Webhely létrehozása

Webhely létrehozása előtt el kell döntenie, hogy alwebhelyet szeretne-e létrehozni a meglévő webhelystruktúrán belül, vagy pedig egy új felső szintű webhelyet. Ez a cikk alapvető információt nyújt, hogy segítsen dönteni. Ha további útmutatásra van szüksége, illetve több alwebhelyet vagy felső szintű webhelyet kell létrehoznia, fontolja meg a rendszergazdával való konzultációt.

Tartalom

Áttekintés

Döntés alwebhely vagy felső szintű webhely létrehozása mellett

Alwebhely létrehozása meglévő webhely alatt

Felső szintű webhely létrehozása önkiszolgáló webhelykészítéssel

Egyéb webhelykészítési módok

A webhely összekapcsolódó weblapok csoportja, ahol csoportprojekteken dolgozhat, találkozókat bonyolíthat és információt oszthat meg. Vállalata használhat alwebhely és felső szintű webhely, hogy a webhelytartalmat önálló, külön kezelhető webhelyekre ossza fel. A vállalat például termékenként vagy körzetenként különálló webhelyet szeretne.

A felső szintű webhelyeknek több alwebhelyük lehet és az alwebhelyeknek is lehet több alwebhelyük. Egy felső szintű webhelynek és összes alwebhelyének teljes szerkezetét webhelycsoport nevezzük.

Az, hogy létrehozhat-e webhelyeket és alwebhelyeket, az attól függ, hogy vállalata hogyan építette fel webhelyeit, és azok létrehozásának engedélyeit. Egyes vállalatoknak szigorú felügyeletet kell gyakorolniuk afelett, hogy ki hozhat létre webhelyeket, illetve azok mikor és hol hozhatók létre. Más vállalatok több hozzáférési jogot és nagyobb szabadságot biztosítanak a felhasználóknak webhelyeik létrehozásában, amikor szükséges.

Alwebhely

Létrehozhat alwebhelyet a meglévő webhelyen belül, ha tervezői jogosultsági szinttel rendelkezik. Alapértelmezés szerint egy új alwebhely a szülőwebhely URL-címét használja a saját URL-címe első részeként. Egy alwebhely örökölheti a meglévő webhely jogosultságait és navigációját, de Ön is megadhat egyedi jogosultságokat és navigációt. Egy új alwebhely például alapértelmezés szerint a meglévő felső hivatkozáspultot és kezdőlapot használja, de megszabhatja, hogy az a saját felső hivatkozáspultját és kezdőlapját használja.

A felső hivatkozáspult

A felső hivatkozáspult egy vagy több hivatkozott lapként jelenik meg az összes lap tetején. Ha például a webhelyének neve Konferenciatervezés, akkor a Konferenciatervezés webhelyre hivatkozó lapok megjelenhetnek a szülőwebhely felső hivatkozáspultján, hogy a szülőwebhelyet látogató emberek könnyen megtalálják az Ön Konferenciatervezés webhelyét.

Új alwebhely létrehozásakor azt beleveheti a szülőwebhely navigációs elemeibe, hogy segítsen az embereknek megtalálni a webhelyét. Beleveheti az alwebhelyet például a szülőwebhely felső hivatkozáspultjába és Fontos rovatok részébe. A Fontos rovatok rész a felhasználói felületként szolgáló legtöbb weblap oldalán közvetlenül a Teljes webhelytartalom megjelenítése hivatkozás alatt jelenik meg.

Gyorsindítás

Felső szintű webhely

Alapértelmezés szerint rendszergazdának kell lennie, hogy felső szintű webhelyeket (és ezeken alapuló webhelycsoportokat) hozzon létre, de rendszergazdája engedélyezheti az önkiszolgáló webhelykészítést, hogy az embereknek lehetővé tegye felső szintű webhelyek létrehozását. Ha az önkiszolgáló webhelykészítés engedélyezve van, akkor a Teljes hozzáférés, Tervező, Munkatárs és Olvasó jogosultsági szinttel rendelkező emberek létrehozhatnak webhelyeket. Felső szintű webhely nem örökölhet másik webhelytől navigációt vagy jogosultságot. Saját navigációs elemeket és jogosultságokat biztosít, de módosíthatja a jogosultságokat. Amikor új felső szintű webhelyet hoz létre, a rá való hivatkozások nem adódnak automatikusan hozzá egy másik webhelyhez. A másik hely navigációs elemeit később úgy módosíthatja, hogy azok a webhelyére mutassanak.

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint az új felső szintű webhelyek és azok webhelycsoportjai egy webhelyek nevű könyvtárban jönnek létre, amely a kiszolgáló elérési útján alapul. Egy A_webhely URL-címe például a következő lenne: http://kiszolgáló_neve/webhelyek/A_webhely/alap.aspx. Alapértelmezés szerint az elérési út neve /sites, noha a név a webhely nyelvétől függően változhat. A rendszergazda kezelt elérési utak definiálásával megváltoztathatja ennek az elérési útnak a nevét. Amikor azonban önkiszolgáló webhelykészítéssel hoz létre webhelyet, nem változtathatja meg annak elérési útját.

Vissza a lap tetejére

Döntés alwebhely vagy felső szintű webhely létrehozása mellett

El kell döntenie, hogy alwebhelyeket hoz-e létre egyazon webhelycsoporton belül, vagy pedig felső szintű webhelyeket külön webhelycsoportokban. Ez a döntés azon alapul, hogy a webhelyeknek mennyi közös dolguk van, illetve külön-külön szeretné-e tudni azokat kezelni, és meg kíván-e osztani köztük olyan elemeket, mint például navigáció vagy keresés.

Webhelycsoporton belül minden webhely ugyanazt használhatja:

 • Navigálás

 • Tartalomtípusok

 • Munkafolyamatok

 • Biztonsági csoportok

 • Keresőmezők a listák számára

 • Keresési tartomány

 • Szolgáltatáskészlet

Válassza az egyazon webhelycsoporton belüli alwebhelyeket, ha:

 • Meg kívánja osztani a navigálást a webhelyek között.

 • Szeretné, ha az alwebhelyek örökölnék a felső szintű webhelyek jogosultságait.

 • Listákat szeretne megosztani webhelyek között.

 • Tervezési elemeket (például témákat vagy stílusokat) szeretne megosztani webhelyek között.

Válassza a külön webhelycsoportokban lévő felső szintű webhelyeket, ha

 • Külön biztonságot igényel a különböző webhelyekhez.

  Megjegyzés: Noha lehetnek egyedi jogosultságai egy alwebhelyhez, időnként biztos szeretne lenni abban, hogy nincsenek közös felhasználók és jogosultságok a két webhelyen.

 • Lehet, hogy a jövőben új adatbázisra kell áthelyeznie a webhelycsoportot.

 • Képes szeretne lenni csak annak a webhelynek a biztonsági mentésére vagy helyreállítására.

 • Képes szeretne lenni csak az adott webhely tartományának vagy munkafolyamatának a korlátozására.

 • Külön keresési tartománnyal szeretne rendelkezni ahhoz a webhelyhez.

Vissza a lap tetejére

Alwebhely létrehozása meglévő webhely alatt

Webhely létrehozása előtt győződjön meg róla, hogy a webhelyen azon a helyen van, ahol létre szeretne hozni egy alwebhelyet.

Kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítése elemre, majd A teljes webhelytartalom lap Létrehozás elemére.

Tipp: A legtöbb esetben a Webhelyműveletek menüvel Webhelyműveletek menü is végrehajthatja a műveletet.

 1. A Weblapok alatt kattintson a Helyek és munkaterületek elemre.

 2. A Cím és leírás szakaszban írjon be egy címet a webhely számára. A címre szükség van.

  A cím a webhelyek tetején jelenik meg, illetve azokban a navigációs elemekben, amelyek a felhasználókat segítik a webhely megtalálása és megnyitása során.

 3. Írjon be egy ismertetést a webhely céljáról a Leírás ablakba. A leírás megadása nem kötelező.

  A leírás megjelenik a weblap tetején, és segít megérteni a felhasználóknak a webhely célját

 4. A Webhely URL-címe szakaszban adja meg a webhely URL-címét. Az első rész erre van fenntartva.

  A webhely módosítása és frissítése során fellépő hibák kiküszöbölésére az alábbi karaktereket ne használja a webcím megadása során.

  A kerülendő speciális karakterek:

  A kerülendő speciális karakterek:

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  ]

  %

 5. A Sablonválasztás szakaszban kattintson a kívánt laphoz tartozó fülre, majd válassza ki a kívánt sablont

  Példák a leggyakoribb alapértelmezett webhelysablonokra

 6. Az Engedélyek szakaszban jelölje be, hogy ugyanazoknak a felhasználóknak kíván-e hozzáférést biztosítani, mint akiknek a szülőwebhelyhez van hozzáférésük, vagy pedig felhasználók egyedi csoportjának.

  Ha az Egyedi engedélyek használata választógombra kattint, az engedélyeket beállíthatja később, miután befejezte az információ megadását az aktuális lapon.

 7. A Navigálás szakaszban jelölje be, hogy szeretné-e, hogy az új alwebhely látható legyen a szülőwebhely navigációjában.

  Alapértelmezés szerint a Fontos rovatok rész a felhasználói felületként szolgáló legtöbb weblap oldalán közvetlenül a Teljes webhelytartalom megjelenítése hivatkozás alatt jelenik meg. A felső hivatkozáspult egy vagy több hivatkozott lapként jelenik meg az összes lap tetején.

 8. A Navigálás öröklődése szakaszban adja meg, hogy örökölje-e a webhely a felső hivatkozáspultját a szülőwebhelytől, vagy pedig saját maga állítja be a hivatkozásokat a felső hivatkozáspulton.

  Ez a beállítás azt is befolyásolja, hogy az új webhely a szülőwebhely navigációs kijelzőjeként jelenik-e meg. A navigáció biztosít egy hivatkozássorozatot, amely lehetővé teszi, hogy a webhely felhasználói gyorsan a webhely-hierarchia tetejére ugorjanak egy webhelycsoporton – például Konferenciatervezés – belül. A webhely-hierarchián lefelé történő navigáláskor a tartalomkövető webhely-navigáció azon a lapon jelenik meg, amelyre átugrott. Ha a Nem választógombra kattint, akkor az alwebhely nem fogja tartalmazni a szülőwebhely navigációját.

 9. Kattintson a Létrehozás gombra.

  Ha úgy adta meg, hogy az alwebhelynek ugyanazok az engedélyei legyenek, mint a szülőwebhelynek, az új webhely létrejön, amikor rákattint a Létrehozás gombra. Ha egyedi engedélyeket adott meg, akkor a Csoportok beállítása ehhez a webhelyhez lap jelenik meg, ahol beállíthat csoportokat az alwebhely számára.

 10. Ha a Csoportok beállítása ehhez a webhelyhez lap megjelenik, meg kell adnia, hogy új csoportokat szeretne-e létrehozni, vagy meglévő csoportokat használ látogatók, tagok és tulajdonosok számára.

  • Ha rákattint az Új csoport létrehozása választógombra, akkor vagy fogadja el az új SharePoint csoport automatikusan előállított nevét, vagy pedig írjon be egy új nevet, majd adja hozzá a kívánt embereket. A beírt nevek ellenőrzéséhez kattintson a pipa ikonra, további nevek közti tallózáshoz pedig kattintson a címjegyzék ikonra.

   A webhely látogatói szakaszban akár az összes hitelesített felhasználót hozzáadhatja a látogatók csoportjához, ami alapértelmezés szerint olvasási jogosultságot biztosít a webhely tartalmára vonatkozóan a csoporttagok számára.

  • Ha a Meglévő csoport használata választógombra kattint, válassza ki a kívánt SharePoint csoportot a listából.

   Ha több SharePoint csoportja van, a lista rövidített lehet. Kattintson a Több elemre a teljes lista megtekintéséhez, illetve a Kevesebb elemre a lista rövidítéséhez.

 11. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Felső szintű webhely létrehozása önkiszolgáló webhelykészítéssel

Mielőtt önkiszolgáló webhelykészítéssel létrehozhat egy webhelyet, egy rendszergazdának először engedélyeznie kell az önkiszolgáló webhelykészítést a Központi SharePoint-felügyelet alkalmazásban.

Ha az önkiszolgáló webhelykészítés engedélyezve van, akkor a webhelyen lévő Hirdetmények listán megjelenik egy webhely létrehozására vonatkozó hirdetmény. Ha nem látja a hirdetményt, önkiszolgáló webhelykészítéshez való URL-címmel kapcsolatos információért forduljon a rendszergazdához.

 1. Ugorjon a felső szintű webhelyre a webhelycsoportban.

  Ha e felső szintű webhely alwebhelyében van, kattintson a felső hivatkozáspulton a kezdőlapra vagy a navigáció hierarchiájában lévő első webhelyre. Ha például a webhely-navigációs kijelző Csoportwebhely>Marketing>Projektek, mert Ön a Marketing webhelylap Projektek lapján van, kattintson a Csoportwebhely elemre.

 2. A felső szintű webhely kezdőlapján nézze meg a Hirdetmények listát.

  Ha a kezdőlapon nem lát önkiszolgáló webhelykészítésre vonatkozó hirdetményt, a Hirdetmények elemre való kattintással jelenítse meg a teljes listát. Ha nem látja a Hirdetmények listát, kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítése elemre, majd a Listák alatt keressen Hirdetményeket.

  Tipp: Ha már van URL-címe önkiszolgáló webhelykészítéshez, beírhatja vagy bemásolhatja azt közvetlenül a böngészője címsorába anélkül, hogy először megkeresné a webhelykészítési hirdetményt.

 3. Az Önkiszolgáló webhelykészítés hirdetményben kattintson az új webhely létrehozásának URL-címére. Ha nem látja az URL-címet, kattintson a hirdetményre, hogy azt teljesen megnyissa.

  Alapértelmezés szerint a hirdetmény neve Önkiszolgáló webhelykészítés, de a rendszergazda testre szabhatta azt.

 4. Az Új SharePoint-webhely lapon a Cím és leírás szakaszban írjon be egy címet a webhely számára. A címre szükség van.

  A cím a webhelyek tetején jelenik meg, illetve azokban a navigációs elemekben, amelyek a felhasználókat segítik a webhely megtalálása és megnyitása során.

 5. A Cím és leírás szakaszban a Leírás ablakban írjon egy ismertetést a webhely rendeltetéséről. A leírás megadása nem kötelező.

  A leírás megjelenik a weblap tetején, és segít megérteni a felhasználóknak a webhely célját

 6. A Webhely URL-címe szakaszban adja meg a webhely URL-címét. Az első rész erre van fenntartva.

  A webhely módosítása és frissítése során fellépő hibák kiküszöbölésére az alábbi karaktereket ne használja a webcím megadása során.

  A kerülendő speciális karakterek:

  A kerülendő speciális karakterek:

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. A Sablonválasztás szakaszban kattintson a kívánt laphoz tartozó fülre, majd válassza ki a kívánt sablont

  Példák a leggyakoribb alapértelmezett webhelysablonokra

  • Csoportwebhely:     Ezt a webhelysablont válassza olyan webhelyek létrehozásához, amelyeken az egyes munkacsoportok információt hozhatnak létre, rendszerezhetnek és oszthatnak meg. A sablonban dokumentumtár és egyszerű listák (például Hirdetmények, Naptár, Névjegyalbum és Hivatkozások) kaptak helyet.

  • Üres webhely:     Ezzel a webhelysablonnal testre szabható üres kezdőlappal rendelkező webhely készíthető, amelyen interaktív listák vagy egyéb szolgáltatások helyezhetők el a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis webhelytervező alkalmazásokkal, például a Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programmal.

  • Dokumentum-munkaterület:     E webhelysablont választva dokumentumokon végzett közös munkát lehetővé tévő webhelyet hozhat létre a csoporttagoknak. A sablon dokumentumtárában elhelyezhető az elsődleges dokumentum és a szükséges segédfájlok, a Feladatok lista a teendők hozzárendelését segíti, a Hivatkozások lista pedig a dokumentumhoz kapcsolódó forrásokat tünteti fel.

  • Wikiwebhely:     Az ezzel a webhelysablonnal létrehozott webhelyeken gyorsan és egyszerűen lehet weblapokat hozzáadni, módosítani és hivatkozással ellátni.

  • Webnapló:     Ez a webhelysablon használható olyan webhelyek létrehozásához, amelyeken a felhasználók információt tehetnek közzé, mások pedig hozzászólásokkal egészíthetik ki azt.

  • Általános értekezlet-munkaterület:     Értekezletek tervezésére, szervezésére és az eredmények rögzítésére szolgáló webhely, amely a Célkitűzések, a Résztvevők, a Napirend és a Dokumentumtár listával segíti a munkát.

  • Üres értekezlet-munkaterület:     Ezzel a webhelysablonnal üres értekezleti webhely hozható létre a szükségletek szerinti testreszabáshoz.

  • Határozatok értekezlet-munkaterület:     Ez a webhelysablon használható olyan webhelyek létrehozásához, amelyek ideális eszközt kínálnak a dokumentumok véleményezéséhez és az értekezleteken született határozatok rögzítéséhez. A sablonban a Célkitűzések, a Résztvevők, a Napirend, a Dokumentumtár, a Feladatok és a Határozatok lista található meg.

  • Társasági értekezlet-munkaterület:     A társasági események megtervezését és felügyeletét biztosító webhely létrehozásához használható webhelysablon, amely a Résztvevők, a Szabályok, az Elhozandó dolgok, a Vitafórumok és a Képtár listával rendelkezik.

  • Többlapos értekezlet-munkaterület:     Ez a webhelysablon az értekezlet megtervezéséhez, megszervezéséhez és nyomon követéséhez szükséges alapvető dolgokat több oldalon felsoroló webhely létrehozására alkalmas. A szükség szerint testre szabható két üres oldalon kívül a sablonban megtalálható a Célkitűzések, a Résztvevők és a Napirend lista is.

 8. Kattintson a Létrehozás gombra.

  A Csoportok beállítása ehhez a webhelyhez lap jelenik meg, ahol beállíthat csoportokat a webhelyhez.

 9. A Csoportok beállítása ehhez a webhelyhez lap mindegyik szakaszában fogadja el az automatikusan létrehozott nevet az új SharePoint csoport számára, vagy írjon be egy új nevet, majd adja hozzá a kívánt embereket vagy csoportokat. A beírt nevek ellenőrzéséhez kattintson a pipa ikonra, további nevek közti tallózáshoz pedig kattintson a címjegyzék ikonra.

 10. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Egyéb webhelykészítési módok

Vannak egyéb webhelykészítési módok, ha Ön rendszergazda, fejlesztő vagy rendelkezik a Windows SharePoint Services alkalmazással kompatibilis webtervező programmal.

 • Webhelyek létrehozása a Központi SharePoint-felügyelet alkalmazásban:    Ha Ön egy kiszolgáló rendszergazdája, akkor a Központi SharePoint-felügyelet segítségével létrehozhat webhelycsoportokat. További információt a Központi felügyelet Súgójában és a Windows SharePoint Services Tervezési útmutatóban talál.

 • Webhelykészítés parancssori művelettel:    Ha Ön rendszergazda, létrehozhat webhelyeket a createsites paranccsal és paraméterekkel. További információt a Központi felügyelet Súgójában és a Windows SharePoint Services Tervezési útmutatóban talál.

 • Programozott webhelykészítés:    Ha Ön fejlesztő, létrehozhat webhelyeket program által. További információt a Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center helyen talál.

 • Webhelykészítés kompatibilis webtervező programmal:    Ha van a Windows SharePoint Services alkalmazással kompatibilis webtervező programja, azzal létrehozhat és testre szabhat webhelyeket. További információt a program Súgójában talál.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×