A Microsoft Visio 2010 billentyűparancsai

Az ebben a súgótémakörben szereplő billentyűparancsok az amerikai billentyűzetkiosztásra vonatkoznak. Más kiosztások billentyűi eltérhetnek az amerikai billentyűzeten található billentyűktől.

E súgótémakör kinyomtatásához a TAB billentyűvel jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, és nyomja le az ENTER billentyűt, majd a CTRL+P billentyűkombinációt.

Online súgó

A súgóablakban használható billentyűparancsok

A Súgó munkaablak hozzáférést biztosít a teljes Office súgóhoz. A súgóablak témaköröket és egyéb súgótartalmat jelenít meg.

A súgóablakban

Művelet

Billentyűk

A súgóablak megjelenítése

F1

A súgóablak bezárása

ALT+F4

Váltás a súgóablak és az aktív program között

ALT+TAB

Visszatérés a Microsoft Visio 2010 kezdőlapjára

ALT+HOME

A súgóablak következő elemének kijelölése

TAB

A súgóablak előző elemének kijelölése

SHIFT+TAB

A kijelölt elemhez tartozó művelet végrehajtása

ENTER

A következő rejtett szöveg vagy hivatkozás kijelölése, beleértve a témakör elején található Teljes tartalom vagy Részletek elrejtése hivatkozást

TAB

Az előző rejtett szöveg vagy hivatkozás kijelölése

SHIFT+TAB

A kijelölt elemhez (Teljes tartalom és Részletek elrejtése, rejtett szöveg vagy más hivatkozás) tartozó művelet végrehajtása

ENTER

Visszalépés az előző súgótémára (Vissza gomb)

ALT+BALRA

Előrelépés a következő súgótémára (Előre gomb)

ALT+JOBBRA

Kismértékű fel-, illetve lefelé görgetés a súgó éppen megjelenített témakörén belül

FEL vagy LE

Görgetés nagy lépésekben fel vagy le, az aktuális súgótémakörben.

PAGE UP vagy PAGE DOWN

A súgóablak menüparancsainak megjelenítése. A súgóablaknak aktívnak kell lennie, ehhez kattintani kell a súgóablakba.

SHIFT+F10

Az utolsó művelet leállítása (Leáll gomb)

ESC

Ablak frissítése (Frissítés gomb)

F5

Váltás a súgóablak különböző területei között; például váltás az eszköztár, a címsor és a Keresés lista között.

F6

Fanézet tartalomjegyzékében a következő vagy előző elem kijelölése

FEL vagy LE

Fanézet tartalomjegyzékében a kijelölt elem kibontása vagy összecsukása

BALRA vagy JOBBRA

A Microsoft Office alapműveletei

Ablakok megjelenítése és használata

Művelet

Billentyűk

Váltás a következő ablakra

ALT+TAB

Váltás az előző ablakra

ALT+SHIFT+TAB

Az aktív ablak bezárása

ALT+F4

A programablakban egyik munkaablakról a másikra lép (az óra járásának megfelelően). Lehet, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.

Megjegyzés: Ha az F6 billentyű lenyomásával nem sikerül megjeleníteni a kívánt munkaablakot, aktiválja a menüszalagot az ALT billentyű lenyomásával.

F6

A kijelölt ablak teljes méretre állítása.

CTRL+F10

A teljes méretűre állított Visio-programablak előző méretének visszaállítása.

CTRL+F5

A képernyő képének vágólapra helyezése

PRINT SCREEN

A kijelölt ablak képének vágólapra helyezése

ALT+PRINT SCREEN

Minden olyan ablak esetén, amelynek címsora ikont tartalmaz (például egy alakzatablak), az ablak helyi menüjének megjelenítése.

ALT+SZÓKÖZ

Az Oldal párbeszédpanel megnyitása.

SHIFT+F4

Az Oldalak átrendezése párbeszédpanel megnyitása.

CTRL+ALT+P

Lépegetés előre a megnyitott rajzok között.

CTRL+TAB vagy CTRL+F6

Lépegetés visszafelé a megnyitott rajzok között.

CTRL+SHIFT+TAB vagy CTRL+SHIFT+F6

Lépegetés visszafelé egy rajz lapjai között, beleértve minden látható korrektúraréteget.

CTRL+PAGE DOWN

Lépegetés visszafelé rajz lapjai között.

CTRL+PAGE UP

Az előző vagy a következő lehetőség választása a munkaablakban, ha van aktív munkaablak

TAB vagy SHIFT+TAB

Betűtípus módosítása vagy átméretezése

Művelet

Billentyűparancs

Kijelölt szöveg betűméretének növelése

CTRL+SHIFT+>

A kijelölt szöveg betűméretének csökkentése

CTRL+SHIFT+?

Szöveg és cellák körbejárása

Művelet

Billentyűk

A kurzor mozgatása egy karakterrel balra

BALRA

A kurzor mozgatása egy karakterrel jobbra

JOBBRA

Mozgás egy sorral feljebb

FEL

Mozgás egy sorral lejjebb

LE

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Ugrás a sor végére

END

Ugrás a sor elejére

HOME

Görgetés egy bekezdéssel felfelé

CTRL+FEL

Görgetés egy bekezdéssel lefelé

CTRL+LE

Ugrás a szövegdoboz végére

CTRL+END

Ugrás a szövegdoboz elejére

CTRL+HOME

Munkaablakok elérése és használata

Művelet

Billentyűk

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából. (Lehet, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.)

Megjegyzés: Ha az F6 billentyű lenyomásával nem sikerül megjeleníteni a kívánt munkaablakot, az ALT billentyű lenyomásával aktiválja a menüszalagot, majd az F6 billentyűvel lépjen a munkaablakra.

F6

Az előző vagy a következő lehetőség választása a munkaablakban, ha van aktív munkaablak

TAB vagy SHIFT+TAB

Mozgás a kiválasztott almenüben vagy egy párbeszédpanelben lévő beállításcsoport beállításai között

LE és FEL

A kiválasztott menü megnyitása vagy a kiválasztott gombhoz rendelt művelet végrehajtása

SZÓKÖZ vagy ENTER

Helyi menü megnyitása

SHIFT+F10

Ha a menü vagy almenü látható, az első, illetve utolsó parancs választása

HOME vagy END

Munkaablakok lebegtetése vagy rögzítése

 1. A kívánt munkaablak kijelöléséhez nyomja meg ismételten az F6 billentyűt.

 2. Nyomja le az ALT + SZÓKÖZ billentyűkombinációt a munkaablak menüjének megnyitásához.

 3. Jelölje ki a LE nyílbillentyűvel az Ablak lebegtetése parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Párbeszédpanelek használata

Művelet

Billentyűk

Ugrás a következő lehetőségre vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás az előző lehetőségre vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

Váltás a párbeszédpanel következő lapjára

CTRL+TAB

Váltás a párbeszédpanel előző lapjára

CTRL+SHIFT+TAB

Mozgás megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között

Nyílbillentyűk

A kijelölt gombhoz tartozó művelet végrehajtása; kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve jelölésének törlése

SZÓKÖZ

A lista kibontása, ha be van zárva, és az adott elem kijelölése.

Legördülő lista elemének első betűje

Az adott beállítás kiválasztása; jelölőnégyzet bejelölése vagy jelölésének törlése

ALT+ egy beállítás nevében aláhúzott betű

Kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

Kijelölt legördülő lista bezárása; parancs végrehajtásának megszakítása és párbeszédpanel bezárása

ESC

A párbeszédpanel alapértelmezett gombjához tartozó művelet végrehajtása

ENTER

A párbeszédpanelek beviteli mezőinek használata

A beviteli mező olyan üres mező, amelyben információt adhat meg, például felhasználónevet vagy egy mappa elérési útját.

Művelet

Billentyűk

Ugrás a szöveg elejére

HOME

Ugrás a szöveg végére

END

Kurzor léptetése egy karakterrel balra vagy jobbra

BALRA vagy JOBBRA

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

A kurzortól balra található karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

SHIFT+BALRA

A kurzortól jobbra található karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

SHIFT+JOBBRA

A kurzortól balra található szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

CTRL+SHIFT+BALRA

A kurzortól jobbra található szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg elejéig

SHIFT+HOME

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg végéig

SHIFT+END

A Megnyitás és a Mentés másként párbeszédpanelek használata

Művelet

Billentyűk

Ugrás a következő lehetőségre vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás az előző lehetőségre vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

Mozgás megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között

Nyílbillentyűk

A kijelölt gombhoz rendelt művelet végrehajtása.

ENTER, SZÓKÖZ

A Mentés másként párbeszédpanel Fájl típusa listájára lépés.

ALT+T

A Fájlnév mezőre lépés.

ALT+J

A Megnyitás párbeszédpanel fájltípuslistájára lépés.

ALT+T

A Megnyitás párbeszédpanelen kijelölt fájl megnyitása.

ALT+O

Az aktuális fájl mentése a Mentés párbeszédpanelen.

ALT + K

Kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

Kijelölt legördülő lista bezárása; parancs végrehajtásának megszakítása és párbeszédpanel bezárása

ESC

A fájllista frissítése.

F5

A kijelölt elem – például mappa vagy fájl – helyi menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

Szöveg

Szöveg szerkesztése

Művelet

Billentyűparancs

A kurzor mozgatása a szövegsor következő vagy előző karakteréhez.

JOBBRA vagy BALRA

A kurzor mozgatása a szöveg következő vagy előző sorába.

LE és FEL

A kurzor mozgatása a szövegsor következő vagy előző szavához.

CTRL+JOBBRA vagy CTRL+BALRA

A kurzor mozgatása a következő vagy előző bekezdéshez.

CTRL+LE vagy CTRL+FEL

Szövegterület teljes szövegének kijelölése.

CTRL+A

Az előző vagy következő karakter kijelölése.

SHIFT+JOBBRA vagy SHIFT+BALRA

Az előző vagy következő karakter kijelölése.

CTRL+SHIFT+JOBBRA vagy CTRL+SHIFT+BALRA

Az előző vagy következő sor kijelölése.

SHIFT+LE vagy SHIFT+FEL

Az előző vagy következő bekezdés kijelölése.

CTRL+SHIFT+LE vagy CTRL+SHIFT+FEL

Az előző szó törlése.

CTRL+BACKSPACE

A kijelölt szöveg lecserélése a mezőmagassággal. Ha nincs kijelölve szöveg, a teljes szöveget lecseréli a kijelölt alakzat mezőmagasságával.

CTRL+SHIFT+H

Szöveg formázása

Művelet

Billentyűk

A félkövér ( Gombkép ) formázás be- vagy kikapcsolása

CTRL+B

A dőlt ( Gombkép ) formázás be- vagy kikapcsolása

CTRL+I

Az aláhúzás ( Gombkép ) be- vagy kikapcsolása

CTRL+U

A dupla aláhúzás be- vagy kikapcsolása.

CTRL+SHIFT+D

A nagybetűs írás be- vagy kikapcsolása.

CTRL+SHIFT+A

A kiskapitális írás be- vagy kikapcsolása.

CTRL+SHIFT+K

Alsó index ( Gombkép ) be- vagy kikapcsolása

CTRL+Ó

Felső index ( Gombkép ) be- vagy kikapcsolása

CTRL+SHIFT+=

Kijelölt szöveg betűméretének növelése

CTRL+SHIFT+>

A kijelölt szöveg betűméretének csökkentése

CTRL+SHIFT+<

Szöveg igazítása

Művelet

Billentyűparancs

Szöveg igazítása balra.

CTRL+SHIFT+L

Szöveg vízszintes középre zárása.

CTRL+SHIFT+C

Szöveg igazítása jobbra.

CTRL+SHIFT+R

Szöveg vízszintes sorkizárása.

CTRL+SHIFT+J

Szöveg függőleges igazítása fent.

CTRL+SHIFT+T

Szöveg függőleges igazítása középre

CTRL+SHIFT+M

Szöveg függőleges igazítása lent

CTRL+SHIFT+V

Nagyítás és navigálás

Navigálás a menüszalagon

 1. Nyomja le az ALT hívóbillentyűt.

  Az aktuális nézetben elérhető szolgáltatások felett megjelennek a hívóbillentyűk.

  A Visio 2010 menüszalagja billentyűfeliratokkal

 2. Nyomja le a használni kívánt szolgáltatás feletti billentyűfeliratban jelzett billentyűt.

 3. A lenyomott billentyűtől függően újabb billentyűfeliratok jelenhetnek meg. Ha például a Kezdőlap lap aktív, és lenyomja a B billentyűt, akkor a Beszúrás lap lesz aktív és újabb, erre a lapra vonatkozó billentyűfeliratok jelennek meg.

 4. Nyomja le sorban a megfelelő billentyűket, amíg nem jut el a kívánt parancshoz. Egyes esetekben először a parancsot tartalmazó csoport betűjét kell lenyomni. Ha a Kezdőlap lap aktív, az ALT+H, F, S például elvisz a Betűtípus csoportban lévő Méret listába.

  Megjegyzés: Az éppen végrehajtandó művelet törléséhez és a billentyűfeliratok elrejtéséhez nyomja meg az ALT billentyűt.

Nagyítás

Művelet

Billentyűparancs

Nagyítás.

ALT+F6

Kicsinyítés.

ALT+SHIFT+F6

Méretezés az ablakhoz

CTRL+SHIFT+W

Navigálás teljes képernyős nézetben

Az alábbi billentyűparancsok segítségével navigálhat a Visio és egy másik program vagy lap között teljes képernyős nézetben.

Művelet

Billentyűparancs

Váltás teljes képernyős nézetre

F5

Kilépés a teljes képernyős nézetből

ESC

A rajz következő lapjának megjelenítése.

PAGE DOWN

Visszatérés a rajz előző lapjára.

PAGE UP

Navigálás weblaprajzon

Művelet

Billentyűparancs

Lépegetés a bal oldali keret, a rajz, a rajz alakzatadatokat tartalmazó alakzatai, a hivatkozások és a címsáv között.

TAB

Az alakzathoz tartozó hivatkozás vagy a rajzon szereplő aktív hivatkozás aktiválása.

ENTER

Visio-specifikus műveletek

Szöveg formázása

Művelet

Billentyűparancs

A menüszalag Kezdőlap lapjának megnyitása.

ALT+H

A Szöveg párbeszédpanel Betűtípus lapjának megnyitása.

F11

A Szöveg párbeszédpanel Bekezdés lapjának megnyitása.

SHIFT+F11

A Szöveg párbeszédpanel Tabulátorok lapjának megnyitása.

CTRL+F11

A kijelölt alakzathoz tartozó Kitöltés párbeszédpanel megnyitása.

F3

A Vonal párbeszédpanel megnyitása.

SHIFT+F3

Az Illesztés és kapcsolás szolgáltatás használata

Művelet

Billentyűparancs

Az Illesztés és kapcsolás párbeszédpanel Általános lapjának megnyitása.

ALT+F9

Az Illesztés és kapcsolás párbeszédpanel Általános lapján lévő Illesztés jelölőnégyzet bejelölése vagy a jelölés törlése; az alakzatoknak a párbeszédpanel Illesztés területén kijelölt elemekhez történő illesztése.

S

Az Illesztés és kapcsolás párbeszédpanel Általános lapján lévő Kapcsolás jelölőnégyzet bejelölése vagy a jelölés törlése; az alakzatoknak a párbeszédpanel Kapcsolás területén kijelölt elemekhez történő illesztése (Eszközök menü, Illesztés és kapcsolás kapcsolás).

G

Alakzatok csoportba foglalása, forgatása és tükrözése

Művelet

Billentyűparancs

A kijelölt alakzatok csoportba foglalása.

CTRL+G vagy CTRL+SHIFT+G

A kijelölt alakzatcsoport felbontása.

CTRL+SHIFT+U

A kijelölt alakzat előtérbe hozása.

CTRL+SHIFT+F

A kijelölt alakzat hátraküldése.

CTRL+SHIFT+B

A kijelölt alakzat forgatása balra.

CTRL+L

A kijelölt alakzat forgatása jobbra.

CTRL+R

A kijelölt alakzat vízszintes tükrözése.

CTRL+H

A kijelölt alakzat függőleges tükrözése.

CTRL+J

Az Alakzatok igazítása párbeszédpanel megnyitása a kijelölt alakzathoz.

F8

Rajzablakok megjelenítése

Művelet

Billentyűparancs

A megnyitott rajzablakok függőleges elrendezése.

SHIFT+F7

A megnyitott rajzablakok vízszintes elrendezése.

CTRL+SHIFT+F7

A megnyitott rajzablakok megjelenítése úgy, hogy az ablakok címsora látható legyen.

ALT+F7 vagy CTRL+ALT+F7

Visio-eszköztárak

Kijelölőeszközök

Művelet

Billentyűk

A Formátum másolása eszköz ( Gombkép ) be- és kikapcsolása

CTRL+SHIFT+P

A Mutatóeszköz ( Mutató gomb ) aktiválása

CTRL+1

Az Összekötő eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+3

A Csatlakozási pont eszköz kijelölése.

CTRL+SHIFT+1

A Szöveg eszköz ( Szöveg gomb ) aktiválása

CTRL+2

A Szövegdoboz eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+SHIFT+4

A rajzeszközök kiválasztása

Művelet

Billentyűk

A Téglalap eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+8

Az Ellipszis eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+9

A Vonal eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+6

Az Ív eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+7

A Szabadkézi rajz eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+5

A Ceruza eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+4

Kép körülvágása

Művelet

Billentyűk

A Körülvágás eszköz ( Gombkép ) aktiválása

CTRL+SHIFT+2

Visio-alakzatok és -rajzsablonok

Lépegetés alakzatról alakzatra a rajzlapon

Művelet

Billentyűparancs

Lépegetés alakzatról alakzatra egy rajzlapon. Az aktív alakzatot szaggatott négyzet jelzi.

Megjegyzés: A kijelölés ellen védett és a zárolt rétegen lévő alakzatok nem aktiválhatók.

TAB

Lépegetés visszafelé alakzatról alakzatra a rajzlapon.

SHIFT+TAB

Fókuszban lévő alakzat kijelölése.

Megjegyzés: Több alakzat kijelölése: a TAB billentyű segítségével állítsa a fókuszt az első kijelölendő alakzatra, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és a TAB billentyű segítségével aktiváljon egy másik alakzatot. Amikor a fókusznégyzet a kívánt alakzat fölé kerül, nyomja meg az ENTER billentyűt az alakzat kijelöléshez történő hozzáadásához. Ismételje meg a műveletet minden kijelölendő alakzat esetében.

ENTER

Az alakzat kijelölésének vagy fókuszának megszüntetése.

ESC

Váltás a szövegszerkesztés és alakzatkijelölés üzemmód között kijelölt alakzat esetén.

F2

Kijelölt alakzat eltolása.

Nyílbillentyűk

Kijelölt alakzat eltolása képpontonként.

Megjegyzés: A SCROLL LOCK billentyűt ki kell kapcsolni.

SHIFT+nyílbillentyűk

Rajzsablon mesteralakzatainak használata

Művelet

Billentyűparancs

Lépegetés a rajzsablon mesteralakzatai között.

Nyílbillentyűk

Rajzsablonsor első mesteralakzatának kijelölése.

HOME

Rajzsablonsor utolsó mesteralakzatának kijelölése.

END

Rajzsablonoszlop első mesteralakzatának kijelölése

PAGE UP

Rajzsablonsor utolsó mesteralakzatának kijelölése.

PAGE DOWN

A kijelölt mesteralakzatok vágólapra másolása.

CTRL+C

A vágólap tartalmának beillesztése új rajzsablonba.

Megjegyzés: Az új rajzsablont először meg kell nyitni szerkesztésre.

CTRL+V

Az összes mesteralakzat kijelölése a rajzsablonon.

Megjegyzés: Több mesteralakzat kijelölése: a nyílbillentyűk segítségével állítsa a fókuszt az első kijelölendő mesteralakzatra. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és a nyílbillentyűk segítségével aktiváljon egy másik alakzatot. Amikor a fókusznégyzet a kívánt mesteralakzat fölé kerül, nyomja meg az ENTER billentyűt a mesteralakzat kijelöléshez történő hozzáadásához. Ismételje meg a műveletet minden kijelölendő mesteralakzat esetében.

CTRL+A

Aktív mesteralakzat kijelölése, illetve a kijelölés megszüntetése.

SHIFT+ENTER

Rajzsablonon lévő mesteralakzatok kijelölésének megszüntetése.

ESC

A kijelölt mesteralakzatok beillesztése a rajzba.

CTRL+ENTER

Rajzsablonok használata szerkesztés üzemmódban

Művelet

Billentyűparancs

A kijelölt mesteralakzat törlése az egyéni rajzsablonról.

DELETE

A kijelölt mesteralakzat egyéni rajzsablonról történő kivágása és a vágólapra helyezése.

CTRL+X

A kijelölt mesteralakzat átnevezése.

F2

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×