A Word-dokumentumok akadálymentesvé tétele a fogyatékos felhasználók számára

A Word-dokumentumok akadálymentesvé tétele a fogyatékos felhasználók számára

Ez a témakör részletesen ismerteti, hogy miként teheti elérhetővé Word dokumentumokat a fogyatékos felhasználók számára.

Eseményszórólap a kutatási csoport június 9-i házon kívüli találkozójáról. A képen egy fotó és a konferencia helyszínének címe látható.

aWord számos beépített funkcióval rendelkezik, amely a dokumentumok olvasását és szerkesztését segítő, különböző képességekkel rendelkező felhasználók számára nyújt segítséget. aWord az akadálymentesség-ellenőrzővel is megkeresheti azokat az elemeket, amelyek problémákat okozhatnak a fogyatékos felhasználók számára.

Az Akadálymentesség-ellenőrző használatáról további információt Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok című témakörben találhat.

Windows: Tanácsok a Word-dokumentumok akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz akadálymentes Word-dokumentumok létrehozásához fogyatékosok számára.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A vizuális tartalmak közé tartoznak a képek, a SmartArt-ábrák, az alakzatok, a beágyazott objektumok, a szabadkézi elemek és a videók.

A helyettesítő szövegek megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a dokumentumban is. A helyettesítő szövegekben röviden írja le a képet, és tegyen említést a szöveg meglétéről és rendeltetéséről.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez az Office 2019

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Vegyen fel értelmes hivatkozásszövegeket és elemleírásokat.

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a dokumentum vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Tipp: Elemleírásokat is felvehet, amelyek akkor jelennek meg, amikor a kurzort a hivatkozást tartalmazó szövegek vagy képek fölé viszik.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A színnel kódolt elemek megkereséséhez nézze át a vizuális elemeket a dokumentumban.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A nem megfelelő színkontrasztok megkereséséhez használja az akadálymentesség-ellenőrzőt.

A dokumentumban nehezen olvasható vagy a háttértől nehezen megkülönböztethető szövegeket is kereshet.

Ha nagy a kontraszt a dokumentum szövege és háttere között, több ember számára lesz olvasható és használható a tartalom.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a címsorok sorrendje logikus-e, tekintse át vizuálisan a dokumentum tartalomjegyzékét.

Azt is megteheti, hogy az egyes címsorokra kattint, és a beépített címsor stílusát alkalmazza.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók megkönnyítsék a dokumentumok olvasását, használjon logikus címsorokat, és a Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles listák használata

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

Ha meg szeretne győződni arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, egyesített cellákat vagy beágyazott táblázatokat, használja az akadálymentesség-ellenőrzőt.

A táblázatokat vizuálisan is ellenőrizheti, hogy nem tartalmaz-e teljesen üres sorokat vagy oszlopokat.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez Office 365 ban:

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Tipp: Ha jó helyettesítő szöveget szeretne írni, ügyeljen arra, hogy a kép tartalmát és célját tömör és egyértelmű módon fejezze ki. A helyettesítő szöveg ne legyen egy vagy két rövid mondatnál hosszabb – legtöbbször néhány jól kiválasztott szó is elegendő. Ne ismételje meg a környező szöveges tartalmat helyettesítő szövegként, és ne használjon a képre utaló kifejezéseket, például „ábrája” vagy „képe”.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Hozzáadhat helyettesítő szöveget képekhez, például képekhez, képernyőképekhez, ikonokhoz, videókhoz és térhatású modellekhez, így a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják a képet.

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy képet, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag formázása lapon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy képre, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menüje képekhez

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 2. 1-2 mondattal írja le a képet és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg panelje képekhez

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

  Tipp: Azt is megteheti, hogy a Microsoft felhőalapú intelligens szolgáltatásainak leírását is létrehozhatja. Az eredmény a szövegbeviteli mezőben megjelenített eredményt veszi fel. Ne felejtse el törölni az itt hozzáadott Word megjegyzéseket (például "nagy megbízhatósággal generált Leírás").

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy SmartArt-ábrákhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy alakzatot vagy SmartArt-ábrát, és nyomja le a menüszalag formázása lapon a helyettesítő szöveg gombot.

  • Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra vagy SmartArt-ábrára, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  Word Win32 – helyettesítő szöveg szerkesztése menü alakzatokhoz

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot vagy SmartArt-ábrát övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. 1-2 mondattal írja le az alakzatot vagy a SmartArt-ábrát és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Win32 Word helyettesítő szöveg panelje alakzatokhoz

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy diagramot, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag formázása lapon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy diagramra, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menüjének diagramok

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. 1-2 mondattal írja le a diagramot és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Win32 Word helyettesítő szöveg panelje diagramoknál

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Látványos látványtervek készítése

A díszítő objektumok vizuális érdeklődést adhatnak, de nem informatívak (például stilisztikai szegélyek). A képernyőolvasót használó személyek ezeket a díszítőket fogják hallani, így tudják, hogy hiányoznak a fontos információk.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy vizuális elemre.

 2. Válassza a Helyettesítő szöveg szerkesztése parancsot. A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 3. Jelölje be a megjelölés díszítőként jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező ekkor szürke lesz.

  A Win32 Word Helyettesítő szöveg panelje díszítőelemekhez

Tipp: Ha PDF-ként exportálja a dokumentumot, az azt jelzi, hogy a díszítőként megjelölt vizuális elemek csak leletek szerint őrződnek meg.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez az Office 2019

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez Office 2019 ban:

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Tipp: Ha jó helyettesítő szöveget szeretne írni, ügyeljen arra, hogy a kép tartalmát és célját tömör és egyértelmű módon fejezze ki. A helyettesítő szöveg ne legyen egy vagy két rövid mondatnál hosszabb – legtöbbször néhány jól kiválasztott szó is elegendő. Ne ismételje meg a környező szöveges tartalmat helyettesítő szövegként, és ne használjon a képre utaló kifejezéseket, például „ábrája” vagy „képe”.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Hozzáadhat helyettesítő szöveget képekhez, például képekhez, képernyőképekhez, ikonokhoz, videókhoz és térhatású modellekhez, így a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják a képet.

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy képet, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag formázása lapon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy képre, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menüje képekhez

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 2. 1-2 mondattal írja le a képet és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg panelje képekhez

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

  Tipp: Azt is megteheti, hogy a Microsoft felhőalapú intelligens szolgáltatásainak leírását is létrehozhatja. Az eredmény a szövegbeviteli mezőben megjelenített eredményt veszi fel. Ne felejtse el törölni az itt hozzáadott Word megjegyzéseket (például "nagy megbízhatósággal generált Leírás").

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy SmartArt-ábrákhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy alakzatot vagy SmartArt-ábrát, és nyomja le a menüszalag formázása lapon a helyettesítő szöveg gombot.

  • Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra vagy SmartArt-ábrára, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  Word Win32 – helyettesítő szöveg szerkesztése menü alakzatokhoz

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot vagy SmartArt-ábrát övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. 1-2 mondattal írja le az alakzatot vagy a SmartArt-ábrát és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Win32 Word helyettesítő szöveg panelje alakzatokhoz

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy diagramot, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag formázása lapon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy diagramra, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menüjének diagramok

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. 1-2 mondattal írja le a diagramot és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A Win32 Word helyettesítő szöveg panelje diagramoknál

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Látványos látványtervek készítése

A díszítő objektumok vizuális érdeklődést adhatnak, de nem informatívak (például stilisztikai szegélyek). A képernyőolvasót használó személyek ezeket a díszítőket fogják hallani, így tudják, hogy hiányoznak a fontos információk.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy vizuális elemre.

 2. Válassza a Helyettesítő szöveg szerkesztése parancsot. A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 3. Jelölje be a megjelölés díszítőként jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező ekkor szürke lesz.

  A Win32 Word Helyettesítő szöveg panelje díszítőelemekhez

Tipp: Ha PDF-ként exportálja a dokumentumot, az azt jelzi, hogy a díszítőként megjelölt vizuális elemek csak leletek szerint őrződnek meg.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez Office 2016 ban:

Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy csak a leírás mezőjébe helyezzen el szöveget, a címet hagyja üresen. Ezzel gondoskodhat arról, hogy a legjobb élményt nyújtsa a legnépszerűbb képernyőolvasók, például a Narrátor használata esetén. A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre felvesz helyettesítő szöveget, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Válassza a Kép formázása > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt képet leíró Kép formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy SmartArt-ábrára.

 2. Válassza az Objektum formázása > Alakzat beállításai > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

A kijelölt SmartArt-ábrát leíró Alakzat formázása munkaablak Helyettesítő szöveg területe

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Vegyen fel helyettesítő szöveget az alakzatokra, így például a SmartArt-ábrákon belül található alakzatokra.

 1. Kattintson a jobb gombbal a kívánt alakzatra, majd válassza az Alakzat formázása parancsot.

 2. A jobb oldali munkaablakban válassza az Elrendezés és tulajdonságok, majd a Helyettesítő szöveg elemet.

 3. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt alakzatot leíró Alakzat formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramra.

 2. Válassza a Diagramterület formázása > Diagrambeállítások > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt diagramot leíró Diagramterület formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti elérhetővé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Word-dokumentumokban.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hivatkozás parancsot. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

 3. Szükség esetén módosítsa a hivatkozás szövegét.

 4. A Cím mezőbe írja be a hivatkozás céljának címét.

 5. Válassza az Elemleírás gombot, majd írja be a kívánt elemleírást Az elemleírás szövege mezőbe.

  Tipp: Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összefoglalót ad a lapon található tartalomról, használja a hivatkozás szövegét. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

Képernyőkép a Hivatkozás beszúrása és Az elemleírás szövege párbeszédpanelekről.

Beépített címsorstílusok használata

 1. Jelölje ki a címsor szövegét.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában válasszon ki egy címsorstílust, például a Címsor 1 vagy a Címsor 2 lehetőséget.

Képernyőkép a címsorstílus-beállításokról

Listajeles listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. A Bekezdés csoportban válassza a Felsorolás gombot.

 4. Írja be az egyes elemeket a listajeles felsorolásba.

Képernyőkép a listajel-beállításokról

Rendezett listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. A Bekezdés csoportban válassza a Számozás gombot.

 4. Írja be az egymást követő lépéseket.

Képernyőkép a számozási stílusbeállításokról

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Ha a betűszínhez az Automatikus beállítást használja, a szöveg jól látható lesz. Jelölje ki a szöveget, és válassza a Kezdőlap > Betűszín > Automatikus lehetőséget.

  Képernyőkép a betűtípusokra vonatkozó Automatikus szín beállításról
 • A dokumentum elemzéséhez és a nem megfelelő színkontrasztok megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt. Az eszköz mostantól összeveti a dokumentum szövegének színét az oldalszínnel, a táblázatcellák hátterével, a kiemelésekkel, a szövegdobozok színével, a bekezdések árnyalásával, az alakzatok és SmartArt-ábrák kitöltőszínével, az élőfejekkel és élőlábakkal, valamint a hivatkozásokkal.

 • A Colour Contrast Analyzer egy ingyenes app, amely szín- és kontrasztelemzéseket végez, és szinte azonnal megjeleníti az eredményeket.

Akadálymentes szövegformátum használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Használjon aláhúzást színkódolt hivatkozásszöveghez. Ennek a módszernek a segítségével a színvakok is azonosítani tudják a hivatkozásokat, még ha a színt nem is látják.

 • Használjon alakzatokat, ha a színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet Zöld pipa az Excelben , ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt Képernyőkép egy piros dobozról, amelyben egy nagy X betű található. , ha a piros jelöli a „nem megfelelő” állapotot.

Megjegyzés: Ezekben az angol nyelvű forrásokban további ötleteket talál: usability.govés Web Accessibility for Users with Color Blindness (Akadálymentesség a weben színvakok számára).

Szövegtérköz használata

Növelheti vagy csökkentheti a mondatok és a bekezdések közötti térközt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. A Bekezdés csoport jobb alsó részén válassza a Bekezdésbeállítások gombot.

  Ekkor megnyílik a Bekezdés párbeszédpanel, és a Behúzás és térköz lap látható rajta.

 4. A Térköz csoportban adja meg a kívánt térközbeállításokat.

Kiemelt Térköz beállításcsoport a Bekezdés párbeszédpanelen.

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. A Táblázateszközök eszközcsoport Tervezés lapjának Táblázatstílusok beállításai csoportjában jelölje be a Fejlécsor jelölőnégyzetet.

 3. Írja be az oszlopfejlécek szövegét.

Képernyőkép a Fejlécsor jelölőnégyzetről

Lásd még

Mac: Tanácsok a Word-dokumentumok akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokat tartalmaz a fogyatékos felhasználók számára elérhető Word dokumentumok létrehozásához.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A vizuális tartalmak közé tartoznak a képek, a SmartArt-ábrák, az alakzatok, a beágyazott objektumok, a szabadkézi elemek és a videók.

A helyettesítő szövegek megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a dokumentumban is. A helyettesítő szövegekben röviden írja le a képet, és tegyen említést a szöveg meglétéről és rendeltetéséről.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Vegyen fel értelmes hivatkozásszövegeket és elemleírásokat.

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a dokumentum vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Tipp: Elemleírásokat is felvehet, amelyek akkor jelennek meg, amikor a kurzort a hivatkozást tartalmazó szövegek vagy képek fölé viszik.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A színnel kódolt elemek megkereséséhez nézze át a vizuális elemeket a dokumentumban.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A nem megfelelő színkontrasztok megkereséséhez használja az akadálymentesség-ellenőrzőt.

A dokumentumban nehezen olvasható vagy a háttértől nehezen megkülönböztethető szövegeket is kereshet.

Ha nagy a kontraszt a dokumentum szövege és háttere között, több ember számára lesz olvasható és használható a tartalom.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a címsorok sorrendje logikus-e, tekintse át vizuálisan a dokumentum tartalomjegyzékét.

Azt is megteheti, hogy az egyes címsorokra kattint, és a beépített címsor stílusát alkalmazza.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók megkönnyítsék a dokumentumok olvasását, használjon logikus címsorokat, és a Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles listák használata

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

Győződjön meg arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, egyesített cellákat vagy beágyazott táblázatokat.

A táblázatokat vizuálisan is ellenőrizheti, hogy nem tartalmaz-e teljesen üres sorokat vagy oszlopokat.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez Office 365 ban:

Megjegyzések: 

 • A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

 • Ha engedélyezni szeretné a jobb gombbal való kattintást a Macen, ellenőrizze, hogy a Rendszerbeállítások között be van-e jelölve a Másodlagos kattintás lehetőség.

Tipp: Ha jó helyettesítő szöveget szeretne írni, ügyeljen arra, hogy a kép tartalmát és célját tömör és egyértelmű módon fejezze ki. A helyettesítő szöveg ne legyen egy vagy két rövid mondatnál hosszabb – legtöbbször néhány jól kiválasztott szó is elegendő. Ne ismételje meg a környező szöveges tartalmat helyettesítő szövegként, és ne használjon a képre utaló kifejezéseket, például „ábrája” vagy „képe”.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Hozzáadhat helyettesítő szöveget képekhez, például képekhez, képernyőképekhez, ikonokhoz, videókhoz és térhatású modellekhez, hogy a képernyőolvasók el tudják olvasni a leírást azoknak a felhasználóknak, akik nem látják a képet.

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy képet, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a Kép formázása menüszalagon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy képre, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  Helyettesítő szöveg lehetőség a Word helyi menüjében

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 2. Írja be a 1-2 mondatokat a képtartalom és a környezet leírásához.

  A Word helyettesítő szöveg panelje

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy SmartArt-ábrákhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy alakzatot vagy SmartArt-ábrát, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag Alakzat formázása lapján.

  • Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra vagy SmartArt-ábrára, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  Helyettesítő szöveg beállítás helyi menüben helyettesítő szöveg alakzathoz való hozzáadásához

  A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 2. Írja be a 1-2 mondatokat az alakzat vagy a SmartArt-ábra tartalmának és környezetének leírásához.

  A Word helyettesítő szöveg panelje

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Tegye a következők valamelyikét:

  • Jelöljön ki egy diagramot, és nyomja le a helyettesítő szöveg gombot a menüszalag formázása lapon.

  • Kattintson a jobb gombbal egy diagramra, és válassza a helyettesítő szöveg szerkesztéseparancsot.

  Tipp: A megfelelő menü megnyitásához kattintson a jobb gombbal a diagram területére, azaz valahol a teljes diagramot körülvevő keretbe, és ne a részei egyikén belül.

 2. Írja be a 1-2 mondatokat a diagram tartalmának és környezetének leírásához.

  Helyettesítő szöveg ablaktábla a Wordben

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Látványos látványtervek készítése

A díszítő objektumok vizuális érdeklődést adhatnak, de nem informatívak (például stilisztikai szegélyek). A képernyőolvasót használó személyek ezeket a díszítőket fogják hallani, így tudják, hogy hiányoznak a fontos információk.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy vizuális elemre.

 2. Válassza a Helyettesítő szöveg szerkesztése parancsot. A dokumentumtörzs jobb oldalán megnyílik a Helyettesítő szöveg panel.

 3. Jelölje be a megjelölés díszítőként jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező szürkén jelenik meg.

  A helyettesítő szöveg munkaablakban kijelölt dekoratív jelölőnégyzet

Tipp: Ha PDF-ként exportálja a dokumentumot, az azt jelzi, hogy a díszítőként megjelölt vizuális elemek csak leletek szerint őrződnek meg.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez.

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre felvesz helyettesítő szöveget, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Válassza a Kép formázása > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt képet leíró Kép formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy SmartArt-ábrára.

 2. Válassza az SmartArt-ábra formázása > Alakzat beállításai > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt SmartArt-ábrát leíró Alakzat formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Vegyen fel helyettesítő szöveget az alakzatokra, így például a SmartArt-ábrákon belül található alakzatokra.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra.

 2. Válassza az Alakzat formázása > Alakzat beállításai > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt alakzatot leíró Alakzat formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramra.

 2. Válassza a Diagramterület formázása > Diagrambeállítások > Elrendezés és tulajdonságok elemet.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg lehetőséget.

 4. Írjon be egy leírást és egy címet.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt diagramot leíró Diagramterület formázása munkaablak Helyettesítő szöveg csoportjáról

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti elérhetővé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Word-dokumentumokban.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hivatkozás parancsot.

  A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

 3. Szükség esetén módosítsa a hivatkozás szövegét.

 4. A Cím mezőbe írja be a cél URL-címét.

 5. Válassza az Elemleírás gombot, majd írja be a kívánt elemleírást Az elemleírás szövege mezőbe.

  Tipp: Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összefoglalót ad a lapon található tartalomról, használja a hivatkozás szövegét. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

Képernyőkép a Hivatkozás beszúrása és Az elemleírás szövege párbeszédpanelekről

Beépített címsorstílusok használata

 1. Jelölje ki a címsor szövegét.

 2. A Kezdőlap lapon válasszon ki egy címsorstílust, például a Címsor 1 vagy Címsor 2 lehetőséget.

Képernyőkép a címsorstílus-beállításokról

Listajeles listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. A Bekezdés csoportban válassza a Felsorolás gombot.

 4. Írja be az egyes elemeket a listajeles felsorolásba.

Képernyőkép a listajel-beállításokról

Rendezett listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Kattintson a Számozás gombra.

 4. Írja be az egymást követő lépéseket.

Képernyőkép a számozási stílusbeállításokról

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Ha a betűszínhez az Automatikus beállítást használja, a szöveg jól látható lesz. Jelölje ki a szöveget, és válassza a Kezdőlap > Betűszín > Automatikus lehetőséget.

  A Mac Word betűszín kiválasztása menüje
 • A dokumentum elemzéséhez és a nem megfelelő színkontrasztok megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt. Az eszköz mostantól összeveti a dokumentum szövegének színét az oldalszínnel, a táblázatcellák hátterével, a kiemelésekkel, a szövegdobozok színével, a bekezdések árnyalásával, az alakzatok és SmartArt-ábrák kitöltőszínével, az élőfejekkel és élőlábakkal, valamint a hivatkozásokkal.

 • A Colour Contrast Analyzer egy ingyenes app, amely szín- és kontrasztelemzéseket végez, és szinte azonnal megjeleníti az eredményeket.

Akadálymentes szövegformátum használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Használjon aláhúzást színkódolt hivatkozásszöveghez. Ennek a módszernek a segítségével a színvakok is azonosítani tudják a hivatkozásokat, még ha a színt nem is látják.

 • Használjon alakzatokat, ha a színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet Zöld pipa az Excelben , ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt Képernyőkép egy piros dobozról, amelyben egy nagy X betű található. , ha a piros jelöli a „nem megfelelő” állapotot.

Megjegyzés: Ezekben az angol nyelvű forrásokban további ötleteket talál: usability.govés Web Accessibility for Users with Color Blindness (Akadálymentesség a weben színvakok számára).

Szövegtérköz használata

Növelheti vagy csökkentheti a mondatok és a bekezdések közötti térközt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Kattintson a Sor- és bekezdésköz > Sorközbeállítások elemre.

  Ekkor megnyílik a Bekezdés párbeszédpanel, amelyen a Behúzás és térköz lap aktív.

 4. A Térköz csoportban adja meg a kívánt térközbeállításokat.

Képernyőkép a Bekezdés párbeszédpanelről

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. A táblatervező lapon jelölje be a fejlécsor jelölőnégyzetet.

 3. Írja be az oszlopfejlécek szövegét.

Képernyőkép a Fejlécsor jelölőnégyzetről

Lásd még

iOS: Tanácsok a Word-dokumentumok akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz akadálymentes Word-dokumentumok létrehozásához fogyatékosok számára.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Jól érthető szöveg megadása hivatkozásokhoz

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Hivatkozás szövegének megadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

Ha nagy a kontraszt a dokumentum szövege és háttere között, több ember számára lesz olvasható és használható a tartalom.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 11 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Szövegtérköz használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók egyszerűbben felolvashassák a dokumentumot, használjon logikus címsorsorrendet, és vegye igénybe a Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles lista létrehozása

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti elérhetővé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Word-dokumentumokban.

Hivatkozás szövegének megadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson az Egyebek gombra a képernyő alján lévő eszköztár alján.

 3. Koppintson a Kezdőlap > Beszúrás elemre.

 4. Görgessen le a Hivatkozás parancsig, és koppintson rá.

 5. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

 6. A hivatkozás létrehozásához adja meg az URL-t a Cím mezőben.

 7. A képernyő tetején koppintson a Kész elemre.

Tipp: Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összefoglalót ad a lapon található tartalomról, használja a hivatkozás szövegét. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

Hivatkozás parancs a megjelenítendő szöveggel és az URL-címmel

Beépített címsorstílusok használata

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson az Egyebek gombra a képernyő alján lévő eszköztár alján.

 3. A Stílusok parancson koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson egy címsorstílusra, például a Címsor 1 lehetőségre.

Stílusok parancs, Címsor 1 kiválasztva

Listajeles listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson az Egyebek gombra a képernyő alján lévő eszköztár alján.

 3. A Felsorolás parancson koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson a kívánt listajelre.

 5. Írja be az egyes elemeket a listajeles felsorolásba.

Felsorolás parancs formázási beállításokkal

Rendezett listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson az Egyebek gombra a képernyő alján lévő eszköztár alján.

 3. A Számozás parancson koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson a kívánt számozási beállításra.

 5. Írja be az egymást követő lépéseket.

A Számozás parancs formázási beállításokkal

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Ha a betűszínhez az Automatikus beállítást használja, a szöveg jól látható lesz. Jelölje ki a szöveget, és válassza a Kezdőlap > Betűszín > Automatikus lehetőséget.

  Képernyőkép a betűtípusokra vonatkozó Automatikus szín beállításról
 • A Colour Contrast Analyzer egy ingyenes app, amely szín- és kontrasztelemzéseket végez, és szinte azonnal megjeleníti az eredményeket.

Akadálymentes szövegformátum használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Használjon aláhúzást színkódolt hivatkozásszöveghez. Ennek a módszernek a segítségével a színvakok is azonosítani tudják a hivatkozásokat, még ha a színt nem is látják.

 • Használjon alakzatokat, ha a színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet Zöld pipa az Excelben , ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt Képernyőkép egy piros dobozról, amelyben egy nagy X betű található. , ha a piros jelöli a „nem megfelelő” állapotot.

Megjegyzés: Ezekben az angol nyelvű forrásokban további ötleteket talál: usability.govés Web Accessibility for Users with Color Blindness (Akadálymentesség a weben színvakok számára).

Szövegtérköz használata

Növelheti vagy csökkentheti a mondatok és a bekezdések közötti térközt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson az Egyebek gombra a képernyő alján lévő eszköztár alján.

 3. A Sorköz parancson koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson a kívánt térközbeállításra.

Sorköz parancs formázási beállításokkal – az 1,15-ös érték van kiválasztva

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Koppintson a Kezdőlap > Beszúrás > Táblázat elemre.

 3. A Stílusbeállítások parancson koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson a Fejlécsor beállításra.

 5. Írja be a táblázatba az oszlopok fejlécét.

A Stílusbeállítások parancs a bejelölt Fejlécsor jelölőnégyzettel

Lásd még

Android: Tanácsok a Word-dokumentumok akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz akadálymentes Word-dokumentumok létrehozásához fogyatékosok számára.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Lássa el az összes vizuális elemet és táblázatot helyettesítő szöveggel.

A vizuális tartalmak közé tartoznak a képek, a SmartArt-ábrák, az alakzatok, a beágyazott objektumok, a szabadkézi elemek és a videók.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a dokumentumban is. A helyettesítő szövegekben röviden írja le a képet, és tegyen említést a szöveg meglétéről és rendeltetéséről.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Jól érthető szöveg megadása hivatkozásokhoz

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Hivatkozás szövegének megadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

Ha nagy a kontraszt a dokumentum szövege és háttere között, több ember számára lesz olvasható és használható a tartalom.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Szövegtérköz használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók megkönnyítsék a dokumentumok olvasását, használjon logikus címsorokat, és a Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles lista létrehozása

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása vizuális elemekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával leírják a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják a képet.

 1. Jelöljön ki egy képet.

 2. A kép lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a helyettesítő szöveg lehetőséghez, majd koppintson rá.

 4. Írja be a kép leírását. A módosításokat a program automatikusan menti.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Az Android Word kép helyettesítő szövege párbeszédpanelje

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Vegyen fel helyettesítő szöveget az alakzatokra, így például a SmartArt-ábrákon belül található alakzatokra.

 1. Jelöljön ki egy alakzatot.

 2. Az alakzat lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a helyettesítő szöveg lehetőséghez, majd koppintson rá.

 4. Írja be a kép leírását. A módosításokat a program automatikusan menti.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

 1. Koppintson a táblázatban egy tetszőleges pontra.

 2. A táblázat lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a helyettesítő szöveg lehetőséghez, majd koppintson rá.

 4. Írja be a kép leírását. A módosításokat a program automatikusan menti.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti elérhetővé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Word-dokumentumokban.

Hivatkozás szövegének megadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Koppintson a Kezdőlap > Beszúrás elemre.

 4. Görgessen le a hivatkozás elemhez, koppintson rá, és koppintson a hivatkozás beszúrásaelemre.

 5. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

 6. A hivatkozás létrehozásához adja meg az URL-t a Cím mezőben.

 7. A képernyő tetején koppintson az alkalmazgombra.

Tipp: Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összefoglalót ad a lapon található tartalomról, használja a hivatkozás szövegét. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

Hivatkozás parancs a megjelenítendő szöveggel és a címmel

Beépített címsorstílusok használata

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a stílusok elemhez, és koppintson rá.

 4. Koppintson egy címsorstílusra, például a Címsor 1 lehetőségre.

Az Android Word címsor-stílusok menüje

Listajeles listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a Felsorolás elemhez, és koppintson rá.

 4. Koppintson a kívánt listajelre.

 5. Írja be az egyes elemeket a listajeles felsorolásba.

Az Android Word listajeles listái menüje

Rendezett listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a számozás elemre, majd koppintson rá.

 4. Koppintson a kívánt számozási beállításra.

 5. Írja be az egyes elemeket a számozott listában.

Az Android-alapú Word listák menüje

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Ha a betűszínhez az Automatikus beállítást használja, a szöveg jól látható lesz. Jelölje ki a szöveget, és válassza a Kezdőlap > Betűszín > Automatikus lehetőséget.

  Az Android Word betűszín menüje
 • A Colour Contrast Analyzer egy ingyenes app, amely szín- és kontrasztelemzéseket végez, és szinte azonnal megjeleníti az eredményeket.

Akadálymentes szövegformátum használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Használjon aláhúzást színkódolt hivatkozásszöveghez. Ennek a módszernek a segítségével a színvakok is azonosítani tudják a hivatkozásokat, még ha a színt nem is látják.

 • Használjon alakzatokat, ha a színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet Zöld pipa az Excelben , ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt Képernyőkép egy piros dobozról, amelyben egy nagy X betű található. , ha a piros jelöli a „nem megfelelő” állapotot.

Megjegyzés: Ezekben az angol nyelvű forrásokban további ötleteket talál: usability.govés Web Accessibility for Users with Color Blindness (Akadálymentesség a weben színvakok számára).

Szövegtérköz használata

Növelheti vagy csökkentheti a mondatok és a bekezdések közötti térközt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a bekezdés formázása lehetőséghez, majd koppintson rá.

 4. Koppintson a kívánt térközbeállításra.

Az Android Word formázási menüje

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. A táblázat lap megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő Egyebek gombra az eszköztár jobb szélén található Fel gombra.

 3. Görgessen le a stílus beállításai elemre, majd koppintson rá.

 4. Koppintson a Fejlécsor beállításra.

  Tipp: Ha ki van jelölve egy beállítás, szürkén jelenik meg.

 5. Írja be az egyes oszlopok fejlécét a táblázatba.

Az Android Word Táblázatstílusok beállításai menüje

Lásd még

Mobileszközökhöz készült Windows: Tanácsok a Word-dokumentumok akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz akadálymentes Word-dokumentumok létrehozásához fogyatékosok számára.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Jól érthető szöveg megadása hivatkozásokhoz

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozáslistát keresnek. A hivatkozásoknak világos és pontos információt kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a „kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Hivatkozás szövegének megadása

Lássa el helyettesítő szöveggel az ábrákat, a táblázatokat, az alakzatokat és más vizuális elemeket.

A helyettesítő szövegek segítségével a képek és más vizuális elemek, például a SmartArt-ábrák, az alakzatok, a csoportok, a diagramok, a beágyazott objektumok, a kapcsolódó képek, a szabadkézi rajzok és a videók a képernyőn nem láthatók.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a dokumentumban is. A helyettesítő szövegekben röviden írja le a képet, és tegyen említést a szöveg meglétéről és rendeltetéséről.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Látványos látványtervek készítése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról. Ügyeljen arra, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó. Szöveges tartalommal ismételje meg a színek vagy más érzékszervi jelek által hordozott információt.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A dokumentumok szövegének kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a gyengénlátókat, jól láthassa őket.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiások gyakran mozgó szavakról vagy egymásba folyó szövegrészekről számolnak be a dokumentumban (egy szövegsor az alatta lévővel összefolyik). A szövegrészek gyakran egyesülnek, vagy más módon torzulnak.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Használjon gyakori, talpatlan (sans serif) betűtípusokat, amilyen például az Arial vagy a Calibri.

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Hagyjon elegendő helyet a sorok és a bekezdések között.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti túl nagy szóközöket. A túl nagy szóközök olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő szövegtérközt

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók egyszerűbben felolvashassák a dokumentumot, használjon logikus címsorsorrendet, és vegye igénybe a Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles listák használata

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adjon meg oszlopfejlécet.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása vizuális elemekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Word-dokumentumokban szereplő vizuális elemekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés: A hang- és videotartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Hozzáadhat helyettesítő szöveget képekhez, például fényképekhez, képekhez és képernyőképekhez, hogy a képernyőolvasók el tudják olvasni a kép leírását.

 1. Jelölje ki a képet a dokumentumban.

 2. A kép menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. A Kép menüben görgessen le a Helyettesítő szöveg elemhez, és koppintson rá.

 4. Írja be a helyettesítő szöveget a Leírás mezőbe. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, koppintson a Kész gombra.

A Word Mobile helyettesítő szöveg párbeszédpanelje

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

A beágyazott alakzatok, a SmartArt-ábrák alakzatai és más alakzatok olyan vizuális információkat hordozhatnak, amelyeket a képernyőolvasók helyettesítő szöveg nélkül nem tudnak olvasni.

 1. Jelöljön ki egy alakzatot a dokumentumban.

 2. Az alakzat menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Az Alakzat menüben görgessen le a Helyettesítő szöveg elemhez, és koppintson rá.

 4. Írja be a helyettesítő szöveget a Leírás mezőbe. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni az alakzat tartalmát és szerepét. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

A képernyőolvasót használók számára vegyen fel helyettesítő szöveget a táblázatokhoz, amellyel röviden összefoglalja azok tartalmát.

 1. Koppintson a táblázatban egy tetszőleges pontra.

 2. A táblázat menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. A Táblázat menüben görgessen le a Helyettesítő szöveg elemhez, és koppintson rá.

 4. Írja be a helyettesítő szöveget a Leírás mezőbe. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen röviden összefoglalni a táblázat tartalmát. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

Látványos látványtervek készítése

A díszítő objektumok vizuális érdeklődést adhatnak, de nem informatívak (például stilisztikai szegélyek). A képernyőolvasót használó személyek ezeket a díszítőket fogják hallani, így tudják, hogy hiányoznak a fontos információk.

 1. Jelöljön ki egy vizuális elemet a dokumentumban.

 2. A menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Görgessen le a helyettesítő szöveg elemhez, és koppintson rá.

 4. Jelölje be a megjelölés díszítőként jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező ekkor szürke lesz.

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti hozzáférhetőbbé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Word-dokumentumokban.

Hivatkozás szövegének megadása

Leíró hivatkozásokat szerepeltessen a szövegben, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a hivatkozott tartalomról.

 1. Jelölje ki a hivatkozássá formázandó szövegrészt.

 2. Az eszköztárat jobbra görgetve keresse meg a hivatkozás ( A Word Mobile hivatkozás gombjának ikonja ) gombot, és koppintson rá.

 3. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp: Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összegzést ad a lapon található tartalomról, használhatja azt a hivatkozás szövegére. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

 4. A hivatkozás létrehozásához adja meg az URL-t a Cím mezőben.

 5. A képernyő tetején koppintson a Beszúrás elemre.

A Word Mobile hivatkozás szövege párbeszédpanelje

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha javítani szeretné tenné a szöveg formátumát, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. A Kezdőlap menüben – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

Képernyőkép a Word Mobile szövegformázási menüjéről.

Akadálymentes szövegszín használata

Ha a betűszínekhez az Automatikus beállítást használja, azzal gondoskodhat arról, hogy a szöveg kontrasztos módban is jól látható legyen.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. A Betűszín beállításnál koppintson a jobbra mutató nyílra.

 4. Koppintson az Automatikus lehetőségre.

Képernyőkép a Betűszín menüről, amelyben az Automatikus lehetőség van kiválasztva.

Beépített címsorstílusok használata

Ha beépített címsorstílusokat használ, a képernyőolvasók felmérhetik a dokumentum felépítését. A képernyőolvasók nem címsorként értelmezik a nagy betűméretű, félkövér betűvel szedett szövegrészeket, hacsak azok nem beépített stílusokkal lettek formázva.

 1. Jelölje ki a címsorrá formázandó szöveget.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Görgessen le a Stílusok elemhez, és koppintson rá.

 4. Koppintson egy címsorstílusra, például a Címsor 1 lehetőségre.

Képernyőkép a Word Mobile Stílusok menüjéről, amelyben a Címsor 1 van kiválasztva.

Listajeles listák használata

Ha lehetséges, listajelekkel tagolja a szöveget, így javítva az olvashatóságot és az akadálymentességet.

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Görgessen le a Felsorolás elemhez, és koppintson rá.

 4. Koppintson a használni kívánt listajelstílusra.

 5. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp: A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Képernyőkép a Word Mobile Felsorolás menüjéről, amelyben kiválaszthatók a listajelek.

Rendezett listák használata

Ha kivitelezhető, használjon számozott listákat, hiszen azok jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Görgessen le a Számozás elemre, és koppintson rá.

 4. Koppintson a használni kívánt számozási stílusra.

 5. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp: A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Képernyőkép a Word Mobile Számozás menüjéről, amelyben az egyik számozási stílus van kiválasztva.

Használjon megfelelő szövegtérközt

A mondatok és a bekezdések közötti térköz növelésével vagy csökkentésével javíthatja az olvashatóságot.

 1. Jelölje ki a szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. Görgessen le a Bekezdésformázás elemhez, és koppintson rá.

 4. Koppintson a Sorköz elemre, és válassza ki a használni kívánt térközbeállítást.

Képernyőkép a sorköz értékének kiválasztására szolgáló menüről a Word Mobile-ban.

Táblázatfejlécek használata

Adjon hozzá fejléceket a táblázatokhoz, így segítve a képernyőolvasók számára az oszlopok és a sorok nyomon követését.

 1. A táblázatban helyezze a kurzort az első sor egy tetszőleges pontjára.

 2. A táblázat menü megnyitásához koppintson az Egyebek (...) gombra.

 3. A táblázat menüben koppintson a Beszúráselemre.

 4. Koppintson a Beszúrás felülre lehetőségre.

 5. A Beszúrás menü fejlécében lévő balra nyílra koppintva visszatérhet az előző menübe.

 6. A Táblázat menüben görgessen le a Stílusbeállítások elemhez, és koppintson rá.

 7. Válassza a Fejlécsor lehetőséget.

 8. Térjen vissza a táblázathoz, és kezdje el begépelni az oszlopfejlécet.

Képernyőkép a Stílusbeállítások menüről, amelyben a Fejlécsor lehetőség van kiválasztva.

Lásd még

Office Online: gyakorlati tanácsok a Webes Word dokumentumok akadálymentesvé tételéhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokat tartalmaz a fogyatékos felhasználók számára elérhető Webes Word dokumentumok létrehozásához.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon meg helyettesítő szöveget képekhez és táblázatokhoz.

Az akadálymentesség- ellenőrző segítségével megkeresheti a hiányzó helyettesítő szöveget.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a dokumentumban is. A helyettesítő szövegekben röviden írja le a képet, és tegyen említést a szöveg meglétéről és rendeltetéséről.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Jól érthető szöveg megadása hivatkozásokhoz

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a dokumentum vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Hivatkozás szövegének megadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A színnel kódolt elemek megkereséséhez nézze át a vizuális elemeket a dokumentumban.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A nem megfelelő színkontraszt megkereséséhez keresse meg a dokumentumban nehezen olvasható vagy a háttértől nehezen megkülönböztethető szöveget.

Ha nagy a kontraszt a dokumentum szövege és háttere között, több ember számára lesz olvasható és használható a tartalom.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

Ha meg szeretné találni a nem beépített stílusú címsorokat, keressen címsor jellegűre formázott szövegeket. Jelölje ki a talált szöveget, majd a menüszalag Kezdőlap lapján ellenőrizze, hogy a szöveg címsorstílus használatával formázott-e.

A bejárási sorrend megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a képernyőolvasók megkönnyítsék a dokumentumok olvasását, használjon logikus címsorokat, és a Webes Word beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1, Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 sorrendet használja. A dokumentumban szereplő információkat továbbá rendezze kisebb egységekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles lista létrehozása

Rendezett listák használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

Az akadálymentesség- ellenőrző használatával győződjön meg arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, egyesített cellákat vagy beágyazott táblázatokat.

A táblázatokat vizuálisan is ellenőrizheti, hogy nem tartalmaz-e teljesen üres sorokat vagy oszlopokat.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres sorai és oszlopai is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a Webes Word-dokumentumokban szereplő képekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy csak a Leírás mezőben helyezze el a szöveget, és hagyja üresen a címet . Ezzel gondoskodhat arról, hogy a legjobb élményt nyújtsa a legnépszerűbb képernyőolvasók, például a Narrátor használata esetén. A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre felvesz helyettesítő szöveget, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják.

 1. Jelöljön ki egy képet.

 2. Válassza a kép > helyettesítő szövegelemet.

 3. Írja be a helyettesítő szöveget a Leírás párbeszédpanelen.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

A Word online kép helyettesítő szöveg ablaka

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a táblázat > helyettesítő szövegelemet.

 3. Írja be a helyettesítő szöveget a Leírás párbeszédpanelen.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a Helyettesítő szöveg párbeszédpanelről a Cím és a Leírás mezővel

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti elérhetővé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a Webes Word-dokumentumokban.

Hivatkozás szövegének megadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hivatkozás parancsot. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

 3. Szükség esetén módosítsa a hivatkozás szövegét.

 4. A Cím mezőbe írja be a hivatkozás céljának címét.

  Tipp: Ha a hivatkozás rendeltetési lapjának címe pontos összefoglalót ad a lapon található tartalomról, használja a hivatkozás szövegét. A hivatkozás szövege például a cél lapon található: sablonok és témák az Office Online-hoz.

Képernyőkép a Hivatkozás párbeszédpanelről, amelyben a hivatkozásra vonatkozó információkat tartalmazó Megjelenítendő szöveg és Cím mező látható.

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Ha a betűszínhez az Automatikus beállítást használja, a szöveg jól látható lesz. Jelölje ki a szöveget, és válassza a Kezdőlap > Betűszín > Automatikus lehetőséget.

  A Word online betűszín kiválasztása menüje
 • A Colour Contrast Analyzer egy ingyenes app, amely szín- és kontrasztelemzéseket végez, és szinte azonnal megjeleníti az eredményeket.

Akadálymentes szövegformátum használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Használjon aláhúzást színkódolt hivatkozásszöveghez. Ennek a módszernek a segítségével a színvakok is azonosítani tudják a hivatkozásokat, még ha a színt nem is látják.

 • Használjon alakzatokat, ha a színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet Zöld pipa az Excelben , ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt Képernyőkép egy piros dobozról, amelyben egy nagy X betű található. , ha a piros jelöli a „nem megfelelő” állapotot.

Megjegyzés: Ezekben az angol nyelvű forrásokban további ötleteket talál: usability.govés Web Accessibility for Users with Color Blindness (Akadálymentesség a weben színvakok számára).

Beépített címsorstílusok használata

 1. Jelölje ki a címsor szövegét, és válassza a Kezdőlap fület.

 2. Válassza a stílusok gombot, majd válasszon egy stílust (például Címsor 1 vagy Címsor 2).

A Word online szövegstílus menüje

Listajeles listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Válassza a Felsorolás gombot, majd válassza ki a használni kívánt listajel stílusát.

 4. Írja be az egyes elemeket a listajeles felsorolásba.

A Word online listajelek menüje

Rendezett listák használata

 1. Helyezze a kurzort a dokumentum egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Kattintson a számozás gombra, majd válassza ki a használni kívánt lista stílusát.

 4. Írja be az egymást követő lépéseket.

A Word online számozási menüje

Szövegtérköz használata

Növelheti vagy csökkentheti a mondatok és a bekezdések közötti térközt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Kattintson a ... gombra, majd válassza a bekezdés beállításai lehetőséget. Ekkor megnyílik a Bekezdés párbeszédpanel, amelyen a Behúzás és a Térköz beállításai láthatók.

 4. A Térköz csoportban adja meg a kívánt térközbeállításokat.

Képernyőkép a Bekezdés párbeszédpanelen megjelenő Általános, Behúzás és Térköz szakaszokról.

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a táblázat > stílus beállításai > fejlécsorelemet.

 3. Írja be az oszlopfejléceket.

A Word online Táblázatstílusok beállításai menüje

Lásd még

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékkal él, vagy a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, keresse fel a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyét, és kérjen technikai segítséget. A fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhely akadálymentes technológiákban jártas ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Az Ön régiójában üzemelő ügyfélszolgálat elérhetőségi adatait a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyén találja.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×