Webhelyek vagy dokumentumok megosztása a szervezetén kívüli személyekkel

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha szervezete olyan munkát végez, amellyel együtt jár a dokumentumok megosztása vagy a beszállítókkal, ügyfelekkel, illetve vásárlókkal való közvetlen együttműködés, akkor előfordulhat, hogy a tartalmakat a SharePoint Online külső megosztási funkciói segítségével meg szeretné osztani olyan, szervezetén kívüli személyekkel, akik nem rendelkeznek saját licenccel szervezete Microsoft Office 365-előfizetéséhez.

Ezt háromféleképpen teheti meg:

 • Megoszthat egy teljes webhelyet, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • Megoszthat egyedi dokumentumokat, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • A felhasználóknak közzétehet vagy küldhet egy vendéghivatkozást, amelyet használva névtelenül megtekinthetik a webhelyén az egyes dokumentumokat.

Megjegyzés : Csak egy személy előfordulhat, hogy jelentkezzen be a webhely vagy a dokumentum egy meghívót küldünk eléréséhez. A személy, aki meghívót kap azonban nem használható, és helyette továbbítása valaki másnak a meghívót, ki is jelentkezzen be a webhely vagy dokumentum eléréséhez a Microsoft-fiókkal vagy munkahelyi fiók dönthet.

Megjegyzés :  A webhelyek vagy dokumentumok megosztása előtt a globális rendszergazdának engedélyeznie kell a külső megosztást, és be kell állítania a megfelelő engedélyeket. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Kik számítanak külső felhasználóknak?

A külső felhasználók a szervezeten kívüli olyan személyek, akik hozzáférhetnek a szervezet SharePoint Online-webhelyeihez és -dokumentumaihoz, de nem rendelkeznek licenccel a szervezet SharePoint Online- vagy Microsoft Office 365-előfizetéséhez. A külső felhasználók nem az Ön vállalatánál vagy annak társvállalatainál dolgozó alkalmazottak, alvállalkozók vagy helyi ügynökök.

A külső felhasználók annak a SharePoint Online-ügyfélnek a jogosultságait öröklik, aki meghívta őket az együttműködésre. Vagyis ha egy vállalat Nagyvállalati E3 csomagot vásárol, és nagyvállalati funkciókat használó webhelyet épít ki, a külső felhasználó jogosultságot kap a nagyvállalati funkciók használatára és/vagy megtekintésére azon a webhelyen, amelyre meghívást kapott. Bár a külső felhasználók meghívhatók projektek külső tagjaiként az adott webhelyen elvégezhető összes műveletre vonatkozó engedéllyel, mégsem lesznek ugyanolyan lehetőségeik, mint a szervezeten belüli teljes, fizetős licenccel rendelkező tagoknak. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Webhely megosztása

Amikor külső felhasználókkal oszt meg egy webhelyet, meghívót küld nekik, amelyet a webhelyre történő bejelentkezésre használhatnak. Ezt a meghívót bármilyen e-mail címre elküldheti. Ha a címzett elfogadja a meghívást, Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezik a webhelyére. A webhelyek megosztásakor kiválaszthatja, hogy az adott személy milyen típusú engedélyekkel rendelkezzen az adott webhelyre vonatkozóan.

Webhelytulajdonosnak kell lennie, illetve teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy külső felhasználókkal oszthasson meg egy webhelyet.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Kattintson a külső felhasználókkal megosztandó webhelyre.

 4. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában látható Megosztás elemre.

  A Megosztás gomb a képernyő jobb felső részében.

 5. A megosztás párbeszédpanelen írja be a meghívni kívánt külső felhasználók nevét. Példa: someone@outlook.com vagy someone@contoso.com.

  Megjegyzés : A megosztás gomb segítségével belső licenccel rendelkező felhasználók hozzáférést a webhelyhez. Ha meg szeretne ehhez, egyszerűen írja be a meghívni kívánt személyek nevének.

 6. Kattintson a Megosztás gombra.

  Megjegyzés : Ha a nem egyezőket kereső felhasználói hibaüzenet, amikor egy nevét és e-mail címet ad meg, a webhely előfordulhat, hogy nincs engedélyezve engedélyezése külső felhasználóknak. Kérdezze meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze.

 7. Írja meg a meghívót tartalmazó üzenetet.

 8. Alapértelmezés szerint e-mailben meghívót automatikusan küldi. Ha ki szeretné kapcsolni az e-mailben meghívót, kattintson az Egyéb beállítások elemre, és törölje a meghívás e-mailek küldése

Alapértelmezés szerint minden olyan külső felhasználóknak küldött meghívók 90 nap múlva lejár. Ha a meghívott nem fogadja el a meghívót, 90 napon belül, és továbbra is szeretné adott személynek van hozzáférésük ahhoz a webhelyhez, kell új meghívót küldhet.

A külső felhasználókat a meghívást kap, amikor azok jelölje ki a gomb megnyitja őket az weblapon ahol azok jelentkezzen be az SharePoint Online-webhelyre egy Microsoft-fiókot vagy egy munkahelyi vagy iskolai fiókhasználatával. Ha a felhasználóknak nincs legalább egy Microsoft-fiókkal, azok regisztrálhat egy ingyenes Microsoft-fiók.

Dokumentum megosztása névtelen vendéghivatkozás közzétételével vagy küldésével

Létrehozhat névtelen vendéghivatkozást, majd megoszthatja azt bármilyen médián, amely megfelel Önnek. Például közzéteheti közösségi hálózat oldalán vagy beillesztheti egy e-mailbe. Létrehozhat olyan vendéghivatkozást, amely szerkesztési is engedélyt biztosít, vagy adhat csak megtekintési engedélyt.

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Kattintson a dokumentum melletti három pontra , és kattintson a megosztásgombra.

  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 4. A megosztás párbeszédpanelen kattintson a hivatkozás kéréseelemre.

 5. Válassza ki a kívánt jogosultsági: korlátozott hivatkozás, a megtekintési hivatkozás vagy a Szerkesztés hivatkozásra.
  Egy vendéghivatkozási URL-címet is.

 6. Jelölje ki a vendéghivatkozás URL-címét, és másolja le.
  Névtelen vendéghivatkozás létrehozása és másolása
  A vendéghivatkozás URL-címét beillesztheti a választott médiafájlba.

 • Ha egy dokumentum egy csoportwebhely tárában van, a többi webhelytag megtalálhatja a vendéghivatkozásokat a Megosztás párbeszédpanelen, és elküldhetik azokat másoknak.

 • Ha olyan fájlt próbál megosztani, amely egy a Tartalomvédelmi szolgáltatást használó tárban található, külső felhasználókkal nem tudja megosztani a fájlt.

 • A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat. Kerülje a névtelen vendéghivatkozások használatát bizalmas tartalmaknál.

 • Azok, akiket úgy hívott meg, hogy névtelen vendéghivatkozással férhetnek hozzá a dokumentumhoz, csak megjeleníteni és olvasni tudják a fájlokat a megfelelő Office Online alkalmazásban. Az adott Office program asztali verziójában nem tudják majd megnyitni a fájlokat.

 • Ha a külső megosztás szolgáltatást globálisan kikapcsolják az Office 365 szolgáltatásbeállításaiban vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában, a megosztott hivatkozások nem fognak működni. Ha a későbbiekben újra engedélyezik a funkciót, a hivatkozások újra használhatóvá válnak. Az egyes megosztott hivatkozásokat is le lehet tiltani, ha csak egy adott dokumentum hozzáférését szeretné megszüntetni. Olvassa el a Névtelen vendéghivatkozás letiltása című szakaszt.

 • Ha Power View-lapokat tartalmazó Excel-munkafüzeteket oszt meg a szervezetén kívüli személyekkel, ők nem látják a Power View-lapokat az adott munkafüzetekben.

Vendéghivatkozások létrehozásának engedélyezése a felhasználóknak a velük megosztott dokumentumokhoz

Bizonyos dokumentumokat esetleg szívesen megoszt széles körben, és a címzettektől is számít arra, hogy továbbosztják. Az ilyen dokumentumok esetén engedélyezheti másoknak a névtelen vendéghivatkozások létrehozását a velük megosztott dokumentumokhoz.

Ennek a lehetővé tételéhez teljes körű engedéllyel kell rendelkeznie.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen arra a tárra, amelyben engedélyezni szeretné, hogy mások vendéghivatkozásokat hozzanak létre.

 4. Kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és kattintson a webhely beállításaiparancsra.

 5. A felhasználók és engedélyek szakaszban kattintson a webhely engedélyei hivatkozásra.

 6. Kattintson a hozzáférési kérelem beállításaigombra.

  Megjegyzés : Ha nem látja a Hozzáférési kérelem beállításai, az engedélyek lapon kattintson a Szülő kezelése gombra, és válassza a Hozzáférési kérelem beállításai.

  Az engedélyek lapon a hozzáférési kérelem beállításai gombra.
 7. A Hozzáférési kérelem beállításai párbeszédpanelen jelölje be A tagok megoszthatják a webhelyet és az egyes fájlokat, illetve mappákat. lehetőséget.

 8. Tetszés szerint engedélyezése hozzáférési kérelmeket , és adja hozzá egy e-mail címet, amely a hozzáférési kérelmek kapja.

 9. Kattintson az OK gombra.

Így ha valaki kijelöl egy olyan dokumentumot, amelyet Ön megosztott vele, és megnyitja a Megosztás párbeszédpanelt, létrehozhat vendéghivatkozást. Azonban ő csak akkor adhat a vendéghivatkozásokkal a vendégeknek szerkesztési jogot a dokumentumhoz, ha Ön is adott neki szerkesztési jogot a dokumentum első megosztásakor. Ha csak megtekintési engedélyt kapott, akkor csak megtekintést engedélyező vendéghivatkozásokat hozhat létre.

A hozzáférési kérelem beállításainak áttekintése: Videó: Webhely megosztása hozzáférési engedély kérése nélkül.

Dokumentum megosztása a webhelyre történő bejelentkezés megkövetelésével

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Nyissa meg azt a webhelyet, és meg szeretné osztani a dokumentumot.

 4. Kattintson a dokumentum mellett a három pontra (), és kattintson a megosztásgombra.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 5. Kattintson a Személyek meghívása gombra, ha nem az az aktív, és írja be a dokumentum megosztására meghívott személyek e-mail címét. Példa: someone@outlook.com, vagy somebody@gmail.comvagy externaluser@contoso.com.

 6. A legördülő listából válassza ki a felhasználóknak adni kívánt engedélyszintet: Szerkesztheti a tartalmat vagy Megtekintheti a tartalmat.

 7. Ha szeretne, adjon meg üzenetet az e-mailhez. Az üzenet tartalmazhat információt vagy útmutatót a megosztott dokumentumhoz.

 8. Kattintson az Egyéb beállítások elemre.

 9. Jelölje be a bejelentkezés kötelezővé.

  Bizonyos webhelyek testreszabott, és a bejelentkezés kötelezővéesetleg nem jeleníti meg. Ha ez a beállítás van szüksége, forduljon a rendszergazdához.

  Megjegyzés : Ha nem jelöli be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet, az e-mail a dokumentumra mutató névtelen vendéghivatkozást fog tartalmazni. A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat.

 10. Kattintson a Küldés e-mailben meghívót.

 11. Kattintson a Megosztás gombra.

Megjegyzés : A SharePoint-értesítő e-mail cím módosításai megismerheti, hogy e-mailek, nyissa meg a címzett levélszemét mappájába.

Az egy bizonyos webhelyhez vagy dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkezők megtekintése

A Megosztás parancsot arra is használhatja, hogy gyorsan ellenőrizhesse azoknak a listáját, akikkel a dokumentumot megosztotta.

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 • Szeretné látni, hogy kinek van hozzáférése egy webhelyre, kattintson a megosztás elemre a képernyő tetején a lap. Kattintson a hivatkozásra után megosztva a megosztás párbeszédpanel a webhelyhez hozzáféréssel rendelkező személyek listájának megtekintéséhez.

 • Szeretné látni, hogy kinek van hozzáférése egy dokumentum, mappa vagy dokumentumkészlet, kattintson a dokumentum mellett a három pontra ... , kattintson a megosztásgombra. és kattintson A résztvevőkgombra.

Webhelyre vonatkozó felhasználói hozzáférés visszavonása

Ha a webhelyet egy külső felhasználóval is megosztották, de szeretné megvonni az illető hozzáférését a webhelyhez, megteheti, ha törli az adott személynek a webhelyre vonatkozó engedélyeit.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen arra a webhelyre, amelyen vissza szeretné vonni a meghívót.

 4. Kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja , és kattintson a Webhely beállításaiparancsra.

 5. Felhasználók és engedélyekcsoportjában kattintson a személyek és csoportok .

 6. A Fontos rovatok sávon, a bal oldali, amelyben el szeretné távolítani a felhasználók csoportjának kijelölése

 7. Jelölje ki a felhasználókat szeretne eltávolítani, kattintson a Műveletek , akkor kattintson a Felhasználók eltávolítása a csoportbólgombra.

  Nézet a fontos rovatok sávon a csoportok és a Műveletek menü nyissa meg a felhasználók eltávolítása a kijelölt csoport.
 8. Kattintson az OK gombra.

Névtelen vendéghivatkozás letiltása

A dokumentum Tulajdonságok menüjének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy megosztottak-e egy dokumentumot vendéghivatkozással.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején kattintson az alkalmazás Office 365-alkalmazásindító ikonja megnyitó ikonra, és kattintson a helyekgombra.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen abba tárba, amely tartalmazza azt a dokumentumot, amelynek a vendéghivatkozását el szeretné távolítani.

 4. Kattintson a dokumentum melletti három pontra , és kattintson a megosztásgombra.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 5. A megosztás párbeszédpanelen kattintson a hivatkozás kéréseelemre.

 6. Kattintson az Eltávolításgombra. (Ha eltávolítása le van tiltva, a dokumentum bizonyára van beállítva csak azok a felhasználók, a felhasználónév és jelszó.)

 7. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy le szeretné-e tiltani a hivatkozást, kattintson a Hivatkozás letiltása gombra.

  A megosztott dokumentum vendéghivatkozásának letiltására rákérdező párbeszédpanel

 8. Kattintson a Bezárás gombra.

Amikor a szervezetén kívüli személyek a vendéghivatkozással próbálnak hozzáférni a tartalomhoz, megjelenik számukra a hozzáférés megtagadását jelző üzenet.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Hasznos volt az információ?

Hogyan tehetjük jobbá?

Hogyan tehetjük jobbá?

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!