UML szekvenciadiagram létrehozása

Példa megjelenítése

 1. Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd a Szoftver pontra, végül kattintson az UML – modelldiagram parancsra.

 2. A fanézet kattintson a jobb gombbal arra a fanézetcsomag vagy alrendszerre, amelybe fel szeretné venni a fanézetcsomagszekvenciadiagram, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Szekvenciadiagram parancsra.

  Üres lap jelenik meg, és az UML – szekvencia rajzsablon kerül legfelülre. A munkaterület vízjelként jeleníti meg a „Sorrend” feliratot, a program pedig a diagramot jelölő ikont vesz fel a fanézetbe.

  Megjegyzés: Ha nem látható a fanézet, mutasson az UML menü Nézet pontjára, majd kattintson a Modelltallózó parancsra.

 3. Minden, a szekvenciadiagram által ábrázolt kölcsönhatásban részt vevő fanézetcsomagszekvenciadiagramobjektum esetén húzzon egy Objektum életvonala alakzatot a rajzlapra. Állítsa be az életvonalak hosszát úgy, hogy megfeleljenek a kölcsönhatásban részt vevő objektumok élettartamának, és a megszüntetett objektumok esetén hozzon létre megszüntetésjelölőket.

  Objektum életvonala alakzat

  Szekvenciadiagrambeli objektum megszüntetésének jelölése

  1. A fanézetcsomagszekvenciadiagram húzzon egy Objektum életvonala alakzatot a rajzlapra a szekvenciadiagram által ábrázolt kölcsönhatás során megszüntetett objektum jelölésére.

  2. Kattintson a jobb gombbal az Objektum életvonala alakzatra, kattintson az Alakzat megjelenítési beállításai parancsra, majd válassza a Megszüntetésjelölő lehetőséget.

   Megjegyzés: A módosításnak csak a kijelölt alakzatra történő alkalmazásához az UML alakzatok megjelenítési beállításai párbeszédpanelen törölje a jelet az Alkalmazás a kijelölt UML alakzatokra az aktuális rajzolóablakban négyzetből.

   Fekete X jelzés jelenik meg az objektum életvonalának végén.

 4. Kattintson duplán egy Objektum életvonala alakzatra. Az UML – osztályozó szerep tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az OsztályozóSzerep elemre. Tegye a következők egyikét:

  1. Az Osztályozó csoportban válassza ki az objektum által ábrázolt osztályozót, majd kattintson az OK gombra.

  2. Kattintson az Új elemre új osztályozó létrehozásához a rendszerben.

   Az objektum ikonjának megjelenése a kiválasztott osztályozótól függően változhat.

 5. Annak jelölésére, hogy egy objektum mikor hajt végre egy műveletet, húzzon egy Aktiválás alakzatot az objektum életvonalára. Kapcsolja az Aktiválás alakzat végpontjait az Objektum életvonala alakzat csatlakozási pontjaihoz. Állítsa be az aktiválási téglalap hosszát úgy, hogy megfeleljen az objektum aktivitási időszakának.

  Aktiválás alakzat

  Átmenetek időpontjainak jelölése szekvenciadiagramban

  1. A fanézet kattintson duplán arra az ikonra, amely azt a fanézetcsomagszekvenciadiagram jelöli, melyhez átmenetidőpontokat kíván adni.

   Megjelenik a rajzlap a szekvenciadiagrammal.

  2. Az eszköztáron válassza a Szöveg eszközt Szöveg gomb .

  3. A rajzlapon kattintson oda, ahol hozzá szeretné adni az üzenetpéldány nevét, amely az fanézetcsomagszekvenciadiagramobjektumüzenet küldésének idejét jelöli, majd írja be a nevet.

   A név rendszerint a diagram bal oldalán, a név által hivatkozott üzenethez igazítva jelenik meg. A név lehet egyetlen betű, például a vagy b is.

  4. Az eszköztáron válassza a Mutató eszközt Gomb képe .

  5. Húzzon a rajzlapra egy Megkötés alakzatot az üzenetnév közelében. Kattintson duplán az alakzatra, és a Törzs csoportban írja be az üzenet időtartamára vonatkozó esetleges megkötési adatokat (például b – a < 1 másodperc). Kattintson az OK gombra.

   Tipp: Ha egy üzenet küldése nem azonnali, az üzenetsort és az üzenet fogadását jelölő nevet jelölje ugyanazzal a betűvel, mint az üzenet küldését, de adjon hozzá egy aposztrófot (például ha „a” a küldési idő, akkor a fogadási idő: a' ).

   Information about messages can be added to the left margin

   Szekvenciadiagram az üzenetküldést és -fogadást jelölő elnevezett időpontokkal.

  Feltételesség megjelenítése szekvenciadiagram-objektumon

  1. Egy fanézetcsomagszekvenciadiagram húzzon egy Életvonal alakzatot a rajzlapra azon fanézetcsomagszekvenciadiagramobjektumüzenetobjektum életvonala közelében, amelyen a feltételességet szemléltetni szeretné.

  2. Kapcsolja az Életvonal alakzat végpontjait Csatlakozási pont kék X jele az Objektum életvonala alakzaton lévő csatlakozási pontokhoz. A feltételes életvonal kiterjesztéséhez használja a vezérlőfogópontokat Vezérlőfogópont az Életvonal alakzaton.

  3. Az Életvonal alakzatra duplán kattintva nyissa meg az alakzat UML – [elemnév] tulajdonságai párbeszédpaneljét, amelyen nevet vagy egyéb tulajdonságértéket adhat az életvonalhoz.

   Tipp: Az Életvonal alakzatok végpontjait objektum-életvonallal társított Aktiválás alakzat csatlakozási pontjaihoz is kötheti.

 6. Az objektumok közötti kommunikációt Üzenet alakzatokkal ábrázolhatja.

  Üzenetalakzatok

  Szekvenciadiagram-objektumok közötti üzenet jelölése

  1. Valamely fanézetcsomagszekvenciadiagram húzzon egy Üzenet alakzatot a rajzlapra.

   A választandó üzenetalakzat az elküldendő üzenet típusának (normál, aszinkron, eljáráshívás vagy visszatérés) függvénye.

  2. Kapcsolja az üzenet nyílhegy nélküli végpontját egy csatlakozási ponthoz Csatlakozási pont kék X jele az üzenetet küldő objektum életvonalán.

  3. Kapcsolja a nyílheggyel jelölt üzenetvégpontot az üzenetet fogadó objektum életvonalának egyik csatlakozási pontjához.

  4. Kattintson duplán az üzenetre, majd írja be vagy adja meg az üzenet nevét, sztereotípusát, szekvenciakifejezését és folyamtípusát.

  5. Egyszerű üzenet vagy eljáráshívás esetén adja meg, hogy melyik operációt hozza létre az üzenet. Amennyiben az operáció nem létezik, létrehozásához kattintson az Új elemre.

   Aszinkron üzenet esetén adja meg, hogy az üzenet milyen jelzést hozzon létre. Ha az üzenetet fogadó objektum életvonalának alapjául szolgáló osztályozóelemhez nem létezik jelzésfogadás, annak létrehozásához kattintson az Új elemre.

   Tipp: Objektumból önmagára mutató üzenet jelzéséhez kapcsolja egy körív alakú Üzenet alakzat két végpontját ugyanazon objektum-életvonal két csatlakozási pontjához.

 7. Duplán az alakzatokra kattintva megnyithatja azok UML – [elemnév] tulajdonságai párbeszédpanelét, amelyen nevet és egyéb tulajdonságokat adhat meg.

 8. Mentse a diagramot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×