A sorozatok értékeinek előrejelzése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ha előre szeretné jelezni például a következő évben esedékes költségeket vagy egy tudományos kísérletben szereplő számsorozat eredményeit, a Microsoft Office Excel segítségével automatikusan létrehozhat a meglévő adatok alapján jövőbeli értékeket, illetve lineáris vagy exponenciális szabályok alapján extrapolált értékeket.

Töltheti ki a kitöltőjel vagy az adatsor parancs használatával egyszerűen lineárisan vagy a legjobb exponenciális közelítéshez illeszkedő értékek sorozata. Összetett és nemlineáris adatok kiterjesztéséhez használhatja munkalapfüggvények vagy a regresszióanalízis eszköz be az Analysis ToolPak bővítmény.

Lineáris soroknál a lépésköz, vagyis a sorban az első és az azt követő érték közötti különbség hozzáadódik a kezdő értékhez, majd minden egyes további értékhez.

Kezdő kijelölés

Bővített lineáris sorok

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Ha automatikus értékkitöltést szeretne a legjobb lineáris közelítéshez, tegye az alábbiakat:

 1. Jelöljön ki legalább két cellát, amelyek a trend kezdő értékeit tartalmazzák.

  Ha a trend pontosságát növelni szeretné, akkor jelöljön ki további kezdő értékeket.

 2. Húzza a kitöltőnégyzetet a kívánt irányba annak megfelelően, hogy növekvő vagy csökkenő értékekkel kívánja-e a kitöltést végezni.

  Ha például a kijelölt kezdő értékek a C1:E1 cellákban 3, 5 és 8, húzzuk a kitöltőnégyzetet jobbra a növekvő trendértékekkel történő kitöltéshez, illetve balra a csökkenő kitöltéshez.

Tipp: A sorozat manuális létrehozásához vagy billentyűzettel történő kitöltéséhez kattintson a Sorozatok parancsra (Kezdőlap lap Szerkesztés csoport Kitöltés gomb).

Az exponenciális sor esetében a kezdő érték szorzódik a lépésközzel és így jön létre a sor következő eleme. Az eredményként keletkező szorzat, valamint minden egyes további szorzat a lépésközzel szorzódik.

Kezdő kijelölés

Bővített exponenciális sorok

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Ha automatikus értékkitöltést szeretne a legjobb exponenciális közelítéshez, tegye az alábbiakat:

 1. Jelöljön ki legalább két cellát, amelyek a trend kezdő értékeit tartalmazzák.

  Ha a trend pontosságát növelni szeretné, akkor jelöljön ki további kezdő értékeket.

 2. Lenyomva tartott jobb egérgombbal húzza a kitöltőnégyzetet a kívánt irányba annak megfelelően, hogy növekvő vagy csökkenő értékekkel szeretne-e kitöltést végezni, engedje el az egérgombot, és válassza a helyi menüExponenciális trend parancsát.

Ha például a kijelölt kezdő értékek a C1:E1 cellákban 3, 5 és 8, húzzuk a kitöltőnégyzetet jobbra a növekvő trendértékekkel történő kitöltéshez, illetve balra a csökkenő kitöltéshez.

Tipp: A sorozat manuális létrehozásához vagy billentyűzettel történő kitöltéséhez kattintson a Sorozatok parancsra (Kezdőlap lap Szerkesztés csoport Kitöltés gomb).

A Sorozattal parancs használatakor manuálisan ellenőrizheti a lineáris vagy exponenciális szabályok létrehozását, és a billentyűzettel töltheti ki az értékeket.

 • Lineáris adatsorokban a kezdő értékekre a legkisebb négyzetek módszerével (y=mx+b) generálódik a sor.

 • Exponenciális adatsorokban a kezdő értékekre az exponenciális görbe módszerével (y=b*m^x) készül el a sor.

A lépésköz mindkét esetben figyelmen kívül marad. A sor ugyanaz, mint a TREND vagy a NÖV függvény által visszaadott értékek.

Az értékek manuális kitöltéséhez tegye a következőt:

 1. Jelölje ki azt a cellát, ahol a sorozatot kezdeni szeretné. A cellának a sorozat első értékét kell tartalmaznia.

  Ha a Sorozattal parancsot használja, az eredményül kapott sorozatok felülírják az eredetileg kijelölt értékeket. Ha meg kívánja őrizni az eredeti értékeket, másolja át őket egy másik sorba vagy oszlopba, majd a sorozatot a másolt értékek kijelölésével készítse el.

 2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd válassza a Sorozatok parancsot.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a sorozatot lefelé szeretné kitölteni, kattintson az Oszlopok lehetőségre.

  • Ha a sorozatot keresztben szeretné kitölteni, kattintson a Sorok lehetőségre.

 4. A Lépésköz mezőbe írja be azt az értéket, amellyel a sorozatot növelni szeretné.

Sorozat típusa

A lépésköz eredménye

Lineáris

A lépésköz értéke az első kezdő értékhez adódik hozzá, majd minden egyes további értékhez.

Exponenciális

Az első kezdő érték a lépésközzel szorzódik, majd az eredmény és az összes további eredmény is a lépésközzel szorzódik.

 1. A Típus csoportban válassza a Lineáris vagy Exponenciális lehetőséget.

 2. Írja be a Záró érték mezőbe azt az értéket, amelynél a sor végződik.

Megjegyzés: Ha a sorozatnak több kezdő értéke van, és azt szeretné, hogy az Excel elkészítse a trendet, jelölje be a Trend jelölőnégyzetet.

Ha meglévő adatokhoz szeretne előre jelezni trendet, létrehozhat egy trendvonal a diagramban. Ha például van egy diagram az Excelben, amely az év első néhány hónapjának értékesítési adatait ábrázolja, hozzáadhat egy olyan trendvonalat a diagramhoz, amely mutatja az értékesítés általános trendjét (növekvő, csökkenő vagy stagnáló), vagy előrejelzi az elkövetkező hónapok trendjét.

Ez az eljárás feltételezi, hogy már létrehozott egy diagram, amely a meglévő adatok alapján. Ha nem tette, olvassa el a témakör diagram létrehozása.

 1. Kattintson a diagramra.

 2. Jelölje ki azt az adatsor, amelyhez trendvonal vagy mozgóátlag szeretne illeszteni.

 3. Kattintson az Elrendezés lap Elemzés csoportjában a Trendvonal gombra, majd válassza ki a regressziós trendvonal vagy mozgó átlag kívánt típusát.

 4. A beállítások szerkesztéséhez és a regressziós trendvonal vagy mozgó átlag formázásához kattintson a jobb gombbal a trendvonalra, és válassza a helyi menü Trendvonal formázása parancsát.

 5. Adja meg a kívánt beállításokat, vonalakat és effektusokat.

  • Ha a Polinomiális típust választotta, írja be a Fokszám mezőbe a független változó legmagasabb hatványkitevőjét.

  • Ha a Mozgóátlag típust választotta, írja be a Periódus mezőbe a mozgó átlag kiszámításához használt időszakok számát.

Megjegyzések: 

 • Az Alapul szolgáló csoportban láthatja az összes olyan adatsort, amelyeknél használhatja a trendvonalakat. Ha trendvonalat szeretne használni egy sorban, kattintson a nevére, és válassza ki a megfelelő beállításokat.

 • Ha mozgó átlagot illeszt egy pontdiagramhoz, a mozgó átlag értéke a diagrambeli x értékek sorrendjétől függ. Előfordulhat, hogy a kívánt eredmény eléréséhez meg kell adnia az x értékek sorrendjét, mielőtt a mozgó átlag számításába fogna.

Az ELŐREJELZÉS függvény:    Az ELŐREJELZÉS függvény ismert értékek alapján jövőbeli értékeket ad eredményül. Az előre jelzett érték az adott x érték y értéke. Az ismert értékek a meglevő x és y értékek, az új értéket lineáris regresszióval kaphatja meg. A függvény a jövőbeli eladások, a készletgazdálkodási vagy a fogyasztói trendek előrejelzésére használható.

A TREND és a NÖV függvény:    A TREND és a NÖV függvény úgy extrapolálja a jövőbeli y értékeket, hogy meghosszabbítja a meglevő adatokat legjobban megközelítő egyenes vonalat vagy exponenciális görbét. A legjobban közelítő egyenesre vagy görbére visszaadhatja az ismert x értékhez tartozó y értéket is. Ha meg kívánja rajzolni a meglévő adatokat leíró egyenest vagy görbét, használja a TREND és NÖV függvény által visszaadott x és y értékeket.

A LIN.ILL és a LOG.ILL függvény:    A LIN.ILL vagy a LOG.ILL függvénnyel létező adatokból számíthatja ki az egyenest vagy az exponenciális görbét. A LIN.ILL és a LOG.ILL függvény különböző regressziós adatokat ad vissza, beleértve a legjobban közelítő egyenes meredekségét és metszéspontját.

Az alábbi táblázatban olyan hivatkozások találhatók, amelyek e munkalapfüggvényekkel kapcsolatos további információkat tartalmazó témakörökre mutatnak.

Függvény

Leírás

ELŐREJELZÉS

Értékek előrejelzése

TREND

Lineáris egyeneshez illeszkedő értékek meghatározása

NÖV

Exponenciális görbéhez illeszkedő értékek meghatározása

LIN.ILL

Egyenes vonal megrajzolása létező adatokból

LOG.ILL

Exponenciális görbe megrajzolása létező adatokból

Mikor kell Bonyolultabb regresszióanalízis végrehajtásához – például maradékok kiszámításához és megrajzolásához – a az Analysis ToolPak bővítmény regresszióelemző eszközét használható. További tudnivalókért lásd: az Analysis ToolPak bővítmény betöltése.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×