Váltás a Skype Vállalati verzió és a Lync-ügyfélprogram kezelőfelülete között

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Skype Vállalati online verziót használó szervezetek az Office 365-ben elérhető távoli PowerShell használatával lehetővé tehetik a Skype Vállalati verzió felhasználóinak, hogy válasszanak, a Skype Vállalati verzió ügyfélprogram vagy a Skype Vállalati verzió (Lync) ügyfélprogram kezelőfelületét használják-e. Az alapértelmezett beállítás szerint a felhasználók a Skype Vállalati verzió kezelőfelületét használják. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók a Lync-ügyfél kezelőfelületét használják, a jelen témakörben leírt lépésekkel beállíthatja az ügyfélprogram első indításkori viselkedését úgy, hogy a Lync kezelőfelülete jelenjen meg.

Megjegyzés : A Skype 2016 Vállalati verzió ügyfélpéldányai nem tartalmazzák a Lync 2013 ügyfélprogramot. Mielőtt megpróbálná beállítani az ügyfélkörnyezetet a Lync 2013 ügyfélprogram használatára, győződjön meg arról, hogy nem 16-tal kezdődik az ügyfélverzió (tehát nem 16.x.x.x értékű).

Tipp : Ha egyszerűen szeretne váltani a felhasználói felület, és nem szeretne manuális lépésekkel, olvassa el a Microsoft letöltőközpontból kereshet egy PowerShell-parancsprogramot, így azok könnyebben című témakört.

A Skype Vállalati verzió kezelőfelületének váltása a felhasználók számára

A Skype vállalati online verzió a Windows PowerShell-modult lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy távoli csatlakozik a Skype vállalati online verzió a Windows PowerShell-munkamenetet. Ez a modul csak 64 bites számítógépen támogatott letölthető a Microsoft Download Center a Windows PowerShell-modult a Skype vállalati online verzió. További információkat lásd: a számítógépen a Skype vállalati Online verzió felügyeleti konfigurálása.

Fontos : A kezelőfelület váltására szolgáló Global házirend-beállítás nem érvényesül azoknál a felhasználóknál, akiknél már aktív egy egyéni házirend. A kezelőfelület váltásának lehetővé tételéhez futtassa az alábbi parancsot az egyéni házirendet használó felhasználóknál:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Figyelmeztetés : A ClientPolicyEnableSkypeUI házirend lecseréli a meglévő egyéni házirend-beállítást a felhasználóknál.

Ha a szervezet összes felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ha helyesen állítja be a házirendet, az alábbi képernyő jelenik meg:

A PowerShell: SkypeUIEnabled

Ha a szervezet összes felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió (Lync) használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ha helyesen állítja be a házirendet, az alábbi képernyő jelenik meg:

A PowerShell: SkypeUIDisabled

Ha a szervezet egyetlen felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Ha helyesen állítja be a házirendet, az alábbi képernyő jelenik meg:

Skype Vállalati online verzió – kezelőfelület engedélyezése

Ha a szervezet egyetlen felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió (Lync) használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Ha helyesen állítja be a házirendet, az alábbi képernyő jelenik meg:

Skype Vállalati online verzió – letiltott kezelőfelület

Ha a szervezet több felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ha a szervezet több felhasználójának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió (Lync) használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ha a szervezet egy felhasználócsoportjának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ha a szervezet egy felhasználócsoportjának engedélyezni szeretné a Skype Vállalati verzió (Lync) használatát, nyissa meg a távoli PowerShellt, és írja be az alábbi parancsot:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Megjegyzések: A felhasználónév annak a fióknak a felhasználóneve, amelyhez a házirendet hozzárendeli. A felhasználói fiók neve az alábbi formátumok egyikével adható meg:

 • A felhasználó SIP-címe

 • A felhasználó egyszerű felhasználóneve (UPN)

 • A felhasználó „tartomány\felhasználónév” formátumú neve

 • A felhasználó Active Directory-beli megjelenítési neve

A Lync Online kezelése a Windows PowerShell használatával

A Skype Vállalati online verzió házirend-beállításai

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen kezelőfelület jelenik meg, amikor a rendszer először alkalmazza a házirendet a felhasználóknál:

Felügyeleti házirend beállítása

Megjelenő kezelőfelület

Nincs beállítva a házirend.

A felhasználó folytatja a Skype Vállalati verzió kezelőfelületének használatát.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

A felhasználó folytatja a Skype Vállalati verzió kezelőfelületének használatát.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

A program megkéri a felhasználót, hogy váltson a Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelületének használatára. A felhasználó későbbre halaszthatja a váltást.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

A felhasználó a Skype Vállalati verzió kezelőfelületét használja.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

A program megkéri a felhasználót, hogy váltson a Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelületének használatára. Egy rendszergazda később módosíthatja a beállítást, amely a kezelőfelületet a Skype Vállalati verzióra váltja.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen kezelőfelület jelenik meg a házirend módosításakor:

Felügyeleti házirend beállítása

A Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelülete

A Skype Vállalati verzió kezelőfelülete

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

A program megkéri a felhasználót, hogy váltson a Skype Vállalati verzió kezelőfelületének használatára.

A felhasználó folytatja a Skype Vállalati verzió kezelőfelületének használatát.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

A felhasználó folytatja a Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelületének használatát.

A program megkéri a felhasználót, hogy váltson a Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelületének használatára.

Nincs beállítva a házirend.

Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználóknak soha nem jelenik meg a Skype Vállalati verzió (Lync) kezelőfelülete. A felhasználók mindig a Skype Vállalati verzió kezelőfelületét használják.

A felhasználó folytatja a Skype Vállalati verzió kezelőfelületének használatát.

Az alábbi táblázatban áttekintheti az összes egyéni online házirendet. Érhetők el új házirendek, melyekkel a rendszergazdák megtarthatják a régi egyéni házirendeket az EnableSkypeUI jelölők közötti váltás során. Az alábbi házirendeket a fentebb bemutatott parancsmagokkal tudja felhasználókhoz rendelni.

Házirend neve

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Hamis

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Hamis

A Windows PowerShell használatának első lépéseihez az alábbi témaköröket ajánljuk a figyelmébe:

Az ügyfélprogram első indításkori viselkedése

Alapértelmezés szerint amikor a felhasználók az első alkalommal elindítják a Skype Vállalati verziót, mindig a Skype Vállalati verzió kezelőfelülete jelenik meg. Akkor is ez történik, ha a korábban leírt módon a Lync kezelőfelülete mellett döntött, és ehhez a csoportházirend-objektumban a Lync kezelőfelületét állította be (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI). Néhány perc elteltével a felhasználókat a program arra kéri, hogy váltsanak a Lync üzemmódra.

Ha azt szeretné, hogy a Lync kezelőfelülete jelenjen meg, amikor a felhasználók első alkalommal elindítják a Skype Vállalati verziót, kövesse az alábbi lépéseket az ügyfélprogram frissítése után, de még első elindítása előtt:

 1. A témakör fenti lépései alapján győződjön meg arról, hogy az ügyfélházirendben le van tiltva a Skype Vállalati verzió kezelőfelülete.

 2. Módosítsa a beállításjegyzéket a felhasználó számítógépén. Ezt még azelőtt kell megtennie (és csak egyszer), hogy a felhasználók első alkalommal elindítják a Skype Vállalati verziót. Ha tudni szeretné, hogyan hozhat létre csoportházirend-objektumot a beállításjegyzék tartományhoz csatlakoztatott számítógépen való módosításához, olvassa el a jelen témakör egyik későbbi szakaszát.

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    kulcsban hozzon létre egy új bináris értéket.

  Az Azonosító neve mezőbe írja be az EnableSkypeUI    karakterláncot, az Azonosító értéke mezőbe pedig a 00 00 00 00    számot.

  A kulcs így fog kinézni:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Amikor a felhasználók az első alkalommal indítják el a Skype Vállalati verziót, a Lync kezelőfelülete fog megjelenni.

Az üdvözlőképernyő megjelenésének kezelése

Amikor a felhasználók első alkalommal nyitják meg a Skype Vállalati verzió ügyfélprogramot, a program alapértelmezés szerint megjelenít egy üdvözlőképernyőt, mely a 7 legnépszerűbb gyors tipp című oktatóanyagot is tartalmazza. Ha szeretné kikapcsolni az üdvözlőképernyő megjelenését úgy, hogy az oktatóanyaghoz továbbra is hozzáférjenek a felhasználók, adja hozzá az alábbi beállításazonosítót az ügyfélszámítógépeken:

A [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    kulcsban hozzon létre egy új Duplaszó (32 bites)    értéket. Az Azonosítónév    mezőben adja meg az IsBasicTutorialSeenByUser    értéket, az Érték    mezőben pedig az 1    értéket.

A kulcs így fog kinézni:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Oktatóanyag kikapcsolása az ügyfélszámítógépeken

Ha nem szeretné, hogy a felhasználók elérhessék az oktatóanyagot, akkor annak kikapcsolásához adja hozzá az alábbi beállításazonosítót:

A [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    kulcsban hozzon létre egy új Duplaszó (32 bites)    értéket. Az Azonosító neve    mezőben adja meg a TutorialFeatureEnabled    értéket, az Érték    mezőben pedig a 0    értéket.

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Ha később vissza szeretné kapcsolni az oktatóanyagot, állítsa az Érték    mezőt az 1    értékre.

Csoportházirend-objektum létrehozása tartományhoz csatlakoztatott számítógép beállításjegyzékének módosításához

A beállításjegyzék azon módosítását, amelynek hatására a Skype Vállalati verzió első elindításakor a Lync kezelőfelülete jelenik meg, csak egyszer kell elvégezni. Ha a beállításjegyzék módosításához csoportházirend-objektumot használ, úgy kell definiálnia az objektumot, hogy egy új azonosítót hozzon létre (és ne egy azonosító értékét módosítsa). A csoportházirend-objektum alkalmazásakor, ha az új azonosító nem létezik, a csoportházirend-objektum létrehozza, és értékét 0-ra állítja.

Az alábbiakból megtudhatja, hogy hogyan módosíthatja a beállításjegyzéket úgy, hogy a Lync-kezelőfelület jelenjen meg, amikor egy felhasználó először indítja el a Skype Vállalati verziót. Ezzel az eljárással le is tilthatja az üdvözlőképernyőn megjelenő oktatóanyagot, ahogy azt fentebb bemutattuk.

A csoportházirend-objektum létrehozása

 1. Indítsa el a Csoportházirend kezelése konzolt.

  A Csoportházirend kezelése konzolban használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Csoportházirend kezelése konzolbancímű témakört.

 2. Kattintson a jobb gombbal a Csoportházirend-objektumok csomópontra, és a menüben válassza az Új parancsot.

 3. Az Új csoportházirend-objektum párbeszédpanelen írja be a csoportházirend-objektum nevét, pl. EzALyncAlapFelulete, és kattintson az OK gombra.

 4. Kattintson a jobb gombbal a létrehozott új csoportházirend-objektumra, és válassza a Szerkesztés parancsot a menüből.

 5. Csoportházirendkezelés-szerkesztőben bontsa ki a Felhasználó konfigurációja, a Beállítások és A Windows beállításai csomópontot, majd válassza a Beállításjegyzék csomópontot.

 6. Kattintson a jobb gombbal a Beállításjegyzék csomópontra, és válassza az Új > Beállításjegyzék-elem parancsot.

 7. Az Új beállításjegyzék-elem tulajdonságai párbeszédpanelen módosítsa a következőket:

  Mező

  Kijelölendő vagy beírandó érték

  Művelet

  Létrehozás

  Struktúra

  HKEY_CURRENT_USER

  Kulcs elérési útja

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Azonosító neve

  EnableSkypeUI

  Azonosító típusa

  REG_BINARY

  Érték

  00000000

 8. Az OK gombra kattintva mentse a módosításokat, és zárja be a csoportházirend-objektumot.

A következő lépésben a létrehozott csoportházirend-objektumot össze kell kapcsolnia azzal a felhasználócsoporttal (például szervezeti egységgel), amelyhez a házirendet hozzá szeretné rendelni.

A házirend hozzárendelése a csoportházirend-objektum segítségével

 1. A Csoportházirend kezelése konzolban kattintson a jobb gombbal arra a szervezeti egységre, amelyhez a házirendet hozzá szeretné rendelni, és válassza a Létező csoportházirend-objektum csatolása parancsot.

 2. Csoportházirend-objektum kiválasztása párbeszédpanelen jelölje ki a létrehozott csoportházirend-objektumot, majd válassza az OK gombot.

 3. A célfelhasználó számítógépén nyisson meg egy parancssort, és írja be a következő parancsot:

  gpupdate /target:user   

  A csoportházirend-objektum alkalmazása közben az „Updating policy...” (Házirend frissítése...) üzenet látható. Amikor befejeződik a művelet, a „User Policy update has completed successfully” (A felhasználói házirend frissítése sikeresen befejeződött) üzenet jelenik meg.

 4. A parancssorba írja be az alábbi parancsot:

  gpresult /r   

  Alatta megjelenik az imént létrehozott csoportházirend-objektum neve és az „Assigned Group Policy Objects” (Csoportházirend-objektumok hozzárendelve) szöveg.

A beállításjegyzék megvizsgálásával is ellenőrizheti, hogy a csoportházirend-objektum sikeresen módosította-e a beállításjegyzéket a felhasználó számítógépén. Nyissa meg a Beállításszerkesztőt, és keresse meg a [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    kulcsot. Ha a csoportházirend-objektum sikeresen módosította a beállításjegyzéket, az EnableSkypeUI elemnek 0 értékűnek kell lennie.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×