Webhelycsoport tárterületkorlátjának a kezelése

Az Office 365-beli SharePoint Online a felhasználók száma alapján határozza meg az elérhető tárterületet (lásd: A SharePoint Online korlátai). A tárterület a bérlői fiókban lévő összes webhelycsoport számára elérhető, és központi tárolóhelyként szolgál mindenkinek. Globális rendszergazdaként Önnek nem kell a tárterületet felosztania vagy a használat alapján újból lefoglalnia. Ennek a kezelése automatikusan történik: a webhelycsoportok akkor és annyit használnak, amennyire szükségük van, webhelycsoportonként maximum 25 terabájtig (TB). Ha fogy a tárterületkészlet, mindig lehetősége van további tárterület vásárlására a SharePoint Online felügyeleti központján keresztül gigabájtonkénti (GB) havi díjon.

A készletezett tárterület modell a SharePoint Online új szolgáltatása. Ezt úgy használhatja ki, hogy a tárterület kezelését az „automatikus” beállításra állítja. Ilyenkor a SharePoint Online figyelmen kívül hagyja a webhelycsoportokhoz korábban beállított korlátokat, és az összeset 1 TB-ra állítja. Az új Office 365-ügyfelek számára alapértelmezés szerint engedélyezett a készletezett tárterület modell.

Tárterületkorlátok automatikus kezelése

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont A gofrihoz hasonlító ikonra kattintva megjelenítheti a választható alkalmazások csempéit. , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a beállítások lehetőséget.

 5. A Webhelycsoport-tároló kezelése lapon jelölje be az Automatikus választógombot.

  Az Office 365 SharePoint Online Beállítások lapja kiemelt Webhelycsoport-tároló kezelése csoporttal
 6. Kattintson az OK gombra.

Ha pontosítani szeretné az egyes webhelycsoportoknak kiosztott tárterületet, akkor „manuális” módra állíthatja a tárterület-kezelést, és megadhatja az egyes webhelycsoportok tárterületkorlátját. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy állítson be e-mailben küldendő riasztást, hogy Ön és a webhelycsoportok többi rendszergazdája értesítést kapjon, ha a webhelycsoport hamarosan eléri a tárterületkorlátot.

Fontos : A SharePoint Online most már gigabájtban (GB) számolja a tárterületet megabájt (MB) helyett, és csak egész számok megadását támogatja. Ez nincs hatással a SharePoint Online-ban elérhető összesített tárterületméretre.

Tárterületkorlátok manuális kezelése

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont A gofrihoz hasonlító ikonra kattintva megjelenítheti a választható alkalmazások csempéit. , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. Válassza a beállítások lehetőséget.

 5. A Webhelycsoport-tároló kezelése lapon jelölje be a Kézi választógombot.

 6. Kattintson az OK gombra.

A tárterületkorlát beállítása

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont A gofrihoz hasonlító ikonra kattintva megjelenítheti a választható alkalmazások csempéit. , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. A Webhelycsoportok lapon jelöljön ki legalább egy webhelycsoportot a listából.

 5. Válassza a Tárterületkvóta gombot. Ha a Tárterületkvóta gomb inaktív, jelölje ki a lentebb lévő listából azt a webhelycsoportot, amelyhez kvótát szeretne beállítani.

  Webhelycsoportok lap kiemelt Tárhelykvóta gombbal
 6. A Tárterületkvóta beállítása az egyes webhelycsoportokhoz lapon adja meg a webhelycsoportnak kiosztható gigabájtok maximális számát.

 7. Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a rendszer e-mailt küldjön a webhelycsoportgazdáknak, amikor egy webhelycsoport tárterület-felhasználása megközelíti a tárterületkorlátot. Adjon meg egy 1–100 közé eső számot, amely jelzi, hogy a korlát hány százalékát kell elérni ahhoz, hogy a rendszer e-mailben riasztást küldjön.

  Tárolási kvóta beállítása párbeszédpanel

  Tipp : Előfordulhat, hogy frissítenie kell az e-mailben való riasztás százalékos értékét a tárolóhely megváltozott mérési módja miatt.

 8. Kattintson a Mentés gombra.

Ha a webhelycsoportgazda manuális tárterületkorlátot állít be, rendszeresen ellenőriznie kell a tárterületet a teljesítményt és a működést befolyásoló problémák elkerüléséhez. Miután manuális tárterületkorlátot állított be a webhelycsoporthoz, javasoljuk, hogy állítson be riasztási e-mailt is, mely értesítést küld, mielőtt a webhelycsoport tárterülete megtelne. A tárterületkvóta figyelmeztető e-mailjét jellemzően hetente küldi ki a rendszer, de csak azután, hogy a webhelycsoport elérte a megadott riasztási szintet. Ezért gyakran előfordulhat, hogy a webhelycsoportgazda a szükségesnél később kapja meg a tárterületkvótával kapcsolatos figyelmeztető e-mailt. Ha például a Lemezkvótával kapcsolatos figyelmeztetés időzítőfeladata (mely a figyelmeztető e-mailek küldéséért felelős) heti, vasárnaponkénti ütemezésre van állítva, miközben a webhelycsoport hétfőn éri el a kvótafigyelmeztetés szintjét, akkor a rendszergazda 6 nap késéssel értesül az eseményről. Így tehát elképzelhető, hogy a webhelycsoport mérete eléri a tárterületkorlátot még azelőtt, hogy a rendszergazda megkapná a figyelmeztetést. Ha ez megtörténik, a webhelycsoport írásvédett módba válthat, mely üzemképtelenné teszi azt.

A webhelycsoport tárterületkorlátjának manuálisra állítása utána a rendszergazdákra az alábbi teendők hárulnak:

 • A webhelycsoportok normál tárterület-használatának figyelése

 • Használati trendek és minták elemzése

 • Rendelkezésre álló tárterület kiosztása a további tárterületet igénylő webhelycsoportoknak

 • Figyelmeztetési szintek újrakonfigurálása

Létrehoztunk egy PowerShell-parancsfájlt, mellyel a rendszergazdák figyelhetik a webhelycsoportjukat. Ez a Windows PowerShell-parancsfájl lekérdezi az adatokat, feldolgozza azokat, majd elküldi a tárterülettel kapcsolatos figyelmeztetéseket a rendszergazdának.

 1. Telepítse a SharePoint Online Management Shellt.

  Az engedélyekről és a Windows PowerShell for SharePoint termékekre vonatkozó legújabb információkról a Windows PowerShell for SharePoint Server 2016-tal kapcsolatos cikkekben olvashat.

 2. Másolja a vágólapra az alábbi szöveget a változódeklarációkkal együtt, és illessze be egy szövegszerkesztőbe, például a Jegyzettömbbe. Állítsa át az összes bemeneti értéket a szervezetének megfelelően. Mentse a fájlt „GetEmailWarning.ps1” néven.

  Megjegyzés : Használhat másik fájlnevet is, de a fájlt .ps1 kiterjesztésű, ANSI-kódolású szöveges fájlként kell mentenie.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Ahol:

  • A <GA Account or Tenanat Admin> a webhelycsoporthoz tartozó globális rendszergazdai vagy bérlői rendszergazdai fiók.

  • A <Password> a webhelycsoporthoz tartozó globális rendszergazdai vagy bérlői rendszergazdai fiók jelszava.

  • A <SharePoint Admin Center Url> a SharePoint Felügyeleti központ URL-címe.

  • A <Local folder path> az a helyi mappaútvonal, ahova menteni szeretné az adatokat.

  • Az <smtpserver> az SMTP-levelezőkiszolgáló neve.

  • A <Tenant admin account> a figyelmeztető e-mail Feladó sorában megjelenő fiók neve.

  • A <Tenant admin account or whom the email to be sent> az a fiók, amelybe a figyelmeztető e-mailek küldve lesznek.

 4. A SharePoint Online – felügyeleti rendszerhéjban módosítsa a helyi könyvtárat arra a könyvtárra, ahova a parancsfájlt mentette.

  ./GetEmailWarning.ps1

  A parancsfájl sikeres befejeződése után a parancsfájl <Local folder path> változójában megadott helyen létrejön egy szövegfájl.

A SharePoint Online tárterületkvótája nem változott, a mérés mértékegysége azonban igen. Korábban a SharePoint a tárterületeket megabájtban (MB) mérte, de most már gigabájtban (GB) méri, csak egész számokat használva. Ha korábban MB-ban adta meg a tárterületkvótáját, akkor a rendszer azt GB-ra konvertálta (1024 MB = 1GB), és lekerekítette a legközelebbi egész számra. Tehát ha például 5000 MB volt beállítva, akkor abból 4 GB lett. A webhelycsoportonként megadható minimális érték 1 GB. Ha a SharePoint Online tárterületkvótáját PowerShell segítségével állítja be, akkor az ott megadott értéket a rendszer a legközelebbi egész GB-ra kerekíti felfelé, hogy ezzel meggátolja az egy GB-nál kisebb értékek 0 GB-ként való beállítását.

Lásd még

A SharePoint Online korlátozásai

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×