A SharePoint-webhely tartalmának megtervezése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ha a webhely tartalma logikailag vannak rendezve, könnyen megtalálható, akkor könnyebben kezelheti és és felhasználóknak is hatékonyabb. A webhelycsoport rendszergazdája vagy egy webhely-tulajdonosi érdemes lehet a webhely létrehozása előtt meg a webhely vonatkozó stratégia megtervezése. Ez a cikk mutatunk:

Milyen típusú webhelyekre van szüksége?

Attól függően, hogy a mérete vagy a szervezet, amelyet használni szeretné, hogy a webhely tartalma körét, és a fő webhelyen a tartalom rendszerezéséhez tartozó Alwebhelyek létrehozása érdemes. Webhelyek létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a webhely létrehozásacímű témakört.

Webhely-hierarchia diagramja

Többféleképpen lehet alwebhelyek rendszerezése választhatja. Néhány példa a következők:

 • munkacsoportonként vagy részlegenként;

 • tartalmi kategóriák szerint;

 • projektenként;

 • ügyfelenként;

 • engedélyszintenként vagy bizalmassági szintek szerint (ha például korlátozott hozzáférésű tartalmakat szeretne elhelyezni, célszerű önálló webhelyen elkülöníteni őket).

A webhelyek létrehozása előtt szánjon időt annak átgondolására, hogy hány webhelyre van szüksége, és milyen elv szerint szeretné rendszerezni őket. A rendszerezést és a tervezést megkönnyítheti, ha egy diagramot készít a webhely-hierarchiáról. A diagramot felvázolhatja egy darab papírra vagy egy táblára, de a Microsoft Word vagy a Microsoft PowerPoint SmartArt szolgáltatásában található hierarchiaalakzatok egyikével szakszerűbb ábrát is létrehozhat. Ezt mentheti és hivatkozhat rá, de akár módosíthatja is később.

Azt is gondolja át, hogy mi lesz az egyes webhelyek rendeltetése vagy funkciója. Így egyszerűbben választhat webhelysablonokat a létrehozandó új webhelyekhez. A SharePoint Online számos webhelysablont kínál. Meghatározott célra tervezett webhelysablonból kiindulva felhasználóinak azonnal lehetővé teheti a munkát. Ha például olyan webhelyet szeretne létrehozni, ahol a csoporttagok időről időre megoszthatnak érdekes híreket vagy ötleteket, a Blog webhelysablont célszerű választania, mert ez kifejezetten az ilyen jellegű kommunikációhoz készült.

Néhány példa a SharePoint webhelysablonokat a következők:

 • Csoportwebhely

 • Webnapló

 • Projektwebhely

 • Közösségi webhely

Webhelysablonok kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a sablonok használata a különböző típusú SharePoint-webhelyek létrehozásacímű témakört.

Milyen típusú tartalmakat fog elhelyezni a webhelyeken?

Miután végiggondolta, hogy hány és milyen típusú webhelyet szeretne létrehozni, azt is tervezze meg, hogy ezek a webhelyek milyen tartalmakat fognak tárolni. A tartalomtervezéssel meghatározhatja az alábbiakat:

 • Milyen típusú listák, tárak és lapokat szeretne létrehozni a webhelyeken a tartalom rendszerezéséhez:    Tárak használható dokumentumok és más fájlok tárolására, listák hasznosak, feladatok és problémák nyomon követéséhez lehetnek. Oldalai egy webhelyen, ahol megjelenítheti a tartalmat, alkalmazások, hivatkozások és egyéb egyes elemein.

 • Milyen típusú alkalmazásokat meg szeretne jeleníteni    A SharePoint Online tartalmaz beépített alkalmazások, például dokumentumtárat és listák, de is létrehozhat a saját alkalmazások vagy alkalmazás vásárlása a külső felektől a SharePoint áruházban.

 • Hogy szeretne-e tartalomtípusok létrehozása    Tartalomtípus-súgó testre szabhatja a hogyan kezeli, és nyomon követheti a bizonyos típusú tartalmakat.

Előfordulhat, hogy szervezete ezt a fajta tervezést központilag szeretné elvégezni (különösen, ami a tartalomtípusokat illeti), de ösztönözze rá az egyes webhelytulajdonosokat is az általuk felügyelt webhelyek testreszabásakor.

Milyen típusú alkalmazásokat szeretne felvenni?

A tartalomtípusokon kívül azt is gondolja át, hogy a webhelyeken milyen egyéb információkat szeretne tárolni, illetve hogy a szervezet felhasználói milyen feladatokat fognak végezni. Ez alapján megtervezheti, hogy milyen típusú alkalmazásokat célszerű a webhelyeken kezdetben elhelyezni. Ha például szüksége van egy helyre, ahol dokumentumokat tárolhat, akkor célszerű felvenni egy dokumentumtárat. Ha fontos dátumokat szeretne nyomon követni, naptárra lesz szüksége.

Nem feltétlenül kell azonnal felvennie az összes olyan alkalmazást, amelyre szüksége van. Az üzleti igények változása miatt a webhelytulajdonosok idővel új alkalmazásokat vehetnek fel és régieket távolíthatnak el. Ha azonban idejekorán megtervezi, hogy miként szeretné testre szabni a tartalmakat a webhelyeken, elérheti, hogy a webhelyek már a kezdet kezdetén hasznosak legyenek a felhasználóknak.

A SharePoint Online kínálta beépített alkalmazások számos üzleti célra használhatók, például dokumentumtárolásra és -kezelésre, projektvezetésre és projektek nyomon követésére, valamint kommunikációra. Ezekből az alkalmazásokból több példányt is elhelyezhet a webhelyen. A SharePoint Áruházból harmadik felektől származó alkalmazásokat is vásárolhat, és felveheti őket a webhelyre.

További információért olvassa el az Alkalmazás felvétele a webhelyre és az Alkalmazás vásárlása a SharePoint Áruházból című témakört.

Szükség van-e tartalomtípusok meghatározására?

A tartalomtípusok lehetővé teszik, hogy a webhely felhasználói a megfelelő lista vagy tár Új elem vagy Új dokumentum parancsával gyorsan létrehozzanak speciális tartalmakat. A tartalomtípusok hasznosak, mert segítségükkel a webhelytulajdonosok biztosíthatják, hogy a tartalmak konzisztensek legyenek a különböző webhelyeken. Lehetővé teszik azt is, hogy egy lista vagy tár többféle elem-, illetve dokumentumtípust befogadjon. A webhelytulajdonosok a webhely, lista vagy tár tartalomtípusainak beállításakor előre konfigurálhatják a tartalmak bizonyos részleteit.

A webhelytulajdonosok listaelemekhez, dokumentumokhoz és mappákhoz állíthatnak be tartalomtípusokat.

Tartalomtípusokat akkor lehet hasznos definiálni néhány tartalomhoz, ha a tartalom megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

Feltétel

A tartalomtípusok használati módja

Speciális dokumentumtípusokat használ, amelyek formátuma vagy rendeltetése szabványos, és biztosítani szeretné konzisztens megjelenésüket szervezetszerte.

A kívánt dokumentumtípusokhoz állítson be webhely-tartalomtípusokat a csoportwebhely szintjén, hogy a csoportwebhely valamennyi alwebhelyén elérhetők legyenek. Ebben az esetben a szervezet összes felhasználója azonos módon hozza létre a dokumentumokat.

Meghatározott típusú dokumentumokhoz speciális sablonokat kell használniuk a felhasználóknak.

A dokumentumsablonokat rendelje a megfelelő tartalomtípusokhoz, hogy az ezek alapján készített új dokumentumok ugyanazt a sablont használják.

Bizonyos típusú dokumentumok vagy elemek esetében szabványos információkészletet szeretne nyomon követni.

Az információk nyomon követéséhez rendeljen oszlopokat a tartalomtípushoz. Ha az információk közül bármelyik különösen fontos, jelölje meg kötelezőként a megfelelő oszlopokat. A tartalomtípus beállításakor egyes oszlopoknak alapértelmezett értékeket is megadhat.

Meghatározott üzleti folyamat szabályozza, hogy bizonyos típusú dokumentumokat hogyan kell kezelni vagy véleményezni.

A tartalomtípusokhoz állítson be munkafolyamatokat. Munkafolyamatok alkalmazásával kezelheti az olyan üzleti folyamatokat, mint a dokumentumok véleményezése vagy jóváhagyása.

Miután meghatározta azokat a tartalmakat, amelyekhez tartalomtípusokat szeretne rendelni, gondolja át, hogy hol célszerű a tartalomtípusokat definiálni. Ha a csoportwebhely szintjén adja meg a webhely-tartalomtípusokat, a csoportwebhely alatt található összes alwebhely listáiban és táraiban rendelkezésre állnak majd. Az egyes webhelyek tulajdonosai szintén megadhatnak webhely-tartalomtípusokat a webhelyeiken, bár ezek a tartalomtípusok csak az adott webhelyeken és alwebhelyeiken lévő listákban, illetve tárakban lesznek elérhetők.

Hasznos lehet, ha egy táblázatban összefoglalja azokat az információkat, amelyeket a tartalomtípusok megadásakor fel szeretne venni. Kezdetként készíthet valami egyszerűt, mint amilyen az alábbi táblázat, majd aszerint módosíthatja azt, hogy milyen további információkat szeretne nyomon követni, például hogy mely webhelyeken, mely csoportok használják majd a tartalomtípusokat:

Új tartalomtípus

Szülő-tartalomtípus

Oszlopok

Dokumentumsablon

Munkafolyamatok

Adja meg a létrehozni kívánt tartalomtípus nevét.

Adja meg azt a szülő-tartalomtípust, amelyből a tartalomtípust létre szeretné hozni.

Sorolja fel azokat az új vagy létező oszlopokat, amelyeket a tartalomtípushoz szeretne rendelni.

Adja meg, hogy a tartalomtípussal társít-e dokumentumsablont.

Adja meg, hogy a tartalomtípussal társít-e munkafolyamatot.

A tartalomtípusokkal végzett munkáról részletesebben a SharePoint Online súgójában, a Tartalomtípus létrehozása és testreszabása című témakörben tájékozódhat.

Hogyan fogják a felhasználók megtalálni és elérni a tartalmakat?

Gondolja át, hogy a felhasználók hogyan fogják megtalálni és használni a SharePoint Online-webhelyeken lévő tartalmakat. Ebben a tervezési szakaszban eldöntheti, hogy miként konfigurálja a navigálást és a keresést a csoportwebhelyen és alwebhelyein.

Mely webhelyeket szeretné felvenni a navigálási rendszerbe?

A navigálási rendszer megtervezéséhez hasznos, ha készít egy diagramot a webhely-hierarchiában lévő webhelyekről. Ha a webhelyek tervezésekor már létrehozott egy diagramot, induljon ki abból, és módosítsa. Vegye fel rá a csoportwebhely összes alwebhelyét. Célszerű, ha a csoportwebhelyen és alwebhelyein található fontosabb listákat és tárakat is feltünteti. Egy ilyen diagram segítségével egyetlen pillantással azonosíthatja azokat a helyeket, amelyeket a webhely felhasználói megpróbálnak majd megtalálni a csoportwebhely kezdőlapjáról indulva.

A webhely tetején látható navigációs terület a globális navigációs terület.

A hivatkozások felső egy kijelölt.

Alapértelmezés szerint minden webhely saját felső navigációs területet használ, de engedélyezheti, hogy a webhelyek ezt az elemet a szülőwebhelyüktől örököljék, így konzisztens navigálási rendszert biztosíthat a különböző webhelyeken. Testre szabhatja, hogy mely webhelyek jelenjenek meg a felső navigációs területen. Tetszőleges URL-címekre mutató hivatkozásokat is elhelyezhet rajta, ha például külső források hivatkozásait be szeretné építeni a webhely navigálási rendszerébe. A felső navigációs terület testreszabásáról további információt A csoportwebhely navigációs elemeinek testreszabása című témakörben találhat.

Ha a csoportwebhely alatt sok alwebhely található, nem célszerű mindet feltüntetni a felső hivatkozáspulton, mert az megterhelné a felhasználókat. Ugyanakkor azonban a fontos webhelyeket és tartalmakat elrejteni sem szabad. A webhely-hierarchiát ábrázoló diagram segítségével azonosítsa azokat a fontos webhelyeket, amelyeket a globális navigációs területen fel szeretne tüntetni.

Hogyan navigálnak majd a felhasználók a webhelyeken?

A felső navigációs területen kívül a webhelyek lapjainak bal szélén, az úgynevezett Fontos rovatok sávon is találhatók navigálásra használható elemek.

A Fontos rovatok sáv jellemző módon az adott webhellyel kapcsolatos hivatkozásokat tartalmazza, és a legfontosabb tartalmak kiemelésére szolgál. Új listák vagy tárak létrehozásakor automatikusan megjelenik egy új hivatkozás a Fontos rovatok sáv Legutóbbiak szakaszában. A Legutóbbiak szakaszban csak az öt legújabb hivatkozás látható.

A Fontos rovatok sáv Legutóbbiak hivatkozása alatt a legutóbb létrehozott lapok, listák és tárak láthatók.

Testre szabhatja a fontos rovatok sáv hozzáadása vagy eltávolítása a listák és tárak a webhelyen. Egyéni kategóriákban csoport hivatkozások is. Ha úgy dönt, hogy az alwebhelyeken a globális navigációs örökli, majd lesz fontos testre a fontos rovatok navigációs, hiszen a felhasználók elsődleges kifejezésre keresve egy webhelyen belüli tartalmat, amikor megtekinti azt a webhelytulajdonosok számára. Ha úgy dönt, ne az alwebhelyek globális navigációs örökölhet a csoportwebhelyre, felhasználók szeretné használni a felső hivatkozáspulton és a fontos rovatok sávon a alwebhely belül a tartalom keresése lesz. A fontos rovatok sávon a hivatkozások szerkesztéséről további információt a navigációs sávon kattintson a csoportwebhely testreszabásacímű cikkben.

Vissza a lap tetejére

Mire érdemes figyelni a keresés megtervezésekor?

A felhasználók akkor használják majd szívesen a SharePoint Online szolgáltatást, ha egyszerűen megtalálják benne a keresett információkat. Ha tartalomtípusokat használ, illetve metaadatoszlopokat ad listákhoz és tárakhoz, könnyebben megtalálhatóvá teheti a tartalmakat a keresési funkción keresztül.

A webhelycsoportgazdák és a webhelygazdák számos beállítással szabhatják testre a keresési élményt a felhasználóknak.

Művelet

Ajánlott témakör

A keresési találatokat érintő stílusok és beállítások testreszabása, a keresőközpont és a keresőközpont lapjain használt kijelzők testreszabása.

A Keresőközpont kezelése a SharePoint online-ban

Lekérdezési szabályok létrehozása a felhasználói szándék és a találatok jobb összehangolására.

Lekérdezési szabályok kezelése

A találatforrások testreszabása keresésekhez.

Találatforrások kezelése

Felügyelt tulajdonságok megtekintése, létrehozása vagy módosítása, illetve bejárt tulajdonságok megfeleltetése felügyelt tulajdonságoknak.

A keresési séma kezelése a SharePoint Online-ban

Testre szabott kereséskonfigurációs beállítások exportálása és importálása webhelyek között. Az exportálható és importálható beállítások közé tartoznak a testre szabott lekérdezési szabályok, a találatforrások, a találattípusok, a rangsorolási modellek és a webhely keresési beállításai.

Testre szabott kereséskonfigurációs beállítások exportálása és importálása

Hogyan lesz elérhető a tartalom a keresésben?

A keresési szolgáltatás van ütemezve, hogy a SharePoint Online tartalom bejárási öt percenként. Egy elem hozzáadása a SharePoint Online-webhelyre után időbeli indexelt és a visszaadott találatok előtt lesz. Ennyi ideig aktuális felhasználói tevékenységek függ. A betöltés az indexelő folyamat a feladatokat, például a webhely áttelepítése, frissítése és karbantartás növelése Új tartalmi elemek általában megjelenjen-e a keresési eredmények között egy órán belül.

Milyen műveleteket végezhetnek el a felhasználók a tartalmakkal?

Ha feltesz néhány egyszerű kérdést arról, hogy a webhelyhasználók milyen műveleteket végeznek majd a tartalommal, eldöntheti, hogy miként kell konfigurálnia az adott webhelyeket, listákat és tárakat, illetve hogy a webhelyhasználók milyen funkciókat használnak majd.

Megvizsgálandó kérdések

A tartalom konfigurálásával kapcsolatos szempontok

Szükség van-e bizonyos típusú dokumentumok vagy listaelemek verzióinak követésére?

 • Fontolja meg a verziószámozás engedélyezését a megfelelő listákban vagy tárakban.

 • Fontolja meg a dokumentumok és elemek módosítás előtti kivételének kötelezővé tételét.

A webhely felhasználóinak szükségük van-e arra, hogy bizonyos típusú dokumentumokon egyidejűleg dolgozzanak vagy együttműködjenek?

 • Fontolja meg a társszerzői funkciók engedélyezését a megfelelő tárakban az együttműködés elősegítésére.

Szükség van-e arra, hogy bizonyos típusú tartalmakat valaki jóváhagyjon, mielőtt azok szélesebb körben megjelennének?

 • Fontolja meg a tartalom-jóváhagyás engedélyezését a tárakban, vagy használjon munkafolyamatokat a jóváhagyási eljárás kezelésére.

Kiterjed-e bizonyos típusú tartalmakra valamilyen üzleti folyamat vagy humán munkafolyamat?

 • Fontolja meg munkafolyamatok létrehozását és konfigurálását azon tartalomtípusokhoz, amelyek ezekkel a dokumentumokkal kapcsolatosak, vagy azon tárakhoz, amelyekben ezek a dokumentumok elhelyezkednek.

Használ-e listákat a folyamatok elindításához vagy kezeléséhez?

 • Fontolja meg listaalapú munkafolyamatok létrehozását vagy konfigurálását olyan folyamatokhoz, mint a problémakövetés vagy -kezelés.

Lesznek-e a webhelyen olyan bizalmas tartalmak, amelyeket az általános hozzáféréstől el kell zárni?

 • Fontolja meg olyan webhelyek vagy tárak létrehozását, amelyekben a bizalmas tartalmak tárolását egyedi engedélyek szabályozzák.

 • Ha a tartalmak elérésének korlátozására csak alacsony szinten van szükség, fontolja meg az elemszintű engedélyek alkalmazását.

 • Fontolja meg a célközönség kiválasztásának lehetőségét, ezzel különböző felhasználóknak különböző tartalmakat jeleníthet meg.

 • Fontolja meg, hogy a keresési indexelésből nem célszerű-e kizárni bizonyos listákat vagy tárakat.

Szükség van-e arra, hogy a felhasználók értesítéseket kapjanak a tartalmak változásairól?

 • Fontolja meg RSS-hírcsatorna használatát a fontosabb listákban és tárakban.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×