Webkompatibilitás ellenőrzése: lekérdezési hibák

Ez a cikk felsorolja azokat a lekérdezési hibákat, amelyekkel a Kompatibilitás-ellenőrző futtatásakor találkozhat, valamint a hibák megoldását segítő információval szolgál.

A Kompatibilitás-ellenőrzővel fellelt hibákkal kapcsolatos általános tudnivalókért olvassa el a Webkompatibilitás ellenőrzése: általános hibák című cikket.

Az ACCWeb102012 hibaüzenet

Az ACCWeb102014 hibaüzenet

Az ACCWeb103013 hibaüzenet

Az ACCWeb103079 hibaüzenet

Az ACCWeb103900 hibaüzenet

Az ACCWeb103901 hibaüzenet

Az ACCWeb103902 hibaüzenet

Az ACCWeb103903 hibaüzenet

Az ACCWeb103904 hibaüzenet

Az ACCWeb103905 hibaüzenet

Az ACCWeb103906 hibaüzenet

Az ACCWeb103907 hibaüzenet

Az ACCWeb103908 hibaüzenet

Az ACCWeb103916 hibaüzenet

Az ACCWeb103918 hibaüzenet

Az ACCWeb103926 hibaüzenet

Az ACCWeb103927 hibaüzenet

Az ACCWeb103928 hibaüzenet

Az ACCWeb103930 hibaüzenet

Az ACCWeb103938 hibaüzenet

Az ACCWeb103939 hibaüzenet

Az ACCWeb103940 hibaüzenet

Az ACCWeb103942 hibaüzenet

Az ACCWeb102012 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    A lekérdezés nem webkompatibilis.

A hibaüzenet jelentése:    Ellenőrizze, hogy a lekérdezés nem tartalmaz-e webkompatibilitási problémákat.

Teendők:    A lekérdezéstervező használatával hozza létre újra a lekérdezést. A weblekérdezéseknek a lekérdezéstervező segítségével való létrehozásáról a Lekérdezések – Bevezetés című cikkben talál további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb102014 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az SQL-utasítás nem webkompatibilis.

A hibaüzenet jelentése:    A hibának számos oka lehet. Előfordulhat, hogy a következő hibák valamelyikét követte el:

 • Hivatkozás nem webkompatibilis objektumokra.

 • Hivatkozás nem webkompatibilis kifejezésekre.

A kifejezések létrehozásának módjáról további tájékoztatás olvasható a Kifejezés létrehozása című témakörben.

Teendők:     A webkompatibilis lekérdezések létrehozása érdekében érdemes a weblekérdezés-tervezőt használni. A webes használatra szánt lekérdezések tervezéséről a Lekérdezések – Bevezetés című témakörben olvashat bővebben.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103013 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert a lekérdezési eredmények több azonos nevű mezőt tartalmaznak.

A hibaüzenet jelentése:    Több azonos nevű mező szerepel a lekérdezésben.

Teendők:    Ellenőrizze az egyforma mezőneveket és adjon különböző neveket az azonos nevű mezőknek.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103079 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Típushiba a kifejezésben.

A hibaüzenet jelentése:    Az illesztés két oldalán szereplő típusok nem egyeztethetők össze, vagy az összehasonlított mezőtípusok nem kompatibilisek, például szöveget és számot nem lehet összehasonlítani vagy illeszteni egymáshoz.

Teendők:    Győződjön meg arról, hogy az illesztések két oldala kompatibilis, például szöveges típust szöveges típussal, számtípust számtípussal illesszen.Ha nem illesztést végez, ellenőrizze, hogy nem inkompatibilis mezőtípusokat hasonlít-e össze.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103900 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóvá konvertálni a lekérdezést.

A hibaüzenet jelentése:    Az Access nem tudta közzétenni a lekérdezést, mert nem támogatott lekérdezéstípust, kifejezéseket, feltételeket vagy más, nem webkompatibilis funkciókat használ.

Teendők:    Az Access lekérdezéstervezője segítségével tervezze újra a lekérdezést.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103901 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    A lekérdezés definíciója érvénytelen, ezért a lekérdezési objektumot nem lehet létrehozni.

A hibaüzenet jelentése:    A kiszolgáló nem tudta feldolgozni a lekérdezést, mert váratlan hibát talált a lekérdezés definíciójában.

Teendők:    Az Access tervezőeszközeivel tervezze újra a lekérdezést.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103902 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert nem támogatott lekérdezéstípust, nem támogatott kifejezéseket, nem támogatott feltételeket, illetve más olyan funkciókat használ, amelyek a weben nem támogatottak.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezés olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyek nem webkompatibilisek. A hibát vagy a kiszolgáló korlátozása okozza, vagy az, hogy a kifejezés nem helyezhető át a kiszolgálóra.

Teendők:    Távolítsa el a nem webkompatibilis kifejezéseket. A lekérdezésekben érvényes kifejezésekről további tájékoztatás olvasható a Kifejezés létrehozása című témakörben.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103903 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    A lekérdezés definíciója érvénytelen, ezért a lekérdezési objektumot nem lehet létrehozni.

A hibaüzenet jelentése:    Az attribútumértékek egyike nem webkompatibilis.

Teendők:    Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek helyesen vannak megadva:

 • A névattribútum nem tartalmazza a következők bármelyikét:

Egyenlőségjel az elején

=

Pont

.

Felkiáltójel

!

Szögletes zárójelek

[]

Üres kezdő szóköz

Nem nyomtatható karakterek

Például: <Enter> vagy <TAB>

A következő szimbólumok bármelyike

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • A névattribútum hossza 1–64 karakter.

 • Felirat attribútum: Bármilyen, legfeljebb 1024 karakter hosszúságú karakterlánc.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103904 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert segédlekérdezést tartalmaz.

A hibaüzenet jelentése:    Segédlekérdezést tartalmaz a lekérdezés. A kiszolgáló nem támogatja a segédlekérdezéseket.

Teendők:    Módosítsa a lekérdezést úgy, hogy ne tartalmazzon segédlekérdezést.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103905 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert egy másik olyan lekérdezést alkalmaz, amely nem webkompatibilis.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezés vagy olyan beágyazott lekérdezést tartalmaz bemenetként, amely nem fejezhető ki a kiszolgálón, vagy olyan bemeneti forrást tartalmaz, amely nem található.

Teendők:    

 • Győződjön meg a beágyazott lekérdezés érvényességéről.

 • Érvényes beágyazott lekérdezés létrehozásához használja az Access lekérdezés-tervezőit.

 • Győződjön meg arról, hogy a lekérdezés bemeneti forrástáblája létezik az adatbázisban.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103906 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    A lekérdezés definíciója érvénytelen, ezért a lekérdezési objektumot nem lehet létrehozni.

A hibaüzenet jelentése:    A a kijelölt vagy rendezési oszlopok forrástáblája vagy -lekérdezése nem található.

Teendők:    Győződjön meg arról, hogy az oszlop bemeneti forrástáblája vagy -lekérdezése létezik az Access-adatbázisban.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103907 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:     Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert az eredményében nincsenek mezők.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezés nem tartalmaz oszlopkijelölést.

Teendők:    Jelöljön ki vagy adjon meg legalább egy kimeneti oszlopot a lekérdezésben.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103908 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:     Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert az eredményeihez túl sok mező tartozik.

A hibaüzenet jelentése:     A lekérdezés forrása túl sok oszlopot tartalmaz.

Teendők:     A megoldás nehézségekbe ütközhet, és lehet, hogy meg kell vizsgálnia a forrástáblákat. A tábla nem tartalmazhat több, mint:

 • JET_ccolFixedMost rögzített szélességű oszlopot.

 • JET_ccolVarMost változó hosszúságú oszlopot.

 • JET_ccolTaggedMost címkézett oszlopot.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103916 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert olyan ORDER BY záradékot alkalmaz, amely a weben nem támogatott.

A hibaüzenet jelentése:    Az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

 • Egy rendezési elem neve érvénytelen.

 • A forrástábla neve érvénytelen.

 • A beállított rendezési sorrend nem növekvő vagy csökkenő.

 • Érvénytelen a kifejezés.

Teendők:    Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek helyesen vannak megadva:

 • A névattribútum nem tartalmazza a következők bármelyikét:

Egyenlőségjel az elején

=

Pont

.

Felkiáltójel

!

Szögletes zárójelek

[]

Üres kezdő szóköz

Nem nyomtatható karakterek

Például: <Enter> vagy <TAB>

A következő szimbólumok bármelyike

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • A névattribútum hossza 1–64 karakter.

 • A kifejezés érvényes.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103918 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:     Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert olyan típusú JOIN műveletet tartalmaz, amely a weben nem támogatott.

A hibaüzenet jelentése:    A kiszolgáló nem támogatja a két tábla közötti többszörös (több mezős) illesztést.

Teendők:    Biztosítsa, hogy az illesztések táblánként egy mezőt használjanak csak.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103926 hibaüzenet

Hibateszt:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert nincs megadva tábla a SELECT FROM kifejezésben.

A hibaüzenet jelentése:     A lekérdezés nem tartalmaz bemeneti táblát (hiányzik a FROM záradék).

Teendők:    Biztosítsa, hogy a lekérdezés tartalmazzon egy megadott bemeneti oszlopot.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103927 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert a lekérdezési eredmények több azonos nevű mezőt tartalmaznak.

A hibaüzenet jelentése:    Több mezőnek ugyanazt a nevet adta.

Teendők:    Ellenőrizze az egyforma mezőneveket és adjon különböző neveket az azonos nevű mezőknek.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103928 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert egyes paraméterei nem alakíthatók át weben használhatóra.

A hibaüzenet jelentése:    Érvénytelen paraméternév vagy -típus.

Teendők:    Ellenőrizze, hogy a paraméter neve és típusa érvényes-e.

 • A névattribútum nem tartalmazhatja a következőket:

Egyenlőségjel az elején

=

Pont

.

Felkiáltójel

!

Szögletes zárójelek

[]

Üres kezdő szóköz

Nem nyomtatható karakterek

Például: <Enter> vagy <TAB>

A következő szimbólumok bármelyike

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • A névattribútum hossza 1–64 karakter.

Az érvényes típusok a következők:

Szöveg (255 karakterig)

Számok

Logikai

Dátum/idő

Pénznem

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103930 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert egyes paraméterei eredménymezőként jelennek meg, illetve ORDER BY utasításokban vannak használva.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezés vetített, skaláris vagy rendezési utasításban használt paramétert tartalmaz.

Ez akkor fordulhat elő, ha vetített oszlopként (Példa: select param1 from Tábla1) vagy rendezési (Példa: select * from tábla 1 and order by mező1= param) oszlopként használja a paramétert.

Teendők:    Kerülje a vetített vagy rendezési oszlopok paraméterként való használatát.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103938 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóvá konvertálni a lekérdezést.

A hibaüzenet jelentése:    Két mező neve megegyezik, és az Access nem tud érvényes aliasokat létrehozni számukra.

Teendők:    Ellenőrizze az egyforma mezőneveket és adjon különböző neveket az azonos nevű mezőknek.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103939 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóvá konvertálni a lekérdezést.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezés 64 karakternél hosszabb aliast tartalmaz.

Teendők:    Biztosítsa, hogy a lekérdezésben használt alias nem hosszabb, mint 64 karakter.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103940 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:    Az Access nem tudta weben használhatóra konvertálni a lekérdezést, mert olyan típusú JOIN műveletet tartalmaz, amely a weben nem támogatott.

A hibaüzenet jelentése:    A kiszolgáló nem támogatja ugyanazon két tábla többszörös (több mezős) illesztését.

Teendők:    Biztosítsa, hogy a használt illesztések táblánként csak mezőt érintsenek.

Vissza a lap tetejére

Az ACCWeb103942 hibaüzenet

A hibaüzenet szövege:     Az Access nem tudta interneten használhatóvá alakítani a lekérdezést, mert az ciklikus illesztést tartalmaz.

A hibaüzenet jelentése:    A lekérdezésben szereplő táblák közötti illesztések a táblák közötti körkörös illesztéshez vezetnek, megakadályozva, hogy az Access átalakíthassa a lekérdezést a webes használathoz.

Teendők:     A ciklikus illesztések megszüntetése érdekében távolítsa el a táblák közötti illesztéseket.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×