Yammer- és Office 365-csoportok

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Yammer mostantól együttműködik az Office 365-csoportokkal Ez azt jelenti, hogy a csoportok a Yammer felületén hozzáférhetnek az Office 365-szolgáltatásokhoz, például a SharePoint Online-hoz, a OneNote-hoz és a Plannerhöz.

A Yammer és az Office 365-csoportok

Megkezdődött a Yammer integrálása az Office 365-csoportok szolgáltatásba azokban a hálózatokban, amelyek megfelelnek az alábbiakban részletezett jogosultsági feltételeknek. Ha elérhető a hálózatán, létrehozhat egy olyan Office 365-csoportot, amely vagy az Outlookbeli levelezés vagy a Yammer használatával kommunikál és oszt meg információkat. A csoport felületéről most már hozzá lehet férni egy SharePoint-csapatwebhelyhez és -dokumentumtárhoz, egy OneNote-jegyzetfüzethez, egy Planner-tervhez és egy PowerBI-munkaterülethez. Idővel a csoport felülete egy megosztott naptárt is tartalmazni fog.

Levelezés és a Yammer-csoportok felülete

Az Office 365-csoportok kezdeti kiadásakor csoportbeszélgetéseket csak az Outlookban lehetett folytatni. Most már a felhasználók kiválaszthatják, hogy a Yammerben vagy az Outlookban szeretnének-e csoportbeszélgetéseket tartani.

Továbbra is fog tudni e-mailt küldeni a csoportoknak a Yammerben, és az meg fog jelenni a csoportüzenetek között. Az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoport neve pedig szerepelni fog a cég globális címlistájában. Cége továbbra is használhat csoportokat a Yammerben és az Outlookban egyaránt, attól függően, hogy az adott csapatnak melyik csoporttípus felel meg inkább az adott helyzetben.

Ezenkívül, ahogyan jelenleg is, e-mail-értesítések is küldhetők a felhasználóknak attól függően, hogy milyen beállítások vannak megadva náluk a Yammer-értesítésekhez.

A Yammer Office 365-csoportokkal való integrációjának engedélyezése az Office 365-ös bérlői fiókokban

A Yammer integrációja az Office 365-csoportokkal fokozatosan megy végbe. 2017. februárban a jogosult hálózatokban létrehozott új nyilvános és privát belső csoportok lettek csatlakoztatva az Office 365-höz. 2017. májustól kezdődően a csatlakoztatott csoportokra jogosult hálózatokban az tapasztalható, hogy a meglévő csoportok is az Office 365-höz csatlakoznak.  A következő fázisok a fennmaradó csoporttípusokat és az Office 365-ös bérlői fiókokat fogják érinteni, és az Outlook-naptárral való integrációt és más fejlesztéseket biztosítanak majd a SharePointhoz és a Plannerhöz. Ha tájékozott szeretne maradni a változáskezeléssel kapcsolatban, kövesse a Yammer-frissítéseket az Office 365 fejlesztési ütemtervének lapján.

Az Office 365-csoportokkal való Yammer-integráció bérlői fiókban való engedélyezésének konfigurációs követelményei

Ha engedélyezni szeretné az Office 365-csoportokkal való Yammer-integrációt az Office 365-ös bérlői fiókjában, meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

  1. A Yammer Office 365-csoportokkal való integrációja kezdetben csak az 1:1 típusú hálózati konfigurációkhoz lesz elérhető. Ez azt jelenti, hogy egyetlen Yammer-hálózat egyetlen Office 365-ös bérlői fiókkal van társítva.

  2. Kényszerítenie kell az Office 365-identitást a Yammer-felhasználóknál.

  3. Ha az első két feltétel teljesül, akkor létrehozhat olyan új csoportokat, amelyek további lehetőségeket is tartalmaznak majd (például SharePoint Online-csoportwebhelyet és -dokumentumtárat). Május 1-től a fenti konfigurációs követelményeknek megfelelő hálózatokban található csoportok szintén csatlakoztatva lesznek az Office 365-höz.  A rendszergazdák és a felhasználók onnan tudhatják, hogy egy csoport felülete a Yammerben az Office 365-csoportokhoz csatlakozik, hogy a Yammerben a csoport jobb oldali navigációs paneljén látható az Office 365-erőforrások szakasz.

    Képernyőkép az Office 365-erőforrásokról

Meglévő Yammer-csoportok csatlakoztatása az Office 365-höz

2017. májustól kezdve, ha azt tapasztalja, hogy az új csoportok az Office 365-höz csatlakoznak, a hálózatában már meglévő csoportok is az Office 365-höz lesznek csatlakoztatva, és így hozzáférhetnek az Office 365-ös csoporterőforrásokhoz. A fenti korlátozások érvényesek erre a visszamenőleges csatlakoztatásra is: a nyilvános és a privát csoportok csatlakoztatva lesznek, a privát rejtett és a külső csoportok pedig nem lesznek csatlakoztatva az Office 365-höz ebben a hullámban. Ez csak azokra a hálózatokra fog vonatkozni, amelyekben kényszerítve van az Office 365-identitás, és ahol egyetlen hálózat van hozzárendelve egyetlen bérlőhöz (1:1).

Csak azok a csoportok lesznek csatlakoztatva az Office 365-höz, amelyeknek egy csoportlétrehozási jogosultságokkal rendelkező felhasználó a tulajdonosa. Más szóval azoknál a felhasználóknál, akik jelenleg nem tudnak új, Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokat létrehozni, nem lesznek csatlakoztatva a meglévő Yammer-csoportok az Office 365-höz.

Az Office 365-csoportok Yammerbeli integrációjához kapcsolódó egyéb változások

2017. január 24-től kezdve változtak a Yammer-csoportok típusai:

  • Nyilvános csoportok – Nem érhető el többé a zárt tagságokra vonatkozó beállítás.

  • Privát csoport (nyilvános) – Csak rendszergazdák adhatnak jóváhagyást az új tagoknak.

  • Privát csoport (rejtett) – Csak rendszergazdák adhatnak jóváhagyást az új tagoknak.

Megjegyzés : Ez a már meglévő zárt tagságú csoportokra vagy csapatjóváhagyási beállításokra nincs hatással, kizárólag az új csoportok létrehozását érinti.

Csoport típusa

2017. január 24. előtt

2017. január 24. után

Nyilvános csoport

A zárt tagságra vonatkozó (a csatlakozáshoz a csoport rendszergazdájának vagy a tagnak a jóváhagyását igénylő) beállítás még elérhető volt.

A zárt tagságra vonatkozó (a csatlakozáshoz a csoport rendszergazdájának vagy a tagnak a jóváhagyását igénylő) beállítás már nem érhető el; a nyilvános csoportok nem igényelnek jóváhagyást a továbblépéshez.

Privát csoport

Jóváhagyást igényel – A Yammer-csoport rendszergazdája vagy bármely tag jogosult a jóváhagyásra.

Csak a Yammer-csoport rendszergazdája tud jóváhagyást adni.

Privát csoport (rejtett)

Jóváhagyást igényel – A Yammer-csoport rendszergazdája vagy bármely tag jogosult a jóváhagyásra.

Csak a Yammer-csoport rendszergazdája tud jóváhagyást adni.

Gyakori kérdések

K: Az én bérlői fiókom jogosult a Yammer-csoportok új felületének a használatára?

V: Ha meg szeretne felelni a kezdeti bevezetés követelményeinek, lekötött állapotba kell kényszerítenie az Office 365-ös bejelentkezést, és egy 1:1 típusú hálózatot kell használnia.

K: Rendszergazda vagyok, honnan tudhatom, hogy megfelelően van-e konfigurálva a Yammer-hálózatom, és jogosult-e az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokra?

V: A Yammerben keresse meg a Hálózati rendszergazda szakaszt, és válassza a Biztonsági beállítások lehetőséget. Az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportok szakaszban láthatja az állapotot. Ne feledje, hogy ez a funkció még mindig bevezetés alatt áll, ezért még ha az állapot azt is jelzi, hogy a csatlakoztatott csoportok engedélyezve vannak, érdemes lehet várnia egy napot, ha új csoportot szeretne létrehozni.

K: Letilthatom az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokat?

V: Nem, de korlátozhatja az Office 365-csoportok létrehozására képes felhasználók körét. Ezek a korlátozások a bérlői fiókok rendszergazdáira nem vonatkoznak. Részletes információkért tanulmányozza a létrehozási irányelvek dokumentációját.

K: Ha letiltom az Office 365-csoportok létrehozását a bérlői fiókomban, az általam a Yammerben létrehozott csoportok csatlakoztatva lesznek az Office 365-höz?

V: Nem. Ebben az esetben az Ön által a Yammerben létrehozott csoportok nem fognak az Office 365-höz csatlakozni.

K: Ha több, az Office 365-höz rendelt Yammer-hálózatom van, ez esetben működni fognak az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportok?

V: Nem. Az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportok csak az egyetlen Yammer-hálózattal társított Office 365-ös bérlői fiókok esetében működik. A Yammer-hálózatok összevonásáról a Hálózati áttelepítés: Yammer-hálózatok összevonása című cikkben olvashat.

K: Milyen típusú Yammer-csoportok lehetnek Office 365-csoportok?

V: Először is, csak a nyilvánosra állított privát és a nyilvános csoportok lesznek engedélyezve. A rejtettre állított privát és a külső csoportok kezdetben kívül esnek a hatókörön, de egy későbbi hullámban ezek is bekerülnek majd.

K: Hol hozhatok létre Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokat?

V: Kizárólag a Yammerben.

K: Létrehozhatok az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportot az Office 365 Felügyeleti központban?

V: Nem, erre egy későbbi hullámban adunk majd lehetőséget. Az Office 365 Felügyeleti központban ugyanakkor lehetősége van tagokat kezelni és csoportokat törölni. A felügyeleti központból metaadat-frissítések is alkalmazhatók a csoportokra.

K: Beállíthatom az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportomat privátként úgy, hogy az ne szerepeljen a csoport címtárában (azaz titkosként)?

V: Nem. Ez a beállítás az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokhoz nem érhető el.

K: Felvehetek külső felhasználókat az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokba?

V: Nem. Ez szinkronizálási hibát okozna, mivel a külső felhasználókat nem az Azure AD kezeli.

K: Nem szeretném, hogy a meglévő csoportjaim az Office 365-höz csatlakozzanak. Kikapcsolhatom ezt a funkciót?

V: Nem, de korlátozhatja az Office 365-csoportok létrehozására képes felhasználók körét, ami a meglévő csoportokra is vonatkozni fog. Csak azok a csoportok lesznek csatlakoztatva az Office 365-höz, amelyeknek egy csoportlétrehozási jogosultságokkal rendelkező felhasználó a tulajdonosa. Ha új létrehozási házirendet alkalmaz, az visszamenőleg nem fogja érinteni az Office 365-höz csatlakozó csoportokat. Az új házirend csak a mostantól újonnan létrehozott csoportokra lesz hatással.

K: Mikor történik meg a visszamenőleges csatlakoztatás?

A visszamenőleges csatlakoztatás májusban veszi kezdetét. A jogosult hálózatokban a meglévő csoportok csatlakoztatását kötegekben, néhány hét alatt fogjuk elvégezni.

K: Ha májust követően válok jogosulttá a csatlakoztatott csoportokra, akkor mi történik?

Az új csoportok csatlakoztatásával egy időben megkezdjük a meglévő csoportok csatlakoztatását.

K: Hány tagja lehet a csoportomnak?

V: Több mint 1000.

K: Mi történik, ha törlök egy Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportot?

V: Az Office 365-csoportokhoz hasonlóan, a csoporttal társított minden tartalom törlődik. Ebbe a dokumentumtár, a OneNote-jegyzetfüzet és a Planner-tervek is beletartoznak. Részletekért olvassa el ezt a csoportok törlésével foglalkozó cikket.

K: Lehet dinamikus tagságú csoportom a Yammerben?

V: Igen. Bármely Office 365-ös csatlakoztatott Yammer-csoport tagsági dinamikus átalakítható. Ez a cikkkövetelményeket és korlátozásokat tartalmaz.

K: Honnan tudhatom, hogy egy csoport csatlakozik-e az Office 365-höz?

V: A rendszergazdák és a felhasználók onnan tudhatják, hogy egy csoport a Yammerben az Office 365-csoportokhoz csatlakozik, hogy a Yammerben a csoport jobb oldali navigációs paneljén látható az Office 365-erőforrások szakasz.

Képernyőkép az Office 365-erőforrásokról

K: Az egyik új csoportban látott Yammer-fájlok és SharePoint Online-dokumentumtár ugyanazt takarják?

V: Nem, ezek különböző helyek a fájlok tárolására, a csoport tagjai azonban mindkét helyhez hozzáférnek. A Yammerbe feltöltött fájlok tárolása jelenleg az Azure-ban történik, és ez egyelőre nem változik, ahogyan minden jelenlegi engedély és képesség is változatlan marad. Az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokkal a felhasználók ezenkívül a csoport SharePoint-dokumentumtárába is feltölthetik, és ott tárolhatják a fájlokat. Azt javasoljuk, hogy a csoport dokumentumtárában olyan tartalmakat tároljon, amelyek a SharePoint struktúráját és kezelési lehetőségeit igénylik. A képek és dokumentumok egyszerű, gyors megosztásához, illetve a videók adatfolyamként való továbbításához továbbra is a Yammer használata javasolt. Hosszabb távon azt tervezzük, hogy az összes Yammerben tárolt fájlt áttelepítjük a SharePointba, egységes fájltárolást biztosítva ezzel.

K: Az új csoportokban látott Yammer-jegyzetek és OneNote ugyanazt takarják?

V: Nem. Habár a Yammer-jegyzetek és a OneNote használata hasonló, nem ugyanazokra az információkra mutatnak. Hosszú távon szeretnénk, ha a OneNote lenne használatban az Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokban. Jelenleg azt javasoljuk, hogy a Yammer-jegyzetek helyett a OneNote-ot használja az új, Office 365-höz csatlakozó Yammer-csoportokban.

K: Hogyan illeszkedik az Office 365 Első megjelenés program az Office 365-csoportok Yammer-integrációjába?

V: A Yammer az összes hálózat minden felhasználójának bevonásával A/B típusú tesztelést végez a tájékozott döntések elősegítése érdekében. A Yammer A/B típusú tesztelésében való részvétel vagy az abból való kimaradás nem választható. Más Office 365-tulajdonságok (például SPO és Planner) az Office 365 Első megjelenés programját alkalmazzák, amelyek az új képességekhez és a változásokhoz való hozzáférést ezen a technológián belül kezelhetik. Az Office 365 Első megjelenés programról további információt a Hogyan szerezhetnek az Office 365 kereskedelmi ügyfelei korai hozzáférést az új Office 2016-os funkciókhoz? című témakörben talál.

Kapcsolódó témakörök

Csatlakozik a Yammer-csoportom az Office 365-höz?

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×