Tippek a hatékonyság nyomon követéséhez

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A marketing alapja, hogy tudjuk: mi az, ami hatásos, és mi az, ami nem, hogy az előzőből minél többet, az utóbbiból minél kevesebbet lehessen használni. Ha figyelemmel követi a marketingkampányra kapott reakciókat, és megérti, mi váltotta ki őket, akkor megállapíthatja, melyik taktika volt sikeres és melyik nem. A nyomon követéssel elérhető, hogy magas legyen a marketingcélú beruházások megtérülési aránya.

Kapcsolódó műveletek

A nyomon követés tárgyának meghatározása

A nyomon követésre használt mechanizmus kialakítása

A kampányra kapott reakciók nyomon követése

A kampány kiértékelése

Felkészülés a következő marketingkampányra

A nyomon követés tárgyának meghatározása

Egy marketingkampány elkezdése előtt alaposan mérlegelje, mi az, aminek fontos a nyomon követése, és hogy kiket szeretne megcélozni a kampánnyal. Ha például tudja, hogy a vásárlók közül ki férfi és ki nő, lehetőség van nemek szerint különböző promóciós anyag küldésére. Ha nem tudja, ez lehet az az adat, amelyet ezúttal nyomon szeretne követni, hogy a jövőbeni kampányokat célzottabban lehessen lebonyolítani.

Mi tud a kezdés előtt?

A vásárlókról összegyűjtött adatok képezik a marketingtevékenység alapját. Ha összegyűjti a vásárlók személyes tulajdonságait, és közös jellemzőkkel rendelkező csoportokba osztja a vásárlókat, akkor a válaszokban láthatóvá válnak a közös jellemzőn alapuló szabályszerűségek.

Ha a vásárlók válaszait kapcsolni tudja a válaszhoz vezető döntésüket befolyásoló fontos tulajdonságukkal, akkor információkban gazdag adattárat építhet ki, amelynek alapján jobban ki lehet szolgálni a vásárlókat, és növelni lehet a későbbi marketing-erőfeszítések sikerét.

Az alábbiakban néhány példa olvasható arra, hogy milyen jellemzőket lehet nyomon követni, és mit lehet kideríteni az adott jellemzők alapján:

 • Visszatérő vásárlók:     Ha azonosítani tudja a visszatérő vásárlókat, kapcsolatba léphet velük, hogy megtudja, miért jönnek vissza, vagy hogy az akciókról és a speciális ajánlatokról tájékoztassa őket.

 • Ritkán visszatérő vásárlók:     Ha egy ideje nem hallott egy bizonyos vásárlóról, felajánlhat neki engedményt vagy más ösztönző dolgot, hogy ismét üzletet köthessen vele. Vagy kapcsolatba léphet vele, hogy kiderítse, hogyan lehetne visszatérésre serkenteni.

 • A vásárló lakhelye:     Ha ismeri a vásárlók lakhelyét, ajánlhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek vonzók lehetnek az ugyanazon a lakhelyen (ugyanolyan éghajlati körülmények között) lakó vásárlók számára.

 • A vásárlók neme:     Ha ismeri a vásárlók nemét, tájékoztatást nyújthat olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek csak nők vagy csak férfiak érdeklődésére tartanak számot.

 • A vásárlók kora:     Ha ismeri a vásárlók korát, olyan termékeket vagy szolgáltatásokat ajánlhat, amelyek egy bizonyos életszakaszt céloznak meg (vesse össze például a nyugdíjba vonulási stratégiákkal kapcsolatos ajánlatokat a húszas, illetve az ötvenes éveikben járó személyek körében).

 • Korábbi vásárlások:     Ha ismeri egy bizonyos levélre válaszoló ügyfelek korábbi vásárlásait, és bővíteni szeretné az ügyfélkört, vásárolhat olyan levelezési listát, amely ugyanolyan termékeket vásároló személyeket tartalmaz, és küldhet nekik egy hasonló levelet.

 • Előnyben részesített válaszadási mód:     A címzettek válaszai alapján a vásárlók reakciójának megfelelő folytatással célozhatja meg az egyes vásárlókat. Vannak, akik telefonhívással reagálnak, mások személyesen látogatnak el az üzletbe, és van, aki e-mailben válaszol. Ezek alapján érdemes a vásárlók által előnyben részesített válaszadási módszernek megfelelő folytatást tervezni.

Milyen hatékony a tevékenysége?

Miközben gyűjti a vásárlókkal kapcsolatos adatokat, a marketing-erőfeszítések hatékonyságára is kíváncsi lehet. El kell döntenie, hogy a számos változó közül melyeket szeretne tesztelni, és hogy hogyan lehet mérni a hatásukat. Ha például levelezőlapokat küld, kipróbálhat több látványtervet vagy ajánlatot, és külön-külön ellenőrizheti a sikerességük mértékét. További adatok, amelyeket érdemes lehet nyomon követni:

 • Reakciók aránya:     Az összes megkeresett vásárló közül hányan reagáltak?

 • Ösztönző válaszok:     Ha mellékelt olyan ajánlatokat, amelyekkel a vásárlók reagálási hajlandóságát igyekezett növelni, nyomon követheti, hogy melyik ösztönző ajánlat váltotta ki a legnagyobb reakcióarányt.

 • Kapcsolatfelvételi módszer:     Ha különböző válaszadási módszereket ajánlott fel a vásárlóknak – például levelezőlapon, telefonon, e-mailben, személyesen, katalógus alapján vagy egy webhelyen lehetett válaszolni – nyomon követheti az egyes csatornákon érkező válaszokat. Ha különböző módszerekkel lépett kapcsolatba a vásárlókkal, nyomon követheti, hogy mely módszerek váltották ki a legtöbb választ.

A változók elkülönítése

Mindig különítse el a változókat, ellenkező esetben a későbbi elemzés nagyon bonyolulttá válhat. Ha például két különböző levelezőlap-látványtervet alkalmazott különböző ajánlatokkal, akkor nehéz lehet eldönteni, hogy a látványterv vagy az ajánlat miatt kapott nagyobb arányban válaszokat az egyik levelezőlap.

Vissza a lap tetejére

A nyomon követésre használt mechanizmus kialakítása

Határozza meg, melyik információgyűjtési módszerrel lehet a optimálisan elvégezni a kampány hatékonyságának az értékelését. Ha a vállalatnak több telefonvonala van, és különböző látványtervet vagy ajánlatot tartalmazó levelezőlapokat küldött, megadhat eltérő telefonszámokat, URL-címeket, vagy megadhat egy kódot, amellyel mérni lehet az egyes látványtervekre érkező válaszok arányát.

Ha ajándékutalványokat ajánl fel, célszerű lehet egyedi nyilvántartási számokat elhelyezni rajtuk. Ha kuponokat ajánl fel, és tudni szeretné, hogy ki és mire váltja be a kupont, minden kuponon egyedi kuponkódot kell alkalmaznia.

Ha kódot helyez el egy ajándékutalványon, társíthatja a raktárkészlet egyik cikkét az ajándékutalványhoz, és nyomon követheti a cikket. Kuponok felajánlása esetén megelőzheti, hogy a vásárlók a kuponok másolatát használják, ha minden kuponon egyedi kódot helyez el. Rendezvényekre szóló meghívók esetében kevés haszna van az egyedi kódolásnak. További tájékoztatás a Nyilvántartási számok hozzáadása ajándékutalványokhoz és kuponokhoz című témakörben olvasható.

Vissza a lap tetejére

A kampányra kapott reakciók nyomon követése

Elküldte a kampányanyagot. Itt az ideje, hogy nyomon kövesse a reakciókat. Dokumentálja az eredményeket, hogy látni lehessen, mely változók bizonyultak hatékonynak, és melyeket kell még javítani a kampány következő szakasza vagy a következő kampány során.

Két alapvető módszer létezik a marketingkampányok nyomon követésére. Akár interneten, akár levélben, telefonon vagy személyesen kapja a vásárlók reakcióit, a következő két módszerrel lehet nyomon követni azokat:

 • Egy nyomtatott listán, amelyet a telefon, a beérkező e-mailek vagy a vásárlókkal való kapcsolattartás helyéül szolgáló pult közelében tart. Ha mindegyik levelezőlap-látványtervekhez külön telefonszámot ad meg, akkor kinyomtathatja az egyes telefonszámokhoz tartozó címzettlistákat, hogy a megfelelő címzettlista legyen kéznél, amikor fogadják a hívásokat a különféle telefonvonalakon.

 • Egy programban, például egy Microsoft Office Excel-munkalapon vagy a Microsoft Office Publisher alkalmazásban létrehozott adatforrásban, vagy egy összetettebb vevőkapcsolat-kezelő programban, például a 2007-es Microsoft Office rendszer with Business Contact Manager programban.

A Publisher alkalmazás mindkét módszerhez biztosítja a megfelelő eszközöket.

Címzettlista nyomtatása

Ha papíron szeretné nyomon követni a kampányra érkező reakciókat, nyomtassa ki a címzettek listáját, és tartsa kéznél, amikor beérkeznek a reakciók. Nyomtatott lista használata esetén az adatok egyszerűen rögzíthetők, viszont az adatok rendezése, szűrése és elemzése nehezen kivitelezhető.

Ha a kiadvány küldése levélben, a címzettek listájának nyomtatása segítségével, a Körlevél munkaablak vagy az Elektronikus körlevél munkaablak. A munkaablak megnyitásához kattintson az eszközök menü új vagy meglévő kiadvány mutasson a levelezés és a katalógusok, és kattintson a Körlevél - vagy Az elektronikus körlevél. Körlevél használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Körlevél létrehozása és az elektronikus körlevél létrehozásacímű témakört.

 1. A Körlevél munkaablak 3. lépés: Elektronikus körlevél kimenetének kiválasztása pontjában, a Levelezés nyomon követésének előkészítése területén kattintson a Címzettek listájának nyomtatása hivatkozásra.

 2. A Lista nyomtatása párbeszédpanel Oszlopok kijelölése területén jelölje ki azoknak a mezőknek a nevét, amelyeket fel szeretne venni a nyomon követett elemek listájára. Ha az ügyfelek kapcsolatfelvételeihez fűzött megjegyzéseket is fel szeretné tüntetni a listán, jelölje be a Üres megjegyzésoszlop felvétele jelölőnégyzetet.

 3. A Rekordok kijelölése területen jelölje be a kívánt választógombot:

  • Csak a felvett rekordok használata: Ha a csak a levelezésben szereplő címzettek listáját szeretné kinyomtatni olyankor, amikor csak a címzettlista egy részhalmazának küld levelet.

  • Az összes használata: Ha a címzettlistán szereplő összes rekordot ki szeretné nyomtatni.

 4. Válassza ki a további formázási beállításokat, majd tegye a következők valamelyikét:

  • Ha további formázás nélkül szeretné kinyomtatni a listát, kattintson a Nyomtatás gombra.

   Az oszlopfejlécek a lista minden nyomtatott oldalán megjelennek.

  • Ha tovább formázható új kiadványként szeretné megnyitni a listát, kattintson az Exportálás kiadványba gombra.

Körlevél Lista nyomtatása párbeszédpanelje

Online nyomon követés

Ha már van egy, a vásárlókat tartalmazó adatforrása, annak segítségével nyomon követheti a marketingkampányra érkező reakciókat. Akár a Publisher, az Excel vagy a Microsoft Office Access alkalmazással, akár egy ügyfélkezelő programmal (például a Business Contact Manager alkalmazással) hozza létre a címzettlistát, a listának nyitva kell lennie akkor, amikor a vásárlók reakciói érkeznek – és ezután meg kell találni a megfelelő rekordot, hogy hatékonyan lehessen rögzíteni a kívánt információkat.

Egyszerű kampányoknál például hozzáadhat egy oszlopot, amelyben a vásárlók válaszait gyűjti össze (igen vagy nem); egy másikat, amelyben a reakció érkezésének a dátumát rögzíti; egy olyat, amelybe a következő lépés részletes adatai kerülnek (például „legközelebb felhívni” vagy „belefoglalni a következő levelezésbe”); és egy olyan oszlopot, amelybe a vásárló által megrendelt termék vagy szolgáltatás kerül. Ha több levelezőlap-látványtervet és ajánlatot küldött, tartsa nyilván azt is, hogy melyik látványtervre vagy ajánlatra válaszolt a vevő.

Adatbázis használata esetén az adatok elemzése során is könnyebben lehet műveleteket végrehajtani az adatokkal. Például egyszerűen rendezni lehet az adatokat bármely rögzített jellemző alapján, valamint ki lehet szűrni a lényegtelennek tűnő jellemzőkkel rendelkező címzetteket.

Nyomon követés a Business Contact Manager programmal

A 2007-es Microsoft Office rendszer with Business Contact Manager termék olyan bővítmény, amely a kisvállalkozások tulajdonosait, a kereskedelmi munkatársakat és a többi alkalmazottat segíti az üzleti kapcsolataik és az értékesítési lehetőségek hatékony kezelésében. A Publisher alkalmazásban készített körlevelek esetén a Business Contact Manager alkalmazással nyomon követhetők az elküldött marketinganyagok, a beérkező reakciók és a kampányokhoz kapcsolódó költségek. A letöltéssel és a használattal kapcsolatban a Business Contact Manager weboldalai tartalmaznak további tájékoztatást.

Ha telepítve van a Business Contact Manager, nyissa meg közvetlenül a Publisher alkalmazásból:

 • A Körlevél munkaablak 3. lépés: Elektronikus körlevél kimenetének megadása pontjának Levelezés nyomon követésének előkészítése területén kattintson a Nyomon követés a Business Contact Manager alkalmazással hivatkozásra.

  Megjelenik az Office Outlook 2007 with Business Contact Manager program marketingkampányok kezelésére szolgáló képernyője.

Az Office Outlook 2007 with Business Contact Manager használatával kapcsolatban a Business Contact Manager súgójában található további tájékoztatás, vagy a Microsoft Office Online webhelyen is kereshet tájékoztatást a vevőadatoknak az Outlook programmal történő nyomon követéséről.

Vissza a lap tetejére

A kampány kiértékelése

Az eredmények elemzését a kampány célkitűzései alapján végezze el. Például: az új vásárlók számát kívánta növelni, vagy a meglévő vásárlókkal fennálló üzleti kapcsolatot próbálta serkenteni? Ha a vásárlók az egyik ajánlatra jobban reagáltak, mint egy másikra, az ajánlatnak és a vásárlók személyes tulajdonságainak milyen kombinációja vezetett a sikerhez?

Ha levelezőlapok küldése esetén több látványtervet vagy ajánlatot alkalmazott, a vásárlók jobban reagáltak az egyik látványtervre vagy ajánlatra, mint a másikra?

Alkalmazza a nyomon követésből szerzett tapasztalatokat a jelenlegi és a jövőbeni marketingkampányokban. Ez a lépés a beruházások megtérülésének növelését szolgáló nyomon követési munka végső eredménye.

Vissza a lap tetejére

Felkészülés a következő marketingkampányra

A marketingkampányra érkezett reakciók nyomon követése révén növelhető a következő kampány hatékonysága. A működő elemeket meg kell tartani, a nem működőket meg kell változtatni. A címzettlista olyan forrás, amelyet meg kell tartani, folyamatosan finomítani kell, és mindig újra fel kell használni. A Publisher számos módszert kínál a címzettlista fejlesztésére, amelyek révén nem kell mindig elölről kezdeni a folyamatot.

Parancsikon létrehozása a címzettlistához

Elkerülhető a fölösleges munka, ha ment egy parancsikont a körlevél készítése során létrehozott címzettlistához. Amikor a listát felhasználja egy későbbi körlevélben, úgy kapcsolódhat hozzá, mint egy létező listához. Ha a lista több adatforrásból áll, akkor az eredeti adatforrásokban végzett módosítások a címzettlistán is tükröződnek a lista következő megnyitása alkalmával. Ilyen módon folyamatosan hozzá lehet adni a listán szereplő címzettekről szerzett adatokat.

 1. A Körlevél munkaablak 3. lépés: Elektronikus körlevél kimenetének megadása pontjának Levelezés nyomon követésének előkészítése területén kattintson a Parancsikon mentése a címzettek listájába hivatkozásra.

 2. A Fájl mentése párbeszédpanel Fájlnév mezőjébe írja be a címlista nevét.

  Alapértelmezés szerint a címlista az Adatforrások mappába kerül. Célszerű az itt tartani címlistát, mert ez az alapértelmezett mappát, amelyben a Publisher keresi az adatforrásokat.

 3. Kattintson a Mentés gombra.

A címzettlista exportálása új fájlba

Ha egy fájlban szeretne egyesíteni több adatforrást, egyetlen címzettlistát menthet a jövőbeni körlevekhez. Ez az egy lista nem kapcsolódik az eredeti adatforrásokhoz, ezért a hozzáadott új adatok és a végrehajtott módosítások csak ezen a listán jelennek meg. Ezt a listát használni lehet a jövőbeni körlevelekhez, vagy importálni lehet egy ügyfélkapcsolat-kezelő programba.

 1. A Körlevél munkaablak 3. lépés: Elektronikus körlevél kimenetének kiválasztása pontjában, a Levelezés nyomon követésének előkészítése területen kattintson a Címzettek listájának exportálása új fájlba hivatkozásra.

 2. A Mentés másként párbeszédpanel Fájlnév mezőjébe írja be a címzettlista nevét.

  Alapértelmezés szerint a címlista az Adatforrások mappába kerül. Célszerű az itt tartani címlistát, mert ez az alapértelmezett mappát, amelyben a Publisher keresi az adatforrásokat.

 3. Jelölje be az alkalmazni kívánt beállítás választógombját:

  • Ha csak az aktuális levelezés címzettjeit tartalmazó listát szeretné menteni, jelölje be a Csak a felhasználtak választógombot.

  • Ha minden rekordot a listába szeretne foglalni, függetlenül attól, hogy szerepelt-e az aktuális körlevélben, jelölje be a Minden rekord választógombot.

 4. Kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×