A tartalomtípusok és tartalomtípus-közzététel bemutatása

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A tartalomtípusok lehetővé teszik a tartalom következetes rendszerezését, felügyeletét és kezelését a webhelyeken. A különféle dokumentumfajták és információs termékek tartalomtípusainak meghatározásával gondoskodhat arról, hogy minden tartalomcsoportot egységes módon kezeljenek. Ez a cikk a tartalomtípusok alapvető elveit ismerteti, valamint bemutatja, hogy hogyan használható a tartalomtípus-közzététel a tartalomtípusok webhelycsoportok közötti megosztására.

Tartalom

Mik a tartalomtípusok?

A tartalomtípus-öröklődés működése

Öröklődés a webhely-tartalomtípusok esetén

Öröklődés a lista-tartalomtípusok esetén

Tartalomtípus-közzététel

Kapcsolódó műveletek

Mik a tartalomtípusok?

Egy tipikus vállalat működése során többféle típusú tartalmat állít elő, például szerződéseket, marketingjavaslatokat, termékspecifikációkat, a gyártási folyamatokat leíró dokumentumokat stb. Bár a különféle típusok tulajdonságainak egy kis része megegyezhet, de ezenkívül minden egyes tartalomtípusnak vannak egyedi attribútumai, és mindegyiket más módon kell előállítani, felhasználni, megosztani és megjeleníteni. Egy vállalat valószínűleg különféle típusú metaadatokat tárol a különféle típusú tartalmakról, illetve különféle típusú megőrzési és titoktartási szabályokat alkalmazhat rájuk.

A szervezetek minden eltérő dokumentumhalmazt egy-egy tartalomtípusként határozhatnak meg. A tartalomtípus újrahasznosítható beállítások csoportja, amely leírja egy adott típusú tartalom közös attribútumait és viselkedését. Tartalomtípus bármilyen elemtípushoz, többek között dokumentumokhoz, listaelemekhez, médiafájlokhoz és mappákhoz is meghatározható.

Az egyes tartalomtípusok esetében az alábbi attribútumok határozhatók meg:

  • Az adott elemtípushoz rendelni kívánt oszlopok (metaadatok)

  • Az adott típus esetében használandó egyéni Új, Szerkesztés és Megjelenítés űrlapokat.

  • Az adott tartalomtípus elemei esetén használható munkafolyamatokat.

  • Az adott típusba tartozó elemekhez társított egyedi megoldások és szolgáltatások.

  • Az adott tartalomtípusba tartozó elemekhez társított adatkezelési házirendek.

  • A Dokumentum adatai lap, amely a kompatibilis Microsoft Office-programokban megjeleníti az adott tartalomtípusú elemek adatait

  • Az adott típusú új elemek dokumentumsablonjai (csak dokumentum tartalomtípusoknál)

  • Az adott tartalomtípusba tartozó elemekhez rendelkezésre álló dokumentum-átalakítások (csak dokumentum tartalomtípusoknál)

A tartalomtípusok következetes tartalomkezelési és -rendszerezési módszert kínálnak a szervezetek számára a webhelyek, listák és könyvtárak egészére nézve, valamint azt is lehetővé teszik, hogy egyetlen lista vagy könyvtár többféle elemtípust vagy dokumentumtípust tartalmazzon.

Ha egy könyvtár úgy van beállítva, hogy többféle tartalomtípust támogat, akkor az Új dokumentum menü egy listát jelenít meg a felhasználók számára a rendelkezésre álló tartalomtípusokról, így kiválaszthatják, hogy melyik típus felel meg annak a dokumentumnak, amelyet létre kívánnak hozni.

Tartalomtípusok megjelenítése egy lista vagy könyvtár Új menüjében

Vissza a lap tetejére

A tartalomtípus-öröklődés működése

A tartalomtípusok hierarchiába vannak rendezve, ami lehetővé teszi azt, hogy egy tartalomtípus egy másik tartalomtípus jellemzőit örökölje. Ezáltal lehetővé válik, hogy a dokumentumosztályok megosszák jellemzőiket egy vállalaton belül, míg a jellemzőket a vállalat különböző részlegei különálló webhelyekhez vagy listákhoz is illeszthetik.

A tartalomtípusok két alapvető csoportja a webhely-tartalomtípusok és a lista-tartalomtípusok.

A webhely tartalomtípusai    Tartalomtípusok, a webhely szintjén definiált webhely-tartalomtípusok úgynevezett, és azok a webhely tartalomtípus-gyűjteményből webhely kezelhetők. A webhely tartalomtípusai használhatók az alwebhelyeken lévő, amelynek a webhely azok definiálva. Ha például egy webhelytartalom-típus meg van adva a webhely tartalomtípus-gyűjteményből a webhelycsoport legfelső szintű webhelyét, ha érhető el használata a listák és tárak az adott webhelycsoport minden webhelyén. Ha a tartalomtípus-közzététel van beállítva, és a webhelycsoport egy központi tartalomtípus-közzététel, majd a webhely tartalomtípusai hivatkozásra közzétehető előfizetés webhelycsoportok és a webalkalmazások. A webhely tartalomtípusai hozzáadhatók egyenként listák vagy tárak és igényeihez vannak szabva használja ezeket a listákban és tárakban.

Lista-tartalomtípusok    Ha a webhely-tartalomtípus hozzáadása listához vagy tárhoz, ennek a lista-tartalomtípus neve. Lista-tartalomtípusok a webhely-tartalomtípusok, amelyből létrehozott gyermekeinek.

Vissza a lap tetejére

Öröklődés a webhely-tartalomtípusok esetén

Ha a webhelytartalomtípus-tárban új egyéni webhely-tartalomtípust határoz meg egy webhely számára, akkor kiindulási pontként meg kell határoznia a tárban egy meglévő szülő webhely-tartalomtípust. A rendszer nagyszámú alapértelmezett webhely-tartalomtípust foglal magában, amelyek felhasználhatók a saját egyéni webhely-tartalomtípusok létrehozásához. A létrehozott új webhely-tartalomtípus a szülő tartalomtípus minden attribútumát örökli, például a dokumentumsablonját, az írási engedélyre vonatkozó beállítását, illetve oszlopait. Miután létrehozta saját webhely-tartalomtípusát, az örökölt attribútumok bármelyikét módosíthatja.

A webhely-tartalomtípusok minden egyes módosításakor meghatározhatja, hogy frissíti-e a leszármazott webhely- és lista-tartalomtípusokat, amelyek attribútumaikat az éppen módosított webhely-tartalomtípusból örökölték. Ilyenkor csak azokat az attribútumokat frissítheti, amelyeket a leszármazott webhely- és lista-tartalomtípusok a szülő tartalomtípusokból örököltek. Ha egy leszármazott webhely-tartalomtípusban további attribútumokat határozott meg, amelyek a szülő webhely-tartalomtípusban nem szerepelnek (például további oszlopokat), akkor a leszármazott webhely-tartalomtípus frissítésekor a testre szabott attribútumok nem íródnak felül. A webhely-tartalomtípusokon végzett módosítások nem érintik azokat a szülő webhely-tartalomtípusokat, amelyekből létrehozták őket.

Az alábbi ábra a tartalomtípus-öröklődés működését ábrázolja. A legfelső szintű webhely webhelytartalomtípus-tára három webhely-tartalomtípust tartalmaz: ezek a Dokumentum, a Terv specifikáció és a Feljegyzés. A Terv specifikáció és a Feljegyzés tartalomtípus a Dokumentum tartalomtípus leszármazottai, és mindkettőben szerepel a Szerző oszlop, mivel ezt a Dokumentum tartalomtípusból örökölték. A webhelycsoport egyik alwebhelyén a Terv specifikáció tartalomtípust egy új, X termék specifikáció nevű leszármazott webhely-tartalomtípus létrehozására használták, amely egy további oszlopot tartalmaz. Az új X termék specifikáció nevű webhely-tartalomtípus és a feljegyzés tartalomtípus példányait felvették egy tárba, ahol azok lista-tartalomtípusokként működnek. A tár minden oszlopot megjelenít, amely a két tartalomtípusban releváns, beleértve a Szerző oszlopot is, amely mindkét tartalomtípusban szerepel.

A tartalomtípus-öröklődés ábrája

1. webhelytartalom-típus oszlopokkal dőlt szöveg jelöli.

2. a lista-tartalomtípus

3. a tárat, amelyhez mindkét tartalomtípusok hozzáadott szempontjából fontos mindkettő oszlopok jeleníti meg, és minden egyes tartalomtípus elemeihez metaadatok szerepel az adott oszlop szempontjából fontos őket.

Vissza a lap tetejére

Öröklődés a lista-tartalomtípusok esetén

Ha olyan listákkal vagy tárakkal rendelkezik, amelyek esetén a beállítások több tartalomtípust is lehetővé tesznek, a webhelyen rendelkezésre álló összes webhely-tartalomtípusból hozzájuk adhat tartalomtípusokat.

Ha tartalomtípust ad egy listához vagy tárhoz, akkor lehetővé teszi azt, hogy a lista vagy tár az adott típus elemeit tartalmazza. Az adott lista vagy tár Új elem vagy Új dokumentum parancsa lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy ilyen típusú új elemeket hozzanak létre. A lista vagy tár tartalomtípusok legfőbb előnye, hogy egyetlen lista vagy tár számára lehetővé teszik, hogy több elemtípust vagy dokumentumtípust tartalmazzanak, és mindegyikük egyedi metaadatokkal, házirenddel vagy tulajdonságokkal rendelkezzen.

Ha egy listához vagy könyvtárhoz webhely-tartalomtípust ad hozzá, hogy lehetővé tegye a használatát az adott helyen, akkor az a továbbiakban lista-tartalomtípusként működik, és annak a webhely-tartalomtípusnak a leszármazottja, amelyből létrehozták. Ez a lista-tartalomtípus a szülő webhely-tartalomtípus minden attribútumát örökli, többek között a dokumentumsablont, az írási engedélyre vonatkozó beállítást, a munkafolyamatokat és az oszlopokat is.

A lista-tartalomtípusokat testre szabhatja annak a listának vagy könyvtárnak megfelelően, amelyekhez hozzáadta őket. Ez a testreszabás nem érinti a szülő webhely-tartalomtípust. Ha egy lista-tartalomtípus szülő webhely-tartalomtípusát frissítik, akkor a lista-tartalomtípus örökli ezeket a módosításokat (amennyiben az a személy, aki a webhely-tartalomtípust karbantartja, úgy dönt, hogy minden leszármazott tartalomtípust frissít). Ha a lista-tartalomtípus és a szülő webhely-tartalomtípus bármelyik közös attribútumát testre szabja a lista-tartalomtípusban, akkor a testreszabás felülíródik, amennyiben a szülő webhely-tartalomtípus frissítéseit minden öröklődő tartalomtípusra alkalmazzák. Ha a lista-tartalomtípust úgy szabja testre, hogy a szülő webhely-tartalomtípusban nem szereplő attribútumokat ad hozzá (például külön oszlopokat), majd a továbbiakban a szülő webhely-tartalomtípus frissítéseit minden öröklődő tartalomtípusra alkalmazza, akkor ezek a testreszabott attribútumok nem íródnak felül.

Vissza a lap tetejére

Tartalomtípus-közzététel

A szervezetek megoszthatják a tartalomtípusokat a telepített rendszer webhelycsoportjai között úgy, hogy egy felügyelt metaadat-szolgáltatással beállítják a tartalomtípus-közzétételt. A tartalomtípus-közzététel megkönnyíti a szervezetek számára a tartalom és a metaadatok következetes kezelését a webhelyek összességén belül, mivel a tartalomtípusok központilag hozhatók létre és frissíthetők, és a frissítések közzétehetők több előfizető webhelycsoport és webalkalmazás számára.

A tartalomtípus-közzététel beállításához a farm rendszergazdájának létre kell hoznia egy felügyelt metaadat-szolgáltatást, és a tartalomtípus-közzététel központjaként szolgáló webhely kijelölésével be kell állítania. A felügyelt metaadat-szolgáltatást létrehozása és beállítása után közzéteheti a farm rendszergazdája. A rendszergazda ezzel a közzétett URL-címmel csatlakoztathat más webalkalmazásokat ehhez a felügyelt metaadat-szolgáltatáshoz, majd ezután előfizethet annak tartalomtípusaira.

A szervezet több felügyelt metaadat-szolgáltatást is beállíthat, így több webhelycsoportból származó tartalomtípusokat is közzétehet. Az egyes webalkalmazások szintén több felügyelt metaadat-szolgáltatással lehetnek kapcsolatban, és több központi webhely tartalomtípusaira is előfizethetnek.

A Felügyelt metaadatok szolgáltatást rendszergazdák konfigurálhatják.

Ha a rendszergazda beállította a tartalomtípus-közzétételt a felügyelt metaadat-szolgáltatással, akkor a webhelytartalomtípus-tár tartalomtípusait közzéteheti egy központi webhelycsoportban a további előfizető webhelycsoportok számára. A tartalomtípusok a közzététel után az előfizető webhelyeken csak olvashatóvá válnak (bár a felhasználók módosíthatják a csak olvasható állapotot, és ezután végrehajthatnak módosításokat). Az előfizető webhelyek tulajdonosai módosítás nélkül felvehetik a tartalomtípusokat listákba vagy könyvtárakba, vagy ezeket kibővítve új webhely- és lista-tartalomtípusokat hozhatnak létre, amelyek az előbbi tartalomtípusokon alapulnak.

Amikor a közzétett tartalomtípust frissítik a központi webhely webhelytartalomtípus-tárában, a frissítések újra közzétehetők az előfizető webhelyek számára. A tartalomtípus-közzétételt egy időzítőfeladat kezeli, amelyet a rendszergazda konfigurálhat. A tartalomtípus frissítése, illetve a frissítések előfizető webhelyek számára történő közzététele közötti eltelhet bizonyos idő, amely attól függ, hogy milyen gyakori futtatást állítottak be az időzítőfeladatban.

A közzétett tartalomtípusok helyi verziói csak olvashatók az előfizető webhelyeken (bár a felhasználók módosíthatják a csak olvasható állapotot, és módosításokat végezhetnek). A szervezetek tehát felhasználhatják a tartalomtípus-közzétételt arra, hogy következetes tartalomkezelést biztosítsanak a webhelyek között. Ha egy közzétett tartalomtípust töröl a központi webhely webhelytartalomtípus-tárából, akkor annak közzétett verziói, amelyek az előfizető webhelyeken találhatók, nem törlődnek. Ezek egyszerűen elveszítik csak olvasható állapotukat, és újra szerkeszthetővé válnak.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolódó műveletek

Tartalomtípus-közzététel kezelése

Webhelytartalom-típus létrehozása és testreszabása

Lista vagy dokumentumtár tartalomtípusának változtatása

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×