TREND függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel TREND függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Lineáris trend értékeit számítja ki. A legkisebb négyzetek módszerével kiszámolja a megadott adatokhoz legjobban illeszkedő egyenes egyenletét, és a megadott új_x értékekhez tartozó, az egyenesre illeszkedő y értékeket ad eredményül.

Szintaxis

TREND(ismert_y; [ismert_x]; [új_x]; [konstans])

A TREND függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Ismert_y:    Kötelező megadni. Az y = mx + b összefüggésből már ismert y értékek halmaza.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen oszlop, akkor az ismert_x értékek minden egyes oszlopát különböző változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen sor, akkor az ismert_x értékek minden egyes sorát különálló változóként értelmezi a függvény.

 • Ismert_x:    Kötelező megadni. Az y = mx + b összefüggésből már ismert x értékek halmaza.

  • Az ismert_x értékek tömbje egy vagy több különböző változó értékeit tartalmazhatja. Ha csak egy változót használ, akkor az ismert_y és az ismert_x tetszőleges egyenlő dimenziójú tartomány lehet. Ha egynél több változót használ, akkor az ismert_y tartománynak egy vektornak kell lennie (amely egy egyetlen sor magasságú vagy egyetlen oszlop szélességű tartomány).

  • Ha az ismert_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Új_x:    Kötelező megadni. Azok az új x értékek, amelyekre a TREND függvénynek a megfelelő y értékeket ki kell számítani.

  • Az új_x argumentumnak a független változók számával megegyező számú oszlopot (illetve sort) kell tartalmaznia, vagyis ugyanannyit, mint az ismert_x. Ha tehát az ismert_y egyetlen oszlop, akkor az ismert_x és az új_x argumentumnak megegyező számú oszlopot kell tartalmaznia. Ha az ismert_y egyetlen sor, akkor az ismert_x és az új_x argumentumnak megegyező számú sort kell tartalmaznia.

  • Ha az új_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény ismert_x értékeket fogja használni.

  • Ha sem az ismert_x, sem az új_x argumentumnak nem ad értéket, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Konstans:    Nem kötelező megadni. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a b értéke mindenképpen 0 legyen-e.

  • Ha a konstans értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a függvény a b értéket korlátozás nélkül számolja ki.

  • Ha a konstans értéke HAMIS, akkor a b értéke 0 lesz, az m értékek pedig az y = mx egyenletnek megfelelően kerülnek kiszámításra.

Megjegyzések

 • Adatok egyenesre illesztéséről a LIN.ILL függvénynél olvashat.

 • A TREND függvényt polinomgörbe illesztésére is használhatja: ekkor a regresszió számítása ugyanazon változó különböző hatványainál történik. Tegyük fel például, hogy az A oszlop az y, míg a B oszlop az x értékeket tartalmazza. A C oszlopba beviheti az x^2, a D oszlopba az x^3 értékeket és így tovább. A regressziós görbe ezután a B-D, illetve az A oszlop értékei között számítható.

 • A tömböket eredményül adó képleteket a megfelelő számú cella kijelölése után tömbképletként kell bevinni.

  Megjegyzés:  Az Excel Online alkalmazásban nem hozhatók létre tömbképletek.

 • Ha argumentumként tömbállandót ad meg (például az ismert_x argumentumnál), akkor az egy sorba tartozó értékeket ponttal, az egyes sorokat pedig pontosvesszővel kell egymástól elválasztani. Az elválasztó karakterek országonként változhatnak.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Költség

Képlet (megfelelő költség)

Élő eredmény

1

133 890 Ft

=TREND(A2:A13;B2:B13)

133 953 Ft

2

135 000 Ft

134 972 Ft

3

135 790 Ft

135 990 Ft

4

137 300 Ft

137 008 Ft

5

138 130 Ft

138 026 Ft

6

139 100 Ft

139 044 Ft

7

139 900 Ft

140 062 Ft

8

141 120 Ft

141 081 Ft

9

141 890 Ft

142 099 Ft

10

143 230 Ft

143 117 Ft

11

144 000 Ft

144 135 Ft

12

145 290 Ft

145 153 Ft

Hónap

Képlet (előre jelzett költség)

 

Élő eredmény

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 Ft

14

147 190 Ft

15

148 208 Ft

16

149 226 Ft

17

150 244 Ft

Az Élő eredmény oszlopban a D2:D13 és a D15:D19 tartomány is egyetlen olyan képletet tartalmaz, amelyet az adott tartomány összes cellájára vonatkozik. Írja be a =TREND(A2:A13;B2:B13) képletet a D2:D13 tartományba úgy, hogy a tartomány összes cellája ki legyen jelölve, és nyomja le a CTRL+SHIFT+Enter billentyűkombinációt a képlet tömbképletként való beviteléhez.

Ismételje meg ugyanezt a D15:D19 tartományban a =TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19) képlet használatával. Az említett képleteket kimásolhatja a C2-es és az A15-ös cellából.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×