TRANSZPONÁLÁS függvény

Időnként előfordulhat, hogy át kell váltania vagy el kell forgatnia a cellák egy részét. Ezt megteheti másolás, beillesztés és a Transzponálás funkció használatával. De ha így tesz, azzal duplikálja az adatokat. Ha szeretné ezt elkerülni, beírhat helyette egy TRANSZPONÁLÁS függvényt használó képletet. Az alábbi képen például a =TRANSZPONÁLÁS(A1:B4) képlet kiolvassa az A1:B4 tartományban lévő cellákat, és vízszintesen rendezi el őket.

Eredeti cellák fent, TRANSZPONÁLÁS függvényt használó cellák lent

A TRANSZPONÁLÁS függvény használatának kulcsa: Ügyeljen rá, hogy a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt nyomja le a képlet beírása után. Ha még nem írt be ilyen típusú képletet, az alábbi lépések végigvezetik a folyamaton.

1. lépés: Üres cellák kijelölése

Jelöljön ki néhány üres cellát. Ügyeljen rá, hogy a transzponálandó cellák számával megegyező számú cellát jelöljön ki, és hogy a kijelölés eltérő tájolású legyen. Az alábbi képen például 8 cellát láthat, melyek függőlegesen helyezkednek el:

Cellák az A1:B4 tartományban

Ezért nyolc vízszintesen elhelyezkedő cellát kell kijelölnünk, a következőhöz hasonlóan:

Kijelölt cellák az A6:D7 tartományban

Ide kerülnek majd az új, transzponált cellák.

2. lépés: Az =TRANSZPONÁLÁS( képlet beírása

Miközben az üres cellák továbbra is ki vannak jelölve, írja be a következőt: =TRANSZPONÁLÁS(

Az Excel ekkor a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

=TRANSZPONÁLÁS(

Láthatja, hogy a nyolc cella továbbra is ki van jelölve, jóllehet elkezdtük beírni a képletet.

3. lépés: Az eredeti cellák tartományának beírása

Ezután írja be a transzponálni kívánt cellák tartományát. A példában az A1:B4 cellatartományt szeretnénk transzponálni. A képlet ez esetben a következő: =TRANSZPONÁLÁS(A1:B4)de ne nyomja még le az ENTER billentyűt! Ha beírta a képletet, folytassa a következő lépéssel.

Az Excel ekkor a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

=TRANSZPONÁLÁS(A1:B4)

4. lépés: CTRL+SHIFT+ENTER lenyomása

Most nyomja le a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Hogy ez mire jó? A TRANSZPONÁLÁS függvény csak tömbképletekben használható, és ez a tömbképletek bevitelének módja. A tömbképlet röviden egy olyan képlet, amelyet egynél több cellára alkalmaz a program. Mivel egynél több cellát jelölt ki az 1. lépésben, a képlet egynél több cellára lesz alkalmazva. A CTRL+SHIFT+ENTER lenyomása után a következő eredményt látjuk:

Az A1:B4 cellákat az A6:D7 cellákba transzponáló képlet eredménye

Tippek

Technikai részletek

A TRANSZPONÁLÁS függvény függőleges cellatartományokat vízszintessé, vízszintes cellatartományokat függőlegessé alakít. A TRANSZPONÁLÁS függvényt tömbképlet kell megadni olyan tartományban, amelynek ugyanannyi sora és oszlopa van, mint a forrástartomány. A TRANSZPONÁLÁS függvénnyel válthatja egy tömb vagy tartomány függőleges és vízszintes tájolását egy munkalapon.

Szintaxis

TRANSZPONÁLÁS(tömb)

A TRANSZPONÁLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentum foglalja magában:

  • tömb:    Megadása kötelező. A munkalap transzponálandó tömbje vagy cellatartománya. Tömb transzponáltjának előállítása úgy történik, hogy a tömb első sora lesz az új tömb első oszlopa, a második sora az új tömb második oszlopa és így tovább. Ha nem tudja, hogyan tud tömbképletet beírni, lásd: Tömbképlet beírása.

Lásd még

Adatok transzponálása (elforgatása) sorokból oszlopokba és fordítva

Tömbképlet beírása

Cellaadatok elforgatása és igazítása

Útmutatások és példák tömbképletek használatához

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×