Telepítési esetek az Office 365 PowerShellhez

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A PowerShellre vonatkozó esetek segítségével csatlakozhat az Office 365-szolgáltatásokhoz, segítséget kaphat, és beállíthatja a parancsfájlok végrehajtási házirendjét.

Csatlakozás az Office 365-szolgáltatásokhoz a PowerShell használatával

Ha csatlakozni szeretne az Office 365-szolgáltatásokhoz, először telepítenie vagy importálnia kell a legújabb PowerShell-modulokat, majd létre kell hoznia egy hitelesített kapcsolatot.

Csatlakozás az Azure Active Directoryhoz a Windows Azure Active Directory modullal

Ha telepíteni szeretné a Windows Azure Active Directory modult, és egy fiók felhasználónevével és jelszavával, illetve többtényezős hitelesítéssel csatlakozna, tanulmányozza a Csatlakozás az Office 365-höz PowerShell használatával című cikket.

Csatlakozás az Azure Active Directoryhoz az Azure Active Directory V2 modullal

Ha telepíteni szeretné az Azure Active Directory V2 modult, és felhasználónévvel és jelszóval, illetve kéttényezős hitelesítéssel csatlakozna, tanulmányozza a Csatlakozás az Azure Active Directory V2 PowerShell-modullal című cikket.

Csatlakozás az Exchange Online-hoz

Ha az Exchange Online-hoz egy felhasználónévvel és jelszóval szeretne csatlakozni, tanulmányozza a Csatlakozás az Exchange Online-hoz PowerShell használatával című cikket.

Ha telepíteni szeretné a Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modult, és többtényezős hitelesítéssel csatlakozna, tanulmányozza a Csatlakozás az Exchange Online PowerShellhez többtényezős hitelesítéssel című cikket.

Csatlakozás a SharePoint Online-hoz

Ha telepíteni szeretné a SharePoint Online Management Shell modult, és egy fiók felhasználónevével és jelszavával, illetve többtényezős hitelesítéssel csatlakozna, tanulmányozza a Csatlakozás a SharePoint Online-hoz PowerShell használatával című cikket.

Bejelentkezés a Skype Vállalati online verzióba

Ha a Skype Vállalati online verzióhoz egy fiók felhasználónevével és jelszavával szeretne csatlakozni, tanulmányozza a Csatlakozás a Skype Vállalati online verzióhoz a Windows PowerShell használatával című cikket.

Ha többtényezős hitelesítéssel szeretne csatlakozni a Skype Vállalati online verzióhoz, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Skype Vállalati online verzió aktuális PowerShell-moduljának telepítéséhez látogasson el a Skype Vállalati online verzió Windows PowerShell-moduljának lapjára, kattintson a Download (Letöltés) gombra, majd futtassa és telepítse a letöltött fájlt.

  Ezt csak egyszer kell elvégeznie minden olyan számítógépen, amelyről a Skype Vállalati online verziót kezeli.

 2. Nyisson meg egy Windows PowerShell-parancssort.

 3. Adja meg a fiók nevét a dupla idézőjelek között, és távolítsa el az utasítás szövegét, valamint a < és a > karaktert.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Futtassa az eredményül kapott parancsokat a Windows PowerShell ablakában.

 4. Írja be a fiókja jelszavát a SkypeForBusinessAuth párbeszédpanelen, majd kattintson a Sign in (Bejelentkezés) gombra.

 5. A SkypeForBusinessAuth párbeszédpanelen megjelenő utasításokat követve adja meg a további hitelesítési adatokat, például az ellenőrzőkódot, majd kattintson a Sign in (Bejelentkezés) gombra.

Csatlakozás az Azure Active Directoryhoz és az Exchange Online-hoz

Ezekkel a PowerShell-parancsokkal csatlakozhat az Azure Active Directoryhoz és az Exchange Online-hoz, miután telepítette a Windows Azure Active Directory modult.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Tipp: Ide kattintva letöltheti ezt a PowerShell-parancsblokkot parancsfájlként (PS1).

Csatlakozás az összes Office 365-ös munkaterheléshez

Ha az összes Office 365-ös munkaterheléshez ugyanabban a PowerShell-ablakban szeretne csatlakozni, először importálnia vagy telepítenie kell a releváns modulokat. Ezzel a PowerShell-parancsblokkal csatlakozhat az Azure Active Directoryhoz, a Skype Vállalati online verzióhoz, a SharePoint Online-hoz és az Exchange Online-hoz.

Töltse ki a szervezet nevét, és futtassa ezt a PowerShell-parancskészletet egy fiók felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezéskor:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Töltse ki a fiók nevét, és futtassa ezt a PowerShell-parancskészletet többtényezős hitelesítéssel történő bejelentkezéskor:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

A rendszer négy alkalommal fogja kérni a fiók felhasználónevének és jelszavának, illetve a többtényezős hitelesítéshez szükséges adatoknak (például ellenőrzőkód) a megadását.

Segítség a PowerShell használatához

Néha további segítségre is szüksége lehet a PowerShell használatához. Szerencsére a PowerShell beépített súgója útmutatást tud nyújtani.

PowerShell-parancsmag súgófájljainak megjelenítése

Ha további információt szeretne kapni egy adott parancsmagról (például Get-Process), futtathatja az alábbi parancsot.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

A PowerShell-parancsmaggal foglalkozó TechNet-cikk megjelenítése

Ha meg szeretne nyitni egy adott parancsmaggal (például Get-Process) foglalkozó online szintaxisreferenciát a Technet webhelyen, futtassa az alábbi parancsot.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Megjegyzés: A parancs megfelelő működéséhez internetkapcsolat szükséges.

Példák megjelenítése egy PowerShell-parancshoz

Ha a PowerShell ablakában meg szeretne jeleníteni egy példaszintaxist egy adott parancsmaghoz (például Get-Process), futtassa az alábbi parancsot.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

A PowerShell súgófájljainak frissítése

A PowerShell súgójának tartalma rendszeresen frissül. A legújabb súgótartalom megjelenítéséhez futtathatja az Update-Help parancsot. A parancs futtatása után a következő üzenet jelenhet meg: „The Update-Help command downloads the most current Help files for Windows PowerShell modules, and installs them on your computer,” (Az Update-Help parancs letölti a Windows PowerShell-modulok legfrissebb súgófájljait, és telepíti őket a számítógépre.) Nyomja le az Y billentyűt, és engedélyezze a modulnak a súgófájlok frissítését. Ez csak néhány pillanatot vesz igénybe.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Tipp: Ide kattintva letöltheti ezt a PowerShell-parancsblokkot parancsfájlként (PS1).

A parancsfájl végrehajtási házirendjének beállítása

A PowerShell-parancsfájlok olyan PowerShell-parancsok, amelyek egy vagy több szövegfájlból futtathatók. A parancsfájlokkal automatizálhatja a gyakori feladatokat a Windowsban, a Microsoft alkalmazásaiban és, természetesen, az Office 365-szolgáltatásokban. Mivel a kártékony parancsfájlok nem megfelelő parancsok végrehajtásával károsíthatják a számítógépet, a Microsoft a védelem érdekében alapértelmezés szerint tiltja a PowerShell-parancsfájlok futtatását. A PowerShell végrehajtási házirendjét Önnek kell beállítania a saját igényeinek megfelelően. A végrehajtási házirend beállításai a következők:

 • Restricted

  Nem tölt be konfigurációs fájlokat, és nem futtat parancsfájlokat. A „Restricted” (Korlátozott) az alapértelmezett végrehajtási házirend.

 • RemoteSigned

  Megköveteli, hogy az internetről letöltött minden parancsfájl és konfigurációs fájl alá legyen írva egy megbízható közzétevő által.

 • AllSigned

  Megköveteli, hogy minden parancsfájl és konfigurációs fájl alá legyen írva egy megbízható közzétevő által, a helyi számítógépen megírt parancsfájlokat is beleértve.

 • Unrestricted

  Minden konfigurációs fájlt betölt, és az összes parancsfájlt futtatja. Egy internetről letöltött aláíratlan parancsfájl futtatásakor a program engedélyt kért Öntől a futtatáshoz.

 • Bypass

  Minden engedélyezett, nem jelennek meg figyelmeztetések vagy kérdések.

 • Undefined

  Eltávolítja az aktuálisan hozzárendelt végrehajtási házirendet az aktuális hatókörből. A paraméter nem távolítja el a csoportházirendek hatókörében beállított végrehajtási házirendeket.

Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy csak biztonságos forrásból származó PowerShell-parancsfájlokat töltsön le és használjon, különösen, ha a házirendet „Unrestricted” (Korlátlan) értékre állítja. Biztonsági okokból szintén ajánlott minden esetleges módosítást „Restricted” értékre visszaállítania, hacsak éppen nem kell parancsfájlokat futtatnia.

A Set-ExecutionPolicy parancs csak a „Futtatás rendszergazdaként” beállítással megnyitott PowerShell-ablakokban hajtható végre. Ezt emelt szintű PowerShell-munkamenetnek is nevezik.

Végrehajtási házirend beállítása távolról aláírtra

Ez a parancs megköveteli, hogy az internetről letöltött minden parancsfájl és konfigurációs fájl alá legyen írva egy megbízható közzétevő által. A RemoteSigned értéket tetszés szerinti házirendnévre cserélheti az alkalmazott házirend módosításához.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Tipp: Ide kattintva letöltheti ezt a PowerShell-parancsblokkot parancsfájlként (PS1).

Végrehajtási házirend beállítása korlátozottra

Ez a parancs a végrehajtási házirendet a PowerShell alapértelmezett beállítására módosítja.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Tipp: Ide kattintva letöltheti ezt a PowerShell-parancsblokkot parancsfájlként (PS1).

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Lásd még

Office 365 PowerShell rendszergazdáknak

Office 365 PowerShell-esetek

Jelentéskészítési esetek az Office 365 PowerShellhez

Felhasználókezelési esetek az Office 365 PowerShellhez

További működési esetek az Office 365 PowerShellhez

Közösségi források az Office 365 PowerShellhez

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×