További feladatok végrehajtása az Office 365 PowerShellben

Az alábbi PowerShell-esetekből megtudhatja, hogyan állíthatja be a Skype Vállalati online verziós házirendeket, és hogyan kezelheti a SharePoint Online-webhelycsoportokat.

Skype Vállalati online verziós házirendek beállítása

A Skype Vállalati online verziós házirendek olyan globális Office 365-beállításokat kezelnek, amelyeket csak PowerShell segítségével lehet konfigurálni.

Ha a szervezete rendszeresen hív meg külső felhasználókat az értekezletekre (más néven konferenciákra), akkor az értekezletek konfigurációs beállításainak módosításával engedélyezheti, hogy szervezeten kívüli (névtelen) felhasználók csatlakozzanak az értekezletekhez.

Első lépésként csatlakoznia kell a Skype Vállalati online verzióhoz fióknévvel és jelszóval vagy többtényezős hitelesítéssel. Az utasításokért olvassa el a Csatlakozás a Skype Vállalati online verzióhoz című témakört.

Az alábbi parancs frissíti a Skype Vállalati online verzió házirendjét úgy, hogy ENGEDÉLYEZI a szervezeten kívüli felhasználóknak a szervezeti értekezletekhez való csatlakozást:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Az alábbi parancs frissíti a Skype Vállalati online verzió házirendjét úgy, hogy MEGTILTJA a szervezeten kívüli felhasználóknak a szervezeti értekezletekhez való csatlakozást:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

A Skype Vállalati online verzió lehetővé teszi az értekezlet hangjának és tartalmának rögzítését, hogy a felvételeket későbbi használat céljából tárolni tudja, vagy megoszthassa az értekezletről lemaradó felhasználókkal. A Skype Vállalati online verzió házirendjének konfigurálásával megtilthatja vagy engedélyezheti a szervezet felhasználóinak a Skype Vállalati verziós értekezletek rögzítését. Alapértelmezés szerint a felhasználóknak engedélyezett az értekezletek rögzítése.

Az alábbi parancs ENGEDÉLYEZI a résztvevőknek a Skype Vállalati online verziós értekezletek rögzítését:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Az alábbi parancs MEGTILTJA a résztvevőknek a Skype Vállalati online verziós értekezletek rögzítését:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Fontos lehet beállítani, hogy ki lehessen előadó a Skype Vállalati online verziós értekezletek során. Ha engedélyezi a résztvevőknek a tartalmak megosztását, azzal megkönnyítheti az értekezleteken való együttműködést. A Skype Vállalati online verzió házirendjének konfigurálásával engedélyezheti a szervezet összes felhasználójának az előadói szerepkört az értekezletek során.

Az alábbi parancs az ÖSSZES RÉSZTVEVŐNEK engedélyezi az előadói szerepkört:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Az alábbi parancs CSAK A SZERVEZETI RÉSZTVEVŐKNEK engedélyezi az előadói szerepkört:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Az alábbi parancs LETILTJA a résztvevők automatikus előadói szerepkörét:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

SharePoint Online-webhelycsoport és a hozzá tartozó alwebhelyek törlése

Amikor az Office 365 Felügyeleti központban töröl egy SharePoint Online-webhelycsoportot, akkor az a SharePoint Online-webhelycsoportok lomtárába kerül, ahol visszaállítható állapotban marad 30 nap elteltéig. Ha véglegesen szeretne törölni egy SharePoint Online-webhelycsoportot annak összes alwebhelyével együtt, anélkül hogy az a lomtárba kerülne, akkor ahhoz egy PowerShell-parancsot kell futtatnia. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan törölhet azonnal és véglegesen egy SharePoint Online-webhelycsoportot.

Első lépésként csatlakoznia kell a SharePoint Online-hoz. Utasításokért olvassa el a Csatlakozás a SharePoint Online-hoz a PowerShell használatával című témakört.

Webhelycsoport azonnali és végleges törléséhez helyettesítse be a webhelycsoport URL-címét a dupla idézőjelek közé, eltávolítva az utasítás szövegét, valamint a < és a > karaktert.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

A kapott parancsblokkot futtassa a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj parancssorában.

SharePoint-webhelycsoportok létrehozása

A PowerShell segítségével gyorsan hozhat létre webhelycsoportokat a SharePoint Online-ban. Engedélyeket is társíthat a felhasználói fiókokhoz a SharePoint Online-webhelycsoporthoz létrejövő alapértelmezett SharePoint-csoportok segítségével, mely egyszerűvé és hatékonnyá teszi a teljes folyamatot.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan hozhat létre egyetlen webhelyet egy megadott tulajdonossal. Ezután azt is megtudhatja, hogyan adhat hozzá SharePoint-webhelyeket tömegesen, CSV-fájl használatával. Végül a SharePoint-webhelyek engedélyeinek tömeges hozzáadásával is megismerkedhet.

Egy új webhelycsoport minimálisan szükséges értékekkel való létrehozásához helyettesítse be a webhelycsoport URL-címét, a tulajdonos egyszerű felhasználónevét (UPN), valamint a tárhelykvótát, majd futtassa az így kapott parancsokat:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Egy új webhelycsoport további tulajdonságokkal való létrehozásához helyettesítse be a kívánt adatokat, majd futtassa a kapott parancsokat.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Ha több webhelycsoportot kell létrehoznia, automatizálhatja a létrehozást egy, az alábbi mezőket tartalmazó CSV-fájl használatával:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Ha elkészült a CSV-fájllal, helyettesítse be a CSV-fájlja elérési útját és nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Alapértelmezés szerint minden webhelycsoport egy szabványos sablon alapján jön létre (a csapatwebhelyek esetében ez például az „STS#0”), és három SharePoint-csoporton keresztül kap engedélyeket: Tulajdonosok (teljes hozzáférés), Tagok (közreműködés) és Látogatók (csak megtekintés). Ha egy felhasználói fiókhoz engedélyeket szeretne társítani egy SharePoint Online-webhelycsoport elérésének beállításához, akkor a felhasználói fiókot hozzá kell adnia a kívánt hozzáférési szintnek megfelelő SharePoint-csoporthoz.

Felhasználói fiókra vonatkozó engedélyek SharePoint Online-webhelycsoporthoz való társításához helyettesítse be a webhely URL-címét, a SharePoint-csoport nevét, valamint a fiók egyszerű felhasználónevét (UPN), majd futtassa az így kapott parancsokat.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Ha tömegesen szeretne felhasználói fiókokra vonatkozó engedélyeket hozzáadni egy SharePoint Online-webhelycsoporthoz, hozzon létre egy CSV-fájlt az alábbi mezőkkel:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Ha elkészült a CSV-fájllal, helyettesítse be a CSV-fájlja elérési útját és nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Lásd még

Office 365 PowerShell rendszergazdáknak

Office 365 PowerShell-esetek

Telepítési esetek az Office 365 PowerShellhez

Felhasználókezelési esetek az Office 365 PowerShellhez

Jelentéskészítési esetek az Office 365 PowerShellhez

További feladatok végrehajtása az Office 365 PowerShellben

Közösségi források az Office 365 PowerShellhez

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×