Webhelyek vagy dokumentumok megosztása a szervezetén kívüli személyekkel

Webhelyek vagy dokumentumok megosztása a szervezetén kívüli személyekkel

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha szervezete olyan munkát végez, amellyel együtt jár a dokumentumok megosztása vagy a beszállítókkal, ügyfelekkel, illetve vásárlókkal való közvetlen együttműködés, akkor előfordulhat, hogy a tartalmakat a SharePoint Online külső megosztási funkciói segítségével meg szeretné osztani olyan, szervezetén kívüli személyekkel, akik nem rendelkeznek saját licenccel szervezete Microsoft Office 365-előfizetéséhez.

Ezt háromféleképpen teheti meg:

 • Megoszthat egy teljes webhelyet, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • Megoszthat egyedi dokumentumokat, ha meghív külső felhasználókat, hogy egy Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezzenek a webhelyére.

 • A felhasználóknak közzétehet vagy küldhet egy vendéghivatkozást, amelyet használva névtelenül megtekinthetik a webhelyén az egyes dokumentumokat.

Megjegyzés : Az Ön által kiküldött meghívóval csak egyetlen személy tud bejelentkezni a webhelye vagy a dokumentuma eléréséhez. Előfordulhat azonban, hogy a személy, akinek a meghívót küldte, úgy dönt, hogy nem használja azt fel, és helyette továbbküldi valaki másnak, aki így bejelentkezhet a saját Microsoft-fiókjával vagy munkahelyi fiókjával, és hozzáférhet a szóban forgó webhelyhez vagy dokumentumhoz.

Megjegyzés :  A webhelyek vagy dokumentumok megosztása előtt a globális rendszergazdának engedélyeznie kell a külső megosztást, és be kell állítania a megfelelő engedélyeket. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Kik számítanak külső felhasználóknak?

Külső felhasználók számára elérhető a SharePoint Online-webhelyek és a dokumentumok, de nem rendelkezik licenccel a SharePoint online-ban vagy a Microsoft Office 365-ös előfizetéshez tartozó szervezeten kívül. Külső felhasználók sem alkalmazottak, vállalkozóknak vagy az Ön vagy a társvállalatai helyszíni ügynökök.

Megjegyzés : Ha a szervezete rendelkezik külön Office 365-ös bérlői webhelyekkel, akkor a különböző webhelyekhez licenccel rendelkező felhasználók használhatják egymás között a külső megosztási funkciót.

A külső felhasználók annak a SharePoint Online-ügyfélnek a jogosultságait öröklik, aki meghívta őket az együttműködésre. Vagyis ha egy vállalat Nagyvállalati E3 csomagot vásárol, és nagyvállalati funkciókat használó webhelyet épít ki, a külső felhasználó jogosultságot kap a nagyvállalati funkciók használatára és/vagy megtekintésére azon a webhelyen, amelyre meghívást kapott. Bár a külső felhasználók meghívhatók projektek külső tagjaiként az adott webhelyen elvégezhető összes műveletre vonatkozó engedéllyel, mégsem lesznek ugyanolyan lehetőségeik, mint a szervezeten belüli teljes, fizetős licenccel rendelkező tagoknak. További információt a Külső megosztás kezelése SharePoint Online-környezetben című témakör tartalmaz.

Webhely megosztása

Amikor külső felhasználókkal oszt meg egy webhelyet, meghívót küld nekik, amelyet a webhelyre történő bejelentkezésre használhatnak. Ezt a meghívót bármilyen e-mail címre elküldheti. Ha a címzett elfogadja a meghívást, Microsoft-fiók vagy egy munkahelyi, illetve iskolai fiók segítségével bejelentkezik a webhelyére. A webhelyek megosztásakor kiválaszthatja, hogy az adott személy milyen típusú engedélyekkel rendelkezzen az adott webhelyre vonatkozóan.

Webhelytulajdonosnak kell lennie, illetve teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy külső felhasználókkal oszthasson meg egy webhelyet.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Lépjen a külső felhasználókkal megosztandó webhelyre.

 4. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában látható Megosztás elemre.

  A Megosztás gomb a képernyő jobb felső részében.

 5. A Megosztás párbeszédpanelen írja be a meghívni kívánt külső felhasználók nevét, például valaki@outlook.com vagy valaki@contoso.com.

  Megjegyzés : A Megosztás parancsot használhatja arra is, hogy a belső licenccel rendelkező felhasználóknak hozzáférést biztosítson egy webhelyhez. Ha ezt szeretné tenni, egyszerűen csak írja be a meghívni kívánt személyek nevét.

 6. Kattintson a Megosztás gombra.

  Megjegyzés : Ha egy név és e-mail-cím megadásakor nem egyező felhasználóval kapcsolatos hibaüzenetet kap, előfordulhat, hogy a webhelyéhez nincsenek engedélyezve a külső felhasználók. Kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze őket.

 7. Írja meg a meghívót tartalmazó üzenetet.

 8. Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan elküld egy meghívót e-mailben. Ha ki szeretné kapcsolni, hogy meghívást küldjön e-mailben, kattintson a Beállítások megjelenítése lehetőségre, majd törölje a Meghívás küldése e-mailben bejelölését.

A külső felhasználóknak küldött meghívók alapértelmezés szerint 90 nap múlva lejárnak. Ha egy meghívott nem fogadja el a meghívást 90 napon belül, de Ön ennek ellenére hozzáférést szeretne adni számára a webhelyhez, akkor új meghívót kell küldenie.

A külső felhasználókat a meghívást kap, amikor azok jelölje ki a gomb megnyitja őket az weblapon ahol azok jelentkezzen be az SharePoint Online-webhelyre egy Microsoft-fiókot vagy egy munkahelyi vagy iskolai fiókhasználatával. Ha a felhasználóknak nincs legalább egy Microsoft-fiókkal, azok regisztrálhat egy ingyenes Microsoft-fiók.

Dokumentum megosztása névtelen vendéghivatkozás közzétételével vagy küldésével

Létrehozhat névtelen vendéghivatkozást, majd megoszthatja azt bármilyen médián, amely megfelel Önnek. Például közzéteheti közösségi hálózat oldalán vagy beillesztheti egy e-mailbe. Létrehozhat olyan vendéghivatkozást, amely szerkesztési is engedélyt biztosít, vagy adhat csak megtekintési engedélyt.

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra ..., majd a Megosztás parancsra.

  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 4. A Megosztás párbeszédpanelen kattintson a Hivatkozás beszerzése elemre.

 5. Jelölje ki a megadni kívánt engedélytípust: Korlátozott hivatkozás, Megtekintési hivatkozás vagy Szerkesztési hivatkozás.
  Ekkor létrejön egy vendéghivatkozás URL-címe.

 6. Jelölje ki a vendéghivatkozás URL-címét, és másolja le.
  Névtelen vendéghivatkozás létrehozása és másolása
  A vendéghivatkozás URL-címét beillesztheti a választott médiafájlba.

 • Ha egy dokumentum egy csoportwebhely tárában van, a többi webhelytag megtalálhatja a vendéghivatkozásokat a Megosztás párbeszédpanelen, és elküldhetik azokat másoknak.

 • Ha olyan fájlt próbál megosztani, amely egy a Tartalomvédelmi szolgáltatást használó tárban található, külső felhasználókkal nem tudja megosztani a fájlt.

 • A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat. Kerülje a névtelen vendéghivatkozások használatát bizalmas tartalmaknál.

 • Azok, akiket úgy hívott meg, hogy névtelen vendéghivatkozással férhetnek hozzá a dokumentumhoz, csak megjeleníteni és olvasni tudják a fájlokat a megfelelő Office Online alkalmazásban. Az adott Office program asztali verziójában nem tudják majd megnyitni a fájlokat.

 • Ha a külső megosztás szolgáltatást globálisan kikapcsolják az Office 365 szolgáltatásbeállításaiban vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában, a megosztott hivatkozások nem fognak működni. Ha a későbbiekben újra engedélyezik a funkciót, a hivatkozások újra használhatóvá válnak. Az egyes megosztott hivatkozásokat is le lehet tiltani, ha csak egy adott dokumentum hozzáférését szeretné megszüntetni. Olvassa el a Névtelen vendéghivatkozás letiltása című szakaszt.

 • Ha Power View-lapokat tartalmazó Excel-munkafüzeteket oszt meg a szervezetén kívüli személyekkel, ők nem látják a Power View-lapokat az adott munkafüzetekben.

 • Mappa megosztása, engedélyt adhat az csak típusú esetén korlátozott hivatkozásra.

Vendéghivatkozások létrehozásának engedélyezése a felhasználóknak a velük megosztott dokumentumokhoz

Bizonyos dokumentumokat esetleg szívesen megoszt széles körben, és a címzettektől is számít arra, hogy továbbosztják. Az ilyen dokumentumok esetén engedélyezheti másoknak a névtelen vendéghivatkozások létrehozását a velük megosztott dokumentumokhoz.

Ennek a lehetővé tételéhez teljes körű engedéllyel kell rendelkeznie.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Lépjen arra a tárra, amelyben engedélyezni szeretné, hogy mások vendéghivatkozásokat hozzanak létre.

 4. Kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja ikonra, majd a Webhely beállításai parancsra.

 5. A Felhasználók és engedélyek csoportban kattintson a Webhely engedélyei hivatkozásra.

 6. Kattintson a Hozzáférési kérelem beállításai lehetőségre.

  Megjegyzés : Ha a Hozzáférési kérelem beállításai beállítás nem látható, kattintson a Szülő kezelése elemre az Engedélyek lapon, majd kattintson a Hozzáférési kérelem beállításai lehetőségre.

  A Hozzáférési kérelem beállításai gomb az Engedélyek lapon
 7. A Hozzáférési kérelem beállításai párbeszédpanelen jelölje be A tagok megoszthatják a webhelyet és az egyes fájlokat, illetve mappákat. lehetőséget.

 8. Tetszés szerint jelölje be a Hozzáférési kérelmek engedélyezése lehetőséget, és vegyen fel egy e-mail-címet a hozzáférési kérelmek fogadásához.

 9. Kattintson az OK gombra.

Így ha valaki kijelöl egy olyan dokumentumot, amelyet Ön megosztott vele, és megnyitja a Megosztás párbeszédpanelt, létrehozhat vendéghivatkozást. Azonban ő csak akkor adhat a vendéghivatkozásokkal a vendégeknek szerkesztési jogot a dokumentumhoz, ha Ön is adott neki szerkesztési jogot a dokumentum első megosztásakor. Ha csak megtekintési engedélyt kapott, akkor csak megtekintést engedélyező vendéghivatkozásokat hozhat létre.

Megjegyzés : Törölje a jelet a webhely és egyes fájlok és mappák megosztása engedélyezése a tagok letiltása ezt a lehetőséget, ha a Megosztás menü továbbra is a felhasználók számára elérhetővé, de egy hibaüzenet jelenik meg, amikor egy csapattag megkísérli osztani.

A hozzáférési kérelem beállításainak áttekintése: Videó: Webhely megosztása hozzáférési engedély kérése nélkül.

Dokumentum megosztása a webhelyre történő bejelentkezés megkövetelésével

Ahhoz, hogy egy dokumentumot külső felhasználókkal megoszthasson, webhelytulajdonosnak kell lennie, vagy teljes hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie. Továbbá vagy az Office 365 szolgáltatásbeállításainál vagy a SharePoint Online felügyeleti központjában bekapcsolva kell lennie a külső megosztás szolgáltatásának (attól függően, hogy milyen csomaggal rendelkezik). A külső megosztásnak szintén bekapcsolva kell lennie a webhelycsoportra vonatkozóan (csak nagyvállalati csomagoknál).

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Keresse meg azt a webhelyet és dokumentumot, amelyet meg szeretne osztani.

 4. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra (...), majd a Megosztás parancsra.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 5. Kattintson a Személyek meghívása lehetőségre (ha még nincs bejelölve), és írja be azoknak az e-mail-címét, akiket meghív a dokumentum megosztására. Például: valaki@outlook.com vagy valaki@gmail.com, illetve kulsofelhasznalo@contoso.com.

 6. A legördülő listából válassza ki a felhasználóknak adni kívánt engedélyszintet: Szerkesztheti a tartalmat vagy Megtekintheti a tartalmat.

 7. Ha szeretne, adjon meg üzenetet az e-mailhez. Az üzenet tartalmazhat információt vagy útmutatót a megosztott dokumentumhoz.

 8. Kattintson az Egyéb beállítások elemre.

 9. Jelölje be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet.

  Egyes webhelyek testre szabottak, és lehet, hogy nem jelenítik meg a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet. Ha szüksége van erre a beállításra, forduljon a webhelygazdához.

  Megjegyzés : Ha nem jelöli be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet, az e-mail a dokumentumra mutató névtelen vendéghivatkozást fog tartalmazni. A névtelen vendéghivatkozások továbbíthatók és megoszthatók másokkal, akik szintén bejelentkezés nélkül tudják megtekinteni vagy szerkeszteni a tartalmat.

 10. Kattintson a Meghívás küldése e-mailben lehetőségre.

 11. Kattintson a Megosztás gombra.

Megjegyzés : Ha meg szeretné akadályozni, hogy az e-mailek a címzett Levélszemét mappájába kerüljenek, tájékozódjon a SharePoint értesítési e-mail-címének módosításairól.

Az egy bizonyos webhelyhez vagy dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkezők megtekintése

A Megosztás parancsot arra is használhatja, hogy gyorsan ellenőrizhesse azoknak a listáját, akikkel a dokumentumot megosztotta.

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 • Ha meg szeretné nézni, hogy kinek van hozzáférése egy webhelyhez, kattintson a Megosztás gombra az oldal jobb felső részén, majd kattintson a Velük megosztva feliratot követő hivatkozásra a Megosztás párbeszédpanelen. Ezután megtekintheti azoknak a listáját, akik a webhelyhez hozzáféréssel rendelkeznek.

 • Ha meg szeretné nézni, hogy kinek van hozzáférése a dokumentumokhoz, mappához vagy dokumentumkészlethez, kattintson a dokumentum mellett lévő három pontra ..., kattintson a Megosztás parancsra, majd a Velük megosztva lehetőségre.

Webhelyre vonatkozó felhasználói hozzáférés visszavonása

Ha a webhelyet egy külső felhasználóval is megosztották, de szeretné megvonni az illető hozzáférését a webhelyhez, megteheti, ha törli az adott személynek a webhelyre vonatkozó engedélyeit.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Lépjen arra a webhelyre, amelyen vissza szeretné vonni a meghívót.

 4. Kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja ikonra, majd a Webhely beállításai parancsra.

 5. A Felhasználók és engedélyek csoportban kattintson a Személyek és csoportok hivatkozásra.

 6. Jelölje ki azt a csoportot a bal oldali Fontos rovatok sávon, amelyből felhasználókat szeretne eltávolítani.

 7. Jelölje ki az eltávolítandó felhasználókat, kattintson a Műveletek, majd a Felhasználók eltávolítása a csoportból lehetőségre.

  A csoportokat tartalmazó Fontos rovatok sáv és a Műveletek menü a kijelölt Felhasználók eltávolítása a csoportból paranccsal
 8. Kattintson az OK gombra.

Névtelen vendéghivatkozás letiltása

A dokumentum Tulajdonságok menüjének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy megosztottak-e egy dokumentumot vendéghivatkozással.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a bal felső sarokban az appindítót Office 365-alkalmazásindító ikonja , majd válassza a SharePoint csempét (korábbi nevén Webhelyek csempe). Másik lehetőségként egyszerűen kattintson a lap tetején a SharePoint (korábbi nevén Webhelyek) lehetőségre.

 3. Lépjen abba tárba, amely tartalmazza azt a dokumentumot, amelynek a vendéghivatkozását el szeretné távolítani.

 4. Kattintson a dokumentum mellett található három pontra ..., majd a Megosztás parancsra.
  Dokumentum megosztásának megkezdése SharePoint-tárban

 5. A Megosztás párbeszédpanelen kattintson a Hivatkozás beszerzése elemre.

 6. Kattintson a Törlés gombra. (Ha a Törlés le van tiltva, a dokumentuma valószínűleg csak a felhasználónévvel és jelszóval rendelkező felhasználók engedélyezésére van beállítva.)

 7. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy le szeretné-e tiltani a hivatkozást, kattintson a Hivatkozás letiltása gombra.

  A megosztott dokumentum vendéghivatkozásának letiltására rákérdező párbeszédpanel

 8. Kattintson a Bezárás gombra.

Amikor a szervezetén kívüli személyek a vendéghivatkozással próbálnak hozzáférni a tartalomhoz, megjelenik számukra a hozzáférés megtagadását jelző üzenet.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×