Webszolgáltatás-alapú űrlapsablon tervezése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Tervezhet olyan űrlapsablonokat, amelyek webszolgáltatástól fogadnak adatokat, adatokat küldenek egy webszolgáltatásnak, vagy mindkét műveletre képesek.

Tartalom

– Áttekintés

Kompatibilitási kapcsolatos szempontok

Első lépések

A lekérdezés adatkapcsolat űrlapsablon tervezése

A Küldés adatkapcsolat űrlapsablon tervezése

A query űrlapsablon tervezése és elküldése az adatkapcsolatok

Áttekintés

Egy űrlapnak egyetlen elsődleges adatkapcsolata van, az úgynevezett fő adatkapcsolat. Emellett lehet még egy vagy több másodlagos adatkapcsolata is. Az űrlap céljától függően az adatkapcsolat adatokat kérdezhet le vagy küldhet el egy külső adatforrásnak (például Microsoft SQL Server-adatbázis vagy webszolgáltatás).

Webszolgáltatás alapuló űrlapsablon tervezésekor közül választhat az űrlapsablon konfigurálása az adatok beolvasása, küldje el az adatokat, vagy működőképessé tehető webszolgáltatásból adatokat űrlap sablonon alapuló űrlapok engedélyezése. Adatok fogadásához webszolgáltatásból űrlapok engedélyezése űrlapsablon tervezése, ha a Microsoft Office InfoPath, az űrlap fő adatkapcsolat lekérdezés adatkapcsolat hoz létre. Adott adatkapcsolata alapján, az InfoPath létrehoz egy fő adatforrás lekérdezésmezők, adatok mezők és csoportok a XML-séma webszolgáltatás alapuló. A lekérdezésmezők a webes szolgáltatás által használt arról, hogy mit szeretne küldeni az űrlap adatokat tartalmazzák. Ha ezen a sablonon alapuló űrlapok a fő adatkapcsolatot használ, az InfoPath lekérdezés mezőiben az adatok használatával létrehoz egy lekérdezést. Az InfoPath majd a lekérdezés a lekérdezés adatok kapcsolaton keresztül küld a webszolgáltatás. A webszolgáltatás visszatér a lekérdezés eredményét vissza az űrlap a lekérdezés adatok kapcsolaton keresztül.

Mivel az adatmezők és a lekérdezés adatszerkezetének meg kell egyeznie a webszolgáltatásban tárolt adatokéval, nem módosíthatja a meglévő mezőket vagy csoportokat a fő adatforrásban. Csak a fő adatforrás gyökércsoportjához adhat hozzá mezőket vagy csoportokat. Az adatforrásokról további információt a Lásd még szakasz hivatkozásai révén kaphat.

Ha webszolgáltatáshoz adatot küldő űrlapsablont tervez, az InfoPath küldési adatkapcsolatot hoz létre az űrlapsablon fő adatkapcsolataként. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók elküldhessék űrlapadataikat a webszolgáltatáshoz. Az InfoPath hozzáadja a Küldés parancsot a Fájl menühöz, illetve elérhetővé teszi a Küldés gombot az űrlap Szokásos eszköztárában. Testre is szabhatja az űrlapok küldési beállításait. Mikor küldési adatkapcsolatot hoz létre, az InfoPath meghatározza, hogy a webszolgáltatás mely paraméterei érhetők el adatfogadásra. Ez alapján megadhatja, hogy mely mezőket szeretné elküldeni a webszolgáltatáshoz.

Ha olyan űrlapsablont tervez, amely adatot küld és fogad webszolgáltatástól, az InfoPath lekérdezési és küldési adatkapcsolatot is létrehoz.

Az InfoPath a következő webszolgáltatási szabványokat használja a webszolgáltatásokkal történő kommunikációban:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP):    A SOAP kommunikációs protokoll megadja a webszolgáltatással történő kommunikációhoz használt XML-üzeneteket.

 • Web Services Description Language (WSDL):    A WSDL olyan XML-séma szabvány, amely webszolgáltatás helyét, kommunikációs protokollját és felületét írja le. Az InfoPath csak dokumentum/literális stílusú webszolgáltatásokat tud használni.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI):    Az UDDI olyan címszolgáltatás, amely az adott vállalat webszolgáltatásait írja le.

Vissza a lap tetejére

Kompatibilitási kérdések:

Nem állíthatja be úgy a küldési adatkapcsolatot a böngészőkompatibilis űrlapsablon, hogy a felhasználók módosítási információkat küldjenek űrlapadataikkal együtt olyan webszolgáltatáshoz, amely fogadja a Microsoft ADO.NET DataSet elemeket. A módosítási információk azokat a változtatásokat tartalmazzák, melyeket a felhasználó hajt végre adatbázisban tárolt adatokon. Az adatbázis webszolgáltatással kapcsolja a felhasználókat az adatbázishoz. Az ADO.NET a módosítási információk segítségével határozza meg, hogyan frissítse az adatbázis adatait. Lépjen kapcsolatba a webszolgáltató rendszergazdájával, ha a webszolgáltatás módosítási információkat igényel az adatbázis frissítéséhez. Ebben az esetben olyan űrlapsablont kell terveznie, amelynek űrlapjai csak az InfoPath segítségével tölthetők ki.

Vissza a lap tetejére

Mielőtt elkezdené:

Webszolgáltatás-alapú űrlapsablon tervezéséhez a következő információkra van szüksége a webszolgáltatás rendszergazdájától:

 • A webszolgáltatás helye

 • Annak ellenőrzése, hogy a webszolgáltatás dokumentum/literális stílusú kódolást használ-e. Az InfoPath csak dokumentum/literális stílusú webszolgáltatásokat tud használni.

 • Azon webszolgáltatási művelet neve, amely adatokat küld és fogad az ezen az űrlapsablonon alapuló űrlapoktól.

Vissza a lap tetejére

Űrlapsablon tervezése lekérdezési adatkapcsolattal

Lekérdezési adatkapcsolatú űrlapsablon tervezéséhez a következőket kell tennie:

 1. Hozzon létre űrlapsablont:    Ha olyan űrlapsablont hoz létre, amely webszolgáltatástól kap adatokat, az InfoPath lekérdezési adatkapcsolatot alakít ki fő adatkapcsolatként a webszolgáltatás és az ezen az űrlapsablonon alapuló űrlap között. Az InfoPath az űrlapsablon fő adatforrását is létrehozza.

 2. A lekérdezés eredményének megjelenítése egy vagy több vezérlőelemek hozzáadása    Engedélyezése a felhasználóknak, és módosítsa a fő adatforrás mezőiben az adatok, amikor megnyitják az űrlapot, vezérlő hozzáadása az űrlapsablonhoz, és majd akkor vezérlő a fő adatforrás mezőhöz.

1. lépés: Űrlapsablon létrehozása

 1. Kattintson a Fájl menü Űrlapsablon tervezése parancsára.

 2. Az Űrlapsablon tervezése párbeszédpanel Az új sablon típusa részében jelölje be az Űrlapsablon elemet.

 3. A Mit vegyen alapul listában kattintson a Webszolgáltatás elemre.

 4. Ha böngészőkompatibilis űrlapsablont tervez, jelölje be a Csak böngészőkompatibilis funkciók engedélyezése jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson az OK gombra.

 6. Az Adatkapcsolat varázslóban kattintson az Adatok fogadása elemre, majd a Tovább gombra.

 7. A varázsló következő lapján adja meg a webszolgáltatáshoz tartozó adatbázis helyét, majd kattintson a Tovább gombra.

  -Kiszolgálóval való univerzális leírás automatikus észlelés és Integration (UDDI) webszolgáltatás keresni szeretne, ha a UDDI keresésegombra, adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 8. A Válasszon egy műveletet listában kattintson arra a webszolgáltatási műveletre, amely visszaküldi az adatokat az űrlaphoz, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. Ha az Adatkapcsolat varázsló ismeretlen elemet talál a webszolgáltatás sémájában, a varázsló következő lapján minden paraméterhez mintaértékeket kell megadnia annak meghatározásához, hogy milyen mezőket vagy csoportokat adhat hozzá a fő adatforráshoz.

  Hogyan?

  1. A Paraméterek táblában jelöljön ki egy paramétert, és kattintson a Mintaérték beállítása gombra.

  2. A Mintaérték mezőbe írjon be egy olyan értéket, amelyet a felhasználók megadhatnak, és kattintson az OK gombra.

  3. A Paraméterek tábla minden paramétere esetében ismételje meg ezeket a lépéseket, majd kattintson a Tovább gombra.

  Műszaki információk

  Amikor az Adatkapcsolat varázslóban adatkapcsolatot állít be egy webszolgáltatáshoz, a Microsoft Office InfoPath kapcsolódik a szolgáltatáshoz, és kéri a WSDL- (Web Service Description Language) fájlt. A WSDL-fájl tartalmazza a webszolgáltatás által használt sémát. A webszolgáltatás válaszul a kérésre elküldi a fájlt az InfoPath alkalmazásnak. Az InfoPath a fájlban lévő információk alapján felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat az űrlapsablonban a másodlagos adatforrásba. Ha az InfoPath ismeretlen elemtípust talál a WSDL-fájlban, mintaadatok használatával meghatározza az elemtípus definícióját, majd felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat a másodlagos adatforrásba.

 10. Ha a webszolgáltatás módosítási információkat fogad, a varázsló következő lapján meg kell adnia, hogy hozzá szeretné-e adni a módosítási adatokat a lekérdezési adatokhoz. Legtöbb esetben hagyja bejelölve a Módosításokra vonatkozó információ hozzáadása az adatok elküldésekor jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Ha nem szeretné a módosításra vonatkozó információkat hozzáadni, törölje a Módosításokra vonatkozó információ hozzáadása az adatok elküldésekor jelölőnégyzet bejelölését, majd kattintson a Tovább gombra.

  Ez a jelölőnégyzet le van tiltva, ha böngészőkompatibilis űrlapsablont tervez.

  Műszaki információk

  A varázsló ezen oldala csak akkor jelenik meg, ha a beállítások webszolgáltatás Web Service Description Language (WSDL) -fájlja azt mutatja, hogy a webszolgáltatás Microsoft ADO.NET DataSet elemmel tér vissza.

 11. A varázsló következő lapján írja be az adatkapcsolat nevét.

 12. Ellenőrizze, hogy az összefoglaló szakaszában helyes információk találhatók, és kattintson a Befejezésgombra.

Lépés: 2: A lekérdezés eredményének megjelenítése egy vagy több vezérlőelemek hozzáadása

 1. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 2. Húzzon egy vezérlőt az űrlapsablonra.

 3. A Vezérlő kötése párbeszédpanelen jelölje be a csoport vagy a mezőt, amely a vezérlőt kötni szeretné.

Vissza a lap tetejére

Űrlapsablon tervezése küldési adatkapcsolattal

Küldési adatkapcsolatú űrlap tervezéséhez a következőket kell tennie:

 1. Hozzon létre űrlapsablont:    Ha olyan űrlapsablont hoz létre, amely webszolgáltatásnak tud adatot küldeni, az InfoPath küldési adatkapcsolatot alakít ki fő adatkapcsolatként a webszolgáltatás és az ezen az űrlapsablonon alapuló űrlap között. Az InfoPath az űrlapsablon fő adatforrását is létrehozza.

 2. Egy vagy több controlsand köti őket csoportoknak vagy mezőket, és a mezők adatainak megjelenítése a vezérlő tulajdonságainak beállítása    Engedélyezése a felhasználóknak a fő adatforrás mezőiben az adatok szerkesztése, vezérlők hozzáadása az űrlapsablonhoz, és kattintson a fő adatforrás mezőinek kötni ezeket a vezérlőket.

 3. Adja meg a küldési beállításokat:    Beállíthatja, hogy mely adatokat szeretné a webszolgáltatásnak küldeni, illetve megadhatja az űrlap küldési beállításait.

1. lépés: Az űrlapsablon létrehozása

 1. Kattintson a Fájl menü Űrlapsablon tervezése parancsára.

 2. Az Űrlapsablon tervezése párbeszédpanel Az új sablon típusa részében jelölje be az Űrlapsablon elemet.

 3. A Mit vegyen alapul listában kattintson a Webszolgáltatás elemre.

 4. Ha böngészőkompatibilis űrlapsablont tervez, jelölje be a Csak böngészőkompatibilis funkciók engedélyezése jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson az OK gombra.

 6. Az Adatkapcsolat varázslóban jelölje be az Adatok küldése választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. A varázsló következő lapján írja be annak a webszolgáltatásnak az elérési helyét, ahová a felhasználók elküldik majd az adataikat, és kattintson a Tovább gombra.

  -Kiszolgálóval való univerzális leírás automatikus észlelés és Integration (UDDI) webszolgáltatás keresni szeretne, ha a UDDI keresésegombra, adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 8. Kattintson a Tovább gombra.

 9. A Válasszon egy műveletet listában kattintson arra a webszolgáltatási műveletre, amely fogadja a küldött adatokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 10. A varázsló következő lapján írja be az adatkapcsolat nevét.

 11. Ellenőrizze, hogy az összefoglaló szakaszában helyes információk találhatók, és kattintson a Befejezésgombra.

Lépés: 2: Egy vagy több vezérlőelemek hozzáadása, majd kösse őket csoportok vagy mezők

 1. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 2. Húzzon egy vezérlőt az űrlapsablonra.

 3. A Vezérlő kötése párbeszédpanelen jelölje be a csoport vagy a mezőt, amely a vezérlőt kötni szeretné.

 4. Ismételje meg 2 és 3 lépéseket minden további vezérlők hozzáadása az űrlapsablonhoz szeretne.

3. lépés: Küldési lehetőségek konfigurálása

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolat párbeszédablakban kattintson a küldési adatkapcsolatra a fő adatkapcsolatban, majd a Módosítás parancsra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban kattintson kétszer a Tovább gombra.

 4. A varázsló következő lapján válassza ki, mely adatokat szeretné elküldeni a webszolgáltatás egyes paraméterei számára, a következők szerint:

  Mező vagy csoport adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Mező vagy csoport választógombot.

  3. Kattintson a Gombkép módosításagombra.

  4. A Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen kattintson arra a mezőre vagy csoportra, amelynek az adatait el szeretné küldeni, majd kattintson az OK gombra.

  5. A Tartalom mezőben kattintson a Csak szöveg és gyermekelemek elemre, ha csak ennek a mezőnek az adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni, illetve az XML-részfa a kijelölt elemmel együtt elemre, ha a mezőnevet, a mező adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni.

  Az összes az űrlap adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  Az adatok elküldése karakterláncként

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  3. Jelölje be az Adatok küldése karakterláncként jelölőnégyzetet.

   Megjegyzés : Ezt a jelölőnégyzetet digitálisan aláírt adatok küldésekor jelölje be. A legtöbb esetben a négyzetet nem szükséges bejelölnie.

  ADO.NET adatkészlet objektumok technikai részletek

  Ha a webszolgáltatás ADO.NET DataSet-objektumot igényel, válasszon ki egy adatkészlet-csomópontot az adatkapcsolat beállítása során. Ha más típusú csomópontot használ az olyan webszolgáltatással való adatkapcsolatnál, amely ActiveX Data Objects (ADO) adatkészletet igényel, akkor a küldési művelet meghiúsul.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Kattintson a Befejezés gombra.

 7. Kattintson a Bezárás gombra.

 8. Kattintson az Eszközök menü Küldés beállításai elemére.

  1. Ha más nevet szeretne adni az űrlapküldéskor a Szokásos eszköztáron látható Küldés gombnak, valamint a Fájl menüben megjelenő Küldés parancsnak, írja be az új nevet a Küldés beállításai párbeszédpanel Felirat mezőjébe.

   Ha szeretne Billentyűparancs hozzárendelése gomb és a parancsot, írja be az egy és jel (&) billentyűparancs használni kívánt karakter elé. ALT + B hozzárendelni, a billentyűparancs: a Küldés gomb és a parancsot, írja be például a & Küldés.

 9. Ha nem szeretné, hogy a felhasználók a Küldés parancsot vagy a Szokásos eszköztár Küldés gombját használják az űrlap kitöltésekor, akkor törölje A Küldés menüpont és a Küldés eszköztárgomb megjelenítése jelölőnégyzet jelölését.

  1. Az InfoPath az űrlapok elküldését követően alapértelmezés szerint megnyitva tartja az űrlapot, és megjelenít egy, az űrlap sikeres elküldéséről szóló üzenetet. Ennek az alapértelmezett működésnek a módosításához kattintson a Speciális gombra, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   1. Ha azt szeretné, hogy a kitöltött űrlap elküldése után a program bezárja az űrlapot vagy egy új, üres űrlapot hozzon létre, jelölje ki az Elküldést követően lista kívánt elemét.

   2. Ha az elküldés sikerességét egy egyéni üzenettel kívánja jelezni, jelölje be az Egyéni üzenetek használata jelölőnégyzetet, majd írja be a kívánt szöveget a Siker esetén és Sikertelenség esetén mezőbe.

    A Sikertelenség esetén mezőbe az elküldés sikertelensége esetén elvégzendő lépéseket írja; javasolhatja például a felhasználóknak, hogy mentsék az űrlapot, és lépjenek kapcsolatba a megfelelő személlyel a további utasítások végett.

   3. Ha nem kíván semmilyen üzenetet megjeleníteni az űrlap elküldését követően, törölje az Üzenetek megjelenítése a sikeres és a sikertelen végrehajtásról jelölőnégyzet jelölését.

Vissza a lap tetejére

Űrlapsablon tervezése lekérdezési és küldési adatkapcsolattal

Egyszerre lekérdezési és küldési adatkapcsolatú űrlapsablon tervezéséhez a következőket kell tennie:

 1. Hozzon létre űrlapsablont:    Ha olyan űrlapsablont hoz létre, amely webszolgáltatásnak adatot tud küldeni és fogadni is tőle, az InfoPath egyszerre küldési és lekérdezési adatkapcsolatot is kialakít fő adatkapcsolatként a webszolgáltatás és az ezen az űrlapsablonon alapuló űrlap között. Az InfoPath az űrlapsablon fő adatforrását is létrehozza.

 2. Adjon hozzá vezérlőt, majd kösse mezőhöz úgy, hogy az adatok megjelenjenek a mezőben:    Azért, hogy a felhasználók láthassák és szerkeszthessék az adatforrást, adhat hozzá vezérlőket az űrlapsablonhoz, majd kötheti azokat a fő adatforrás mezőihez.

 3. Adja meg a küldési beállításokat:    Beállíthatja, hogy mely adatokat szeretné a webszolgáltatásnak küldeni, illetve megadhatja az űrlap küldési beállításait.

1. lépés: Az űrlapsablon létrehozása

 1. Kattintson a Fájl menü Űrlapsablon tervezése parancsára.

 2. Az Űrlap tervezése párbeszédpanel Az új sablon típusa csoportjában jelölje be az Űrlapsablon választógombot.

 3. A Mit vegyen alapul listában kattintson a Webszolgáltatás elemre.

 4. Ha böngészőkompatibilis űrlapsablont tervez, jelölje be a Csak böngészőkompatibilis funkciók engedélyezése jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson az OK gombra.

 6. Az Adatkapcsolat varázslóban jelölje be az Adatok fogadása és küldése választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. A varázsló következő lapján adja meg azon webszolgáltatás helyét, amely adatokat küld az űrlaphoz, majd kattintson a Tovább gombra.

  -Kiszolgálóval való univerzális leírás automatikus észlelés és Integration (UDDI) webszolgáltatás keresni szeretne, ha a UDDI keresésegombra, adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 8. A Válasszon egy műveletet listában kattintson arra a webszolgáltatási műveletre, amely visszaküldi az adatokat az űrlaphoz, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. Ha az Adatkapcsolat varázsló ismeretlen elemet talál a webszolgáltatás sémájában, a varázsló következő lapján lehet, hogy minden paraméterhez mintaértékeket kell megadnia annak meghatározásához, hogy milyen mezőket vagy csoportokat adhat hozzá a fő adatforráshoz.

  Hogyan?

  1. A Paraméterek táblában jelöljön ki egy paramétert, és kattintson a Mintaérték beállítása gombra.

  2. A Mintaérték mezőbe írjon be egy olyan értéket, amelyet a felhasználók megadhatnak, és kattintson az OK gombra.

  3. A Paraméterek tábla minden paramétere esetében ismételje meg ezeket a lépéseket, majd kattintson a Tovább gombra.

  Műszaki információk

  Amikor az Adatkapcsolat varázslóban adatkapcsolatot állít be egy webszolgáltatáshoz, a Microsoft Office InfoPath kapcsolódik a szolgáltatáshoz, és kéri a WSDL- (Web Service Description Language) fájlt. A WSDL-fájl tartalmazza a webszolgáltatás által használt sémát. A webszolgáltatás válaszul a kérésre elküldi a fájlt az InfoPath alkalmazásnak. Az InfoPath a fájlban lévő információk alapján felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat az űrlapsablonban a másodlagos adatforrásba. Ha az InfoPath ismeretlen elemtípust talál a WSDL-fájlban, mintaadatok használatával meghatározza az elemtípus definícióját, majd felveszi a megfelelő mezőket és csoportokat a másodlagos adatforrásba.

 10. Ha a webszolgáltatás módosítási információkat fogad, a varázsló következő lapján meg kell adnia, hogy hozzá szeretné-e adni a módosítási adatokat a lekérdezési adatokhoz. Legtöbb esetben hagyja bejelölve a Módosításokra vonatkozó információ hozzáadása az adatok elküldésekor jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Ha nem szeretné a módosításra vonatkozó információkat hozzáadni, szüntesse meg a Módosításokra vonatkozó információ hozzáadása az adatok elküldésekor jelölőnégyzet jelölését, majd kattintson a Tovább gombra.

  Ez a jelölőnégyzet le van tiltva, ha böngészőkompatibilis űrlapsablont tervez.

  Műszaki információk

  A varázsló ezen oldala csak akkor jelenik meg, ha a beállítások webszolgáltatás Web Service Description Language (WSDL) -fájlja azt mutatja, hogy a webszolgáltatás ADO.NET DataSet elemmel tér vissza.

 11. A varázsló következő lapján adjon nevet a lekérdezési adatkapcsolatnak, majd kattintson a Tovább gombra.

 12. A varázsló következő lapján írja be annak a webszolgáltatásnak az elérési helyét, ahová a felhasználók elküldik majd az adataikat, és kattintson a Tovább gombra.

  -Kiszolgálóval való univerzális leírás automatikus észlelés és Integration (UDDI) webszolgáltatás keresni szeretne, ha a UDDI keresésegombra, adja meg a kívánt keresési, adja meg, hogy szolgáltató által vagy által biztosított szolgáltatás keresni szeretne, írja be a keresett szót, és kattintson a KeresésUDDI kiszolgáló URL-CÍMÉT. Webszolgáltatások, amelyek megegyeznek a keresett szót a Keresés eredménye listában fog megjelenni. Jelölje ki a használni kívánt webszolgáltatás, és kattintson az OKgombra.

 13. A Válasszon egy műveletet listában kattintson arra a webszolgáltatási műveletre, amely fogadja a küldött adatokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 14. A varázsló következő lapján válassza ki, hogy az űrlap mely adatait szeretné elküldeni a webszolgáltatás egyes paraméterei számára, a következők szerint:

  Mező vagy csoport adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Mező vagy csoport választógombot.

  3. Kattintson a Gombkép módosításagombra.

  4. A Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen kattintson arra a mezőre vagy csoportra, amelynek az adatait el szeretné küldeni, majd kattintson az OK gombra.

  5. A Tartalom mezőben kattintson a Csak szöveg és gyermekelemek elemre, ha csak ennek a mezőnek az adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni, illetve az XML-részfa a kijelölt elemmel együtt elemre, ha a mezőnevet, a mező adatait és a mező vagy csoport gyermekelemeit szeretné elküldeni.

  Az összes az űrlap adatainak elküldése

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  Az adatok elküldése karakterláncként

  1. A Paraméterek listából kattintson a webszolgáltatás azon paraméterére, amely az űrlap adatait fogja fogadni.

  2. A Paraméterbeállítások csoportban jelölje be a Teljes űrlap (XML-dokumentum a feldolgozási utasításokkal együtt) választógombot.

  3. Jelölje be az Adatok küldése karakterláncként jelölőnégyzetet.

   Ezt a jelölőnégyzetet digitálisan aláírt adatok küldésekor jelölje be. A legtöbb esetben a négyzetet nem szükséges bejelölnie.

  ADO.NET adatkészlet objektumok technikai részletek

  Ha a webszolgáltatás ADO.NET DataSet-objektumot igényel, válasszon ki egy adatkészlet-csomópontot az adatkapcsolat konfigurálása során. Ha más típusú csomópontot használ az olyan webszolgáltatással való adatkapcsolatnál, amely ADO:NET DataSet-objektumot igényel, akkor a küldési művelet meghiúsul.

 15. Kattintson a Tovább gombra.

 16. A varázsló következő lapján adjon nevet a küldési adatkapcsolatnak, majd kattintson a Befejezés gombra.

2. lépés: Vezérlő hozzáadása, majd kötése mezőhöz úgy, hogy az adatok megjelenjenek a mezőben

 1. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 2. Húzzon egy vezérlőt az űrlapsablonra.

 3. A Vezérlő kötése párbeszédpanelen jelölje ki a mezőt, amely a vezérlőt kötni szeretné.

3. lépés: Küldési lehetőségek konfigurálása

 1. Kattintson az Eszközök menü Küldés beállításai elemére.

  1. Ha más nevet szeretne adni az űrlapküldéskor a Szokásos eszköztáron látható Küldés gombnak, valamint a Fájl menüben megjelenő Küldés parancsnak, írja be az új nevet a Küldés beállításai párbeszédpanel Felirat mezőjébe.

   Ha szeretne Billentyűparancs hozzárendelése gomb és a parancsot, írja be az egy és jel (&) billentyűparancs használni kívánt karakter elé. ALT + B hozzárendelni, a billentyűparancs: a Küldés gomb és a parancsot, írja be például a & Küldés.

 2. Ha nem szeretné, hogy a felhasználók a Küldés parancsot vagy a Szokásos eszköztár Küldés gombját használják az űrlap kitöltésekor, akkor törölje A Küldés menüpont és a Küldés eszköztárgomb megjelenítése jelölőnégyzet jelölését.

  1. Az InfoPath az űrlapok elküldését követően alapértelmezés szerint megnyitva tartja az űrlapot, és megjelenít egy, az űrlap sikeres elküldéséről szóló üzenetet. Ennek az alapértelmezett működésnek a módosításához kattintson a Speciális gombra, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Ha azt szeretné, hogy a kitöltött űrlap elküldése után a program bezárja az űrlapot vagy egy új, üres űrlapot hozzon létre, jelölje ki az Elküldést követően lista kívánt elemét.

   • Ha az elküldés sikerességét egy egyéni üzenettel kívánja jelezni, jelölje be az Egyéni üzenetek használata jelölőnégyzetet, majd írja be a kívánt szöveget a Siker esetén és Sikertelenség esetén mezőbe.

    A Sikertelenség esetén mezőbe az elküldés sikertelensége esetén elvégzendő lépéseket írja; javasolhatja például a felhasználóknak, hogy mentsék az űrlapot, és lépjenek kapcsolatba a megfelelő személlyel a további utasítások végett.

   • Ha nem kíván semmilyen üzenetet megjeleníteni az űrlap elküldését követően, törölje az Üzenetek megjelenítése a sikeres és a sikertelen végrehajtásról jelölőnégyzet jelölését.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×