WBS-kódok létrehozása

Röviden összefoglalva a munkalebontási struktúra (WBS) kódjai olyan tagolás számok, amelyek a tevékenységeken alkalmazhatók, és a vállalat konkrét igényeinek megfelelően módosíthatók. A Project minden tevékenységhez automatikusan megad alapszintű szerkezeti számokat, de a projekten bármikor alkalmazható testreszabott szerkezeti rendszer.

Kapcsolódó műveletek

Egyéni WBS-kódok létrehozása

WBS-kódok újraszámozása

Alapszintű szerkezeti számok használata

Egyéni WBS-kódok létrehozása

 1. Kattintson a Nézet fülre, és válasszon egy lap típusú nézetet, például a Tevékenység lap vagy az Erőforrás lap nézetet.

 2. Kattintson a Projekt fülre. A Tulajdonságok csoportban kattintson a WBS menügombra, majd a Kód megadása parancsra.

  A WBS menügomb Kód megadása parancsának képe.

 3. A Projekt kódelőtagja mezőben projektspecifikus kódot hozhat létre. Használhat számot, nagy- és kisbetűket, valamint szimbólumokat.

A WBS-kód definiálása párbeszédpanel képe

 1. Első szintű tevékenységekhez tartozó kódok beállításához válasszon karaktertípust a Sorrend oszlop első sorának legördülő listájából. Számokat, nagy- és kisbetűket, valamint betűk, számok és más szimbólumok kombinációját választhatja.

 2. A Hossz oszlopban állítsa be a kód karakterláncának egyes szintjein szereplő karakterek számát. A Tetszőleges beállításra kattintva az adott szinten tetszőleges számú karaktert engedhet meg.

 3. Az Elválasztó oszlopban válasszon ki egy karaktert, amely az egyik szint kódját elválasztja a következő szint kódjától.

  Az elválasztó alapértelmezés szerint a pont. Választhat más elválasztót, illetve dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem használ elválasztó karaktert.

  Megjegyzés:  Az elválasztó karakter kód részeként nem használható.

 4. Állítson be kódkarakterláncot a szerkezetben minden tervezett tevékenységi szinthez.

  Az egyes szintek egyéni kódjainak megadásához kattintson a következő sorra, majd töltse ki a Sorrend, a Hossz és az Elválasztó oszlopot.

 5. Ha nem szeretné, hogy a Project automatikusan WBS-kódot rendeljen minden megadott új tevékenységhez, törölje a jelet a WBS-kód automatikus létrehozása új tevékenységekhez jelölőnégyzetből.

 6. Ha megengedi, hogy ugyanazt a WBS-kódot több tevékenység is használja, törölje a jelet Az új WBS-kódok egyediségének ellenőrzése jelölőnégyzetből.

WBS-kódok újraszámozása

Tevékenységek áthelyezése vagy törlése esetén a Project nem számozza újra automatikusan a WBS-kódokat, hátha a Project-fájlhoz nem csatolt dokumentumok vagy más rendszerek használják őket. Ez azt jelenti, hogy a hátralévő tevékenységek kódjai valószínűleg helytelenek lesznek. A következőképpen számozhatja újra a WBS-kódokat az összes tevékenységre vagy a kijelölt tevékenységekre vonatkozóan:

 1. Kattintson a Nézet fülre, és válasszon egy, az újraszámozni kívánt tevékenységeket tartalmazó lap típusú nézetet (például a Tevékenység lap nézetet).

 2. Válassza ki az újraszámozni kívánt tevékenységeket. Az elsőként választott tevékenységet nem számozza újra a program.

  Ha az összes tevékenységre vonatkozóan szeretné újraszámozni a WBS-kódokat, ne jelöljön ki egyetlen tevékenységet sem.

 3. Kattintson a Projekt fülre. A Tulajdonságok csoportban kattintson a WBS menügombra, majd az Újraszámozás parancsra.

  A Projekt lap képe a WBS menügomb legördülő menüjében megnyitott Újraszámozás paranccsal.

 4. Kattintson a Kijelölt tevékenységek elemre a kijelölt tevékenységekhez tartozó kódok újraszámozásához.

  A projektben szereplő összes tevékenységhez tartozó kódok újraszámozásához kattintson A teljes projekten választógombra.

  A WBS-kód átszámozása párbeszédpanel képe

Alapszintű szerkezeti számok használata

Ha nincs szükség a WBS-kódokkal létrejövő részletes szerkezetre, használhat egyszerű szerkezetet.

A Project mindegyik tevékenységhez automatikusan létrehoz egy szerkezeti számot annak alapján, hogy a tevékenység hol jelenik meg a tevékenységlista szerkezetében. Például a tevékenységlista első tevékenysége az 1-es számot kapja. Ha ehhez a tevékenységhez három altevékenység tartozik, az altevékenységek száma 1.1, 1.2, illetve 1.3 lesz.

A szerkezeti számok kizárólag számokból állnak, és nem módosíthatók. Automatikusan változnak, amikor egy tevékenységet feljebb vagy lejjebb helyez a tevékenységlistában, illetve amikor tevékenységeket be- vagy kihúz.

A szerkezeti számok megjelenítéséhez vegye fel a Szerkezeti szám mezőt egy táblázat vagy lap típusú nézetbe. Emellett a tevékenységek nevéhez közvetlenül is hozzáadhatja a szerkezeti számokat:

 1. Nyissa meg a Gantt-diagramot vagy a Tevékenység lapot.

 2. Kattintson a Formátum fülre, majd a Megjelenítés/elrejtés csoportban jelölje be a Szerkezeti szám jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

Az alábbi szakasz csak a Microsoft Project 2007 verzióra vonatkozik.

Kapcsolódó műveletek

Tudnivalók a WBS-kódokról

Egyéni WBS-kódok definiálása

WBS-kódok újraszámozása

Tudnivalók a WBS-kódokról

A Microsoft Office Projectben kétféle WBS-kód létezik: szerkezeti számok és egyéni WBS-kódok. További információért olvassa el az alábbi szakaszokat.

Szerkezeti számok

A szerkezeti számok a WBS-kódolás legegyszerűbb típusát képviselik. A Microsoft Office Project mindegyik tevékenységhez automatikusan kiszámol egy szerkezeti számot a tevékenységlista szerkezete alapján. Például a tevékenységlista első tevékenysége az 1-es számot kapja. Ha ehhez a tevékenységhez három altevékenység tartozik, az altevékenységek száma 1.1, 1.2, illetve 1.3 lesz.

A szerkezeti számok csak számokból állnak (betűket nem tartalmaznak), és nem szerkeszthetők. Azonban automatikusan változnak, amikor egy tevékenységet feljebb vagy lejjebb helyez a tevékenységlistában, illetve amikor tevékenységeket be- vagy kihúz. Ha például egy 3.5.4 szerkezeti számmal ellátott altevékenységet a listán egy sorral feljebb húz, a szerkezeti száma automatikusan 3.5.3-ra módosul. Az altevékenység kihúzása esetén a szerkezeti szám automatikusan 3.6-ra módosul.

Tipp: A szerkezeti számok megjelenítéséhez hozzáadhatja a Szerkezeti szám mezőt egy táblázat vagy lap nézethez, vagy megjelenítheti a szerkezeti számokat a tevékenységek nevei mellett. Ha a szerkezeti számokat a tevékenységek nevei mellett szeretné megjeleníteni, az Eszközök menüben kattintson a Beállítások lehetőségre, majd a Nézet lapra. A Szerkezeti beállítások területen jelölje be a Szerkezeti szám megjelenítése jelölőnégyzetet.

Egyéni WBS-kódok

Ha hatékonyabbá szeretné tenni a projektet részletes, konkrét hosszúságokból, sorozatokból vagy szám- és betűkészletekből álló WBS-kódokkal, definiálhat egy egyéni WBS-kódmaszk. (Egy projekthez nem tartozhat egynél több egyéni kódmaszk.) Az egyéni WBS-kód a WBS mezőben van rögzítve.

A szerkezeti számokhoz hasonlóan az egyéni WBS-kódok minden szintje egy szerkezeti szintnek felel meg a feladatlistában. A kód minden szintjén alkalmazhat egyéni formátumot, a kód szintjei pedig a tevékenységek, az összefoglaló tevékenységek és az altevékenységek hierarchiája szerint jelennek meg.

Ha például olyan többfázisú projekteket tervez, amelyek megfelelnek a következő pénzügyi év szervezeti irányelveinek, létrehozhat egy egyéni WBS-maszkot, amellyel minden tevékenységet a hozzá tartozó irányelv, negyedév és projekt használatával jeleníthet meg. Ezzel a kóddal előfordulhat, hogy egy olyan tevékenységet kap, amely egyéni WBS-kódja a CustSat.Q3.CSTools.11. Ez azt jelzi, hogy ez a 11. tevékenység a Customer Support Tools Upgrade (Ügyféltámogatási eszközök frissítése) projektben, amely a harmadik negyedévben kezdődik, és támogatja a tervezett pénzügyi év Customer Satisfaction (ügyfél-elégedettségi) üzleti irányelvét.

Egyéni WBS-kódok definiálása

 1. A Nézet menüben kattintson az egyik lapnézetre, például a Tevékenységlap nézetre.

  Ha olyan nézetet szeretne használni, amely nem jelenik meg a Nézet menüben, kattintson a További nézetek lehetőségre, válassza ki a Nézetek listában a használni kívánt nézetet, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

 2. A Projekt menüben mutasson a WBS elemre, majd kattintson a Kód megadása lehetőségre.

 3. Ha meg szeretné különbözteti egymástól a különböző projektek tevékenységeit, írjon be egy projektspecifikus kódelőtagot a Projekt kódelőtagja mezőbe.

  Ez az előtag segít azonosítani a projektet a WBS-kód legmagasabb szintjén. Az előtaggal könnyebben azonosíthatók egy főprojekt alprojektjei, valamint hasznos a projektek közti tevékenységfüggések létrehozásakor is.

  A kódelőtaghoz számok, kis- és nagybetűk, valamint szimbólumok bármilyen kombinációját használhatja.

 4. Az első szintű tevékenységek kódkarakterláncának meghatározásához a Sorrend oszlop első sorában kattintson a szinthez használni kívánt karaktertípusra:

  • Ha numerikus WBS-kódot szeretne megjeleníteni a szinthez (például 1, 2 és 3 a projekt első három összefoglaló tevékenységéhez), kattintson a Rendezett számok lehetőségre.

  • Ha nagybetűs, betűrendes WBS-kódot szeretne megjeleníteni a szinthez (például A, B és C a projekt első három összefoglaló tevékenységéhez), kattintson a Rendezett nagybetűk lehetőségre.

  • Ha kisbetűs, betűrendes WBS-kódot szeretne megjeleníteni a szinthez (például a, b és c a projekt első három összefoglaló tevékenységéhez), kattintson a Rendezett kisbetűk lehetőségre.

  • Ha számok és kis- és nagybetűk bármilyen kombinációját szeretné megjeleníteni (például Arch1, Const1 és Insp1 a projekt első három összefoglaló tevékenységéhez), kattintson a Rendezetlen karakterek lehetőségre.

   Ez a beállítás nyújtja a legnagyobb szintű rugalmasságot a testreszabott WBS-kódok megadásához. A projekt egy csillagot (*) jelenít meg a WBS-mezőben mindaddig, amíg be nem ír egy karakterláncot a WBS-kód ezen szintébe.

 5. A Hossz oszlopban írjon be vagy válassza ki a kódkarakterlánc minden szintjéhez használni kívánt karakterek számát. Megadhatja a karakterek pontos számát, vagy a Tetszőleges beállítást választva bármennyi karaktert engedélyezhet az adott kódszinten.

  Beírhatja például a 3 számot, így a WBS-kód egy szintjén megadni kötelező karakterek száma a három lesz. A WBS-kód teljes hossza 1-től 255 karakterig terjedhet.

 6. Az Elválasztó oszlopban írjon be vagy válasszon ki egy karaktert, amely az egyik szint kódkarakterláncát elválasztja a következő szint kódkarakterláncától.

  Alapértelmezés szerint az elválasztó karakter egy pont. Minden kódszinten más elválasztó karaktert adhat meg,

  de úgy is dönthet, hogy nem használt elválasztó karaktereket a kódszintek között. Az Elválasztó mezőben törölje az elválasztó karaktert.

 7. Adjon meg egy kódkarakterláncot a szerkezetben minden tervezett tevékenységi szinthez.

  Az egyes szintek egyéni kódkarakterláncainak megadásához kattintson a következő sorra, majd töltse ki a Sorrend, a Hossz és az Elválasztó oszlopot.

 8. Ha nem szeretné, hogy a Project automatikusan WBS-kódot rendeljen minden megadott új tevékenységhez, törölje a jelet a WBS-kód automatikus létrehozása új tevékenységekhez jelölőnégyzetből.

 9. Ha megengedi, hogy ugyanazt a WBS-kódot több tevékenység is használja, törölje a jelet Az új WBS-kódok egyediségének ellenőrzése jelölőnégyzetből.

Megjegyzés: 

 • Az elválasztóként használt karakter nem használható a kód részeként is. Ha például egy kötőjelet használ elválasztónak, a tevékenység kódjában nem használhat kötőjelet.

 • Projektenként legfeljebb egy WBS-kódkészletet adhat meg. Ha egy további szervezeti struktúrát szeretne megjeleníteni a tevékenységekhez, az egyéni mezőkel létrehozhat vagy alkalmazhat egy külön kódkészletet.

 • WBS-kódok megtekintéséhez hozzá kell adnia a WBS-mezőt a nézethez.

 • Egy összefoglaló tevékenység és a hozzá tartozó altevékenységek WBS-kódjának módosításához egy másik karaktercsoportra kell módosítania az összefoglaló tevékenység WBS-kódjának meglévő kódját vagy csillagait.

  Például egy konkrét altevékenység WBS-kódja Ph3.Prj5.Arch.Task3. A „Task3” a „Develop plans” (tervek kidolgozása) altevékenységet jelzi, míg az „Arch” az „Architect solution” (megoldástervezés) összefoglaló tevékenységet. Az összefoglaló tevékenység neve „Design solutionre” (megoldásteverzés) módosul, így az összefoglaló tevékenység és a hozzá tartozó összes altevékenység kódját is frissíteni kell. A WBS-kódot úgy módosítsa, hogy az összefoglaló tevékenységet a „Des” kifejezés képviselje. A „Develop plans” (tervek kidolgozása) altevékenység WBS-kódja automatikusan frissül a Ph3.Prj5.Des.Task3 értékre.

WBS-kódok újraszámozása

Tevékenységek mozgatása vagy törlése után előfordulhat, hogy az egyéni WBS-kódjaik helytelen sorrendbe kerülnek. A Project nem számozza újra automatikusan a WBS-kódokat, mert előfordulhat, hogy Ön azokat olyan dokumentumokban vagy egyéb rendszerekben használja, amelyek nincsenek a Project-fájlhoz kapcsolva. Az összes vagy a kijelölt tevékenységek újraszámozása:

 1. A Nézet menüben kattintson az újraszámozni kívánt tevékenységeket tartalmazó lapnézetre, például a Tevékenység lapra.

  Ha olyan nézetet szeretne használni, amely nem jelenik meg a Nézet menüben, kattintson a További nézetek lehetőségre, válassza ki a Nézetek listában a használni kívánt nézetet, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

 2. Jelölje ki az újraszámozni kívánt feladatokat. A kijelölés első tevékenysége nem lesz újraszámozva. A program ezt hivatkozási pontként használja a többi tevékenység újraszámozásához.)

  Ha az összes tevékenységre vonatkozóan szeretné újraszámozni a WBS-kódokat, ne jelöljön ki egyetlen tevékenységet sem.

 3. A Projekt menüben mutasson a WBS elemre, majd kattintson az Újraszámozás lehetőségre.

 4. Ha csak a kijelölt szomszédos tevékenységek WBS-kódjainak sorrendjét szeretné kijavítani, kattintson a Kijelölt tevékenységek lehetőségre.

  Ha a projekt összes tevékenységéhez tartozó WBS-kódok sorrendjét szeretné kijavítani, kattintson A teljes projekt lehetőségre.

Megjegyzés: 

 • Ha a projekt tartalmaz alprojekteket, azok néhány vagy összes tevékenységét újraszámozhatja az altevékenységek megjelenítésével. Kattintson a Megjelenítés Megjelenítés , majd a Minden altevékenység lehetőségre. (A Project nem tud újraszámozni nem megjelenített alprojektekhez tartozó tevékenységeket.)

 • A főprojektbe beszúrt alprojektek újraszámozása az alprojekteket a projektszinten képviselő kódot is módosítja.

 • A WBS-kódok megjelenítéséhez is hozzáadhat egy WBS-oszlopot a lapnézethez.

 • Ha módosítani szeretné a WBS-kódokat az után, hogy a Project kiszámolta őket, a Project menüben mutasson WBS elemre, majd kattintson a Kód megadása lehetőségre. A Sorrend oszlopban módosítsa a kódmaszk bármely szintjének karaktertípusát. Amikor az összefoglaló tevékenység szintjén frissít egy kódot, a hozzá tartozó összes altevékenység is automatikusan frissül.

  Ha problémába ütközik a WBS-kódok módosításakor, az az alábbiak miatt lehet:

  • Egy kódmaszkkal ellátott WBS-kódot a kód kiszámítása után próbál módosítani    Ha a tevékenységekhez tartozó WBS-kódok kiszámítása után hozott létre egy WBS-kódmaszkot, a WBS-kódot csak a kódmaszk szintjeinek újbóli megadása után módosíthatja. A kódmaszk szintjeinek újbóli megadása után a kódmaszk bármely szintjét módosíthatja rendezett számokról, rendezett nagybetűkről, rendezett kisbetűkről vagy rendezetlen karakterekről egy másik típusra.

  • A tevékenységlista egy alacsonyabb szintjén próbál WBS-kódokat módosítani    Egy altevékenység WBS-kódjának karakterei nem módosíthatók, csak az összefoglaló tevékenységé, ahol a WBS-kód ezen szintje definiálva van.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×