A szervezet összes OneDrive helyek listájának létrehozása

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ez a cikk nem a globális rendszergazdák és a SharePoint rendszergazdák az Office 365-ben.

A szervezet URL- és a OneDrive-felhasználók listájának megtekintése

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblában jelölje ki a jelentést, és válassza a használatát.

 4. Kattintson a OneDrive-fájlok csempére, vagy kattintson a Válasszon egy jelentést, és válassza a OneDrive használata.

 5. A képernyő alján a táblázat jobb felső sarokban kattintson az Exportálásparancsra.

A OneDrive URL-lista létrehozása a szervezet Microsoft PowerShell használatával

A listát hoz létre a következő lépéseket szöveg fájlba menti.

 1. A SharePoint Online Management Shell legújabb verziójának letöltése.

 2. Csatlakozzon a SharePoint Online-hoz globális rendszergazdaként vagy Office 365-ös SharePoint-rendszergazdaként. Ha tudni szeretné, hogyan, olvassa el a Bevezetés a SharePoint Online Management Shell használatába című cikket.

 3. Töltse le a SharePoint és a Project ügyfél objektummodell tárak.

 4. Mentse a következő szöveggel szövegfájlhoz. Ha például is menti, akkor GetODSites.txtnevű fájlt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Szerkessze az alábbi változókat a parancsfájl elején, és használja a szervezetére jellemző adatokat. Az alábbi példa feltételezi, hogy szervezete tartományneve contoso.com.

  • $AdminURI:   A SharePoint Online felügyeleti szolgáltatás URI-címét adja meg, például: https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount:   Egy globális rendszergazdai fiókot ad meg az Office 365-ös szervezetében, például: admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass:   A(z) $AdminAccount által megadott fiók jelszavát adja meg, például: "J$P1ter1".

  • $LogFile   Ez a adja meg a teljes elérési útját a szövegfájlt, amely jön létre, és a szervezet összes OneDrive URL listáját tartalmazza. Mentse a fájlt az asztalra, ha például használja 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Megjegyzés: A jelen témakörben megadott minta PowerShell-parancsprogramokat a Microsoft egyetlen szokásos támogatási programja vagy szolgáltatása sem támogatja. A minta parancsprogramok adott állapotukban állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül. A Microsoft továbbá elhárít mindennemű vélelmezett felelősséget, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságot és adott célra való alkalmasságot szavatoló garanciát is. A minta parancsprogramok és a dokumentáció használatából vagy teljesítményéből eredő minden kockázatot Önnek kell vállalnia. A Microsoft, a szerzői vagy a parancsprogramok létrehozásában, gyártásában vagy szállításában részt vevő egyetlen másik fél sem vállal semmilyen esetben sem felelősséget a minta parancsprogramok használatából vagy a használatra való képesség hiányából eredő esetleges károkért (korlátozás nélkül ideértve az üzleti haszon elmaradásából, az üzlet meghiúsulásából, üzleti adatok elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből származó károkat), még abban az esetben sem, ha a Microsoftot tájékoztatták e károk bekövetkeztének lehetőségéről.

 6. Mentse a szövegfájlt PowerShell parancsprogram-fájlként, a fájl utótaggal .ps1 módosításával. Ha például mentse a fájlt GetODSites.txt GetODSites.ps1.

 7. A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj nyissa meg a mappát, ahonnan a parancsfájlt, az előző lépésben létrehozott, és futtassa a parancsfájlt, például:

  .\GetODSites.ps1

  Megjegyzés: Ha nem képes a parancsfájlok futtatásának kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, szükség lehet a végrehajtás házirendjeinek módosításával. Című témakörben Végrehajtás házirendeket.

Miután sikeresen befejeződött a parancsfájlt, szövegfájl a $LogFile változó a parancsfájl által megadott helyen jön létre. Ez a fájl a szervezet összes OneDrive URL-címek listáját tartalmazza. A következő szöveggel bemutatja, hogyan kell formázni a fájlban lévő URL-címek listája.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

További információ

Ha egy felhasználó onedrive már az URL-címet, első további tudnivalókat a Get-SPOSite parancsmag használatával, és módosítsa a beállításokat a Set-SPOSite parancsmag használatával.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×