A Microsoft 365-ös használatelemzés adatmodellje

Adatok a Microsoft 365-ös használatelemzés tábláihoz

A Microsoft 365-ös használatelemzés egy API-hoz csatlakozik, amely egy többdimenziós adatmodellt tesz elérhetővé. Az API-k előzetes verziójúak, és a https://reports.office.com/pbi/v1.0/<bérlőazonosító> címen (a <bérlőazonosító> részt cserélje le a bérlői GUID-azonosítójával) érhetők el.

Megjegyzés: További információért olvassa el az Office 365-ös használati jelentések kezelése a Microsoft Graphban című cikket.

Ez az API a különböző Office 365-szolgáltatások használati trendjeiről szolgáltat havi szintű adatokat. Az API által visszaadott adatokat a következő szakasz táblázatában láthatja.

Az Office 365 jelentéskészítő API által visszaadott adattáblák

Táblanév

A táblázatban szereplő adatok

Dátumtartomány

Tenant Product Usage (Termékhasználat a bérlőben)

Az engedélyezett, aktív felhasználók, havonta megőrzött felhasználók, az első felhasználók és a kumulatív aktív felhasználók havi összesítését tartalmazza.

Összesített havi adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Product Activity (Termékaktivitás a bérlőben)

Az aktivitás és az aktív felhasználók számának havi összesítését tartalmazza a terméken belül.

Az aktív felhasználó meghatározása című részben további információt talál azokról a terméken belüli tevékenységekről, amelyek szerepelnek ebben a táblában.

Összesített havi adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Office Licenses (Office-licencek a bérlőben)

Felhasználókhoz rendelt Microsoft Office-előfizetések számáról tartalmaz adatokat.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Mailbox Usage (Postaláda-használat a bérlőben)

A felhasználó postaládájáról tartalmaz adatokat, például a postaládák teljes számát és a tárterület felhasználását.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Client Usage (Ügyfélprogram-használat a bérlőben)

Olyan felhasználók számáról tartalmaz adatokat, akik aktívan használnak bizonyos ügyfélprogramokat/eszközöket arra, hogy az Exchange Online, a Skype Vállalati verzió vagy a Yammer szolgáltatásokhoz csatlakozzanak.

Összesített havi adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant SharePoint Online Usage (SharePoint Online-használat a bérlőben)

SharePoint-webhelyekről (csapat- és csoportwebhelyekről) tartalmaz adatokat, például a webhelyek számát, a webhelyen lévő dokumentumok számát, a fájlok számát tevékenységi típusonként és a tárterület-használatot.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant OneDrive for Business Usage (A OneDrive Vállalati verzió használata a bérlőben)

OneDrive-fiókokról tartalmaz adatokat, például a fiókok számát, a OneDrive-on tárolt dokumentumok számát, a tárterület-használatot és a fájlok számát tevékenységtípusonként.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Office 365 Groups Usage (Az Office 365-csoportok használata a bérlőben)

Az Office 365-csoportok használatáról tartalmaz adatokat, beleértve a postaládát, a SharePointot és a Yammert.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

Tenant Office Activation (Office-aktiválás a bérlőben)

Az Office-előfizetések aktiválásáról tartalmaz adatokat, például az eszköztípusonkénti (Android, iOS, Mac, PC) aktiválások számát, illetve a szolgáltatáscsomagonkénti (például Office ProPlus, Visio, Project) aktiválások számát.

Hó végi állapotot tükröző adatokat tartalmaz az elmúlt 12 hónapból, beleértve a tárgyhónapot is.

User State (Felhasználói állapot)

Felhasználók metaadatait tartalmazza, például a felhasználó megjelenített nevét, a hozzárendelt terméket, a helyadatokat, a részleget, a beosztást és a cégnevet. Azoknak a felhasználóknak az adatai szerepelnek itt, akikhez licenc lett rendelve az elmúlt hónapokban. Minden felhasználónak egyedi felhasználói azonosítója van.

Azoknak a felhasználóknak az adatai szerepelnek itt, akikhez licenc volt rendelve a legutóbbi lezárt hónapban.

User Activity (Felhasználói tevékenység)

Licenccel rendelkező felhasználók által végzett tevékenységekről tartalmaz információt felhasználó szinten.

Az aktív felhasználó meghatározása című részben további információt talál azokról a terméken belüli tevékenységekről, amelyek szerepelnek ebben a táblában.

Azoknak a felhasználóknak az adatait tartalmazza, akik bármely szolgáltatásban tevékenységet folytattak a legutóbbi lezárt hónapban.

Az alábbi szakaszokat kibontva részletes információkhoz jut az egyes adattáblákról.

Ez a tábla felhasználói szintű adatokat tartalmaz minden felhasználóról, akihez licenc volt rendelve a legutóbbi lezárt hónapban. Az adatokat az Azure Active Directoryból

Oszlopnév

Oszlopleírás

UserId

Egyedi felhasználói azonosító, amely egy adott felhasználót takar, és amellyel más adattáblákhoz lehet kapcsolódni az adatkészleten belül.

Timeframe

Hónap érték, amelyre a tábla adatai vonatkoznak.

UPN

Az egyszerű felhasználónév egyedileg azonosítja a felhasználót, így az csatlakoztatható más külső adatforrásokhoz.

DisplayName

A felhasználó megjelenítendő neve.

IDType

Az Id type értéke 1, ha a felhasználó a Yammer-azonosítójával csatlakozik, és 0 értékű, ha a felhasználó Office 365-azonosítóval csatlakozik.

Az 1 érték azt jelzi, hogy a felhasználó a Yammer-azonosítójával kapcsolódik a Yammerhez, nem az Office 365-azonosítójával.

HasLicenseEXO

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult az Exchange használatára.

HasLicenseODB

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult a OneDrive Vállalati verzió használatára.

HasLicenseSPO

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult a SharePoint Online használatára.

HasLicenseYAM

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult a Yammer használatára.

HasLicenseSFB

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult a Skype Vállalati verzió használatára.

HasLicenseTeams

Értéke „igaz”, ha a felhasználóhoz licenc van rendelve, és jogosult a Microsoft Teams használatára.

Company

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő cégadatok.

Department

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő részlegadatok.

LocationCity

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő településadatok.

LocationCountry

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő országadatok.

LocationState

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő államadatok.

LocationOffice

A felhasználó irodája.

Title

Az Azure Active Directoryban a felhasználónál szereplő beosztásadatok.

Deleted

Értéke „igaz”, ha a felhasználó törölve lett az Office 365-ből az elmúlt hónapokban.

DeletedDate

A felhasználó Office 365-ből való törlésének dátuma.

YAM_State

A felhasználó állapota a Yammer-rendszerben – értéke lehet „active” (aktív), „deleted” (törölt) és „suspended” (felfüggesztett).

YAM_ActivationDate

A dátum, amikor a felhasználó aktív állapotú lett a Yammerben.

YAM_DeletionDate

A dátum, amikor a felhasználó törölt állapotú lett a Yammerben.

YAM_SuspensionDate

A dátum, amikor a felhasználó felfüggesztett állapotú lett a Yammerben.

Azoknak a felhasználóknak az adatait tartalmazza, akik tevékenységet folytattak bármely szolgáltatásban az előző hónapban.

Oszlopnév

Oszlopleírás

UserID

Egyedi felhasználói azonosító, amely egy adott felhasználót takar, és amellyel más adattáblákhoz lehet kapcsolódni az adatkészleten belül.

IDType

Az Id type értéke 1, ha a felhasználó a Yammer-azonosítójával csatlakozik, és 0 értékű, ha a felhasználó Office 365-azonosítóval csatlakozik.

Az 1 érték azt jelzi, hogy a felhasználó a Yammer-azonosítójával kapcsolódik a Yammerhez, nem az Office 365-azonosítójával.

Timeframe

Hónap érték, amelyre a tábla adatai vonatkoznak.

EXO_EmailSent

Az elküldött e-mailek száma.

EXO_EmailReceived

A beérkezett e-mailek száma.

EXO_EmailRead

A felhasználó által végzett e-mail-olvasási tevékenységek száma – ebbe beletartozik egy már olvasott üzenet minden újbóli vagy egy korábbi üzenet elolvasása.

EXO_AppointmentCreated

A létrehozott találkozók száma.

EXO_MeetingAccepted

Az elfogadott értekezletek száma.

EXO_MeetingCancelled

A lemondott értekezletek száma.

EXO_MeetingDeclined

Az elutasított értekezletek száma.

EXO_MeetingSent

Az elküldött értekezletek száma.

ODB_FileViewedModified

Azoknak a fájloknak a száma, amelyekkel a felhasználó dolgozott (például fájlokat hozott létre, frissített, törölt, tekintett meg vagy töltött le) bármely OneDrive Vállalati verziós példányban.

ODB_FileSynched

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó szinkronizált bármely OneDrive Vállalati verziós példányban.

ODB_FileSharedInternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó belső felhasználókkal megosztott bármely OneDrive Vállalati verziós példányban.

ODB_FileSharedExternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó külső felhasználókkal megosztott bármely OneDrive Vállalati verziós példányban.

ODB_AccessByOwner

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó a saját OneDrive Vállalati verziós példányában dolgozott.

ODB_AccessOthers

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó a mások OneDrive Vállalati verziós példányában dolgozott.

SPO_GroupFileViewedModified

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó bármely csoportwebhelyen dolgozott.

SPO_GroupFileSynched

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó bármely csoportwebhelyen szinkronizált.

SPO_GroupFileSharedInternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó belső felhasználókkal bármely csoportwebhelyen megosztott.

SPO_GroupFileSharedExternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó külső felhasználókkal bármely csoportwebhelyen megosztott.

SPO_GroupAccessByOwner

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó a saját csoportwebhelyükön dolgozott.

SPO_GroupAccessByOthers

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó más felhasználó tulajdonában lévő csoportwebhelyen dolgozott.

SPO_OtherFileViewedModified

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó bármely másik webhelyen dolgozott.

SPO_OtherFileSynched

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó bármely másik webhelyről szinkronizált.

SPO_OtherFileSharedInternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó belső felhasználókkal megosztott bármely másik webhelyen.

SPO_OtherFileSharedExternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó külső felhasználókkal megosztott bármely másik webhelyen.

SPO_OtherAccessedByOwner

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó egy másik saját webhelyén dolgozott.

SPO_OtherAccessedByOthers

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó egy másik felhasználó másik webhelyén dolgozott.

SPO_TeamFileViewedModified

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó bármely csapatwebhelyen dolgozott.

SPO_TeamFileSynched

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó bármely csapatwebhelyről szinkronizált.

SPO_TeamFileSharedInternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó belső felhasználókkal bármely csapatwebhelyen megosztott.

SPO_TeamFileSharedExternally

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeket a felhasználó külső felhasználókkal bármely csapatwebhelyen megosztott.

SPO_TeamAccessByOwner

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó a saját csapatwebhelyükön dolgozott.

SPO_TeamAccessByOthers

Azoknak a fájloknak a száma, amelyeken a felhasználó más felhasználó tulajdonában lévő csapatwebhelyen dolgozott.

Teams_ChatMessages

Az elküldött csevegőüzenetek száma.

Teams_ChannelMessage

A csatornákon közzétett üzenetek száma.

Teams_CallParticipate

Azoknak a hívásoknak a száma, amelyekben a felhasználó részt vett.

Teams_MeetingParticipate

Azoknak az értekezleteknek a száma, amelyekbe a felhasználó becsatlakozott.

Teams_HasOtherAction

Logikai érték, amely azt jelzi, hogy a felhasználó végrehajtott-e más műveleteket a Microsoft Teamsben.

YAM_MessagePost

Azoknak a Yammer-üzeneteknek a száma, amelyeket a felhasználó közzétett.

YAM_MessageLiked

A felhasználó által kedvelt Yammer-üzenetek száma.

YAM_MessageRead

A felhasználó által olvasott Yammer-üzenetek száma.

SFB_P2PSummary

Azoknak a társközi munkameneteknek a száma, amelyekben a felhasználó részt vett.

SFB_ConfOrgSummary

Azoknak a konferenciáknak a száma, amelyeket a felhasználó szervezett.

SFB_ConfPartSummary

Azoknak a konferenciáknak a száma, amelyeken a felhasználó részt vett.

Ez a tábla havi szintű bevezetési adatokat – pl. engedélyezett, aktív, visszatérő és első felhasználók – tartalmaz az egyes Office 365-termékekre vonatkozóan. Az Office 365 érték az aktív használatra vonatkozik bármely termékben.

Oszlopnév

Oszlopleírás

Product

A termék neve, amelyre vonatkozik az adatösszesítő. A Product (Termék) oszlopban megjelenő Office 365 érték a termékek bármelyikében folytatott tevékenységre vonatkozik.

Timeframe

Hónap érték. Termékenként és havonta egy sor szerepel az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan, beleértve a tárgyhót is.

EnabledUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik engedélyt kaptak a termék használatára a Timeframe (Időkeret) értékkel meghatározott időtartamra. A tört hónapok is beleszámítanak.

ActiveUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik az időkeret értékének megfelelő intervallumban szándékos tevékenységet folytattak a termékben.

Egy felhasználó akkor számít aktívnak egy adott hónapban egy termékre vonatkozóan, ha legalább egy fő tevékenységet folytattak a termékben. A főbb tevékenységek a Tenant Product Activity (Termékaktivitás a bérlőben) táblában találhatók.

CumulativeActiveUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik jogosultak egy termék használatára, és akik használták a terméket az időkeret szerint hónapig, az új használati rendszerben történt adatgyűjtés óta legalább egyszer.

MoMReturningUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik aktívak az időkeret szerint hónapban, és aktívak voltak a korábbi hónapokban is.

FirstTimeUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik az adott időkeretben váltak először aktívvá az új használati rendszerben történt adatgyűjtés óta.

Egy felhasználó akkor számít első felhasználónak egy adott hónapban, ha először észlelünk nála tevékenységet az új jelentési rendszerben történt adatgyűjtés óta. Ha egy felhasználó egyszer már első felhasználóvá vált, akkor többé nem számíthat első felhasználónak, még akkor sem, ha tevékenységei között nagy időbeli különbség tapasztalható.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

A tábla az aktivitás és az aktív felhasználók számának havi összesítését tartalmazza a terméken belül.

Oszlopnév

Oszlopleírás

Timeframe

Hónap érték. Termékenként és havonta egy sor szerepel az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan, beleértve a tárgyhót is.

Product

Annak az Office 365-terméknek a neve, amelyhez használati adat érhető el.

Activity

Annak a tevékenységnek a neve a termékben, amely a termék aktív használatát mutatja.

ActivityCount

Az egyes tevékenységekhez tartozó művelet teljes száma a termékben, minden aktív felhasználóra vonatkozóan.

Megjegyzés: A SharePoint Online és a OneDrive Vállalati verzió tevékenységeire vonatkozóan ez az érték azoknak a különálló dokumentumoknak a számát jelzi, amelyekkel a felhasználó dolgozott.

ActiveUserCount

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik tevékenységet folytattak a termékben.

TotalDurationInMinute

Az az időtartam – percekben kifejezve, minden felhasználóra vonatkozóan –, amely során aktív felhasználók audio- vagy video-munkameneteket használtak egy releváns Skype Vállalati verziós tevékenységben.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Ebben táblában összesített adatok szerepelnek minden postaládával és licenccel rendelkező Exchange Online-felhasználóra vonatkozóan. Hó végi állapotokat tükröz minden felhasználói postaládára vonatkozóan. A táblában szereplő adatok nem több hónap összeadódott eredményei. A táblában szereplő legutóbbi havi adat kizárólag a legfrissebb állapotot tükrözi.

Oszlopnév

Oszlopleírás

TotalMailboxes

Office 365-előfizetéshez tartozó postaládák száma.

IssueWarningQuota

Figyelmeztetések kiküldéséhez tartozó teljes kvóta, minden felhasználó postaládára vonatkozóan.

ProhibitSendQuota

Üzenetküldés tiltásához tartozó teljes kvóta, minden felhasználó postaládára vonatkozóan.

ProhibitSendReceiveQuota

Üzenetküldés és -fogadás tiltásához tartozó teljes kvóta, minden felhasználó postaládára vonatkozóan.

TotalItemBytes

A tárterület mérete bájtban kifejezve, minden felhasználói postaládára vonatkozóan.

MailboxesNoWarning

Azoknak a felhasználói postaládáknak a száma, amelyekre tárterület-figyelmeztetés volt érvényben.

MailboxesIssueWarning

Azoknak a felhasználói postaládáknak a száma, amelyek tárterületkvóta-figyelmeztetést kaptak.

MailboxesExceedSendQuota

Azoknak a felhasználói postaládáknak a száma, amelyek túllépték az üzenetküldési kvótát.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Azoknak a felhasználói postaládáknak a száma, amelyek túllépték az üzenetküldési/-fogadási kvótát.

DeletedMailboxes

A megadott időkeretben törölt felhasználói postaládák száma.

Timeframe

Hónap érték.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Ez a tábla azokról az ügyfélprogramokról szolgál összesített, havi bontású adatokkal, amelyekkel a felhasználók az Exchange Online, a Skype Vállalati verzió és a Yammer szolgáltatáshoz kapcsolódnak. A tábla még nem tartalmaz ügyfélprogram-használati adatokat a SharePoint Online-ra és a OneDrive Vállalati verzióra vonatkozóan.

Oszlopnév

Oszlopleírás

Product

Annak az Office 365-terméknek a neve, amelyhez ügyfélprogram-használati adat érhető el.

ClientId

Minden eszköz neve, amellyel kapcsolódtak a termékhez.

UserCount

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik mindegyik ügyfélprogrammal kapcsolódtak mindegyik termékhez.

Timeframe

Hónap érték.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Ez a tábla havi bontású összesített adatokat tartalmaz a SharePoint Online-webhelyek használatáról és aktivitásáról. Az adatok csak a csapatwebhelyekre és a csoportwebhelyekre vonatkoznak. A SharePoint Online-webhelyek hó végi állapota szerepel ebben a táblában. Ha a felhasználó például 5 dokumentumot hozott létre, és 10 MB tárterületet használt fel, majd törölt néhány fájlt, létrehozott újakat, így a hó végi állapot összesen 7 fájl, amely 5 MB tárterületet használ – ezt jelzi a táblában szereplő hó végi érték. A tábla rejtve vannak az összesítések duplikált beszámításának elkerülése végett, és két hivatkozási tábla létrehozásának forrásaként szolgál.

Oszlopnév

Oszlopleírás

SiteType

A webhelytípus értéke (any [bármely], team [csapat], group [csoport] – az any típus a másik két típus bármelyike lehet).

TotalSites

Az időkeret végén meglévő webhelyek száma.

DocumentCount

Az időkeret végén a webhelyen lévő dokumentumok teljes száma.

DiskQuota

Teljes lefoglalt tárterületkvóta az időkeret végén, minden webhelyre vonatkozó összesítésben.

DiskUsed

Teljes felhasznált tárterület az időkeret végén, minden webhelyre vonatkozó összesítésben.

ActivityType

Azoknak a webhelyeknek a száma, amelyek különböző fájltevékenységeket rögzítettek (any [bármely]/active files [aktív fájlok]/files shared EXT/INT [belső/külső felhasználókkal megosztott fájlok], files synced [szinkronizált fájlok]).

Az „any” érték bármely fájltevékenységet jelenheti.

SitesWithOwnerActivities

Azoknak az aktív webhelyeknek a száma, amelyen a webhelytulajdonos adott fájltevékenységet folytatott saját webhelyén.

SitesWithNonOwnerActivities

Azon aktív webhelyek számának a havi összesítése, amelyeken – a webhelytulajdonostól különböző felhasználók adott fájltevékenységet folytattak.

ActivityTotalSites

Azoknak a webhelyeknek száma, amelyek az adott időkeretben bármilyen tevékenységet rögzítettek. Azok a webhelyek, amelyeken zajlott tevékenység az időkeret egy korábbi pontján, majd az időkeret lejárta előtt törölve lettek, továbbra is aktív webhelynek minősülnek az adott időkeretben.

Timeframe

Ebben az oszlopban szerepel a hónap értéke. Több az egyhez kapcsolatként használva a Naptár esetében.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Ez a tábla a OneDrive-fiókokról tartalmaz adatokat, például a fiókok számát, a OneDrive-fiókokban tárolt dokumentumok számát, a tárterület-használatot és a fájlok számát tevékenységtípusonként. Ebben a táblázatban a OneDrive Vállalati verziós fiókok hó végi állapota szerepel. Ha a felhasználó például 5 dokumentumot hozott létre, és 10 MB tárterületet használt fel, majd törölt néhány fájlt, létrehozott újakat, így a hó végi állapot összesen 7 fájl, amely 5 MB tárterületet használ – ezt jelzi a táblában szereplő hó végi érték.

Oszlopnév

Oszlopleírás

SiteType

Az érték „OneDrive”.

TotalSites

OneDrive Vállalati verziós fiókok száma az időkeret végén.

DocumentCount

A OneDrive Vállalati verziós fiókokban tárolt dokumentumok teljes száma az időkeret végén.

DiskQuota

A OneDrive Vállalati verziós fiókokhoz kiosztott teljes tárterületkvóta az időkeret végén.

DiskUsed

Teljes felhasznált tárterület az időkeret végén, minden OneDrive-fiókra vonatkozó összesítésben.

ActivityType

Azoknak a fiókoknak a száma, amelyek különböző fájltevékenységeket rögzítettek (any [bármely]/active files [aktív fájlok]/files shared EXT/INT [belső/külső felhasználókkal megosztott fájlok], files synced [szinkronizált fájlok]).

Az „any” érték bármely fájltevékenységet jelenheti.

SitesWithOwnerActivities

Azoknak az aktív OneDrive Vállalati verziós fiókoknak a száma, amelyekben a fióktulajdonos adott fájltevékenységet végzett saját fiókjában.

SitesWithNonOwnerActivities

Azoknak az aktív OneDrive Vállalati verziós fiókoknak a száma, amelyekben a fióktulajdonostól különböző felhasználók fájltevékenységet folytattak.

ActivityTotalSites

Azoknak az aktív OneDrive Vállalati verziós fiókoknak a száma, amelyek bármilyen tevékenységet rögzítettek az időkeret során. Azok a OneDrive Vállalati verziós fiókok, amelyekben zajlott tevékenység az időkeret egy korábbi pontján, majd az időkeret lejárta előtt törölve lettek, továbbra is aktív OneDrive Vállalati verziós fióknak minősülnek az adott időkeretben.

Timeframe

Ebben az oszlopban szerepel a hónap értéke. Több az egyhez kapcsolatként használva a Naptár esetében.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Ez a tábla az Office 365-csoportok szervezeti használatáról biztosít adatokat.

Oszlopnév

Oszlopleírás

TimeFrame

Hónap érték. Termékenként és havonta egy sor szerepel az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan, beleértve a tárgyhót is.

GroupType

A csoport típusa (privát/nyivános/bármely).

TotalGroups

A csoportok száma az egyes csoporttípusokban.

ActiveGroups

Az aktív csoportok száma.

MBX_TotalGroups

A postaládacsoportok száma.

MBX_ActiveGroups

Az aktív postaládacsoportok száma.

MBX_TotalActivities

A postaláda-tevékenységek száma.

MBX_TotalItems

A postaládaelemek száma.

MBX_StorageUsed

A felhasznált postaláda-terület mennyisége.

SPO_TotalGroups

A SharePoint-csoportok száma.

SPO_ActiveGroups

Az aktív SharePoint-csoportok száma.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Azoknak a SharePoint-csoportoknak a száma, amelyekhez fájlhozzáférési tevékenységek tartoznak.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Azoknak a SharePoint-csoportoknak a száma, amelyekhez fájlszinkronizálási tevékenységek tartoznak.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Azoknak a SharePoint-csoportoknak a száma, amelyekhez belső megosztási tevékenységek tartoznak.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Azoknak a SharePoint-csoportoknak a száma, amelyekhez külső megosztási tevékenységek tartoznak.

SPO_TotalActivities

A SharePoint-tevékenységek száma.

SPO_FileAccessedActivities

A fájlhozzáférési tevékenységek száma a SharePointban.

SPO_FileSyncedActivities

A fájlszinkronizálási tevékenységek száma a SharePointban.

SPO_FileSharedInternallyActivities

A belső fájlmegosztási tevékenységek száma a SharePointban.

SPO_FileSharedExternallyActivities

A külső fájlmegosztási tevékenységek száma a SharePointban.

SPO_TotalFiles

A SharePoint-fájlok száma.

SPO_ActiveFiles

Az aktív SharePoint-fájlok száma.

SPO_StorageUsed

A felhasznált SharePoint-tárhely mennyisége.

YAM_TotalGroups

A Yammer-csoportok száma.

YAM_ActiveGroups

Az aktív Yammer-csoportok száma.

YAM_LikedActiveGroups

Azoknak a Yammer-csoportoknak a száma, amelyekben történtek kedvelési tevékenységek.

YAM_PostedActiveGroups

Azoknak a Yammer-csoportoknak a száma, amelyekben történtek közzétételi tevékenységek.

YAM_ReadActiveGroups

Azoknak a Yammer-csoportoknak a száma, amelyekben történtek olvasási tevékenységek.

YAM_TotalActivities

A Yammer-tevékenységek száma.

YAM_LikedActivities

A kedvelési tevékenységek száma a Yammerben.

YAM_PostedActivties

A közzétételi tevékenységek száma a Yammerben.

YAM_ReadActivites

Az olvasási tevékenységek száma a Yammerben.

A tábla Office-előfizetések aktiválásáról tartalmaz adatokat a különböző szolgáltatáscsomagokban (pl. Office ProPlus, Visio, Project). Ezen felül szerepelnek benne adatok az eszköztípusonkénti (Android/iOS/Mac/PC) aktiválások számáról is.

Oszlopnév

Oszlopleírás

ServicePlanName

Szolgáltatáscsomagok neve és az aktiválások száma eszköztípusonként, az alábbi oszlopok szerint.

TotalEnabled

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik jogosultak voltak az egyes szolgáltatáscsomagokra az időkeret végéig.

TotalActivatedUsers

Azoknak a felhasználóknak a száma, akik aktiválták az egyes szolgáltatáscsomagokat az időkeret végéig.

AndroidCount

Eszközönkénti aktiválások száma Android-eszközökön az időkeret végéig.

iOSCount

Eszközönkénti aktiválások száma iOS-eszközökön az időkeret végéig.

MacCount

Eszközönkénti aktiválások száma Mac-eszközökön az időkeret végéig.

PcCount

Eszközönkénti aktiválások száma PC-eszközökön az időkeret végéig.

WinRtCount

Eszközönkénti aktiválások száma Windows Mobile-eszközökön az időkeret végéig.

Timeframe

Ebben az oszlopban szerepel a hónap értéke. Több az egyhez kapcsolatként használva a Naptár esetében.

Content Date

Ha a Timeframe (Időkeret) értéke az aktuális hónap, akkor a Content Date értéke az aktuális hónap legutóbbi olyan dátuma lesz majd, amelyről elérhetők adatok.

Ha a Timeframe (Időkeret) az előző hónapot mutatja, a Content Date értéke az időkeretben szereplő hónap utolsó napjának dátuma lesz.

Kapcsolódó témakörök

Microsoft 365-ös használatelemzés

A Microsoft 365-ös használatelemzés engedélyezése

Navigálás és jelentések használata a Microsoft 365-ös használatelemzésben

Jelentések testreszabása a Microsoft 365-ös használatelemzésben

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×