Webhelyek vagy dokumentumok megosztása a szervezetén kívüli személyekkel

Fontos   Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha szervezete olyan munkát végez, amellyel együtt jár a dokumentumok megosztása vagy a beszállítókkal, ügyfelekkel, illetve vásárlókkal való közvetlen együttműködés, akkor előfordulhat, hogy a tartalmakat a SharePoint Online külső megosztási funkciói segítségével meg szeretné osztani olyan, szervezetén kívüli személyekkel, akik nem rendelkeznek saját licenccel szervezete Microsoft Office 365-előfizetéséhez.

Ezt háromféleképpen teheti meg:

 • Megoszthat egy teljes webhelyet, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • Megoszthat egyedi dokumentumokat, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • A felhasználóknak közzétehet vagy küldhet egy vendéghivatkozást, amelyet használva névtelenül megtekinthetik a webhelyén az egyes dokumentumokat.

Megjegyzés   Az Ön által kiküldött meghívóval csak egyetlen személy tud bejelentkezni a webhelye vagy a dokumentuma eléréséhez. Előfordulhat azonban, hogy a személy, akinek a meghívót küldte, úgy dönt, hogy nem használja azt fel, és helyette továbbküldi valaki másnak, aki így bejelentkezhet a saját Microsoft-fiókjával* vagy munkahelyi fiókjával, és hozzáférhet a szóban forgó webhelyhez vagy dokumentumhoz.

Megjegyzés    A webhelyek vagy dokumentumok megosztása előtt a globális rendszergazdának engedélyeznie kell a külső megosztást, és be kell állítania a megfelelő engedélyeket. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Kik számítanak külső felhasználóknak?

A külső felhasználók a szervezeten kívüli olyan személyek, akik hozzáférhetnek a szervezet SharePoint Online-webhelyeihez és -dokumentumaihoz, de nem rendelkeznek licenccel a szervezet SharePoint Online- vagy Microsoft Office 365-előfizetéséhez. A külső felhasználók nem az Ön vállalatánál vagy annak társvállalatainál dolgozó alkalmazottak, alvállalkozók vagy helyi ügynökök.

A külső felhasználók annak a SharePoint Online-ügyfélnek a jogosultságait öröklik, aki meghívta őket az együttműködésre. Vagyis ha egy vállalat Nagyvállalati E3 csomagot vásárol, és nagyvállalati funkciókat használó webhelyet épít ki, a külső felhasználó jogosultságot kap a nagyvállalati funkciók használatára és/vagy megtekintésére azon a webhelyen, amelyre meghívást kapott. Bár a külső felhasználók meghívhatók projektek külső tagjaiként az adott webhelyen elvégezhető összes műveletre vonatkozó engedéllyel, mégsem lesznek ugyanolyan lehetőségeik, mint a szervezeten belüli teljes, fizetős licenccel rendelkező tagoknak. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Webhely megosztása

Amikor külső felhasználókkal oszt meg egy webhelyet, meghívót küld nekik, amelyet a webhelyre történő bejelentkezésre használhatnak. Ezt a meghívót bármilyen e-mail címre elküldheti. Ha a címzett elfogadja a meghívást, Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezik a webhelyére. A webhelyek megosztásakor kiválaszthatja, hogy az adott személy milyen típusú engedélyekkel rendelkezzen az adott webhelyre vonatkozóan.

Webhelytulajdonosnak kell lennie, illetve teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy külső felhasználókkal oszthasson meg egy webhelyet.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen a külső felhasználókkal megosztandó webhelyre.

 4. Válassza a képernyő jobb felső sarkában látható Megosztás elemet.

  A Megosztás gomb a képernyő jobb felső részében.

 5. A megosztás párbeszédpanelen írja be a meghívni kívánt külső felhasználók nevét. Például: someone@outlook.com vagy someone@contoso.com.

  Megjegyzés   A Share parancs segítségével belső licenccel rendelkező felhasználók hozzáférést a webhelyhez. Ha ezt szeretné, egyszerűen írjuk be a meghívni kívánt személyek nevét.

 6. Írja meg a meghívót tartalmazó üzenetet.

 7. Alapértelmezés szerint e-mailben meghívót küldött automatikusan. Az e-mail meghívóban kikapcsolásához válassza a Beállítások megjelenítéseés jelet küldeni egy e-mail invititation

 8. Válassza a Megosztás elemet.

A külső felhasználóknak küldött meghívók alapértelmezés szerint 7 nap múlva lejárnak. Ha egy meghívott nem fogadja el a meghívást 7 napon belül, de Ön ennek ellenére hozzáférést szeretne neki adni a webhelyhez, akkor új meghívót kell küldenie neki.

Amikor a külső felhasználók megkapják a meghívót, egy gombra kattintva eljutnak egy olyan lapra, amelyen a Microsoft-fiókjuk vagy egy munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével bejelentkezhetnek az Ön SharePoint Online-webhelyére. A felhasználók ingyenesen regisztrálhatnak maguknak Microsoft-fiókot.

Dokumentum megosztása névtelen vendéghivatkozás közzétételével vagy küldésével

Létrehozhat névtelen vendéghivatkozást, majd megoszthatja azt bármilyen médián, amely megfelel Önnek. Például közzéteheti közösségi hálózat oldalán vagy beillesztheti egy e-mailbe. Létrehozhat olyan vendéghivatkozást, amely szerkesztési is engedélyt biztosít, vagy adhat csak megtekintési engedélyt.

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra ... a dokumentum előugró mezőjének a megnyitásához, majd válassza a Megosztás parancsot.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 4. A Megosztás párbeszédpanelen válassza a Hivatkozás beszerzése lehetőséget.

 5. Adja meg az engedélyt kíván adni: korlátozott kapcsolat, megtekintése hivatkozásra vagy Szerkesztés hivatkozásra.
  Vendég hivatkozás URL-címet hoz létre.

 6. Jelölje ki a vendéghivatkozás URL-címét, és másolja le.
  Névtelen vendéghivatkozás létrehozása és másolása
  A vendéghivatkozás URL-címét beillesztheti a választott médiafájlba.

 • Ha egy dokumentum egy csoportwebhely tárában van, a többi webhelytag megtalálhatja a vendéghivatkozásokat a Megosztás párbeszédpanelen, és elküldhetik azokat másoknak.

 • Ha olyan fájlt próbál megosztani, amely egy a Tartalomvédelmi szolgáltatást használó tárban található, külső felhasználókkal nem tudja megosztani a fájlt.

 • A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat. Kerülje a névtelen vendéghivatkozások használatát bizalmas tartalmaknál.

 • Azok, akiket úgy hívott meg, hogy névtelen vendéghivatkozással férhetnek hozzá a dokumentumhoz, csak megjeleníteni és olvasni tudják a fájlokat a megfelelő Office Online alkalmazásban. Az adott Office program asztali verziójában nem tudják majd megnyitni a fájlokat.

 • Ha a külső megosztás szolgáltatást globálisan kikapcsolják az Office 365 szolgáltatásbeállításaiban vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában, a megosztott hivatkozások nem fognak működni. Ha a későbbiekben újra engedélyezik a funkciót, a hivatkozások újra használhatóvá válnak. Az egyes megosztott hivatkozásokat is le lehet tiltani, ha csak egy adott dokumentum hozzáférését szeretné megszüntetni. Olvassa el a Névtelen vendéghivatkozás letiltása című szakaszt.

 • Ha Power View-lapokat tartalmazó Excel-munkafüzeteket oszt meg a szervezetén kívüli személyekkel, ők nem látják a Power View-lapokat az adott munkafüzetekben.

Vendéghivatkozások létrehozásának engedélyezése a felhasználóknak a velük megosztott dokumentumokhoz

Bizonyos dokumentumokat esetleg szívesen megoszt széles körben, és a címzettektől is számít arra, hogy továbbosztják. Az ilyen dokumentumok esetén engedélyezheti másoknak a névtelen vendéghivatkozások létrehozását a velük megosztott dokumentumokhoz.

Ennek a lehetővé tételéhez teljes körű engedéllyel kell rendelkeznie.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen arra a tárra, amelyben engedélyezni szeretné, hogy mások vendéghivatkozásokat hozzanak létre.

 4. Válassza a beállítások Office 365-beállítások gombja > Webhely beállításai > Felhasználók és engedélyek > Webhely engedélyei > Hozzáférési kérelem beállításai lehetőséget.

 5. A Hozzáférési kérelem beállításai párbeszédpanelen jelölje be A tagok megoszthatják a webhelyet és az egyes fájlokat, illetve mappákat. lehetőséget.

Így ha valaki kijelöl egy olyan dokumentumot, amelyet Ön megosztott vele, és megnyitja a Megosztás párbeszédpanelt, létrehozhat vendéghivatkozást. Azonban ő csak akkor adhat a vendéghivatkozásokkal a vendégeknek szerkesztési jogot a dokumentumhoz, ha Ön is adott neki szerkesztési jogot a dokumentum első megosztásakor. Ha csak megtekintési engedélyt kapott, akkor csak megtekintést engedélyező vendéghivatkozásokat hozhat létre.

A hozzáférési kérelem beállításainak áttekintése: Videó: Webhely megosztása hozzáférési engedély kérése nélkül.

Dokumentum megosztása a webhelyre történő bejelentkezés megkövetelésével

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra ... a dokumentum előugró mezőjének a megnyitásához, majd válassza a Megosztás parancsot.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 4. Jelölje be a Személyek meghívása lehetőséget, és írja be azoknak az e-mail címét, akiket meghív a dokumentum megosztására. Például: valaki@outlook.com vagy valaki@gmail.com, illetve kulsofelhasznalo@contoso.com.

 5. A legördülő listából válassza ki a felhasználóknak adni kívánt engedélyszintet: Szerkesztheti a tartalmat vagy Megtekintheti a tartalmat.

 6. Ha szeretne, adjon meg üzenetet az e-mailhez. Az üzenet tartalmazhat információt vagy útmutatót a megosztott dokumentumhoz.

 7. Jelölje be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés   Ha nem jelöli be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet, az e-mail a dokumentumra mutató névtelen vendéghivatkozást fog tartalmazni. A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat.

 8. Válassza a Megosztás parancsot.

Megjegyzés   Ugrás a címzett E-mail levélszemét mappa e-mailek megakadályozására tudnivalók változásai a SharePoint értesítési e-mail cím .

Az egy bizonyos webhelyhez vagy dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkezők megtekintése

A Megosztás parancsot arra is használhatja, hogy gyorsan ellenőrizhesse azoknak a listáját, akikkel a dokumentumot megosztotta.

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 • Ha meg szeretné nézni, hogy kinek van hozzáférése egy webhelyhez, a lap jobb felső részén válassza a Megosztás elemet, majd kattintson a Megosztva feliratot követő hivatkozásra a Megosztás párbeszédpanelen. Ezután megtekintheti a webhelyhez hozzáféréssel rendelkezők listáját.

 • Ki fér hozzá a dokumentum, mappa vagy dokumentumkészlet megtekintéséhez jelölje ki az elemet a dokumentumtárban, és kattintson a megosztott a fájlok lap.

Webhelyre vonatkozó felhasználói hozzáférés visszavonása

Ha a webhelyet egy külső felhasználóval is megosztották, de szeretné megvonni az illető hozzáférését a webhelyhez, megteheti, ha törli az adott személynek a webhelyre vonatkozó engedélyeit.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen arra a webhelyre, amelyen vissza szeretné vonni a meghívót.

 4. Válassza ki a Beállítások Office 365-beállítások gombja > Webhely beállításai > felhasználók és engedélyek > személyek és csoportok.

 5. Jelölje ki azt a csoportot, amelyből felhasználókat szeretne eltávolítani.

 6. Jelölje ki a felhasználókat szeretne eltávolítani, kattintson a Műveletek > Felhasználók eltávolítása a csoportból.

 7. Kattintson az OK gombra.

Névtelen vendéghivatkozás letiltása

A dokumentum Tulajdonságok menüjének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy megosztottak-e egy dokumentumot vendéghivatkozással.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. A lap tetején jelölje be az alkalmazás indító Office 365-alkalmazásindító ikonja, és válassza a helyek.

  Az Office 365 navigációs beállításai
 3. Lépjen abba tárba, amely tartalmazza azt a dokumentumot, amelynek a vendéghivatkozását el szeretné távolítani.

 4. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra ... a dokumentum előugró mezőjének a megnyitásához, majd válassza a Megosztás parancsot.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 5. A Megosztás párbeszédpanelen válassza a Hivatkozás beszerzése lehetőséget.

 6. Kattintson az Eltávolításgombra. ( Eltávolítása le van tiltva, ha a dokumentum bizonyára van beállítva, csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező felhasználók.)

 7. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy le szeretné-e tiltani a hivatkozást, válassza a Hivatkozás letiltása elemet.

  A megosztott dokumentum vendéghivatkozásának letiltására rákérdező párbeszédpanel

 8. Kattintson a Bezárás gombra.

Amikor a szervezetén kívüli személyek a vendéghivatkozással próbálnak hozzáférni a tartalomhoz, megjelenik számukra a hozzáférés megtagadását jelző üzenet.

Megjegyzés   Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Hatókör:Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása