Unicode-támogatás többnyelvű adatokhoz az Outlook 2007 alkalmazásban

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Microsoft OutlookUnicode támogatja, és itt teljes támogatás többnyelvű adatokhoz. Ha dolgozik multinacionális szervezetnél vagy üzeneteiket és egyéb elemek rendszeren más nyelveken futó Outlook használó felhasználókkal, használatba veheti az Unicode-támogatás az Outlookban.

Az Outlook kétféle postaláda-üzemmódban futhat Exchange-fiókokkal: Unicode üzemmódban és nem Unicode üzemmódban. Az ajánlott, egyben alapértelmezett üzemmód a Unicode, ha a profilkonfiguráció, az Exchange-fiók, valamint a felügyeleti beállítások ezt lehetővé teszik. Az üzemmódot az Outlook az említett beállítások alapján automatikusan határozza meg, annak kézi megváltoztatására nincs lehetőség.

Az Outlook alkalmazást Unicode üzemmódban futtatva különböző nyelveken fogalmazott üzenetekkel és elemekkel dolgozhat. Ha az Outlook nem Unicode üzemmódban fut az Exchange-fiókkal, és át szeretne térni Unicode üzemmódra, kérje a rendszergazda segítségét.

Megjegyzés: Az Outlook korábbi verziói kizárólag az Outlook-elemek szövegtörzsében biztosítottak támogatást a többnyelvű, Unicode szabványú adatokhoz. Az olyan Outlook-adatok azonban, mint amilyen az üzenetek Címzett és Tárgy sora vagy a névjegyek ContactName és BusinessTelephoneNumber tulajdonsága, a rendszer kódlapja által meghatározott karakterekre voltak korlátozva. A Microsoft Office Outlook 2003 és a Microsoft Office Outlook 2007 esetén ez a korlátozás már nem érvényes, ha az Outlook Unicode üzemmódban fut az Exchange-fiókkal.

A POP3 típusú fiókok szintén képesek a többnyelvű, Unicode szabványú adatok támogatására a Microsoft Office Outlook 2003 és az Office Outlook 2007 alkalmazásban, feltéve hogy az elemeket a rendszer egy olyan személyes mappafájl (.pst) kézbesíti, amely támogatja a többnyelvű Unicode-adatokat. Alapértelmezés szerint az új POP3 profilok, amelyek az elemeket a Microsoft Office Outlook 2003 és Office Outlook 2007 alkalmazásban készült új .pst fájlba kézbesítik, támogatják a többnyelvű Unicode-adatokat.

Megjegyzés: Másik fiókból, például a IMAP vagy HTTP nem támogatja a Unicode.

Parancsfájlok

A többnyelvű üzenetek és elemek szövege íródhat olyan nyelveken, amelyek különböző írásrendszereket igényelnek. Egyetlen írásrendszer ugyanakkor akár több nyelvhez is használható.

A latin vagy római írásrendszer például rendelkezik karakterformákkal – jelekkel – az angol ábécé 26 betűje számára (kis- és nagybetűkre egyaránt), de ékezetes (bővített) karaktereket is tartalmaz az egyéb nyugat-európai nyelvek hangjai számára.

A latin írásrendszer rendelkezik a legtöbb európai – és néhány egyéb – nyelvben előforduló összes karakter megjelenítéséhez szükséges jellel. Más európai nyelvek esetében – mint a görög vagy az orosz – vannak olyan karakterek, melyekhez nincsenek jelek a latin írásrendszerben; ezek a nyelvek saját írásrendszerrel rendelkeznek.

Néhány ázsiai nyelv ideografikus írásrendszert használ, melynek jelei a kínai karaktereken alapulnak. Más nyelvek, mint a thai és az arab, olyan írásrendszert használnak, melynek jelei számos kisebb jelből tevődnek össze, illetve olyan jelekből, melyek másképp alakulnak a szomszédos karakterektől függően.

Az egyszerű szöveg tárolásának gyakori módja, hogy minden egyes karaktert egy bájt képvisel. Minden egyes bájt értéke egy numerikus index – vagy kódpont – egy karaktertáblázatban; egy kódpont egy karakternek felel meg a számítógép alapértelmezett kódlapján, melyen a szöveges dokumentumot létrehozzuk. A 189 decimális bájtérték (a 189 decimális érték kódpontja) például különböző kódlapokon különböző karaktereket jelenít meg.

Kódlapok

A karakterek csoportosított táblázatát kódlapnak nevezzük. Az egybájtos kódlapoknál minden kódlap legfeljebb 256 bájtnyi értéket tartalmaz; mivel a kódlap minden egyes karakterét egyetlen bájt képviseli, egy kódlap összesen 256 karaktert tartalmazhat.

Egyetlen kódlap a 256 karakteres határral képtelen az összes nyelvet magába foglalni, mivel az összes nyelv együtt 256-nál lényegesen több karaktert használ. Ezért a különböző írásrendszerek különböző kódlapokat használnak. Van külön kódlap a görög nyelv számára, egy másik a japán számára és így tovább.

Ezenfelül az egybájtos kódlapok nem képesek magukba foglalni a legtöbb ázsiai nyelvet, melyek gyakran 5000-nél is több kínai alapú karaktert használnak. Ezen nyelvek támogatására fejlesztették ki a kétbájtos kódlapokat.

A Unicode karakterkódolási szabvány lehetővé teszi, hogy a fájlmegosztás üzeneteket és más elemeket többnyelvű környezetben, amikor a használt nyelvek több kódlapok időtartamát.

A nem Unicode szabványú rendszerek jellemzően kódlapalapú környezetet használnak, amelyben minden írásrendszernek megvan a saját karaktertáblázata. Az egyik operációs rendszer kódlapján alapuló elemek ritkán felelnek meg egy másik operációs rendszer kódlapjának. Néhány esetben az elemek nem tartalmazhatnak olyan szöveget, amelyben több írásrendszerből származó karakterek találhatók.

Vegyünk például két személyt: az első a Microsoft Windows XP operációs rendszer angol változatát futtatja latin kódlappal, míg a másik a Microsoft Windows XP operációs rendszer japán változatát futtatja japán kódlappal. A második személy létrehoz egy értekezlet-összehívást a Microsoft Outlook 2002 japán változatában, a Hely mezőben japán karakterekkel, és elküldi az első személynek. Amikor az Outlook 2002 angol változatát használó személy megnyitja az értekezlet-összehívást, a japán kódlap kódpontjai nem várt vagy nem létező karaktereknek lesznek megfeleltetve a latin írásrendszerben, így az eredményül kapott szöveg értelmetlen lesz.

Megjegyzés: A Microsoft Outlook 2000 óta törzséhez az Outlook-elemek Unicode, és az elem szövegében tudja olvasni, függetlenül a nyelvet, amelyben létrehozták a elemet. Jó helyen jár minden más elem tulajdonságainak például üzeneteket és az értekezlet-elemeket , helyétés a Tárgysorai és a névjegyek ContactName és BusinessTelephoneNumber tulajdonságainak lesz érthetetlenek verziónál korábbi verziók az Outlook 2003-nál.

A Unicode által biztosított univerzális karakterkészlet megszünteti a probléma megoldásához. Unicode hozhat létre, amely a legtöbb ismert parancsfájlok rendezhetők univerzális karakterkészlet kifejlesztett. Unicode egy egyedi, több bájtos kódolást használ minden karakterhez; kódlapok szemben, így minden karaktert saját egyedi kód pont tartalmaz. A Unicode Görög kisbetűk Zéta ( zéta ) az 03B6 hexadecimális értékét, és cirill kisbetűs z ( zse ), például a 0436.

A Microsoft Office Outlook 2003 és az Outlook 2007 teljes mértékben képes a Unicode használatára, de a szövegmegjelenítésre szolgáló kódlaprendszer is megtalálható az Outlook alkalmazásban. Az ajánlott, egyben alapértelmezett üzemmód a Unicode, ha a profilkonfiguráció, az Exchange-fiók, valamint a felügyeleti beállítások ezt lehetővé teszik. Az üzemmódot az Outlook az említett beállítások alapján automatikusan határozza meg, annak kézi megváltoztatására nincs lehetőség.

Unicode módban egy Exchange-fiók alapértelmezés szerint a kapcsolat nélküli mappafájlok (.ost) és a profilhoz használt személyes mappafájl (.pst) biztosíthatja, hogy az Outlook fut, az azt jelenti, hogy a többnyelvű Unicode adatok tárolására van, és nagyobb tárolókapacitással elemek és mappák. Ha nem Unicode-kompatibilis üzemmód Exchange-fiókkal az Outlook fut, és a Unicode módba váltani szeretne, akkor forduljon a rendszergazdához.

Ha nem osztja meg és -elemek rendezésére rendszeren más nyelveken futó Outlook használó felhasználókkal, az Outlook futtathatja a Unicode- vagy Unicode formátumú módban Exchange-fiókkal.

Ha nemzetközi szervezetnél dolgozik, vagy ha különböző nyelvű operációs rendszereken futtatott Outlook alkalmazást használó személyekkel üzeneteket vagy más elemeket oszt meg, az Outlook alkalmazásnak Unicode üzemmódban kell futnia az Exchange-fiókkal. A Unicode üzemmódra való váltáshoz kérje a rendszergazda segítségét.

Ha az Outlook fut Unicode formátumú módban Exchange-fiókkal, a kód lap rendszer karakterek megfeleltetéséhez használható. A kód lap alapú rendszerben az egyik nyelven beírt karaktert előfordulhat, hogy nem feleltesse meg a azonos karakter más nyelven. Ezért Ön valószínű, hogy a téves karaktereket kérdőjelek.

A példa kedvéért tételezzük fel, hogy két személy közül az egyik a Microsoft Windows XP operációs rendszer angol változatát használja latin kódlappal, a másik pedig a japán verziót japán kódlappal. A második személy értekezlet-összehívást hoz létre az Outlook 2002 japán verziójával, majd elküldi az elsőnek. Amikor az angol Outlook 2002 verziót használó címzett megnyitja az értekezlet-összehívást, a japán kódlap kódpontjai nem várt vagy nem létező latin betűs karaktereknek lesznek megfeleltetve, és így a szöveg érthetetlen lesz.

Megjegyzés: Az Outlook 2000 óta az Outlook-elemek törzse Unicode szabványú, ezért a létrehozási nyelvtől függetlenül olvasható. Az összes többi elemtulajdonság azonban, például az üzenetek és értekezletelemek Címzett, Hely és Tárgy sora, valamint a névjegyek ContactName és BusinessTelephoneNumber tulajdonsága az Outlook 2003-nál régebbi programverzióban értelmetlen lesz.

Az Arial Unicode MS teljes karakterkészletű, Unicode szabványú betűtípus. Tartalmazza a Unicode szabvány 2.1-es verziójában definiált összes karaktert, ideogrammát és szimbólumot. Windows Vista vagy Microsoft Windows XP operációs rendszer használata esetén ez az egységes betűtípus automatikusan települ a számítógépre.

Mivel az Arial Unicode MS betűtípus igen terjedelmes, és kialakításakor számos tipográfiai szempontot figyelembe kellett venni, csak akkor célszerű hozzá folyamodni, ha a különböző írásrendszerekhez nem használhat más-más betűtípust. Ha például a Microsoft Office Access alkalmazásban különböző írásrendszereken létrehozott, többnyelvű adatokkal dolgozik, az Arial Unicode MS betűtípus javasolt az adatok megjelenítésére, mert az Access nem képes sok különböző betűtípus kezelésére.

 1. Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd kattintson az Outlook-adatfájl parancsra.

 2. Az elemek és mappák tárolásához nagy tárkapacitást biztosító, egyben a többnyelvű Unicode-adatok használatát támogató személyes mappafájl (.pst) létrehozásához jelölje ki az Outlook-verziónak megfelelő típusú Személyes mappafájl elemet, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Fájlnév mezőbe írja be a fájl nevét, majd kattintson az OK gombra.

 4. A Név mezőben adja meg a .pst mappa megjelenítendő nevét.

 5. Határozza meg az esetleges további beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Az adatfájl társított mappa neve megjelenik a Mappalistában. A Mappalistamegtekintéséhez kattintson az Ugrás menüben kattintson a Mappalista. Alapértelmezés szerint a mappa neve Személyes mappák.

Ha a Unicode szabványú karakterek használatakor problémákat tapasztal, megoldásért ellenőrizze az alábbi listát.

Az Outlook 2003-as vagy Outlook 2007frissítettem, de az Outlook nem fut, Exchange-fiókkal Unicode üzemmódban

Több oka is lehet annak, hogy az Outlook még mindig nem Unicode üzemmódban fut.

 • Ha a profil futtatásához a kapcsolat nélküli módban, a Microsoft Office Outlook 2003-as vagy Outlook 2007való frissítés előtt lett beállítva, a régi kapcsolat nélküli mappafájl (.ost), amely nem támogatja a Unicode továbbra is használ. Exchange-fiókkal nem Unicode-kompatibilis üzemmód futásának Outlook eredményezi. Unicode módra vált, offline mappák használatának letiltása, majd hozzon létre egy új kapcsolat nélküli mappafájl (.ost), és szinkronizálja az adatokat.

 • Ha az Outlook-profilban személyes mappafájl (.pst) volt kézbesítési helyként beállítva a Microsoft Office Outlook 2003 vagy az Outlook 2007 verzióra való frissítés előtt, akkor még mindig a régi, a Unicode szabványt nem támogató személyes mappafájlt (.pst) használja. Emiatt az Outlook nem Unicode üzemmódban fut az Exchange-fiókkal. Ha Unicode üzemmódra szeretne váltani, módosítsa a kézbesítési helyet egy, a többnyelvű Unicode-adatokat támogató személyes mappafájlra, vagy módosítsa az alapértelmezett kézbesítési helyet az Exchange-fiókra.

 • Ha az Outlook-profilban archiválási személyes mappafájl (.pst) volt beállítva a Microsoft Office Outlook 2003 vagy az Outlook 2007 verzióra való frissítés előtt, akkor még mindig a régi, a Unicode szabványt nem támogató archiválási személyes mappafájlt (.pst) használja. Javasolt egy olyan új archiválási személyes mappafájlt létrehozni, amely támogatja a többnyelvű Unicode-adatokat.

 • Lehetséges, hogy az Exchange adott verziója vagy a rendszergazda által beállított házirendek megakadályozzák, hogy az Outlook Unicode üzemmódban fusson.

Ha a leírtak egyike sem volt segítségére abban, hogy Unicode üzemmódra váltson, kérje az Exchange-kiszolgáló rendszergazdájának segítségét.

Az Outlook 2003-as vagy Outlook 2007frissítettem, de a POP3-fiókot még mindig nem támogatja a többnyelvű Unicode-adatok

Ha az Outlook-profilban személyes mappafájl (.pst) volt kézbesítési helyként beállítva a Microsoft Office Outlook 2003 vagy az Outlook 2007 verzióra való frissítés előtt, akkor még mindig a régi személyes mappafájlt (.pst) használja, amely a POP3 típusú fiókból kézbesített elemek tárolásához nem támogatja a Unicode szabvány használatát. A probléma megoldásához módosítsa a kézbesítési helyet többnyelvű Unicode-adatokat támogató személyes mappafájlra (.pst).

A kapcsolat nélküli mappafájl a kiválasztott Unicode formátumú módba vált, az Outlook okozott, és most már bizonyos elemek megjelenítéséhez "?" karaktereket és olvasható

Ha az Outlook fut Unicode formátumú módban Exchange-fiókkal, a kód lap rendszer karakterek megfeleltetéséhez használható. A kód lap alapú rendszerben az egyik nyelven beírt karaktert előfordulhat, hogy nem feleltesse meg a azonos karakter más nyelven. Ezért Ön valószínű, hogy a téves karaktereket kérdőjelek.

Vegyünk például két személyt: az első a Microsoft Windows XP operációs rendszer angol változatát futtatja latin kódlappal, míg a másik a Microsoft Windows XP operációs rendszer japán változatát futtatja japán kódlappal. A második személy értekezlet-összehívást hoz létre az Outlook 2002 japán verziójával, majd elküldi az elsőnek. Amikor az Outlook 2002 angol változatát használó személy megnyitja az értekezlet-összehívást, a japán kódlap kódpontjai nem várt vagy nem létező karaktereknek lesznek megfeleltetve a latin írásrendszerben, így az eredményül kapott szöveg értelmetlen lesz. Ezért azt javasoljuk, hogy többnyelvű környezetekben az Outlook alkalmazást Unicode üzemmódban futtassa az Exchange-fiókkal.

A probléma megoldásához tiltsa le a kapcsolat nélküli mappákat, zárja be és indítsa újra az Outlook alkalmazást, majd hozzon létre egy új kapcsolat nélküli mappafájlt, végül szinkronizálja az adatokat.

Hogyan használja a-Unicode adatfájl vagy Unicode formátumú módban Exchange-fiókkal az Outlook fut érinti a számomra?

Ha nem oszt meg üzeneteket és más elemeket olyan személyekkel, akik a Microsoft Outlook alkalmazást más nyelvű rendszereken használják, akkor az Outlook alkalmazást Unicode vagy nem Unicode üzemmódban egyaránt futtathatja az Exchange-fiókkal. A nem Unicode üzemmód hátránya azonban az, hogy a profilhoz használt kapcsolat nélküli mappafájl olyan formátumban lesz létrehozva, amely nem biztosít nagyobb tárkapacitást az elemek és a mappák számára. Ha a kapcsolat nélküli mappafájl mérete fontos szempont, az Outlook alkalmazást Unicode üzemmódban futtassa az Exchange-fiókkal.

Ha azonban nemzetközi szervezetnél dolgozik, vagy ha különböző nyelvű operációs rendszereken futtatott Outlook alkalmazást használó személyekkel üzeneteket vagy más elemeket oszt meg, az Outlook alkalmazásnak Unicode üzemmódban kell futnia az Exchange-fiókkal. Ezzel az is lehetővé válik, hogy a rendszer többnyelvű Unicode-adatok tárolására alkalmas Unicode-kompatibilis .pst fájlt használjon a profilhoz. A Unicode üzemmódra való váltáshoz olvassa el a jelen témakör „Frissítettem az Outlook 2003-as vagy az Outlook 2007-es verziójára, de az alkalmazás nem Unicode üzemmódban fut az Exchange-fiókkal” című korábbi szakaszát.

Ha az Outlook fut Unicode formátumú módban Exchange-fiókkal, a kód lap rendszer karakterek megfeleltetéséhez használható. A kód lap rendszerbe előfordulhat, hogy nem feleltesse meg az egyik nyelven beírt karaktert a azonos karakter más nyelven, és emiatt nem Unicode-kompatibilis üzemmód Exchange-fiókkal az Outlook fut, ha Ön valószínű, hogy a téves karaktereket kérdőjelek.

Vegyünk például két személyt: az első a Microsoft Windows XP operációs rendszer angol változatát futtatja latin kódlappal, míg a másik a Microsoft Windows XP operációs rendszer japán változatát futtatja japán kódlappal. A második személy értekezlet-összehívást hoz létre az Outlook 2002 japán verziójával, majd elküldi az elsőnek. Amikor az Outlook 2002 angol változatát használó személy megnyitja az értekezlet-összehívást, a japán kódlap kódpontjai nem várt vagy nem létező karaktereknek lesznek megfeleltetve a latin írásrendszerben, így az eredményül kapott szöveg értelmetlen lesz. Ezért azt javasoljuk, hogy többnyelvű környezetekben az Outlook alkalmazást Unicode üzemmódban futtassa az Exchange-fiókkal.

Megjegyzés: Outlook 2000 óta törzséhez az Outlook-elemek lett Unicode, és a szervezet tudja olvasni, függetlenül a nyelvet, amelyben létrehozták a elemet. Outlook-adatok, például a címzett és a Tárgy sorokat az üzenetek és a kapcsolattartó elemek ContactName és BusinessTelephoneNumber tulajdonságai azonban fognak korlátozódni által a kódlapot karakterszám, ha az Outlook fut Unicode formátumú Exchange-fiókkal.

Lásd még

Más nyelvek használatának engedélyezése az Office-programokban

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelven

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×