TripleState tulajdonság

Érvényesség

CheckBox objektum

OptionButton objektum

ToggleButton objektum

A TripleState tulajdonsággal megadhatja, hogyan jelenítse meg egy jelölőnégyzet, váltógomb vagy választógomb a Null értéket. Olvasható/írható logikai változó.

kifejezés.TripleState

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A TripleState tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Visual Basic

Leírás

Igen

True

A vezérlőelem állapota az Igen, a Nem és a Null értéknek megfelelő lehet. A vezérlőelem halványan (szürkítve) jelenik meg, ha Value tulajdonságának értéke Null.

Nem

False

(Alapérték) A vezérlőelem állapota az Igen és a Nem értéknek megfelelő lehet. A Null érték Nem értékként jelenik meg.


Megjegyzés: A TripleState tulajdonságot beállíthatja a vezérlő tulajdonságlapján, makróval, illetve Visual Basic for Applications (VBA) -kóddal.

A tulajdonság értéke bármely nézetben beállítható.

Példa

Az alábbi példa megjeleníti egy részletes üzenetben az „frmOperations” űrlapon lévő „Check1” jelölőnégyzet állapotát.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×