A DAX felhasználási helyzetei a Power Pivot programban

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ez a szakasz olyan példákra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek bemutatják a DAX-képletek használatát az alábbi helyzetekben.

 • Összetett számítások végzése

 • Szöveg és dátumok használata

 • Feltételes értékek és hibák előfordulásának vizsgálata

 • Időbeli intelligencia használata

 • Értékek rangsorolása és összehasonlítása

Tartalom

Első lépések

Mintaadatok

További források

Alkalmazási helyzetek: Összetett számítások végzése

Egyéni számítások létrehozása egy kimutatáshoz

Szűrő alkalmazása egy képletre

Szűrők szelektív dinamikus arányok kiszámításához eltávolítása

Külső hurokból származó érték használata

Alkalmazási helyzetek: Szöveg és dátumok használata

Kulcsoszlop létrehozása összefűzéssel

Egy szöveges formátumú dátumból kiolvasott alapján dátum összeállítása

Egyéni dátum- vagy számformátum definiálása

Adattípus megváltoztatása képlet használatával

Alkalmazási helyzetek: Feltételes értékek és hibák előfordulásának vizsgálata

Hozzon létre egy értéket a megadott feltétel alapján

Egy képletben előforduló hibák vizsgálata

Alkalmazási helyzetek: Időbeli intelligencia használata

Növekményes értékesítési adatok kiszámítása

Értékek időbeli összehasonlítása

Adott érték kiszámítása egyéni dátumtartományra vonatkozóan

Alkalmazási helyzetek: Értékek rangsorolása és összehasonlítása

Csak az első tíz elem megjelenítése egy kimutatásban

Elemek rendezése dinamikusan képlet használatával

Kezdeti lépések

Mintaadatok

Ha új DAX-képletek, érdemes lehet a mintaadatokat az Power Pivotpéldái megtekintésével indításához. További tudnivalókért lásd: a DAX és az adatmodellezés oktatóprogramjaihoz mintaadatok beszerzése.

Additional Resources

Érdemes azt is, látogasson el a DAX-Erőforrásközpont Wikijére központ hol összes keresztül különféle tudnivalókhoz juthat köztük blogok, minták, tanulmányok és videók iparágban vezető szakemberek és a Microsoft által nyújtott DAX találhatók.

Alkalmazási helyzetek: összetett számítások végzése

A DAX-képletek alkalmasak összetett számítások elvégzésére, amelyek egyéni összesítéseket, szűrést és feltételes értékek használatát is magukban foglalják. Ebben a szakaszban olyan példák találhatók, amelyek révén megismerkedhet az egyéni számítások használatával.

Egyéni számítások létrehozása egy kimutatáshoz

A CALCULATE és a CALCULATETABLE függvény hatékony, rugalmas függvény, és igen hasznosak számított mezők definiálásához. Ezek a függvények lehetővé teszik annak a környezetnek a módosítását, amelyben elvégzi majd a számítást. Emellett testreszabható az elvégzendő összesítés vagy matematikai művelet típusa is. Tekintse át a következő témakörökben ismertetett példákat.

Szűrő alkalmazása egy képletre

A legtöbb helyen, ahol a DAX-függvény argumentumaként táblázat megnyitja általában átviheti a szűrt táblázatban ehelyett a szűrő függvénnyel helyett a táblázat neve vagy a függvényargumentumok egyikeként szűrőkifejezés megadásával. Az alábbi témakörökben példák a szűrők való létrehozásáról és a képletek eredményeinek hatása a szűrők. További tudnivalókért lásd: Adatok szűrése a DAX-képletekben.

A FILTER függvény lehetővé teszi a szűrőfeltételek kifejezés használatával való megadását, míg a többi függvény kifejezetten az üres értékek kiszűrésére készült.

Szűrők szelektív eltávolítása dinamikus arányok kiszámításához

Dinamikus szűrőknek a képletekben való létrehozásával egyszerűen választ találhat a következőkhöz hasonló kérdésekre:

 • Az aktuális termék értékesítése hogyan járult hozzá az éves összértékesítéshez?

 • Más részlegekkel összehasonlítva ez a részleg hogyan járult hozzá az összes üzemi év teljes nyereségéhez?

Kimutatás használó képletek hatással lehet a kimutatás környezetben, de hozzáadásával és eltávolításával szűrők szelektív módosíthatja a környezetben. A példában az összes témakör bemutatja, hogyan ehhez. Talál az értékesítés aránya az egy adott viszonteladói értékesítési fölé minden viszonteladói, akkor hozhat létre olyan mérőszám, amely kiszámítja az aktuális környezetben az összes környezeti érték osztásra.

Az ALLEXCEPT függvényt ismertető témakörben található példa bemutatja a szűrők szelektív módon történő eltávolítását egy képletből. Mindkét példa lépésenként ismerteti, hogyan módosulnak az eredmények a kimutatás felépítésétől függően.

Az arányok és százalékos értékek számításának módjával kapcsolatban a következő témakörök tartalmaznak további példákat:

Külső hurokból származó érték használata

Amellett, hogy az aktuális környezetből származó értékeket használ a számításokban, a DAX lehetővé teszi egy előző hurokból származó érték használatát kapcsolódó számítások készletének létrehozásával. A következő témakör lépésenként ismerteti egy olyan képlet létrehozását, amely egy külső hurokból származó értékre hivatkozik. Az EARLIER függvény legfeljebb két szinten beágyazott hurkokat támogat.

Sorkörnyezet és a kapcsolódó táblák és a e fogalmak képletekben való kapcsolatos további tudnivalókért lásd: környezet a DAX-képletekben.

Alkalmazási helyzetek: szöveg és dátumok használata

Ez a szakasz a DAX rendszert bemutató olyan témakörökre mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a szövegek használatával, dátum- és időértékek kiolvasásával és összeállításával, illetve feltételen alapuló értékek létrehozásával kapcsolatos gyakori helyzeteket ismertetnek.

Kulcsoszlop létrehozása összefűzéssel

A Power Pivot nem teszi lehetővé összetett kulcsok használatát, ezért ha összetett kulcsok szerepelnek az adatforrásban, akkor lehet, hogy egyesítenie kell őket egyetlen kulcsoszlopba. A következő témakör bemutat egy példát egy összetett kulcson alapuló számított oszlop létrehozására.

Dátum összeállítása szöveges formátumú dátumból kiolvasott dátumrészek alapján

A Power Pivot az SQL Server dátum/idő adattípusát használja a dátumokkal végzett munkához. Ezért ha a külső adatok eltérő formátumú dátumokat tartalmaznak – például olyan területi beállításhoz tartozó formátumban írt dátumokat, amelyeket a Power Pivot adatmotorja nem ismer fel, vagy ha az adatok egész szám típusú helyettesítő kulcsokat használnak –, akkor esetleg egy DAX-képlet használatával ki kell olvasnia a dátum részeit, és össze kell állítania a részeket a dátum/idő valamely érvényes megjelenítési formátumába.

Ha például egy dátumoszlop egész számként ábrázolt dátumokat tartalmaz, amelyek szövegként lettek importálva, akkor a következő képlet használatával dátum/idő típusú értékké konvertálhatja a karakterláncértékeket:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Érték1:

Eredmény

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Az alábbi témakörök további tudnivalókat tartalmaznak a dátumok kiolvasására és összeállítására használható függvényekkel kapcsolatban.

Egyéni dátum- vagy számformátum definiálása

Ha az adatok olyan dátumokat vagy számokat tartalmaznak, amelyek nem a Windows valamelyik szabványos szövegformátumában vannak ábrázolva, akkor egyéni formátum definiálásával biztosíthatja az adatok helyes kezelését. A rendszer értékek karakterlánccá és karakterláncok értékké konvertálásakor használja ezeket a formátumokat. A következő témakörök a dátumokkal és számokkal végzett munkához használható előre definiált formátumok részletes listáját is tartalmazzák.

Adattípus megváltoztatása képlet használatával

A kimenet adattípusa határozza meg a forrásoszlopokat Power Pivot, és nem explicit módon adhat meg az eredmény adattípusát, mert az optimális adattípus Power Pivothatározza meg. Az implicit típus adatkonverziók Power Pivot által elvégzett segítségével azonban kimeneti adattípusának módosítására. Típus Dokumentumkonvertálás kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a DAX és az adatmodellezés oktatóprogramjaihoz mintaadatok beszerzésecímű témakört.

 • Egy dátum vagy egy számot ábrázoló karakterlánc számmá konvertálásához szorozza meg azt 1,0-val. A következő képlet például kiszámítja az aktuális dátumnál 3 nappal korábbi dátumot, és kimenetként az annak megfelelő egész értéket adja meg.

  = (MA ()-3) * 1.0

 • Egy dátum, szám vagy pénznemérték karakterlánccá konvertálásához fűzze össze az értéket egy üres karakterlánccal. A következő képlet például az aktuális dátumot adja eredményül karakterláncként.

  = "" & Ma()

A következő függvények használatával is biztosítható, hogy az eredmény meghatározott adattípusú legyen:

Valós számok átalakítása egész számmá

Alkalmazási helyzetek: feltételes értékek és hibák előfordulásának vizsgálata

Az Excel, például a DAX funkciók, amelyek lehetővé teszik értékek megvizsgálja az adatokat, és egy feltétel alapján különböző értéket adnak eredményül tartalmaz. Ha például úgy lehetett létrehozni, amely jellemzi a viszonteladói előnyben részesített vagy értékét attól függően, hogy az éves értékesítési összeg számított oszlop. Értékek tesztelése függvényeket is hasznosak ellenőrzése a tartomány vagy értékeinek meg, hogy nem várt adathibákat számítások megszakítása típusát.

Érték létrehozása feltétel alapján

Használhat beágyazott IF feltételeket az értékek vizsgálatához és új értékek feltételek alapján történő létrehozásához. A következő témakörök tartalmaznak néhány egyszerű példát a feltételes feldolgozásra és a feltételes értékekre:

Egy képletben előforduló hibák vizsgálata

Az Excellel ellentétben egy számított oszlop egyik sorában nem szerepelhet érvényes érték, ha az adott oszlop másik sorában érvénytelen érték van. Vagyis ha hiba van egy Power Pivot-oszlop bármely részében, akkor a program a teljes oszlopot hibásként jelöli, ezért mindig ki kell javítani az érvénytelen értéket adó képlethibákat.

Ha például nullával osztó képletet hoz létre, végtelen eredményt kaphat vagy hibát. Bizonyos képletek akkor is hibásak lesznek, ha a függvény üres értéket talál, amikor számértéket vár. Az adatmodell kifejlesztése során a legjobb lehetővé tenni a hibák megjelenését, hogy a hibaüzenetre kattinthasson, és elháríthassa a problémát. A munkafüzetek közzétételekor azonban építsen be hibakezelési funkciókat, hogy megakadályozza a számítási hibák váratlan értékek miatti előfordulását.

Annak elkerüléséhez, hogy egy számított oszlopban hibák jelenjenek meg, logikai és információs függvények kombinációjának használatával ellenőrizheti az eredmények hibamentességét, hogy mindig érvényes értékeket adhasson vissza. A következő témakörök ismertetnek néhány egyszerű példát ennek megvalósítására a DAX rendszerben:

Alkalmazási helyzetek: időbeli intelligencia használata

A DAX időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényei között olyanok is találhatók, amelyek segítségével dátumok vagy dátumtartományok olvashatók ki az adatokból. Az így kapott dátumok vagy dátumtartományok használatával pedig különböző értékek számíthatók ki hasonló időszakokra vonatkozóan. Az időbeli intelligenciával kapcsolatos függvények között olyanok is találhatók, amelyek szabványos dátumtartományokkal használhatók, így lehetővé válik értékek összehasonlítása hónapok, évek vagy negyedévek között. Létrehozható olyan képlet is, amely egy megadott időszak első és utolsó dátumára vonatkozóan hasonlít össze bizonyos értékeket.

Az összes időbeliintelligencia-függvények listáját olvassa el a Függvények (DAX időbeli intelligenciával kapcsolatos)című témakört. Tippek a dátumok és időpontok egy Power Pivot elemzés hatékony használatához című témakörben találhatók dátumok a Power Pivot programban.

Növekményes értékesítési adatok kiszámítása

Az alábbi témakörök különböző példákat mutatnak be a nyitó- és záróegyenlegek kiszámítására. A példák bemutatják különböző időszakokra – például napokra, hónapokra, negyedévekre vagy évekre – vonatkoztatott folyó egyenlegek kiszámítását.

Értékek időbeli összehasonlítása

A következő témakörök bemutatják az összegek különböző időszakokra vonatkozó összehasonlítását szemléltető példákat. A DAX által támogatott alapértelmezett időszakok a hónap, a negyedév és az év.

Adott érték kiszámítása egyéni dátumtartományra vonatkozóan

Az alábbi témakörökben példák találhatók egyéni dátumtartományok, például egy értékesítési akció kezdetét követő 15 nap adatainak beolvasására.

Ha az időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényeket használja egyéni dátumhalmaz beolvasásához, akkor a beolvasott dátumhalmaz használható számításokat elvégző függvény bemenetéhez, hogy különböző időszakokra vonatkozó egyéni összesítéseket hozzon létre. Az alábbi témakörben ezt bemutató példáról olvashat:

 • PARALLELPERIOD függvény

  Megjegyzés: Ha nem szükséges egyéni dátumtartományt megadnia, hanem szabványos könyvelési időszakokat – például hónapokat, negyedéveket vagy éveket – használ, akkor célszerűbb lehet az erre a célra készült, időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényeket, például a TOTALQTD, a TOTALMTD, a TOTALQTD és hasonló függvényeket használnia.

Alkalmazási helyzetek: értékek rangsorolása és összehasonlítása

Számos lehetőség közül választhat, ha az elemek közül a legnépszerűbb vagy legjobb n elemet kívánja megjeleníteni egy oszlopban vagy kimutatásban:

 • Használhatja az Excel 2010 funkcióit az adott számú első értéket megjelenítő Helyezés szűrő létrehozásához. Egy kimutatásban is kiválaszthatja az adott számú első vagy utolsó értéket. A szakasz első része ismerteti, hogyan szűrheti ki az első 10 elemet egy kimutatásban. További információ az Excel dokumentációjában olvasható.

 • Létrehozhat egy képletet az értékek dinamikus rangsorolásához, majd szűrhet a rangsorolási értékek szerint, vagy használhatja a rangsorolási értéket szeletelőként. A szakasz második része ismerteti, hogyan hozható létre ez a képlet, és hogyan használható a rangsorolás egy szeletelőben.

Mindegyik módszernek vannak előnyei és hátrányai is.

 • Az Excel Helyezés szűrője egyszerűen használható, de a szűrő kizárólag megjelenítés céljára szolgál. Ha a kimutatás alapjául szolgáló adatok módosulnak, akkor kézzel kell frissítenie a kimutatást a változások megjelenítéséhez. Ha a rangsorokat dinamikus módon kell használnia, a DAX nyelvvel létrehozhat olyan képletet, amely összehasonlítja egy oszlopon belül az értékeket.

 • A DAX-képlet sokkal hatékonyabb, és a rangsorolási érték szeletelőbe való felvételével elég rákattintania a szeletelőre a megjelenített első elemek számának megváltozatásához. A számítások azonban erőforrás-igényesek, ezért ez a módszer esetleg nem megfelelő sok sort tartalmazó táblázatok esetén.

Csak az első tíz elem megjelenítése egy kimutatásban

A legfelső és legalsó értékek megjelenítése egy kimutatásban

 1. Kattintson a kimutatásban a Sorfeliratok fejléc alatti lefelé mutató nyílra.

 2. Válassza az Értékszűrők > Toplista elemet.

 3. Az Első 10 szűrő < oszlopnév > párbeszédpanelen válassza az oszlop rangsor és értékek számát az alábbi képlettel történik:

  1. Az Első funkcióval a legnagyobb értékű cellákat, míg az Utolsó funkcióval a legkisebb értékű cellákat jelenítheti meg.

  2. Írja be a megjeleníteni kívánt első vagy utolsó értékek számát. Az alapértelmezett érték 10.

  3. Adja meg, hogyan jelenjenek meg az értékek:

Név

Leírás

Tétel

Akkor adja meg ezt a beállítást, ha a kimutatást úgy kívánja szűrni, hogy csak a felső vagy alsó elemek listája jelenjen meg.

Százalék

Akkor adja meg ezt a beállítást, ha a kimutatást úgy kívánja szűrni, hogy csak a megadott százalékos értéket kiadó elemek jelenjenek meg.

Összeg

Akkor adja meg ezt a beállítást, ha a felső vagy alsó elemek értékének összegét kívánja megjeleníteni.

 1. Adja meg a rangsorhoz használni kívánt értékeket tartalmazó oszlopot.

 2. Kattintson az OK gombra.

Elemek dinamikus rendezése képlet használatával

A következő témakör példát mutat be arra, hogyan használható a DAX nyelv számított oszlopban tárolt rangsor létrehozására. Mivel a DAX-képletek számítása dinamikusan történik, mindig biztos lehet a rangsorolás helyességében, még akkor is, ha a mögöttes adatok megváltoztak. Továbbá, mivel a képlet számított oszlopban szerepel, a rangsor szeletelőben is felhasználható, majd kiválasztható az első 5, az első 10 vagy akár az első 100 érték.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×