amelyre kattintva kijelölheti az adatlap egész oszlopát.

fájlszám

A megnyitott utasításban a fájl megnyitásához használt szám. A 1-255-as tartományba (beleértve a más programokban nem elérhető fájlokhoz) használhatók a számok. Az 256-511-as tartománnyal más programokból elérhető fájlok száma használható.

Kitöltés

Egy jelentés nagyítása, amely a jelentés pillanatfelvételének ablakát illeszti be úgy, hogy a jelentés álló vagy fekvő tájolású legyen.

szűrő

Az adathalmazok, amelyek az adat részhalmazát jelenítik meg, vagy az adatot rendezni szeretnék. Az Accessben szűrési technikákat (például Szűrés kijelöléssel és szűrés űrlappal) is használhat az adatok szűréséhez.

szűrő terület

A kimutatás nézet vagy a Kimutatásdiagram nézet olyan része, amely szűrő mezőket tartalmaz.

Szűrés űrlappal

Olyan adatszűrési módszer, amely az aktuális űrlap vagy adatlap verzióját használja üres mezővel, amelybe beírhatja azokat az értékeket, amelyekben a szűrt rekordokat el szeretné helyezni.

Szűrés kijelöléssel

Az űrlapon vagy adatlapon olyan rekordok szűrése, amelyekben csak a kijelölt értéket tartalmazó rekordok olvashatók be.

Szűrés kihagyása kijelölés nélkül

Egy űrlap vagy adatlap rekordjainak szűrésére szolgáló módszer, amellyel csak azokat a rekordokat lehet lekérdezni, amelyek nem tartalmazzák a kijelölt értéket.

szűrő mező

A szűrési területen egy mező, amely a kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben megjelenített adatszűrésre használható. A szűrési mezők a Microsoft Excel kimutatásokban ugyanazok a függvények, mint az oldal mezők.

Szűrő a bevitelhez

A megadott értéket vagy kifejezést használó rekordok szűrésére szolgáló technika csak azokat a rekordokat keresi meg, amelyek tartalmazzák az értéket, vagy amelyek megfelelnek a kifejezésnek.

rögzített szélességű szövegfájl

Egy olyan adatot tartalmazó fájl, amelyben az egyes mezők rögzített szélességű.

float (float) adattípus

Egy Access-projektben egy 15 jegyű pontossággal közelítő numerikus adattípus. A float adattípus pozitív értékeket tartalmazhat a körülbelül 23e E-308-től az e-keresztül 79e E + 308, negatív értékektől kezdve a körülbelül-23e E-308-től a-79e E + 308 vagy nulla értékkel.

lebegő

Szabadon mozoghat a saját ablakában. A lebegő ablak mindig felül van. A Kifejezésszerkesztő, az Adatbázis-dokumentáló, az eszközkészlet és a paletták float-oltak lehetnek.

idegen kulcs

Egy vagy több táblamező (oszlop), amelyek az elsődleges kulcs mezőre vagy egy másik tábla mezőire hivatkoznak. Az idegen kulcs azt jelzi, hogy a táblák milyen módon kapcsolódnak egymáshoz.

idegen tábla

Egy olyan tábla (például vevői rendelések), amely egy olyan idegenkulcs-mezőt (például Vevőkód) tartalmaz, amely egy másik tábla elsődleges kulcs mezője (például vevők) az adatbázisban, és ez általában az egy a többhöz kapcsolat "több" oldalán található.

űrlap

Access adatbázis-objektum, amelyen a műveletek elvégzéséhez, illetve a mezőkben lévő adatbevitelhez, megjelenítéshez és szerkesztéshez vezérlők helyezhetők el.

űrlap lábléce

Segítségével megadhatja, hogy milyen utasítások vonatkoznak az űrlap, a parancsgomb vagy a kötetlen vezérlőelemek használatára az adatok fogadásához. Megjelenik az űrlap alján űrlap nézetben és a nyomat végén.

űrlap fejléce

Segítségével megjelenítheti az űrlap címét, az űrlap használati utasításait, illetve a kapcsolódó űrlapokat megnyitó parancsgombot, illetve egyéb feladatokat végezhet el. Az űrlap fejléce az űrlap tetején, űrlap nézetben és a nyomat elején jelenik meg.

űrlapmodul

Egy olyan modul, amely Visual Basic for Applications (VBA) kódot tartalmaz az adott űrlapon vagy vezérlőn bekövetkezett események által kezdeményezett összes eseményvezérelt eljáráshoz.

Az űrlap objektum lapja

Az objektum lap, amelyben a Tervező nézet, az űrlap nézet, az Adatlap nézet vagy a nyomtatási kép űrlapja használható.

űrlap tulajdonságai

A megjelenését vagy működését befolyásoló űrlap attribútumai. A DefaultView tulajdonság például egy űrlap tulajdonság, amely azt határozza meg, hogy az űrlap automatikusan megnyílik-e űrlap vagy Adatlap nézetben.

űrlap-választó

A vonalzók találkozási helye a Tervező nézetben, az űrlap bal felső sarkában. A mező segítségével űrlap szintű műveleteket végezhet, például az űrlap kijelölésével.

Form view

Olyan űrlap, amely megjeleníti az adatmegjelenítést vagy-adatfogadást. Az űrlap nézet a táblákban lévő adathozzáadási és módosítási elsődleges módszer. Ebben a nézetben is módosíthatja az űrlapok tervét.

format

Itt adhatja meg, hogy hogyan jelenjen meg és nyomtassa ki az adatot. Az Access-adatbázisok szabványos formátumokat biztosítanak bizonyos adattípusokhoz, akárcsak egy Access-projekt a megfelelő SQL-adattípusokhoz. Egyéni formátumokat is létrehozhat.

előtér-/háttéralkalmazás

A táblázatokat tartalmazó "back-end" adatbázisfájl, valamint a "back-end" táblázatokra mutató hivatkozásokat tartalmazó "előtér" adatbázis-objektum másolatait tartalmazó adatbázis-alkalmazás.

függvény

Olyan lekérdezés, amely bemeneti paramétereket hoz létre, és egy, a tárolt eljáráshoz hasonló eredményt ad eredményül. Típus: skaláris (többszintű; egy értéket ad eredményül), szövegközi (egy utasítás; egy frissíthető táblázat értéke) és a táblázat (többszintű; tábla értéke).

függvényeljárás

Visual Basic for Applications (VBA) esetén egy olyan eljárás, amely egy kifejezésben használható értéket ad eredményül. A függvényt a függvény utasítása alapján deklarálja, és a end függvény utasításával fejezheti be.

K

Vissza a lap tetejére

Általános rendezési sorrend

Az alapértelmezett rendezési sorrend határozza meg, hogy a karakterek a teljes adatbázisban (például táblákban, lekérdezésekben és jelentésekben) legyenek rendezve. Az általános rendezési sorrendet akkor érdemes megadnia, ha az Access több nyelvű kiadási verziójával tervezi az adatbázis használatát.

globális menüsor

Az Access 2003-es és korábbi verzióiban egy speciális egyéni menüsort, amely lecseréli az adatbázis minden ablakában lévő beépített menüsort, kivéve, ha egyéni menüsort adott meg az űrlapokhoz vagy jelentésekhez.

globális replika

Olyan replika, amelyben a módosítások teljes mértékben követhetők, és a halmaz bármely globális kópiájában megadhatók. A globális kópia olyan helyi vagy névtelen kópiákkal is cserélheti a változtatásokat, amelyekhez a hub válik.

globális helyi menü

Egyéni helyi menü, amely a következő objektumok beépített helyi menüjét helyettesíti: tábla-és lekérdezési adatlapok mezői; űrlapok és űrlapok vezérlőelemei űrlap nézetben, Adatlap nézetben és nyomtatási képben és jelentések a nyomtatási képen.

globális egyedi azonosító (GUID)

Az Access-adatbázisokban használt 16 bájtos mező egyedi azonosítót hoz létre a replikációhoz. A kópiák, a kópiakészlet, a táblázatok, a rekordok és az egyéb objektumok felismerésére szolgáló GUID-elemek. Az Access-adatbázisokban a GUID-AZONOSÍTÓk replikációs azonosítóknak nevezzük.

rács (Adatlap nézet)

Függőleges és vízszintes vonalak, amelyek vizuálisan osztják meg az adatsorokat és oszlopokat a táblák, lekérdezések, űrlapok, nézetek vagy tárolt eljárások celláiba. Megjelenítheti és elrejtheti ezeket a rácsvonal-vonalakat.

rács (Tervező nézet)

Olyan vízszintes pontozott és folytonos vonalak elrendezése, amelyek a vezérlőelemek pontos elhelyezését segítik az űrlap vagy jelentés tervezésekor.

csoportfiók

Egy munkacsoport felhasználói fiókjainak gyűjteménye, amelyet a csoportnév és a személyes azonosító (PID) azonosít. A csoporthoz rendelt engedélyek a csoport minden felhasználójának érvényesek.

csoport szűrő vezérlője

Egy adatelérési lapon lévő legördülő lista vezérlője, amely az alapul szolgáló rekordhalmaz rekordjait kikeresi a listából kiválasztott érték alapján. Csoportosított lapon a vezérlő lekérdezi a rekordok adott csoportját.

csoportláb

Az információk, például a csoportnév vagy a csoport összegzése, a rekordok egy csoportjának végén használható.

csoportfej

Az információk, például a csoportnév vagy a csoport összegzése, a rekordok egy csoportjának elején használható.

csoportszint

A jelentések vagy az adatelérési lapok egy csoportja más csoportokban van beágyazva. A csoportok akkor vannak beágyazva, ha a rekordok egy halmaza több mező, kifejezés vagy csoport rekordforrás szerint van csoportosítva.

csoportosított vezérlőelemek

Két vagy több vezérlő, amelyet egy egységként lehet kezelni űrlap vagy jelentés tervezésekor. Az egyes vezérlők kijelölésével és a tulajdonságok beállításával kijelölheti a csoportot.

csoportosított adatelérési lap

Adatelérési lap, amelynek két vagy több szintje van.

GLOBÁLISan egyedi azonosító adattípus

A távoli eljáráshívás segítségével használható egyedi azonosító karakterlánc. Minden Interface és Object osztály egy GLOBÁLISan egyedi azonosítót (globálisan egyedi azonosítót) használ az azonosításhoz. A GUID egy 128 bites érték. 

H

Vissza a lap tetejére

gazdaalkalmazás

Bármely olyan alkalmazás, amely támogatja a Visual Basic for Applications használatát.

hub

Egy globális replika, amelyre a kópiakészlet minden replikája szinkronizálja a módosításokat. A hub a szülő-replikaként szolgál.

hivatkozás címe

Egy cél elérési útvonala, például objektum, dokumentum vagy weblap. A hiperhivatkozási cím lehet URL-cím (internetes vagy intranetes webhely) vagy UNC-hálózati elérési út (helyi hálózaton lévő fájl címe).

hivatkozás adattípus

A hiperhivatkozási címeket tároló Access-adatbázis típusú mezők adattípusa. A címek legfeljebb négy részből állhatnak, és a következő formátumban íródnak: alakban # Address # alcím #.

Hiperhivatkozás mező

Hivatkozás címét tároló mező. Az Access-adatbázisokban a hivatkozás adattípusú mezők. Egy Access-projektben az a mező, amelynek a IsHyperlink tulajdonsága trueértékre van állítva.

hivatkozás képe vezérlő

Az adatelérési lapon használt vezérlőelemek olyan kötetlen képek megjelenítésére, amelyek egy fájlra vagy weblapra mutató hivatkozást jelképeznek. Tallózás módban a képre kattintva megnyithatja a cél helyét.

I

Vissza a lap tetejére

IDC/HTX-fájlok

A Microsoft Internet Information Server egy IDC-fájlt és egy HTX-fájlt használ az adatok ODBC-adatforrásból való kinyeréséhez és HTML-dokumentumként való formázásához.

azonosító (kifejezések)

Egy mező, vezérlőelem vagy tulajdonság értékére hivatkozó kifejezés eleme. Például űrlapok! [Rendelések]! [Rendeléskód] a Rendelések űrlap Rendeléskód vezérlőelemének értékére hivatkozó azonosító.

azonosító (Visual Basic)

Egy adattag a Visual Basic Code modulban. Az azonosító lehet Sub, függvény vagy Property eljárás, változó, állandó, DEKLARÁLt utasítás vagy felhasználó által definiált adattípus.

kép vezérlőelem

A kép űrlapon vagy jelentésben való megjelenítésére szolgáló vezérlő.

képadattípus

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus, amely legfeljebb 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) bináris adat tárolására képes. Bináris nagyméretű objektumok (festékfoltok) tárolására szolgál, például képeket, dokumentumokat, hangokat és lefordított kódot.

importálás

Ha szövegfájlból, számolótáblából vagy adatbázisból származó adatot szeretne másolni egy Access-táblába. Az importált adatforrások segítségével új táblát hozhat létre, vagy egy meglévő táblához hozzáfűzheti (hozzáadhatja) a megfelelő adatstruktúrát.

importálási/exportálási specifikáció

Az Access által egy rögzített szélességű vagy tagolt szövegfájlon futó importálási vagy exportálási művelethez szükséges információkat tároló specifikáció.

indexelés

Egy olyan funkció, amely a legfontosabb értékek alapján felgyorsítja a táblázatban való keresést és rendezést, és a táblázat soraiban egyediséget alkalmazhat. A táblák elsődleges kulcsának indexelése automatikusan megtörténik. Egyes mezők adattípusuk (például OLE-objektum vagy melléklet) miatt nem indexelhető indexelve.

Indexek ablak

Egy Access-adatbázisban egy ablak, amelyben megtekintheti vagy szerkesztheti a táblák indexeit, illetve több mezőből álló indexeket hozhat létre.

közvetett szinkronizálás

A kapcsolat nélküli környezetben használt szinkronizálási mód, például hordozható számítógéppel való utazáskor. A közvetett szinkronizálás beállításához a Replication Managert kell használnia.

helyi aktiválás

OLE-objektum OLE-kiszolgálójának aktiválása egy mezőből vagy vezérlőelemből Egy vezérlőben például egy hullámformát tartalmazó hangfájl (. wav) játszható le, ha duplán kattint a vezérlőre.

beviteli maszk

Literális megjelenítési karaktereket tartalmazó formátum (például zárójelek, időszakok és kötőjelek) és a maszkok, amelyek meghatározzák az adatbevitel helyét, valamint hogy milyen típusú adatot és hány karaktert tartalmazhatnak.

telepíthető ISAM

A külső adatbázis-formátumok (például dBASE, Excel és Paradox) elérését lehetővé tevő illesztőprogram. A Microsoft Access-adatbázismotor telepíti (betölti) az ISAM-illesztőprogramokat az alkalmazás által hivatkozott esetekben.

példány

A definícióját tartalmazó osztályból létrehozott objektum. Egy űrlap osztály több példánya például ugyanazt a kódot adja meg, és az űrlap-osztály tervezéséhez használt vezérlőkkel azonos vezérlőkkel töltődik be.

int adattípus

Egy Access-projektben olyan 4 bájtos (32 bit) adattípusú adat, amely teljes számokat tárol a-2 ^ 31 (-2 147 483 648) és a 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) közötti tartományba.

Integer adattípus

Egy olyan alapvető adattípus, amely egész számokat tárol. Az egész szám változót 16 bites (2 bájtos) számmal tárolják a-32 768-től 32 767-ig.

Internetes szinkronizálás

Segítségével szinkronizálhatja a kópiákat egy olyan kapcsolat nélküli környezetben, amelyben egy internetes kiszolgáló van konfigurálva. Az internetes szinkronizálás konfigurálásához a Replication Managert kell használnia.

belső állandó

Az Access, a VBA, az ADO vagy a DAO által szolgáltatott állandó. Ezek az állandók az objektum böngészőjében a globálisak elemre kattintva érhetők el az egyes tárakban.

elem

Egy mező egyedi adateleme. Ha a kimutatástáblázat vagy a mezőlista megjelenítéséhez alacsonyabb szintű elemek állnak rendelkezésre, az elem mellett megjelenik egy kibontó jelző (+).

J

Vissza a lap tetejére

Jet-és replikációs objektumok

A Microsoft Jet-adatbázisokra jellemző műveletek végrehajtására használható Automatizálási felületek készlete. A JRO segítségével tömörítheti az adatbázisokat, frissítheti az adatgyorsítótárból, és szerkesztheti és kezelheti a replikált adatbázisokat.

K

Vissza a lap tetejére

billentyűzet-kezelő

A felhasználó által lenyomott billentyűket vagy billentyűkombinációkat meghatározó kód.

L

Vissza a lap tetejére

címke

Egy űrlapon vagy jelentésen egy leíró szöveget, például címet, feliratot vagy útmutatást megjelenítő vezérlő. Lehet, hogy a címkék egy másik vezérlőhöz vannak csatolva.

Elrendezési nézet:

Az űrlapokon és jelentéseken az élő-és az élő-adatnézetek megtekintésekor többféle típusú terv módosítására használható nézet.

bal oldali külső illesztés

Külső illesztés, amelyben a lekérdezés SQL-utasításában a bal oldali ILLESZTÉSi művelet bal oldalán található összes rekord megjelenik a lekérdezés eredményében, még akkor is, ha nincs egyező érték az illesztett mezőben a jobb oldali táblázatban.

jelmagyarázat

Egy mező, amely a diagram adatsoraihoz vagy kategóriáira rendelt mintákat vagy színeket azonosítja.

függvénytár-adatbázis

Bármely alkalmazásból hívható eljárások és adatbázis-objektumok gyűjteménye. A tárban lévő elemek használatához először létre kell hoznia egy hivatkozást az aktuális adatbázisból a tár adatbázisába.

csatolás (táblák)

Egy olyan művelet, amely kapcsolatot létesít egy másik programból származó adattal, így az eredeti programban és az Accessben is megtekintheti és szerkesztheti az adatforrást.

csatolt tábla

A megnyitott adatbázison kívüli fájlban tárolt, az Access által a rekordokhoz hozzáférő táblázat. Egy kapcsolt tábla rekordjait hozzáadhatja, törölheti és szerkesztheti, a szerkezetét azonban nem változtathatja meg.

lista indexe

A lista elemeihez tartozó számok sorozata, az első elemhez tartozó 0, az első pedig az 1, a második elem stb.

helyi objektum

Olyan tábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, makró vagy modul, amely a létrehozott kópiában vagy Főkópiában marad. Sem az objektum, sem az objektum módosítása nem másolódik a kópiakészlet többi tagjába.

helyi replika

Egy olyan replika, amely az adott hub vagy globális kópiát, de a kópiakészlet többi kópiáját nem együtt cseréli át az adatokra.

területi beállítások

Az adott nyelvnek és országnak megfelelő adatok halmaza.

zárolt

A rekord, a rekordhalmaz vagy az adatbázis feltétele, hogy a felhasználó a jelenleg módosított felhasználó kivételével minden felhasználó számára írásvédett legyen.

keresőmező

Az űrlapon vagy jelentésen egy Access-adatbázisban használt mező, amely egy táblából vagy lekérdezésből beolvasott értékek listáját jeleníti meg, illetve statikus halmazokat tárol.

M

Vissza a lap tetejére

ACCDE-fájl

Access 2007-adatbázis (. accdb) fájl, amely az összes modult lefordítja, és minden szerkeszthető forráskódot eltávolítottak.

Access-adatbázismotor

Az Access-adatbázis rendszerének része, amely a felhasználói és rendszeradatbázisokban tárolt adatok lekérdezésére és tárolására használható. A motor úgy gondolhatja, hogy egy adatkezelő, amelyen az adatbázis-rendszerek (például az Access) épülnek fel.

makró

Feladatok automatizálására használható művelet vagy műveletek.

Makrószerkesztő

Az objektum lap, amelyen makrókat hozhat létre és módosíthat. A Makrószerkesztő különböző helyekről, például űrlapról vagy jelentésről indítható, vagy közvetlenül a menüszalag Létrehozás lapjáról indítható el.

makrócsoport

Olyan kapcsolódó makrók gyűjteménye, amelyek egyetlen Makrónév alatt vannak tárolva. A gyűjtemény gyakran csak makróként hivatkozik.

főűrlap

Egy vagy több segédűrlapot tartalmazó űrlap.

táblakészítő lekérdezés

Egy új táblát létrehozó lekérdezés (SQL-utasítás), majd a rekordok (sorok) létrehozása egy meglévő táblából vagy lekérdezési eredményből származó rekordok másolásával.

manuális hivatkozás

Hivatkozás, amelynek működéséhez az szükséges, hogy a forrásdokumentum adatainak módosítása után módosítsa az adatait.

több-a-többhöz kapcsolat

Két tábla közötti társítás, amelyben az egyik rekord egy másik tábla több rekordjához kapcsolódhat. Több a többhöz kapcsolat létrehozásához hozzon létre egy harmadik táblázatot, és vegye fel az elsődleges kulcs mezőit a másik két táblából ebbe a táblába.

kijelölővonalak

Az adatelérési lapon használt szövegek áthelyezésével megtervezheti a felhasználó figyelmét egy adott oldal elemre, például egy címsorra vagy egy fontos bejelentésre. Ha egy kijelölő keretet szeretne elhelyezni egy lapon, hozzon létre egy görgethető szöveget vezérlőt.

maximális rögzítési korlát

A teljesítmény javítása érdekében megadhatja, hogy egy Access-projektben egy űrlap vagy adatlap Microsoft SQL Server-adatbázisból milyen maximális számú rekordot szeretne beolvasni.

MDE-fájl

Access 2003 vagy korábbi adatbázis-fájl (. mdb): az összes modul lefordítása és az összes szerkeszthető forráskód eltávolítása.

feljegyzés adattípus

Az Access-adatbázisokban mező adattípusú. A feljegyzés mezők legfeljebb 65 535 karakterből állhatnak.

Microsoft Access-adatfájl

Access-adatbázis vagy Access-projektfájl. Az Access 2007-adatbázisok adatbázis-objektumokat és adatokat tárolnak az. accdb fájlokban, az Access korábbi verziói pedig az. mdb formátumot használják. A projektfájlok nem tartalmaznak adatokat, és a Microsoft SQL Server-adatbázishoz való csatlakozáskor használják.

Microsoft Access-adatbázis

Egy adott témához vagy célhoz kapcsolódó adatok és objektumok (például táblák, lekérdezések vagy űrlapok) gyűjteménye.

Microsoft Access-objektum

Az Access által definiált objektum, amely az Accesshez, a felületéhez, illetve egy alkalmazás űrlapjaihoz vagy jelentéseihez kapcsolódik. Emellett a Microsoft Access-objektumokkal is felhasználhatja az adatok beviteléhez és megjelenítéséhez használt felület elemeit.

Microsoft Access-projekt

Olyan Access-fájl, amely Microsoft SQL Server-adatbázishoz csatlakozik, és ügyfél/kiszolgáló alkalmazások létrehozására szolgál. A projektfájl nem tartalmaz adatokat vagy adatdefiníciót tartalmazó objektumokat, például táblázatokat és nézeteket.

Microsoft Data Engine

Ügyfél/kiszolgáló adattároló, amely helyi adattárolót biztosít kisebb számítógépeken (például egyfelhasználós számítógépen vagy kismunkacsoport-kiszolgálón), és amely kompatibilis a Microsoft SQL Server 6,5, az SQL Server 7,0 és az SQL Server 2000 rendszerrel.

Microsoft SQL Server-adatbázis

Egy adatbázis a Microsoft SQL Serverben, amely táblákat, nézeteket, indexeket, tárolt eljárásokat, függvényeket és eseményindítókat tartalmaz. Az Access-adatbázisokat ODBC-vel vagy Access-projekt (*. adp) létrehozásával is elérheti SQL Server-adatforrások segítségével.

Module-szint

Ez a cikk a Visual Basic for Applications (VBA)-modul vagy az eljáráson kívüli deklarációk szakaszában deklarált bármilyen változó vagy állandó értékét ismerteti. A modul szintjén deklarált változók vagy állandók a modul minden eljárása számára elérhetők.

Module-Level változó

Egy olyan változó, amely a Visual Basic for Applications (VBA) modul deklarációs szakaszában van deklarálva a magánjellegű kulcsszó használatával. Ezek a változók a modul összes eljárásában elérhetők.

pénz adattípus

Egy Access-projektben egy olyan adattípust, amely monetáris értékeket tárol a tartományba – a 922 337 203 685 477,5707 – 922 337 203 685 477,5807-ig, a ezredrésze pedig a pénzügyi egység tíz értékének megfelelő pontossággal.

Áthelyezés fogópont

A kijelölt vezérlőelemek vagy vezérlőelemek elrendezésének bal felső sarkában megjelenő nagy négyzet tervező vagy Elrendezési nézetben. A fogópont húzásával áthelyezheti a vezérlőt vagy a vezérlőelem-elrendezést egy másik helyre.

Áthelyezés mód

Az a mód, amelyben a balra és a jobbra nyílbillentyűvel áthelyezheti az oszlopot Adatlap nézetben.

többértékű mező

Egy keresőmező, amely egynél több értéket tárolhat.

többfelhasználós (megosztott) adatbázis

Egy adatbázis, amely lehetővé teszi, hogy egy időben több felhasználó elérje és módosítsa ugyanazt az adathalmazt.

N:

Vissza a lap tetejére

Automatikus névjavítás

Egy funkció, amely automatikusan kijavítja az űrlapok, jelentések, táblák, lekérdezések, mezők vagy vezérlőelemek űrlapokon és jelentésekben való átnevezésének leggyakoribb hatásait. Az automatikus névjavítás azonban nem tudja helyreállítani az átnevezett objektumok összes hivatkozását.

léptetőgombok

A rekordok közötti navigáláshoz használható gombok. Ezek a gombok az Adatlap nézet és az űrlap nézet bal alsó sarkában találhatók. A gombok a nyomtatási képen is elérhetők, így a dokumentum oldalain mozoghat.

Navigációs ablak

Az Access-adatbázisok vagy Access-projektek megnyitásakor megjelenő ablaktábla. A navigációs ablak megjeleníti az adatbázis objektumait, és testre szabhatja az objektumok rendezését és csoportosítását különböző módokon.

NCHAR adattípus

Egy Access-projektben egy rögzített hosszúságú, legfeljebb 4 000 Unicode-karaktert tartalmazó adattípus. A Unicode-karakterek minden karakternél 2 bájtot használnak, és támogatják az összes nemzetközi karaktert.

normalizálás

A relációs adatbázisokban lévő adatok duplikálása hatékony táblatervező használatával. Az adatbázis normalizálása a tábla-analizátor varázslóval végezhető el.

ntext adattípus

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus, amely legfeljebb 2 ^ 30-1 (1 073 741 823) karakterből állhat. Az ntext-adattípusú oszlopok a 16 bájtos mutatót az adatsorban tárolják, az adatok pedig külön vannak tárolva.

Null

A mezőben megadható, illetve a kifejezésekben vagy lekérdezésekben használható érték hiányzó vagy ismeretlen adatot jelezhet. A Visual Basicben a Null kulcsszó Null értéket jelez. Egyes mezők, például az elsődleges kulcs mezők, nem tartalmazhatnak null értéket.

null mező

Null értéket tartalmazó mező. A null mező nem egyezik meg egy nulla hosszúságú karakterláncot ("") tartalmazó mezővel vagy egy 0 értéket tartalmazó mezővel.

szám adattípus

Az Access-adatbázisokban a matematikai számításokban használni kívánt numerikus adattípusú mező adattípusa. A pénznem adattípust azonban a pénznemek értékének megjelenítéséhez vagy kiszámításához használja.

numerikus adattípus

Egy Access-projektben egy pontos numerikus adattípus, amely a-10 ^ 38-1 és 10 ^ 38-1 közötti értékeket tárol. Megadhatja a méretarányt (a számjegyek maximális számát) és a pontosságot (a tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek maximális számát).

nvarchar (n) adattípus

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus, amely legfeljebb 4 000 Unicode-karaktert tartalmaz. A Unicode-karakterek minden karakternél 2 bájtot használnak, és támogatják az összes nemzetközi karaktert.

O

Vissza a lap tetejére

Objektum adattípusa

A Visual Basic által felismerhető bármely objektumot megjelenítő alapvető adattípus. Bár bármely objektumtípus objektumként deklarálható az objektum változója, a legjobb, ha az objektum változóit meghatározott típusuk szerint adja meg.

Az objektum függőségei ablaktábla

Azokat az objektumokat jeleníti meg, amelyeknek függősége van a kijelölt objektumon, valamint azokat az objektumokat is, amelyeken a kijelölt objektum függőségekkel rendelkezik.

objektumkönyvtár

Az objektumok definícióját tartalmazó fájl, valamint annak módszerei és tulajdonságai. Az objektumkönyvtár fájlt tartalmazó fájlnak általában a fájlnév kiterjesztése. OLB.

objektumtípus

Egy program által automatizálással kitett objektum típusa; például az alkalmazás, a fájl, a tartományok és a munkalap. Használja az Object böngészőt a Visual Basic Editorban, vagy a program dokumentációjában keresse meg a rendelkezésre álló objektumok teljes listáját.

objektumváltozó

Egy objektumra mutató hivatkozást tartalmazó változó.

ODBC-kapcsolati karakterlánc-szerkesztő

Access-eszköz, amellyel átadó lekérdezés létrehozásakor SQL-adatbázishoz kapcsolódhat. Ha menti a lekérdezést, a program a lekérdezéssel menti a kapcsolati karakterláncot.

ODBC-adatforrás

A nyílt adatbázis-összekapcsolás (ODBC) protokollt támogató programokból és adatbázisokból származó adatok és információk eléréséhez szükséges adatok.

ODBC-adatbázis

Egy adatbázis, amelyhez ODBC (Open Database Connectivity) illesztőprogram – az adatimportáláshoz,-csatoláshoz vagy-exportáláshoz használható illesztőprogram – szerepel.

ODBCDirect

Olyan technológia, amely lehetővé teszi az ODBC-adatforrások közvetlen elérését a DAO-funkciókkal, amelyek kihagyja a Microsoft Jet adatbázismotor használatát.

OLE-tároló

Egy másik programból származó, kapcsolt vagy beágyazott OLE-objektumot tartalmazó program. Ha például egy Access-adatbázis OLE-objektuma tartalmaz egy Excel-munkalapot, az Access az OLE-tároló.

OLE DB

Egy összetevő-adatbázis-architektúra, amely hatékony hálózatokat és internet-hozzáférést biztosít számos különböző típusú adatforráshoz, például relációs adatforrások, levelezési fájlok, sima fájlok és számolótáblák.

OLE DB-szolgáltató

Az OLE DB-architektúra olyan programja, amely natív hozzáférést biztosít az adatokhoz, nem pedig az ODBC-vagy IISAM-illesztőprogramokkal, azaz az adatok eléréséhez külső lehetőségeket nyújt az adatok eléréséhez.

OLE-objektum

Objektum csatolására és beágyazására szolgáló OLE protokollt támogató objektum. Egy OLE-kiszolgáló OLE-objektuma (például egy Windows-Fénykép vagy egy Excel-munkalap) beágyazható vagy beágyazható egy mezőbe, űrlapra vagy jelentésbe.

OLE-objektum adattípus

Az Access-adatbázisokban csatolhatók vagy beágyazható (beszúrt) más programokban létrehozott objektumokhoz használt mező adattípusa.

OLE-kiszolgáló

Egy másik programhoz kapcsolt vagy beágyazott OLE-objektumot biztosító program vagy DLL. Ha például egy Access-adatbázis OLE-objektuma tartalmaz egy Excel-munkalapot, az Excel az OLE-kiszolgáló.

OLE/DDE-csatolás

Kapcsolat egy OLE-objektum és annak OLE-kiszolgálója között, illetve egy dinamikus adatCsere (DDE) forrásdokumentum és egy céldokumentum között.

egy-a-többhöz kapcsolat

Két tábla közötti társítás, amelyben az elsődleges tábla egyes rekordjainak elsődleges kulcsa a megfelelő mező vagy mezők értékének felel meg a kapcsolódó táblában.

egy-az-egyhez kapcsolat

Két tábla közötti társítás, amelyben az elsődleges tábla egyes rekordjainak elsődleges kulcsa a megfelelő mező vagy mezők (és csak egy rekord) értékének felel meg a kapcsolódó táblában.

választógomb

Egy vezérlőelem, más néven választógomb, amelyet jellemzően egy vezérlőelem-csoport részeként használ az űrlapokon és jelentéseken elérhető alternatívák bemutatása céljából. A felhasználók nem választhatnak egynél több lehetőséget.

vezérlőelem-csoport

Keret, amely tartalmazhat jelölőnégyzeteket, kapcsoló gombokat és választógombokat az űrlapokon vagy jelentéseken. A vezérlőelem-csoporttal olyan alternatívákat adhat meg, amelyekből a felhasználó egyetlen lehetőséget jelölhet ki.

külső illesztés

Abban az esetben, ha a két tábla minden egyező rekordja egyetlen rekordba van összevonva a lekérdezés eredményei között, és legalább egy táblázat hozzájárul az összes rekordhoz, még akkor is, ha az illesztett mező értékei nem egyeznek meg a másik táblában szereplő értékekkel.

tulajdonos

Biztonsági használat esetén az adatbázis vagy adatbázis-objektum vezérlését szabályozó felhasználói fiók. Alapértelmezés szerint az adatbázist vagy adatbázis-objektumot létrehozó felhasználói fiók a tulajdonos.

P

Vissza a lap tetejére

lap (adattárolás)

Az adatbázisfájl azon része, amelyben tárolják az adatrögzíthető fájlokat. A rekordok méretétől függően a lap (4 KB méretű) tartalmazhat egynél több rekordot.

oldalláb

Az űrlap vagy jelentés minden lapjának alján található összefoglalók, dátumok vagy oldalszámok megjelenítésére szolgál. Az űrlapon a lábléc csak az űrlap nyomtatásakor jelenik meg.

oldalfej

A cím, az oszlopfejlécek, a dátumok vagy az oldalszámok megjelenítése az űrlap vagy jelentés minden lapjának tetején. Űrlapon a fejléc csak az űrlap nyomtatásakor jelenik meg.

paraméteres lekérdezés

Egy lekérdezés, amelyben egy felhasználó egy vagy több feltétel-értéket ad meg. A paraméteres lekérdezés nem külön típusú lekérdezés; inkább kibővíti a lekérdezés rugalmasságát.

részleges replika

Egy adatbázis, amely csak a teljes replika rekordjainak egy részét tartalmazza. Egy részleges kópiával szűrőket állíthat be, és megadhatja azokat a kapcsolatokat, amelyek meghatározzák, hogy a teljes replika rekordjainak mely részhalmazát kell tartalmaznia az adatbázisban.

átadó lekérdezés

SQL-specifikus lekérdezés, amellyel közvetlenül egy ODBC-adatbázis-kiszolgálónak küldheti el a parancsokat. Az átadó lekérdezésekkel közvetlenül a kiszolgáló tábláival dolgozhat az Access-adatbázismotor által feldolgozott adatok helyett.

engedélyek

Olyan attribútumok, amelyek azt jelzik, hogy egy felhasználó milyen típusú hozzáféréssel rendelkezik az adatbázisokban lévő adatforrásokhoz vagy objektumokhoz.

állandó objektum

Az adatbázisban tárolt objektum; például egy adatbázistábla vagy egy QueryDef -objektum. Az eredményhalmaz vagy a Snapshot típusú Recordset objektumok nem állandó objektumok, mert szükség szerint jönnek létre a memóriában.

személyes azonosító

Kis-és nagybetűket megkülönböztető alfanumerikus karakterlánc, amely 4 – 20 karakter hosszú, és az Access a fiók nevével együtt a felhasználó vagy csoport azonosítóját használja az Access-munkacsoportokban.

pesszimista

Az egy vagy több rekordot tartalmazó lap zárolási típusa (a szerkesztett rekorddal együtt) nem érhető el a többi felhasználó számára a szerkesztési módszer használatakor, és mindaddig nem érhető el, amíg a frissítési módszert nem használja.

pi

Egy, A körülbelül 3.1415926535897932 megegyező matematikai konstans.

Kimutatásdiagram nézet

Egy adatlap vagy űrlap adatainak grafikus elemzését megjelenítő nézet. A mezők és elemek húzásával, illetve a mezők legördülő listáiban lévő elemek megjelenítésével és elrejtésével megtekintheti a különböző részletességi szinteket, illetve megadhatja az elrendezést.

Kimutatásűrlap

Interaktív táblázat, amely a kiválasztott formázási és számítási módszerekkel összesíti a nagy mennyiségű adatot. A sor-és oszlopfejléceket úgy forgathatja el, hogy az Excel kimutatásaihoz hasonlóan különböző módokon jelenítse meg az adatot.

Kimutatástáblázat

Egy olyan Microsoft Office-összetevő, amely egy weblapon interaktív módon elemzi az adatelemzést. A sorokban és az oszlopokban megjelenített adatok áthelyezhetők, szűrhetők, rendezettek és kiszámíthatók a célközönség számára értelmezhető módon.

PivotTable view

Adatlap vagy űrlap adatainak összegzésére és elemzésére szolgáló nézet. A mezők és elemek húzásával, illetve a mezők legördülő listáiban lévő elemek megjelenítésével és elrejtésével többféle részletességi szintet is használhat, illetve az adatok rendszerezését.

plus pointer

Az a mutató, amely akkor jelenik meg, amikor a mutatót az adatlap egy mezőjének bal szélére viszi. Amikor megjelenik a plusz mutató, a gombra kattintva kijelölheti a teljes mezőt.

előugró űrlap

Más ablakok fölött maradó űrlap. Az előugró űrlap lehet modális vagy mód.

elsődleges kulcs

Egy vagy több mező (oszlop), amelynek értékei egyedileg azonosíthatják a táblák egyes rekordjait. Az elsődleges kulcs nem engedélyezheti a null értékeket, és mindig egyedi indexszel kell rendelkeznie. Az elsődleges kulcs arra szolgál, hogy a táblázatokat más táblák idegen kulcsaihoz kapcsolja.

elsődleges tábla

Egy-a-többhöz kapcsolat két kapcsolódó táblájának "egy" oldala. Az elsődleges táblázatnak tartalmaznia kell egy elsődleges kulcsot, és minden rekordnak egyedinek kell lennie.

privát eljárás

Egy Sub vagy függvény eljárását magánjellegűként deklaráljuk a deClare utasításban lévő Private kulcsszó használatával. A magánjellegű eljárások csak az ugyanazon modulban található többi eljárással használhatók.

eljárás

A modulban egységként végrehajtott deklarációk és utasítások sorozata. A Visual Basic for Applications (VBA) modul eljárásai egyaránt tartalmazhatnak Sub és Function eljárásokat.

eljárási szint

Az eljárásokban deklarált változók vagy állandók leírása. Az eljárásokban deklarált változók és állandók csak az adott eljárásban használhatók.

eljárási szintű változó

Egy eljáráson belül deklarált változó Az eljárási szintű változók mindig magánjellegűek a deklarált eljárásban.

projekt

Egy adatbázis minden programkód-moduljainak halmaza, a normál modulokat és az osztály modulokat is beleszámítva. A projekt alapértelmezés szerint megegyezik az adatbázis nevével.

property sheet

A különböző objektumok (például táblák, lekérdezések, mezők, űrlapok, jelentések, adatelérési lapok és vezérlőelemek) tulajdonságainak megtekintésére és módosítására szolgáló ablaktábla.

álindex

Egy vagy több olyan táblamező (oszlop) dinamikus kereszthivatkozása, amely lehetővé teszi az ODBC-táblázatok (kiszolgálói táblázatok) módosítását egyedi index nélkül.

publikus változó

Egy olyan változó, amelyet a Visual Basic for Applications (VBA) modul deklarációs szakaszában deklarálni kell a nyilvános kulcsszóval. Egy nyilvános változót az adatbázis minden moduljában elérhető eljárással oszthat meg.

kiadvány

Egy Access-projektben egy kiadvány tartalmazhat egy vagy több közzétett táblát vagy a tárolt eljárási cikkeket egyetlen felhasználói adatbázisból. Minden felhasználói adatbázis tartalmazhat egy vagy több kiadványt. A cikk az adathalmazként többszörözött adatcsoportosítást jelenti.

közzététel

Adatbázis mentése dokumentumkezelő kiszolgálóra (például a Windows SharePoint Services szolgáltatást futtató kiszolgálóra).

Q

Vissza a lap tetejére

lekérdezés

A táblákban tárolt adatra vonatkozó kérdés, vagy az adatműveletek végrehajtásának kérése. Egy lekérdezés több tábla adatainak összevonásával egy űrlap vagy jelentés adatforrását szolgálhatja.

Lekérdezés ablak

Egy ablak, amelyben a lekérdezések a Tervező nézetben, az Adatlap nézet, az SQL nézet vagy a nyomtatási kép nézetben használhatók.

QueryDef

egy Access-adatbázisban lévő lekérdezés tárolt definíciója, vagy egy ODBCDirect-munkaterület lekérdezésének ideiglenes definíciója.

R

Vissza a lap tetejére

valós adattípus

Egy Access-projektben egy közelítő numerikus adattípus, hét számjegyből álló pontossággal. A körülbelül 1,18 E-38-től származó pozitív értékeket a 3.40 E + 38-ban, a körülbelül-1.18 E-38-től az E + 38-ig vagy a nulla értékre is visszatarthatja.

rekordléptető vezérlő

Adatelérési lapon használt vezérlő a rekordléptető eszköztár megjelenítéséhez. Csoportosított lapon navigációs eszköztárat adhat meg az egyes csoportok szintjéhez. A rekordléptető vezérlőt úgy szabhatja testre, hogy módosítja a tulajdonságait.

rekordszám mező

Egy kis mező, amely az Adatlap nézet és az űrlap nézet bal alsó sarkában látható aktuális rekord számát jeleníti meg. Ha egy adott rekordra szeretne lépni, írja be a rekord számát a mezőbe, és nyomja le az ENTER billentyűt.

rekordkijelölő

Egy rekordtól balra lévő kis téglalap vagy sáv, amelyre kattintva kijelölheti a teljes rekordot Adatlap nézetben és űrlap nézetben.

rekordforrás

Az űrlap, jelentés vagy adatelérési lap adatainak alapjául szolgáló adatforrás. Az Access-adatbázisokban tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás lehet. Egy Access-projektben tábla, nézet, SQL-utasítás vagy tárolt eljárás lehet.

rekordhalmaz

A táblázat-, eredményhalmaz-és pillanatfelvétel-típus típusú Recordset objektumokhoz kapott kollektív név, amely az objektumként viselkedő rekordokat tartalmazza.

hivatkozott adatbázis

Az Access-adatbázis, amelyhez a felhasználó létrehozta az aktuális adatbázis hivatkozását. A felhasználó létrehozhatja az adatbázisra mutató hivatkozást, majd az adott adatbázis szokásos moduljain belül kezdeményezett eljárásokat.

viszonyítási adatbázis

Az aktuális Access-adatbázis, amelyből a felhasználó létrehozott egy másik Access-adatbázisra mutató hivatkozást. A felhasználó létrehozhatja az adatbázisra mutató hivatkozást, majd az adott adatbázis szokásos moduljain belül kezdeményezett eljárásokat.

hivatkozási integritás

Azok a szabályok, amelyeket a táblák közötti meghatározott kapcsolatok megőrzése érdekében követünk, ha rekordokat vesz fel, frissít vagy töröl.

frissítés

Az Access-adatbázisokban egy űrlap vagy adatlap rekordjait úgy jelenítheti meg, hogy tükrözze a többi felhasználó által végzett módosításokat. Egy Access-projektben az aktív űrlap vagy adatlap alapjául szolgáló lekérdezés újbóli futtatásához a rekordok változásainak tükrözése érdekében.

kapcsolat

Két tábla közös mezői (oszlopai) között létrehozott társítás. A kapcsolat lehet egy-az-egyhez, egy-a-többhöz vagy több a többhöz.

Kapcsolatok objektum lap

Az objektum lap, amelyben megtekintheti, létrehozhatja és módosíthatja a táblák és lekérdezések közötti kapcsolatokat.

relatív vagy szövegközi pozicionálás

Elhelyezi az elemet a dokumentum természetes HTML-KÓDJÁban, de az előző tartalom alapján kiegyenlíti az elem pozícióját.

újrarajzolás

Gombra a képernyő újrahúzásához. Az újrafestési módszer végrehajtja a megadott űrlap függőben lévő frissítéseit.

replika

Egy olyan adatbázis másolata, amely egy replikakészlet tagja, és szinkronizálható a halmaz többi kópiával is. Egy kópiában lévő replikált táblázat adatainak módosításait a program elküldi és alkalmazza a többi kópiára.

kópiakészlet

A Főkópia és az összes olyan kópia, amely ugyanazt az adatbázis-tervezést és egyedi replikakészlet-azonosítót osztja meg.

replikakészlet topológiája

A módosítások replikáról replika-ra terjesztésének sorrendje. A topológia azt határozza meg, hogy a kópiában milyen gyorsan jelennek meg a módosítások egy másik kópiában.

replikációs

Az adatbázis másolásának folyamata, hogy két vagy több példány átválthat az adatok vagy a többszörözött objektumok frissítéseiről. Ezt az Exchange-t szinkronizálásnak nevezzük.

jelentés

Egy Access-adatbázisból álló objektum, amelyet a specifikációknak megfelelően formázott és szervezett információkat tartalmazó nyomtatáshoz használhat. Példák a jelentésekre: értékesítési összesítések, telefonos listák és levélcímkék.

jelentésláb

A lap alján a szokásos módon megjelenő információk, például az oldalszámok, a dátumok és az összegek.

jelentésfej

Egy jelentés szakasza, amely az információk (például a cím, a dátum vagy a jelentés bevezetését) bevezetésére szolgál a jelentés elején.

jelentésmodul

Egy olyan modul, amely Visual Basic for Applications (VBA) kódot tartalmaz az adott jelentésen vagy annak vezérlőjén bekövetkezett események által kezdeményezett összes eseményvezérelt eljáráshoz.

A jelentés objektum lapja

Az objektum lap, amelyben a jelentések Tervező nézetben, elrendezési előNézetben vagy Nyomtatási képben használhatók.

jelentés kiválasztó

Az a mező, ahol a vonalzók a jelentés bal felső sarkában találkoznak Tervező nézetben. A mező segítségével a jelentés szintű műveleteket végezhet, például kiválaszthatja a jelentést.

jelentés pillanatfelvétele

Egy Access-jelentés minden lapjának kiváló minőségű másolatát tartalmazó fájl (. snp fájlnév-kiterjesztés). A jelentés megőrzi a két dimenziós elrendezést, a grafikus elemeket és a jelentés egyéb beágyazott objektumait.

újralekérdezés

Ha egy olyan lekérdezést szeretne futtatni, amely az aktív űrlap vagy adatlap hátterét képezi, az újonnan felvett rekordok megjelenítése és a törölt rekordok kiküszöbölése érdekében.

foglalt szó

Egy olyan szó, amely egy nyelv része, például a Visual Basic. A fenntartott szavak közé tartozik az utasítások, az előre definiált függvények és az adattípusok, a módszerek, az operátorok és az objektumok nevei.

jobb oldali külső illesztés

Külső illesztés, amelyben a lekérdezés SQL-utasításának jobb oldalán található összes rekord megjelenik a lekérdezés eredményében, még akkor is, ha nincs egyező érték az illesztett mezőben a bal oldali táblában.

visszagörgetés

A függőben lévő tranzakciók befejezésének és lemondásának folyamata a módosítások mentése nélkül.

sor területe

A kimutatás nézet sor mezőket tartalmazó része.

sormező

Egy mező a kimutatás nézet sor területén. A sor mezőiben szereplő elemek a nézet bal oldalán láthatók. A belső sor mezői a legközelebb a részletterületre kerülnek; a külső sor mezői a belső sor mezőitől balra láthatók.

sorkijelölő

Egy kis doboz vagy sáv, amelyre kattintva a teljes sort kijelöli a táblázat vagy a makró Tervező nézetében, illetve a rekordok rendezése és csoportosítása a jelentés Tervező nézetében.

S

Vissza a lap tetejére

szakasz

Az űrlap vagy jelentés egy része, például az élőfej, az élőláb vagy a részletek szakasz.

a szakasz fejléce

Az űrlap vagy jelentés szakasz fölötti vízszintes sáv Tervező nézetben. A szakasz sávja a szakasz típusát és nevét jeleníti meg. Segítségével elérheti a szakasz tulajdonságlapját.

a szakasz szelektora

A sáv bal oldalán lévő doboz, ha egy objektum Tervező nézetben van megnyitva A mező segítségével a szakasz szintű műveleteket végezheti el, például a szakasz kijelölésével.

biztonságos munkacsoport

Egy Access-munkacsoport, amelyben a felhasználók felhasználónévvel és jelszóval jelentkeznek be, és hogy az adatbázis-objektumok hozzáférése bizonyos felhasználói fiókokhoz és csoportokhoz megadott engedélyek szerint korlátozott.

kezdőérték

A bájtján elvégeznek létrehozásához használt kezdeti érték. A véletlenszerű utasítás például a RND függvény által használt mag számát hozza létre egyedi bájtján elvégeznek-Számsorozatok létrehozásához.

választó lekérdezés

Lekérdezés, amely a táblákban tárolt adatok kérdését kéri, és egy adathalmazt ad eredményül az adatlap formájában, az adatok módosítása nélkül.

határoló keret

Az Adatlap nézetben kijelölt sorok (rekordok) és oszlopok (mezők) által létrehozott téglalap.

önillesztés

Egy olyan illesztés, amelyben egy tábla magához csatlakozik. A táblából származó rekordok ugyanahhoz a táblához tartozó többi rekorddal együtt kapcsolódnak, ha az illesztett mezőkben egyező értékek szerepelnek.

elválasztó

Szöveg vagy számok egységeit elválasztó karakter.

Adatsor mező

A diagram adatsorozat területén megjelenő, adatsor-tételeket tartalmazó mező. Az adatsor a kapcsolódó adatpontok csoportja.

adatsor pont

Egy diagramon ábrázolt, egy oszlop-, sáv-, vonal-, kör-vagy perecdiagram-vagy más típusú adatjelölőt ábrázoló egyedi adatérték.

Kiszolgálóoldali szűrés űrlappal

Egy olyan technika, amely az aktuális űrlap vagy adatlap verziószámát használja üres mezőkkel, amelyekben beírhatja azokat az értékeket, amelyeket a szűrt rekordok tartalmazhatnak. Az adatok a kiszolgáló által szűrve jelennek meg, mielőtt az adatbázisból beolvassák.

kiszolgáló által generált HTML

Egy olyan ASP-vagy IDC/HTX-fájl, amely egy, az ODBC-adatforráshoz kapcsolt táblából, lekérdezésből vagy űrlapból, illetve az Internet Information Server által feldolgozott, írásvédett HTML-fájlok dinamikus létrehozására szolgál.

kiszolgáló által generált HTML: aktív kiszolgálói lapok

munkamenet

Az Access-adatbázismotor által végzett műveletek sorozata, amely akkor kezdődik, amikor a felhasználó bejelentkezik, és a felhasználó kijelentkezésekor ér véget. A munkamenet során végzett minden művelet egy tranzakció hatóköre, és a felhasználó bejelentkezési engedélyeinek a hatálya alá esik.

smalldatetime adattípus

Egy Access-projektben olyan dátum-és időadattípus, amely kevésbé pontos a DateTime adattípusnál. Az adatértékek tartománya január 1, 1900, 2079 június 6-án, egy perc pontossággal.

smallint adattípus

Egy Access-projektben 2 bájt (16 bit) adattípusa, amely egész számokat tárol a-2 ^ 15 (-32 768) és a 2 ^ 15-1 (32 767) között.

smallmoney adattípus

Egy Access-projektben egy olyan adattípust, amely a-214 748,3648-től 214 748,3647-ig terjedő pénzértékeket tárol, pontossággal egy pénzegység tíz ezredrésze. A smallmoney értékei két tizedesjegyre kerekítve jelennek meg.

pillanatképként

Egy adathalmaz statikus képe, például a lekérdezés eredményeként megjelenített rekordok. A Snapshot-Type Recordset objektumok alaptáblából, lekérdezésből vagy más rekordhalmazból hozhatók létre.

Snapshot Viewer

A Pillanatképek, például a jelentések pillanatképének megtekintésére, nyomtatására és elküldésére használható program. A Snapshot Viewer különálló végrehajtható programokból, a Snapshot Viewer vezérlőelemből (Snapview. ocx) és más kapcsolódó fájlokból áll.

Pillanatkép-megjelenítő vezérlő

Egy ActiveX-vezérlő (Snapview. ocx), amellyel megtekintheti a Microsoft Internet Explorer 3,0-es vagy újabb verziójában futó Snapshot-jelentéseket, illetve az ActiveX-vezérlőket (például Access vagy Microsoft Visual Basic) támogató programokat.

SQL-adatbázis

Strukturált lekérdezési nyelveken (SQL) alapuló adatbázis.

SQL-karakterlánc/utasítás

Egy SQL-parancsot definiáló kifejezés, például SELECT, UPDATE vagy DELETE, valamint olyan záradékokat tartalmaz, mint például a WHERE és a ORDER BY. Az SQL-karakterláncok és-utasítások általában a lekérdezésekben és az összesítő függvényekben használhatók.

SQL Variant adattípus

Egy Access-projektben az adattípusok, amelyek több adattípus értékét tárolják, kivéve a szöveg, az ntext, a kép, az időbélyegző és a sql_variant adattípusokat. Az SQL Variant adattípus a felhasználó által definiált függvény oszlopban, paraméterben, változóban vagy visszatérési értékében használatos.

SQL nézet

Az objektum lap, amely az aktuális lekérdezés SQL-utasítását jeleníti meg, vagy SQL-specifikus lekérdezés (egyesítő, átadó vagy adatdefiníció) létrehozására szolgál. Ha Tervező nézetben hoz létre lekérdezést, az Access az SQL-egyenértéket az SQL nézetben építi fel.

SQL-specifikus lekérdezés

SQL-utasításból álló lekérdezés. Az allekérdezések és az átadó, az egyesítő és az adatdefiniáló lekérdezések SQL-specifikus lekérdezések.

szórás

Egy olyan paraméter, amely azt jelzi, hogy a valószínűség függvény a középérték körül középre van igazítva, és egyenlő annak a pillanatnak a négyzet gyökerével, amelyben a középértéktől való eltérés négyzetes.

normál modul

Visual Basic for Applications (VBA) modul, amelyben elhelyezheti azokat az alTípusokat és függvényeket, amelyeket a többi eljárás számára elérhetővé szeretne tenni az adatbázis egészében.

tárolt eljárás

Az SQL-utasítások előre lefordított gyűjteménye, amely a név alatt és a feldolgozott egységként van tárolva. A gyűjtemény SQL-adatbázisban tárolódik, és egyetlen hívásból futtatható a programból.

karakterlánc elválasztó karaktere

Szöveges karakterek, amelyek egy karakterláncon belül beágyazott karakterláncot jelenítenek meg. Az aposztrófok (') és a dupla idézőjelek (") a karakterláncok határolójelei.

Sub eljárás

Visual Basic for Applications (VBA) eljárás, amely végrehajt egy műveletet. A függvény eljárással ellentétben a Sub eljárás nem ad vissza értéket. Alműveletet kezd, és egy Al-utasítással végződik

segédadatlap

Másik adatlapon beágyazott adatlap, amely az első adatlaphoz kapcsolódó vagy ahhoz csatolt adatokat tartalmaz.

segédűrlap

Egy másik űrlapon vagy jelentésen belül található űrlap.

segédűrlap/segédjelentés vezérlőelem

Egy űrlapon vagy segédűrlapon vagy segédjelentésben segédűrlapot megjelenítő vezérlő

segédlekérdezés

Egy olyan SQL SELECT utasítás, amely egy másik Select vagy módosító lekérdezésen belül található.

segédjelentés

Egy másik jelentésen belül található jelentés.

Feliratkozás

Ha meg szeretné érteni, hogy egy Access-adatbázisban vagy Access-projektben kapja meg a kiadványt. Egy előfizetői adatbázis egy Publisher-adatbázisból származó többszörözött adatot vesz fel.

előfizetés

Az Access-projektben a Publisher-adatbázisból többszörözött táblákat és adatforrásokat fogadó adatbázis.

szinkronizálás

A kópiakészlet két tagjának frissítésének folyamata az egyes tagok frissített rekordjainak és objektumainak cseréjével. A replikakészlet két tagját szinkronizálja a rendszer, ha az egyes módosításokat alkalmazták a másikra.

sysName adattípus

Egy Access-projektben egy speciális, felhasználó által definiált adattípust, amely a táblázat oszlopainak, a változóknak és a tárolt eljárási paramétereknek az Objektumnév tárolására szolgál.

rendszerobjektum

A rendszer által definiált adatbázis-objektumok, például a MSysIndexes vagy a felhasználó. A rendszerobjektumokat úgy hozhatja létre, hogy az objektum nevében az első négy karakterrel megnevezi az USys.

T

Vissza a lap tetejére

karton vezérlőelem

Egy vezérlő, amellyel egyetlen, tabulátorral ellátni kívánt lapot vagy párbeszédpanelt hozhat létre, amelyek mindegyikéhez hasonló vezérlők, például szövegdobozok és választógombok találhatók. Ha egy felhasználó rákattint egy lapra, a Lap aktívvá válik.

táblázat

A rekordokban (sorokban) és mezőkben (oszlopokban) tárolt adatokat tároló adatbázis-objektum. Az adatok általában egy adott kategóriába tartoznak, mint például az alkalmazottak vagy a rendelések.

táblázat adattípusa

Egy Access-projektben egy olyan speciális adattípust, amely egy eredményhalmaz helyi változóban vagy egy felhasználó által definiált függvény visszatérési értékében való tárolására szolgál a későbbi feldolgozáshoz. A tempdb-adatbázisban tárolt ideiglenes táblázat helyett használható.

Táblázat objektum lapja

Egy Access-adatbázisban az objektum lapon, amelyben a tervező vagy Adatlap nézetben táblázatok használhatók.

táblatulajdonságok

Az Access-adatbázisokban olyan attribútumok, amelyek befolyásolják a táblázat egészének megjelenését vagy működését. A táblázat tulajdonságai a tábla Tervező nézetében, valamint a Mezőtulajdonságok mezőben állíthatók be.

szövegmező

Vezérlőelem, más néven szerkesztési mező, amelyet űrlapon vagy jelentésben kell használni a szöveg vagy az adatbevitel elfogadása céljából. A szövegmezők címkét csatolhatnak.

Szöveg adattípus

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus, amely legfeljebb 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) karakterből állhat. az alapértelmezett hosszúság 16.

szöveg adattípus

Az Access-adatbázisokban mező adattípusú. A szövegmezők legfeljebb 255 karakterből állhatnak, vagy a Mezőméret tulajdonságban megadott karakterek száma, amelyik kisebb.

időbélyegző adattípus

Egy Access-projektben olyan adattípust, amely automatikusan frissül minden sor behelyezésekor vagy frissítésekor. Az időbélyegző-oszlopokban lévő értékek nem datetime adatok, hanem bináris (8) vagy varbinary (8), az adatmódosítások sorrendjének jelzése.

tinyint adattípus

Egy Access-projektben az 1 bájt (8 bit) adattípusa, amely egész számokat tárol a 0 és 255 közötti tartományba.

váltógomb

Egy űrlapon vagy jelentésen lévő be-és kikapcsolt beállításokra szolgáló vezérlő. Megjelenítheti a szöveget vagy a képet, és lehet különálló vagy egy vezérlőelem-csoport része is.

Toolbox

Vezérlők űrlaphoz vagy jelentéshez való hozzáadására szolgáló Tervező nézetben elérhető eszközök halmaza.

Elemleírások

A menüszalagon található parancsok és gombok nevének rövid leírása. Az elemleírás akkor jelenik meg, ha az egérmutató a fenti parancsokkal és gombokkal áll.

topológia

A módosítások replikáról replika-ra terjesztésének sorrendje. A topológia azért fontos, mert azt határozza meg, hogy a kópiában milyen gyorsan jelennek meg a módosítások egy másik kópiában.

összeg mező

Egy mező, amely összegzi az alapul szolgáló rekordforrás adatait. Az összeg mező egy összegző függvényt is használhat, például a SZUM vagy a Countfüggvényt, vagy egy kifejezés segítségével számítja ki az összesítő értékeket.

Összegsor:

Az adatlapnak azt a sorát jeleníti meg, amely az egyes mezők összesítési adatait jeleníti meg a mezőben lévő adatok alapján.

összegző lekérdezés

Egy összesítő számítást, például átlagot vagy összeget megjelenítő lekérdezés egy táblázat vagy táblázat különböző mezőiben szereplő értékekhez. Az összegző lekérdezés nem külön típusú lekérdezés; inkább kibővíti a választó lekérdezések rugalmasságát.

tranzakció

Az adatbázis adatainak vagy sémájának módosításainak sorozata. Ha a tranzakció bármely eleme sikertelen, a teljes tranzakció meghiúsul, és az adat "visszagörgetve".

trigger

A tárolt eljárás olyan speciális formája, amelyet automatikusan végeznek, ha a megadott tábla adatainak módosítása történik. Az eseményindítók általában úgy jönnek létre, hogy a hivatkozási integritást vagy az egységességet a különböző táblákban lévő logikailag kapcsolódó adatok között kényszerítsék.

U

Vissza a lap tetejére

kötetlen vezérlőelem

Olyan vezérlő, amely nem kapcsolódik az alapul szolgáló tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás mezőihez. A kötetlen vezérlőt gyakran használják az információs szöveg vagy a díszítő képek megjelenítéséhez.

kötetlen űrlap vagy jelentés

Olyan űrlap vagy jelentés, amely nem kapcsolódik rekordforrás, például tábla, lekérdezés vagy SQL-utasításhoz. (Az űrlap vagy jelentés Rekordforrás tulajdonsága üres.)

kötetlen objektum kerete

Az űrlapon vagy jelentésen elhelyezni kívánt vezérlőelemek kötetlen objektumokat tartalmazhatnak. A kötetlen objektum objektum (például kép), amelynek az értéke nem a táblázatban tárolt adatokból származik.

egyesítő lekérdezés

Két vagy több választó lekérdezés eredményének egyesítésére szolgáló lekérdezés, amely az EGYESÍTő operátort használja.

egyedi index

A mező indexelt tulajdonsága Igen (nem lehet azonos)értékre állításával definiált index. Egy egyedi index nem teszi lehetővé az ismétlődő bejegyzéseket az indexelt mezőben. A mező elsődleges kulcsként való beállításakor a program automatikusan egyediként definiálja a mezőt.

uniqueidentifier adattípus

Egy Access-projektben egy 16 bájtos globális egyedi azonosító (GUID).

frissítés

Ha el szeretné fogadni a rekordokban szereplő adatok módosításait. A módosításokat az adatbázisba menti a program, amikor egy űrlapon vagy adatlapon egy másik rekordra lép, vagy ha kifejezetten menti a rekordot.

frissítő lekérdezés

Egy módosító lekérdezés (SQL-utasítás), amely a rekordok halmazát a megadott feltételek (keresési feltételek) szerint módosítja.

frissíthető pillanatkép

Olyan típusú rekordhalmaz, amely hatékony működést biztosít az ügyfél/kiszolgáló környezetében az ügyfél adatainak gyorsítótárazásával, és a kiszolgálón az adateléréshez és az adatfrissítéshez minimálisra csökkenti a körutazásokat.

felhasználói fiók

Egy Felhasználónév és egy személyes azonosító (PID) által azonosított fiók, amellyel az adatbázis-objektumok Access-csoportokban való eléréséhez szükséges felhasználói engedélyek kezelhetők.

felhasználó által definiált adattípus

Microsoft SQL Server-adatbázisban az oszlop által tartalmazhatható adattípusok definíciója. A függvény a felhasználó által definiált és a meglévő SQL Server-adattípusokon alapul. A szabályok és az alapértelmezett értékek csak felhasználó által definiált adattípusokhoz használhatók.

felhasználó által definiált típus

A Visual Basic for Applications (VBA) alkalmazásban a Type utasítással meghatározott bármely adattípus. A felhasználó által definiált adattípusok tetszőleges adattípust tartalmazhatnak. A felhasználó által definiált és más adattípusok tömbök a Dim utasítás segítségével jönnek létre.

felhasználó által definiált gyűjtemény

Gyűjtemény, amelyet objektumok hozzáadásával hozhat létre a gyűjtemény -objektumokhoz. A gyűjtemény objektuma által definiált gyűjteményBen lévő elemek indexelése: 1.

felhasználó által definiált függvény

Egy olyan lekérdezés, amely bemeneti paramétereket hoz létre, és egy, a tárolt eljáráshoz hasonló eredményt ad eredményül. Típus: skaláris (többszintű; egy értéket ad eredményül), szövegközi (egy utasítás; egy frissíthető táblázat értéke) és a táblázat (többszintű; tábla értéke).

felhasználó által definiált objektum

Egy űrlap vagy jelentés osztály-modulban definiált egyéni objektum. Az osztály modulban új objektumokhoz hozhat létre tulajdonságokat és metódusokat, hozhat létre új példányt az objektumból, és módosíthatja az objektumot ezekkel a tulajdonságokkal és módszerekkel.

felhasználói szintű biztonság

Ha egy Access-adatbázisban felhasználói szintű biztonságot használ, az adatbázis rendszergazdája vagy egy objektum tulajdonosa külön engedélyeket adhat a táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makróhoz.

Felhasználók csoport

Az összes felhasználói fiókot tartalmazó csoportfiók. Létrehozásakor az Access automatikusan felhasználói fiókokat vesz fel a felhasználók csoportba.

V

Vissza a lap tetejére

érvényesítés

Annak ellenőrzése, hogy a beírt adattípusok megfelelnek-e bizonyos feltételeknek vagy korlátozásoknak.

érvényességi szabály

Egy tulajdonság, amely meghatározza a tábla egy mezőjének vagy rekordjainak, illetve az űrlapon lévő vezérlőelem érvényes bemeneti értékeit. Az Access az ValidationText tulajdonságban megadott üzenetet jeleníti meg a szabály megsértése esetén.

varbinary adattípus

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus, amelynek legfeljebb 8 000 bájtnyi bináris adata van.

varchar

Egy Access-projektben egy változó hosszúságú adattípus legfeljebb 8 000 ANSI karakterrel.

variancia

A szórás négyzete. Ez a mérték azt méri, hogy egy csoport összes értéke a csoport átlagos értékétől függ.

variant kifejezés

Bármely kifejezés, amely kiértékelhető a numerikus, a karakterlánc vagy a dátum adatokra az üres és a null értékű speciális értékeken kívül.

nézet

Egy Access-projektben olyan típusú lekérdezés, amely egy SQL SELECT utasításon alapuló virtuális tábla. Egy nézet például csak 3 kifogyhat a két táblázatból beillesztett oszlopok közül, így korlátozhatja a hozzáférést bizonyos értékekhez.

láthatóság

A replika olyan tulajdonsága, amely azt jelzi, hogy a replikakészlet mely tagjai szinkronizálhatják, és mely ütközés-feloldási szabályok érvényesek. A replikák három láthatósági típusba sorolhatók: globális, helyi és névtelen.

W

Vissza a lap tetejére

WHERE záradék

Egy SQL-utasításnak az a része, amely a beolvasandó rekordokat adja meg.

helyettesítő karakterek

A lekérdezésekben és kifejezésekben használt karakterek az összes olyan rekord, fájlnév vagy egyéb elem, amely bizonyos karakterekkel kezdődik, vagy amelyek megfelelnek egy bizonyos mintának.

X:

Vissza a lap tetejére

XML-attribútum

A címkéhez hozzáadott információk további információkat tartalmaznak a címkéről, például <ingredient mennyiség = "2" egység = "CUPS" >flour</ingredient>. Ebben a példában a mennyiség és az egységek attribútumok.

XML-elem

Az XML (Extended Markup Language) dokumentumban a kezdő és a záró címke által körülhatárolt adatok. Példa egy XML-elemre <LastName>Davolio</LastName>.

XML-entitások

Azok a karakterek és szimbólumok kombinációi, amelyek más karaktereket cserélnek az XML-dokumentumok elemzésekor, általában az XML-ben más jelentésekkel. Például &lt; a < szimbólumot jelöli, amely egyben a címke nyitó szögletes zárójele is.

I

Vissza a lap tetejére

igen/nem adattípus

A mező adattípusa, amely csak a két érték közül az egyiket fogja tartalmazni (például igen vagy nem, igaz vagy hamis). A null értékek nem engedélyezettek.

Z:

Vissza a lap tetejére

nulla hosszúságú karaktersorozat

Karaktert nem tartalmazó karakterlánc. A nulla hosszúságú karakterláncok segítségével jelezheti, hogy nincs érték a mezőben. Nulla hosszúságú karakterláncot úgy adhat meg, hogy beírja a két dupla idézőjelet ("").

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×