Yammer-felhasználók naplózása az Office 365-höz csatlakoztatott hálózatokban

A vállalata Yammer-hálózata tartalmazhat olyan felhasználókat, akik már nem dolgoznak a vállalatánál. Vagy az is előfordulhat, hogy egyes Yammer-felhasználók az e-mail-címükkel és a jelszavukkal jelentkeznek be, mert nincs megfelelő Office 365-fiókjuk. Az ilyen helyzetek feltárása és a megfelelő lépések végrehajtása céljából átvizsgálhatja a Yammer-felhasználóit. Ezt úgy teheti meg, hogy exportálja a Yammer-felhasználói listáját, lekérdezi az egyes Yammer-felhasználók Office 365-beli állapotát, elemzi az eredményeket, majd elvégzi a kívánt műveletet.

A Yammer-felhasználók átvizsgálása mellett érdemes lehet jobban megismernie, hogyan felügyelheti a Yammer szolgáltatást zökkenőmentesen az Office 365-ből. Például kezelheti a Yammer-felhasználók teljes életciklusát az Office 365-ből és kényszerítheti a felhasználók Office 365-identitásának használatát a Yammerben.

A Yammer-felhasználók listájának exportálása

Mielőtt futtathatná az ellenőrző parancsfájlt, létre kell hoznia egy bemeneti fájlt, mely tartalmazza a parancsfájllal feldolgozni kívánt felhasználói fiókok listáját. A bemeneti fájlt a Yammer Felhasználók exportálása funkciójával hozhatja létre.

 1. Válassza a Yammerben a bal oldali ablaktáblán a Rendszergazda > Felhasználói adatok kezelése lehetőséget.

  A Yammer Rendszergazda menüje a kijelölt Felhasználói adatok kezelése elemmel
 2. A Felhasználók meghívása lap bal oldali ablaktábláján válassza a Felhasználók exportálása lehetőséget.

  A Yammer Felhasználók exportálása menüje
 3. A Felhasználók exportálása lapon válassza Az összes felhasználó exportálása választógombot, majd az Exportálás gombot.

  A Yammer Felhasználók exportálása menüjének beállításai – Minden felhasználó exportálása vagy Minden felhasználó exportálása innentől kezdve (dátum)
 4. Mentse az exportált fájlt. A fájl egy .zip kiterjesztésű tömörített fájlként lesz mentve.

 5. Nyissa meg azt a helyet, ahova a fájlt mentette, és tömörítse ki a fájt.

  Megjegyzés: A tömörített fájlban számos további fájl található. Ezek közül Önnek csak a users.csv nevű fájlra lesz szüksége.

A Yammer-felhasználók Office 365-beli állapotának ellenőrzése

 1. Telepítse és konfigurálja a Windows PowerShellhez készült Azure Active Directory modult. Ehhez útmutatást az Azure AD súgójában találhat.

 2. Másolja az alábbi mintakódot a vágólapra, és illessze be egy szövegszerkesztő programba, például a Jegyzettömbbe, majd mentse azt UserMatchToAzureAD.ps1 néven.

  A kódot szabadon módosíthatja a szervezete igényeinek megfelelően.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. A Windows PowerShellhez készült Azure Active Directory modul egy parancsablakában futtassa az alábbi példához hasonló parancsot, melynek tartalmaznia kell a Yammerből exportált bemeneti fájl elérési útját, illetve a kimeneti fájl kívánt helyét.

  Példa:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  A parancsfájl futtatásával kapcsolatos további példákért tekintse át fentebb a PS1-fájl tartalmát.

Az eredmények elemzése és a szükséges műveletek végrehajtása

 1. Nyissa meg az eredményként kapott CSV-fájlt, és szűrjön rá az összes olyan sorra, amelynél az „exists_in_azure_ad” oszlop „FALSE” értéket tartalmaz.

  Ezek olyan fiókok, amelyek megtalálhatók a Yammerben, de nem léteznek az Office 365-ben vagy az Azure AD-ban. Döntse el minden egyes fiók esetében, hogy mit kíván tenni:

  • Függessze fel a felhasználói fiókot a Yammerben, ha felhasználónak nem szabadna hozzáférni a szolgáltatáshoz.

  • Hozza létre a megfelelő felhasználót az Office 365-ben vagy az Azure AD-ban.

 2. Miután végrehajtotta a megfelelő műveleteket, javasoljuk, hogy végezze el ismét a jelen cikk lépéseit annak ellenőrzéséhez, hogy az összes felhasználó megtalálható-e az Office 365-ben vagy az Azure AD-ban.

Ha kényszeríti az Office 365-identitást, akkor a felhasználóvizsgálatot követően érdemes lehet kijelentkeztetni az összes felhasználót, hogy biztos lehessen abban, hogy mostantól minden felhasználó az Office 365-ös hitelesítő adatait használja, nem pedig gyorsítótárazott hitelesítő adatokat. Ha a kijelentkeztetés mellett dönt, erről feltétlenül tájékoztassa a felhasználókat. További információért olvassa el Az Office 365-identitás érvényesítése a Yammer-felhasználóknál című témakört.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×